P
O
Z
V
Á
N
K
A
n
a
v
y
h
l
á
še
n
í
B
r
d
s
k
é
h
o
b
ěže
c
k
é
h
o
p
o
h
á
r
u
2
0
1
4
s
e
r
i
á
l
b
ěže
c
k
ý
c
h
z
á
v
o
d
ův
b
r
d
s
k
é
m
r
e
g
i
o
n
u
Vážení sportovní přátelé,
zveme Vás na vyhlášení Brdského běžeckého poháru 2014 doplněné společenským programem.
MÍSTO A ČAS:
Sokolovna Příbram, sobota 29.11. 2014 od 17 h
261 01 Příbram I, Generála Tesaříka 162
PROGRAM:
17 h - slavnostní zahájení, shrnutí ročníku 2014, představení termínovky 2015
- vystoupení taneční skupiny
18 h - vyhlášení dětí a dospělých (vždy prvni 3 z každé kategorie)
20 h - zábavní blok, vstupy pořadatelů, taneční a hudební bloky
OBČERSTVENÍ:
v režii účastníků (studená kuchyně, na objednání pizza)
VSTUPNÉ:
dobrovolné
www.nastrojsnahy.cz
Večerem provází známý moderátor Marcel Forejt, budete se smát !
Během večera vystoupí hudební skupina Nástroj snahy, tanec jistý !
Přijďte strávit příjemný večer mezi stejně laděné lidi, neformální oděv vhodný.
Vaší účast a počet osob prosím potvrďte do 23.11. na adresu: [email protected]
Informace a výsledky :
w
w
w
.
b
r
d
s
k
y
p
o
h
a
r
.
c
z
Závody v seriálu:
Běh partyzánskou stezkou l
Jarní Dražovka l
Brdská stezka l
Rožmitál - Březnice l
Jarní běh pro zdraví
l
Brdská 25 l
Tuháčkův běh l
Chaloupecký kros l
Běh Kovohutěmi l
Brdský ½ maraton l
Běh města Příbrami
l
Běh Bohutínem l
Hořovický Cvoček l
Podzimní Dražovka l
Tochovický kros Podrejžím l
Svatojánská 20
l
Partneři vyhlášení:
Download

podrobnější informace