ceny hospodářských novin
čtvrtek, 12. září 2013
BANKY
A POJIŠŤOVNY
Nejlepší banka 2013
Nejlepší životní pojišťovna 2013
Nejlepší neživotní pojišťovna 2013
ČSOB
Allianz pojišťovna
Kooperativa
Pavel Kavánek
Jakub Strnad
předseda představenstva
a generální ředitel
Martin Diviš
předseda
představenstva
předseda představenstva
a generální ředitel
fOTO: hn – martin svozílek, archiv hn – michaela hasíková
Nejlepší banka a pojišťovna 2013
Nejvyšší ocenění získaly ČSOB
a pojišťovny Kooperativa a Allianz
Unikátní výzkum mezi
bankami a pojišťovnami
sleduje přes 300 údajů
Důležitost hodnocených
produktů a služeb určil
i průzkum mezi klienty
Olga Skalková
[email protected]
V pořadí už pátý ročník
výzkumu Nejlepší banka
2013 a Nejlepší pojišťovna 2013, cena Hospodářských novin, už má své vítěze. Jedničkou mezi jednadvaceti bankovními ústavy v Česku se stala ČSOB.
Souboj sedmnácti pojišťoven se letos prvně odehrával zvlášť za dvě
oblasti – nejlepší životní pojišťovnou 2013 se stala Allianz a nejlepší
neživotní pojišťovnou 2013 je Kooperativa.
Výzkum, jehož vyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny
a partnery společnosti KPMG ČR
a IBM ČR, je na českém trhu stále
jediný, který finanční domy porovnává jak z klientského hlediska, tak
z pohledu finanční stability. Oba
faktory mají stejnou váhu.
V případě bank výzkum hodnotí více než 250 různých kritérií,
v případě pojišťoven přes 100. Patří
mezi ně například finanční výsledky, náklady na účet, úroky na spořicích a termínovaných vkladech, hy-
Nejlepší banka 2013
(celkové pořadí, hodnocení v %)
1. ČSOB
70,6
2. Komerční banka 66,4
3. Česká spořitelna
61,6
4. UniCredit Bank
58,6
5. Sberbank
55,6
6. Fio banka
48,7
7. Oberbank
48,2
8. GE Money Bank
46,2
9. Raiffeisenbank
42,3
10. LBBW Bank
40,7
Klientsky nejpřívětivější
banka 2013
(celkové pořadí, hodnocení v %)
1. Sberbank
68,1
2. Zuno Bank
67,7
3. Poštovní spořitelna
66,5
4. Komerční banka
61,8
5. GE Money Bank
58,0
6. Fio banka
57,2
7. UniCredit Bank
56,9
8. Česká spořitelna
56,5
9. LBBW Bank
55,2
10. ČSOB
54,4
Pozn.: U všech kategorií jde vždy o první desítku
potékách a spotřebitelských půjčkách či výše pojistného. Hodnotí se
i schopnost ústavů komunikovat
a dostupnost pro klienty.
Letošní novinkou byl telefonický průzkum veřejnosti, ve kterém
lidé sami určovali důležitost hodnocených produktů a služeb, a jejich názor hodnotitelé použili pro
procentní váhy jednotlivých kritérií v kategoriích sazby, dostupnost a komunikace. Údaje pro výzkum hodnotitelé získávali z ceníků, z výročních zpráv a také z celé
řady osobního testování.
Velké firmy se majitelům vyplácí
Pořadí v čele bankovního žebříčku
nebylo tak těsné jako loni. Vítěznou ČSOB dělily od druhé Komerční
banky více než čtyři procentní body,
zatímco v loňském ročníku na prvenství Komerční bance před ČSOB
stačily pouhé tři setiny procentního
bodu. ČSOB pomohl na vrchol žebříčku především její přínos pro akcionáře. Exceluje zejména v rentabilitě
a kvalitě aktiv, vysokého hodnocení dosáhla v podílu úvěrů na vklady, nákladovosti a v meziročním
nárůstu tržního podílu na úvěrech.
Další tři velké banky, které následují
po ČSOB, si mezi sebou zachovaly
také několikaprocentní rozestupy.
Nejlepší životní pojišťovna 2013
Allianz a nejlepší neživotní pojišťovna 2013 Kooperativa kralují
díky široké nabídce produktů, dobrým cenovým podmínkám a velmi
dobré úrovni komunikace s klienty. Allianz vykazuje velmi dobrou
rentabilitu a růst tržního podílu
Nejlepší životní
pojišťovna 2013
(celkové pořadí, hodnocení v %)
1. Allianz pojišťovna
61,9
2. Komerční pojišťovna
58,8
3. Generali Pojišťovna
56,5
4. ING ŽP
56,2
5. Kooperativa
55,4
6. AXA ŽP
55,1
7. Česká pojišťovna
54,7
8. Pojišťovna České spořitelny
54,5
9. ČSOB Pojišťovna
54,4
10. Č
eská podnikatelská
pojišťovna
54,1
Klientsky nejpřívětivější
životní pojišťovna 2013
(celkové pořadí, hodnocení v %)
1. Komerční pojišťovna
66,6
2. Allianz pojišťovna
64,7
3. Generali Pojišťovna
63,7
4. Kooperativa pojišťovna
62,0
5. Česká pojišťovna
60,5
6. Wüstenrot ŽP
59,0
7. Uniqa
57,1
8. MetLife
56,5
9. Pojištovna České spořitelny 55,3
10. ING ŽP
54,8
v životním pojištění. Kooperativa
v ekonomickém hodnocení dosahuje nejlepší nákladovosti a vysoké
rentability.
Do celkového hodnocení pak
nepostoupily instituce, které nemohly být hodnoceny alespoň
za dvě třetiny sledovaných položek. Proto z něj vypadly některé
menší banky.
Nejlepší pro klienty je Sberbank
V kategorii klientsky nejpřívětivější banka prvenství patří Sberbank.
Na čelo žebříčku se katapultovala
z loňské 7. příčky (tehdy ještě jako
Volksbank) zásluhou široké škály
služeb, nadprůměrně dobrých úroků a komunikace na pobočkách.
Kategorii nejvýhodnějších sazeb
a běžných účtů zcela ovládla druhá
v pořadí Zuno Bank.
„Menší banky opět překvapily
neotřelými nápady, například možností bezplatného výběru peněz
na Sazka terminálech (Air Bank) či
vkladu hotovosti na poště (Equa
bank). Tím originálně kompenzují svou omezenou pobočkovou síť.
Slabinou menších bank je úzká nabídka. Naopak velké banky vedou
v zavádění nových IT, ale méně výhodné jsou v cenách pro klienta,“
říká Ondřej Pivoňka z agentury
Datank, která výzkum zpracovala.
Titul nejpřívětivější životní pojišťovny získala Komerční pojišťovna za dobré ceny a nadprůměrnou
škálu služeb. Klientsky nejvstřícnější neživotní pojišťovna je Česká
pojišťovna, především za šíři produktů a své sítě.
Nejlepší neživotní
pojišťovna 2013
(celkové pořadí, hodnocení v %)
1. Kooperativa
78,8
2. Česká pojišťovna
70,6
3. Allianz pojišťovna
69,2
4. Uniqa
68,2
5. Česká podnikatelská
pojišťovna
66,2
6. ČSOB Pojišťovna
66,2
7. Ergo
65,5
8. Generali
58,8
9. Maxima
56,5
10. Hasičská vzájemná pojišťovna 52,8
Klientsky nejpřívětivější
neživotní pojišťovna 2013
(celkové pořadí, hodnocení v %)
1. Česká pojišťovna
80,0
2. Kooperativa
75,6
3. Wüstenrot
72,3
4. ČSOB Pojišťovna
68,3
5. Allianz pojišťovna
67,0
6. Uniqa
66,2
7. Maxima
66,0
8. Česká podnikatelská
pojišťovna
63,6
9. Ergo
63,3
10. Generali
62,0
Zdroj: Datank
2
www.iHNed.cz
Ceny HN
čtvrtek, 12. září 2013
Marek Ditz, vrchní ředitel pro vztahy s klienty ČSOB, vítěze ceny Nejlepší banka 2013
Banky jsou dnes jako fastfood. Z té naší
bych chtěl udělat domácí kuchyni
Rozhovor
Olga Skalková, Petr Kain
[email protected]
D
omácí banky se letos snaží snižovat náklady a platí
to i pro ČSOB. Od počátku
roku zavřela čtyři pobočky
a rozloučila se s 247 zaměstnanci.
„Nešlo ale o žádné plošné snižování stavů rozhodnutím shora, obchodníci měli vždy možnost obhájit důvod svojí existence. Rád bych
zdůraznil, že nejsme v úsporném
módu. Ti, kteří vydělávají peníze,
mohou dokonce lidi přibírat,“ říká
Marek Ditz, který v bance zodpovídá za vztahy s klienty.
HN: ČSOB na začátku roku prošla poměrně zásadní změnou, která posílila její vliv v rámci KBC. Aktivity vaší
mateřské banky v Česku byly vyčleněny do samostatné divize, kterou
vede šéf ČSOB Pavel Kavánek. Ten
byl zároveň jmenován do představenstva KBC. Jaké konkrétní změny
to pro banku přineslo?
Všechno to souvisí s novou strategií KBC, která se jmenuje PERLA.
My s nadsázkou říkáme, že byla
pojmenována po ČSOB, protože
jsme perlou v koruně KBC. Jako
samostatná divize jsme se stali
více zodpovědní sami za sebe. KBC
chce po každém, aby byl více zapojen ve svém lokálním prostředí.
Belgický obchodník má být doma
na belgickém trhu, protože mu nejvíce rozumí. A když je někdo český
obchodník, tak se má soustředit
na Česko. Pro nás to znamená, že
nechodí instrukce od našeho akcionáře, tedy KBC, jak máme dělat
byznys, ale my sami musíme rozhodnout, na co se zaměřit, čemu
dát prioritu, do čeho investovat.
HN: Změny, kterými prochází ČSOB,
se dotkly i vás, neboť jste se stal
členem představenstva banky. Jaké
jsou vaše cíle a úkoly v ČSOB?
Spadají pode mne vztahy s klienty,
tedy pobočkové sítě. Mým cílem
je nejenom provádět pro klienty
transakce, ale hlavně posílit vztahovou agendu. To znamená mít
na pobočkách vztahové manažery, kteří klienta provázejí světem
financí, mají o něm dostatek informací, aby mu mohli dobře radit
a pomoci mu se vypořádat s řadou
životních situací. V současnosti se
hodně věnujeme provádění transakcí a snažíme se klientům prodat
naše produkty a vztahové bankovnictví poněkud zanedbáváme.
Víte, vztahové bankovnictví vede
k tomu, že obrazně řečeno víme, co
našim klientům chutná. A domácí
jídlo je vždycky lepší, než když jíte
ve fastfoodu. Mně dnes banky trochu fastfood připomínají a já bych
ji rád změnil na domácí kuchyni.
Marek
Ditz
(40)
Vystudoval
VŠE v Praze a
Swiss Banking
School
v Curychu. Pro
ČSOB pracuje
od roku 1994.
V roce 2010
se stal vrchním ředitelem
korporátníhoa institucionálního
bankovnictví.
Od 1. ledna
2013 je členem
představenstva
a ve vrcholovém vedení
je odpovědný
za divizi Vztahy
s klienty.
HN: Tyto vize ale slýcháme od bank
snad posledních deset let...
Máte pravdu v tom, že vztahové
bankovnictví se uplatňuje především v korporátním a privátním
bankovnictví. V retailovém bankovnictví se určitě neprovozovalo
v takové míře, jakou bych považoval za správnou. To se ale mění.
HN: Vy jste letos po loňském nabírání zaměstnanců propouštěli. S kolika
lidmi jste se již rozloučili a proč?
My jsme si dali v rámci celé skupiny
úkol najít úsporu ve výši šesti procent na personálních nákladech (jde
asi o 430 milionů korun, pozn. red.).
Pokud jde o jednotlivé obchodní
útvary a pobočky, tak jsme jim řekli: Buď si na sebe vyděláte a můžete
tu zůstat, nebo vaše místo zrušíme.
Nakonec jsme snížili počet poboček o čtyři. Nešlo ale o žádné plošné
snižování stavů rozhodnutím shora, obchodníci měli vždy možnost
obhájit důvod svojí existence. Rád
bych zdůraznil, že nejsme v úsporném módu. Nikdo tu nepobíhá a nevykřikuje, že musíme snížit náklady.
Ti, kteří vydělávají peníze, mohou
dokonce lidi přibírat.
HN: V současném ekonomickém prostředí je ale pro obchodníky asi dost
těžké svou existenci obhájit.
Foto:
HN – René Volfík
Já myslím, že se to naprosté většině z nich podařilo. Prostředí je
samozřejmě problematické kvůli
nízkým úrokovým sazbám. Mezi
rokem 2011 a letošním jarem poklesly dlouhodobé úrokové sazby
o dva procentní body. To, čemu říkáme transformační výsledek, tedy
rozdíl mezi krátkými a dlouhodobými úrokovými sazbami, jinak
řečeno tím, co platíme klientům,
a tím, za co můžeme koupit třeba
státní dluhopisy, se zmenšil. I kdybychom dělali cokoli, tohle prostě
nemůžeme kompenzovat. Našim
obchodníkům se to daří alespoň
částečně vynahradit tím, že se jim
povedlo oživit poptávku klientů
po úvěrech a investicích, jako jsou
třeba podílové fondy.
HN: Snažili jste se v rámci úspor
nějak zefektivnit fungování celé
skupiny?
My jsme na úrovni regionů i centrály začali propojovat obě části
naší banky, na straně jedné ERA
a Poštovní spořitelna, na straně
druhé ČSOB. Tak abychom nemuseli některé věci dělat dvakrát.
Klient ČSOB teď například může
přijít s kartou na poštu a vybrat
si na přepážce peníze, to dříve nemohl. Obecně chceme, aby klienti
mohli využívat naše služby napříč
značkami. Třeba aby klient Poštovní spořitelny mohl přijít na „modrou“ pobočku a poradit se o investicích. S řadou změn je samozřejmě spousta práce, protože třeba
obchodní proces v bance je zcela
jiný než na poště a našeho partnera, tedy Českou poštu, přirozeně
musíme respektovat. Postupně budou tyto věci přibývat.
HN: Kdy vlastně bude možné platit
na poště platební kartou?
Naší kartou se tam již platit může
a platební kartou jiných bank to
půjde brzy.
HN: Můžete být konkrétnější?
Doufám, že se to technicky vyřeší
v průběhu příštího roku. Řešíme to
intenzivně spolu s Českou poštou
a věřím, že najdeme cestu.
HN: Mluvil jste o propojování některých činností ERA, Poštovní spořitelny a ČSOB. Máte ale i dceřiné společnosti, uvažujete i o jejich možném
propojení?
Současná strategie je taková, že
všude, kde to bude dávat smysl, bychom chtěli skupinu pospojovat.
Zdůrazňuji ten smysl – v mnoha případech je to nemožné a nemá smysl
něco opticky spojovat, když by se
pak pod jedním šéfem měly stejně
dál vykonávat dvě činnosti.
HN: Budete třeba v rámci změny
struktury řízení nějak začleňovat
pod ČSOB společnost Patria, která
nabízí investiční služby?
Snažíme se o větší propojení našich
investičních specialistů a privátního bankovnictví na služby, které nabízí Patria, to tu dříve nebylo
tak podporováno. Vždy říkám, že
když něco někde funguje, proč to
nezpřístupnit více klientům. Přirovnávám to k situaci, kdy postavíte dům a řeknete, že tchyně nesmí
do ložnice, děti nesmí do tělocvičny
a babička na terasu. Klienty jsme
Pokles úrokových
sazeb je pro nás
výzvou k tomu,
celý bankovní
model předělat
a více ho postavit
na vztahu mezi
klientem a námi.
nechali zakonzervované v rámci
nějaké značky, přestože to, co určitá značka dělá, by šlo dodat i klientům z jiných oblastí a nemuselo by
se to vymýšlet znovu od nuly.
HN: Hodláte pokračovat v úsporách?
Ano. Tam, kde to bude dávat smysl,
budou pokračovat i úspory. V těch
nám konec konců pomáhají i klienti, neboť například čím dál víc
využívají elektronické bankovnictví a do poboček chodí méně kvůli
transakcím a více kvůli poradenství. Pro nás to samozřejmě znamená úsporu nákladů a efektivnější
využití času bankéřů.
HN: Počítáte tedy s tím, že by se pobočková síť měla zmenšovat?
Kdepak, já naopak počítám s tím,
že se bude zvětšovat a stabilizovat. Jakou měrou, o tom rozhodnou klienti.
HN: Rozloučíte se tedy s dalšími zaměstnanci?
To záleží na tom, jak se bude dařit naplňovat obchodní cíle. A jsou
určité oblasti, kde ještě můžeme
růst, patří mezi ně například malé
a střední podniky, korporátní
úvěry nebo pojištění, kde bychom
mohli dokonce razantně růst. Další oblastí je třeba spotřební financování.
HN: Na banky letos dopadla krize,
v porovnání s loňskem jim klesly zisky, co můžete dělat, aby se ziskovost
ještě více nepropadla?
Pokles úrokových sazeb je pro nás
výzvou celý bankovní model předělat a více ho postavit na vztahu
mezi klientem a námi. Je to výzva,
abychom více využili moderních
technologií k zlevnění provozních
věcí.
HN: Kdy čekáte, že se ekonomické
prostředí zlepší, kdy začnou lidé
více důvěřovat ekonomice a začnou
utrácet?
Máme první kvartální výsledky,
které jsou povzbudivé, automobilový průmysl hlásí nárůst zakázek,
takže ta doba, kdy byla česká ekonomika v recesi, by konečně mohla
skončit. Nejdříve to bude poznat
ve firemním sektoru. Já bych ale
nechtěl lidi příliš motivovat k utrácení. Češi jsou rozumní, a to, co se
u nás dělo během krize, je vlastně
pro celý národ velkým vyznamenáním. Chovali se totiž velmi odpovědně. Když lidé viděli, že firemní
sektor má problémy a šetří, tak se
tomu sami přizpůsobili.
HN: A nešetříme náhodou moc?
Zvláště když si uvědomíme, že naše
ekonomika je na tom v porovnání
s jinými vcelku dobře a přílišná spořivost jen utlumuje její růst?
Já myslím, že česká ekonomika má
jiný problém. Měli bychom se naučit
lépe prodávat svou práci. Její kvalita
je srovnatelná s kvalitou práce v jiných zemích, ale je za mnohem nižší
cenu. Je to pro nás samozřejmě konkurenční výhoda, na stranu druhou
je to nevýhoda pro sektor fyzických
osob, protože prostě nevydělají tolik. Kde by byl německý hospodářský zázrak bez práce českých lidí?
Podle mě je důvodem, proč česká
ekonomika neroste, fakt, že si neumíme říct za svou práci o odpovídající odměnu. Česká ekonomika by tak v budoucnu mohla růst
mnohem víc.
HN: Máte poměrně nízké náklady
na riziko, čekáte, že by se situace
v tomto ohledu mohla zhoršovat?
Doufáme, že to nejhorší už máme
za sebou. Ti, co měli zbankrotovat, už zbankrotovali na začátku,
ty ostatní firmy se k tomu postavily nesmírně profesionálně. O tom,
kde byly problémy, se už dávno ví,
a nečekám proto žádné velké překvapení. Je ale pravda, že ty náklady na riziko jsou výjimečně nízko
a budí představu, že jsme extrémně
konzervativní banka. Přitom růst
úvěrů ukazuje, že tomu tak není.
Spíš dokážeme dobře zacházet s rizikem. Ukazuje se, že odpovědný
národ má odpovědné bankéře.
www.iHNed.cz
Ceny HN
3
čtvrtek, 12. září 2013
Ekonomická kritéria
Akcionáře nejvíce potěšily velké banky
Většina bank hlásí
vysoký přebytek úspor
nad poskytnutými úvěry
Podíly bank na trhu
s úvěry se změnily
jenom minimálně
Radek Bednařík
[email protected]
p
odle ekonomických kritérií
se vítězem stala ČSOB, které se tak podařilo obhájit své
prvenství z loňského roku.
Skupinu nejlépe ekonomicky
hodnocených bank doplnila Komerční banka na druhém a Česká
spořitelna na třetím místě. Velká
bankovní trojka tak přesně zopakovala loňské pořadí.
Z bank, které byly do hodnocení zahrnuty, si nejvíce pohoršila
Raiffeisenbank, která se z loňského čtvrtého místa propadla o tři
příčky, a obsadila tak sedmé místo.
Nejhorší bankou z hlediska ekonomických kritérií zůstala i přes víc
jak čtyřnásobný nárůst ziskovosti
LBBW bank.
Největší váhu při hodnocení bank
měl ukazatel kvality aktiv, který se
počítá jako podíl takzvaných pohledávek se selháním na celkových
pohledávkách bank za klienty. Jde
o velice důležitý ukazatel, protože
vysoký podíl či jeho případný nárůst mohou naznačovat zhoršení
ekonomické situace banky v blízké budoucnosti. Banky totiž musí
vytvářet oprávky, které zvyšují náklady, a zmenšují tak zisk.
Největší podíl špatných pohledávek na celkových pohledávkách
vykázala Waldviertler Sparkasse
Bank. Podíl špatných úvěrů dosáhl
necelých sedmnácti procent.
Naopak nejméně špatných úvěrů měla ČSOB. Z celkového objemu pohledávek za klienty jich bylo
v roce 2012 špatných pouze čtyři
procenta.
Největší nárůst podílu špatných
úvěrů oproti roku 2011 zaznamenala Fio banka, a to o necelých jedenáct procent. Je to o to překvapivější, protože v roce 2011 vykázala
nulu – neměla tedy žádné špatné
pohledávky vůči svým klientům.
Druhým nejdůležitějším ukazatelem hodnocení byla míra nákladovosti, počítaná jako podíl správ-
ních nákladů banky na zisku z finanční činnosti.
Nejlepší banka, ČSOB, se v hodnocení tohoto kritéria umístila až
čtvrtá. Nejlépe zkrotila své náklady
GE Money Bank, naopak nejhůře
dopadla LBBW Bank.
GE Money Bank se rovněž podařilo výrazně snížit své náklady
oproti předchozímu roku – hodnota ukazatele nákladovosti se
v jejím případě snížila meziročně téměř o dvacet procentních
bodů.
Majetek akcionářům zdaleka nejlépe zhodnotila ČSOB. Její
ukazatel rentability (podíl zisku či
ztráty po zdanění na průměrném
vlastním kapitálu) byl ze všech
bank nejvyšší. S hodnotou necelých čtyřiceti tří procent byl téměř
dvojnásobný oproti druhé Komerční bance, která dosáhla dvaceti čtyř
procent. Nejhůře v rámci tohoto
ukazatele dopadla LBBW Bank.
Z jedné koruny vlastního kapitálu
získali akcionáři pouze tři haléře
čistého zisku.
Podíl úvěrů ke vkladům klientů, takzvaný ukazatel krytí úvěrů,
ilustruje u většiny bank výrazný
přebytek úspor nad poskytnutými
úvěry. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Davida Marka je velký
převis depozit nad úvěry pro českou ekonomiku charakteristický
a nemá obdoby ve vyspělých západních ekonomikách.
„V rámci České republiky neexistuje nějaká referenční hodnota, se
kterou by se daly hodnoty tohoto
ukazatele porovnávat,“ říká Marek.
Záleží i na ostatních investičních
příležitostech bank. V případě ekonomické krize banky raději investují vklady domácností do státních
dluhopisů. Nejméně vkladů rozpůjčovala Fio banka a ČSOB. Nejvíce
naopak Sberbank a GE Money.
Trhu s úvěry vládla Česká spořitelna a Komerční banka. Podíl jejich úvěrů na součtu úvěrů skupiny hodnocených bank přesahoval
v obou případech dvacet pět procent. Podíly na trhu se meziročně
změnily minimálně. Nejvíce získala
Komerční banka, která zvedla svůj
podíl o 0,67 procentního bodu. Naopak největší pokles zaznamenala
Raiffeisenbank – její podíl na úvěrovém trhu se meziročně snížil
o necelý jeden procentní bod.
Nejvíce nových klientských
peněz se podařilo získat Raiffeisenbank – meziročně se její podíl
na trhu depozit zvýšil o více než
jeden a půl procentního bodu.
Kolik loni vydělaly české banky
(čistý zisk v mil. Kč)
ČSOB
15 679
Česká spořitelna
15 562
Komerční banka
12 248
UniCredit bank
Ge Money Bank
3157
3817
Raiffeisenbank
1973
Sberbank
Oberbank
LBBW bank
Fio banka
Waldviertler Sparkasse
209
106
75
63
28
Pozn.: Jedná se pouze o výsledky samotných bank, nikoli celých bankovních skupin.
Zdroj: Datank
Pohled akcionáře – banky za rok 2012
Banka
Rentabilita
Nákladovost
(zisk po zdanění (správní náklady/
/prům.
zisk z fin. činnosti,
vlastní kapitál, v %)
v %)
Váha kritéria
ČSOB
2011
2012
20,30 %
29,94 43,66
Komerční
banka
16,3
24,18
Česká
spořitelna
31,61
30,4
UniCredit Bank
3,84 10,08
Oberbank
Sberbank
Raiffeisenbank
–
–
2011 2012
21,00 %
43,12 40,23
37,5
36,75
38,2
37,8
Tržní podíl
v depozitech
(vklady klientů/
celkové vklady klientů
hodnocených bank,
v %)
2011
2012
Tržní podíl
Kvalita aktiv Krytí úvěrů Hodnocení
v úvěrech
(pohledávky vůči
klientům/celkové
pohledávky vůči klientům
hodnocených bank, v %)
2011 2012
11,30 %
11,10 %
25,44 24,91
12,12 12,66
23,5
23,2
25,5
2012
22,00 %
2011
2012
2012
14,40 %
5,03
4,22
–
48,18
86,7
4,94
4,86
–
83,48
71
5,56
5,55
–
78,25
66,8
7,45
9,01
12,13
11,9
5,28
5,02
–
93,6
60,4
48,51
0,55
0,54
0,86
0,92
7,65
7,56
–
99,61
52,5
–
4,2
1,99
2,96
7,39
–
105,77
43,1
19,84
11,44
46,65
44,31
7,36
6,97
10,12
9,26
6,67
–
99
42,3
94,85 75,06
Fio banka
2,4
8,52
GE Money
16,41
13,84
Waldviertler
Sparkasse
–
–
LBBW bank
0,7
2,83
– 52,28
–
28,35 28,01
2011
(po zapojení
vah, v %)
43,26 43,63
50,11
26,77 26,57
24,83
(pohledávky
(podíl úvěrů se selháním/
ke vkladům, v %)
celkové pohledávky
a úvěry, v %) 6,86
0,62
0,83
0,35
0,42
0 10,88
–
48,04
40,3
36,3
5,5
4,77
6,42
6,21
15,53 15,62
–
101,07
34,4
44,31 48,55
0,26
0,22
0,69
0,65
15,34 16,83
–
94,32
33,8
74,43
0,95
0,98
1,34
1,49
11,47
–
97,8
26,1
38,29
77,86
9,32
Zdroj: Datank
inzerce
HN044495
4
www.iHNed.cz
Ceny HN
čtvrtek, 12. září 2013
Náklady na účet
Bankovní poplatky se liší až o tisíce korun
za rok, nejvíc to pocítí konzervativní klient
Mezi nejlevnější banky
patří Air Bank, Zuno,
Fio a GE Money
Používání moderních
technologií zlevňuje
obsluhu účtu
František Mašek
[email protected]
N
ejlevněji spravuje běžné
účty fyzických osob Zuno
Bank. Po loňském druhém
místě tak odsunula na stříbrnou příčku Fio banku. Rozsah
služeb Zuna je ale omezený, zahrnuje jen čtyři kategorie klientů,
mezi nimiž chybí běžné účty pro
bezstarostného a konzervativního
klienta. Podobně jako loni si tak
nejlépe vedou nové banky, založené na elektronické komunikaci.
Ta jim umožňuje snižovat náklady.
Na opačném pólu zůstávají hlavně
velké banky. Nejhůře překvapivě
dopadla Raiffeisenbank.
Vítězná Zuno Bank dosáhla v celkovém hodnocení 96,46 procenta.
Jak již ale bylo uvedeno, hodnotila
agentura Datank její aktivity jen
ve čtyřech kategoriích, u nichž byla
váha této banky přepočtena z původních 16,7 na 25 procent. Správu účtu pro racionálního a šetřivého klienta i pro studenta nabízí
zdarma.
Ve druhé Fio bance (92,08 procenta) neplatí za běžný účet nic
šetřivý klient a studenti. Skokanem roku je GE Money Bank, která
díky účtu Genius Gratis postoupila s 90,80 procenta z loňského posledního až na třetí příčku.
Prudký propad zaznamenala
Raiffeisenbank, poslední s pouhými 11,57 procenta. Vysoké poplatky
je třeba také platit za správu účtů
třem největším bankám v čele
s Českou spořitelnou (druhá nejhorší s 21,54 procenta), ale i v Oberbank, která je s 22,79 procenta třetí
od konce.
I když existují výjimky jako
UniCreditbank a Poštovní spořitelna, zdá se, že největší banky
výše nákladů na běžných účtech
dál příliš nepálí a odlivu klientů
k levnější konkurenci se neobávají.
Argumentují tím, že se klienti řídí
i dalšími kritérii, hlavně rozsahem
nabízených služeb, který mají daleko širší než u nových bank.
Z jednadvaceti hodnocených
bank byly pro celkové pořadí posuzovány náklady na běžný účet
u třinácti. V konečném přehledu
tak chybí Air Bank, Citibank Eu-
Náklady na účet
Celkové pořadí (hodnocení v %)
1. ZUNO BANK
96,46
2. Fio banka
92,08
3. GE Money Bank
90,80
4. Poštovní spořitelna
76,01
5. UniCredit bank
71,51
6. Sberbank
71,01
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
LBBW
Waldviertler Spark.
Komerční banka
ČSOB
Oberbank
Česká spořitelna
Raiffeisenbank
57,34
46,17
37,67
32,75
22,79
21,54
11,57
ZDROJ: DATANK
rope, Equa bank, Evropsko-ruská
banka, ING Bank N. V., mBank,
Raiffeisenbank im Stifland a Wüstenrot hypoteční banka. K zařazení
do této části soutěže je třeba splnit
alespoň dvě třetiny sledovaných
ukazatelů.
Hodnocení vycházelo z měsíčních poplatků zákazníků bank a sazebníků těchto institucí za vedení účtu a operace letos v červnu.
Některé banky nabízejí klientům,
zejména šetřivým a studentům,
bonusy. Náklady těchto zákazníků jsou tak v minusu.
Tak jako loni byli hodnoceni
klienti v šesti kategoriích: bezstarostný, racionální, šetřivý, náročný
a konzervativní klient a student. Pro
všechny tyto kategorie byla pro celkové pořadí nově stanovena váha
16,70 procenta.
Hodnoceny byly účty s průměrným měsíčním zůstatkem od 15 tisíc
u šetřivého po 100 tisíc u náročného
klienta při měsíčním obratu účtu 15
až 50 tisíc.
Porovnání poplatků opět ukázalo, že lze díky výběru správné banky
za rok ušetřit i tisícové částky. Největší rozdíly jsou u správy běžného
účtu pro konzervativní a náročné
klienty. V prvém případě činí rozdíl mezi nejdražší Citibank a 332,9
korunami a nejlevnější GE Money
Bank, která je díky bonusu v mírném minusu, přes 333 korun za měsíc. Náročného klienta vyjde nejdráže měsíční správa účtu u České spořitelny (177 korun), u nejlevnější Air
Bank díky bonusu na -77,5 koruny.
Rozdíl činí 254,50 Kč. V prvém případě by klient za rok ušetřil téměř
4000 korun, ve druhém přes 3000
korun. Rozdíly u dalších kategorií
jsou nižší, i tak je ale roční správa
nejlevnějšího účtu nejméně o tisícovku levnější.
Kdo jsou a jak se chovají vybrané typy klientů
Racionální klient
Bezstarostný klient
Klient produktivního věku,
který chce trávit finančními
záležitostmi co nejméně času.
Dobré finanční zázemí ho nenutí
řešit výši poplatků ani úspornost
svého jednání při využití bankovních služeb. Od banky chce
jednoduchost a „uživatelskou
přívětivost“, ne přesný přehled
produktů. Přes velký průměrný
zůstatek na účtu nechce více
spořit ani investovat. K platbám využívá bezhotovostní
i hotovostní platby, s bankou
komunikuje na pobočce i pomocí
elektronického bankovnictví.
K zadlužení má spíše pozitivní
vztah, je ochoten sjednat si
půjčku, ale v řádech statisíců.
Banka
Fio banka
GE Money Bank
Citibank Europe
Equa bank
LBBW
Unicreditbank
Waldviertler Sparkasse
Sberbank
Poštovní spořitelna
Raiffeisenbank
Raiffeisenbank im Stiftland
Evropsko-ruská banka
ČSOB
Česká spořitelna
Oberbank
KB
Název účtu
Náklady (Kč/měsíc)
FIO OSOBNÍ ÚČET
88,3
GENIUS GRATIS
98,7
CITIKONTO PLUS
119,5
Běžný účet
150,7
IQ konto zdarma
162,3
AKTIVNÍ KONTO
168,7
OSOBNÍ účet
188,2
FÉR konto - varianta PLUS
193,5
ERA OSOBNÍ ÚČET
200,3
eKonto KOMPLET
212,7
Běžný účet
220,8
Běžný účet pro FO
240,7
ČSOB KONTO
270,7
Osobní účet - STANDARD II.
272,6
ŽIROKONTO PLUS
281,3
MŮJ ÚČET
285,9
Banka
Air Bank
Equa bank
Fio banka
Zuno Bank
Unicreditbank
Sberbank
Citibank Europe
Poštovní spořitelna
GE Money Bank
mBank
LBBW
KB
Raiffeisenbank
Oberbank
Waldviertler Sparkasse
ČSOB
Evropsko-ruská banka
Raiffeisenbank im Stiftland
Česká spořitelna
Název účtu
Náklady (Kč/měsíc)
MALÝ TARIF
-77,5
Běžný účet
1,5
FIO OSOBNÍ ÚČET
26,3
ÚČET PLUS
28,0
AKTIVNÍ KONTO
30,5
FÉR konto - varianta PLUS
60,7
CITIKONTO PLUS
63,7
Online účet
64,5
GENIUS GRATIS
70,5
mKonto
105,0
Konto 5 za 50
106,5
MŮJ ÚČET + balíček
120,0
eKonto KOMOPLET
128,3
ŽIROKONTO PLUS
132,8
OSOBNÍ účet Popular
149,8
151,5
ČSOB AKTIVNÍ KONTO
Běžný účet pro FO
153,9
Běžný účet
157,1
Osobní účet - STANDARD III.
177,0
Náročný klient
Náročný, rozvážný klient
v produktivním věku. Je poměrně
bonitní, má vysoký zůstatek
na účtu. Je rád podrobně informován o nabídce produktů
a služeb. Zajímá se o své finance,
vyžaduje k tomu profesionální
přístup banky, kvalitní poradenství a péči o něj jako zákazníka.
Běžný účet využívá poměrně
hodně (počet transakcí), je ochoten výrazněji se i zadlužit (v řádu
milionů korun), investovat či
jinak zhodnocovat finanční prostředky. Vyžaduje osobní přístup
banky, v denním kontaktu využívá i elektronické bankovnictví.
Při platebním styku volí bezhotovostní formu.
Banka
Air Bank
mBank
Zuno Bank
Equa bank
Citibank Europe
Poštovní spořitelna
Fio banka
GE Money Bank
Unicreditbank
Sberbank
LBBW
KB
Oberbank
Waldviertler Sparkasse
ČSOB
Evropsko-ruská banka
Raiffeisenbank im Stiftland
Česká spořitelna
Raiffeisenbank
Název účtu
Náklady (Kč/měsíc)
MALÝ TARIF
-55,4
mKonto
0,0
ÚČET PLUS
0,0
Běžný účet
0,4
CITIKONTO PLUS
0,7
Online účet
8,4
FIO OSOBNÍ ÚČET
8,8
GENIUS GRATIS
10,1
AKTIVNÍ KONTO
10,1
FÉR konto - varianta PLUS
22,8
IQ konto zdarma
58,9
MŮJ ÚČET + balíček
81,3
ŽIROKONTO PLUS
84,2
OSOBNÍ účet
84,2
ČSOB KONTO
88,9
Běžný účet pro FO
97,1
Běžný účet
103,7
Osobní účet - STANDARD II.
122,8
eKonto KOMPLET
128,6
Banka
Air Bank
Sberbank
Equa bank
GE Money Bank
Poštovní spořitelna
Fio banka
mBank
Zuno Bank
LBBW
Unicreditbank
ČSOB
Waldviertler Sparkasse
KB
Evropsko-ruská banka
Raiffeisenbank im Stiftland
Oberbank
Česká spořitelna
Raiffeisenbank
Citibank Europe
Název účtu
Náklady (Kč/měsíc)
MALÝ TARIF
-19,1
FÉR konto - varianta PLUS
-2,9
Běžný účet
-0,1
GENIUS GRATIS
-0,1
Online účet
-0,1
FIO OSOBNÍ ÚČET
0,0
mKonto
0,0
ÚČET
0,0
IQ konto zdarma
18,5
Expresní konto
23,9
ČSOB KONTO
55,9
OSOBNÍ účet
56,9
MŮJ ÚČET
58,0
Běžný účet pro FO
59,7
Běžný účet
71,5
ŽIROKONTO
72,9
Osobní účet - STANDARD II.
86,0
eKonto Mini
100,9
CITIKONTO PLUS
168,5
Banka
Air Bank
KB
Sberbank
Equa bank
GE Money Bank
Poštovní spořitelna
Fio banka
mBank
ZUNO BANK
ČSOB
Waldviertler Sparkasse
Evropsko-ruská banka
Česká spořitelna
Unicreditbank
LBBW
Raiffeisenbank im Stiftland
Oberbank
Raiffeisenbank
Citibank Europe
Název účtu
Náklady (Kč/měsíc)
MALÝ TARIF
-19,1
KONTO G2.2+balíček
-8,8
FÉR konto - varianta PLUS
-2,9
Běžný účet
-0,1
GENIUS GRATIS
-0,1
Online účet
-0,1
FIO OSOBNÍ ÚČET
0,0
mKonto
0,0
ÚČET
0,0
STUDENTSKÉ KONTO
0,4
S-club účet
4,9
Studentský program
6,0
Os. účet STUDENT-STANDARD II.
7,2
COOL konto pro mladé
17,9
IQ konto zdarma
18,5
Běžný účet - Studenti
24,5
STARTKONTO
47,9
Student
76,9
CITIKONTO PLUS
168,5
Šetřivý
Konzervativní klient
Klient vyššího věku (66
a více let) s důrazem na tradiční produkty a přístup banky.
V oblasti financí vyžaduje od
banky tradiční přístup a stabilitu. Nevyhledává inovace
a nové produkty bank, občas je
ale využívá. Má středně vysoký
zůstatek na účtu, jeho obrat
i počet provedených transakcí
je ale nízký. Platby provádí
bezhotovostním i hotovostním
způsobem. S bankou komunikuje
i prostřednictvím elektronického
bankovnictví, větší důraz klade
na osobní tradiční přístup banky.
Rád využívá věrnostní programy
a jiné výhody banky.
Je velmi dobře informován,
má přehled o nabídce nejen
své banky. Bankovní služby
využívá velmi racionálně, cena
produktů a služeb ale pro něj
není jediné kritérium při výběru
banky. V úvahu bere také kvalitu
a poskytovaný servis. Od své
banky vyžaduje hlavně výhodnou
nabídku, která mu umožní využívat produkty a služby úsporně.
Na běžném účtu má středně
velký zůstatek, je ochoten spořit
i zadlužit se (spíše spotřebitelský
úvěr než hypotéka). Svůj účet využívá poměrně hodně, výhradně
bezhotovostním způsobem (je to
pro něj výhodnější), využívá i věrnostní programy.
Je informován, má přehled
o nabídce bank a hlavně cenách, za které nabízí produkty.
Vzhledem k nízkému obratu
na účtu i nižšímu průměrnému
zůstatku se příliš nezajímá o spořicí či úvěrové produkty. Běžný
účet využívá spíše méně, platby
ale provádí výhradně bezhotovostně, právě kvůli výhodnějším
poplatkům, o nichž má přehled.
S bankou komunikuje elektronicky, nevyžaduje návštěvu
na pobočce ani osobní přístup
bankéře. Jeho hlavním požadavkem je levná nabídka banky.
Nechce platit více než musí, proto
vždy hledá cenově nejvýhodnější
nabídku.
Student
Banka
GE Money Bank
Fio banka
Poštovní spořitelna
Waldviertler Sparkasse
Unicreditbank
LBBW
Název účtu
GENIUS GRATIS
FIO OSOBNÍ ÚČET
ERA OSOBNÍ ÚČET-senior
OSOBNÍ účet
AKTIVNÍ KONTO
IQ konto zdarma
Náklady (Kč/měsíc)
-0,4
72,5
111,6
134,8
164,6
176,0
Raiffeisenbank im Stiftland
Sberbank
Česká spořitelna
Evropsko-ruská banka
KB
Oberbank
ČSOB
Raiffeisenbank
Citibank Europe
Běžný účet
FÉR konto - varianta PLUS
Osobní účet - STANDARD II.
Běžný účet pro FO
MŮJ ÚČET
ŽIROKONTO PLUS
ČSOB KONTO
eKonto KOMOPLET
CITIKONTO PLUS
188,0
192,6
204,2
212,5
236,3
236,8
240,9
262,7
332,9
Banka neprošla do konečného hodnocení
ZDROJ: DATANK
Mladý člověk, student, s nízkým zůstatkem a rovněž nízkým
obratem na účtu. O bankovních
produktech je poměrně dobře
informován, vedle běžného účtu
ovšem nabídku banky příliš nevyužívá. Není také ochoten se
zadlužit a vzhledem k nižší bonitě ani příliš nespoří. Ve vztahu
k bance se snaží chovat racionálně, s oblibou proto využívá
nejrůznější studentské výhody,
které banky nabízejí. Platby provádí výhradně bezhotovostně,
protože je to výhodnější. Je spokojen s elektronickým způsobem
komunikace s bankou, osobní
přístup proto nijak zvlášť nepotřebuje ani nevyžaduje.
www.iHNed.cz
Ceny HN
5
čtvrtek, 12. září 2013
Úrokové sazby
Banky letos srazily úroky hypoték na minimum
Ve které bance dostanete nejlepší sazby
(úroky v procentech za rok)
Banka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Zuno Bank
Oberbank
Waldviertler Sparkasse Bank
Fio Banka
LBBW
Sberbank
Komerční banka
ČSOB
UniCredit Bank
Česká spořitelna
Poštovní spořitena
GE Money Bank
Raiffeisenbank
Hypoteční úvěr na
1,5 milionu Kč
70% zajištění, 1 rok
70% zajištění, 5 let
fixace (v % za rok)
fixace (v % za rok)
3,15
4,10
3,19
3,29
4,75
4,35
4,16
3,62
3,99
3,29
3,79
2,99
4,09
2,89
4,49
4,04
4,39
3,59
4,09
3,59
3,14
2,94
2,79
2,99
Úvěry
Neúčelový spotřebitelský
úvěr (v % za rok)
Vklady
Spořicí účet (v % za rok,
Kreditní karta
Termínovaný vklad
průměr za leden-červen 2013)
(v % za rok,
na jeden rok (v %
průměr za ledenza rok, průměr
Zůstatek
Zůstatek
červen 2013)
za leden-červen 2013)
do 49 999 Kč
od 1 mil. Kč
20,99
1,58
1,53
1,53
16,90
1,30
0,25
0,80
1,10
2,00
0,65
0,95
1,50
1,50
18,48
0,00
1,58
1,58
19,10
0,80
1,48
1,18
19,90
0,55
0,80
0,94
19,90
0,45
1,13
1,13
10,90
13,80
9,20
11,70
12,60
15,90
Kontokorentní
úvěr (průměr.
V % ledenčerven 2013)
17,90
9,00
14,90
12,30*
15,50
18,00
16,00
18,90
13,40
16,17
18,90
17,60
-
18,00
18,90
17,23
21,99
21,90
23,88
23,88
21,23
25,08
22,56
0,45
0,40
0,48
0,50
0,23
1,67
1,43
0,10
1,17
0,30
1,29
1,43
1,20
0,84
0,43
-**
-
18,90
13,50
-
23,99
23,80
-
0,04
2,00
3,48
1,50
1,67
0,60
2,00
1,90
0,50
1,98
0,17
1,40
0,40
0,82
1,90
0,80
1,98
0,27
1,40
0,40
1,85
Neúčelový
Další sledované banky, které nesplnily podmínku minimálně dvou třetin nabízených produktů
Air Bank
Citibank
Equa bank
Evropsko-ruská banka
ING Bank
mBank
Raiffeisenbank im Stiftland eG Cheb
Wüstenrot hypoteční banka
U spotřebitelských
úvěrů sazby za poslední
rok většinou vzrostly
V celkovém hodnocení
sazeb je nejlepší
Zuno Bank
Olga Skalková
[email protected]
N
ejvětší konkurence na sazbách se letos odehrává
na hypotékách. Nadbytek
hotovosti v bankách, nízká cena peněz a obecně malý zájem o úvěry ještě víc přiostřil situaci na trhu. Hypotéky jsou kvůli
nemovitostní zástavě pro banky
totiž poměrně bezpečné a získají jim nadlouho klienta, kterému
můžou prodat další služby. Navíc
letos končí fixace sazby velkému
množství lidí a můžou bez sankcí
s hypotékou přejít do jiné banky.
Kombinace těchto faktorů stlačila sazby až na průměrných 2,95
procenta ročně podle ukazatele
Hypoindexu.
Letošní fenomén levných hypoték je vidět i ze srovnání v kategorii, která hodnotí sazby bank. Nejvýhodnější hypotéku s pětiletou
fixací ve sledovaném období nabídli fiktivnímu zájemci za úrok 2,79
procenta ročně v GE Money Bank
a ve Wüstenrot hypoteční bance.
Ve stejném srovnání loni zájemce
získal nejlevnější hypotéku za 3,39
procenta ročně od Volksbank (nyní
Sberbank) a Waldviertler Sparkasse (WSPK). Meziroční zlevnění hypoték je patrné napříč bankami –
nejvyšší sazba v letošním srovnání je 4,35 procenta ročně, loni byla
4,93 procenta.
Banky letos ještě víc zvýhodňují klienty s delšími fixacemi. Úrok
na pětileté fixaci je zpravidla zhruba o jeden procentní bod nižší než
na jednoleté fixaci. V některých
bankách je rozdíl bezmála jeden
a půl procentního bodu.
Hypotéka pro srovnání v této
kategorii byla v bankách poptávána formou mystery shoppingu
v období mezi 17. červnem a 3. červencem. Šlo o hypotéku na 1,5 milionu korun na nemovitost v hodnotě 2,15 milionu korun, tedy se
sedmdesátiprocentním krytím,
a na dobu splácení dvaceti let. Žadatelem byla 25letá svobodná žena
s čistým příjmem 30 tisíc měsíčně
a měsíčními výdaji 12 tisíc korun.
K hypotéce byla ochotná pořídit
běžný účet, pokud se tím mohl snížit výsledný úrok, ale další služby
jako pojištění, které úrok mohly
dále snížit, nechtěla. Mystery shopping se uskutečnil v každé bance
dvakrát.
V kategorii, která hodnotí výši
sazeb celkem jedenácti produktů
(termínovaných a spořicích účtů,
hypoték, spotřebitelských a kon-
4,34
3,16
2,65
3,59
2,94
2,94
2,85
2,79
tokorentních úvěrů a kreditních
karet) se pořadí na třech nejvyšších místech proti loňsku moc nezměnilo. První příčku znovu obsadila Zuno Bank, která se s výjimkou hypoték, jež nenabízí, dostala
na přední místo ve většině sledovaných úrokových sazeb. Hodnotitelé zahrnuli do celkového hodnocení všechny banky, které nabízejí
v jednotlivé kategorii alespoň dvě
třetiny sledovaných produktů či
služeb. Váha zkoumaných sazeb
v tomto hodnocení se odvinula
od telefonického průzkumu CATI,
ve kterém lidi určili, jak jsou pro ně
tyto produkty důležité. Váha případných chybějících produktů se
do celkového hodnocení promítla tak, že se matematicky rozprostřela mezi ostatní produkty, které banka nabízí. Samy banky pak
určily důležitost kategorie sazeb
v celkovém hodnocení na 17,4 procenta.
Také druhou pozici si letos zopakovala Oberbank. Ke změně došlo
na třetí příčce – letos ji získala loni
čtvrtá banka Waldviertler Sparkasse Bank a Fio banka skončila naopak čtvrtá. Komerční banku letos
v této kategorii předstihly LBBW
a Sberbank. Z velkých bank však
zůstala jednoznačně nejúspěšnější.
Ze srovnání spořicích produktů zůstaly nejvýhodnější převážně
nové, menší banky (Zuno, Equa, Fio
a Air Bank). I ty však letos šly oproti loňsku s úroky dolů. Přinutilo je
k tomu pokračující období historicky nejnižších sazeb ČNB a rostoucí problém, kam nabrané vklady za nadprůměrné sazby umístit.
Termínované vklady i letos zůstaly
stranou většího zájmu bank – nabízené úroky jsou zpravidla nižší než
na spořicích účtech.
U neúčelového spotřebitelského úvěru se letos mezi prvními třemi bankami umístily LBBW, Zuno
a Sberbank. Loni byly v tomto srovnání první tři LBBW, UniCredit
a Komerční banka. Většina bank
oproti situaci před rokem úroky
zvýšila. Výjimkou je LBBW a Sberbank, které úvěry naopak mírně
zlevnily. Z trendu vybočila i banka Zuno, která nabídla sazbu jako
před rokem. Pro hodnocení v této
kategorii byl v bankách poptáván
úvěr 80 tisíc korun na 5 let. Žadatelem byl třiadvacetiletý muž s čistým příjmem 20 tisíc korun.
Celkové
hodnocení
(v %)
74,9
70
56,2
56,1
53,5
52,9
47,5
40,2
35,3
34,3
30,1
25,6
24,9
Pozn.: Pomlčka
označuje produkty,
které nejsou
v nabídce banky,
případně produkty,
u nichž fiktivní
klient nevyhověl
kritériím banky.
* Konstrukce
kontokorentního
úvěru je odlišná
od ostatních bank,
v případě kratšího
využití úvěru než
1 rok se mohou
náklady na úvěr
výrazně zvýšit.
** Air Bank
spotřebitelské
neúčelové úvěry
nabízí a fiktivnímu
zájemci byla
ochotna půjčit
maximálně 60
tisíc Kč na 5 let
za úrok 8,9 %
ročně. U ostatních
bank odpovídají
úrokové sazby
úvěru 80 tisíc
Kč na 5 let.
Ve srovnání těchto
sazeb proto
Air Bank není
uvedena.
zdroj: Datank
inzerce
2,95
procenta
byla hodnota průměrných sazeb
na hypotékách letos v červnu,
což je podle ukazatele Hypoindex
zatím historicky nejnižší hodnota.
V červenci sazby vzrostly o pět
setin procentního bodu na rovná
tři procenta.
HN044488
www.iHNed.cz
Ceny HN
6
čtvrtek, 12. září 2013
Vladimír Šolc, generální ředitel Sberbank CZ, vítěze ceny Klientsky nejpřívětivější banka 2013
Chceme mít do pěti let aspoň 200 tisíc klientů
Rozhovor
Olga Skalková
[email protected]
B
ankovnictví v Česku se kvůli nízkým sazbám a maržím
výrazně mění. Banky mnoho let žily v „Happylandu“,
protože klienti moc lepší služby nepožadovali. Teď ale banky pociťují
ztrátu zisku a pokouší se najít jiné
zdroje příjmů nebo osekat náklady
na dřeň, říká generální ředitel Sberbank CZ Vladimír Šolc.
„Trh se rozdělil na dva hlavní
proudy – na banky, které úsporami zvyšují návratnost kapitálu až
k nějaké ‚bláznivé’ úrovni a ruší i to,
co dříve pracně budovaly. A pak
na banky, které chtějí růst. My jsme
v té druhé skupině,“ tvrdí v rozhovoru pro HN Šolc.
Podle něj se Sberbank (dříve Volksbank) pod novým ruským akcionářem snaží přeměnit
z konzervativní rakouské banky
na moderní, přátelskou instituci,
která nemluví bankovním žargonem a nechce u klientů na pobočce
vyvolávat nepříjemné pocity. „To
chtějí všechny banky, ale zavedení
těchto změn se mnohým moc nedaří. Naráží to na konzervativnost
zaměstnanců bank. My nejsme velká fabrika a máme větší šanci to
udělat,“ říká Šolc.
Součástí nové strategie byl letošní rebranding z Volksbank na Sberbank. „Všech 23 poboček postupně
předěláváme. Součástí je například
koutek, kde si děti můžou hrát třeba s iPadem, když si jejich rodiče
něco v bance vyřizují,“ vysvětluje
Šolc. Do dvou let Sberbank plánuje mít až ke čtyřiceti pobočkám.
„Chceme být v každém krajském
městě a zahušťovat síť v Praze,
v Brně a v Ostravě. Když bude větší
poptávka i jinde, tak dvouletý plán
zvýšíme,“ říká Šolc. Za tento horizont Šolc zatím nechce jít, ale zdůrazňuje, že velká univerzální banka
se bez odpovídajícího počtu poboček nedá vybudovat. „S klienty je
třeba jednou dvakrát do roka mluvit napřímo. Přes webové rozhraní
pevný vztah s klientem nevybudujete,“ říká.
Chtějí růst i akvizicemi
Mateřská Sberbank je největší ruskou bankou, v níž tamní centrální banka drží nadpoloviční podíl.
Skupina obsluhuje přes sto milionů
klientů, hlavně v Rusku a bývalém
SNS. Její aktiva přesahují 9 bilionů
korun a kapitál zhruba jeden bilion
korun. Za 1. pololetí vydělala 192
miliard rublů (112 miliard korun).
V Česku a v celé střední Evropě
má ambiciózní plány. Banky, které ruský gigant získal akvizicí východoevropské divize Volksbank,
patří v k těm menším. Rád by se
ale v jednotlivých zemích posunul
na přední příčky v sektoru.
„Do pěti lety chceme být pátou největší bankou a z dnešních
zhruba 67 miliard korun spravovaných aktiv vyrůst na 200 miliard,“
uvedl Šolc. Hlavní zdroj růstu očekává z firemního financování, ale
rozvíjet bude i byznys s drobnými
klienty. Těch má nyní kolem 50 tisíc a podle současného plánu jich
chce mít do pěti let 200 tisíc. „To je
současný cíl a zároveň také musíme dosahovat udržitelný zisk, který na rozdíl od některých nových
bank máme v řádu stovek milionů
korun. Náš akcionář ale chce růst
i prostřednictvím akvizic. Je možné, že porosteme v Česku mnohem
rychleji,“ říká Šolc.
Vladimír
Šolc
(42)
Na postu generálního
ředitele a předsedy
představenstva
Sberbank CZ je
od 1. srpna.
Do české pobočky největší
ruské banky
přešel ze společnosti
Deloitte, kde
pracoval jako
partner divize
Financial
Advisory
Services. Jako
investiční bankéř začal
v roce 1995
v Commerzbank. V roce
2000 přešel
do představenstva Credit
Suisse First
Boston. Nejprve
působil v Praze
a poté čtyři
roky v londýnské City. V roce
2006 se stal
šéfem Deutsche
Bank pro ČR
a tři roky ji vedl.
Foto: HN –
Martin Svozílek
inzerce
HN043524-1
8%
14 %
12 %
7%
Nejlepší banka 2013
Československá obchodní banka
11 %
Nejlepší životní pojišťovna 2013
Allianz pojišťovna
Nejlepší neživotní pojišťovna 2013
Kooperativa pojišťovna
ČÍSLA
ROZHODLA
Blahopřejeme vítězům a děkujeme
partnerům za podporu projektu!
Více na www.nejbanka.cz
www.iHNed.cz
Ceny HN
7
čtvrtek, 12. září 2013
Když vešlo ve
známost, že
Sberbank povedu,
setkal jsem se
s nadšenou reakcí
lídrů byznysu.
Negativní vztah
k Rusům cítím jen
u mála Čechů.
Retailová strategie Sberbank
v Česku se podle něj zaměřuje na široké spektrum klientů. Součástí je
postupné uvádění produktů pod
marketingovou značkou „fér“.
„Nelze budovat velkou univerzální banku, aniž by klienti za služby platili. Ale to ‚fér’ znamená, že
nebudeme nic před klientem skrývat a například těm poctivým vrátíme část nákladů na vymáhání a riziko, které platí v úrocích úvěru,“
vysvětluje Šolc. Zároveň zájem klientů Sberbank nyní podporuje nastavením výhodnějších sazeb než
je průměr trhu. „Netajíme se tím.
Krátkodobě to sice snižuje ziskovost, ale je to podmínka růstu. Cestou uvolnění rizika, které bychom
třeba dalších deset let napravovali,
nejdeme,“ tvrdí Šolc.
S nabídkou uspěla Sberbank
i u bohatých lidí. Vlajková pobočka Na Příkopě dosahuje podle Šolce
v průměru zřejmě největší objem
vkladů na klienta ze všech poboček
bank v Česku. „Hraje v tom roli asi
nejen umístění pobočky, ale i náš
majitel. Nejbohatší lidé si asi chtějí rozložit riziko pro případ, že se
banky v západní Evropě dostanou
do problémů.“
Ruský vlastník nevadí
Šolc také tvrdí, že ruský akcionář
většinu Čechů už neodrazuje. „Když
jsem uvažoval o tomto džobu, přemýšlel jsem, jaký to může být problém. Ale jakmile vešlo ve známost,
že Sberbank povedu, setkal jsem se
s nadšenou reakcí lídrů byznysu.
Společenství nezávislých států je
pro české firmy nyní mnohem důležitější než jakékoliv jiné teritorium a Sberbank jim v tom může
pomoci,“ říká Šolc.
A reakce drobných klientů
na novou ruskou banku? Vnímání Sberbank českou veřejností přirovnává k situaci německých bank
počátkem 90. let „Tehdy část lidí
s nimi kvůli historickým důvodům
nechtěla nic mít. Negativní vztah
k Rusům cítím jen u malého procenta Čechů, a to pro nás není problém,“ tvrdí Šolc.
Prioritou Sberbank je teď zavést
mobilní bankovnictví a vylepšit
internetové služby. Šolc říká, že
v retailu se teď zaměřují hlavně
na konsolidaci půjček, na služby
pro svobodná povolání a na podnikatele s obratem do jednoho
milionu korun ročně. „Kvůli osobnímu kontaktu s klienty uvažujeme i o dalších obchodních platformách. Před spuštěním je například
pilotní projekt kiosků v obchodních centrech,“ dodal Šolc.
Jak jsou velké skupiny vlastnící české banky
Ruská Sberbank vstoupila do Česka teprve na konci roku 2011, kdy koupila východoevropskou divizi rakouské
Volksbank (její české pobočky přejmenovávala až letos na jaře). V každém případě stojí za tuzemskou
bankovní devítkou (podle aktiv) jedna z nejsilnějších skupin působících na českém trhu.
Celková aktiva
Celkový počet klientů
(v mil.)
(mld. eur)
Société Générale
1254
32
Francie
Komerční banka
UniCredit
889,6
40
Itálie
UniCredit Bank
378,4
253,3
210,2
130,3
Sberbank
106
Rusko
Sberbank
KBC
Belgie
ČSOB
11
Erste
16,6
Rakousko
Česká spořitelna
Raiffeisen Bank
International
Rakousko, Raiffeisenbank
14,2
Pozn.: Je uvedena země, kde sídlí mateřská společnost, a banka, kterou v Česku vlastní.
inzerce
Šance nových hráčů
K průlomu na trh je třeba
silný vlastník a vytrvalost
nebo přesná muška
Martin Kohout
[email protected]
Po vlně nových vstupů před dvěmi lety se pohyb na tuzemském
bankovní trhu zpomalil. Pod svojí
značkou zde ale loni začala působit
ruská Sberbank, když odkoupila zahraniční divize skupiny Volksbank.
Z napěchovaného trhu se v polovině letošního roku stáhla belgická
Axa Bank. Pokud by se nyní chtělo
někomu vklínit mezi více než čtyři
desítky bankovních ústavů, musel
by zaujmout zejména trpělivostí,
silným kapitálovým arzenálem
nebo přesně mířenou nabídkou.
První překážkou, se kterou by se
nově příchozí musel vypořádat, je
totiž poměrně konzervativní mentalita Čechů. Ti si sice spíše uloží
své peníze na účet, než aby je aktivně investovali, zároveň ale nejsou
příliš nakloněni změnám.
„Čeští klienti nejsou příliš uvyklí tomu měnit banky, vyžadují základní bankovní služby zadarmo a
v porovnání s jejich západoevropskými protějšky tolik nevyužívají
bankovní inovace,“ říká obchodní
ředitel společnosti Conseq Lukáš
Vácha.
To je problém zejména proto, že
velká většina potenciálních klientů je již „rozebrána“. „Zdejší korporátní i individuální trh je nejen
relativně omezený svojí velikostí,
je navíc také velmi saturovaný,“ varuje analytik Patria Finance David
Marek.
I to jsou důvody, proč se mnohým bankám, které na českém trhu
v posledních letech vznikly, stále
nedaří naplňovat svůj základní cíl,
tedy generovat zisk. S takovou situací se ovšem lépe vypořádají zejména banky vlastněné velkými finančními skupinami, které se mohou opřít o tučný kapitálový polš-
tář. „S ohledem na výsledky bank,
které na český trh vstoupily v poslední době, se zdá, že by se muselo
jednat o silnou zahraniční skupinu, která bude ochotná a schopná
po několik let v tuzemsku dotovat
ztrátovou divizi,“ říká analytik J&T
Banky Milan Lávička.
Usnadnit její vstup by mohlo převzetí právě jedné z již zavedených
bank, které se zatím příliš nedaří.
„Naproti tomu zakládání zcela nového finančního domu považuji za
značně riskantní,“ říká ředitel oddělení management konsulting společnosti KPMG Michal Pobuda.
Další možností je, že se nějaká
z tuzemských kampeliček vyvine
v plnohodnotný bankovní ústav.
„V jejich prospěch by hrál fakt, že
již budou mít vybudovanou infrastrukturu, včetně obchodního
modelu, informačních technologií
a obchodů. Důležité také je, že se
budou moci opřít o pasiva svých
stávajících členů, respektive – po
úspěšné transformaci – klientů,“
tvrdí profesor Bankovního institutu vysoká škola Zbyněk Kalabis.
Pro zcela nového hráče bez opory
kapitálu zahraniční skupiny nebo
již dobyté pozice na trhu může mít
větší naději na úspěch spíše než
ambice pokrýt celý trh atraktivní
nabídka mířená na konkrétní socioekonomické nebo demografické segmenty společnosti. „Takovou cílovou skupinou by mohli být
například senioři, sportovci nebo
nastupující ‚generace Z‘, narozená
v druhé polovině 90. let,“ říká expert na bankovní sektor společnosti IBM Jaroslav Peyerl.
Marek naopak vidí potenciál pro
novou banku u bohatší klientely.
„Současným trendem, na který
vedoucí české banky dosud zcela
nezareagovaly, je takzvaný asset
a wealth management movitých
klientů,“ tvrdí Marek.
Známe hodně příběhů,
ale nás zajímá ten Váš.
Váš příběh. Vaše banka.
Infolinka 800 133 444
www.SberbankCZ.cz
HN044487
Zdroj: Banky, HN
8
www.iHNed.cz
Ceny HN
čtvrtek, 12. září 2013
BANKOVNÍ INOVÁTOR
VÍTĚZ
FIO banka
FIO BANKA
FIO MASTERCARD
DEBIT PAYPASS
FIO MASTERCARD DEBIT PAYPASS
B
ezkontaktní platební karta
s názvem MasterCard Debit
PayPass umožňuje jejím držitelům platit díky technologii PayPass částky do 500 korun
pohodlně a rychle pouhým přiložením karty k platebnímu terminálu. Není ji tedy nutné do terminálu vkládat, zadávat PIN ani podepisovat účet.
Klienti Fio banky tak nedávají kartu vůbec z ruky. Při úhradě
vyšší částky než 500 korun musejí přiložit kartu k terminálu a zadat PIN.
Jde o embosovanou platební
kartu s mezinárodní platností,
kterou Fio banka nabízí zdarma
od letošního února. „Je vydávána
na čtyři roky k běžnému a spořicímu účtu,“ říká mluvčí Fio banky
Ján Franek.
Majitel si může platební kartu
sám spravovat – může si ji také
pojmenovat, nastavit limit, změnit si bezpečnostní PIN kód, sám ji
aktivovat nebo zablokovat. Lze ji
využít k platbám za zboží a služby
na internetu. Ke kartě si je možné
sjednat i cestovní pojištění nebo
se pojistit proti jejímu zneužití.
Ale také je možnost dohodnout
si pojištění právní ochrany řidičů – D.A.S.
Klient banky může mít více
platebních karet – také pro více
držitelů, kteří nemají u Fio banky účet.
S každou nově vydanou platební kartou získá klient automaticky
bonus v podobě dvou bezplatných
výběrů z bankomatů konkurence
v České republice. Pokud navíc platební kartu aktivně využívá a platí
s ní v obchodech nebo na internetu
za zboží nebo služby, získá za každých 4000 korun (160 eur) kumulovaného součtu těchto transakcí
v příštím měsíci jeden výběr z bankomatu konkurence zdarma. Celkem díky tomu může v každém mě-
Fio banka byla jedna z prvních
bank, které začaly v České
republice nabízet bezkontaktní
platební karty.
Od února poskytuje klientům
zcela zdarma bezkontaktní kartu
Fio MasterCard Debit PayPass.
ján franek
Tiskový mluvčí Fio banky.
síci využít až pět takových výběrů.
Fyzické osoby mohou o platební
kartu požádat prostřednictvím
Fio Internetbankingu nebo osobně na kterékoliv pobočce Fio ban-
2. MÍSTO
3. MÍSTO
GE Money Bank
ČSOB
Klienti GE Money Bank mají k dispozici dvě možnosti, jak platit bezkontaktně mobilem. Mohou využít kartu v mobilním telefonu nebo
PayPass platební nálepku, případně použít oba způsoby bezkontaktních plateb. Obě služby jsou
zdarma.
Karta v mobilu je vydávána jako
debetní platební karta MasterCard
Standard k běžnému účtu nebo jako
dodatková kreditní karta MoneyCard Plus, případně Money Card
Gold. Tyto bezkontaktní platební
karty vycházejí z principu NFC, což
Místo pro týmovou práci nebo třeba
odborné přednášky nabízejí od loňského listopadu multifunkční prostory Era svět v nově zrekonstruované budově na pražském Jungmannově náměstí. „Era svět je určen
všem, kteří mají chuť rozvíjet své
kreativní nápady, ale scházejí jim ty
správné prostory,“ vysvětluje záměr
projektu mluvčí Ery a Poštovní spořitelny Zuzana Kalátová.
Ve třípatrové budově je veřejnosti k dispozici reprezentační sál, který lze využít pro odborné přednášky
nebo kulturní představení, konfe-
Bezkontaktní placení mobilem
je bezdrátový přenos dat na vzdálenost do pěti centimetrů. Jsou instalovány přímo na SIM kartě mobilního telefonu. „PayPass platební
nálepku lze využít v případech, kdy
klient nemá NFC mobilní telefon
a mobilní služby od operátora O2,“
říká Ondřej Hájek, projektový manažer GE Money Bank. Jedná se
o zmenšenou kopii debetní karty,
kterou může majitel přilepit na mobilní telefon, ale i klíčenku nebo jiný
předmět, jenž u sebe nosí. Zaplatí
přiložením nálepky k bezkontaktnímu terminálu.
ky. V hlavní navigační liště webu
najdou klienti záložku „Smlouvy“,
kde je v sekci „Návrhy smluv“ podrobný on-line průvodce. Toho
zákazník vyvolá stisknutím odka-
zu s názvem „Podepiš“. Právnické
osoby a fyzické osoby-podnikatelé
mohou o platební kartu požádat
na kterékoliv z více než 70 poboček
Fio banky po celé České republice.
renční místnost, která pojme až sto
lidí, a variabilní prostředí vhodné
zejména pro začínající firmy, kterým chybějí kancelářské prostory.
Místnosti jsou plně technicky vybaveny, včetně bezdrátového připojení k internetu, a mají bezbariérový
přístup. Jejich pronájem je za symbolických 25 korun na hodinu (jedno místo v kanceláři), v určitých případech pro neziskovky zdarma. Pro
vyřízení bankovních služeb mohou
klienti využít i samoobslužné prostředí, pro konzultaci také zázemí
klidné kavárny.
Zuzana Kalátová
a Poštovní spořitelny
Era svět
ondřej Hájek Projektový
manažer GE Money Bank.
Mluvčí Ery
OSTATNÍ SOUTĚŽÍCÍ
BRE
Bank
Citibank
Europe
Česká
spořitelna
Equa bank
SEPA europlatby
Kreditní karta Citi Opuscard
Investiční zlato
Služba umožňuje odesílat a přijímat
platby v eurech v rámci zemí, které tvoří
Evropský hospodářský prostor.
U této služby nejsou nijak zpoplatněny
nejen odchozí, ale ani veškeré příchozí
platby.
Spojuje výhody kreditní karty Citi Life
a regionální multifunkční karty Opuscard
využívané hlavně v Libereckém kraji.
Funkčnost této kreditní karty vychází
z existence dvou čipů – bankovního
a multifunkčního.
V 77 vybraných pobočkách banky lze
od loňského července nakoupit investiční
zlato v podobě zlatých slitků.
Česká spořitelna nabízí zájemcům
i zpětný odkup těchto slitků podle
aktuálního kurzu.
Balíček služeb zahrnuje neomezené
výběry ze všech bankomatů v Česku.
Při měsíčním obratu 10 tisíc korun je
účet zdarma.
Účet ocení i lidé, kteří často cestují,
za výběr z bankomatu zaplatí jen devět
korun.
Komerční
banka
LBBW
Bank CZ
Modrá pyramida
stavební spořitelna
Raiffeisenbank
Sberbank
KB MojePlány
Spořicí účet Garant
Moudré řešení s Rost. úrokem
QR platba
FÉR konto s dýškem
Jde o aplikaci finančního poradenství,
služba má klientům pomoci
k optimálnímu rozložení volných
finančních prostředků.
Služba je zdarma, klient si díky aplikaci
může zvolit variantu, kterou preferuje.
Jde o spořicí účet s garancí stejného
úroku na jeden rok od otevření
účtu. Spojuje výhody spořicího účtu
a termínovaného vkladu.
K založení tohoto účtu není třeba mít
u LBBW Bank CZ otevřený běžný účet.
Rostoucí úrok umožňuje klientům
získat úrokový bonus, poplatek
za navýšení cílové částky stavebního
spoření je u Rostoucího úroku poloviční.
Nabídka platí pro klienty, kteří mají
stavební spoření už několik let.
Možnost rychlejší a jednodušší platby
faktur, u internetových obchodníků
i mezi majiteli chytrých telefonů. Mobilní
aplikace předvyplní platební příkaz.
Od března je QR kód i na kartách
Raiffeisenbank.
Základní služby včetně výpisu z účtu
a správa účtu jsou pro všechny klienty
zdarma.
Do konce roku banka nabízí odměnu
za aktivní využívání účtu až do výše 500
korun měsíčně.
Běžný účet od Equa bank
Hypoteční
banka
Virtuální pobočka Hypoteční
banky
On-line konzultace s bankovním
specialistou při zřizování hypoteč. úvěru.
Termín hovoru si volí sám klient.
Služba je dostupná každý pracovní den
od 17 do 21 hodin.
Stavební spořitelna
České spořitelny
UniCredit
Bank
Wüstenrot
Zuno
Bank
Hypoúvěr od Buřinky
UniCredit Shop
Wüstenrot spořicí účet
Zuno Mobile Banking
Jde o nový zajištěný úvěr, určený
k okamžitému financování bytových
potřeb.
Klient si může vybrat úrokovou sazbu
na 3, 6 a 10 let. Maximální úrok po dobu
trvání úvěru činí pět procent ročně.
On-line založení spořicího účtu,
běžného konta a vyřízení půjčky nebo
sloučení úvěrů.
Ryze on-line vyřízení nového úvěru
do výše 150 000 Kč nebo optimalizace
stávajících – ne vyšších než 250 000 Kč.
Věrnostní bonus při sjednání fixace,
spořicí účet bez nutnosti vedení běžného
účtu.
Možnost vytvořit více fixací na jednom
účtu.
Aplikace umožňuje ovládat většinu
služeb přes mobil.
Zahrnuje skenování faktur a složenek,
vyhledává bankomaty, pobočky a pošty.
Klienti nemusejí opisovat údaje, stačí,
když je vyfotí mobilem.
www.iHNed.cz
Ceny HN
9
čtvrtek, 12. září 2013
pojišťovací INOVÁTOR
VÍTĚZ
2. MÍSTO
AllIanz pojišťovna
uniqa pojIŠŤovna Pojištění Allianz iAuto
UNIQA SafeLine Rent +
P
roti krádeži chrání v celé
Evropě, pomáhá v případě
nehody či nevolnosti řidiče.
Tyto i řadu dalších služeb
nabízí zařízení UNIQA SafeLine
Rent +, které má po uzavření havarijního pojištění u Uniqy majitel
vozu pronajato na tři roky.
„Na trhu je bohatá nabídka zařízení jako zamykání řazení, satelitní
hlídání vozu nebo nouzová tlačítka pro řidiče montovaná do některých značek a modelů. Náš produkt
umí nejen všechny tyto funkce, ale
přináší mnohem více,“ říká mluvčí
Uniqa pojišťovny Eva Svobodová.
Zařízení kombinuje moderní technologie a asistenční služby s nejvyšší mírou zabezpečení. „V takovém rozsahu je nikdo jiný v Česku
nenabízí,“ tvrdí Svobodová.
Zařízení obsahuje nárazové čidlo pro případ nehody, nouzové
tlačítko, které je možné využít při
okamžitém řešení krize na cestě,
třeba nevolnosti. „Přivolaná asistenční služba defekt buď odstraní přímo na místě, nebo se postará
o odtah a náhradní řešení pro po-
sádku,“ doplňuje Svobodová. Systém se osvědčil zejména v nočních
hodinách na odlehlejších komunikacích, kde může motorista čekat
na záchranu po nehodě mnohem
déle než třeba na dálnici.
Zařízení ovšem především zajistí nepřetržitý dohled nad vozidlem. Pokud tedy majitel nahlásí
ztrátu auta, asistence ho za účasti
policie vystopuje a vrátí majiteli,
často i s pachatelem krádeže. Podle Svobodové byla zatím vrácena
všechna ukradená vozidla vybavená asistenčním systémem UNIQA
SafeLine.
„Umožňuje také snížit výši pojistného, které se platí podle ujetých kilometrů,“ připomíná mluvčí. Palubní jednotka registruje najeté kilometry, za jízdu po dálnici
se započítávají pouze z poloviny.
Motoristé, kteří ujedou 20 tisíc
a méně kilometrů, dostanou slevu
na pojistném, která může činit až
25 procent. Díky zabezpečení auta,
které UNIQA SafeLine skýtá, může
motorista ušetřit až pětinu na havarijním pojištění.
Pojištění Allianz iAuto je forma pojištění automobilu, které lze sjednat
on-line. „Pojištění může klient sjednat i po telefonu nebo prostřednictvím poradce. Sjednání pojistky online je ale velmi jednoduché, klient
má k dispozici velké množství nápověd a doporučených částek,“ říká
Dalibor Šajar, ředitel marketingu
a market managementu Allianz.
Produkt je postaven na principu
„skládačky“ – klient si složí a zaplatí svou pojistku jenom z toho, co
opravdu potřebuje. Oproti jiným
on-line produktům iAuto umožňuje sjednat pojištění v plné výši
pořizovací ceny. Je možné sjednat
i havarijní pojištění na míru, kde
si majitel staršího vozu může vybrat mezi dvěma druhy. Například
u auta starého do pěti let lze zvolit
buď úplnou pojistku všech rizik,
nebo pouze těch rizik, která řidič
nemůže ovlivnit. Takové pojištění je samozřejmě výrazně levnější
a je výhodné pro řidiče, kteří jezdí opatrně. Na rozdíl od řady konkurenčních produktů klient může
platit pojistné také měsíčně, bez
jakékoliv penalizace.
3. MÍSTO
Martin Žáček Generální ředitel
UNIQA pojišťovny. Foto: HN – B. Račko
UNIQA POJIŠŤOVNA
Uniqa SafeLine Rent +
Spojení moderních technologií
a asistence s vysokým
zabezpečením řeší nouzové
situace při provozu auta, umí
regulovat výši pojistného.
Funguje na území Evropy. Pro
řadu klientů je k havarijnímu
pojištění zdarma.
aegon pojišťovna
Aegon eChange
Změna v životní pojistce obvykle
vyžaduje návštěvu pobočky či korespondenci s pojišťovnou. Není výjimkou, že při vyplňování formuláře
uživatel chybuje a žádost o změnu
se tím pozdrží. Internetový nástroj
Aegon eChange, který pojišťovna
spustila na sklonku loňského roku,
tyto nepříjemnosti odbourává a šetří tak klientům i poradcům čas.
„Klienta při žádosti o změnu
provází inovativní menu, které mu
nabízí pouze ty produktové změny, které jsou relevantní pro jeho
stávající smlouvu. Tu není nutné
rušit a nahrazovat smlouvou novou,“ říká specialistka na komunikaci Aegon Pojišťovny Ivana Dingová. Uživatel tak může kdykoliv
z pohodlí svého domova doplnit
svůj profil o nejnovější údaje v případě zásadních životních změn,
ale také podle svých preferencí
přidat pojištění proti novým rizikovým událostem nebo využít
aktualizované nabídky stávajících
produktů.
K prvnímu výročí smlouvy může
být také provedena změna indexace pojištění.
OSTATNÍ SOUTĚŽÍCÍ
AGA International
Agra pojišťovna
On-line spojení mezi pojištěncem
a specialistou, který v reálném čase
řeší problémy s počítačem klienta.
Služba zahrnuje detekci problému,
odvirování a instalaci antivirového
softwaru, zrychlení počítače a pomoc
při obnově zapomenutého hesla.
Elektronický tablet zaručuje
objektivní stanovení procenta pojistné
škody, rozhodne při odchylce názoru
mezi pojištěncem a likvidátorem.
Klient má možnost celý proces při
posuzování škod velmi jednoduše
zkontrolovat.
BNP Paribas Cardif
Pojišťovna
Česká podnikatelská Česká pojišťovna
pojišťovna
Zdravý život
Pojišťovna zaplatí za klienta v nouzi
dlužnou částku na kreditní kartě při
splnění sjednaných podmínek.
Podle situace klienta pojistka kryje
buď riziko ztráty zaměstnání, nebo
náklady hospitalizace.
Klient uspoří na pojistném díky
sdružení předmětů pojištění.
Lze pojistit události, jež pojišťovny
obvykle nekryjí, např. zkázu potravin
při poruše chladicího zařízení.
IT assistance
Pojištění vyčerpané částky
ČSOB pojišťovna
Naše odpovědnost
Pojištění odpovědnosti za škodu,
lze sjednat zcela samostatně,
není k němu nutné uzavírat navíc
pojištění domácnosti.
Při on-line sjednání dostane klient
slevu deset procent, pojištění platí
pro území celé Evropy.
S „tabletem“ do pole
Atradicius Credit
Insurance
Modula First
Pojištění pohledávek pro malé
a střední podniky do 100 milionů
korun obratu, pojistné období je
jeden rok s automatickou obnovou.
15procentní spoluúčast
z pojištěného limitu, on-line správa.
Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Komplex II
Koncept životního pojištění
kombinující služby založené
na aktivní zdravotní prevenci.
Dvojnásobné pojistné plnění
v případě rakoviny prsu, děložního
čípku, prostaty či konečníku, každý
rok poukázka Vital Pass.
D.A.S. pojišťovna
právní ochrany
ERGO pojišťovna
Pojištění právní ochrany
pro podnikatele
Právní zázemí pro podnikatele,
produkt vznikl už v roce 2001.
V rámci inovace produkt rozšířen
o spory s dodavateli i odběrateli,
vymáhání pohledávek apod.
Zdrav. pojištění Nadstand 211
Pro zájemce o nadstandardní
zdravotní péči, minimální věk vstupu
do pojištění je 15 let, v 70 letech
pojištění automaticky zaniká.
Produkt nabízí pojišťovna
ve variantách Základ a Komfort, platí
v celém schengenském prostoru.
Euler Hermes
Europe
ING Životní
pojišťovna
Připojištění CAP Europe
For You by ING
Jde o rizikové životní pojištění pro
klienty, kteří se chtějí zabezpečit pro
případ neschopnosti splácet úvěr
nebo hypotéku.
Pojistné krytí tohoto pojištění
má eliminovat rizika, která mohou
ohrozit klientovu solventnost.
Kooperativa
pojišťovna
Pojišťovna
České spořitelny
WÜSTENROT
pojišťovna
Služba v případě totální škody
auta do 3,5 tuny nabízí výběr nového
vozidla nebo jiného v hodnotě, jakou
měl vůz před poškozením.
V případě částečné škody zajistí
odvoz vozidla do servisu, opravu
a vrácení vyčištěného vozidla.
Kryje řadu pojistných rizik,
kapitálová část pojistky garantuje
výnos 2,4 procenta ročně. Pojišťovna
navíc zvedla plnění za úmrtí při
dopravní nehodě na dvojnásobek.
Možná kombinace investic do 13
fondů a tří doporučených kategorií.
Zákazník může ukončit smlouvu
kdykoliv bez udání důvodu. Nehrozí
mu žádné sankce.
Klient, který je nespokojen nebo
má jinou nabídku, ji tedy může ihned
využít.
Pojištění pohledávek, u CAP může
být výše plnění oproti základnímu
limitu na odběratele až dvojnásobná.
V případě CAP+ si může
společnost pojistit riziko do výše 50
tisíc eur (zhruba 1,3 mil. Kč).
100PROSERVIS
První pojištění pro případ
rakoviny prsu a pohlavních orgánů
s programem prevence.
Pojištění For You je zaměřeno
speciálně na osobu postiženou
rakovinou a podporu rodiny.
FLEXI životní pojištění
Životní pojištění
Rytmus od Allianz
odměňuje za
zdravý životní styl
Komerční pojišťovna
HYPO úvěrové pojištění
ProAuto komplexní pojištění
vozidel
Nově i bezeškodní
a věrnostní bonus
HN044429
inzerce
10
www.iHNed.cz
Ceny HN
čtvrtek, 12. září 2013
Jakub Strnad, předseda představenstva Allianz pojišťovny, vítěze ceny Nejlepší životní pojišťovna 2013
Kapitálové životní pojištění již
nenabízíme, nic totiž nevynáší
Rozhovor
Jakub
Strnad
(38)
František Mašek
[email protected]
Ž
ivotní pojištění prochází
řadou změn. Ceny pojistek
uzavřených po 21. prosinci
jsou kvůli takzvané antidiskriminační směrnici Evropské unie
pro muže i ženy stejné. ČNB zase
od 21. července snížila technickou
úrokovou míru, tedy nejvyšší možný výnos kapitálového životního
pojištění, na 1,9 procenta. „Proto
tento druh pojištění od ledna nenabízíme,“ říká předseda představenstva Allianz pojišťovny Jakub
Strnad.
Avizované sjednocení cen životního pojištění loni zvedlo zájem
o tyto pojistky. Zatímco dříve činil poměr uzavřených smluv mužů
a žen 60 : 40, loni v Allianz početně
dominovaly ženy. Letos se vše vrátilo do starých kolejí.
„Životní styl žen bývá méně rizikový. Žijí déle, což ovlivňuje výši
jejich pojistky. Museli jsme ale vyhovět směrnici EU. Při prodeji nových životních pojistek ale budeme dál preferovat méně rizikové
klienty: nekuřáky a osoby s nižším
indexem hmotnosti BMI, porovnávajícím výšku a váhu. A zavedeme
další kritéria zvýhodňující osoby
se zdravým životním stylem,“ dodává Strnad.
Prodej životních pojistek podle
něj připomíná soutěž o cenu. Nesrovnává se tak zajíc s králíkem, ale
se srnkou, což je neporovnatelné.
Po studiu
finanční a pojistné matematiky
na Matematicko-fyzikální
fakultě UK
pracoval jako
pojistný
matematik.
Působil ve
vedení řady
pojišťoven, od
jara 2010 je
předsedou
představenstva
Allianz
pojišťovny.
Foto:
HN – LUKÁŠ BÍBA
„Do budoucna chceme klientovi
garantovat nejvyšší pojistné plnění
z úrazového pojištění z pěti největších pojišťoven v tuzemsku,“ říká
Strnad. Jak dodává, tato garance je
ve světě unikátní.
Kapitálové pojištění zastaralo
Jako první pojišťovna také od ledna ukončila prodej kapitálového
životního pojištění. Pokud je technická úroková míra, stanovená
ČNB, nižší než dvě procenta, blíží
se výnos po odečtení nákladů pojišťovny nule. Kapitálová pojistka tak
nic klientům nepřináší, garantuje
jen, že klient nic nevydělá.
„Když porostou úrokové sazby
a o kapitálové pojištění bude zájem, můžeme je opět nabízet. Investiční životní pojištění je ale
mnohem flexibilnější a umožňuje
klientovi vložit peníze i do garantovaného fondu, a získat tak de
facto kapitálové pojištění. K těmto smlouvám lze navíc na rozdíl
Získejte
až
od klasického kapitálového pojištění vkládat nebo z nich vybírat peníze a jednoduše měnit rozsah jednotlivých připojištění.“ vysvětluje.
Při růstu úroků by měla pojišťovna samozřejmě zvednout úrokové
sazby u garantovaného fondu.
Řadu klientů výnosy investičního životního pojištění po finanční
krizi překvapily. Strnad vidí problém v neseriózních zprostředkovatelích. Na rozdíl od některých
bankovních produktů navíc kli-
HN000000
za nového
předplatitele
Hospodářských
novin.
Pro více informací volejte 800 11 00 22.
HN044490
Provizi lze platit déle
Cenu investičního životního pojištění zdražuje vysoká provize zprostředkovateli. Pokud jsou tyto pojistky sjednány na 20–30 let a vydrží celou pojistnou dobu, není to
zásadní problém. Většina smluv je
však předčasně ukončena. Čím dříve, tím je provize relativně vyšší.
Jedním z řešení je vyplácet provizi postupně třeba tři až pět let.
Pak lze provizi udržet ve stejné
výši nebo teoreticky i mírně zvýšit.
Dnešní cena peněz je totiž jiná než
bude za pět let. Cenu pojistek by to
zvýšit nemělo, zdražuje ji hlavně
předčasné storno smlouvy.
Když totiž zprostředkovatel
přesvědčí klienta první měsíc třetího roku, aby změnil smlouvu, má
vyplacenou a „zaslouženu“ celou
provizi a může získat další provizi za novou smlouvu u jiné pojišťovny.
Pro něj je to výhodné, pro klienta
i pojišťovnu, která má s vedením
smlouvy náklady, nikoliv. Pojišťovny mohou v tomto případě pouze upozornit klienta, že to pro něj
není výhodné.
Nový výpočet hodnoty zdraví
Majetkové, tedy neživotní pojištění, může být kvůli povodním dražší, ceny životního pojištění to neovlivní. Přímou souvislost nemají
povodně ani s povinným ručením.
Některá rizika životního charakteru se ale podle Strnada povinného
ručení týkají.
Od ledna se má v povinném ručení kvůli novému občanskému
zákoníku zásadně změnit výpočet
ceny zdraví, tedy bolestného z titulu úrazů, které jsou pro povinné
ručení typické, stejně jako ztráty
sociálního uplatnění a ušlých příjmů.
„Tvůrce občanského zákoníku
chápu, pojišťovnám to ale přináší
velkou nejistotu a ta obvykle vede
k růstu sazeb. Do konce tohoto
roku budou úrazy oceňovány podle
stávající vyhlášky, v níž jsou různé
úrazy ohodnoceny body a je známo, jak postupovat. Když lékař vynásobí počet bodů hodnotou bodu,
stanovenou pro určité zranění, zjistí, kolik peněz má pojištěný dostat.
Část klientů si chce ale již nyní vysoudit více a soudy jim často dají
za pravdu,“ říká Strnad.
Nový občanský zákoník jde ještě dál. Zrušil body a jejich hodnotu. Výši škody, kterou člověk utrpěl, má určit soudce. Pojišťovnám
to přináší nejistotu, nikdo včetně
soudců neví, jak se od ledna bude
postupovat.
Pojišťovny vyplácely v posledních 20 letech stále méně škod
oceněných body, roste ale počet
soudů, které poškozeným přisoudily více nad úroveň vyhlášky. Je to
logické, neboť hodnota bodu nebyla v posledních letech valorizována. V souvislosti s novou legislativou tak mohou tyto nároky vzrůst
i o 100 procent. Každý soudce může
navíc rozhodnout jinak.
Pojišťovna také může být donucena uhradit opravu poškozeného
automobilu, jejíž cena bude vyšší než cena tohoto vozidla v době
nehody.
„Nelze předjímat, jak budou soudy rozhodovat. Minimální zdražení povinného ručení ale odhaduji
na 10 až 20 procent. Sjednává se
na rok. Když klient uzavře smlouvu v září, platí pro něj čtyři měsíce současná legislativa a pak
nová. S pravděpodobností 8 : 4 je
tak možné čekat, že nehoda přijde
v době, kdy bude platit nový zákon.
Pojišťovny prodávají povinné ručení za původní cenu. Vzniká jim tak
vnitřní dluh. Proto se dá očekávat
poměrně razantní růst cen povinného ručení,“ uzavírá Strnad.
Pojišťovny
Lidem a podnikům zdraží
pojištění odpovědnosti za škody
Pojišťovny čekají s novým
občanským zákoníkem
nárůst škod. Výši náhrad
může řešit i soud.
Změny v pojištění
Olga Skalková
Dle současné právní úpravy
je výše odškodnění za bolest
a za ztížení společenského
uplatnění stanovena na základě
bodového ohodnocení
dle vyhlášky ministerstva
zdravotnictví. Nově bude výše
odškodnění na základě dohody
mezi pojišťovnou a klientem. Když
se nedohodnou, rozhodne o tom
soud.
[email protected]
kč
ent zatím při výběru investičního
životního pojištění často nevyplňuje investiční dotazník, z něhož
je zřejmý jeho rizikový profil.
V Allianz má být od ledna povinně součástí každé nové smlouvy
na životní pojištění.
Nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna spustí kromě jiného
i revoluci v pojištění. Především se
mění přístup k náhradě újmy.
Přestanou platit tabulky pro
bodové ohodnocení odškodnění
za bolest a za ztížení společenského uplatnění, stanovené vyhláškou ministerstva zdravotnictví.
Současně se zruší i dosud stanovené fixní částky pro odškodnění za smrt, které podle aktuální
právní úpravy náleží pozůstalým
ve výši 85 až 240 tisíc podle charakteru příbuzenského vztahu.
Nový obchodní zákoník zároveň
rozšiřuje také odškodnění pozůstalých. Jednorázové odškodnění může uplatňovat daleko větší
okruh osob, pokud prokážou, že
úmrtí určité osoby pociťují jako
osobní neštěstí. Pojišťovny očekávají, že výše odškodnění bude
v jednotlivých případech odlišná
a bude v konkrétním případě záviset na míře intenzity vztahu pozůstalé osoby k zemřelému.
Zaváděný individuální přístup
k určení výše úhrady škody či újmy
posiluje pozici klienta pojišťovny.
Výše náhrady bude záviset na jeho
dohodě s pojišťovnou, v případě
neshody na rozhodnutí soudu.
V praxi to bude vypadat tak, že
pojišťovna navrhne odškodnění,
a pokud s ním nebude poškozený
souhlasit, obrátí se na soud. „I zde
však bude muset nárok na odškodnění prokázat a soud přesvědčit
o oprávněnosti jeho výše,“ vysvětluje Marcela Kotyrová, mluvčí Čes-
Odškodnění za bolest
a za ztížení společenského
uplatnění
Odškodnění pozůstalých
U jednorázového odškodnění
pozůstalých dojde ke zrušení
fixních částek, které po úmrtí
člověka obdrží jeho blízcí.
Jednorázové odškodnění bude
moci požadovat daleko širší okruh
osob.
Zdražení pojistek
Změna v posuzování kompenzací
především u škod hrazených
z odpovědnostních typů pojištění
se promítne do zvýšení cen
různých typů pojistek. Největší
zdražení čeká povinné ručení –
podle České asociace pojišťoven
o 10 až 15 procent.
ké asociace pojišťoven (ČAP). Podle
ní budou pojišťovny při určování
výše odškodnění v oblasti nemajetkové újmy zvažovat konkrétní
individuální okolnosti.
Dosavadní systém, který měl
jasně stanovená pravidla pro odškodnění škod na zdraví, usnadňoval proces likvidace. Jejich zrušení
bude klást vyšší nároky na spravedlivé a reálné určení výše odškodnění a nepochybně povede
k vyššímu zatížení pojišťoven při
likvidaci pojistných událostí.
K poškozeným je nová úprava vstřícnější, ale podle šéfa VIG
v Česku Martina Diviše bude jejím
důsledkem zdražení pojištění odpovědnosti, které je součástí mnoha typů pojistek pro soukromé osoby a firmy.
Nejvýraznější dopad se projeví
u povinného ručení, kde se dá očekávat největší nárůst kompenzací
škod na zdraví. Experti upozorňují,
že kvůli nízkým cenám povinného
ručení pojišťovny od roku 2011 vyplácely více na škodách, než inkasovaly od klientů, a růst plnění související s občanským zákoníkem
přenesou na klienty. „Pojišťovny
budou mimo jiné muset zásadně
přepracovat veškerou dokumentaci k pojistným smlouvám, navyšovat rezervní fondy a připravit se
na očekávaný nárůst soudních sporů,“ říká Jaroslav Peyerl, odborník
na finance IBM ČR.
Podle ČAP může cenový nárůst
povinného ručení dosáhnout deseti až patnácti procent. Do výše
pojistného se promítne nejen výrazný nárůst objemu škod na zdraví v důsledku platnosti nového občanského zákoníku, ale příspěvek
do fondu zábrany škod. „Cenová
politika je plně v kompetenci jednotlivých pojišťoven a konkrétní
nárůst i jeho účinnost se může lišit. Reálně řidiči pocítí vyšší ceny
od příštího roku,“ říká Kotyrová.
www.iHNed.cz
Ceny HN
11
čtvrtek, 12. září 2013
Martin Diviš, šéf Kooperativy, vítěze ceny Nejlepší neživotní pojišťovna 2013
Nový občanský zákoník zvýší význam pojištění
Rozhovor
Olga Skalková
[email protected]
J
ako novou obchodní příležitost
vnímá generální ředitel Kooperativy a prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš nový
občanský zákoník. Ten totiž
nelimituje náhrady škod na zdraví a podle něj se tím zvýší zájem
o pojištění odpovědnosti. Diviš,
který je současně šéfem skupiny
VIG v Česku, jíž patří i Česká podnikatelská pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny, zároveň říká,
že odpovědnostní pojistky, hlavně
povinné ručení, zdraží.
HN: Jaký je letošní vývoj na trhu
neživotního pojištění?
Tržby v první polovině významně
nerostly, naopak kvůli povodním,
vichřicím a bouřkám české pojišťovny zaznamenaly velké škody. Ta
zátěž byla pro ně poměrně velká,
ve střední Evropě jsme na tom společně s Rakouskem byli v podstatě
nejhůř.
HN: Bude to mít významný dopad
na hospodaření pojišťoven?
Bude. Velkou část letošních škod
sice zaplatí zajistitelé, ale už máme
jasné indikace, že zajišťovny si to
budou chtít kompenzovat během
dalších let. V případě majetkového
pojištění čekám zdražení v řádu procent. Obecně klienti s růstem cen
majetkového pojištění musí počítat – sazby u nás jsou pořád níž
než v Německu nebo v Rakousku,
přitom živelní škody za posledních
deset let velmi narostly. Pojišťovny
jsou každý rok pod tlakem zajišťoven, aby je zvýšily.
Naše skupina
nedělá různé věci,
nechceme prodávat
pneumatiky nebo
mít vlastní banku.
Jsme konzervativní
a zůstáváme
u pojišťovnictví.
HN: Zdraží majetkové pojistky všem
nebo jen v rizikovějších pásmech?
Spíš nepůjde o plošné zdražení. Ale
kde je riziko větší, klient si bude
muset připlatit. Je třeba také začít
diskusi se státem o oblastech, kde
je majetek kvůli opakujícím se povodním nepojistitelný. To je vážný
problém. A teď myslím na lidi, kteří
nejsou k ochraně svého majetku
laxní, ale nemohou sami tuto situaci vyřešit. Nikdo po soukromém
sektoru ale nemůže chtít, aby zodpovědnost převzal pouze on. Určité modely v Evropě existují – stát
může vytvořit pool s pojišťovnami,
někde dokonce bere plnou garanci.
Samozřejmě základní je, aby stát
v povodňových zónách stavby nepovoloval.
HN: Nedávno jste řekl, že boom v pojištění může přinést nový občanský
zákoník. Proč tak soudíte?
Bude se více než nyní posuzovat odpovědnost za škodu, takže význam
pojistek poroste. A poroste tedy i je-
jich cena, protože v důsledku nového
občanského zákoníku zejména v odpovědnostních pojistkách odhaduji
významný nárůst škod, které budou
pojišťovny vyřizovat.
Martin
Diviš
(39)
V Kooperativě
HN: Kde se dá zdražení očekávat?
Já teď mluvím o celém spektru pojištění odpovědnosti, které je součástí běžného pojištění, ale i pojištění nemocnic nebo třeba pro
případ, že dítě způsobí někomu
škodu. V průběhu dalších let musíme v odpovědnostním pojištění
očekávat nárůst škod v desítkách
procent. Konkrétnější být teď neumím. Nevíme, jak k jejich řešení
budou přistupovat soudy. Nejvíc se
ale nový způsob posuzování odpovědnosti dotkne povinného ručení.
Nové pojistky jsou ztrátové a přitom v důsledku nového zákoníku
očekáváme nárůst škod zejména
na zdraví. Dalším novým nákladem
je tříprocentní odvod do Fondu zábrany škod. Ve skupině VIG v Česku
nám nezbývá nic jiného než zvýšit
ceny povinného ručení o přibližně
15 procent. Zdražení není příjemné,
ale lidé by měli vnímat, že jejich odškodnění bude lepší a daleko spravedlivější.
HN: Jak pojišťovny budou s klienty
dohadovat výši odškodnění, aby
nemusely jít k soudu?
Návod, který nám dávala bodová
vyhláška, skončí a nemáme ještě
doprovodné vyhlášky. Samozřejmě budeme mít pravidla, jak postupovat – ostatně mateřské pojišťovny pocházejí ze zemí, kde
tento systém funguje už dlouho.
V některých případech ale pojišťovny budou čekat na precedentní rozsudek soudu. Bude se daleko
více posuzovat konkrétní situace,
co to bylo za člověka, jak jeho blízcí
pracuje od roku
1995, těsně před
krizí v roce 2008
se stal generálním
ředitelem
a předsedou
představenstva.
Zároveň stojí
v čele skupiny VIG
v Česku. Letos se
stal i prezidentem
České asociace
pojišťoven.
V Kooperativě
začínal jako
mluvčí. Po čase
padl do oka jejímu
zakladateli a šéfovi
Mrázovi, který
si ho vyzkoušel
na mnoha pozicích
a vybral jako svého
nástupce.
Foto:
HN – Lukáš Bíba
byli poškozeni, jak hodně velká to
pro ně byla újma a podobě.
HN: V rakouské VIG končí většina
případů u soudu, nebo ne?
Většinou ne, jen ty sporné. Každá
země se musí dopracovat k uznávaným standardům. Já tvrdím, že náš
skok ze starého do nového systému
může být dramatický – jde určitě
správným směrem, ale přechod by
měl být nějakou dobu řízen. Jako
to bylo u zrušení monopolu na povinné ručení – stát po dobu pěti
let určil minimální sazby a nedošlo
ke kolapsu. Ty mantinely mi v odpovědnostním pojištění chybí.
HN: Nový občanský zákoník počítá
s individuálním přístupem k náhradám škod, což zvýší nárok na likvidátory. Plánujete je posílit?
Pojišťovny více než rok pracují
na přepracování pojistných podmínek, ostatních smluvních dokumentech a postupech likvidace.
I když odpovědnostní likvidátoři
museli být vždycky ti nejschopnější, teď nebudou mít berličky v podobě bodových tabulek a budou
muset daleko víc přemýšlet. Jestliže v odpovědnostních škodách
čekám nárůst v desítkách procent
a na druhou stranu zvedneme sazby povinného ručení o 15 procent,
tak abychom udrželi ziskovost
a konkurenceschopnost, musíme
šetřit jinde. Zda budeme muset přijímat likvidátory, na to teď nedokáže nikdo odpovědět.
HN: Budou pojistné podmínky a formuláře podle nového zákona pro
klienty pojišťoven jednodušší a srozumitelnější?
Celý sektor je dlouhodobě kritizován, že jsou složité. Na jednu
stranu tomu rozumím, ale pojistná smlouva je právní dokument,
který nějakou míru složitosti mít
musí. Je ale ještě jedna věc, které
nový občanský zákoník napomáhá – zavádí daleko větší ochranu
spotřebitele. Neboli v našem sektoru jde o to, aby pojistné podmínky
byly jasnější a zprostředkovatel je
byl schopen srozumitelně vysvětlit. Doporučil bych všem: když
něčemu nerozumí, aby se zeptali. A když obchodní zástupce není
schopný vše vysvětlit, tak s ním
smlouvu neuzavírat. Víte, utkvělo
mi, jak Jan Werich se na závěr jednoho pořadu vždy loučil slovy: nakupujte u odborníků. A my chceme
být odborníky na pojištění – naše
skupina nedělá různé věci, nechceme prodávat pneumatiky nebo mít
vlastní banku. Jsme konzervativní
a zůstáváme u pojišťovnictví.
HN044481
inzerce
www.iHNed.cz
Ceny HN
12
čtvrtek, 12. září 2013
Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro bankovnictví, KPMG ČR
Prioritou bank bude letos udržet si klienty
spojené s novou bankovní regulací. Váže se na evropskou direktivu
o kapitálové přiměřenosti (CRDIV).
Tato legislativa měla být definitivně
schválena. Zatím ale není jisté, zda
bude tento problém vyřešen.
Rozhovor
František Mašek
[email protected]
Klient získá představu, co nového banky nabízejí, pro banky je to
dobrá zpětná vazba. Tak hodnotí přínos soutěže Nejlepší banka
a pojišťovna Zdeněk Tůma odpovídající za služby pro bankovnictví
ve společnosti KPMG Česká republika. Ta je jedním z partnerů této
soutěže.
HN: Co přinesl českému bankovnictví rok, který uplynul od posledního ročníku soutěže Nejlepší banka
a Nejlepší pojišťovna?
Z čistě ekonomického pohledu byl
pro český bankovní sektor rekordní, protože se podařilo dosáhnout
nejvyššího zisku v historii. Loňské výsledky bude ovšem obtížné zopakovat, protože je ovlivnil
souběh několika příznivých faktorů. V posledních dvou letech klesl objem problematických pohledávek. Loni tak banky rozpustily
část opravných položek. To je jeden
z faktorů, který se letos opakovat
nebude. První pololetí roku 2013 to
jen potvrzuje. Banky ale dál přísně
kontrolují náklady a i v mezinárodním srovnání patří poměr jejich
nákladů a příjmů k velmi dobrým.
HN: Nakolik odráží soutěž o nejlepší
banku situaci v českém bankovnictví? A v čem je podle vašeho názoru
její hlavní přínos?
Klient si může díky této soutěži
udělat představu, kam se bankovnictví posouvá a jak si banky
vedou v jednotlivých kategoriích.
Pro banky je to zase dobrá zpětná vazba a možnost srovnávat se
v daných oblastech s konkurencí.
Nechci podceňovat
vliv případné
bankovní daně.
Současná politická
nestabilita ale
přináší mnohem
větší rizika.
Výše poplatků v česku? nic neobvyklého Podíl poplatků na zisku bank se v Česku pohybuje mezi 20 až 25
procenty. To je podle Zdeňka Tůmy číslo srovnatelné se situací v ostatních zemích. foto: HN – lukáš bíba
HN: Bankovnictví se – minimálně
technologicky – dál mění. Dokážou
se klienti bank v těchto změnách
orientovat?
Já to vidím přesně naopak. Technologie přece nemají komfort nás klientů snižovat, ale naopak usnadnit
nám komunikaci s bankou a zlepšovat služby, které poskytuje. A to
se podle mého soudu děje. Příkladem může být vývoj internetového bankovnictví. Před pár lety jsme
začínali a bylo to spojeno s poměrně
složitým zabezpečením. Dnes je vše
daleko jednodušší, komfort pro klienta je větší, aniž klesá míra zabezpečení. Podobný rozmach zažívají, hlavně díky rozšíření „chytrých“
telefonů, mobilní platby.
HN: Jaké změny můžeme podle vašeho názoru očekávat za rok?
Banky kladou větší důraz na zákaznickou zkušenost, zejména v prostředí stagnující ekonomiky chápou, jak důležité je udržet si klienty. Bude pokračovat rozšiřování
mobilních plateb. Zajímavé také
bude, jak banky dokážou využít
potenciál sociálních sítí. To je jedna
z oblastí, o níž se delší dobu hovoří,
zatím ale nebyla příliš „vytěžena“.
HN: Populace ve vyspělých zemích,
včetně České republiky, stárne.
Nemohou tak narazit další inovace
na konzervativnější přístup stárnoucích klientů bank?
To bych neřekl. Jak jsem zmínil,
technologie mají naopak komunikaci bank a klientů zjednodušit.
Je ale pravda, že senioři jsou specifický segment klientů. Stárnutí populace tak bude dlouhodobě
ovlivňovat strukturu poskytovaných služeb.
HN: Jak mohou situaci v českém
bankovnictví ovlivnit výsledky
předčasných voleb, zejména zavedení bankovní daně a zpřísnění regulace, o nichž nyní hovoří sociální
demokracie?
Předčasné volby mohou zkomplikovat řadu věcí v legislativní oblasti.
Nechci podceňovat vliv případné
bankovní daně. Současná politická nestabilita ale přináší mnohem
větší rizika. Banky, ale nejen ony, se
dlouho připravují na zavedení nového občanského zákoníku. Velmi
důležité je proto přijetí doprovodných zákonů. Zatím se naštěstí zdá,
že k tomu skutečně dojde.
Problémy by mohly být
i s odložením bankovní legislativy,
HN: Jak hodnotíte snahy soudně
zrušit některé bankovní poplatky,
zejména za správu úvěrového účtu?
Co to může přinést?
Bankovnictví se v minulosti více
opíralo o úrokovou marži čili o rozdíl v sazbě, za kterou si peníze ukládáme a za jakou nám banky půjčují.
Tyto marže v celém světě klesají,
dražší jsou ale různé služby. Pokud
díky legislativě či rozhodnutí soudů
poplatky za služby klesnou, odrazí
se to ve vyšší úrokové marži. Klienti jistě právem čekají dobré služby
za přiměřené ceny, investoři zase
přiměřený výnos z kapitálu. Podíl
poplatků na zisku se ale v mezinárodním srovnání obvykle pohybuje
mezi 20–25 procenty, což platí i pro
náš bankovní sektor.
HN: Kdyby byly nicméně tyto poplatky zrušeny, nezpomalí kvůli vyšším
nákladům inovace produktů a služeb
v bankovnictví?
Spíše se mění struktura poplatků. Ta
je u průměrného bankovního klienta v Rakousku nebo v Německu jiná
než u průměrného českého klienta.
Hlavní příčinou je mnohonásobně
větší objem finančních služeb, které
využívají zákazníci bank ve vyspělejších zemích. Proto tam klientům
častěji než u nás odpustí některé
poplatky, například za správu běžného účtu. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou velké a je velmi
obtížné úroveň poplatků a úrokových marží zobecnit. Přesto je, jak
jsem zmínil, podíl poplatků na zisku
banky v jednotlivých zemích srovnatelný.
HN044453
inzerce
UNIQA SafeLine – první autopojištění,
které umí zachránit život.
Pojištění vozidel UNIQA
Pojišťovny – pohled klientů
U klientů letos nejvíce uspěly velké
Martin Kohout
[email protected]
Výše pojistného, šíře portfolia nabízených produktů a služeb, ale
i dostupnost a úroveň komunikace.
To vše rozhoduje o tom, která pojišťovna je klientům nejblíže. V letošním hodnocení byly pojišťovny
rozděleny do kategorie životního
a neživotního pojištění. Ani jedna pojišťovna se neprobojovala
do první trojky v obou klientských
kategoriích současně. V celkovém
součtu ale měly navrch velké pojišťovací ústavy.
Na pomyslném nejvyšším místě v kategorii životního pojištění
hodnocené z pohledu klienta se
v letošním hodnocení usadila Komerční pojišťovna. Té k vítězství
pomohl zejména vstřícný a profesionální přístup k zákazníkům, který
na trhu nenašel srovnání. Na vítězství nic nezměnil ani fakt, že její rivalové mají často navrch v oblasti
nabízených produktů.
V oblasti nabízených služeb nenašla konkurenci Allianz, která se
celkově umístila na druhém místě.
Ta klienty zaujala například i možností vypočítání a sjednání rizikového pojištění po internetu. Její
zhodnocení v oblasti investičního
životního pojištění je také třetí nejlepší na trhu.
Právě atraktivita výše pojistného
měla při hodnocení z pohledu klientů největší váhu. Zde nejvíce za-
bodovala Generali. Například dvouprocentní investiční fond s dvacetipětiletou splatností klientovi pojišťovny za 25 let může vynést 311 tisíc
korun. Trh přitom v průměru nabízí
o desítky tisíc korun méně. Může se
pochlubit i nejnižšími náklady na kapitálové pojištění. Na své rivaly ale
ztrácí v komunikaci s klienty.
Celkovým vítězem v oblasti neživotního pojištění se stala Česká
pojišťovna. Ta za vítězství vděčí
nejen kompletní nabídkou posuzovaných produktů a služeb, ale
i hustotou obchodního zastoupení a kvalitní komunikací s klientem
po internetu. Nabízí například ne
příliš časté pojištění právní ochrany nebo zvířat. Jako jediná na trhu
také poskytuje sjednání všech sle-
Výše pojistného
Kritéria pro životní pojištění
IŽP IŽP KŽP
Úraz
Celkové
2% výnos 2,4% výnos (Kč/měsíc)** (Kč/rok)*** hodnocení
(po 25 letech (po 25 letech
(v %)
v Kč)*
v Kč)*
Generali
311 349
328 307
1686
2400
94,1
—
—
1832
—
68
Allianz
261 890
275 379
—
2292
60,6
Komerční pojišťovna
260 447
274 769
—
—
60
MetLife
234 444
248 299
1777
2000
57,5
Axa životní pojišťovna
279 788
197 820
1897
1385
50,4
Aegon
243 722
256 590
—
—
46,7
Generali
Pojišťovna
České spořitelny
245 479
258 626
není
3600
44,1
Uniqa
Uniqa
260 618
274 948
2142
1750
41,8
Česká pojišťovna
Wüstenrot 199 564
212 208
1781
2820
39,4
Axa
Kooperativa
218 213
200 471
1905
1680
36,5
Česká podnikatelská
pojišťovna
Hasičská vzájemná
pojišťovna
ťovna
Nejlepší pojiš
vací inovátor.
ťo
š
ji
o
P
i
ri
o
g
v kate
Vaše hlasy!
Děkujeme za
www.uniqa.cz
Kritéria pro neživotní
Maxima
Ergo
Triglav
Hasičská vzájemná
pojišťovna
Wüstenrot Kooperativa
Česká podnikatelská
pojišťovna
223 551
236 271
2095
1008
33,2
Slavia
ING Životní pojišťovna
207 079
219 670
1953
4176
23,9
Allianz
ČSOB Pojišťovna
187 034
197 552
—
2772
8
Česká pojišťovna
183 269
195 086
—
2400
7,5
* IŽP – Investiční životní pojištění. Muž 31 let, 1. riziková skupina, pojištění pro případ smrti, smrti úrazem a trvalých následků, na 500
tisíc Kč, 1000 Kč měsíčně. ** KŽP – Kapitálové životní pojištění. Muž 31 let, 1. riziková skupina, pojištění pro případ smrti, smrti úrazem
a trvalých následků, na 500 tisíc Kč. *** Muž 31 let, pojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků, na 500 tisíc Kč.
ČSOB Pojišťovna
* Škoda Superb, rok výroby 2011), ** Š
www.iHNed.cz
Ceny HN
13
čtvrtek, 12. září 2013
Jaroslav Peyerl, odborník na finanční sektor IBM ČR
Předčasným rušením životních
pojistek lidé zbytečně tratí
vyšší náklady, které budou pojišťovny kompenzovat zvýšením cen pojistného.
Olga Skalková
[email protected]
Průměrná pětiletá doba trvání
smlouvy o životním pojištění v Česku stále představuje zásadní problém, říká Jaroslav Peyerl, odborník na finanční sektor IBM Česká
republika. Mnohým klientům podle
něj stále nedochází, že životní pojištění má předně poskytnout dlouhodobou ochranu, nikoliv středně či
dokonce krátkodobý výnos.
HN: Z pojišťoven se ozývají hlasy,
že ceny majetkového pojištění,
povinného ručení a odpovědnosti
za škodu musí jít nahoru. Souhlasíte
s tímto názorem?
Ano. Po období, kdy v důsledku cenové války sazby povinného ručení
klesaly, se bilance stala už v roce 2011
pro pojišťovny ztrátovou – celkem
bylo vyplaceno více plnění za škody, než bylo vybráno na pojistném.
Obzvlášť těm pojišťovnám, kterým
se díky agresivním cenám „podařilo“
získat tu nejrizikovější část řidičů,
vznikl vážný problém. Ten budou
muset řešit, pokud se nerozhodnou
trh opustit, jako naposledy pojišťovna Direct. Dalším faktorem, který
nejspíš povede ke zdražení cen pojištění, je nový občanský zákoník.
Pojišťovny budou mimo jiné muset
přepracovat veškerou dokumentaci
k pojistným smlouvám, navyšovat
rezervní fondy, připravit se na očekávaný nárůst soudních sporů a provést další změny. To vše představuje
Předčasné rušení
životní pojistky
u jedné pojišťovny
a obratem uzavření
nové u jiné
pojišťovny indikuje
nekompetentnost
klientů.
é pojišťovací ústavy
dovaných služeb neživotního pojištění po internetu nebo telefonu.
Druhé místo pak v oblasti neživotního pojištění připadlo Kooperativě, která má vůči většině svých
konkurentů navrch zejména v oblasti nabízených služeb (do jejího
portfolia například také patří pojištění právní ochrany). Na klientském
dojmu se také podepisují profesionálně působící zaměstnanci.
Vůbec nejlepšího jednání na pobočce se ale klienti dočkají u Wüstenrot. Právě kvalitní komunikace
se zákazníky a relativně široká nabídka služeb pomohla rakouské pojišťovně ke třetímu místu v oblasti
neživotního pojištění.
I dílčí kategorie mají své vítěze.
V oblasti výše pojistného se u ži-
votního pojištění na prvních třech
místech objevuje vedle Generali
ještě Allianz a Axa. V neživotním
pojištění si pak nejlépe vedly Maxima, Triglav, Allianz, Wüstenrot
a Hasičská vzájemná pojišťovna.
Plnou nabídkou produktů se kromě České pojišťovny může v oblasti
životního pojištění pochlubit ještě
Ergo a Uniqua, u neživotního pak
Česká podnikatelská pojišťovna.
V oblasti kvality a profesionality
zaměstnanců na pobočce si nejlépe vedla Axa, těsně následovaná
Českou pojišťovnou, ING životní
pojišťovnou a Komerční pojišťovnou.
Zákazníkům nejdostupnější pak
jsou Česká pojišťovna, dále pak Komerční pojišťovna a Kooperativa.
pojištění
Nemovitost Domácnost
Pov. ručení
Pov. ručení Pov. ručení Celkové
(na 3 mil. Kč, (na 500 tis. Kč)
+ Havarijní (střední
(nižší
hodnocení
v Kč/rok)
pojištění
varianta, varianta, (v %)
(vyšší varianta v Kč/rok)** v Kč/rok)***
v Kč/rok)*
1964
1130
—
—
—
94,4
2326
1252
—
—
—
86,2
2014
1560
13 842
8675
2689
84,5
2813
1518
11 838
9581
2448
72,4
2517
1800
12 838
6520
3540
64,8
2943
1584
16 032
10 270
2971
56,1
3150
2304
15 231
10 021
2498
54,5
2656
1418
16 048
9211
3825
54,5
6282
1340
17 764
8541
3243
48,8
2295
2100
21 384
8203
3771
48,1
2857
1934
31 354
8029
3094
46,7
2914
2400
19 215
8208
3476
46,6
4758
961
22 775
7514
3827
44,1
2830
2475
20 934
7036
4085
44,1
Škoda Octavia, rok výroby 2007, *** Škoda Felicia, rok výroby 1997
HN: Myslíte si, že dopadem nového občanského zákoníku musí být
růst nákladů pojišťoven na likvidaci?
Vidíte nějakou paralelu v zahraničí,
kde se to rovněž stalo?
Jak jsem už řekl, na změny občanského zákoníku a další regulaci bude
pojišťovnictví reagovat zdražováním produktů. Lze předpokládat,
že do ceny pojistného se promítnou zvýšené náklady na likvidaci
pojistných událostí, které v důsledku opuštění vyhlášky o finančním
odškodnění stanovující limity pro
náhrady za újmy na zdraví a plnění
z odpovědnostních, povinně smluvních a havarijních pojištění, nejspíš
též porostou. Pojišťovny se zkrátka
obávají výrazného nárůstu soudních sporů o určení výše odškodnění, praxe obvyklé v zemích, kde výše
pojistných plnění není legislativně
omezena.
HN: V poslední době utichly debaty o tom, jak řešit prodej životního
pojištění, když průměrná doba životní
pojistky je jen pět let. Je to stále velký
problém pro klienty, pojišťovny a regulátora, nebo se situace změnila?
Právě tento průměr délky trvání
smlouvy o životním pojištění představuje zásadní problém. Stále častý jev, kdy klient předčasně zruší
životní pojistku u jedné pojišťovny, aby ji obratem uzavřel s jinou,
indikuje, kromě nesporných prodejních schopností, zejména
nekompetentnost na straně klientů. Mnohým zřejmě stále nedochází, že životní pojištění má předně
poskytnout dlouhodobou ochranu,
nikoliv výnos ve střednědobém,
neřkuli krátkodobém horizontu.
HN: Jak složité je řešit prodej životního pojištění, aby klient nemusel
platit agentovi 12 nebo i víc měsíců
jen na jeho provizi?
Zcela triviální to není. Provozní
systémy a procesy většiny pojišťo-
ven jsou tradičně organizované
okolo produktů, nikoliv kolem klienta nebo rizika. Produkty jsou
stavěny a uváděny na trh s předpokladem jejich prodeje dalšími,
často třetími osobami, a v ceně
pojištění je proto zakomponována dostatečná motivační složka –
provize. Kromě nutnosti určitých
technických a administrativních
úprav ale pojišťovnám nic zásadního nebrání v prodeji produktů
za ceny očištěné o provize formou přímého sjednání bez zprostředkovatele. V současné době
je však trh pod tak silným diktátem finančního poradenství, že
pojišťovnám k hledání alternativ,
zdá se, schází odvaha.
HN: Kdo by to měl tedy řešit a jak?
To si trh musí vyřešit sám. Věřím,
že pokud se najde dostatek náročných a erudovaných klientů, kteří se obejdou bez služeb poradců,
nějaká pojišťovna jejich zájmu
a preferencím vyjde vstříc.
HN: Častou námitkou je, že prodej
životního pojištění přes přímé kanály snižuje loajalitu klientů, a navíc,
že se v tak složitém produktu neorientují. Je možné tento problém
nějak řešit? Loajalitu ke zprostředkovateli přímý kanál pochopitelně neposílí.
Pro klienty s potřebnou kvalifikací si osobně představuji intuitivní
grafické rozhraní, pomocí kterého
by bylo možné skládáním jednotlivých rizik nakonfigurovat skutečně individuální pojistku. Detailní porozumění a následná shoda
na parametrech a podmínkách
uzavírané smlouvy, které by takový přístup umožnil, by v důsledku
měly vyhovovat oběma stranám.
Proto také věřím, že se nějaké
alternativy k nyní obvyklé praxi
již brzy dočkáme.
inzerce
HN044494
Rozhovor
HN: Bylo by řešení podporovat prodej životního pojištění přes přímé
kanály, aby se prodej vyhnul zprostředkovatelským sítím?
Teoreticky to možné jistě je. Když
se ale zamyslíte nad složitostí
problematiky životního pojištění, rozsahem pojistných podmínek nebo samotným jazykem,
jímž jsou formulovány smlouvy, a uvážíte průměrnou finanční gramotnost dnešní populace,
absence možnosti sjednat životní
pojištění on-line možná není až
tak překvapující.
14
www.iHNed.cz
Ceny HN
čtvrtek, 12. září 2013
galerie vítězů
Pátý ročník soutěže Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna, poprvé pod záštitou viceguvernéra České národní banky Vladimíra
Tomšíka, potvrdil v hlavní kategorii silnou pozici velkých hráčů zejména u bank. Ovšem v sledované klientské části to už
vypadalo jinak. První tři místa si rozdělily Sberbank, Zuno Bank a Poštovní spořitelna. V souboji pojišťoven promluvila razantně
do celkových výsledků i středně velká Komerční pojišťovna, která získala jedno prvenství a jedno druhé místo. V reprezentativních
prostorách budovy České národní banky děkovali představitelé oceněných firem klientům a především zaměstnancům.
Nejlepší
banka
Nejlepší
bankou 2013
se stala ČSOB.
Na vyhlašování
cen ji zastupoval
vrchní ředitel
pro vztahy
s klienty a člen
představenstva
Marek Ditz
(uprostřed).
Na druhém
místě skončila
Komerční banka,
za niž převzal
ocenění člen
představenstva
a náměstek
generálního
ředitele
Vladimír Jeřábek
(vpravo). Trojici
nejlepších
doplnila
prostřednictvím
šéfa externí
komunikace
Františka
Bouce Česká
spořitelna.
klientsky nejpřívětivější banka Generální ředitel a předseda představenstva
Sberbank Vladimír Šolc (uprostřed) se letos může pochlubit tím, že jeho banka je
nejvstřícnější ke klientům. Ocenění pro druhou Zuno Bank převzal její ředitel Miloš
Matula (vpravo) a třetí Poštovní spořitelnu reprezentoval člen představenstva ČSOB
Marek Ditz.
nejlepší životní
pojišťovna
Cenu pro
nejlepší životní
pojišťovnu získala
Allianz pojišťovna.
Převzal ji předseda
představenstva
Jakub Strnad.
Allianz současně
získala třetí místo
v kategorii Nejlepší
neživotní pojišťovna
a druhou příčku
coby klientsky
nejpřívětivější
životní pojišťovna.
Vlevo na snímku je
Štefan Tillinger šéf
pojišťovny Generali,
která v kategorii
neživotních
pojišťoven obsadila
třetí příčku. A to
i podle klientského
hodnocení.
nejlepší neživotní pojišťovna Cenu pro nejlepší neživotní pojišťovnu převzal šéf Kooperativy Martin Diviš (uprostřed). Druhá skončila Česká pojišťovna
a diplom převzal její generální ředitel Jaroslav Mlynář (vpravo). Třetí Allianz reprezentoval ředitel market managementu Dalibor Šajar.
Klientsky
nejpřívětivější
neživotní
pojišťovna
Martin Diviš
z Kooperativy
a Jaroslav Mlynář
se na pódium
vrátili ještě
jednou. V ceně
o nejlepší
neživotní
pojišťovnu
z pohledu klientů
si jen prohodili
pořadí. První
skončila Česká
pojišťovna
a druhá
Kooperativa.
Trojici nejlepších
doplnila
Wüstenrot
pojišťovna,
za kterou cenu
přebíral člen
představenstva
Josef Bratršovský.
foto: 6x HN –
matej slávik
klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna Šéf Komerční pojišťovny Stephane
Corbet považuje zisk ocenění pro nejlepší životní pojišťovnu z pohledu klienta za nejlepší dárek
k včerejším narozeninám. V hlavní kategorii Nejlepší životní pojišťovna získala KP druhé místo.
Download

Speciální finálová příloha HN - Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna