VÝROČNÍ ZPRÁVA
A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA ROK 2013
MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
UNIČOV
- příspěvková organizace
Moravské náměstí 1143
Obsah
1. Základní charakteristika zařízení .................................................................... 3
2. Hlavní úkoly .................................................................................................... 4
3. Personální zabezpečení ................................................................................... 5
4. Kulturní činnost............................................................................................... 6
5. Kino ............................................................................................................... 10
6. Městská knihovna Uničov............................................................................. 11
7. Městské informační centrum a MEIS ........................................................... 13
8. Muzea ............................................................................................................ 15
9. Hospodaření příspěvkové organizace ........................................................... 18
2
1. Základní charakteristika zařízení
Městské kulturní zařízení Uničov
Moravské náměstí 1143
Uničov 783 91
Příspěvková organizace s právní subjektivitou byla zřízena 27. 6. 1995
IČ: 637 29 156
Telefon:
E:mail
585 054 060
603 438 186
[email protected]
Zřizovatel:
Město Uničov, okres Olomouc
Ředitel:
Mgr. Radek Vincour
3
2. Hlavní úkoly
Posláním Městského kulturního zařízení Uničov (dále organizace) je péče o kulturní,
duchovní a společenský rozvoj města Uničova a jeho obyvatel. K naplnění účelu, pro nějž
byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti:
a) pořádá akce kulturního a společenského charakteru
b) zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl
c) pořádá vzdělávací programy a kurzy
d) podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže
e) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městského informačního centra
f) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městské knihovny a pobočky v Benkově
g) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městského informačního centra a Městské
galerie
h) zajišťuje v plném rozsahu provoz Šatlavy – Muzea vězeňství a uničovských
muzeí
i) poskytuje telekomunikační služby spočívající v provozu veřejného internetu
j) podporuje činnost zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních
a duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých
4
3. Personální zabezpečení
Limit: 14 TPP
Mgr. Radek Vincour
Středisko MKZ
Miloslav Ševčík
Ing. Marie Mikulová
Gabriela Outratová
Vilém Bartoněk
Jana Smékalová
Marie Žochová
Středisko Městská knihovna
Soňa Holoubková
Alena Léharová
Irena Ochránková
Jiří Vykydal
Marie Jaklová
úv. 1
ředitel MKZ Uničov
celkem úvazek 6
úv. 1
manažer kina, zpracovávání podkladů
účetnictví
úv. 1
programové oddělení – dětské a školní
pořady, neorganizovaná zájmová činnost
úv. 1
programové oddělení – organizovaná
zájmová činnost, pronájmy, zástup MIC
úv. 1
technik a údržba budov MKZ, promítač
úv. 1
hlavní pokladní, propagace a reklama akcí
MKZ
úv. 1
úklid prostor MKZ
celkem úvazek 5
úv. 1
vedoucí knihovny
úv. 1
oddělení pro dospělé
úv. 1
oddělení pro mládež, besednická činnost
úv. 1
správce počítačové sítě MKZ, web MKZ,
kurzovní činnost
úv. 1
úklid budov (knihovna a muzea)
Středisko Městské informační centrum, Městská galerie a muzea
Dagmar Entrová
úv. 1
vedoucí střediska (MIC, MEIS a Galerie)
Mgr. Jaroslav Franz, Ph.d.
úv. 1
šatlava - prac. p. ukončen k 30.6.2014
Mgr. at Mgr. Božena Kaňáková
úv. 1
šatlava - prac. p. sjednán k 1.9.2014
Pracoviště MKZ Uničov
1. Městské kulturní zařízení Uničov - Moravské náměstí 1143
2. Městská knihovna Uničov - Panská 55
3. Muzeum U Vodní branky - Olomoucká 322
4. Koncertní síň, Expozice k dějinám řádu minoritů - Haškova 217
5. Městské informační centrum, Městská galerie - Masarykovo náměstí 29
6. Šatlava (muzeum vězeňství) – Příční 205
7. Knihovna místní část Benkov – Benkov 78
5
4. Kulturní činnost
Pořady pro děti a rodiče
počet diváků
112
136
121
20. 1. Pohádka o mašinkách
16. 2. O dvanácti měsíčkách – div. Mladá scéna
16. 3. O Budulínkovi – DDD Borošová
celkem
369
Pořady pro mateřské školy a I. stupeň základních škol
12.2.
5.3.
24.4.
14.5.
5.9.
1.10
8.11.
26.11.
7.12.
počet diváků
314
536
536
564
538
453
759
551
660
4911
Čert a Káča - 2. představení
O čarodějné krčmě - 2. představení
Strašidelný mlýn - 2. představení
Velryba Lízinka - 2. představení
Koncert Pavla Nováka - 2 představení
Pohádka ze staré knihy - 2 představení
Na kouzelném paloučku - 2. představení
Mikulášování – 2. představení
Tři pohádky na Vánoce - 2 představení
celkem
Vývoj návštěvnosti dětských představení v letech 2004 – 2013
rok
celkový počet
návštěvníků
průměrná
návštěvnost
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4610 3888 3642 3721 4132 4954 5584 4869 4427 4911
329
324
316
310
291
275
310
286
295
273
Pořady pro II. stupeň základních škol
21.3.
Škola malého stromu – 1. představení
21.5.
Bejvávalo – 1. představení
17.9.
MUDr. Radim UZEL – přednáška, 2. představení
celkem
290
253
486
1029
Kulturní pořady pro dospělé
Za rok 2013 se uskutečnilo celkem 11 kulturních pořadů pro dospělé, celkem tyto pořady
navštívilo 2584 návštěvníků, průměr na jedno představení je 235 návštěvníků.
6
Kulturní pořady pro dospělé řadíme do kategorií:
Divadelní představení – 6 představení za rok, celkem 1828 návštěvníků.
Zábavné pořady – 2 představení za rok, celkem 326 návštěvníků.
Hudební pořady – 3 koncerty za rok (mimo koncerty KL 2013), celkem 430 návštěvníků.
Zájmová činnost při MKZ Uničov
Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov
DPS Rosička navštěvovalo v roce 2013 50 dětí ze tří základních škol v Uničově. Sbor
pracoval ve dvou odděleních, mladší (1. -3. ročník) a starší sbor (děti od 4. do 9. třídy). Od
roku 2013 jsme z organizačních důvodů zkoušky centralizovali na ZŠ Haškova, kde má sbor
dobré zázemí pro zkoušky i koncerty.
Sbor řídí Mgr. Zuzana Gucká, od září 2013 se mladšího oddělení ujala Mgr.
Jana Fialová. Se sborem pravidelně spolupracuje klavíristka Mgr. Ludmila Smetanová,
organizační a pedagodický dozor na akcích sboru zajišťují p. Magda Kohlová a p. Jitka
Kovaříková.
Smíšený pěvecký sbor Uničov
Sbor řídí p. Květoslava Folprechtová, druhý dirigent je František Pospíšil. Sbor zkouší
jednou týdně, ve čtvrtek v ZŠ Haškova, má cca 32 členů, z nichž aktivně pracuje 26. V
průběhu roku jsme měli 46 zkoušek a před důležitými vystoupeními soustředění 3x
Dechový orchestr Haná Uničov
V čele orchestru stojí dirigent Mgr. Petr Ciba – ředitel ZUŠ Šternberk. Zkoušíme
jednou týdně v pondělí od 17.00 – 19. 30 hod. v kinosále MKZ Uničov. MKZ poskytuje jak
prostory kinosálu, tak i zázemí pro notový materiál a hudební nástroje.
Sdružení pro film a video
V průběhu roku se jeho členové věnovali výrobě zpravodajských reportáží Uničovské
postřehy, jichž vytvořili celkem osm. Hlavní náplní činnosti sdružení byla organizace 39.
ročníku soutěže Mladá kamera. Akce proběhla ve dnech 21. -23. března 2013 v prostorách
MKZ za účasti několika desítek mladých filmových tvůrců a více než čtyř set diváků.
Sdružení má 10 členů.
7
Kulturní léto 2013
počet návštěvníků
9.7.
11.7.
16.7.
18.7.
23.7.
25.7.
30.7.
1.8.
6.8.
8.8.
13.8.
15.8.
20.8.
22.8.
27.8.
29.8.
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Vernisáž a kino HLINOMAZ v rámci oslav
Petr Kolář s doprovodnou skupinou
O Palečkovi – Malé divadélko Praha
Fešáci + Michaela Tučná: Tam u nebeských bran
Poletíme + Zrní
Bluesberry
Šohajka
Neřež + Katka Koščová + skupina Filip M.
Cimrmanovo torzo + Jethro Tull revival
Franci´s Drake + M. Šafařík
Pejskování – ag. Gong
Legendy se vrací
Túfaranka
Charlie Strights
Kašpárek v pekle – loutkové divadlo
Královské město v povodí Oskavy – div. hra
0
312
320
244
152
105
229
75
66
311
194
371
177
304
150
138
celkový počet návštěvníků
3148
Vývoj návštěvnosti a průměrné návštěvnosti v letech 2004 – 2013
rok
celkový počet
průměrná
návštěvnost
2004
589
2005
1379
2006
1358
2007
2230
2008
5350
2009
4480
2010
4166
2011
3596
2012
2796
2013
3148
74
138
170
203
315
280
278
200
175
210
Vánočka 2013
V sobotu 14. prosince se v rámci uničovského vánočního jarmarku na Masarykově
náměstí uskutečnil již 16. ročník tradiční soutěže O nejhezčí a nejvypečenější vánočku. Díky
podpoře sponzora a zajímavým cenám, které do soutěže věnovali, se podařilo opět získat
k soutěžení nejen pekárny a obce, ale i domácí pekařky. Celkem se zúčastnilo 24 soutěžících.
Z tohoto počtu bylo 5 pekáren, 10 obcí mikroregionu Uničovsko a rekordních 9 domácích
pekařek. Mimo soutěž pak upekli svoji výbornou vánočku dospělí klienti stacionáře Jasněnka.
Dámský klub
V roce 2013 pokračoval ve své činnosti Dámský klub. Během roku se uskutečnilo cca 15
setkání, na kterém se návštěvnice klubu seznámily s různými výtvarnými technikami, kterými
byly např. pletení z papíru a z pedigu, keramika, decoupage, enkaustika, výroba dárkových
taštiček, tvorba z fima, či výroba sushi. Svými pletenými ozdobami z pedigu členky klubu
letos ozdobily vánoční strom v koncertní síni.
8
Kurzy společenského tance
Taneční kurz pro pokročilé
Kurz byl pokračujícím kurzem z podzimního kurzu pro začátečníky, konal se od 15. 1.
do 5. 3. v sálku MKZ Uničov. Zúčastnilo se 15 tanečních párů (věkem není omezeno).
Taneční kurz pro studenty
Taneční kurz probíhal v období od 10. 9. do 6. 12. v malém sále G-CLUB Uničov.
Zúčastnilo se 56 studentů (28 chlapců + 28 dívek) všech středních škol z Uničova a okolí.
Taneční kurz pro manželské a přátelské páry - začátečníci
Od 24. 9. do 26. 11. v malém sále G-Clubu Uničov. Zúčastnilo se 19 tanečních párů
(věkem není omezeno).
Koncerty KPH
Kruh přátel hudby při MKZ uspořádal 9 koncertů včetně podzimního Hudebního
festivalu 2013. Návštěvnost těchto koncertů KPH je v průměru 50 – 60 posluchačů. ceny
permanentek základní 500 Kč a snížené 300 Kč. Pro sezónu 2013/2014 bylo prodáno
47permanentek.
V rámci oslav 800. výročí založení města Uničova uspořádalo město Uničov ve
spolupráci s MKZ Uničov celkem 7 koncertů vážné hudby. Na tyto koncerty se přišlo podívat
1066 návštěvníků, průměr návštěvnost jednoho koncertu 152. Ceny vstupného od 80 Kč –
180 Kč. Pro členy KPH Uničov sleva 50% ze vstupného.
20. 1. A. Strejček a D. Wiesner
7. 2. M. Nostitz Quartet /800 výročí
uměl. přednes, klavír / sálek ZUŠ
2 x housle, viola, violoncello/ koncertní
síň
24. 2. Canto corno et organo
lesní roh, mezzosoprán, klavír / sálek ZUŠ
10. 3. P. Šporcl a P. Jíříkovský / 800 výročí
housle, klavír
24. 3. Guarneri trio/800 výročí
klavír, housle, violoncello / koncertní síň
23. 5. Moravská filharmonie Olomouc/800 výročí Symfonie č. 9 „Z Nového světa“
30. 5. Andrew Staupe /Americké jaro
klavír/ koncertní síň
9. 6. J. Kosinová a D. Valtová Kosinová
mezzosoprán, klavír, varhany/ koncertní
síň
20. 6. Jiří a Dominika Hoškovi/800 výročí
2x violoncello/koncertní síň
1. 9. J. Bárta a T. Fialová / HF 2013
klavír, violoncello / koncertní síň
11. 9. I. Ženatý a S. Bogunia / HF 2013
klavír, housle / koncertní síň
26. 9. Smetanovo trio / 800 výročí
klavír, housle, violoncello / koncertní síň
6. 10. Pěvecké kvarteto Q VOX/ HF 2013
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Uničov
17. 10. K. Fialová a P. Vacík/ HF 2013
viola, kytara / koncertní síň
21. 11. Moravská filharmonie Olomouc/800 výročí Má vlast / kinosál
8. 12. Barocco sempre giovane &T. Ragossnig
cembalo, housle, flétna, violoncello /
koncertní síň
9
5. Kino
V lednu 2013 byla dokončena rekonstrukce kina digitalizací projekční techniky, která
umožnila projekci všech filmů uvedených do distribuce. Z celkového počtu xxx premiér bylo
v našem kině odehráno 202 filmů v celkovém počtu 232 projekcí. Z tohoto počtu se
uskutečnilo 186 projekcí ve 2D a 48 projekcí ve 3D. Průměrná návštěvnost na jedno
představení vzrostla na 50 diváků a vzhledem ke zvýšené ceně vstupenek vzrostly i tržby
kina. Z celkového počtu 232 projekcí se uskutečnilo 192 večerních a dětských odpoledních
představení, 9 školních, 3 projekce v rámci P 100, 9 představení v rámci akce kino senior, 2
představení záznamu opery z MET New, 1 představení přímého přenosu Divadla Járy
Cimrmana Proso, 1 záznam koncertu Robbieho Williamse a 15 projekcí odpadlo z důvodu
neúčasti diváků. Pro návštěvníky vybraných filmových představení jsme poskytovali slevy ze
vstupného, 50% ZTP ze zákona, 10% rodinné pasy, 10% studentské karty ISIC. Také jsme
přijímali poukázky Sodexo.
Žebříček nejvíce navštěvovaných filmů v roce 2013
1
Babovřesky
ČR
1061
2
Šmoulové 2
USA
713
3
Croodsovi
USA
671
rok
počet
představení
počet
diváků
tržba
prům.
návštěvnost
prům.
vstupné
2013
232
11604
1 124 390
50
96,9
2012
202
7617
418353
37,7
54,9
2011
344
10914
610981
31,7
56,0
2010
399
12223
700712
30,6
57,3
2009
401
12360
733783
30,8
59,4
2008
446
13647
765147
30,6
56,1
2007
424
12429
731783
29,3
58,9
10
6. Městská knihovna Uničov
Posláním Městské knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace,
literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytujeme služby široké veřejnosti, zejména je kladen
důraz na práci s dětmi a mládeží, včetně role sociální (bezplatné počítačové kurzy pro seniory,
nezaměstnané).
Výpůjční služby
V roce 2013 bylo v knihovně registrováno 1469 čtenářů, z toho 1065 v dospělém oddělení a
404 v dětském oddělení. Čtenáři v roce 2013 uskutečnili 26.465 návštěv, což je druhý
nejvyšší počet návštěv za posledních 10 let.
Počet návštěvníků od r. 2003 do 2013
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
26465
27281
21712
18611
18643
2003
2004
18153
19286
19621
2005
2006
2007
2008
2009
17203 18082
18703
2010
2012
2011
2013
V roce 2013 bylo realizováno 85.580 výpůjček, z toho bylo 26.405 prolongací. Počet
výpůjček periodik činil 6.824. V dospělém oddělení bylo půjčeno 63 259 titulů knih a 5 370
periodik. V dětském oddělení 15 497 titulů knih, 1 454 periodik. Počet výpůjček v dospělém
oddělení na 1 návštěvníka činí 3.39 knih, příp. periodik, v dětském oddělení 2.70 knih, příp.
periodik. Celkem bylo vyřízeno 4.450 rezervací, z toho v dětském oddělení 940, v dospělém
oddělení 3.510.
Kulturně vzdělávací činnost
Během roku 2013 v knihovně proběhlo 5 kurzů výuky na PC pro seniory, jichž se
zúčastnilo 18 osob. Bezplatné internetové služby využívali také nezaměstnaní v počtu 1.360
osob. Celkem využilo služeb internetového pracoviště 4.063 návštěvníků.
V příštím roce opět plánujeme počítačové kurzy jak pro seniory, tak i maminky na MD
Knihovní fond
Za rok 2013 byl přírůstek 1.062 svazků knih. 102 knih dostala knihovna darem, 960 knih
bylo převedeno Knihovnou města Olomouce z výměnných souborů. Celkem knihovna čítá
47.266 svazků knih. V roce 2013 knihovna vlastnila 71 titulů časopisů, celkem činí roční
přírůstek 1.448 svazků. Z toho 159 svazků časopisů dostala knihovna darem. Stav fondu
periodik činí 12.769 svazků.
Akce konané v Městské knihovně v Uničově
V Městské knihovně Uničov proběhlo 9 autorských besed, z toho nejúspěšnější a pro
knihovnu nejprestižnější akcí byl křest nové dětské knihy Petra Braunové „Tramvaj plná
strašidel“, jejíž děj se odehrává v Uničově a v Praze. V knihovně bylo realizováno 7 výstav,
11
z toho ve spolupráci MIC a galerie u Minoritů proběhla i velmi úspěšná výstava obřího
leporela Lucie Seifertové s názvem „Dějiny udatného českého národa“. V dětském oddělení
proběhlo 6 soutěží, z toho ve spolupráci s MIC proběhlo soutěžní dopoledne pro předškoláky
s názvem „Cestujeme po zemích EU – v Belgii žijí Šmoulové“. V tomto roce proběhlo
celkem 47 besed jak pro základní, tak i střední školy.
Knihovna pořádala jako každým rokem bezplatné počítačové kurzy pro seniory a
letos poprvé se zapojila do celostátní charitativní sbírky „V září světlušky září“.
Nejžádanější dokumenty za rok 2013
Dospělé oddělení
1. James, E.L.: Padesát odstínů šedi
2. James, E.L.: Padesát odstínů svobody
3. Tučková, K.: Žítkovské bohyně
4. Nesbo, J.: Netopýří muž
5. Nesbo, J.: Pentagram
6. Nesbo, J.: Sněhulák
7. James, E.L.: Padesát odstínů temnoty
8. Vondruška, V.: Přemyslovská epopej. Král básník Václav II.
9. Nesbo, J.: Netopýr
10. Nesbo, J.: Spasitel
Dětské oddělení
1. Kinney, J.: Deník malého poseroutky. Ponorková nemoc
2. Kinney, J.: Deník malého poseroutky. Zápisky Grega Heffleyho
3. Kinney, J.: Deník malého poseroutky. Ošklivá pravda
4. Kinney, J.: Deník malého poseroutky. Psí život
5. Šmoulové 2
6. Kinney, J.: Deník malého poseroutky. Páté kolo u vozu
7. Delaf: Pupíky. Nejseš nějaká namyšlená?
8. Harrison, L.: Monster High
9. Šmoulí polévka
10. Deutsch, S.: Šmoulové
12
7. Městské informační centrum a MEIS
Městské informační centrum (MIC) v Uničově je členem Asociace turistických
informačních center České republiky. V loňském roce MIC opět obhájilo certifikát skupiny
B- regionální působnost.
MIC navštívilo v minulém roce celkem 20.667 osob, z toho 362 návštěvníků z ciziny.
Nejvíce turistů k nám přijelo z Polska - 79 osob, 76 ze Slovenska, 75 z Německa, 19
z Ukrajiny, 15 z Rakouska, 11 z Litvy, 9 z Itálie, 8 z Velké Británie a Švýcarska, 7
z Lotyšska, Bulharska a Turecka, 4 z Japonska, Koreji, Belgie a Ruska, 3 z USA, 2
z Kolumbie, Venezuely, Holandska, Kanady a Francie a 1 turista z Filipín a Austrálie. U 10
turistů nebyla zjištěna státní příslušnost. V městské galerii se vystřídalo celkem deset výstav
s celkovou návštěvností 5.553 osob. Návštěvnost informačního centra v roce 2013, kdy město
slavilo 800 let výročí založení města, byla o 346 osob vyšší než v roce 2012. Pro návštěvníky
města byl připraven pestrý kulturní i společenský program. MIC je od 25. 5. 2005 sběrným
místem pro vylepování plakátů firmy RENGL s.r.o. z Liberce. Město Uničov disponuje 22
výlepovými plochami a v roce 2013 byly přijaty plakáty od 151 zájemců.
Roční statistika návštěvnosti MIC 2013
Měsíc
turistika ubytování IDOS kultura
památky
galerie
ostatní
internet
cizinci
celkem
Leden
37
5
23
693
6
325
307
127
5
1523
Únor
45
4
14
564
5
301
341
139
12
1413
Březen
65
5
17
718
7
594
421
108
12
1935
Duben
69
4
17
488
42
526
411
123
22
1680
Květen
109
6
15
476
79
1154
490
146
60
2475
Červen
196
4
5
599
113
297
320
107
25
1641
Červenec
295
9
23
746
152
340
300
130
39
1995
Srpen
361
10
26
774
195
444
278
90
49
2178
Září
108
5
11
577
90
496
259
102
36
1648
Říjen
69
2
12
572
108
322
324
98
44
1507
Listopad
32
2
12
708
37
185
239
87
40
1302
Prosinec
32
1
21
520
12
569
160
55
18
1370
1418
57
196
7435
846
5553
3850
1312
362
20667
CELKEM
13
MIC je současně i Městským evropským informačním střediskem v Uničově a je součástí sítě
informačních středisek Europe Direct v Olomouckém kraji. Pravidelně se účastní školení a
seminářů pořádaných Europe Directem. Hlavní činností střediska je poskytování informací
veřejnosti o Evropské unii, zajišťování informačních materiálů o EU, pořádání besed,
přednášek a propagačních akcí pro školy i veřejnost. Městské evropské informační středisko
v Uničově v loňském roce navštívilo 42 zájemců o různé materiály týkající se Evropské unie.
MEIS se zapojilo do projektu Europe Direct Olomouc, obdrželo příspěvek od
statutárního města Olomouc ve výši 25.000,- Kč a spolu s MKZ a knihovnou zorganizovalo
několik akcí pro žáky, studenty i občany Uničova.
První akcí projektu byl vědomostní kvíz o Francii, zemi evropské unie, která byla vybrána
pro rok 2013. Kvízu se účastnilo 79 soutěžících, ze 48 správných odpovědí byli dne 31. 10.
2013 vylosováni tři výherci, kteří obdrželi za 1. místo mobilní telefon a další dvě místa flash
disk.
Druhá akce s názvem Šmoulování se uskutečnila ve spolupráci s uničovskou knihovnou
a byla věnována dětem mateřských škol. Děti plnily několik úkolů týkajících se modrých
postaviček a za odměnu jim byl promítnut film ze života Šmoulů. Šmoulové oslavili 55.
výročí narození - tehdy je vytvořil belgický kreslíř Pierro Culliford ( PEYO). A protože
jedním z úředních jazyků Belgie je francouzština, byli Šmoulové vybráni do soutěže v rámci
Francie.
Ve spolupráci s občanským sdružením Gaudolino proběhly v muzeu vězeňství šatlavě Hrátky s Evropou. Sportovní disciplíny byly nahrazeny deskovými hrami a
výtvarnou dílnou, které připravilo pro děti i rodiče občanské sdružení Gaudolino. MEIS
přichystalo různé kvízy, soutěže, doplňovačky, pouzzle a omalovánky na téma Francie a EU a
Gaudolino deskové hry a výtvarnou dílnu. Program byl zpestřen cukrovou vatou pro děti a
ochutnávkou pravého francouzského punče pro dospělé. Akce se zúčastnilo 55 spokojených
návštěvníků.
Předposlední akcí byl Eurobijásek pro děti i dospělé. Francouzský dabovaný film pro
dospělé „Hurá na Francii“, který mimo jiné ukázal i krásy Paříže, navštívilo 48 diváků. Ve
foyer kina byla uspořádaná výstavka s propagačním materiálem vydaným Europe Directem a
Olomouckým krajem. Francouzskou animovanou pohádku „O myšce a medvědovi“ navštívilo
68 diváků. Hodinu před představením si děti mohly zahrát různé soutěže a hry, dále pro ně
byly připraveny různé skládanky, omalovánky a pohádkové pexeso. Tuto příležitost využila
asi polovina dětských návštěvníků, za což děti obdržely sladkou odměnu. Z příspěvku bylo
uhrazeno půjčovné za oba filmy.
Poslední velmi vydařenou akcí projektu byla cestopisná beseda o Francii, kterou
navštívilo 78 návštěvníků různých věkových skupin. Známý uničovský cestovatel a horal
Jaroslav Venzara opět nezklamal své příznivce a promítl přes 5.000 snímků nejen
pamětihodností Francie, ale navštívili jsme také Alpy s nejvyšší horou, Azurové pobřeží a
ostrov Korsika. Velký úspěch u návštěvníků měla ochutnávka francouzských sýrů a vín, které
připravilo MEIS. Z příspěvku byl uhrazen honorář za besedu a občerstvení.
14
8. Muzea
Muzeum vězeňství – Šatlava
Muzeum je pro veřejnost otevřeno v měsících červenec a srpen denně mimo pondělí od 10:00
do 17:00. V období září – červen je otevírací doba muzea v pátek od 14:00 do 17:00, v sobotu
a v neděli od 10:00 do 17:00. Pro organizované výpravy je možno při objednání 14 dní
předem poskytnout prohlídku muzea i mimo otevírací dobu. Základní vstupné je stanoveno ve
výši 40 Kč, snížené ve výši 20 Kč (studenti, důchodci), rodinná vstupenka s 30 % slevou. Děti
do 6ti let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Členové Spolku přátel
uničovských muzeí mají vstup zdarma. V roce 2013 muzeum navštívilo 7254 návštěvníků,
z toho bylo 2030 platících a zbylých 5224 návštěvníků bylo neplatících (přednášky, projekce,
hosté města, akce pro děti).
Muzeum vězeňství bylo propagováno formou TV reportáží (R1 Morava), v tisku
(Mladá fronta Dnes, Vlastivědná revue Střední Morava, regionální periodika, novinky.cz,
idnes.cz) a na webových stránkách (stránky muzea, město Uničov). Výstavnická činnost byla
propagována i formou reportáží v Čro Olomouc. Propagační materiály byly poskytnuty
informačním centrům (Litovel, Šternberk, Olomouc, Mohelnice) a okolním památkovým
objektům. Muzeum oslovilo s nabídkou exkurzí, pracovních listů, přednášek a filmových
projekcí základní a střední školy.
Stálá expozice je tvořena zápůjčkami mučicích nástrojů a jejich kopiemi, a kopiemi
archiválií, týkající se městského soudnictví ve středověku. Prostory cel jsou doplněny
figurínami a interaktivními kiosky. Akviziční činnost spočívá v získávání písemných dokladů
s tematikou vězeňství (fotografie a pohlednice věznic v ČR, novinové články a knižní
publikace) a drobných sbírkových předmětů (policejní pouta, četnický bodák, rakouskouherská platidla, modlitební knížky, růženec, drobné předměty k vybavení cel apod.). V
prostorách muzea se konají cca 1x za dva měsíce výstavy.
V roce 2013 byly realizovány výstavy „Československé známky 1945-1989“ a „Jak se
dříve učilo – Uničovsko 19. a 20. století“. V únoru 2013 byla v Šatlavě představena obnovená
expozice s názvem „Právo na Uničovsku“. V souvislosti s touto expozicí se v muzeu konala
krátkodobá výstava „Kriminalita na uničovsku v 19. a 20. století“. Poté byly v prostorách
muzea realizovány další výstavy „Věznice Mírov včera a dnes“, „Než si pivem připijem“,
výstava leteckých modelů olomoucké pevnosti a výstava střeleckých terčů. Ve dnech 26. –
28. října byly v prostorách Šatlavy vystaveny tři nejstarší uničovské listiny. V prosinci pak
proběhla výstava s názvem „Vánoční poselství Bible kralické“
Dále se v roce 2013 uskutečnily v muzeu tyto přednášky: přednáška „ Páni ze
Sovince“ (přednášející doc. PhDr. David Papajík, Ph. D.), beseda „Jak se dříve učilo“, beseda
„Schubsprotokolle – protokoly hnanců, beseda „Renoty a jejich historie“ (přednášející
František Langer), přednáška „Vzpomínky na první tavbu v uničovských strojírnách“.
„Výroba železa dříve a nyní.“ (přednášející Jan Burian), beseda o historii policejních pout
s jejich sběratelem Františkem Šmákalem, povídání s Lukášem Hurníkem, Dlouhé a obtížné
počátky měst na Moravě (přednášející Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.), Nejstarší
uničovské listiny (přednášející PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D).
Proběhly filmové projekce snímků z cyklu „Promítej i ty“ sdružení Člověk v tísni
„Manželka za 50 ovcí“, „Vzdám to až zítra“ a snímek L. Jablonské „Vítejte v KLDR“. Ve
spolupráci s filmovým klubem Gymnázia Uničov byly promítány i snímky, „Zloději kol“ a
„Ráchel se vdává“. Velkou odezvu u veřejnosti nalezly akce v rámci Muzejní noci a Dnů
evropského dědictví, kdy ve spolupráci s o. s. Kirri proběhlo vystoupení lukostřelců a ukázky
palných zbraní. Veřejnosti byly nabídnuty i večerní komentované prohlídky Šatlavy. Mezi
další akce, které se konaly v Šatlavě, patřil i netradiční literární „Večer pod lampou“.
Muzeum vězeňtví spolupracovalo také se školami v Uničově a okolí. Kromě běžných
prohlídek se v šatlavě konaly speciálně pro školy v rámci výuky i přednášky z různých období
15
lidské historie. Muzeum v roce 2013 nabízelo školám tyto přednášky: „Kat a jeho řemeslo“,
„Kladivo na čarodějnice a čarodějnické procesy“, „Staré uničovské pověsti“, „Dějiny
vězeňství“, „Dějiny města Uničova“, „Školství na Uničovsku“, „Tajemství starých knih“,
„Uničovské osobnosti – Jan Sarkander“, Památky města Uničova“, „Ze sbírek muzea“,
„Lidská práva“. Kromě přednášek probíhala spolupráce se školami i v rámci tzv.
projektových dnů, mezi které patřilo i soutěžní odpoledne pro rodinné týmy „Uničov
husitský“ zaštiťované ZŠ Haškovou. S velkým zájmem se setkaly u veřejnosti akce pořádané
o. s. Gaudolino „Výtvarná dílna aneb techniky napříč celým časem“, „Noc deskových her“,
„S Kašpárkem za bytostmi z hradu a podhradí“, „Odpoledne Deskových her“ a „Královská
výtvarná dílna“.
16
Muzeum U Vodní branky
Muzeum U Vodní branky je tvořeno stálou expozicí Vlastivědného muzea v Olomouci.
Zahrnuje historii Uničovska od pravěku až po 1. polovinu 20. století. Veřejnosti je muzeum U
Vodní branky přístupné v období září – červen na požádání v muzeu vězeňství – Šatlavě,
v červenci a srpnu je pak muzeum otevřeno v sobotu a neděli od 10:00 do 17:00, po dohodě i
v jiné dny. Provoz a službu zajišťuje muzeum vězeňství Šatlava.
V dubnu 2013 byla v muzeu U Vodní branky obnovena stálá expozice k dějinám města
Uničova. Představení obnovené expozice doprovázel program v hradebním příkopu nazvaný
„Rytíři a princezny“. V něm si zejména děti vyzkoušely různé meče, střelbu z luků nebo
navštívily mistra popravčího v jeho katovské dílně. Muzeum se v roce 2013 zúčastnilo dalších
akcí, mezi které patří např. Muzejní noc a Dny evropského dědictví, kdy ve spolupráci s o. s.
Kirri proběhlo vystoupení lukostřelců a ukázky palných zbraní. Návštěvnost za rok 2013 činí
722 návštěvníků.
17
9. Hospodaření příspěvkové organizace
Rozbor hospodaření:
Hospodaření příspěvkové organizace:
18
Přehled tvorby, čerpání fondů a zapojení fondů do výnosu:
19
Rozbor hospodářského výsledku a jeho rozdělení:
20
Čerpání a vypořádání účelových dotací:
21
Uskutečněné investiční a neinvestiční akce:
22
Soupis nově pořízeného dlouhodobého hmotného
majetku:
23
Soupis závazků a pohledávek:
24
25
Přehled provedených kontrol a jejich zjištění,
vyhodnocení a okruhy doplňkové činností:
26
Zpráva o výsledku inventarizace majetku:
27
28
29
Přehled tvorby a čerpání fondů:
30
31
32
33
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013