ROK 2013
LEDEN
POČASÍ:
Leden se nevymykal normálu, přinesl občasné chumelení či mrazíky, které se střídaly
s oblevou. Velké ochlazení přišlo 25. ledna, kdy teploty klesly na 10, místy až 15°C pod
nulou, v dalším týdnu se oteplilo - 29. ledna se rtuť vyšplhala téměř k 10°C nad nulou.
Můžeme tak říci, že leden byl ve znamení velkých teplotních rozdílů. O teplém konci měsíce
vypovídá i fotografie. Těžko by někdo hádal, že tyto práce u zdi bývalého pivovaru na
Trčkově náměstí prováděli pracovníci Technických služeb města Opočna ve čtvrtek 31. ledna.
POČET OBYVATEL:
Počet obyvatel v Opočně a příslušejících obcích k 1. lednu 2013:
Čánka: 116 mužů, 118 žen, celkem 234 obyvatel
Dobříkovec: 27 mužů, 35 žen, celkem 62 obyvatel
Opočno: 1 361 mužů, 1 469 žen, celkem 2 830 obyvatel
Celkový stav: k 1. lednu 2013 tedy je 1 504 mužů a 1 622 žen, celkem 3 126 obyvatel.
POPLATKY:
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU:
Poplatek se proti roku 2012 zvýšil o 30 Kč, letošní částka je 480 Kč za osobu na rok.
VODNÉ A STOČNÉ:
Cena vodného je pro rok 2013 ve výši 27,27 Kč bez DPH, cena stočného 39.90 Kč, srážková
voda ve výši 39,90 Kč.
DPH zůstává 15 %, stočné je tedy s daní 31,36 Kč a vodné 45,89 Kč.
POPLATKY ZA PSY:
Tento poplatek zůstal stejný jako v roce uplynulém, tedy pro psy chované v rodinném domku
je to 300 Kč za prvního, za druhého 800 Kč, tato částka pak platí i v případě dalších psů.
V bytovém domě jsou tyto částky 800 a 1.600 Kč. Pro důchodce či poživatele dalších
důchodů apod. a pro Čánku, Vodětín a Dobříkovec jsou sazby různě snížené.
VÝSTAVBA A DALŠÍ PLÁNOVANÉ INVESTICE:
AREÁL NEMOCNICE:
Koncem loňského roku převedl Královéhradecký kraj budovu bývalého rentgenu v areálu
nemocnice do vlastnictví města. Rekonstrukci budovy zajistil z velké části kraj, město nyní
čeká oprava střechy. V budově jsou plánovány ordinace lékařů. Osud dalších budov (kromě
fungující LDN) si zatím nikdo netroufá odhadnout, v současné době jsou stále majetkem
Královéhradeckého kraje.
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ:
Letos Opočno plánuje investovat především do bezpečnosti občanů a do nových chodníků.
K hlavním plánům radnice tak v tomto roce patří celková rekonstrukce ulic Kodymova,
Komenského a Baštecká, kde má dojít na opravu dosluhující kanalizace a vozovky.
Kromě zkrášlení historického centra by se měly obnovy dočkat i chodníky v Nádražní a
Hradecké ulici.
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ
Nezanedbatelnou částku vloží město do zajištění bezpečnosti. O kriminalitě psala kronika na
konci loňského roku v souvislosti s vloupáním do zlatnictví, zhruba ve stejné době bylo i
vloupání do Kodymova národního domu. Časté jsou také případy vandalismu. Z těchto
důvodů se hodlá město „vyzbrojit“ kamerovým systémem. Ve spolupráci s Policií ČR
připravuje radnice výběr dostatečně kvalitního nahrávacího zařízení.
DŮSTOJNÝ VSTUP NA OPOČENSKÝ HŘBITOV:
V loňském roce byly opraveny pilíře u pravé brány. Samotná brána prochází opravou, která
byla svěřena kováři Josefu Černému z Ohnišova. Důstojného vstupu na hřbitov by se občané
měli dočkat pravděpodobně v dubnu letošního roku.
Píši-li o snaze města zkrášlit i tato místa, musím bohužel zmínit i jiné snahy. Opačné. Souvisí
s vandalismem, který zmiňuje předchozí odstavec. Vandalům není bohužel nic svaté, a tak se
i na našem hřbitově objevují jejich stopy. V lednu ukradli (nebo aspoň zničili) ochranná
dvířka hned z několika míst v urnovém háji. Je vidět, že plánované kroky radnice v oblasti
bezpečnosti jsou namístě.
RADNICE:
Radní v lednu zasedali dvakrát. První letošní jednání bylo v pondělí 14. ledna. Kromě
běžných záležitostí kolem nájemních smluv, majetkových záležitostí a řešení žádostí ze strany
občanů města rada odsouhlasila použití heraldického znaku města Opočna ve znaku
sokolníků. Schválení bylo s podmínkou, že znak bude zpracován grafikem, který se tímto
zabývá.
Dále z jednání rady vyplývá, že budova bývalého soudu – čp. 2 na Trčkově náměstí – se může
těšit na novou fasádu. Radní odsouhlasili uzavření smlouvy na vypracování projektové
dokumentace se společností BITTNER ARCHITECS, s.r.o., z Dobrušky.
Mluvilo se i o zřízení bezpečné trasy pro pěší ve městě, ale tento plán je zatím v začátcích.
Dále se rozhodlo o některých úpravách na čističce odpadních vod.
Jednalo se také o špatném stavu hrobky Rudolfa Skuherského v Praze. Rada rozhodla, aby
dříve, než by byla vyhlášena případná sbírka, byli osloveni odborníci, od nichž město získá
potřebné informace.
Další jednání rady se konalo v pondělí 28. ledna. Kromě běžných záležitostí vzala na vědomí
výsledky výběrového řízení na pracovníka tiskového a informačního centra. Dále vzala na
vědomí mé plánované ukončení práce kronikářky. K tomuto rozhodnutí mě vedla skutečnost,
že se při běžném zaměstnání nedá stihnout zaznamenávat současnost a zároveň se věnovat
historii města, což ode mě radnice očekávala. Kronikář by však měl svůj čas věnovat
především pečlivému zaznamenávání současnosti. Čím dál tím víc jsem docházela k názoru,
že nemohu-li při zaměstnání stihnout oboje, musím si vybrat. Proto jsem se rozhodla skončit
ve funkci kronikářky a věnovat se historii a práci v letopisecké komisi.
Dalším bodem, který se vymykal běžnému jednání, bylo řešení obsazení polikliniky v areálu
bývalé nemocnice, jejíž otevření je takzvaně na spadnutí.
A jako člověk s vřelým vztahem k městu a jeho historii píšu moc ráda, že rada rozhodla o
zrestaurování sochy sv. Jana Křtitele.
RADNICE CHCE KOMUNIKOVAT S OBČANY:
Radnice v lednu oslovila občany s tím, aby se podíleli na plánech města. K tomu má pomoci
dotazník, k jehož vyplnění vybídla radnice prostřednictvím Opočenských novin i webových
stránek. Otázky směřují ke zjištění, jaké občané vidí přednosti a jaké nedostatky města. Dále
především na to, co lidem chybí a co by chtěli zlepšit. Konkrétní otázky pak byly na to, jak by
si občané představovali využití areálu bývalé nemocnice a budovy čp. 2.
PRVNÍ PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA
Volba prezidenta naší republiky proběhla v pátek a v sobotu 11. a 12. ledna. Asi tím, že se
jednalo o historicky první přímou volbu, lidé ji poměrně silně prožívali a mnozí se vzájemně
přesvědčovali o kladech „svého“ kandidáta. Občané volili z devíti kandidátů, jejichž čísla
byla dána losováním.
PRVNÍ PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA – CELOSTÁTNÍ VÝSLEDKY:
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA
59 let, poslankyně Evropského parlamentu, členka Křesťanské a demokratické unie –
Československé strany lidové. Kandidátka byla navržena občanem České republiky.
Výsledek v procentech: 5 %
2. Ing. Jan Fischer, CSc.
62 let, viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj, bez politické příslušnosti.
Kandidát navržen občanem České republiky.
Výsledek v procentech: 16,4 %
3. Ing. Jana Bobošíková
48 let, manažerka, členka strany SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové. Kandidátka
navržena občankou České republiky.
Výsledek v procentech: 2,4 %
4. Taťána Fischerová
65 let, herečka a politička, členka Klíčového hnutí. Kandidátka navržena občanem České
republiky.
Výsledek v procentech: 3,2 %
5. MUDr. Přemysl Sobotka
68 let, senátor, 1. místopředseda Sebátu PČR, člen Občanské demokratické strany. Kandidát
navržený poslanci.
Výsledek v procentech: 2,5 %
6. Ing. Miloš Zeman
68 let, prognostik, člen Strany Práv Občanů ZEMANOVCI, kandidát navržený občanem
České republiky.
Výsledek v procentech: 24,2 %
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz
53 let, vysokoškolský profesor, hudební skladatel a malíř, bez politické příslušnosti. Kandidát
navržen občanem České republiky.
Výsledek v procentech: 6,8 %
8. Jiří Dienstbier
43 let, právník a senátor, člen České strany sociálně demokratické. Kandidát navržen
senátory.
Výsledek v procentech: 16,1 %
9. Karel Schwarzenberg
75 let, ministr zahraničních věcí, poslanec, člen TOP 09. Kandidát navržen poslanci.
Výsledek v procentech: 23,4 %
PRVNÍ PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA – VÝSLEDKY V OPOČNĚ:
V Opočně byla volební účast v prvním kole 65,13 % a ve druhém 61,02 %. Při srovnání
s celostátními výsledky je vidět, že rozdíly nejsou příliš velké.
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA
Výsledek v procentech: 5,66 % (celostátně 5 %)
2. Ing. Jan Fischer, CSc.
Výsledek v procentech: 16,94 % (celostátně 16,4 %)
3. Ing. Jana Bobošíková
Výsledek v procentech: 2,35 % (celostátně 2,4 %)
4. Taťána Fischerová
Výsledek v procentech: 3,86 % (celostátně 3,2 %)
5. MUDr. Přemysl Sobotka
Výsledek v procentech: 1,38 % (celostátně 2,5 %)
6. Ing. Miloš Zeman
Výsledek v procentech: 21,83 % (celostátně 24,2 %)
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz
Výsledek v procentech: 7,9 % (celostátně 6,8 %)
8. Jiří Dienstbier
Výsledek v procentech: 16,16 % (celostátně 16,1 %)
9. Karel Schwarzenberg
Výsledek v procentech: 23,88 % (celostátně 23,4 %)
Ve volbách zvítězil Miloš Zeman, nejvíc hlasů měl na kontě i v Opočně. Zde získal v druhém
kole 50,55 %, Karel Schwarzenberg skončil s 49,44 %.
Při rozmluvách s lidmi jsem zjistila, že hodně z nich sázelo na jistotu. Mnozí kandidáti se jim
docela líbili, ale občané měli strach, že by nezískali potřebnou většinu, a tak by byl hlas
ztracen. Proto spíše volili jednoho ze dvou či tří „rivalů“, o nichž se mluvilo jako o horkých
adeptech.
Je těžké říci, zda volby dopadly dobře či špatně. Z úst našich politiků už jsme slyšeli mnoho
krásných předvolebních slibů, přesto je zadlužení země stále větší a nečisté praktiky se
objevují jako na běžícím páse. A tak se už nikdo neukvapuje ve svých závěrech a většina lidí
říká – uvidíme…
Foceno 26. 1. 2014 – plakátovací plocha v Nádražní ulici nad ZŠ čp. 313
SKAUTI MAJÍ VÝROČÍ:
Junák – Svaz skautů a skautek Opočno si letos připomene 90 let od svého založení. Skauti
nejenže připravují výstavu, ale zároveň sepsali svoji historii, na tomto se podílel především
Bohuslav Komárek. Ta zatím v městské kronice není, proto si myslím, že při tomto kulatém
výročí je nejlepší příležitost ji do kroniky vložit – tak, jak ji sepsali sami skauti:
První skautský oddíl vznikl v Opočně v roce 1923 zásluhou bratří Macháčkových, Jaška,
Maryšky a Kubišty. Činnost se však ve větším měřítku objevuje až v roce 1929 opět zásluhou
Miloše a Bohouše Macháčkových. Byl založen kompletní 1. oddíl skautů a také organizován
první skautský tábor. Další rozmach skautské výchovy zaznamenáváme v Opočně v roce
1933, kdy jsou již 2 chlapecké oddíly a je založen 1. oddíl skautek. Tak vzniká v Opočně Sbor
skautů a skautek. 8. až 9. července 1933 se v Opočně konala první skautská slavnost.
Opočenští skauti se v tomto roce také aktivně zúčastnili skautských dnů v Dobrušce. V roce
1935 byly zde již 3 oddíly chlapecké a 2 oddíly dívčí. Rozvíjí se činnost v družinách. Členy
byla mládež školou povinná, jen v čele družin stáli starší rádcové a v čele oddílů byli starší
činovníci (více než 21 let). Skauti a skautky se učili poznávat přírodu a pohybovat se v ní,
učili mládež samostatnosti, zručnosti a vychovávali mládež v charakterní lidi. Opočno mělo
v tomto směru výhodu, neboť v činovnickém sboru skautů a skautek byli lidé pokrokoví,
morálně i charakterově čistí. Vyvrcholením celoroční skautské činnosti bývaly tábory, na
které se mládež i jejich rodiče těšili. Vedle toho vysílaly oddíly své nejlepší a všestranně
připravené členy na hlídkové závody o přebor župy. Tyto závody se konaly každým rokem
v některém místě oblasti. Při sboru skautů a skautek bylo také ustaveno družstvo stolního
tenisu, které hrálo závodně. Vedle různých polních her v přírodě a výletů pořádali skauti
táborové ohně s programem, mikulášské besídky a pomlázkové zábavy.
V mobilizaci v roce 1938 byli opočenští skauti a skautky zapojeni do různých služeb ve městě
i na nádraží. Po rozprášení letních skautských táborů v roce 1940 vydává 4. 11. 1940 tzv.
říšský protektor příkaz k okamžitému rozpuštění organizace JUNÁK a k zabavení jeho
veškerého majetku. V tomto čase docházelo již také v Opočně k prvním zatčením. Tak byl
pro ilegální činnost zatčen jeden z vedoucích činovníků Junáka na Opočně bratr Alois Říha a
oddílový vedoucí Jan Pitra, který se již mezi nás nikdy nevrátil.
Psal se 1. květen 1945. Nikoho již nenechávaly události na pochybách o blížících se dnech
národní svobody. Proto se skupina chlapců organizovaných již dříve v Junáku a stále se členy
této organizace cítících (skautem jednou, skautem vždycky) sešla s bratrem Jaroslavem
Brichem a dalšími a po vzájemné dohodě běžel mezi opočenskými skauty a skautkami
oběžník, který zval členy 2. chlapeckého oddílu a 1. oddílu skautek z let 1940 na první
schůzku do parku. Pak přišel slavný 5. až 9. květen 1945 a organizační činnost a schůzky byly
na chvíli odsunuty. Když bylo po prvních dojmech z osvobození, svolal bratr Miloš
Macháček první hromadnou schůzku všech členů Junáka v Opočně. Sešlo se 30 bratří a sester,
aby položili základy k obnovení činnosti Junáka v Opočně. Bylo vzpomenuto těch, kteří byli
vězněni v nacistických táborech. Z členů to byl bratr Alois Říha – 3 a ¾ roku
v koncentračním táboře, Jan Pitra, který byl 25. července 1943 umučen, bratr Rudolf Kučera,
který se vrátil po 2 a ½ letech s podlomeným zdravím, jakož i Josef Man, který se vrátil po 5
letech utrpení, a Karel Vašata, který na následky věznění zemřel dne 1. 3. 1944 již doma.
Mezi prvními činovníky Junáka po osvobození byli : Miloš Macháček – sborový vůdce, Alois
Říha – jeho zástupce, sestry Yvona , Božetěcha a Blanka Frimlovy, Josef Jelínek, Hana
Hanušová, Růžena Faltová, Jaroslav a Zdeněk Brichovi, Vladimír Homolka, Václav
Rathouský, Jarča Čížková, Karel Čížek, Jan Lokaj, Jiří a Josef Netíkovi a další.
Byly ustaveny 2 chlapecké oddíly a 2 oddíly dívčí, na „Oslavách 1945 – osvobození
republiky“ se ve městě zúčastnilo 38 krojovaných členů. První činností Junáka byla vedle
organizační a výchovné činnosti také organizovaná účast na různých oslavách v místě a okolí.
Dále začala chodit naší organizaci pozvání na tradiční táborové ohně od bratrských organizací
z celého kraje. Účast na těchto táborových ohních byla pro členy nejlepšími zážitky. Jezdilo
se na kolech, vlakem a někdy pěšky. Vozily se s sebou stany na přespání (bez podlážek a bez
spacích pytlů).
Tak se naplňovala romantika junácké činnosti, spojená s kulturními a často hodnotnými
programy táboráků. Tyto zájezdy začaly koncem května 1945 cestou do Jaroměře, kde
zanechal táborový oheň svým národním vlasteneckým zaměřením hluboký dojem u všech
účastníků. Opočenští skauti a skautky byli na táborácích v Náchodě, Broumově, Dobrušce,
Rychnově n. K., ve Dvoře Králové n. L., v Třebechovicích p. O. atd. V létě byl organizován
první tábor v Kounově a poněvadž se mělo účinně pomáhat na žních, bylo rozhodnuto, že
pojedou chlapci starší 14 let. Po chlapcích nastoupila na kratší dobu do tábora děvčata.
Před nástupem do škol připravili ještě skauti v Opočně svůj slavnostní táborový oheň.
Táborový oheň byl na Sokolské zahradě a zanechal v duších nejmladších občánků města
hluboké dojmy, které je potom přivedly do řad Junáka. V té době měl Junák u nás
organizováno na 190 členů. Jeho činnost se pak po zahájení školního roku přenesla do oddílů
a družin, které se v této době scházely v zámeckém letohrádku a pokud bylo pěkně, odbývaly
se jejich schůzky v přírodě, kam byla také hodně zaměřena jejich činnost. Připravovaly se
také různé besídky, zvláště velký úspěch měla společná „Mikulášská“ v sále zámeckého
letohrádku. V letech 1946 – 1947 čítal Junák v Opočně na 200 členů.
Činovnický sbor v roce 1948: J. Brich, J. Netík, J. Falta, J. Černík, M. Hofman, V. Petr, K.
Havel, L. Podzimek, Z. Kašpar, Y. Frimlová, R. Faltová, A. Černíková, E. Hofmanová, E.
Mrázková, E. Kulichová, E. Voborníková, A. Lhotská, B. Tláskalová a další. V roce 1948
byla sestra Y. Frimlová okrskovou velitelkou a bratr Josef Netík okrskovým velitelem.
V roce 1948 se ve dnech 16. – 17. května opočenští skauti zúčastnili opět v hojném počtu
oblastního sjezdu a závodů v Králíkách.
Rok 1949 byl posledním rokem činnosti organizace Junák. Majetek střediska včetně kluboven
na „Staré faře čp. 77“ převzala organizace ČSM a nám všem zbyly jen vzpomínky.
(Z podkladů získaných od matky bratra J. Pitry a Jos. Netíka zpracoval Bohuslav Komárek).
….. a přišel leden 1968 a my jsme byli jako vždy připraveni. Na schůzce činovníků 22. března
1968 byly připraveny podklady pro nábor nových členů a začalo se opět pracovat. 6. dubna
1968 byla ustavující schůze střediska, když 2 dny předtím byl proveden úklid v letohrádku a
provedena výzdoba sálu. Také začalo shánění klubovny. Nakonec jsme získali domek na
Štefance od jedné z bývalých opočenských skautek – nyní MUDr. Kopecké z Police nad
Metují. Bratři zapracovali a brzy jsme měli 2 místnosti. Opět se pilně pracovalo a v tu dobu
mělo středisko 36 skautů, 37 vlčat, 23 skautek a 17 světlušek.
Mimo činovníků, a to Josefa Netíka, Jaroslava Falty, Jindřicha City, Zdeňka Trnovského,
Jana Bořka a Václava Diviše, rozmnožili naše řady bratři Luděk Chroust (z Jaroměře), MVDr.
Vladimír Krabovský (z Plzně) a Bohuslav Komárek (z Hradce Králové). Horší byla situace u
dívčího kmene, kde z počátku byla sama jen Růžena Valášková (rozená Faltová). Později se
přihlásila Alenka Šveráková, Růžena Divišová, Alena Havlová a Alena Komárková.
Týdenního kurzu v Potštejně se zúčastnili bratři Miroslav Klika a Bohuslav Komárek mladší.
Nastaly další práce – přípravy táborů a závody.
Naší zástupci se ve dnech 23. a 24. 11. 1968 zúčastnili III. Junáckého sněmu v Praze. V září
1969 proběhly hlídkové závody a již tradicí se staly na Opočně skautské plesy. V roce 1969
odešel pro nemoc vedoucí střediska Josef Netík a jeho funkci převzal Jaroslav Falta. Prostory
na Štefance nepostačovaly, přístavba nebyla možná, a tak byly zajištěny 2 montované chatky
s tím, že budou postaveny na bývalé střelnici. Místo 2 chat byly dodány 4, ale vše jsme řádně
uhradili.
Rok 1970 – opět nás zrušili - bylo těžké rozhodování, kam a do které organizace odejít a
neopustit děti. Na tábor do Hořiček v roce 1970 za námi přijel náčelník Junáka Dr. Rudolf
Plajner a tehdy nám řekl: „Neodcházejte od dětí - nezáleží na tom, zda dostávají děti chléb
suchý nebo namazaný, ale záleží na tom, z kterých rukou jej dostávají“. Vzali jsme si toto
všichni k srdci a nikdo neodešel a přečkali jsme celou dobu až do 29. 12. 1989.
Možná že nám to mají mnozí za zlé, ale my máme všichni svědomí čisté a pokračovali jsme a
pokračujeme i nyní ve skautování a práci s dětmi.
Tolik ze vzpomínek. V současné době mají skauti v získávání dětí mnohem obtížnější situaci.
Nabídka aktivit je široká, navíc pro mnohé děti je lákavější být „aktivní“ u počítače než
vyrazit na schůzku či do přírody. Přesto se skauting v Opočně daří udržet hlavně díky
obětavosti vedoucích. Vedoucí středisko je RNDr. Marie Vojtíšková, Ph.D., její zástupce
Bohuslav Komárek. K 31. 1. 2013 se registrovalo 52 dětí a 35 dospělých. Středisko má 3
oddíly, jeden chlapecký (vedoucí oddílu Bohuslav Komárek, zástupce Zdeněk Volhejn) a dva
dívčí (vedoucí oddílu skautek Iva Vulasová, její zástupkyně Tereza Ježková, vedoucí
světlušek Marie Vojtíšková, její zástupkyně Jitka Dohnalová). Děti se scházejí zpravidla
jedenkrát týdně ve skautské klubovně Jiráskova 677. Pravidelně - jednou za dva měsíce jezdí na výpravy do přírody. Každým rokem se v polovině května účastní skautských závodů
- v liché roky závodí skauti a skautky - Svojsíkův závod, sudé roky patří světluškám a
vlčatům. Vyvrcholením skautského roku je patnáctidenní letní skautský tábor v malebném
údolí řeky Metuje v Maršovském údolí nedaleko Police nad Metují. Od roku 1999 na jedné
louce, tábor chlapců od tábora děvčat dělí pouze jeden velký stan, odpolední hry a soutěže
jsou společné. Od roku 2007 s nimi jednou za dva roky jezdí 20 dětí z polského Opoczna.
Ukázka současného tábora (ze skautského archivu)
ZÁMEK
Opočenský zámek přišel o část své atraktivní expozice. Mezi zámkem a majitelkou některých
obrazů Kristinou Colloredo-Mansfeld nedošlo přes mnohá jednání k dohodě, a tak byly více
než tři desítky obrazů, které byly již od restituce v jejím majetku, odvezeny na zámek Dobříš.
Běžní návštěvníci by však neměli změnu pocítit. Odvezené obrazy jsou totiž postupně
nahrazovány jinými exponáty z opočenských sbírek. Ale není to jediná změna v zámku, i
když tu druhou možná turisté ani nepocítí. Opočno už nebude řízeno z Jaroměře. K 1. 1. 2013
nabyla totiž účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu, což je největší změna od
vzniku sjednoceného NPÚ v roce 2003. Na základě nového Statutu NPÚ, který byl v září
2012 podepsán ministryní kultury, provedl NPÚ změnu organizačního schématu, reorganizaci
pracovních pozic i revizi veškerých procesních a řídících mechanismů. Naše východočeské
památky ve správě NPÚ patří nově pod Liberecký kraj, konkrétně pod Sychrov.
RŮZNÉ:
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Po Opočně a přilehlých obcích se v sobotu 5. ledna pohybovalo více než dvaačtyřicet králů,
tentokrát totiž chodilo celkem čtrnáct skupinek. Ve většině byli králové tři, v některých se
objevil i čtvrtý. To když si putování od domu k domu poprvé zkusili i ti nejmenší. A
výsledek? V Opočně, Dobříkovci, Semechnicích, Trnově, Houdkovicích a Pohoří králové
vyzpívali 82 864 Kč.
Je to o 6 107 Kč více než loni. Důvodem asi není to, že bychom se měli rok od roku lépe.
Vybraná částka je spíše důkazem laskavosti a snahy pomoci. V našem regionu je potřebných
stále dost a finance jsou směřovány těm, kdo těžkou situaci nemohou zvládnout sami.
KÁCÍ SE V LIŠŤOVINĚ:
Vlnu kritiky ze strany mnoha občanů přineslo plošné kácení v Lišťovině, jemuž padají za
oběť i zdravé stromy. Město se hájí tím, že se jedná o les a město jako majitel má ze zákona
povinnost se o les starat a obnovovat jej. Zároveň město zdůrazňuje, že bude provedena nová
výsadba dřevin, zejména dubů.
Foceno 28.1.2013
ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD:
Zápis se opět konal v budově čp. 4 na Trčkově náměstí. Budoucí žáčci měli tentokrát na výběr
ze dvou dní, zápis probíhal ve čtvrtek a v pátek 17. a 18. ledna. A není to jediná změna, s níž
škola přichází. Při zápise bylo rodičům a dětem nabídnuto pravidelné setkávání nazvané
Školák na zkoušku. Tato setkání budou probíhat od února do května a děti se na nich spolu
s rodiči připraví na přechod z mateřské školy do základní. Inu, pochopit, že život je také
o povinnostech, někdy bolí, ale je to potřeba. Nestačí znát jen svá práva.
UKONČENÍ PROVOZU V PRODEJNĚ „ELEKTRO ZLATKA“:
Je jisté, že občanům bude tato ochotná, sympatická a stále usměvavá obchodnice (Zlatka
Vacátková) chybět. Prodej v domě čp. 135, kde měla pronajaté levé přízemí, ukončila ke dni
25. ledna. A tak už se letos nebudeme moci dívat na velikonoční dekorace v její výloze a
hlasovat pro tu nejhezčí (tato soutěž už byla tradiční). Říká se, že prodejna elektro zde bude
nadále, ovšem s jiným provozovatelem. Snad ano, toto zboží čas od času potřebujeme všichni.
KULTURA:
ČAS LETÍ, UŽ ZASE TADY MÁME PLESY:
Období plesů začali hasiči, jejich ples se skupinou Dynamic byl v hotelu Holub v pátek 18.
ledna. O týden později vystřídali hasiče Sokolové, těm hrála skupina Pokrok. Rovněž tento
ples se konal v Holubu, zdá se, že KND bude, co se týče plesů, stát stranou zájmu.
DIVADLO:
Loutkáři jsou obdivuhodní a neúnavní. Díky jim mají opočenské děti pravidelné pohádky,
v neděli 20. ledna to byla klasická pohádka Drak.
NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ:
Koncert je už tradiční a svým způsobem se stává milým zahájením hudebního života Opočna.
A tak Kodymův národní dům, který se nemůže těšit z plesů, přece jen nezůstává němý.
V pondělí 21. ledna se od 18 hodin rozezněl hudbou v podání žáků ZUŠ. A tančilo se na něm
také - díky „zuškovým“ tanečnicím.
TAKÉ JÓGA NACHÁZÍ ÚTOČIŠTĚ V KND:
A nebyl to jen koncert, který oživil opočenský kulturní stánek. V nejvyšším patře pravidelně
cvičí jogíni, v lednu však bylo jejich setkání výjimečné. V sobotu 26. ledna se sešli
s diplomovanou lektorkou Francouzské federace jógy Vlastou Eve, sobotní program by se dal
bez nadsázky nazvat dnem pro zdraví a pro duši.
MONGOLSKO V OPOČNĚ:
Loni si na Trčkově náměstí otevřela paní Milena Ulrichová kavárnu SUN CAFÉ. Je tu malé,
ale příjemné prostředí, kam si mnozí občané zvykli zajít na výborné zákusky a klidné
posezení. Paní Ulrichová už při otevření kavárny slibovala nejrůznější akce, svému slovu
dostála. Tentokrát to byly dny věnované Mongolsku. V úterý 22. ledna odpoledne to byla
přednáška lektorky Gany na téma karmy. Už tam mohli přítomní ochutnat mongolské
speciality, a tato ochutnávka probíhala až do pátku 25. ledna.
KNIHOVNA:
Od 28. ledna má knihovna novou vedoucí. Místo usměvavé Ing. Radky Mecnerové, která
odešla na mateřskou dovolenou, se nyní čtenáři setkávají se stejně usměvavou vedoucí, je jí
Mgr. Markéta Sedláková z Nového Města nad Metují. Do funkce byla jmenována 28. ledna.
Ale jinak v knihovně vše zůstává dle stálých pravidel, pro děti se každý měsíc chystají různé
akce.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
Tentokrát zasahovali hasiči hned 1. ledna. Osm minut po půlnoci byl hlášen požár tělocvičny
Podorlického vzdělávacího centra v Dobrušce. Po vyhlášení poplachu postupně na místo
události vyjela obě vozidla (CAS 20 T815 a DA 8 A31). Naštěstí se jednalo o požár střešní
krytiny malého rozsahu.
V sobotu 19. ledna odpoledne vyjížděli hasiči k dopravní nehodě na trase Opočno - Dobruška
(přes Pulice). Na místě však již byla jednotka z PS Dobruška a záchranná služba, naši se tedy
po dohodě s velitelem zásahu mohli vrátit zpět na základnu.
Do třetice opočenští hasiči vyjeli 29. ledna do Očelic k požáru sazí v komíně domu čp. 51.
ÚNOR
POČASÍ:
Měsíc začal klidně, ale 12. únor přinesl souvislé sněžení, které způsobilo na mnoha místech
republiky kalamity. Sněhu jsme se dočkali v průběhu měsíce několikrát. Teplotně únor začal
příjemnými teplotami až 4°C, během měsíce klesly pod nulu, ale na konci měsíce rtuť opět šplhala
nahoru – až kolem 6°C.
RADNICE:
V únoru zasedala rada ve středu 13. února. V ten samý den začalo v 19 hodin v KND veřejné
jednání zastupitelstva.
Na radě převládala jednání o nájemních smlouvách. Výjimkou bylo např. odsouhlasení
příspěvku na oblastní kolo Karlovarského skřivánka. Pořadatelem je ZŠ, byl jí schválen
příspěvek ve výši 10 000 Kč.
Na programu jednání zastupitelů, kterého se zúčastnilo zhruba 30 občanů, byly především
finanční a majetkové záležitosti. Dále starosta přislíbil, že se rada města bude zabývat
požadavkem obyvatel Jiráskovy ulice na lampy veřejného osvětlení.
V diskusi se mluvilo především o dalším využití nemocnice. Starosta informoval o plánech,
hlavně o otevření polikliniky, LDN by měla být zachována.
Dále zodpověděl starosta dotaz k systému obsazování sociálních bytů. Byty jsou pronajímány
vždy na dobu určitou, aby mohly být operativně obsazovány.
V diskusi se mluvilo také o využití čp. 2. Město chce objekt zrekonstruovat, o jeho využití
zatím nepadlo rozhodnutí. Návrhy mohou podávat i občané prostřednictvím dotazníků.
VÝSTAVBA:
I když se cyklostezka dodělala v loňském roce, nečekaně se objevily problémy. Jejich řešením
se však radnice zabývá a zdá se, že vše dovede ke zdárnému konci. Jde o to, že stezka vede
jinudy, než původně měla. Rozdíl mezi reálným a plánovaným stavem sice není nijak
dramatický, ale přesto je nezbytné vše dodatečně vypořádat. Především musí radnice vykoupit
všechny dotčené pozemky, protože při konečném vyúčtování dotace musí doložit, že je jejich
vlastníkem. A kde nastala chyba? Stavební firma se na místě nedržela přesného vyměření
podle projektu, ale vycházela z trasy původní komunikace. Zjistilo se to až při závěrečném
zaměření. Naštěstí se jedná o zhruba 10 pozemků, které nejsou nijak velké, největší díl má
okolo třiceti metrů.
ÚMRTÍ PANA THEODORA LOKVENCE:
Barevná fotografie je z exkurze k 50 letům výzkumného ústavu v Opočně v roce 2001. Zleva
Ing. Jirkovský, Ing.Nárovec, paní Šimanová, Ing.Lokvenc.
V pátek 15. února zemřel nečekaně Ing. Theodor Lokvenc, CSc. Velmi krásnou vzpomínku
napsala do Opočenských novin jménem všech jeho kolegů Mgr. Jitka Součková. Vzpomínka
jeho přátel nejvíce vystihuje to, čím byl Ing. Lokvenc nejen pro Opočno, proto má své místo
v kronice:
Pokud jste se někdy hlouběji zajímali o přírodu, les a hory východních Čech, o dějiny
východočeského kraje, určitě jste na to jméno narazili. Ing. Theodor Lokvenc, CSc., lesník,
botanik a uznávaný znalec přírody a dějin Krkonoš, zemřel náhle 15. února 2013. Jeho život
byl více než 60 let spojen s Opočnem, kde bydlel a v letech 1952 až 1990 pracoval jako
vědecký pracovník na Výzkumné stanici Opočno, detašovaném pracovišti Výzkumného
ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Profesní aktivity a osobní zájmy se v životě Ing. Lokvence prolínaly, což bývá dopřáno jen
málokomu, jeho celoživotním tématem byl les, příroda, Krkonoše. Na Výzkumné stanici
Opočno se věnoval problematice zalesňování. Už v 50. letech minulého století řešil
zalesňování vysokohorských luk Krkonoš, obnovu lesních porostů nad horní hranicí lesa,
následující léta pak přinesla nová aktuální témata jako úlohu kosodřeviny v horských lesích
nebo obnovu lesních ekosystémů Krkonoš těžce zasažených imisemi. Stál u počátků zavádění
obalovaného sadebního materiálu lesních dřevin do lesnické praxe. Jeho experimenty s
obalovanou sadbou vedly k definování nových technologických postupů a norem pro lesní
hospodářství. Výsledky jeho práce jsou zachyceny ve stovkách vědeckých, odborných a
populárních textů, se svými přednáškami vystupoval Ing. Lokvenc na mnoha českých a
zahraničních konferencích. Zkušenosti a poznatky předával dalším nejen ve svých
publikacích, ale působil též jako pedagog na lesnických fakultách v Brně i v Praze a vyučoval
na Střední lesnické škole v Trutnově. Po svém odchodu do důchodu v roce 1990
spolupracoval s výzkumnou stanicí jako konzultant a externí řešitel v některých výzkumných
projektech. Byl častým návštěvníkem staniční knihovny, kam si docházel ověřovat potřebné
údaje v encyklopediích a odborné lesnické literatuře. Když se dnes vydáváme na
vysokohorské túry po hřebenech Krkonoš, aniž bychom si to uvědomili, určitě procházíme
místy, jejichž podobu a současný stav určila práce Ing. Lokvence před desítkami let.
Velkou zálibou Ing. Lokvence byla historie, vlastivědné a historické články převážně s
krkonošskou tematikou publikoval v řadě regionálních periodik. Krkonoše zůstaly jeho srdci
nejbližší, ostatně i když se narodil v Náchodě (27. října 1926), své mládí prožil v Malých
Svatoňovicích, a tak si tento kraj s výhledem na Krkonoše oblíbil. Vedle vědeckých a
odborných textů zabývajících se lesním hospodářstvím a flórou Krkonoš napsal desítky
populárních článků o tom, jak se v Krkonoších dříve žilo a hospodařilo, jak byly osidlovány i
opouštěny, jaké byly počátky turistiky na Krkonoších.
Do povědomí opočenských spoluobčanů se zapsal svými znalostmi z oboru botaniky a
dendrologie, které uplatnil v přednáškách o květeně a dřevinách opočenského zámeckého
parku. Také tabulky s latinskými názvy keřů a dřevin v zámeckém parku byly výsledkem jeho
práce, bohužel už jich moc nezbylo. Ale jistě mnozí z nás zažili a pamatují komentované
prohlídky zámeckého parku vedené Ing. Lokvencem, detailní znalosti ze života stromů
prezentované s lehkostí byly dokladem jeho mistrovství. V publikaci Ekoprogram města
Opočna a jeho městských částí vydané v r. 1988 zpracoval spolu s profesorem Stanislavem
Vackem velmi podrobně přírodní poměry a jednotlivé přírodní lokality Opočna.
V roce 2012 byl za zásluhy o les a významný přínos českému lesnictví oceněn ministrem
zemědělství a za svou celoživotní práci věnovanou Krkonoším převzal ocenění ředitele
Krkonošského národního parku.
Pan Theodor Lokvenc, slovy Václava Větvičky geniální lesník, zemřel ve věku nedožitých 87
let. Čest jeho památce.
Kolektiv Výzkumné stanice v Opočno
RŮZNÉ:
OPOČNO MÁ OPĚT PETICI, PROTESTUJE SE PROTI KÁCENÍ STROMŮ:
Nevole občanů, kterou způsobilo plošné kácení v Lišťovině, vyústila v petici. Nejedná se o
hromadné podepisování, ale petice je na světě a o něčem vypovídá. Třeba o tom, že tu žijí
občané, kterým není dění okolo nich lhostejné. A že se dokáží ptát a dožadovat se vysvětlení.
Radnice upozorňuje na to, že se o všech důležitých věcech vždy jedná předem na veřejných
jednáních zastupitelstva, jednalo se i o tomto kácení. Přesto radnice slíbila vysvětlení do ON.
Foceno 8.2.2013
Foceno 8.2.2013
DŮM V NÁDRAŽNÍ ULICI JE SNAD ZAČAROVANÝ:
V přízemí domu čp. 242 dochází k další změně. V dubnu loňského roku zde skončilo
řeznictví. V červenci v něm otevřela paní Faiglová kancelář nabízející účetnictví a správu
bytových domů. Bohužel i tato firma na konci ledna skončila. V únoru vznikla na jejím místě
pohřební služba, snad se tu ohřeje déle.
KAM ZMIZELA SOCHA?
Socha sv. Jana Křtitele je symbolem lokality nazvané U svatého Jána. Na podstavci, kde dříve
stála, je nyní prázdno. Naštěstí to není práce žádného zloděje. Sochu odvezla restaurátorská
firma ze Dvora Králové nad Labem do své dílny. Sochu, která byla poznamenána nejen
časem, ale i stopami vandalů, čeká očištění, kompletní zrestaurování, a napuštění roztokem,
který ho ochrání proti počasí a také zabrání usazování mechu.
MASOPUST:
Jako každoročně připravila mateřská škola na Kupkově náměstí masopustní veselici. Letos to
bylo v úterý 12. února a podívaná stála zato - na programu totiž byla zabíjačka a řezníkovi
měli padnout za oběť tři malí čuníci. Jenže to dopadlo všechno jinak, zabíjačka se nekonala.
Tři čuníky měl totiž řezníkovi chytit starosta, a ten je nechytil. Vlastně ani nesměl, nejbližší
diváci totiž moc dobře slyšeli, jak řezník starostovi šeptá: „Hoňte je pomalu, hlavně je
nesmíte chytit!“ A tak malí čuníci přežili a nic nezkalilo radost a veselí z masopustních
radovánek, za nímž udělal starosta tečku tradičním zamčením basy.
Nutno říci, že veřejnost se upřímně bavila a snad se i příští generace při pročítání kroniky
zasměje při představě, jak starosta města honí na Kupkově náměstí tři čuníky.
Nejdříve musel starosta vyfasovat zástěru, pak už začal vyhlížet své oběti.
Jenže kdepak by stačil na malé čuníky!
Basa zůstane zamčená. Ale jen do příštího roku!
ZASE K NÁM PŘILETĚLI SKŘIVÁNCI:
Oblastní kolo soutěže Karlovarský skřivánek pravidelně pořádá ZŠ s podporou města. Již
VIII. ročník této soutěže proběhl v KND 12. února. Do Opočna přijelo soutěžit 64 dětí ze
základních a základních uměleckých škol. Opočenským skřivánkům se dařilo, mnozí se
umístili na předních místech ve svých kategoriích. Ovšem hlavním cílem všech je postup do
celostátní kola. To se podařilo Tomáši Slánskému, žáku učitelky ZUŠ Opočno Petry Flígrové.
O tom, že obstát v této soutěži není jednoduché, se přesvědčili i diváci koncertu vítězů, který
proběhl v KND v neděli 17. února.
INFORMAČNÍ CENTRUM PŘIPRAVILO KRÁSNOU VÝSTAVU:
Po celý únor se vstup do informačního centra podobal dětskému koutku. Byla tu totiž výstava
hraček, která potěšila nejen děti, ale i ty dospělé, kteří se občas rádi vrací do doby, kdy byli
ještě dětmi a netížily je skoro žádné starosti. Expozice byla další ukázkou šikovnosti našich
lidí, všechny hračky totiž byly výtvorem Ing. Radky Mecnerové z Čánky.
Foceno 8.3.2013
KULTURA:
PLESY POKRAČUJÍ:
Tancechtiví si přicházejí na své. Další ples je čekal v sobotu 2. února, a to ples zahrádkářů.
Zahrádkářský ples je pověstný svou překrásnou výzdobou, zahrádkáři opět nezklamali,
v hotelu Holub, kde se ples konal, bylo na co se dívat. K tanci hrála skupina Trop. Stejně
krásný byl i ples Mateřské školy Opočno v pátek 15. února. Byl to zároveň první (snad ne
jediný) letošní ples v Kodymově národním domě. Jeho sál se rozvířil tančícími páry při hudbě
skupiny JK Band.
DIVADLO:
Děti potěšil v neděli 17. února Opočenský kašpárek pohádkou se stejnojmenným názvem.
Ovšem dospělí byli tentokrát potěšeni minimálně stejně, na středu 27. února večer pro ně
připravilo město „zážitek nad zážitky“. Na tom se shodli všichni návštěvníci divadelního
představení s názvem Shirley Valentine. V hlavní a jediné roli se představila Simona Stašová.
I když ji všichni známe z obrazovek, to, co předvedla na scéně, daleko předčilo všechna
očekávání.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
V úterý 12. února byla v 9.35 hodin hlášena dopravní nehoda v Přepychách. Po příjezdu na
místo události bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu 1 osobního automobilu, které
leželo na boku a částí zasahovalo do komunikace. Na místě již zasahovala jednotka HZS PS
Dka a osádka ZZS. Do příjezdu dopravního oddělení Policie ČR fungovala opočenská
jednotka na místě události jako záloha, poté pomohla s odstraněním havarovaného vozidla
z vozovky.
Hned následující den pomáhali hasiči při další nehodě, ke které došlo po 15. hodině na trase
Opočno – Dobruška
BŘEZEN
POČASÍ:
Během března se zdálo, že jaro už klepe na dveře. O to větší bylo překvapení, které nestálé
počasí připravilo v druhé dekádě. Teploty klesly k nule a v pondělí 18. března se začalo
„sypat“, chumelilo i následující dny, takže většinu města pokryla na pár dnů pěkná nadílka.
Foceno 19.3.2013. Uklízela technika, ale plno práce s nečekaným sněhem měl i pan školník.
RADNICE:
Radní se sešli v pondělí 4. března. Na programu bylo schválení některých darovacích smluv a
především schválení příspěvků pro organizace jak sportovní, tak i ty, které jsou nositeli
kultury. Dále se jednalo o majetkových záležitostech a o některých pozemcích, mimo jiné se
řešily i směny pozemků v souvislosti s již hotovou cyklostezkou.
Jednalo se rovněž o zřízení točny u nádraží, kde se otáčí autobusy. Město je rozhodnuto
s dotčenými orgány řešit situaci, kdy se autobusy otáčejí po naprosto nevyhovující
komunikaci. Dá se dokonce vážně pochybovat o tom, jestli povrch, kde se řidiči musí otočit,
se ještě dá nazvat komunikací.
Dále rada rozhodla o navázání spolupráce s firmou DIMATEX CS, s.r.o., a umístit dva
kontejnery na použitý textil na stanoviště kontejnerů za ZŠ a za Jordánkem. Pokud se toto
podaří, určitě to přivítá spousta občanů.
Další body se týkaly plánů města jak ve věci např. bezpečné trasy pro pěší, tak i strategického
plánu a dotazníkového šetření, kdy své návrhy podávali i občané.
Další jednání rady bylo 18. března, byla schválena firma pro položení střešní krytiny na
poliklinice – firma Izolace Hradec Králové. A chystá se další výběr, tentokrát na dodavatele
kamerového systému. Posun nastal i v točně, rada schválila přijetí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 2 miliony Kč. Tato dotace je určena na financování její
výstavby. A čas opravdu letí, už zase tu máme konkurzní řízení na ředitele Základní školy
Opočno. Současnou ředitelkou, kterou čeká obhájení postu, je Mgr. Jana Hrnčířová.
NOVÁ POLIKLINIKA SE ZPOŽDĚNÍM?
I když se dveře ordinací měly otevřít už v březnu, občané si musí ještě počkat. Za zdržením
sestojí „papírová válka“, především dlouhá doba pro schvalování provozních řádů,
hygienických předpisů a spoustu dalšího. Lidé toto zdržení vesměs chápou, protože o
přetrvávající byrokracii na všech úrovních se mluví všeobecně. A tak všichni společně
doufáme, že město a lékaři vše zvládnou co nejdříve.
KÁCENÍ V LIŠŤOVINĚ SE VYSVĚTLUJE:
Na kritiku občanů ve věci kácení stromů reagovaly v březnovém čísle Opočenské noviny
vyjádřením Ing. Milana Vondřejce. Situace se uklidnila a většina občanů přístup města chápe,
i když se většinou shodují, že pohled na holá místa po stromech, na které si za dlouhá léta
zvykli, není veselý.
Foceno 28.4.2013
Foceno 1.5.2013
RŮZNÉ:
KARNEVAL NA LEDĚ
V neděli 3. března si na ledové ploše zimního stadionu daly dostaveníčko nejrůznější příšerky
a bytosti, konal se tu totiž karneval na ledě. Pořadatelem byl tradičně HC Opočno spolu
s mateřskou školou. Společné pořadatelství bylo zřetelné, karneval si totiž vzal od každého
něco. Od hokejistů klasické rozdělení zápasu do tří třetin. Stopa mateřské školy byla ještě
zřetelnější, protože vůbec nešlo o zápas, ale o soutěže a hry. A tak si všechny příšerky a jejich
rodiče užili pěkně hravé odpoledne.
.
KULTURA:
PLESOVOU SEZONU UKONČIL REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA.
Ples proběhl v pátek 8. března v hotelu Holub, k tanci hrála kapela Dynamic. A co dál?
Návštěvnost byla veliká a kdo přišel, nelitoval. Nejen kvůli programu, z něhož jmenujme
aspoň místní, a to opočenské mažoretky, které pracují pod vedením Mgr. Věry Juráškové. Ale
asi největší zásluhu na tom, že se lidé opravdu skvěle bavili, měl moderátor. Tím byl známý
herec Roman Vojtek a v Opočně se představil nejen jako bavič, ale také příjemný společník a
dokonce i jako zpěvák. A tak si páry na parketě užívaly tanec při hudbě Dynamicu, ale i občas
i při hitech v podání Romana Vojtka.
DIVADLA:
V březnu si přišli na své milovníci ochotnického divadla. V pátek 15. března večer pro ně
ochotníci z Jaroměře sehráli v KND Dokonalou svatbu. Název souboru je Blik – Cvak a
kromě originálního názvu se může pyšnit opravdu vynikajícími hereckými výkony. Zaplněna
byla asi polovina sálu. Přestože by si toto představení zasloužilo plný sál, důležité je, že ti,
kdo přišli, nešetřili potleskem a odcházeli spokojeni.
DĚTI PRO DĚTI:
Tradiční akci připravil Junák na sobotu 23. března. Skautské organizaci se opět podařilo
připravit překrásnou výstavu a neméně podařený program, to vše pro ty méně šťastné.
Výtěžek akce je už několik let předáván na hematologické oddělení hradecké nemocnice.
Tentokrát to bylo rekordních 16 500 Kč.
JARNÍ KONCERT S ABSOLVENTSKÝM VYSTOUPENÍM BARBORY ŠEDIVÉ
Koncert, který připravila ZUŠ na úterý 26. března, ukázal, že i malá škola má velké žáky.
Program předvedl žáky od začátečníků přes pokročilé až ke špičce v podání Barbory Šedivé.
Při její hře na violoncello mnohým doslova běhal mráz po zádech. Bára tak potvrdilo, že
přední místa na soutěžích dostávala právem. Je žákyní učitelky Anny Vrbové.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
V neděli 17. března pomáhali naši hasiči při likvidaci požáru v Bolehošti, kam vyrazili ve
14.48 hodin (pouhých 7 minut po nahlášení). Jednalo se o požár střešní konstrukce rodinného
domu.
DUBEN
POČASÍ:
To aprílové počasí je pěkně bláznivé. Tak se to občas říká, letos to platilo stoprocentně.
Začátek měsíce ničím nepřipomínal jaro. I když sníh už se v nížinách neobjevoval, teploty se
držely kolem nuly. Ani koledníkům počasí nepřálo, Pondělí velikonoční, které letos vyšlo na
1. dubna, bylo pěkně studené a místy poletoval sníh. Na oteplení čekali s napětím zemědělci,
dočkali se v dalším víkendu, v neděli už se teploty šplhaly výrazně nad desítku. Třetí dekáda
připomínala léto, 24. dubna se teploty na sluníčku šplhaly ke třicítce. Pak přišlo prudké
ochlazení až na 12°C, ale Čarodějnice už byly teplejší.
RADNICE:
Na tento měsíc připadla dvě jednání rady, po obou následovala i jednání zastupitelstva.
Schvalovaly se (i neschvalovaly) některé příspěvky. Jako obvykle nechyběly ani majetkové
záležitosti včetně záměrů prodejů bytů apod.
Blížící se hezké počasí přináší schvalování předzahrádek. Na tomto jednání byla schválena
předzahrádka u čp. 64 v Zámecké ulici, kde funguje bar. Další předzahrádka bude u baru
Mantichora, který sídlí v čp. 256 v Zámecké ulici.
Na programu byla i bezpečnost občanů, z rozpočtu města je v plánu uvolnit letos 200 tisíc
korun na hrazení spolupráce s bezpečnostní agenturou.
Na dalším jednání, tedy v pondělí 22. dubna, už se schválila smlouva s bezpečnostní
agenturou, je jí BOLANI, a.s., Moravská Ostrava.
Dalším bodem, který se přímo dotkne života občanů, jsou plány na změny Kupkova náměstí.
Rada města rozhodla připravit architektonickou soutěž na toto náměstí. Realizace těchto plánů
je však zatím daleko.
Zato další akce je připravena už na letošní rok. Je to obnova fasády na budově čp. 2, rada
schválila uzavření smlouvy s firmou Ing. Václava Hynka z Opočna.
Dalším koutem, který se dočká vylepšení, je prostor u ZŠ. V Pohořské ulici (část nad
schodištěm vedoucím odsud ke škole) byly umístěny kontejnery, což tomuto místu moc
neslušelo. Rada schválila jejich přemístění ke stadionu, a to až do zadní části parkoviště, kde
budou daleko méně na očích.
Veřejné zastupitelstvo se konalo v KND ve středu 3. dubna. Přišlo se na ně podívat zhruba 13
občanů. Na programu byla mýtní těžba v Lišťovině, majetkové a finanční záležitosti a pod
bodem různé to bylo schválení zřízení školního klubu.
O mýtní těžbě informoval Ing. Milan Vondřejc. V této souvislosti zastupitelstvo požádalo pro
další funkční období zvýšení informovanosti občanů o zásadních tématech týkajících se dění
ve městě.
V majetkových záležitostech se jednalo především o pozemcích. Z finančních záležitostí to
bylo schválení přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. Úvěr je určen k zajištění financování
odkupu 1/3 budovy čp. 247, kde sídlí radnice. Ta je v současné době vlastníkem 2/3, takto
bude v jejím majetku celá budova.
Při diskusi bylo kladně hodnoceno zřízení školního klubu, který se bude věnovat dětem a
mládeži. Zároveň se projednávaly možnosti sportovního vyžití dětí, především obnovení
gymnastiky.
Dlouze se mluvilo o nemocnici, objevují se totiž další zprávy, např. o možnosti zrušení
laboratoře. Nepříjemné je, že informovanost města ze strany Královéhradeckého kraje je
nulová. Areál je sice majetkem kraje, ale to přece neznamená, že radnici a občany dění okolo
něho nezajímá!
Na zastupitelstvo, které se konalo v pondělí 22. dubna v zasedací místnosti MěÚ, dorazili
čtyři občané. Jednalo se pouze o prodejích bytů. Ceny bytů byly vysvětleny v diskusi. V ní se
dále mluvilo o poliklinice a jejím obsazování lékaři, město tom slíbilo dělat maximum. Dále
se mluvilo s špatném stavu některých komunikací.
RADNICE SE SNAŽÍ UŠETŘIT:
Už v roce 2011 začalo město nakupovat energie na komoditní burze. Tento postup zvolilo
nejen u objektu radnice, ale zároveň u všech městem zřízených organizací. Nyní provedlo
vyhodnocení, proti roku 2010 byly zaznamenány téměř všude úspory. Spolu s nákupem na
burze město přikročilo k postupnému zateplování budov, i tento krok se na snížení nákladů na
energií podepsal. Nyní nabízí město tuto možnost i občanům, plánují se schůzky, na nichž
budou občané seznámeni s postupem.
VÝSTAVBA:
HŘBITOVNÍ BRÁNA SE POVEDLA:
Město slibovalo, že na konci dubna uvidíme novou bránu. Nutno říci, že se povedla. Město se
snažilo o původní vzhled, bohužel se přes veškeré pátrání zatím nepodařilo zjistit, jaká
ozdoba vévodila vrcholu brány. Město se rozhodlo pro sluníčko.
Dovolím si osobní názor. Původně jsem si říkala, zda sluníčko u brány na hřbitov je to pravé.
Ale náhoda tomu chtěla, že když jsem šla na hřbitov, byl krásný jarní den a sluníčko na bráně
se doslova koupalo v paprscích slunce skutečného. Ten pohled byl tak krásný, milý a
hřejivý… A tak jsem dala městu za pravdu.
Doufejme, že sluníčko na krásné vstupní bráně nepodlehne vandalům. Byla by ho škoda.
V číslech to s bránou bylo následovně: oprava zděných pilířů včetně krycích desek vyšla na
33 000 Kč. Pilíře se dělaly už loni a vděčíme za ně Pavlu Fáberovi z Opočna. Brána je dílem
Josefa Černého z Ohnišova. Byla celá opískována, kovář doplnil chybějící části a přidal nové
mosazné slunce. Tato oprava stála 77 500 Kč.
DÍKY JARNÍMU POČASÍ SE ZAČALO PRACOVAT NA ULICÍCH:
V letošním roce slíbila radnice vydláždění tří ulic – Kodymovy, Baštecké a Komenského.
Svůj slib začala plnit už nyní. Firma DLAŽBA Vysoké Mýto začala s realizací projektu
„Rekonstrukce zpevněných ploch místních komunikací v Opočně“.
Začalo se pracovat v dolní části Trčkova náměstí, kde se na ně napojuje Kodymova ulice.
Následující fotografie z 16. dubna ukazují, jak práce od počátku dubna postoupily.
RŮZNÉ:
Pewag Rally Orlické hory – 26. a 27. dubna 2013
Již třetí ročník této akce si tentokrát vybral za své centrum Opočno, účastníci našli zázemí
včetně noclehu v kempu na Broumaře. Hlavní závod byl v sobotu a na startu, který probíhal
na Kupkově náměstí, mohla veřejnost zhlédnout všechny účastníky. Kromě českých posádek
tu byly týmy z Polska, Finska či Švédska.
Opočno bylo místem, odkud všechny posádky vyrazily na samotnou soutěž. Kromě toho však
pořadatelé pamatovali i na doprovodný program. Ten probíhal v pátek večer na Trčkově , kde
byla namíchána pestrá směsice hudby. Po Red Hot Chilli Peppers revival zahrál na svůj
magický saxofon vynikající jazzman Štěpán Markovič a po něm zpívala „domácí“ Livie
Kuchařová.
KULTURA:
ZRUŠENÁ ZÁBAVA:
O tom, že zájem diváků se velmi těžko odhaduje, svědčí jedna zrušená akce. Ve čtvrtek 4.
dubna večer měla být v KND travesti show s názvem Hanky Panky – diskohrátky. Protože se
v předprodeji prodalo velmi málo lístků, nechtěli pořadatelé nic riskovat a program raději
zrušili.
MAŽORETKÁM NEZÁJEM NEHROZÍ
Akci, kterou připravily o den později opočenské mažoretky, určitě zrušení nehrozilo. Zájem
byl veliký. V pátek 5. dubna se od 17.30 hodin sál hotelu Holub zaplnil nejen sympatickými
mažoretkami, ale i velkým množstvím diváků. Už počtvrté se milovníci mažoretkových
vystoupení těšili z přehlídky v Opočně.
Letos se kromě osvědčené skupiny Colloredo a její „mladší kamarádky“ Mini Colloredo (obě
z Opočna) představily i jejich protějšky – Týnky a Minitýnky z Týniště nad Orlicí. Vedoucí
všech skupin je učitelka ZUŠ Mgr. Věra Jurášková .
OCHUTNÁVKY V ATELIÉRU:
Když se loni otevřel Atelier Renata v domě čp. 705 v Nádražní ulici, slibovala Renata
Pultarová akce pro veřejnost. Slib splnila. Dnes je vedle ateliéru i místnost nazvaná Galerie
setkání. Zde probíhají nejrůznější degustace, nejen vína, ale i světových sýrů, uzenin apod.
Ochutnávky probíhají snad každý měsíc, tak např. v dubnu se ochutnával pravý karibský rum.
DIVADLO PRO DĚTI:
Dospělí si mohli vychutnávat karibský rum, ale ani děti nepřišly zkrátka. Neměly však zážitky
tekuté, ale divadelní. V neděli 14. dubna pro ně Divadélko Batole připravilo pohádku
s originálním názvem - Ochechule loví ryby. Stejně lákavý byl i název pohádky o týden
později – Kašpárkovo pometlo zametlo. Tu připravil Opočenský Kašpárek
PŘEDNÁŠKA V KNIHOVNĚ:
Přednáška a zároveň beseda. Takové bylo velmi příjemné setkání s historičkou Mgr. Zdeňkou
Kulhavou na téma erbovních památek Novoměstska, která se konala v knihovně v pondělí 22.
dubna. Zdeňka Kulhavá je zároveň autorkou knihy nesoucí stejný název – Erbovní památky
Novoměstska.
ČARODĚJNICE:
Tentokrát je pořádalo město společně s Junákem – Svazem skautů a skautek. Tradice však
zůstala zachována, takže se opět všechny malé i velké čarodějnice a jejich vděční diváci sešli
na Kupkově náměstí. Zde začal program v 17 hodin, potom se průvod vydal na Lištovinu, do
kroku mu opět hrála dechová hudba Opočenka. Na Lišťovině pak vypuklo další čarodějnické
rejdění, tentokrát už za světla velikého ohně. Pro děti byla připravena řada soutěží, od opičí
dráhy až po závody na koloběžkách. Starší si zase užívali pohybu při diskotéce, občerstvení
bylo dost, takže k dobré náladě opravdu nic nechybělo.
Ve dvou čarodějnicích, které měly na povel program na Kupkově náměstí, by málokdo hledal
tajemnici Mgr. Renátu Černou (vpravo) a asistentku starosty Olgu Stojanovou.
Po čarodějnickém „křepčení“ se začala chystat cesta do Lištoviny.
S doprovodem Opočenky se všem šlapalo moc hezky…
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
V dubnu fungovali hasiči z Opočna jako záloha při požáru v Dobrušce. Bylo to ve středu 24.
dubna, požár byl nahlášen ve 20.05. Jednalo se o požár na balkoně bytového domu.
Od 1. května 2013 přebírá kroniku Mgr. Renata Rydlová, které přeji mnoho hezkých chvil při
jejím psaní. Čtenářům kroniky přeji krásnou přítomnost a budoucnost, která se jednou stane
minulostí, o níž si možná se zájmem budou číst příští generace.
Danuše Marková.
Změna ve vedení kroniky
Paní Dana Marková, která dosud zápisy do kroniky vedla, požádala o uvolnění z funkce
kronikáře a svoji práci z důvodu časového zaneprázdnění k 30.4.2013 ukončila. Na základě
výzvy inzerované v Opočenských novinách a následného rozhodnutí Rady města Opočna
jsem se stala od května 2013 kronikářkou našeho města. Jmenuji se Renata Rýdlová, narodila
jsem se 15.3.1968 v Opočně, ale vyrůstala jsem v Dobrušce. Vystudovala jsem Pedagogickou
fakultu v Hradci Králové s aprobací český jazyk – výtvarná výchova. Pedagogické práci se
nevěnuji, pracuji od roku 1991 jako referent ve státní správě. Opočno je spjato s mým
dětstvím, protože tu žili moji prarodiče. Díky nim jsem už jako malá poznala Lišťovinu,
Švamberk, oboru i Broumar. Při studiu jsem několik let pracovala jako průvodce na státním
zámku. Nakonec jsem se do Opočna i provdala a dnes tu se svoji rodinou žiji už víc jak dvacet
let. Jako kronikářka se budu snažit zachytit co nejvěrnější podobu současného života našeho
města a svoji práci budu považovat za čestnou službu pro město a spoluobčany. Vztah
k českému jazyku i ke všem výtvarným projevům a hodnotám by mi mohl pomoci zhostit se
role kronikáře se ctí. V zájmu zachování kontinuity s předchozími zápisy provedenými paní
Markovou, jsem výrazně nezměnila podobu a členění textu.
KVĚTEN
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA A SVĚT V KVĚTNU 2013
4.5.2013 zemřel Milan Peroutka, bubeník skupiny Olympic (nar.1964).
4.5.2013 přilákal den otevřených dveří k oslavám 60.výročí zahájení tuzemského televizního
vysílání na Kavčí hory stovky lidí, zájemci vytvořili frontu dlouhou zhruba 300 metrů.
Od 10.5.2013 do 19.5.2013 byly ve Vladislavském sále Pražského hradu při příležitosti
zvolení nového prezidenta Miloše Zemana vystaveny české korunovační klenoty.
19.5.2013 zasáhlo stát Oklahoma mohutné tornádo široké 1,5 km s výškou 3 km, prezident
Obama vyhlásil stav katastrofy, zanechalo 24 obětí.
POČASÍ
Počátek měsíce května byl teplotně nadprůměrný, prostřední dekáda byla obdobím ustáleného
pěkného počasí. Ledoví muži na ranní mrazíky nedosáhli. Konec května ochladila studená
fronta spolu s velkou oblačností a vytrvalým deštěm, na horách znovu napadl sníh a některá
města obnovila topný režim. Poslední týden pršelo zvlášť vydatně a úhrn srážek dramaticky
spěl k povodňovému ohrožení. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí 8 až 13°C.
SPRÁVA MĚSTA
Rada města dne 6.5.2013 odsouhlasila instalaci laviček v Podzámčí. Dále rozhodla zveřejnit
záměr na pronájem ordinace pro dětského ortopéda, cévní a urologické oddělení a schválila
předložený návrh smlouvy o nájmu pro laboratoř polikliniky v případě, že nebude další
zájemce o nabízené prostory. Byl schválen postup při realizaci e-Aukce pro domácnosti a
firmy v rámci projektu „Snížení nákladů na nákup energií pro občany města Opočna“
realizovaného společností eCENTRE a.s. Do rozpočtu příštího roku bude zahrnuta částka
na zpracování projektové dokumentace v návaznosti na odsouhlasené zadání studie k řešení
navýšení kapacity sálu KND. Rada trvá na schvalování jednotlivých akcí a omezení využití
Trčkova náměstí na menší akce tak, aby se zabránilo případné devastaci. Větší akce by se
měly odehrávat na Kupkově nám. a zimním stadionu. Pro financování obnovy fasády budovy
č.2 bude podána žádost na Ministerstvo kultury ČR o příspěvek z rezervního fondu Programu
regenerace městské památkové zóny. Mažoretkám bylo schváleno poskytnutí příspěvku
ve výši 5000 Kč. Na druhém zasedání dne 20.5.2013 Rada rozhodla zadat akci Opočno-točna
u vlakového nádraží firmě Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., která předložila nejvýhodnější
nabídku. Stejně tak bylo zadáno zaměření chodníků v Nádražní ulici společnosti GEODIT
REAL s.r.o. Nové Město n. M. Odsouhlaseno bylo prověření umístění fotopastí
na frekventovaná místa, kde dochází k problematickému chování některých lidí (hřbitov,
sběrná místa odpadu).
KULTURA
Pietní akt ke státnímu svátku Dni vítězství (8.5.2013) proběhl v úterý podvečer 7.5.2013
u pamětního kamene na Kupkově náměstí. Za účasti místostarostky Šárky Škrabalové a
starosty opočenského Sokola pana Jiřího Cvejna byla položením kytice k pomníku padlých
uctěna památky všech, kteří se podíleli na boji za naši svobodu
Přijel cirkus
U mateřské školky vyrostlo šapito cirkusu JUNG, kde od 22.5.2013 do 23.5.2013 mohlo
obecenstvo obdivovat cvičená zvířata, klauny a akrobaty, z nichž někteří už své umění
předvedli v soutěži Česko Slovensko má talent.
V úterý 14. 5.2013 se uskutečnila tradiční Jarní akademie základní školy Opočno.
Programem přehlídky školních talentů provázeli šikovní moderátoři Milan Havlíček, David
Máslo, Lukáš Vondřejc a David Grulich. Diváci mohli vyslechnout písně sboru 1.stupně,
hudební vystoupení doprovázené kytarami, pěvecké výkony děvčat z devátých tříd i anglicky
zpívaný „song“ s tanečním doprovodem v dance life stylu. Zástupci města Opočno společně
s paní ředitelkou školy Mgr. Janou Hrnčířovou předali žákům ocenění za studijní i sportovní
úspěchy. Obecenstvo odměnilo všechny vystupující v jarní akademii potleskem, upřímnou
pochvalu vyslovili i vyučující.
Zahájení koncertního cyklu Opočno hudební
I v letošním roce připravila Opočenská beseda cyklus koncertů vážné hudby OPOČNO
HUDEBNÍ. V prvním hudebním podvečeru 17.5.2013 naplnily prostor Mariánského kostelíku
tóny barokní hudby. Koncert MISSA ABSQUE NOMINE v rámci festivalu Camerata
nova Náchod 2013 představil barokní mši Jiřího Melcelia, v archivech pozapomenutého
autora, ve své době však uznávaného českého hudebníka a skladatele. Jeho díla se dochovala
pouze v hudební sbírce kroměřížského Arcibiskupského zámku. Koncertního provedení se
ujal soubor Consortio Melcelii.
Zábavné odpoledne v Domově Dědina
V neděli 26.5.2013 pořádal Domov Dědina v Opočně, domov pro osoby se zdravotním
postižením, zábavné odpoledne pro širokou veřejnost. Do areálu opočenského zařízení
zavítalo okolo čtyř stovek dospělých a dětských návštěvníků, kteří si přišli užít zajímavý
program. Během odpoledne mohli shlédnout techniku profesionálních hasičů, ukázku práce
vodícího psa, modely leteckých modelářů, výcvik psů a agility. Pro děti byla připravena
tvořivá zábava v keramické i rukodělné dílně, projížďky na koních a pro nejmenší skákací
hrad. Ve stáncích byl k prodeji široký výběr výrobků klientek domova i bohaté občerstvení.
Celá povedená akce však musela přestát velmi nepříznivé počasí s deštěm a chladným větrem
a někteří návštěvníci dorazili i v zimních bundách.
Vernisáž výstavy Ten umí to a ten zas tohle
V Kodymově národním domě byla dne 7.5.2013 slavnostní vernisáží zahájena výstava Ten
umí to a ten zas tohle. Město se touto akcí přihlásilo nejen ke svým významným rodákům
jako byl Fr. Kupka nebo zakladatel nemocnice F. A. Skuherský, ale dalo také příležitost
současným nadějným osobnostem. Ozdobou této události byl člen divadla Járy Cimrmana
Miloň Čepelka, který v Opočně od svých šesti týdnů vyrůstal, a československý olympijský
reprezentant ve střelbě Ladislav Falta.
Výstava se konkrétně v průběhu května zaměřila na obrazy L. Hradeckého a ilustrace ing.
Petra Netíka (nar.1976), který vystudoval ČVUT v Praze – strojní fakultu. Jako strojař
konstruktér se ilustraci, reklamní grafice a kreslení komiksů věnuje od roku 1992. Vytvářel
ilustrace pro časopisy Nemesis, ABC, Motocykl, Motohouse a komiksy pro Motoráj,
TuningMagazine, Truck magazín a Bravo. Své práce podepisuje přezdívkou z mládí „Nejty“.
Výstava Josef Čapek – Podoby, vernisáž
Slavnostní vernisáží byla ve čtvrtek 23.5.2013 zahájena pozoruhodná výstava děl malíře
Josefa Čapka - Podoby, která tak v Opočně otevřela i turistickou sezónu. Z dědiců se
vernisáže zúčastnil MUDr. Dostál spolu se synem a vnukem. Z důležitých osob zde byli
včetně starosty města Opočna pana Štěpána Jelínka a místostarostky Šárky Škrabalové i
PhDr. Pavla Pečínková – kurátorka výstavy, Mgr. Simova Vladíková – autorka výstavy,
Zdeněk Sklenář – galerista z Prahy a MUDr. Brůna – majitel oboustranného obrazu
Kontemplace.
Zprava starosta Štěpán Jelínek, autorka výstavy Mgr. Simona Vladíková, MUDr. Dostál (potomek K.
Čapka – zapůjčil největší část obrazů), PhDr. Pavla Pečínková, manželé Brůnovi (MUDr. Brůna
zapůjčil obraz Kontemplace)
V pátek 24.5.2013 byla oficiálně veřejnosti zpřístupněna unikátní výstava originálů Josefa
Čapka – Podoby. Jednalo se deset olejomaleb a šedesát kreseb, akvarelů a grafik, která
umělec vytvořil během let 1913 až 1920. Expozice byla koncipována do tří tematických
oddílů – v první místnosti filmové postavy (zloději, podvodníci), v druhé místnosti podobizny
námořníků (za zmínku stojí obraz Albatros, který zapůjčila Národní galerie) a ve třetí
podobenky žen a nevěstek. Dva nejdražší obrazy dosud nebyly vystaveny, a to oboustranný
obraz Kontemplace (Rozjímání) – Dívka v hnědém šálu z roku 1915, na druhé straně plátna je
Kubistická zahrada z roku 1913. Tento obraz patří soukromému sběrateli Václavu Brunovi,
který ho vydražil v londýnské aukční síni Sotheby´s za osm milionů korun. Druhým ceněným
dílem je Děvče v růžových šatech (v roce 2007 bylo v Praze vydraženo za 12 milionů korun),
autor ztvárnil podobu své budoucí ženy Jarmily Pospíšilové. Obraz byl dominantou výstavy a
návštěvníci ho mohli vidět z dálky hned při vstupu do výstavních prostor a při každém dalším
průchodu byl v centru zorného pole.
Mgr.Simona Vladíková (autorka výstavy) a PhDr.Pavla Pečínková (kurátorka výstavy)
s obrazem Kontemplace.
BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nákup energií na burze
Město Opočno bylo iniciátorem zprostředkování nákupu levnějších energií (elektřiny a plynu)
prostřednictvím elektronické aukce pro občany i podnikatelské subjekty Opočna. Tato
možnost přilákala dne 30.5.2013 do Kodymova národního domu velké množství občanů.
Vedení města se rozhodlo využít služeb firmy E-centra, která tyto aukce organizuje a umožnit
tak nákup levnější energie již tento rok. Firmu e-centre zastupoval pan Janků, představil
posluchačům systém nákupu i návod, jak v případě zájmu o účast v aukci mají postupovat.
Úspora by měla dosáhnout 15 až 30%. Předpokladem je odevzdání kopie ročního vyúčtování
a stávající smlouvy s dodavatelem na sběrném místě, kterým se stane v měsíci červnu
Kodymův národní dům. Výpověď stávající i podpis nové smlouvy s vítěznou firmou zajistí sama
organizátorská společnost eCentre. Samotná smlouva o účasti v elektronické aukci neznamená nutně i
podpis smlouvy o změně dodavatele. Pokud cena od nového dodavatele nebude nižší, nemusí zákazník
novou smlouvu podepsat.
Naše školní oáza
Velmi úspěšně dopadl záměr ZŠ Opočno přeměnit dvorek u budovy čp.11 (v průchodu)
v malé školní arboretum. Na realizaci projektu Naše školní oáza získala škola
z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí 69879 Kč. Místo bylo osázeno
okrasnými dřevinami i trvalkami a opatřeno lavicemi. Pod vedením pana ing. Jana Leugnera,
Ph. Dr. z VÚLHM s pracovištěm v Opočně, ve spolupráci s rodiči, učiteli i žáky se dvorek
přeměnil na přírodní venkovní učebnu, místo pro příjemné trávení přestávek nebo zájmovou
činnost. Přírodní učebnu převzali do své péče žáci 3. - 5. ročníků. Životu v arboretu budou
věnovat svoji pozornost, jeho proměny budou zachycovat a vyhodnocovat.
Oprava brány na hřbitově
Opravená hřbitovní brána byla znovu osazena, aby sloužila svému účelu. Poctivou kovářskou
práci odvedl pan kovář Josef Černý z Ohnišova.
Byl udělen kolaudační souhlas s užíváním novostavby přízemního nepodsklepeného
rodinného domu na Ořechové čp. 757.
BEZPEČNOST
Z důvodů opakovaných krádeží na hřbitově, ničení hrobového zařízení, zejména skříněk
v kolumbáriu vyzvalo město návštěvníky kolumbária a urnového háje, aby nebyli lhostejní
k dění na hřbitově a v případě zjištění nebo podezření z újmy na majetku se obrátili
na
matriku nebo policii.
Na základě pověření radnice zahájila v ulicích města výkon své práce bezpečnostní agentura
Bolani Secure a.s. z Moravské Ostravy. Přestože její pracovníci neměli pravomoci ke vstupu
do soukromých budov, obcházeli místa, kde se problémoví lidé, tj. opilí nebo pod vlivem drog
scházeli. Snažili se je vykázat z centra do okrajových lokalit a nabídnout jim pomoc –
možnost odvykání, příp. pracovní zařazení v rámci technických služeb.
Dne 9.5.2013 vyjížděli hasiči k požáru elektrické rozvodny. Pracovníci ještě před příjezdem první
jednotky odpojili elektrický proud a začali s hašením pomocí hasicích přístrojů. Hasiči po příjezdu
provedli dohašení také pomocí hasicích přístrojů a odvětrání místnosti.
ZDRAVOTNICTVÍ
V dubnu byla otevřena v budově bývalého RTG Poliklinika Opočno, a tím byla završena
snaha města o její zřízení, když od března 2007 postupně utichla oddělení Opočenské
nemocnice a.s. Vlastníkem budovy je Město Opočno. V chirurgické ambulanci zahájil
ordinaci MUDr. Miroslav Végso a v ortopedické ambulanci MUDr. Jan Červinka.
Město podporovalo snahu pokračovat v jednáních s cílem získat celý areál nemocnice
do vlastnictví města Opočna a nezbytně informovat o výsledcích veřejnost.
ČERVEN
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA A SVĚT V ČERVNU 2013
2.6.2013 se v porodnici podolské nemocnice v Praze narodila první paterčata v historii ČR
(jedna holčička a čtyři kluci s váhou od 1050 gramů až 1340 gramů), těhotenství vzniklo
spontánně, na svět přišli císařským řezem, celý porod trval hodinu, vynětí novorozeňat trvalo
celkem 5 minut.
13.6.2013 zamítl nejvyšší soud dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeldové, která se roky
domáhala navrácení zámku v Opočně. Ten vlastnila její rodina až do druhé světové války, kdy
jej zkonfiskovali nacisté. Její nároky již dříve odmítl okresní a poté i krajský soud, protože
restituční nároky se vztahují pouze na majetek zabavený po roce 1948. Výjimkou je židovský
majetek zabavený nacisty. O tom, že opočenský zámek spadá právě do této kategorie, se ale
Kristině Colloredo-Mansfeldové přesvědčit soud nepodařilo.
17.6.2013 byla v rámci vyšetřování možné korupce v nejvyšších politických patrech
obviněna asistentka premiéra Petra Nečase (ODS) Jana Nagyová, tři bývalí poslanci ODS a
bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček. Premiér předal prezidentu Miloši
Zemanovi demisi a rozhodl se zcela skončit s politikou, prezident jej pověřil vedením
kabinetu do jmenování nové vlády. Tzv. kauza Nagyová vyústila v pád kabinetu.
Úspěch dobrušského piva
Porota degustační soutěže Pivo České republiky v Českých Budějovicích 2013 udělila zlatou
medaili dvanáctce RAMPUŠÁK kvasnicový. Jedenáctka DOBRUŠSKÁ kvasnicová se
umístila ve stejné kategorii (pivovar do 10 000 hl za rok) na druhé příčce. Obě piva obhájila
místa v prestižní kategorii světlých ležáků v silné konkurenci padesáti pivovarů se škálou 300
pivních značek. Mimo to obsadilo pivo dvanáctka RAMPUŠÁK třetí místo v kategorii
kvasnicových piv. Majitel a sládek dobrušského pivovaru Milan Vedra se z úspěchu radoval a
uvedl, že pivo je vyráběno z vlastního sladu v humnové sladovně na původní měděné vaně.
Pivo se v Dobrušce vaří od roku 1320, kdy právo várečné měšťanům udělil tehdejší majitel
města Mutina. Po změně vlastníka pivovar vaří od roku 2008.
POČASÍ
Pro Českou republiku byl průběh počasí na začátku června tragický. Několikadenní vydatný
déšť způsobil ničivé povodně. V druhé dekádě se vývoj obrátil, bylo jasno až polojasno, teplo,
denní teploty 25°C až 32°C. Od poloviny měsíce k nám proudil tropický vzduch od jihu.
V přílivu teplého vzduchu překračovaly odpolední teploty 31°C. Na řadě míst České
republiky padly ve čtvrtek 20.6.2013 teplotní rekordy. Odpoledne byly překonány na zhruba
70 meteorologických stanicích. Nejtepleji naměřili v Praze Karlově, a to 36,5°C. Extrémní
počasí pokračovalo. Po tropickém týdnu se 24.6.2013 vrátily extrémní deště opět s rizikem
vzniku povodní. Znovu byla uzavřena protipovodňová vrata v Praze na Čertovce a některé
náplavky. Stouply hladiny toků hlavně ve východních a jižních Čechách, na jihu Moravy,
na Děčínsku a Vysočině. Na 63 místech v ČR dosáhly toky povodňového stupně.
Vlna srážek byla doprovázená nízkými teplotami. Odpolední maxima se v některých dnech
nepřehoupla ani přes 17°C. Teplotní skok se týkal i odpoledních hodnot. Zatímco
předposlední červnový týden padaly teplotní rekordy a na některých místech dosáhla rtuť
teploměrů i 37°C, na konci června bylo až o 20 stupňů méně.
Povodně: Podstatná část území republiky byla nasycena vodou z jarního tání a dešťů. Český
hydrometeorologický ústav vydal už na konci května varování před hrozbou bouřek a lijáky
s krupobitím, varování před vznikem povodní přišlo následně. Povodně probíhaly zhruba
od 31.5.2013 na jihozápadě a severovýchodě Čech, v návaznosti na postup vody po Vltavě a
Labi také ve středních a severních Čechách.
Povodí Vltavy – příprava na povodně začala upouštěním na Vltavské kaskádě, v Praze byly
vyklizeny náplavky a zavřena Čertovka. Stoupla hladina Berounky, Úhlavy, Radbuzy, Mže,
Malše, Otavy, Blanice, Lužnice, Sázavy, Otavy, Blanice, Lužnice, Sázavy.
Praha – rozvodnění Vltavy při plavebních komorách u Dětského ostrava, evakuace
Nemocnice Na Františku,
Severní Čechy (Cheb, Česká Lípa, Děčín)– stoupla hladina Ohře, Svatavy, říčky Teplé,
Chomutovky, Bíliny, Ploučnice
Povodí Labe – horní Labe téměř neškodilo, problémy působily přítoky a povodňová vlna se
přesouvala po toku, k přehradě Les Království, Úpa kulminovala v Horním Maršově,
povodňové vlny z Labe a Úpy se setkaly na soutoku řek v Jaroměři, příval vody nevydržel
most historický ocelový most z roku 1884, jemuž v noci ze 2.6.2013 na 3.6.2013 Labe
podemlelo jeden z pilířů, most se rozlomil a boční lávka dokonce spadla do vody, celý most
bude stržen. Na Jičínsku se vylila z koryta říčka Javorka a Cidlina. V Pojizeří tradičně hrozila
Jizera v Jablonci nad Jizerou.
Střední Labe – nejhorší situace nastolila říčky Mrlina nad Nymburkem, kulminovala
4.6.2013 a dosáhla hranice stoleté vody, kvůli hrozbě protržení hrází byla nařízena kompletní
evakuace obyvatel
Povodí Nisy - nejvážnější situace byla na Frýdlantsku, opakující se dešťové přívaly
rozvodnily říčku Smědou.
V Královéhradeckém kraji zasáhla 2.6.2013 velká voda hlavně oblast Krkonoš a
Podrkonoší. Nejhorší situace byla ve Svobodě n.Ú., Rudníku a Hostinném.
Opočno se připojilo k humanitární pomoci. Koordinátorem materiální sbírky pro oblasti
postižené povodní, která proběhla 4.6.-5.6.2013, byl ČČK, oblast RK. Lidé přinášeli úklidové
pomůcky, čistící a desinfekční prostředky, gumové rukavice, hadry. Finanční dar ve výši
20 000 Kč byl Radou města odsouhlasen a poskytnut městu Hostinné.
SPRÁVA MĚSTA
Rada města dne 3.6.2013 odsouhlasila pokračování nájmů bytů. Odsouhlasila i věcné ceny
pro sportovní akce Triatlon Opočno, a to do výše 3000 Kč a pro rybářské závody do 2000 Kč.
Další bod se také týkal kultury, pan starosta dostal pověření, aby pokračoval v jednáních
s partnerským městem Puteaux o případné spolupráci na vybudování památného místa F.
Kupky v Puteaux a v Opočně. Na pana starostu byla také delegována pravomoc přijímání
finančních darů pro město Opočno a uzavírání smluv o reklamě. Rada vzala na vědomí
možnost vybudování parčíku u Jordánku s tím, že požaduje projednání se zastupiteli a
navrhla, aby prostředky na zpracování projektové dokumentace byly zařazeny do rozpočtu
příštího roku. Na poradě zastupitelů také bude projednán návrh rady na odkoupení cesty za
Coopem od soukromých vlastníků pozemků a řešena možnost zavedení parkování
na parkovací kotoučky na Kupkově náměstí. Problematika parkování se dále týkala KND
s tím, aby bylo zajištěno vhodné dopravní značení k parkování za KND. Byla schválena
oprava hrobky Med. et. Chir. Dr. Ignáce Teunera, kterou provede Kamenosochařství Holanec
Opočno. Do funkce ředitele ZŠ Opočno byla znovu jmenována Mgr. Jana Hrnčířová. Dne
24.6.2013 Rada projednala rozšíření služeb v odpadovém hospodářství s tím, že od 1.7.2013
lze bezplatně předat objemné a nebezpečné odpady na skládku Křovicích. Nový kontejner na
elektroodpad bude umístěn na stanoviště u Jordánku. Byl odsouhlasen příspěvek ve výši
15000 Kč z rozpočtu města na skautský tábor v rámci akce Českopolské léto 2013. Radní
rozhodli o zakoupení 120 kusů stohovatelných židlí do Kodymova národního domu dle
předložené nabídky firmy SBO-CZ s.r.o. Stávající lavice budou bezúplatně poskytnuty TJ
Spartak. Dále se jednalo ve věci oprav místních komunikací s tím, že je třeba průběžně
udržovat jejich dobrý stav. Opravy budou realizovat Technické služby města Opočna s.r.o.
z vlastních zdrojů. Rada schválila s účinností od 1.7.2013 nová pravidla pro využívání
veřejného internetu v knihovně, nový knihovní řád, nový ceník služeb i zavedení průběžného
prodeje vyřazených knih a časopisů. Odsouhlasila zahájit jednání s nájemníkem služebního
bytu v Mateřské škole se záměrem využít tento prostor a zvýšit kapacitu školky. Úklid
polikliniky bude smlouvou sjednán s firmou ISS Facility Services s.r.o. Bylo odsouhlaseno
uzavření smlouvy o právu provést stavbu točny a chodníku na pozemku Českých drah,
po dokončení bude případně řešen převod zastavěného pozemku na město Opočno. Pan
starosta na jednání Zastupitelstva 24.6.2013 předal paní Danuši Markové, která požádala o
uvolnění z funkce kronikáře, poděkování za záslužnou dlouholetou činnost pro město
Opočno. Dále byl zastupiteli schválen Strategický plán města Opočna pro období 2013 –
2020. Podkladem pro jeho zpracování byly návrhy veřejnosti, zastupitelů, neziskového a
ziskového sektoru, které vzešly z dotazníkového šetření. Byl schválen závěrečný účet města
za rok 2012 a odsouhlaseno celoroční hospodaření města, které bylo přezkoumáno
nezávislým auditorem. Schválena byla také účetní závěrka města za rok 2012 sestavená
k rozvahovému dni 31.12.2012 a rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016. Koupališti bylo
schváleno poskytnutí dalšího příspěvku ve výši 200.000 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo odkoupit
od dvou soukromých vlastníků pozemky, přes které vede cesta za COOPem směrem ke sv.
Jánu, která dle předpokladu bude v budoucnu důležitou komunikací mezi okrajovými částmi
města. Zastupitelé odsouhlasili přípravu architektonické soutěže na úpravu veřejného
prostranství a obnovu dřevin na Kupkově náměstí. Část obnovy byla již provedena dle
schválené koncepce z roku 1997, pro pokračování záměru bude osloveno cca 5 architektů.
Bylo rozhodnuto o pokračování v těžbě dřeva v Lišťovině v prostoru nad drůbežárnou.
KULTURA
Dětský den
Jak už to bývá, začátek června patří dětem. Pro nevlídné deštivé počasí byla oslava Dětského
dne odložena z 2.6.2013 na 9.6.2013. Zábavný program si užívali jak děti, tak i rodiče při
soutěžích v království pohádek, kterým se na dopoledne stal park u letohrádku. Žáci základní
školy se proměnili v pohádkové postavy – princezny, krále, kouzelníka, čarodějnice, ježibabu
u perníkové chaloupky, Jeníčka a Mařenku, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, skřítky,
šašky, zlou macechu s Holenou. Malé návštěvníky vítali s úsměvem a za splněné úkoly je také
odměňovali. Své pohádkové role zvládli výborně. Dále cesta dětí vedla do království
klauna Lukina na Trčkově náměstí a ve 14 hodin si zde všichni mohli poslechnout loutkovou
pohádku Perníková chaloupka. Počasí tentokrát účastníkům přálo, všichni odcházeli
spokojeni.
Ten umí to a ten zas tohle
Od 17.6.2013 do 7.7.2013 probíhala výstava obrazů MUDr. Richarda Vondrušky a Jitky
Barnetové.
Klavírní recitál
Velmi okouzlující bylo setkání s mladou talentovanou posluchačkou JAMU Brno Lucií
Czajkowskou (nar.1986) na jejím klavírním recitálu 7.6.2013 v zámecké obrazárně.
Klavíristka se pravidelně s úspěchem účastní českých i mezinárodních soutěží. Je
trojnásobnou laureátkou soutěže Prague Junior Note. V roce 2008 jí byla udělena 1. cena na
mezinárodní klavírní soutěži Premio citta’ di Padova v Itálii a v roce 2010 se stala vítězkou
mezinárodní soutěže v italském San Bartolomeu. V první části jejího recitálu zazněly skladby
z Preludií, knihy I., Clauda Debussyho, jenž je považován za tvůrce hudebního
impresionismu. Skladby Potopená katedrála, Stopy ve sněhu, Vítr na pláni spolu s dalšími
posluchače podmanivě prováděly náladou okamžiku. Druhá část byla věnována Robertu
Schumannovi a období romantismu. Závěr patřil Etudám podle Paganiniho, jimiž se Franz
Liszt rozhodl přenést Paganiniho oslňující houslovou techniku na klavír.
Král zbojníků
Opravdu nezapomenutelné představení připravili pro milovníky muzikálů žáci ZUŠ. Jednalo
se o dokonalou týmovou práci všech pedagogů, na představení se podílely všechny obory –
pěvecký, literárně-dramatický i taneční. Výkony žáků na jevišti, stejně jako kostýmy, kulisy a
technické zázemí působily dojmem skutečného profesionálního uměleckého vystoupení. Po
prvních minutách diváky pohltila atmosféra staré Anglie a příběh slavného zbojníka
z magického Sherwoodu byl vyprávěn prostřednictvím skvělých melodií. Na nebývalém
úspěchu představení měli pochopitelně velkou zásluhu také představitelé jednotlivých rolí.
Vivat Comenius
Mariánský kostelík se v podvečer 23.6.2013 zaplnil do posledního místa. Tak velký zájem
budil komponovaný pořad pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář na texty Obecné
porady o nápravě věcí lidských J. A. Komenského VIVAT COMENIUS. V harmonickém
souznění hudby, kterou složil Štěpán Rak, a mistrném přednesu Alfreda Strejčka, oslovily
živé a inspirující myšlenky Komenského, které přesáhly svoji dobu, opočenské posluchače.
Mnozí si v podmanivé atmosféře nedělního podvečera uvědomili, jak tato úctyhodná osobnost
promlouvá skrze staletí až k dnešku. Komenský se celý život snažil zpracovat souhrn lidského
vědění a byl přesvědčen, že dokonalé vzdělání může převychovat lidstvo a dosáhnout tak
všenápravy věcí lidských. Především však poukazoval na to, že je třeba začít od sebe sama.
Úžasné teoretické i praktické poznání univerzálních hodnot bylo částečně respektováno již
za jeho života, ale zdá se být plně doceňováno až dnes. Koncert byl poprvé uveden
k 400.výročí narození J. A. Komenského. Pořad, který byl nastudován v pěti jazycích včetně
originální latiny, zazněl do této doby ve 30 zemích čtyř kontinentů v téměř 600 reprízách a
byl vyznamenán řadou prestižních ocenění, mj. cenou UNESCO. Dlouhotrvajícím potleskem
ve stoje projevili posluchači úctu a dík oběma umělcům i myšlenkám J. A. Komenského.
Hudební interpretační kurzy byly zahájeny Koncertem lektorů
Letošní jubilejní 10.ročník Hudebních interpretačních kurzů dostal do vínku také nevšední
zaměření, a to na hudbu ze všech koutů našeho světa. Hudebníky pak zejména lákaly
kontrasty hudby odlišných kultur. Kurzy nesly proto podtitul Smyčcem po zeměkouli a byly
zahájeny v neděli 30.6.2013 v zámecké obrazárně koncertem lektorů. Zazněl Dvořákův
koncert h moll pro violoncello a orchestr op.104 v úpravě pro klavírní doprovod (violoncello
Jan Škdrlík, klavír Šárka Besperátová), skladby C. Debussyho Potopená katedrála, L. van
Beethovena Pro Elišku (klavír Iva Hrbáčková).
SPORT
Rybářské závody
Klidné rybníky v zámeckém parku byly od 8.6.2013 do 9.6.2013 obklopeny lidmi. Na březích
vyčkávali tiše rybáři na svůj úlovek v sedmém ročníku rybářských závodů Zámecký pohár
2013. V sobotu o Zámecký pohár a hlavní cenu – zájezd do Řecka od CA Marin soupeřilo 70
dospělých z celé republiky a v neděli soutěžila mládež do 15 let, pro vítěze byl připraven
Zámecký pohár a hlavní cenou byl mobilní telefon od firmy Mobil tuning z Dobrušky. Revír
byl bohatě zarybněn, chycena mohla být i zlatá rybka. Chycené ryby neputovaly na talíř, ale
pouštěly se zpět do vody. Největším úlovkem byl amur s mírou 79 cm - Kamil Falta 524 cm
Opočno.
Triatlon
Mistrovský závod v plavání, jízdě na kole a běhu Memoriál Míly Holcmana Triatlon Opočno
Krajské mistrovství KH kraje v triatlonu se uskutečnil ve středu 19.6.2013. Délka závodu:
plavání - kolo - běh 0,7 km - 26 km- 4km. Počasí výborně vyšlo.
Hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Opočno pořádal v neděli 23.6.2013 soutěž v mladší a starší
kategorii hasičských mládežnických družstev. V požárním útoku a štafetě pro 8 členů
v motání hadice „C“ se na fotbalovém stadionu TJ SPARTAK soutěžilo o „Putovní poháry“.
Letošního ročníku se účastnilo 22 družstev, rozděleno po 11 v obou kategoriích. Naše
družstvo v mladší kategorii obsadilo pěkné 8.místo ve štafetě. Pak už je čekaly dva pokusy
v požárním útoku. V prvním bohužel strojník nepohlídal členy družstva, kteří roztahovali
hadice a pustil jim do nich vodu ve chvíli, kdy ještě nebyli na svých místech. Pak už neměli
šanci s nimi jakkoli hnout, proto i výsledný čas tomu odpovídal. Po prvních pokusech skončili
předposlední. Ve druhém už šlo vše daleko lépe, i čas byl daleko lepší. Znamenal posun o dvě
místa. I celkově součet časů stačil jen na osmé místo. Celou tuto kategorii vyhrálo už
po několikáté družstvo z Provozu před Ledcemi a Olešnicí a získalo "Putovní pohár starosty
města". Ve starší kategorii vyhrálo "Putovní pohár hasičské mládeže" Bystré před Lukavicí a
Olešnicí.
II.celorepublikový sraz parních stříkaček
SDH Opočno získal 15.6.2013 cenné první místo v soutěži funkčních parních stříkaček
vyrobených v rozmezí let 1881 - 1912 na II. celorepublikovém srazu, který letos pořádal SDH
Semily. Hlavním bodem setkání příznivců těchto unikátních historických hasičských strojů
byla soutěž, ve které každá „parnička“ a její posádky předvedly, co umí, a to ve čtyřech
disciplínách (roztopení kotle na tlak 5 atmosfér, stříkání na terč, stříkání na dálku a plnění
sudu).
Koupaliště
Koupaliště uvedlo nové webové stránky www.broumar.cz s kamerou a aktuálními záběry na
koupaliště. Vstupné zůstalo zachováno, ale změnou byl systém placení vstupného. Každý
platící návštěvník dostal na zápěstí papírový náramek s datem. Uvítání prázdnin proběhlo
27.6.2013. O zábavu se dětem postaral klaun Lukino, opočenské mažoretky, taneční kroužek
ze základní školy. Nechyběly soutěže a různé atrakce, do ruky limonáda nebo nanuk.
O občerstvení se staral pan Otto Daněk a ti hladovější našli něco dobrého na ohni.
BEZPEČNOST
V pátek 21.6.2013 v rámci akce „Dne s ukázkami činností složek integrovaného
záchranného systému“ se mohli děti i dospělí seznámit s prací policistů, horské služby,
záchranářů. Opočenští hasiči například předvedli zásah při simulovaném výbuchu automobilu.
Na jednotlivých stanovištích si všichni bez rozdílu věku mohli vyzkoušet záchranu lidského
života, hlásit dopravní nehodu, absolvovat silniční kontrolu, vyšplhat na hasičskou cisternu,
pomoci s dýcháním gumové figuríně či změřit projíždějící auta radarem. Děti se nemohly
utrhnout od houkačky vozu záchranné služby.
Hasiči zasahovali u dvou dopravních nehod. 4.6.2013 se jednalo o srážku nákladního a
osobního auta. Došlo ke zranění jedné osoby, která byla předána k ošetření. Vozidla byla
zajištěna proti požáru. Dále pak 19.6.2013 vyjížděli k dopravní nehodě dvou osobních aut.
Jedna zraněná osoba byla ošetřena záchranou službou. Při nehodě byla poškozena i lampa
veřejného osvětlení. 20.6.2013 byl ohlášen požár dvoupodlažního rodinného domu v
Bolehošti. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Dobrušky a jednotky sboru dobrovolných
hasičů Opočno, Týniště nad Orlicí a Bolehoště. Došlo ke zranění majitelky domu, která byla
popálená na rukách. Toto zranění ošetřila přivolaná záchranná služba a poté byla převezena
do nemocnice. Po uhašení požáru proběhlo odvětrání objektu za pomocí přetlakové ventilace.
BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
K situaci objektu č.p.216 v Hradecké ulici přijala Rada města plnou moc od insolvenčního
správce a bylo zahájeno jednání dle platných zákonů s osobami, které objekt obývaly. Město
k řešení situace přizvalo Policii ČR a bezpečnostní agenturu.
Byl udělen souhlas s užíváním přízemního nepodsklepeného rodinného domu v Ořechové
čp.758. Stavební povolení bylo vydáno v květnu 2011.
Hotel Holub byl nečekaně uzavřen.
ZDRAVOTNICTVÍ
Na konci června se do budovy Polikliniky Opočno přestěhovala biochemická laboratoř.
ČERVENEC
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA A SVĚT V ČERVENCI 2013
1.7.2013 vstoupilo Chorvatsko do Evropské unie a stalo se tak jejím 28. členem.
10.7.2013 byla prezidentem jmenována vláda Jiřího Rusnoka.
23.7.2013 uvítalo nového britského královského potomka, který se narodil ve 14:00 místního
času, 62 dělových výstřelů vypálených z londýnského Toweru z řeky Temže a dalších
41 výstřelů ze zahrady Green Park u Buckinghamského paláce, stejně jako tomu bylo kdykoli
v minulosti. Ve stejnou dobu začaly bít i zvony ve Westminsterském opatství.
28.7.2013 prorazil autobus na dálnici v jižní Itálii mezi Neapolí a Bari svodidla a zřítil se z 30
metrového srázu. Nehoda si vyžádala 39 obětí.
31.7.2013 se zastavila výroba nákladních vozů Avia v Česku ve výrobním závodě v Praze
Letňanech. Rozhodla o tom mateřská společnost Avia Ashok Leyland Limited. Poprodejní
služby, jako je například záruční servis a prodej náhradních dílů, zůstaly zachovány.
Významné oslavy u sousedů
V Semechnicích se na začátku prázdnin slavilo 100.let založení místního Sokola a narozeniny
to byly opravdu jedinečné. Obec ke kulatým narozeninám sportovcům nadělila nový
multifunkční areál. Jeho slavnostní otevření bylo v sobotu 6.7.2013 uvedeno projevy
funkcionářů a vystoupením opočenských mažoretek. Přišlo se podívat a s přáteli posedět
téměř 350 lidí. Prohlédli si provedené stavební úpravy, malou expozici k výročí Sokola
s videoprezentací průběhu stavby a zajímavá byla i ukázka vybraných sportů. V historii obce
byla tato rekonstrukce jednou z největších investicí, celkové náklady dosáhly částky deseti
milionů korun, z toho osm milionů pokryla dotace z evropských fondů. Roční přestavba
přinesla místním nový umělý povrch hřiště a zejména hokejovému týmu poskytly úpravy
přilehlých budov větší komfort, opraveny byly kabiny, sociální zázemí, klubovna a bylo
nainstalováno nové tepelné čerpadlo.
POČASÍ
Celý měsíc převládal letní charakter počasí, bylo skoro jasno, přechodně polojasno. Druhá
polovina července byla podle meteorologů nejsušší za posledních 60 let a teploty, které byly
ve znamení tropů, se vyšplhaly až na 37°C. Nejznámější česká pranostika o svaté Anně se
letos rozhodně nevyplnila, v ranních minimech se teplota pohybovala od 15 do 23°C.
V neděli byl teplotní rekord pro 28. července překonán nebo vyrovnán na 113 stanicích s více
než třicetiletou tradicí měření. Na Moravě a ve Slezsku rekordní teploty atakovaly hranici
40°C. Velmi teplé počasí ukončila výrazná studená fronta, která poslední červencové dny
přešla přes území republiky. Teploty se zmírnily na příjemných 22 až 28°C.
SPRÁVA MĚSTA
Rada města dne 22.7.2013 odsouhlasila zpracování projektové dokumentace na hřiště za
objektem č.p.134 a přípravu žádosti o dotaci. Odsouhlasena byla také příprava kalendáře na
rok 2014 s obrázky Boženy Tymichové a změna tiskárny pro Opočenské noviny, a to pro
GZV Hronov. Bylo rozhodnuto o prodloužení nájemních smluv na byty v Podzámčí,
Komenského a Tyršově ulici. Po kontrole hydrantů požární vody vyzvala správce, Technické
služby města Opočna s.r.o., k odstranění závad a pověřila i pravidelnou kontrolou a příp.
úklidem cyklostezky. Bylo schváleno zadat opravu kolumbária panu Pavlu Fáberovi a zadání
studie na zřízení rozptylové loučky arch.Snopkové. S ohledem na ukončení provozu Hotelu
Holub bylo schváleno odstranění stolů i lavic a ukončení užívání veřejného prostranství pro
letní předzahrádku na Kupkově náměstí. Bylo rozhodnuto sepsat pro firmu AP stavby Opočno
smlouvu o dílo na sociální zařízení a veřejné WC. Výběr nových dodavatelů energií pro město
bude uzavřením smlouvy a dohodou o plné moci svěřen firmě eCENTRE a.s. Rada rozhodla
vydat nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na území města Opočna,
včetně částí Čánka a Dobříkovec. Dále byla zahájena příprava
pro změnu systému
parkování na parkovací kotoučky na některých plochách Kupkova náměstí. Rada odsouhlasila
sepsání dohody o provedení práce s navrženým školním psychologem, který bude 1x týdně
k dispozici žákům, pedagogům i rodičům. Byla odsouhlasena architektonická soutěž a
obeslání okruhu účastníků pro Kupkovo náměstí a také nákup silnějšího dmychadlo pro ČOV
na Broumaře. Zakázka na úpravu prostranství u Sv. Jána v poli byla zadána firmě Dlažba
Vysoké Mýto s.r.o. Oprava soch v Kodymově ulici a u mostu na Švamberku byla
odsouhlasena pro firmu RenoArt. Důležitým bodem bylo rozhodnutí o zahájení jednání o
převodu areálu kláštera v Opočně na město Opočno, které bylo projednáno i se zastupiteli.
Zastupitelstvo se 22.7.2013 věnovalo zejména majetkovým záležitostem. Byla řešena úprava
kupní ceny bytů v Podzámčí a rozhodnuto, aby kupní ceny bytů v bytovém domě č.p.680,
sjednané ve Smlouvách o smlouvě budoucí, byly dodrženy a plně splaceny. Přibližně
polovina finančních prostředků z doplatku kupní ceny bytů bude investována zpět do lokalit
Podzámčí a Ořechová. Ve věci stavby cyklostezky, kdy došlo k zásahu do pozemků
soukromých vlastníků, byla po projednání návrhu geometrického plánu opravena již přijatá
usnesení ve věci odkupu nebo směny pozemků. Dále bylo rozhodnuto odkoupit zemědělské
pozemky parc.č.965,1031,1035,1122 o výměře 17881m2.
KULTURA
Jiná skutečnost – úvod do díla Františka Kupky
Ojedinělá výstava celým průřezem Kupkova díla, doplněná o bohaté texty týkající se jeho
života a tvorby, probíhala od 3.7.2013 do 11.8.2013 ve vestibulu Kodymova národního
domu.
Svátky růží na zámku
V rámci čtvrtého ročníku Svátků s růží v období od 5.7.2013 do 7.7.2013 připravil Státní
zámek Opočno pro své návštěvníky obdivuhodnou provoněnou výzdobu komnat. V průběhu
prohlídky mohli návštěvníci zámku obdivovat téměř čtyřicet květinových vazeb z živých
květů, kterými byly historické interiéry zkrášleny tak, aby vhodně doplnily charakter
jednotlivých expozicí. Vznikaly pod dohledem hlavní zámecké zahradnice paní Marie
Jarkovské v rukou zaměstnanců zámku. Něžná krása růží všech odstínů ve spojení s květy lilií
nebo gladiol mohla tak polaskat každé vnímavé oko. Během tří svátečních dnů bylo prodáno
celkem 2305 vstupů, nejvíce v sobotu, a to 880.
Koncert smyčcového kvarteta
Výjimečný koncert zazněl 12.7.2013 v cyklu Opočno hudební v Mariánském kostelíku.
Smyčcové Kvarteto Apollon, které zahájilo svoji koncertní činnosti v roce 1993, tvoří výteční
smyčcoví hráči. Pavel Kudelásek (1962) — housle, Radek Křižanovský (1968) — housle,
Pavel Ciprys (1973) — viola, Pavel Verner (1963) — violoncello. Ve snaze přilákat širší
okruh posluchačů na koncerty vážné hudby zařadilo toto kvarteto do svého repertoáru vedle
klasických děl rovněž skladby jazzové. Mezi úspěchy Kvarteta Apollon patří i vítězství
v mezinárodní Beethovenově soutěži. Soubor vystupoval na několika prestižních festivalech,
absolvoval turné po Anglii, Japonsku, Španělsku, Belgii, Rakousku a dalších zemích.
V originální dramaturgii zazněla v první části koncertu klasická hudba rozezpívanými
lyrickými melodiemi Antonína Dvořáka. V závěru se interpreti přiblížili současnosti, a to
prezentací díla Pata Methenyho (nar. 1954), mimořádně produktivního skladatele a geniálního
kytaristy, který dnes patří k nejvlivnějším a nejvytíženějším jazzovým hudebníkům. Večer
proto nebyl pouhým hudebním požitkem, ale byl také zábavný.
Hudební interpretační kurzy pokračují A co Vy, pane kolego 4
V rámci Hudebních interpretačních kurzů odehráli manželé Jitka a Ondřej Koláční, David
Kříž a Renata Fraisová čtvrtý díl koncertní revue s podtitulem „vopera navostro“. Zazněla
česká verze barokní opery Služka paní od italského skladatele Giovaniniho Battisty
Pergolesiho. Záměr pobavit a přitom nebýt vulgární, poučit a přitom nenudit, potěšit krásnými
melodiemi a přitom neustupovat z umělecké kvality splnili bezezbytku. 5.7.2013 proběhl
v Mariánském kostelíku závěrečný koncert účastníků Hudebních interpretačních kurzů
Opočno 2013.
Příznivci opočenské rodačky Livie Kuchařové, jednadvacetileté studentky konzervatoře
Jaroslava Ježka v Praze a mladší sestry Miss World, zaznamenali její další úspěch. Představila
nový singl s názvem O nich. Singl produkoval Heron, vyšlo na PVP labelu.
Opofest
V sobotu 20.7.2013 proběhl na Trčkově náměstí druhý ročník multižánrového hudebního
festivalu Opofest. Vystoupily na něm kapely Rádio Jerevan Potštejn (hard rock), Band-a-SKA
Týniště n. O. (ska), Laridenn Hradec Králové (irská hudba), The Kingsize Boogiemen Praha
(blues), Plný Brejle Pardubice (rock), G Point Function Rychnov n.Kn. (funky). Dobrá
organizace, vydařené počasí i dobrovolné vstupné přispěly ke spokojenosti návštěvníků.
Koncert studentů konzervatoře Pardubice
V pátek 26.7.2013 se opět zámecká obrazárna rozezněla hudbou, tentokrát v programu
Koncertu studentů konzervatoře Pardubice. Své nadání společně předvedli mladí nadějní
umělci. Sukova hudba z Radúze a Mahuleny, klavírní skladby Fr. Chopina přednesly na
housle Sára Schumanová a Kristýna Kovaříčková, na klavír Jakub Šaroun (začínal na ZUŠ
v Dobrušce). Jejich vystoupení bylo prozatím v počtu diváků nejúspěšnějším letním
koncertem. Běžná kapacita obrazárny nestačila (50 míst), bylo třeba přidávat židle až pro 89
hudbymilovných návštěvníků.
Výstava Ten umí to a ten zas tohle
Od 8.7.2013 do 28.7.2013 byly vystaveny obrazy Lídy Snopkové a od 29.7.2013
do 18.8.2013 byly vystaveny obrazy Martina Práta a Jiřího Novotného.
SPORT
Koupaliště na televizních obrazovkách
Kemp a koupaliště se dne 4.7.2013 objevily na obrazovkách hned v první reportáži hlavních
večerních zprávách TV Nova. Areál navštívil prázdninový inspektor TV Nova. Za příjemné
prostředí, širokou nabídku jídla, lidové ceny a čistotu si naše koupaliště vysloužilo stříbrnou
medaili. Oceněno bylo i spektrum sportovního vyžití na tenisových kurtech, volejbalu, pingpongu, rovněž zaujalo půjčování loděk a šlapadel. Jediným nedostatkem byla absence
společenské místnosti nebo herny pro děti, což ovšem nebyl problém provozu, ale dalších
případných investic do areálu. Hodnocení všechny pracovníky hned na začátku sezony
potěšilo.
Čánecký pohár
První sobotu v červenci 6.7.2013 se poosmé v Čánce konala hasičská soutěž v rámci Ligy
mládeže okresu Rychnov n. Kn. Soutěžilo celkem 13 družstev dětí a 8 družstev dospělých
hasičů. Pěkné druhé místo mladších hasičů z Čánky znamenalo i krásnou medaili na památku.
BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Elektronické aukce, ke které se letos vůbec poprvé připojily
domácnosti a firmy v Opočně, přinesly lidem výrazné úspory. Lidé, kteří chtěli ušetřit
za dodávku energií, sjednotili své požadavky do jednoho „balíku“ a šli do aukce společně.
Pravidlo bylo prosté. Čím více subjektů se zapojí, tím nižší je cena. První setkání s firmou
eCENTRE, a.s. Praha, která zajišťovala administrativní servis, proběhl v květnu a další
pravidelné informativní schůzky se zástupci firmy ukázaly, že mají obyvatelé města o tuto
novinku zájem. Celý projekt byl zcela zdarma. E-aukce, jež se na konci července uskutečnila,
se zúčastnilo celkem 7200 občanů a objem soutěžených energií činil 172 mil. Kč. Občané
Opočna uzavřeli celkem 302 komoditních smluv, firmy potom 12 smluv na dodávky
elektrické energie a zemního plynu s firmou Europe Easy Energy a.s. Praha. Průměrná úspora
dosáhla 30,62 %. Možnost účasti v e-aukci bude znovu nabídnuta v příštím roce.
Oprava historických soch
Firma RenoArt s.r.o. provedla opravu a doplnění chybějící části beránka u sochy sv. Jana
Křtitele umístěného u vjezdu na cyklostezku. Celkové náklady činily cca 120 000 Kč a byly
hrazeny z rozpočtu města. Stejná firma zabezpečila biocidní očištění a hydrofobizaci sochy
sv. Jana Nepomuckého na mostě na Švamberku, náklady činily cca 10 000 Kč a byly také
hrazeny z rozpočtu města.
Dům č.p.216 v Hradecké ulici
V minulosti klidný kout v Hradecké ulici se během několika měsíců proměnil
ve frekventovanou lokalitu. Od roku 2012 se dům plnil romskými rodinami. Nejvážnějšími
problémy byly s krádežemi. Nepořádek, odpadky na zahradě, i před hlavními dveřmi, stejně
jako hluk a folklorní hudba obtěžoval nejbližší okolí. Snaha se domluvit končila nadávkami.
Dům byl v soukromém vlastnictví, proto město nemohlo do výběru nájemníků zasahovat.
Postupná devastace domu měla trápit především majitele – neúspěšného podnikatele, ten byl
však nezvěstný, zadlužený. Dům přešel pod dohled insolvenčního správce JUDr. Jana
Štangla, kterého problémy soužití nezajímaly, přestože na něho přecházela odpovědnost za
neuhrazené zálohy na nájemné, odběr vody, pobyt nepřihlášených osob aj. Reagoval však na
nabídku města ke spolupráci a udělil souhlas ke zplnomocnění města pro jednání s nájemníky.
Problematičtí nájemníci užívali dům bez řádné nájemní smlouvy, a proto jejich vystěhování
nic nebránilo. Zůstala jediná nájemnice, která jako jediná smlouvu měla, úhrady za nájem
platila a soužitím trpěla. Vzhledem k neukázněnosti a neschopnosti zmíněných nájemníků
dodržovat pravidla město neuvažovalo o možnosti uzavřít nové nájemní smlouvy.
I nedostavěné domy u MŠ byly v insolvenčním řízení. Stejným postupem bylo město
zplnomocněno insolvenčním správcem, domy vyprázdnilo a zamezilo do nich vstup, protože
se také v krátké době staly cílem usídlení další nepřizpůsobivých i některých drogově
závislých.
BEZPEČNOST
Dne 13.července navečer byl ohlášen požár dřevěné boudy postavené na stromě. Na místo
vyjeli profesionální hasiči z Dobrušky a jednotka sboru dobrovolných hasičů Opočno.
15.7.2013 ráno v Dobrušce narazilo do stromu osobní vozidlo. Na místo vyjeli profesionální hasiči z
Dobrušky a jednotka sboru dobrovolných hasičů Opočno. Po příjezdu na místo události byla jedna
zraněná osoba předána k ošetření zdravotní službě a vozidlo zajištěno. V ranních hodinách 24.7.2013
byli hasiči přivoláni k požáru střech rodinného domu ve Voděradech-Uhřínovicích. V podvečer
26.7.2013 narazilo osobní vozidlo do stromu na silnici II/304 mezi Opočnem a Dobříkovcem. Auto
zůstalo na střeše, jedna zraněná osoba byla ošetřena ZZS a přepravena vrtulníkem k dalšímu ošetření.
Hasiči řídili dopravu a nakonec pomáhali odtahové službě. 29.7.2013 po obědě došlo k nárazu
nákladního vozidla do osobního na křižovatce u Jordánku. Na místo vyjeli profesionální hasiči z
Dobrušky a jednotka sboru dobrovolných hasičů Opočno. Zraněná osoba byla odvezena na lékařské
ošetření. Ještě týž den večer zasahovali hasiči v Pohoří u poškozené elektroinstalace v rodinném domě,
do kterého udeřil blesk po prudkých bouřích, které zasáhly zejména území Čech.
SRPEN
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA A SVĚT V SRPNU 2013
7.8.2013 vyslovila Poslanecká sněmovna nedůvěru vládě Jiřího Rusnoka. Po dlouhé debatě
poslanci odsouhlasili 20.8.2013 rozpuštění Sněmovny a otevřeli cestu k předčasným volbám.
Prezident Miloš Zeman Poslaneckou sněmovnu rozpustil 28.8.2013.
31.8.2013 spustila Česká televize nový dětský kanál ČT Déčko a umělecký kanál ČT art.
POČASÍ
Parných veder, při kterých se rtuť teploměrů šplhá až k horním ryskám teploměrů, jsme se už
na konci prázdnin nedočkali. Přesto si všichni mohli užívat příjemné teplé dny, bohužel
bez dlouho očekávaného deště. Bouřky přerušily letošní suché a teplé a počasí jen krátce
v polovině měsíce. Noční teploty klesly na 9 až 12°C, denní se vyhouply na 20 až 24°C.
SPRÁVA MĚSTA
Rada města na jednání dne 16.8.2013 odsouhlasila posunutí termínu vydání knihy o
opočenských domech na příští rok. Pro vydání kalendáře na rok 2014 budou osloveny místní
firmy s žádostí o příspěvek na vydání a nabídkou možnosti využít kalendář ke svým
reklamním účelům např. umístěním loga. Byl odsouhlasen rozpočet na koncert MISSA
VOTIVA od Luboše Sluky v podání pražského katedrálního sboru a o pomoc budou
požádáni i případní sponzoři. Byl schválen pronájem zimního stadionu na zářijový koncert
Olympicu. Byla odsouhlasena koupě kopie busty Františka Kupky, její umístění bude
projednáno se zastupiteli. Dále Rada jednala ve věci bytů o schválení, prodloužení, ukončení
jednotlivých pronájmů s ohledem na životní situaci a kázeň nájemníků. Byla odsouhlasena
předložená cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na úpravu zeleně
v Nádražní ulici, odclonění průmyslové zóny od obytné v Podzámčí a při obnovení rybníku
v Čánce, a to od ing. Šebestové. Na realizaci bude žádáno o dotaci. Ke zhoršené bezpečnostní
situaci na Švamberku bude žádán zvýšený dohled bezpečnostní agentury a Policie ČR.
Pro mateřskou školu byla schválena výjimka zvýšení počtu dětí pro druhou třídu v dalším
školním roce z 24 na 28. Služební byt bude nájemníkům v mateřské škole kompenzován
nabídkou na výměnu za náhradní bytové prostory. Pro pět rodinných domů za fotbalovým
hřištěm bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy o provedení stavby ve věci infrastruktury –
prodloužení vedení kanalizace, plynovodu a distribuční sítě nízkého napětí.
Nová vyhláška
Od 1.8.2013 platí na území města Opočna a v přilehlých částí Čánky a Dobříkovce zákaz
podomního a pochůzkového prodeje (viz. Nařízení č.1/2013). Na případné neodbytné
prodejce mohou obyvatelé města zavolat policii, která má právo vymáhat pokutu až v řádu
statisíců. Pokud občané dobrovolně prodejce do domácností pozvou, nesou rizika sjednaných
obchodů na svých bedrech.
KULTURA
Naše porcinkule a trochu historie
Historie porcinkule je spjatá s františkánským řádem. Zakladatel františkánské řehole
František z Assisi získal pro řád jako dar malý kostelík Panny Marie s Anděly nedaleko
italského Assisi, toto místo pojmenoval Porziuncule. Jméno bylo původně vytvořeno
z latinského slova portio, které ve zdrobnělině zní porziunkule, tj. nejmenší částečka, to
nejnutnější, co františkáni ke svému životu v naprosté chudobě potřebovali. Kostel Panny
Marie s Anděly se stal mateřským klášterem františkánů a byl vysvěcen 2.8.1223. Při
návštěvě kostela bylo možné získat plnomocné porciunkulové odpustky, které byly později
rozšířeny na všechny kostely františkánského řádu v den 2.srpna a později na všechny farní
kostely. A právě možnost získat 2.srpna plnomocné odpustky byla důvodem, proč byly
v tento den kostely navštěvovány zástupem věřících poutníků. V náboženském významu je to
tedy výroční církevní slavnost spojená s udílením plnomocných odpustků a doprovázená
lidovou poutí. Z Opočna řád kapucínů odešel v roce 1677. Dalším městem východních Čech,
kde se porcinkule slaví, je Hostinné.
Tradice zůstala neporušena a první srpnový víkend přišla naše porcinkule, tentokrát v
extrémním letním horku, kdy teploty přesahovaly přes 33 °C. Ani velká vedra neodradila
návštěvníky největší pouti v okrese. Kupkovo náměstí měla pro atrakce pronajaté již třetím
rokem Monika Růžičkové ze Smiřic, dcera Karla Dykovského, který pronajímal náměstí na
Porcinkuli dvacet let než zemřel. Bylo prodáno 230 míst pro prodejní stánky s občerstvením,
cukrovinkami a zbožím pro potěšení. Na Trčkově náměstí se rozložil staročeský řemeslný
jarmark, který pořádalo Divadlo Kodym ve spolupráci s městem Opočno. V bohatém
kulturním programu vystoupily hudební skupiny Karma Makaka a The Apples, dále loutkové
divadlo Kašpárek, historický šerm, kováři, lučištníci a žongléři. Zábavu pro všechny
generace připravil i hokejový klub Baroni Opočno, který pořádal na ploše zimního stadionu
velkou sobotní Discoparty s Hapaláky. Trčkovo náměstí poprvé v historii patřilo v sobotu
večer Benátské noci. Na podiu se v průběhu oslav vystřídala řada skupin, jako první Jiří
Schelinger – revival, Gang, Quo Vadis, Deep Purple – revival, o půlnoci potom AC-DC
revival. Vrcholem sobotního večera byl však ohromující ohňostroj, kdy se nebe nad
Opočnem rozzářilo téměř čtvrthodinovou světelnou podívanou a který financovali
provozovatelé atrakcí.
Písňový recitál Jakuba Hrubého
V pátek 9.8.2013 proběhl v zámecké obrazárně písňový recitál barytonisty Jakuba Hrubého
(1979), absolventa HAMU v Praze, vyhledávaného sólisty a člena souboru opery Národního
divadla v Praze. Jeho pěvecký výkon doprovodila na klavír Ladislava Vondráčková, která je
absolventku konzervatoře a AMU v Praze. Od roku 2008 působí jako docentka na AMU
v Praze, sama koncertuje a spolupracuje s mnoha orchestry i sólisty. Jakub Hrubý je
především interpretem díla východočeských skladatelů Luboše Sluky a Jiřího Strejce, proto
posluchači vyslechli kromě melodií Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, i Aforismy – pět
písní o lásce Jiří Strejce a dále Slukovy Písně renesanční a Kladské písně a balady.
Výstava Ten umí to a ten zas tohle
Od 19.8.2013 do 8.9.2013 probíhala výstava fotografií Honzy Ježdíka.
Missa Votiva – světová premiéra
Premiéra slavnostní mše skladatele Luboše Sluky zazněla 23.8.2013 v podání Pražského
katedrální sboru z Chrámu sv. Víta pod vedením dirigenta Josefa Kšici. Tento významný
hudební skladatel se v Opočně před 85 lety narodil, zde navštěvoval také základní školu a
pokračoval ve studiu na rychnovském gymnáziu. Hrál na klavír, housle a také na flétnu. Dále
pak svou zálibu rozvíjel na Pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění v Praze.
Napsal více jak 300 skladeb, jeho hudba provází řadu filmů a seriálů. Přímo k Opočnu se
vztahuje Vigilie pro varhany, kterou složil k inauguraci varhan v Mariánském kostelíku, které
byly díky sbírce zrestaurovány. Jeho dílo bylo vyznamenáno doma (cena Pražské
konzervatoře, Českého hudebního fondu, Pantonu, Ministra kultury a jiné) i ve světě
(Moskva, Varšava, Vídeň, Cannes, La Plata, Milano). Vedle hudebních ocenění byl
vyznamenán i čestnou medailí T. G. Masaryka. V roce 2003 byl na jeho počest Mezinárodní
astronomickou unií pojmenován jeho jménem asteroid. Premiéra mše Missa Votiva, kterou
složil Luboš Sluka pro rodné Opočno, se konala v rámci autorského večera, kterého se i sám
zúčastnil. Gratulace k významnému jubileu od zástupců města i velký počet posluchačů (přes
500) ho potěšily a dojaly.
Kryštof překvapil
Ve čtvrtek 29.8.2013 v podvečer nečekaně hrála kapela Kryštof na lavičkách pod lípou na
Trčkově náměstí. Několik málo hodin před akcí umístila pozvání na krátké setkání na svůj
facebook. Téměř všichni s pochybami očekávali, zda hudebníci, kteří v Deštném v O. h. na
soustředění skládali a aranžovali písničky na novou desku, opravdu dorazí. Jejich přání zahrát
lidem jen tak s kytarou v ruce pro radost se stalo skutečností a pro přítomné hodina strávená
se sedmičlennou skupinou byla dojemným zážitkem. Richard Krajčo si tradičně získal
sympatie, ochotně se s každým vyfotil a podepsal, co se dalo.
Happening moderního umění
V sobotu 31.8.2013 se mohli děti i dospělí v rámci uměleckého happeningu zapojit do
výtvarného procesu a dát průchod své fantazii při práci přímo v terénu. Netradiční akce
představila i komiksové umění, a to v tvorbě místních autorů, zejména Zuzany Vízkové roz.
Andělové (1980), v komiksové komunitě zvané Aza. Výtvarnice pochází z Dobrušky, nyní
žije a pracuje v Hradci Králové (vyučuje Čj a Vv na gymnáziu v Hradci Králové). V příbězích
„Veverky a zajíce“ se autorka dotýká každodenních starostí, ale směřuje i k nadčasovým
problémům, které vyjadřuje pomocí kresby tužkou, inkoustem, uhlem, příp. používá grafické
techniky. Tvorba neveřejných autorů představila formou komiksů nejvýznamnější události
českých dějin v souboru „Obráski sčeskí historje“, některé návštěvníky udivil i odvážný zásah
do českého jazyka a mluva blízká internetovým komunitám. Ukázky z knihy „Ještě jsem ve
válce“ a komiksy z cyklu „Příběhy 20.století“ byly závažností tematiky vhodné spíše pro
dospělé čtenáře komiksů. Unikátní výstava byla k vidění pouze jeden den v budově jindy
nepřístupného bývalého soudu na Trčkově náměstí, kde se představili tvůrci graffiti a
videoartu. Na Kupkově náměstí účastníci vyzkoušeli práci s barvami a výsledkem bylo
složení jednotlivých výtvorů do obřího puzzle. Jednou z organizátorek akce byla opočenská
výtvarnice Marie Masopustová.
Hradozámecká noc stále úspěšnější
V sobotu 31. 8. 2013 ve večerních a nočních hodinách otevřelo 75 státních i nestátních hradů,
zámků a dalších památkových objektů své brány návštěvníkům v netradičních hodinách,
s netradičním programem a výjimečnou atmosférou. Opočenský zámek ctil celostátní zvolené
téma „Oživlé památky – Zločiny na hradech a zámcích“. Proto se i prohlídka interiérů a
výklad dotýkaly např. tragických osudů antických postav na plátnech v obrazárně, kruté
popravy paní Kateřiny Trčkové, stejně mohly být považovány za zločin požadavky historické
módy, které ničily lidské zdraví. Objednávky na prohlídku registrovali na zámku od června a
dva týdny před akcí už bylo vyprodáno. Večerní expozicí prošlo v 11 skupinách 405
návštěvníků. Autorkou dokonalých dobových kostýmů byla průvodkyně Alena Osobová,
studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
SPORT
Grand Prix Královéhradeckého kraje
Po roce se k nám vrátila vrcholná cyklistika a v sobotu 17.8.2013 odstartovala z Kupkova
náměstí Velká cena Královéhradeckého kraje. Jednalo se o mezinárodní závod zařazený do
seriálu Světového poháru UCI Europe Tour. Důležitost klání potvrdila i účast předních týmů
z Česka, ale i ze Slovenska, Německa, Polska, Itálie, Maďarska a Slovinska. V 11.00
dopoledne vyrazili amatérští cyklisté v druhém ročníku Hobby maratonu na trať směřující do
Orlických hor a následně okolím Rychnova n.Kn. zpět do Opočna v délce 108 kilometrů
s převýšením 1600 metrů. Odpoledne v 13.00 se pak profesionální peloton jezdců s licencí
kategorie Elite vydal na trasu v délce 190 kilometrů. Profesionálové kopírovali totožnou trasu,
ale ještě navíc je čekalo šest krátkých závěrečných okruhů kolem Opočna. Na start nastoupilo
117 cyklistů z 19 týmů, do cíle však žádný velký peloton nedojel, téměř stovka závodníků se
ho nedočkala a dorazilo jen 20 závodníků. Nebývá zvykem, aby odstoupil tak velký počet
závodníků. Trať byla velmi náročná, což platilo nejen o Orlických horách, ale i o okruzích
kolem Opočna, kterými závod končil. Hlavní a nejtěžší stoupání bylo na Šerlich o délce 4 km
a další stoupání na Komáří Vrch. Vítězem kategorie Hobby se stal Roman Šťastný z týmu
Rock Machine Cyklomax s časem 2:59:45 a v kategorii Elite Petr Vakoč z týmu ETIXXIHNED s časem 4:45:23.
O Zlatý terč města Opočna
Sbor dobrovolných hasičů v Čánce ve spolupráci s městem Opočno pořádal pro děti do 18 let
závody ve střelbě ze vzduchovky. Hasiči tuto dovednost využívají na závodech požární
všestrannosti, a tak jim zorganizování soutěže přišlo vhod. Celkem závodilo 22 střelců,
z Opočna dorazilo pouze 5 zájemců. Účast opočenských dětí byla slabší, možná i proto, že se
ve stejný den konaly v Opočně cyklistické závody. Pro úplné dětské vyžití organizátoři ještě
program zpestřili doplňující soutěží O Mistra překážkové dráhy. Počasí akci vyloženě přálo a
všichni si užili milou atmosféru i pěkný den v přírodě.
BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Plynofikace budovy Léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 521 v areálu nemocnice byla
zahájena stavebním povolením z ledna 2013, kolaudační souhlas byl vydán v srpnu 2013.
V průběhu léta se také pracovalo na opravách oken a obnově fasády budovy bývalého
vrchnostenského soudu č.p. 2. včetně barevného nátěru. Souhlas s provedením ohlášených
udržovacích prací byl vydán v únoru 2013. Obnova fasády byla provedena za finanční
podpory Ministerstva kultury s příspěvkem z Programu regenerace městské památkové zóny
Opočno 2013. Opravu prováděla stavební a obchodní firma Ing. Václav Hynek. Celkové
náklady dosáhly částky 1,069.000,- Kč a z Programu regenerace Městské památkové zóny
Opočno byl Ministerstvem kultury poskytnut příspěvek 360.000,-, zbytek platilo město samo.
Budova je národní kulturní památkou.
Odbor výstavby vydal souhlas s užíváním dokončené stavby pro rodinnou rekreaci ev.č.124
v zahrádkářské kolonii, stavební povolení bylo vydáno v květnu 2012.
V Základní škole budově č.p. 313, jejíž areál byl o prázdninách uzavřen, byla v návaznosti
na opravu chodníku před školou osazena nová brána z Nádražní ulice, branka z Pohořské
ulice a opravena byla i vjezdová brána z ulice Skuherského. V budově bylo zrekonstruováno
sociální zařízení a sprchy u tělocvičny.
Foto ze dne 13.8.2013
Foto ze dne 8.9.2013
BEZPEČNOST
V průběhu srpna bylo v centru města umístěno dvanáct kamer. Instalovány byly především
v historickém jádru, a to na Trčkově a Kupkově náměstí, v Zámecké, Kodymově a
Komenského ulici. Pořízené záznamy by měly Policii ČR, která jediná je může využívat,
pomoci při řešení poškozování majetku města i jeho obyvatel, vyhodnocovat přestupky nebo
trestné činy. Na pořízení systému bylo vynaloženo 650 tisíc korun.
Krádež automobilu
V pondělí 5.8.2013 ve 3.00 oznámil muž z Opočna zmizení svého auta. Krátce nato havaroval
tento odcizený vůz v Trnově. Řidič a jeho spolujezdkyně vytrhli dveře a zranění příp. pod
vlivem alkoholu či drog se ztratili v poli za obcí. K nehodě přijeli policisté z rychnovské
skupiny dopravních nehod a obv. oddělení v Dobrušce se psovodem. Služební pes zhruba po
400 metrech oba uprchlíky objevil. Pětatřicetiletý muž z Hradce Králové byl zraněný
v obličeji a odmítl dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu i test na drogy. Mezi jeho
osobními věcmi policisté našli injekční stříkačky a další pomůcky. Jeho i spolujezdkyni pak
záchranáři odvezli k ošetření do rychnovské nemocnice.
Konflikt stánkaře s autobusem
Neobvyklý případ šetřili policisté u nás v Opočně v sobotu 3.8.2013 ráno. Ještě před tím, než
na pouť začaly proudit davy návštěvníků, projížděl náměstím od Českého Meziříčí linkový
autobus, směřoval i s vlekem pro cyklisty do Deštného. Pomalou jízdou se snažil vyhnout
protijedoucímu vozidlu na silnici, kterou z obou stran lemovaly stánky prodejců. Při
vyhýbajícím manévru zavadil řidič autobusu vnějším zrcátkem o jeden ze stánků, který
poškodil. Majitel atrakce vyběhl a údery pěstí rozbil u autobusu boční a čelní sklo. Jeho
prchlivost byla ohodnocena škodou 32.000 korun a podezřením z přečinů poškození cizí věci
a výtržnictví. Police šetřila i havárii autobusu, kterou řidič stánkaři způsobil škodu 11.000
korun.
Ráno 5.8.2013 zasahovali hasiči u dopravní nehody pick-upu se zraněním jedné osoby. Došlo
k ošetření i dvou psů, které vozidlo převáželo. Jednotka řídila dopravu a provedla odtažení
havarovaného vozidla a úklid vozovky. V pátek 9.8.2013 hodinu před půlnocí vyjížděli
profesionální hasiči z Dobrušky a jednotky dobrovolných hasičů z Opočna, Českého Meziříčí
a Dobrušky k ohlášenému požáru stodoly v ulici Pod oborou. Hořel dřevěný přístřešek
na seno v těsné blízkosti u rodinného domku. Předběžná škoda vyčíslena na cca 5 tisíc korun
a uchráněné hodnoty na cca 100 tisíc korun.
Brzy po půlnoci dne 29.8.2013 vyjížděli dobrovolní hasiči k požáru kompostu. Požár byl uhašen,
k žádné škodě nedošlo.
ZÁŘÍ
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA A SVĚT V ZÁŘÍ 2013
17.9.2013 byl po 19 hodinách záchranné operace vyproštěn potopený vrak obří luxusní výletní
lodi Costa Concordia. Ztroskotala 13.1.2012 u italského ostrova Giglio, zahynulo 32 lidí.
21.9.2013 proběhl Den otevřených dveří společnosti Servisbal Obaly Dobruška s doprovodným
programem jízd historického parního vlaku, prohlídek firmy a výstavy o 20 letech výroby
v Dobrušce, dále sraz historických vozidel, pro děti malování na kartony a zábavné pásmo
Švejkovy c. k. manévry.
POČASÍ
První den školního roku i měsíce byl příjemný a slunečný, vystřídal ho potom studený, větrný
a deštivý víkend s teplotami kolem 15°C. Následující týden přinesl jasnou a polojasnou
oblohu, sluníčko hřálo až k teplotám 23°C. Od 9.9.2013 se ale vývoj počasí obrátil. Bylo
chladno, na Sněžce 17.9.2013 napadl poprašek sněhu a teplota klesla mírně pod bod mrazu.
Do konce měsíce se trend vývoje počasí nezměnil, odpolední teploty se pohybovaly jen
v rozmezí 13 až 15°C, ranní teploty byly nízké 6 až 10°C. Ráno 27.9.2013 bylo vlivem jasné
oblohy velmi chladné, na některých stanicích byly překonány teplotní rekordy, na Luční
boudě v Krkonoších naměřili -4,9°C.
SPRÁVA MĚSTA
Rada města zasedala 2.9.2013 a znovu se věnovala žádosti bytového domu čp.680 o úpravu
doby splácení kupní ceny s tím, že Zastupitelstvu bude doporučeno žádostem o individuální
splácení vyhovět a navrhuje 3 doby splácení. Byl odsouhlasen dodatek smlouvy o odpadech.
Dále řešila pronájem bytů a úhradu dluhu na nájemném v domě č.594 v Pitkově ulici. Rada
vzala na vědomí, že oprava přechodu na Kupkově náměstní nebude realizována z důvodu
špatného stavu vozovky a finanční náročnosti opravy. Jednala o prodloužení nájemní smlouvy
se spol. Telefonica Czech Republic a.s. odsouhlasila umístění jejich zařízení na budově
Kodymova národního domu. Bylo rozhodnuto o pronájmu nebytových prostor pro ordinaci
gynekologie v budově polikliniky na 1 den v týdnu. Vyhověla žádosti o snížení ceny pozemku
p.č.1147/30. Rada dále jednala o návrhu změny parkování na Kupkově náměstí, tj. před
stánkem trafiky a před samoobsluhou s max. dobou stání 2 hodiny v pracovní dny
s parkovacím kotoučem. Byla odsouhlasena oprava sprch na zimním stadionu, kterou provede
firma AP stavby Opočno. Byly vyhodnoceny akce: staročeský jarmark – do rozpočtu roku
2014 bude zahrnuta částka potřebná na jeho zajištění v příštím roce, závody Grand Prix v případě zájmu pořadatelů Rada souhlasí s pořádáním v příštím roce, Street art – o
případném dalším konání bude jednat kulturní komise. Ve spolupráci TSMO, města Opočna a
vlastníka ubytovny v oboře bude řešena situace kolem vodovodní přípojky do obory. Bylo
odsouhlaseno vydání omalovánek Opočna a s ing. Netíkem budou řešeny podmínky převodu
autorských práv a návrh PF 2014 pro město Opočno. Se Studijní a vědeckou knihovnou
v Hradci Králové bude uzavřena smlouva o poskytování elektronických zdrojů za účelem
poskytování Opočenských novin v elektronické podobě. Dále bylo jednáno u udržení oboru
farmáře na Střední škole Opočno. Byl odsouhlasen příspěvek z rozpočtu města pro ZŠ
Opočno na organizaci kurzu S počítačem v každém věku. Byla odsouhlasena plynofikace
budovy TSMO a lisovny kalů a stejně bylo odsouhlaseno i vyhlášení výběrového řízení
na vedoucího informačního centra s nástupem od 1.1.2014.
V informačním centru byla od září nově v prodeji mapa Opočna a Dobrušky s názvy ulic a
popisnými čísly domů a blízkým okolím obou měst.
Nový školní rok
Do MŠ nastoupilo do 4 tříd 112 dětí. Do každé třídy bylo zařazeno 28 dětí, a to podle přání
rodičů s přihlédnutím na sourozenecké vazby a kamarádské vztahy.
V letošním školním roce nastoupilo do ZŠ Opočno 336 žáků, z toho na 1. stupeň 192 žáků, na
2. stupeň 144 žáků. Děvčat 175, chlapců 161. Žáci se začali vzdělávat podle upraveného
školního vzdělávacího programu, do kterého byly zařazeny oblasti finanční gramotnost,
ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana ČR, korupce, dopravní
výchova a sexuální výchova. S ohledem na nedostačující kapacitu školní družiny byl otevřen
školní klub. Nabídl převážně starším žákům, pro které byl zřízen, nejenom sportovní a
vzdělávací aktivity, ale i exkurze a výlety. I letos díky finanční podpoře města Opočna
působil ve škole školní psycholog.
Kapacita ZUŠ byla v letošním roce opět naplněna, hudební obor navštěvovalo 171 žáků,
zvýšený zájem byl tradičně o hru na klavír, kytaru a zobcovou flétnu. Výtvarný obor
navštěvovalo 84 žáků, taneční 76 žáků, literárně dramatický 19 žáků, celkem 350 žáků.
Učitelé do nového školního roku vstoupili se snahou co nejvíce motivovat žáky, kteří nejsou
zvyklí pravidelně plnit povinnosti, zejména pak denně cvičit a ty šikovné v jejich snaze plně
podporovat.
Vystoupení Jiřího Stivína
Sólové vystoupení Jiřího Stivína (1942) „Sám se svým stínem“ dne 6.9.2013 uchvátilo
posluchače v zaplněném sále Kodymova národního domu. Jeho hra zcela bourala hranice
mezi jednotlivými hudebními žánry. Renesanční hudba Vivaldiho, kterou byl program
zahájen, volně a přirozeně přecházela ke svižným pasážím z Bacha až do lidových písní a
improvizací za doprovodu předem připraveného hudebního základu. Vtipné monology,
ukázky hry na upravené dechové nástroje, poezie Karla Kryla byly dalším zpestřením
dvouhodinového programu. Nespoutanost projevu zúročil po přestávce v interpretaci jazzové
hudby. Přestože umělec hrál „sám se svým stínem“ a se svými flétnami, klarinety, saxofonem
a píšťalami, publikum jeho výkon oslnil a opakovaně si ho potleskem vytleskalo.
Ukončení výstavy Ten umí to a ten zas tohle
V sobotu 7.9.2013 byla v KND ukončena výstava současných opočenských rodáků Ten umí
to a ten zas tohle. Postupně se na ploše pro výtvarná díla vystřídaly malby, kresby, fotografie,
paličkované krajky, origami, šperky, loutky i panenky. Tato osobitá akce se setkala se zájmem
místních návštěvníků, kteří si přišli prohlédnout díla svých blízkých nebo známých. Ocenili ji
také turisté, někteří i se zájmem o případnou koupi vystavených exponátů.
V neděli 8.9.2013 uvedlo Divadélko Batole V Kodymově národním domě pohádku Kočičí
sen.
Taneční kurzy pro začátečníky
Taneční jsou samy o sobě nejen místem, kde se učí tanec a správná etiketa, ale také místo, kde
se získávají nové zážitky, zkušenosti i přátelé. Možná i proto byl letos opět o taneční kurzy
pro začátečníky zájem. Zapsalo se 18 dívek a 15 chlapců, kapacita je sice větší, a to až pro 50
účastníků. V našem městě se ale jedná o stabilní průměrné počty účastníků. Taneční byly
zahájeny v sobotu 14.9.2013 pod vedením manželů Machových. Vzhledem k nedostupnosti
sálu v Hotelu Holub se lekce konaly Kodymově národním domě. Cena kurzu byla 1200 Kč a
cena gardenky 300 Kč.
Opočno oslavilo koncertem jubileum Luboše Sluky
Další autorský koncert k 85. narozeninám hudebního skladatele Luboše Sluky se uskutečnil
20.9.2013 v obrazárně opočenského zámku. Na slavnostním koncertě k životnímu jubileu
představila Slukovy skladby klavíristka Terezie Fialová a violoncellista Petr Nouzovský.
Slavili i skauti
V letošním roce oslavil Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Opočno, 90 let
založení prvního skautského oddílu. Toto výročí skauti oslavili i stylovou výstavou, která byla
zahájena ve vestibulu Kodymova národního domu 14.9.2013 a trvala až do 29.9.2013.
Na starých fotografiích i novějších snímcích poznávali návštěvníci své blízké a známé, nebo
přímo hledali sami sebe na záběru v konkrétním okamžiku. Za prolistování a nahlédnutí
rozhodně stály kroniky. K představě o cestě skautů k dnešním dnům přispěly i vystavené
historické kroje. V průběhu této slavnostní výstavy se 19.9.2013 konalo před Kodymovým
národním domem i Odpoledne se skauty. Byly připraveny hry a soutěže, děti si mohly vyrobit
malý dáreček a odnést si sladkou pozornost.
Dny evropského dědictví
V rámci Dnů evropského dědictví, jejichž pořadatelem je Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, otevřel zámek své prostory pro nejširší veřejnost mimořádně i
v podvečerních hodinách. V sobotu 14.9.2013 představil v přednášce “Poklady opočenské
zbrojnice – plátová zbroj“ zdejší unikátní exempláře. V opočenských sbírkách je soustředěn
velký počet plátových zbrojí, většinou originálů. Kromě žoldnéřských zbrojí z 16. a 17.
století, jsou tu i unikátní exempláře, výjimečné úrovní provedení nebo autorstvím platnéřů,
které v komentované prohlídce představil historik Stanislav Hrbatý. Navazující nedělní
přednášku dne 15.9.2013 s názvem “Vybraná témata z mariánské ikonografie“ vedl
historik umění Matouš Jirák, syn správce zámku a absolvent dějin umění na filozofické
fakultě. Odhaloval skryté významy některých symbolů, které staří malířští mistři spojili
s postavou Panny Marie. Na zámku je dle odhadu 300 pláten, z toho jich téměř 30 zpodobňuje
Pannu Marii, matku Ježíše Krista. Ve sbírkách je zahrnuto celé zastoupení motivů – Marie
stojící nebo trůnící, ukrývající prosebníky pod svůj plášť, neposkvrněné početí, Marie
bolestná, dále zobrazená s Kristem v náručí, ve společnosti světců nebo patronů. Důležité je
sledovat i symboliku předmětů – hrozen vína nebo i nádoba na víno symbolizuje krev
Spasitelovu, pokud je postava Marie znázorněna s knihou, pak je to vyjádření její moudrosti –
Panna nejmoudřejší, plášť je vyjádřením milosrdenství a ukrývá pod ním kajícníky.
Kurz renesančních tanců
Obě předchozí akce byly ukončeny veřejným vystoupením účastníků víkendového kurzu
renesančního tance, které od 18 hodin probíhalo v Mariánském kostelíku. Diváci mohli
obdivovat taneční výkony amatérů, kteří během krátkého výcviku předvedli v dobových
kostýmech dokonalé pohybové kreace za hudebního doprovodu živé renesanční hudby
souboru historických nástrojů La Bilanchetta s účastí našeho nejuznávanějšího hráče na
niněru Dana Kahudy. Nácvik tanečních figur probíhal od 13.9.2013 do 15.9.2013 v rámci
kurzu renesančních tanců pod vedením znalkyně historických tanců RNDr. Hany Tillmanové
z Prahy.
Legendární Olympic nezklamal
Vydařený hudební večer se odehrál 21.9.2013 na opočenském zimním stadionu, kde
koncertovala legendární skupina Olympic s Petrem Jandou, která od roku 2012 a také i letos
pokračovala v oslavách 50 let své existence. Přes některé spekulace, které se objevily
v médiích, úmrtí bubeníka Milana Peroutky neznamenalo konec skupiny. Kapela
s padesátiletou historií se rozhodla pokračovat dál. Na koncertu se skupinou vystoupil i
devětatřicetičlenný Český národní symfonický orchestr. Kromě několika nových písní zazněly
i osvědčené šlágry. Hity kapely v rockovém i symfonickém provedení nadchnuly vyprodaný
stadion. Milým bonusem pro návštěvníky bylo zdarma získání DVD Procházka historií
skupiny Olympic. Vstupné bylo 450 Kč, na místě 500 Kč.
Cena festivalu pro pana Ivo Kašpara
Pan Ivo Kašpar, předseda kruhu přátel hudby Opočenská beseda, se stal třetím nositelem
Ceny Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka za přínos kulturnímu dění v regionu.
V roce 2011 byla udělena Luboši Slukovi a v roce 2012 Václavu Rabasovi. Cenu převzal
na zahajovacím koncertě v Kostele sv. Václava v Dobrušce 29.9.2013 za více než 20 let
trvající práci v Opočenské besedě, k jejímž zakládajícím členům patří a byl jejím předsedou.
Spolek vznikl v roce 1992 s cílem rozvíjet historicky známé kulturní tradice Opočna, navázal
na Občanskou besedu založenou v roce 1863, tedy přesně před 150 lety. Činnost novodobé
Opočenské besedy zahrnovala širokou škálu aktivit jako vydávání Opočenských novin,
pořádání výstav, přednášek, koncertů vážné hudby. A právě koncerty se postupně pod
jménem Opočno hudební staly hlavní náplní činnosti. Vycházely z tradice Hudebních sobot,
jejichž zakladatelem byl v roce 1942 ředitel hudební školy J. V. Kratochvíl a skončily v roce
1950. Opočenská beseda se stala zárukou vysoké umělecké kvality, a k tomu finanční
dostupnost vstupenky, osobité kouzlo koncertních síní a společenská úroveň jsou důvodem
přízně posluchačů.
Pocta Janu Křtiteli Vaňhalovi (1739 – 1813)
Letošní závěrečný koncert cyklu Opočno hudební byl koncipován jako Pocta Janu Křtiteli
Vaňhalovi k dvoustému výročí jeho narození. Hudba skladatele obdivuhodných symfonií a
smyčcových kvartetů, který v mládí v Opočně působil jako varhaník, zazněla v pátek
27.9.2013 v Mariánském kostelíku v podání varhaníka Lukáše Vendla a sopranistky Heleny
Pellarové.
Ukončení výstavy Josefa Čapka Podoby
Posledním dnem v září skončila výstava děl malíře Josefa Čapka s názvem Podoby.
Ve výstavní síni Františka Kupky bylo k vidění na čtyři desítky autorových děl, mezi které
patří i jeho nedávno objevený oboustranný obraz Kontemplace / Dívka v hnědém šálu a dále
dosud nejdražší obraz Děvče v růžových šatech. Výstavu, kterou navštívilo přes tři tisíce
návštěvníků, ocenili i pracovníci Muzea bratří Čapků z jejich rodných Malých Svatoňovic a
řada osobností jako např. architekt Ladislav Lábus, herec Stanislav Zindulka, Miloň Čepelka.
S průběhem výstavy a zájmem návštěvníků bylo proto velmi spokojeno i vedení města.
SPORT
Od září probíhaly kurzy jógy pro mírně pokročilé i začátečníky pod vedením Boženy
Tymichové, a to v budově Základní školy na Trčkově náměstí. Ve stejné tělocvičně se také
konalo cvičení pilates pod vedením profesionální instruktorky této metody Mirky Svobodové
z Třebechovic p. O.
Hasičská soutěž ze seriálu Podorlické ligy
V neděli 1.9.2013 přálo počasí hasičské soutěži Podorlické ligy v požárním útoku v kategorii
mužů o Pohár města Opočna a v kategorii žen Memoriálu Pavly Fabiánové. Před budovou
Městského úřadu Opočno od 10 hodin dopoledne gradovalo soutěžní úsilí podpořené
odborným komentářem a hudebním doprovodem. Pohár starosty města Opočna získalo
družstvo Semechnic s časem 24.33, družstvo Opočna kleslo na celkové 7.místo. Memoriál
Pavly Fabiánové vyhrálo družstvo Lodína s časem 25.92. Naše závodnice dosáhly na 3. místo.
Smutné rozloučení
Dne 8.9.2013 zemřel ve věku 56 let pan Miloš Kopecký, velký příznivec opočenského
sportu. V mládí aktivně sportoval, věnoval se volejbalu a cyklistice, hrál hokej za HC
Opočno, později za Sokol Semechnice. Po skončení hráčské kariéry pracoval jako trenér
mládeže a funkcionář hokejového klubu. Redigoval internetové stránky hokejistů a fotbalistů,
byl dopisovatelem do okresního tisku. Řady místních sportovců opustil člověk pracovitý,
spolehlivý a vždy ochotný pomoci druhým, byl to nezměrný optimista, člověk s velkým
srdcem. Poslední rozloučení proběhlo 13.9.2013 na zimním stadionu v Opočně.
BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V Kodymově národním domě došlo k výměně starých obtížně opravitelných lavic za nové
židle, které jsou více praktické pro svou možnost lepšího skladování a lze je stohovat.
Přestěhování lékárny
V září se přestěhovala Lékárna U zámku ze Zámecké ulice do ulice Komenského č.p. 126 a
poprvé nově otevřela 25.9.2013. Stavební úpravy přízemí budovy za účelem zřízení lékárny
byly povoleny v červenci 2012 a kolaudační souhlas se změnou užívání části stavby byl
udělen v září 2013.
Projekt „Opočno – město bez bariér“
Firma Škoda Auto, která má svůj výrobní závod v Kvasinách, přináší našemu regionu nabídku
pracovních míst, poptávku pro stavebnictví a služby, možnosti pro dodavatele. Tato pozitiva
doprovází zvýšená intenzita silniční dopravy, kterou pocítilo i naše město. Grantový program
společnosti Škoda Auto pro rok 2013 „Zvýšení dopravní bezpečnosti a mobility v obcích“
má za cíl redukovat riziková místa pro kolize v automobilové dopravě a případná zranění
chodců, cyklistů a dále podporuje opatření ke zvýšení mobility občanů. Město Opočno
požádalo o podporu z grantového programu ŠKODA AUTO a. s. na přestavbu veřejných
záchodků. V návaznosti na rekonstrukci Kodymovy ulice byly tyto zpřístupněny i osobám se
sníženou schopností pohybu a projekt na zřízení bezbariérového veřejného WC byl proto ze
strany společnosti ŠKODA AUTO podpořen. Darovací smlouvou byl k tomuto účelu městu
Opočnu poskytnut dar ve výši 52.500 Kč.
Nová točna pro autobusy, chodník a parkoviště na nádraží
Stav nádražní točny byl již od jara v havarijním stavu, a autobusy proto k nádraží přestaly
zajíždět. Nyní se mohou díky nové asfaltové točně autobusy otáčet přímo před nádražím.
Nové zastávky s dlážděnými nástupišti mají více prostoru, proto budou cestující, zejména pak
školní děti, bezpečně přestupovat. Jako odstavná plocha byl upraven i prostor naproti nádraží,
kde přibylo devět parkovacích míst. Nově byla vydlážděná také část příjezdové cesty.
Vybudovat novou točnu na pozemku, kde se autobusy otáčely původně, byl problém, protože
patřil Českým drahám. Investorem stavby za dva miliony korun, které jako dotaci poskytl
Královéhradecký kraj, bylo město Opočno. Odstavné parkoviště hradilo město Opočno.
Stavbu realizovala firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.
BEZPEČNOST
Z klidu slunečného nedělního odpoledne vytrhla 29.9.2013 obyvatele Nádražní ulice dopravní
nehoda, které se stala na křižovatce u lékárny. Osobní automobil jedoucí od Hradce Králové
směrem k Českému Meziříčí nedal přednost autobusu, ve kterém byli tři lidé lehce zraněni.
V osobním voze bylo jedno těžké a jedno lehké zranění. Zásah rychlé záchranné služby,
policie a hasičů trval přibližně hodinu a doprava byla řízena kyvadlově.
Z dotačních prostředků byl pořízen systém protipovodňového varování, nový povodňový
plán a po celém území města byl rozveden bezdrátový rozhlas. Každou první středu v měsíci
ve 12 hodin probíhá „zkouška sirén“
ŘÍJEN
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA A SVĚT V ŘÍJNU 2013
Národní technické muzeum slavnostně zahájilo začátkem října plný provoz po několikaleté
rekonstrukci vernisážemi 4 stálých expozic.
1. 10 2013 zemřel ve věku 69 let populární autor písňových textů Zdeněk Rytíř (1944).
13.10.2013 ukončil žokejskou kariéru týden před svými 61. narozeninami Josef Váňa, když
na poslední překážce spadl z koně Tiumena a celou cílovou rovinku absolvoval pěšky
za ohromného aplausu tribun. Vítězem 123. Velké pardubické se stali obhájkyně prvenství
Orphee des Blins s žokejem Janem Faltejskem v sedle.
16.10.2013 odvrátil americký Kongres odvrátil platební neschopnost USA. Sněmovna
reprezentantů schválila kompromisní zákon o navýšení dluhového stropu a obnovení
financování federální vlády.
Volby
Ve dnech 25.10.2013 – 26.10.2013 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Tyto parlamentní volby byly předčasné. Ve volbách zvítězila
ČSSD, která získala 20,45 % hlasů. Na druhém místě překvapivě skončilo ANO 2011, které
získalo 18,65 %. Třetí skončila KSČM s 14,91%. Další pak skončily bývalé vládní strany
TOP 09 s 11,99 % a ODS s 7,72 %. Kritérium pro přijetí do sněmovny ještě splnily Úsvit
přímé demokracie Tomia Okamury se 6,88% a KDU-ČSL se 6,78%.
V Opočně proběhly s tímto výsledkem: Ve čtyřech volebních okrscích hlasovalo celkem
1576 voličů (z 2548 voličů na seznamech), volební účast tedy byla 61,98 %. Pořadí volených
stran podle úspěšnosti – ANO 2011 319 hlasů (20,38 %), ČSSD 304 hlasů (19,42 %), KSČM
224 hlasů (14,31 %), TOP 09 180 hlasů (11,5 %), KDU-ČSL 162 hlasů (10,35 %), Úsvit
přímé demokracie134 hlasů, ODS 102 hlasů. Ostatní strany pak získaly v součtu 23,97 %.
Změny v úhradě jízdenek
Od října došlo k převratné změně pro všechny cestující autobusové dopravy. Papírové
vícedenní jízdenky dostaly elektronickou variantu a byly nahrazeny čipovou kartou IREDO.
SPRÁVA MĚSTA
Rada města na svém jednání dne 7.10.2013 rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty
o jeden rok bezproblémovým nájemníkům, případně s podmínkou řádného splacení kauce
nebo řádného placení nájemného. Neplatícímu nájemníkovi byl schválen splátkový kalendář.
Rada města schválila pronájem Mariánského kostelíku k uspořádání koncertu skupiny
Menorah, dále byl schválen plán inventur pro rok 2013 a rozpočtové opatření pro možné
navýšení výdajů na veřejné osvětlení a rekonstrukci bazénu. Rada města schválila bezplatnou
výměnu starého zrcadla u výjezdu z Lišťoviny na Hradeckou ulici za nové. Schválením
dodatku smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. bude doplněn obrubník a
zpevněn asfalt na vnější straně točny u vlakového nádraží. Rada města neschválila vyhrazení
parkovacích míst v pěší zóně pro potřeby uživatelů bytových prostor. Pro smlouvu o dílo na
provedení vjezdu k základní škole č.313, parkoviště u nádraží a odvodnění křižovatky u
Jordánku firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. bude požadováno prodloužení záruční doby na
60 měsíců. Rada města rozhodla nechat zpracovat Ing. Kozákem dokumentaci na přístřešek u
hasičské zbrojnice. Bylo rozhodnuto o realizaci změny systému parkování na Kupkově
náměstí
na parkování s parkovacím kotoučem, a to s maximální dobou stání 2 hodiny.
Začátek nového systému parkování na horní části Kupkova náměstí by platil od dubna 2014.
Byla podána informace o úsporách za energie v rámci e-aukce energií. Rada města schválila
uzavření smlouvy s Regionální poradenskou agenturou, s.r.o. Brno na zúžený rozsah projektu,
tj. obnova zeleně v Nádražní ulici a oddělení zástavby od průmyslové zóny v Podzámčí
s podmínkou úpravy ceny. Bylo jednáno o prodloužení nájemní smlouvy s HC Opočno a
přípravě žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce strojovny. Dále bylo jednáno o zadání
zakázky na opravu kotelny v provozní budově ČOV Opočno. Bylo odsouhlaseno uzavření
smlouvy s panem Vyčítalem, Plotiště nad Labem, k zajištění hlídacích a bezpečnostních
služeb na území města. Rada zasedala ještě 23.9.2013. Odsouhlasila poskytnutí daru
občanskému sdružení Důchodci od Dědiny ve výši 5000,-. S ohledem na úpravu sociálního
zařízení u tělocvičny č.p.313 rozhodla o zvýšení nájmu na 250 Kč/hod. Po kontrole
aktivačních nádrží ČOV bylo zjištěno jejich zanesení hrubými nečistotami, proto Rada
rozhodla prověřit důvod znečištění a prověřit dodržování provozního řádu. Byl projednáván
případný odprodej trafostanice v Legonu. Byl odsouhlasen návrh na složení komise pro výběr
vedoucího TIC i zvýšení počtu pracovních míst ze dvou na tři s očekáváním zlepšení služeb.
Rada schválila opravu plotu kolem urnového háje i příspěvek HC Opočno ve výši 45.000 Kč.
Rozhodla neposkytovat další příspěvek na dobudování studny TJ Spartak.
Technickobezpečnostní prohlídka vodního díla Broumar odhalila špatný stav hráze a přelivu,
tato situace bude proto projednána se Správou silnic KHK. Pro bezpečnost chodců bude
současně řešeno i prodloužení chodníku v oblouku zatáčky. Rada vzala na vědomí potřebu
vícepráce na rekonstrukci komunikací v ulici Komenského, Baštecká a Kodymova. Bylo
schváleno zařazení nákladů ve výši 1.544.000 Kč na akci KUPKA – PUTEAUX – OPOČNO
– výstava obrazů Františka Kupky do rozpočtu města Opočna na rok 2014. Na svém jednání
dne 14.10.2013 zastupitelstvo odsouhlasilo paní Janu Vejrovou (1947) jako přísedící z řad
občanů města pro výkon soudnictví na funkční období 4 let. Schválilo převod pozemků mezi
městem Opočno a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Krajským
pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj. Podstatnou část jednání zastupitelé věnovali
otázce bytového domu Opočno č.p.680. Pro případnou podjatost v této věci bylo z hlasování
pět zastupitelů vyloučeno. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměry na uzavření smluv
o smlouvách budoucích kupních se stávajícími nájemníky bytových jednotek na budoucí
odkoupení společně s podílem na společných částech budovy. A současně rozhodlo zveřejnit
záměry na uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích kupních se stávajícími
nájemníky bytových jednotek v tom smyslu, že kupní ceny budou sníženy o nedoplatek
každého bytu evidovaný k 30.9.2013. Důvodem je úprava úrokové sazby úvěru, který byl
hlavní položkou při stanovení kupních cen bytů.
POČASÍ
Počátek října přinesl jasné počasí s první ranní mlhou a přízemními mrazíky až – 2°C.
Odpolední teploty se pohybovaly mezi 9 až 13°C. Postupně se oteplovalo, ale přibývala
oblačnost, která přinesla zataženou oblohu s přeháňkami. Za slunečného počasí však teplota
dosahovala kolem 18°C a v závěru měsíce se počasí vrátilo spíše na začátek září, protože
odpolední teploty stoupaly až na 22°C. Podobně teplý říjen jsme naposledy zažili v roce 2008.
Rapidní ochlazení až na 8°C přišlo poslední dva dny, kdy bylo zataženo s deštěm
KULTURA
Divadelní podzim zahájen
V pátek 4. října 2013 zahájilo trutnovské amatérské divadlo Ďyvadlo Neklid další ročník
Divadelního podzimu. Soubor vznikl v roce 2002 a uvádí na scénu jen vlastní repertoár. Hra
autora Petra Vanžury Prase v kufru představila svérázným způsobem ty nejhorší vlastnosti
lidí na příběhu v uzavřené komunitě. Život skupiny členů zahrádkářské osady kopíroval
životní realitu skutečných lidí, která se denně odehrává kolem nás. Drsná sonda do lidské
duše odkryla, jak příslušnost ke kolektivu nahrazuje ztrátu vlastního smyslu života i
sebevědomí a jak nakonec všechno přebije závist.
Soutěž zpravodajů
Vyhlášením výsledků byla 1.10.2013 byla ukončena za účasti starostů, šéfredaktorů a tvůrců
tiskovin velká soutěž zpravodajů Rychnovska. V pořadí 3. ročník soutěžní přehlídky
zpravodajů místního regionu vyhlásila jako hlavní pořadatel knihovna U Mokřinky v Mokrém
spolu s Rychnovským deníkem. V soutěži se prezentovalo 40 zpravodajů z 26 obcí, 9 měst,
2 městysů a 3 jiných organizací. O pořadí rozhodovalo v elektronickém hlasování 3076 hlasů.
Třetího místa v kategorii městských zpravodajů, které Opočenské noviny získaly, si velmi
vážíme.
Heroldovo kvarteto
Dne 6.10.2013 zněly Mariánským kostelíkem tóny Smyčcového kvartetu G dur Franze
Schuberta v provedení Heroldova kvarteta. Jednalo se o druhý koncert Mezinárodního
hudebního festivalu F.L.Věka. Po první skladbě Franze Schuberta umělecký ředitel festivalu
Pavel Svoboda osobně uvedl Smyčcový kvartet č. 4 Luboše Sluky a popřál autorovi,
opočenskému rodákovi a prvnímu nositeli Ceny MHF F.L.Věka vše nejlepší k jeho nedávným
85. narozeninám. Na konci programu se nadšené publikum, které zaplnilo prostory kostelíku,
dočkalo přídavku v podobě finále „Amerického" kvartetu Antonína Dvořáka a poté naprosto
všichni posluchači povstali a aplaudovali čtyřem umělcům: koncertnímu mistru
Symfonického orchestru Českého rozhlasu Petru Zdvihalovi - 1. housle, Janu Valtovi 2. housle, Karlu Untermüllerovi -viola a Davidu Havelíkovi - violoncello za jejich výkon.
Atmosféra byla úžasná. Heroldovo kvarteto potvrdilo, že je špičkovým tělesem a předvedlo
opravdu brilantní výkon.
Přednáška
Ve středu 9.10.2013 proběhla v jídelně základní školy přednáška "O prvcích a vitamínech a
jejich vlivu na lidské zdraví a jednání". Podvečerní povídání vedl pan Miroslav Hrabica,
známý moravský léčitel a autor knih o zdraví. Jeho výklad pojednával o tématu prvků a
vitamínů, které jsou potřebné pro spokojený život. Odkrýval zákonitosti vzniku a rozvoje
různých onemocnění. Také upozornil na skutečnost, že nedostatek prvků a vitamínů z velké
části způsobuje jejich nadměrná spotřeba v těle, jejíž příčinou bývá chybné chování a
smýšlení dotyčného. Povídání o tom, čím se kdy a proč léčit a co k obvyklé léčbě ještě přidat,
o vlivu stravy, pohybové aktivitě i prostředí, bylo velmi zajímavé.
Divadélko Batole 6.10.2013 zahrálo v Kodymově národním domě pohádku O Červené
Karkulce.
46.mezinárodní setkání sokolníků
Naše město hostilo od 9.10.2013 do 13.10.2013 každoroční setkání sokolníků, nejprestižnější
akci ve světovém měřítku. Účast opět zopakovali sokolníci ze zahraničí, letos například i
z Francie a Turecka. Celkem se do Opočna sjelo 300 lovců. Fanfáry při slavnostním nástupu
zahájily lov, stejně tak večer při výřadu jejich zvuk vzdával poctu ulovené zvěři. Podle slov
předsedy Klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty Petra Zvolánka právě tyto
tradice, atmosféra a rituály myslivectví střední Evropy a Čech přivádějí do Opočna sokolníky
z celé Evropy znovu a znovu. Za kořistí se lovci s ohledem na stále nižší počet lovné drobné
zvěře vydávali i daleko za hranice regionu, a to až např. do revírů Náchodska a Pardubicka.
Na slavnostním sobotním výřadu byla předvedena zvěř ulovená za tři dny, celkem jí bylo 116
kusů. Veřejnost opět potěšily ukázky lovu, které proběhly na Vodětínském kopci. Tisíce let
staré sokolnictví bylo před dvěma lety zařazeno na seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO. Starosta města, Štěpán Jelínek, uvedl, že jsou připravovány podklady pro využití
budovy bývalého soudu, kde by měla být umístěna expozice sokolnictví.
Výřad 11.10.2013
Krajinou zmizelých ledovců
Skvělé záběry živě komentovaného cestopisného videa doprovázené hudbou, která příjemně
dotvářela atmosféru navštívených míst, čekaly 15.10.2013 v podvečer na návštěvníky
přednášky RNDr. Petra Rybáře, čestného člena Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda
GLOBE. Se svými přáteli procestoval téměř 50 zemí na 5 kontinentech. Jeho prezentace
přiblížila posluchačům ve zcela zaplněné knihovně téměř 100 kilometrů dlouhé putování
„Vlčí stezkou – Susitaival“ poblíž rusko-finské hranice v pustinách severní Karélie a
po stezkách finských hor.
Divadelní představení Ženitba
25.10.2013 byla v Kodymově národním domě uvedena světoznámá komedie N. V .Gogola
Ženitba v podání divadelního spolku Symposion z Třebechovic p. O. Diváci sledovali
anekdotu o nepovedené svatbě starého mládence Podkolatova, jenž si stále pohrával s
myšlenkou na manželství. Téměř se skoro ženil, ale těsně před svatbou včas utekl oknem,
přičemž stárnoucí nevěsta ve snaze nepřijít o žádného z pěti nápadníků tak nakonec přišla o
všechny. Komedie svým osobitým humorem nikoho nezklamala. Obecenstvo se bavilo řadou
nečekaných veselých situací i neuvěřitelnými postavami.
Úspěch Jana Ježdíka v soutěži Czech press photo - 3.místo v kategorii sport
Výběr ze série soutěžních fotografií z etapového závodu psích spřežení Šediváčkův long,
Deštné v Orlických horách, leden 2013
SPORT
Dnem 5.10.2013 začal na zimním stadionu trénovat hradecký curlingový klub CC Riper pod
vedením pana Václava Hubálka. O ledovou plochu se s hokejovým oddílem dělil s tím, že
jejich tréninky nebudou hokejistům zasahovat do přípravy a zápasů. Při lajnování
curlingových čar pomáhali i hokejisté. Nový a nezvyklý sport přilákal k původní členské
základně další zájemce a „zametání košťaty“ oživilo dění na stadionu.
Ve stejný den, a to 5.10.2013, bylo zahájeno bruslení pro veřejnost.
BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V rámci úklidu města zabezpečil Městský úřad Opočno a firma Marius Pedersen a.s. sběr a
svoz nebezpečného komunálního odpadu, který občané přinášeli dne 5.10.2013 na předem
určená stanoviště. V době od 7.10.2013 do 17.10.2013 probíhal sběr a svoz komunálního
odpadu, který byl tradičně zabezpečen umístěním velkoobjemových kontejnerů.
Paní Monika Koďousková otevřela svoji novou prodejnu Květy Fantazie v ulici
Komenského č.p.124. Kromě řezaných květin nabídla i nový sortiment bytových doplňků a
květinových dekorací.
BEZPEČNOST
K požáru kontejnerů na odpad vyjížděl sbor dobrovolných hasičů 24.10.2013 v brzkých
ranních hodinách. Požár byl uhašen jedním vysokotlakým proudem, preventivně došlo
i k ochlazení přilehlých budov. Předběžná škoda byla vyčíslena na 24.000 Kč.
ZDRAVOTNICTVÍ
O dalším osudu naší nemocnice rozhodli 21.10.2013 krajští zastupitelé, areál bývalé
nemocnice získalo opět město. V roce 2010 bylo krajem toto zdravotnické zařízení, které
provozovala Opočenská nemocniční a.s., zrušeno. Nemocnice byla nabídnuta k prodeji jako
nákladný nepotřebný majetek krajského úřadu, a protože jiný zájemce se nenašel, dostala
radnice zpět 6 budov a pozemky v areálu darem. Krajský úřad si ponechal léčebnu
dlouhodobě nemocných s polovinou přináležejících přístupových pozemků.
LISTOPAD
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA A SVĚT V LISTOPADU 2013
7. 11.2013 rozhodla Bankovní rada ČNB o používání měnového kurzu jako nástroje měnové
politiky, provedla devizovou intervenci a drasticky oslabila kurz koruny. Rozhodnutí držet
kurz koruny poblíž hladiny 27 Kč za euro vyvolalo živou diskuzi odborné i široké veřejnosti.
14.11.2013 zrušila Kanada vízovou povinnost, která pro české občany platila od července
2009.
21.11.2013 vypukly na Ukrajině protesty kvůli nepodepsání smlouvy o vstupu do Evropské
unie, nazvaný později Euromajdan. Protesty směřovaly ke svržení vlády Mykoly Azarova
zároveň i pro odstoupení prezidenta Viktora Janukovyče.
SPRÁVA MĚSTA
Na zasedání Rady města dne 4.11.2013 bylo rozhodnuto o prodloužení nájemních smluv
bytových jednotek. Rada rozhodla zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2014 náklady
na instalaci bezpečnostní signalizace v prostoru Městské knihovny. Dále odsouhlasila jednání
s TJ Sokol o majetkovém vyrovnání za pozemek pod zimním stadionem. Odsouhlasila zadání
zpracování stavebně historického průzkumu objektu č.p.2. Dne 4.11.2013 jednalo také
Zastupitelstvo. Schválilo aktualizovaný program regenerace městské památkové rezervace
na období 2014 – 2018 jako podklad pro ministerstvo kultury k poskytnutí dotací. Schválilo
změnu vyhlášky o poplatku za užívání veřejného prostranství s tím, že bude snížen poplatek
provozovnám za zábor prostranství v zimním období a poplatek za reklamní zařízení
do velikosti 1 m2. Dále byly projednány finanční záležitosti - schválení přijetí úvěru od České
spořitelny na financování odkupu 1/3 nemovitosti č.p.247, posílení rozpočtu bytového
hospodářství z prostředků fondu rozvoje bydlení. Ve věci majetku byl schválen návrh kupní
smlouvy mezi městem Opočno a Českou spořitelnou na odkup spoluvlastnického podílu 1/3
z celku budovy městského úřadu za cenu 1,6 mil. Kč. Dále přijalo dar od Královéhradeckého
kraje zahrnující pozemky a budovy bývalé nemocnice. Zastupitelstvo rozhodlo i o podání
žádosti pozemkovému úřadu k převodu pozemků pod cyklostezkou. Důležitým bodem
programu byly byty v Podzámčí, díky kterému byli přítomni i kupující těchto bytových
jednotek, kteří upozornili na zpochybnitelnost platnosti smluv a s ohledem na vyšší právní
jistotu žádali tento stav řešit. Nejprve bylo zrušeno usnesení z roku 2011, které se týkalo
závazků Bytového družstva Podzámčí. Zrušeno bylo i usnesení z roku 2013, kterým město
trvalo na dodržení sjednané kupní ceny bytů. Následně bylo rozhodnuto o schválení
budoucího prodeje bytových jednotek v čp.680 v Podzámčí a bylo schváleno vlastní znění
smluv. Dodatkem byla nakonec snížena kupní cena o nedoplatek každého bytu zjištěný
k 30.9.2013, důvodem snížení byla úprava úrokové sazby úvěru, který byl hlavní položkou při
stanovení kupní ceny bytů. Jednalo se i o kapucínském klášteře. Zastupitelstvo souhlasilo, aby
po vyhlášení záměru na prodej projevilo město Opočno zájem o převod areálu do vlastnictví
města. Rada znovu zasedala 18.11.2013. Věnovala se otázce prodlužování nájemních smluv
bytů. Vzala na vědomí zvýšené náklady na vytápění ZŠ č.p.4 a vyžádala svolání schůzky
s firmou, která prováděla plynofikaci. Byl odsouhlasen hloubkový rentgenový monitoring
kamenného mostu na Švamberku a nákup nové výzdoby na vánoční strom. Rada schválila
přijetí krajské dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Nebylo odsouhlaseno snížení
nájmu České poště v prostorách č.p.307 a zrušení podjezdu u železniční stanice. Rada
rozhodla zveřejnit záměr na prodej pozemků ve Skuherského ulici. Odsouhlasila postup
účastníků do dalšího kola architektonické soutěže na úpravu Kupkova náměstí. Dále byla
schválena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací
v ulici Vorlova a Charouzova i úhrada projektové dokumentace na úpravy bytu v areálu
mateřské školy. Rada souhlasila s ukončením nájemní smlouvy pro kavárnu v KND
k 30.11.2013 a vyhlášením záměru na budoucí pronájem. Rada odsouhlasila opravu omítky
části budovy ZŠ č.p.4 a schválila poskytnutí daru ZUŠ na adventní koncert ve výši 2500 Kč.
Poslední jednání Rady dne 25.11.2013 bylo mimořádné a proběhlo 25.11.2013 s jediným
bodem programu, který se týkal dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
pod zimním stadionem od TJ Sokol. Schválení tohoto dodatku bylo nezbytné pro doplnění
žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce strojovny chlazení ZS Opočno“. Doba
pronájmu se prodlužila do 31.12.2025.
POČASÍ
První listopadové dny přinesly do hor sníh, na hřebenech Krkonoš napadly asi dva centimetry
sněhu. Teploty klesly slabě nad nulu. Druhý týden byl zatažený s oblačností a mrholením.
V sobotu 16.11.2013 i v neděli 17.11.2013 město doslova schovala sychravá mlha, kterou
způsobila inverze. V dalších dnech se oblačnost na krátký čas protrhala s celkem příjemnými
teplotami k 8°C. V závěru měsíce dorazil od severu studený vzduch a s ním výrazné
ochlazení, vyjasnilo se na polojasno, sněhové přeháňky přišly i do nižších poloh a 26.11.2013
se první sněhový poprašek objevil i v Opočně. Teploty pod nulou a mrholení nám
zkomplikovaly život v závěru měsíce. V noci 27.11.2013 začalo mrholit a podchlazené
chodníky i silnice namrzly. Pohyb po městě se zpomalil.
KULTURA
Divadlo pro děti
V Kodymově národním domě představilo 3.11.2013 maňáskové divadlo Batole pohádku
O drakovi. Loutkové divadlo Opočenský kašpárek pozvalo děti 17.11.2013 na pohádku Jak
se čert stal ševcem.
Prodloužení sezóny na zámku
V letošní sezóně byla netradičně prodloužena návštěvní doba až do konce listopadu. Interiéry
zámku zůstaly přístupné ve všední den od 9.00 do 15.00 hodin pro skupiny o 10 a více
osobách po předchozím objednání. Klimatické podmínky (jako teplota a vlhkost) ještě
v tomto období exponáty výrazně neohrozily.
Večer ruské kultury
Velmi příjemné chvíle čekaly na návštěvníky Ruského odpoledne v sobotu 16.11.2013. V sále
Kodymova národního domu pro ně byl připraven nejen zajímavý program, ale i ruské národní
pochoutky a nápoje. Každý příchozí usedal ke svému stolku s kalíškem ruské vodky
na přípitek a také mohl ochutnat připravené ruské tradiční sušenky bubliky a rastěgaje. Zcela
funkční samovary vykouzlily o přestávkách voňavý čaj, ke kterému organizátorky napekly
kyjevský dort a medovníky. Ale zážitky nebyly jen gurmánské. Ruská lektorka Anna Evsina,
předsedkyně Mezinárodního kulturního institutu Klíč, provedla posluchače kvízem o Rusku a
Povolží. Další přednášející Eva Votroubková netradiční prezentací s názvem Cesta do hlubin
lidské duše upozornila na význam spisovatele Dostojevského jako autora vnitřního dialogu.
Sama se touto tematikou hlouběji zabývala ve své diplomové práci. Malý pěvecký sbor se
veřejnosti představil písní Anděl s textem M .J. Lermontova a hudebním námětem Sergeje
Rachmaninova. O opravdu povedené akci svědčí spokojenost účastníků, kteří na adresu
organizátorů nešetřili uznáním a chválou již během programu.
Opočenské proměny
Letopisecká komise připravila 26. 11. 2013 pro veřejnost první promítání textového a
obrazového materiálu ze svého archivu. Tímto způsobem představila svoji činnost, způsoby
archivace, sběr materiálu a práci s dokumenty. Prezentace se věnovala příběhu kláštera a
centru města s radnicí, která nebyla vždy ústřední dominantou náměstí. Posluchači se detailně
seznámili se složitou historií radniční budovy a dalšími proměnami zejména v jižní části
náměstí. Promítání s názvem Opočenské proměny mělo výborné ohlasy.
Divadelní představení Charleyova teta
V Kodymově národním domě uvedl divadelní soubor Jirásek z Týniště n. O. dne 22.11.2013
hudební komedii anglického autora J. B. Thomase Charleyova teta v režii Jana Bohatého.
Studenti Charley a Jack chtějí požádat své vyvolené o ruku. Shodou okolností má Charleyho
navštívit bohatá tetička z Brazílie. Její příjezd se ale nečekaně opozdí, a tak studenti vezmou
vše do svých rukou. Diváci v tomto kousku plného humoru ocenili výkony protagonistů i
hudební doprovod z ruky slavného hudebního skladatele Vlastimila Hály.
Věneček
Věnečkem skončil 23.11.2013 kurz tance a společenské výchovy, který se letos stejně jako
celý kurz konal v sále Kodymova národního domu. I přes obavu, že sál všechny účastníky
nepojme, mohli rodiče i prarodiče v klidu sledovat a vyzkoušet taneční umění svých dětí a
vnoučat. Skvělá atmosféra, poděkování tanečnímu mistrovi s manželkou byly vyvrcholením
celého kurzu.
Výstava paličkované krajky
Blížící se vánoční atmosféru umocnila výstava paličkované krajky v sokolském domě, která
trvala od 25.11.2013 do 1.12.2013 a kterou pořádal Klub přátel paličkované krajky.
Opočenské krajkářky spolupracují od roku 2008 se zkušenou lektorkou Blankou
Kovařovicovou ze sdružení YMKA Hradec Králové. Pod jejím vedením v kurzech dosáhly
obdivuhodné zručnosti. Z krajkářských technik je paličkování nejhezčí a technicky
nejsložitější. Samy krajkářky doporučují paličkování jako výbornou rehabilitační metodu,
při které se používají obě ruce a zatěžují obě mozkové hemisféry. Krajkářství je řemeslo
velmi staré, pracné a jedinečné. Na výstavě mohli návštěvníci zhlédnout oděvní doplňky,
krajkové dečky, paličkované ozdoby, dekorace s vánočními motivy a paličkované krajkové
obrázky. Ale také třeba zajímavý skleněný svícen zdobený paličkovanou krajkou. Výstava se
líbila zvláště těm, kteří mají cit, vkus a dokážou ocenit náročnou ruční práci.
Zastoupení Opočna v soutěži filmařů
Dne 29.11.2013 proběhl ve Sporthotelu Weldis v Dlouhé Vsi 2. ročník Setkání amatérských
filmařů z rychnovského regionu, kteří zde prezentovali své zajímavé dokumenty. Známý
opočenský zahradník pan Jaroslav Černý do něho přispěl krátkým snímkem „Dům holubí“ o
životě poštovních holubů, které sám chová.
Mikuláš
Tradiční akce opět přilákala tisíce návštěvníků. Program byl zahájen vytrubováním
Žesťového sdružení Dobruška, děti se dočkaly nástupu andělů, čertovského reje, příjezdu
Mikuláše i rozsvícení vánočního stromu. Majestátní strom letos městu darovali manželé
Novotní z Rohenic (pokácení a transport byl v režii města, po odstrojení bylo dřevo vráceno
zpět majitelům). Po celý den mohli návštěvníci ochutnávat dobroty u stánků. Scénář a režii
programu měl na starosti pan Josef Machač.
BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Od 14.11.2013 do 18.11.2013 probíhala oprava přístupu k Městské knihovně Opočno v úseku
od hlavní silnice k vratům. Povrch ke vratům knihovny byl vyasfaltován. Cesta od vrat
ke knihovně zůstala vysypaná štěrkem, protože tento pozemek není ve vlastnictví města
Opočna.
BEZPEČNOST
Hasiči vyjížděli v listopadu ke dvěma dopravním nehodám. V Opočně se 18.11.2013
v podvečer u benzínové pumpy u obory srazily dva osobní automobily. Po ošetření zraněné
osoby a zajištění vozidla proti požáru, museli odklonit dopravu ve směru na Přepychy.
21.listopadu 2013 také v podvečer vyjeli k dopravní nehodě osobního automobilu a dodávky
v centru Očelic. Zraněnou osobu vyprostili a předali k ošetření zdravotníkům. Zajistili vozidla
proti požáru a postarali se o úklid na místě nehody.
ZDRAVOTNICTVÍ
U příležitosti Mezinárodního dne diabetu proběhlo 23.11.2013 již sedmé setkání v laboratoři
budovy Polikliniky Opočno s MUDr. Hrdinou. Zájemci mohli požádat o změření glykemie,
kontrolu glukametru a popovídat si o novinkách v léčbě cukrovky.
Od listopadu otevřel v budově polikliniky svoji úterní ordinaci urolog MUDr. Hafuda.
PROSINEC
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPA A SVĚT V PROSINCI 2013
5.12.2013 zemřel ve věku 95 let světově proslulý bojovník proti apartheidu a pozdější
prezident Jihoafrické republiky Nelson Mandela.
7.12.2013 přerušila firma Metrostav a.s. Praha stavbu tunelu Blanka. Důvodem zastavení
prací byl dluh pražského magistrátu ve výši 2,1 miliardy korun.
26.12.2013 pronesl prezident Miloš Zeman vánoční poselství ze zámku v Lánech. Navázal na
tradici z první republiky, kdy podobné projevy měl československý prezident Tomáš Garrigue
Masaryk. Předchozí prezidenti mluvili k občanům České republiky 1. ledna.
SPRÁVA MĚSTA
V prosinci na svém zasedání dne 2.12.2013 Rada rozhodla, že s ohledem na platnost nového
občanského zákoníku, bude nálezci svěřená nalezená věc až po uplynutí jednoho roku
od vyhlášení nálezu, pokud se nepřihlásí sám majitel. Byly prodlouženy nájemní smlouvy na
byty. Bylo schváleno vyřazení a likvidace nepoužitelného majetku příspěvkových organizací
města, majetek může být nabídnut k prodeji s tím, že tržba zůstane výnosem organizace. Rada
schválila příspěvek na organizaci oblastního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek
2014. Byla schválena finanční spoluúčast a partnerství města Opočna v projektu
„Mezinárodní tábor v Polsku“. Bylo rozhodnuto o rozeslání veřejné zakázky
na
rekonstrukci povrchů Krehanovy ulice s termínem realizace od března do listopadu 2014.
Vzala na vědomí zamítavou odpověď Povodí Labe na žádost města o převod pozemku
p.č.1305/2 do jeho vlastnictví. Informace bude k dalšímu řešení předložena Zastupitelstvu.
Rada řešila prodej pozemků pod bytovými domy č.p.590 a 587 a kolem domů s tím, že
předloží vyjádření zástupců těchto domů zastupitelům s návrhem prodat pozemky za dříve
stanovené ceny. Byla odsouhlasena mimořádná odměna redakční radě Opočenských novin,
odměna ředitelce ZŠ Opočno a přijetí finančního daru od Škoda Auto a.s. pro ZŠ. Bylo
odsouhlaseno zveřejnění výzvy na akci „MŠ Opočno, stavební úpravy – nová třída“ a
oslovení navržených firem. Rada potvrdila pořadí uchazečů z výběrového řízení na vedoucího
informačního centra, od 1.1.2014 bude do této funkce jmenován Dalibor Štěpán ml. Byl
schválen výsledek výběrového řízení na zakázku architektonické studie pro Trčkovo náměstí
s tím, že s vítězem tohoto řízení, společností Lábus – Architektonický ateliér s.r.o. Praha,
bude uzavřena smlouva o dílo pouze v případě schválení této položky v rozpočtu na rok 2014.
Rada vzala na vědomí informaci o špatném stavu přechodu pro chodce u hotelu Holub a bude
jednat s SÚS KHK o jeho opravě. Rada města rozhodla požádat prostřednictvím SÚS KHK o
bezúplatný převod vyčleněných pozemků pod chodníky v Nádražní a Hradecké ulici a u
Broumaru. Radní znovu zasedali 16.12.2013. Na základě porovnání nabídek bylo rozhodnuto
pronajmout kavárnu v KND firmě Max Ro Café s.r.o. Hradec Králové. Bylo schváleno
rozšíření služeb školní psycholožky v ZŠ Opočno a schváleno bylo také předložení nových
kritérií pro přijímání občanů do domova pro seniory. Dále bylo jednáno o využití prostor
ordinace urologie v návaznosti na potřebu nové ordinace pro MUDr. Bejdu. S HC Opočno
bude projednána otázka plakátovacích ploch, vitrína u knihovny byla po rekonstrukci povrchů
odstraněna. Bylo odsouhlaseno nové složení redakční rady Opočenských novin – Bc. Pavel
Anděl, Mgr. Tereza Hoderová, šéfredaktorem bude Dalibor Štěpán ml. Schválena byla i
příprava akce „Opravy propustku u Broumaru“. Dále byla schválena smlouva o zřízení místa
zpětného odběru přenosných baterií vedle podatelny na MÚ. Byl odsouhlasen návrh nájemní
smlouvy o nájmu části nemovitosti v Semechnicích k umístění zařízení lokálního výstražného
systému protipovodňové ochrany pro město Opočno (srážkoměrné čidlo). Zasedali i
zastupitelé, na svém jednání 16.12.2013 odsouhlasili návrh na úpravu ceny vodného a
stočného na rok 2014. Schválili vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Do doby
schválení rozpočtu na rok 2014 bylo schváleno rozpočtové provizorium a jeho pravidla.
Ve věci areálu kláštera bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku pod budovou restaurace
zimního stadionu. Schválilo také podání žádosti o odkoupení pozemku pod točnou u
vlakového nádraží od Českých drah. Byl projednán i prodej pozemků do podílového
spoluvlastnictví majitelům bytových jednotek v bytovém domě čp.587, čp.588, čp.589, čp.590
ve Skuherského ulici. Bylo rozhodnuto schválit snížení budoucích kupních cen pro byty
v Podzámčí čp.680. Zastupitelstvo souhlasilo s konáním akcí jako výstava originálů obrazů
Fr.Kupky zapůjčené z Puteaux, koncert Filharmonie Hradec Králové s Evou Urbanovou a
další kulturní akce s tím, že bude vytvořena finanční rezerva 250.000 Kč v rozpočtu na rok
2014 pro případné krytí schodku celé akce.
POČASÍ
Začátek prosince se nesl ve znamení slunečných a relativně teplých dní. Od 5.12.2013 se
postupně obloha zatáhla, drobné mrholení vystřídalo vydatné sněžení. Teploty kolem
8.12.2013 klesly až na -8°C. Nejsilnější vítr byl v pátek 6.12.2013, na hřebenech hor
dosahoval až 125 km za hodinu. Se silným větrem k nám dorazil studený arktický vzduch.
Napadlo 5 cm nového sněhu. Obratem jsme se však od 12.12.2013 potýkali s inverzí, bylo
mlhavo. V předvánočním čase se teploty udržely nad nulou, mrholilo a 22.12.2013 v noci i
vydatně pršelo. Na Štědrý den bylo zataženo a neobvykle teplo až 8°C, ranní teploty klesly
k 3°C až -1°C, ale potrápil nás silný vítr. Meteorologové tuto dobu pojmenovali jako větrné
svátky, a byly také za posledních 25 let těmi nejteplejšími. Pravé zimní počasí nepřišlo.
Na Štěpána vyšplhaly odpolední nejvyšší teploty na 6 až 10°C. Na Silvestra bylo zataženo,
za sluníčkem bylo třeba kvůli inverzi vyrazit do hor, kde ale ani na lyžaře nečekaly vhodné
podmínky.
KULTURA
Předvánoční období nemusí být jen o chvatu a shonu. Ten, kdo si chtěl adventní čas skutečně
vychutnat, měl na výběr.
Výstava SŠ a ZŠ Nové Město n.M. – pracoviště Opočno od 30.11.2013 do 1.12.2013
Vánoční výstava v areálu střední školy v Opočně přilákala první prosincový víkend stovky
lidí. Letos se vystavovalo na téma Hudební Vánoce, a proto netradičně byly ke spolupráci
přizvány i základní a mateřské a základní umělecké školy. Nejenže předvedly svoje hudební
dovednosti, ale připravily si i vlastní expozici. Výstavou se ale prezentovali především
studenti střední školy, a to v soutěžním aranžmá ozdobení lahve, předvedli zručnost
v kulinářském umění vyřezávání zeleninových a ovocných dekorací. Novinkou byly výrobky
z vosku a dřeva, kterými se prezentovaly nově vzniklé kroužky – včelařský a dřevařský.
Návštěvníci v tamní kuchyni ochutnali míchané nápoje a drobné občerstvení jako
např.flambované palačinky. Zájemci o studium mohli zároveň využít i možnosti prohlídky
školy v rámci dne otevřených dveří.
Loutkové divadélko Opočenský kašpárek představilo 15.12.2013 malým i velkým divákům v
Kodymově národním domě pohádku Štědrý večer.
Vánoční koncerty
Pro první adventní neděli 1.12.2013 připravili žáci a učitelé ZUŠ v Mariánském kostelíku
Adventní koncert plný vánočních koled a pohádkových písniček. Další akcí ZUŠ byl o týden
později 8.12.2013 koncert s podtitulem Hudba v renesančních Čechách v době
adventu, na němž své umění prezentoval soubor La Bilancetta. V průběhu večera, kterým
vlídně provázela Jana Wienerová, farářka Čs.církve husitské, byly uvedeny středověké a
renesanční skladby, písně z tzv.Benešovského kancionálu a z kancionálu Jana Franuse,
zámožného soukeníka z Hradce Králové. Originálně zněly dnes již zaniklé hudební nástroje –
vihuela, drnkací nástroj renesančního Španělska, varhanní pozitiv, malé varhánky bez pedálu
nebo viola da gamba.
Velký zájem byl o další adventní koncert Swingové vánoční hody hudební skupiny Mladý
týnišťský bigband z Týniště nad Orlicí, který vystoupil 15.12.2013 v Kodymově národním
domě společně s pěveckým sborem Carmina z Rychnova n.Kn.
Kodymův národní dům se 21.12.2013 zaplnil milovníky dechové hudby, kteří si přišli
zpříjemnit předvánoční adventní chvíle tradičním vystoupením orchestru Opočenky
pod vedením Václava Lepše. Směs známých melodií, skvělá nálada a dlouhotrvající potlesk
potvrdily, že pro ně toto setkání neodmyslitelně patří k těm nejhezčím zážitkům.
Sérii adventních koncertů završila Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby v kostele
Nejsvětější Trojice na Trčkově náměstí v neděli 22.12.2013 v podání pardubického
chrámového sboru Cantus Amici a orchestru KMČ. Taktovku pozvedl Václav Lepš,
pěveckých sól se ujali Jana Lesná (soprán), Zdeňka Grossová (alt), Jaroslav Smola (tenor) a
Zdeněk Svědík (bas). Dojímavou vznešenou atmosféru podtrhovala posluchači zcela zaplněná
kostelní loď. Na konci vystoupení orchestr ještě přidal několik vánočních koled, které si
mohli všichni pospolu zanotovat. Pak už následovalo poděkování a potlesk pro vystupující.
Baštecká brána
V předvečer Štědrého dne znovu potěšilo dechové kvarteto Petra Ryšavého svým
„muzicírováním“ u Baštecké brány všechny, kteří si ještě chtěli vánoční melodie vychutnat
v netradiční atmosféře a zšeřelém světle uliční lampy před Mariánským kostelíkem a zároveň
si v milé chvíli popřát šťastné svátky. Děti přítmí také ocenily a hudební kulisu využily
k pálení prskavek. Počasí bylo příjemné, bez mrazu a sněhu, s trochou mrholení. Sešlo se asi
padesát občanů, kteří hudebníkům za jejich přání k vánočním svátkům i za jejich výkon
od srdce poděkovali.
SPORT
V tanečním pořadu České televize „StarDance …když hvězdy tančí“ bojovala 21.12.2013
o post královny parketu naše Taťána Kuchařová, Miss České republiky a Miss World 2006,
spolu s tanečníkem Janem Onderem. Umístili se jako druzí za herečkou Annou Polívkovou,
kterou jako taneční partner doplňoval Michal Kurtiš.
BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Byla dokončena plynofikace budovy moštárny č.p.345 ZO Českého zahrádkářského svazu
Opočno.
Souhlas s užíváním byl udělen na novostavbu přízemního nepodsklepeného rodinného domu a
samostatně stojící garáže v Ořechové s přiděleným č.p.759. Stavební povolení bylo vydáno
v srpnu 2011. Další zkolaudovanou stavbou byla novostavba přízemního rodinného domu
s obytným podkrovím také v Ořechové č.p. 760. Souhlas s provedením ohlášené stavby byl
vydán v lednu 2012.
BEZPEČNOST
Od 6.12.2013 byl vzhledem ke klimatickým podmínkám, především pak silnému nárazovému
větru a ledovce, uzavřen vstup do celého zámeckého parku, včetně části u letohrádku.
Uzavření parku pokračovalo i v dalším týdnu z důvodu havarijního stavu stromu a zajištění
bezpečnosti. Dnem 14.12.2013 byla znovu zpřístupněna část parku u letohrádku.
K požáru dřevníku u rodinného domu v Čánce vyjížděli hasiči 17.12.2013 před polednem.
Po uhašení ještě provedli ochranu blízkého domu pomocí tří proudů. A u dvou dopravních
nehod zasahovali hasiči dne 21.12.2013. V obci Jílovice havaroval osobní vůz, který skončil
na střeše. Zraněná osoba byla ošetřena a vozidlo bylo zajištěno proti požáru. Při návratu
z výjezdu znovu asistovali u dopravní nehody. Tentokrát se jednalo o nehodu sanitky a
osobního automobilu. Zraněn nebyl nikdo. Byl proveden úklid provozních kapalin a řízena
doprava do příjezdu Policie ČR.
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2013
V roce 2013 hospodařilo město s tímto rozpočtem:
příjmy 68,556.101 Kč, výdaje 68,124.698 Kč. Byl přijat úvěr od České spořitelny na odkup
budovy městského úřadu ve výši 1,600.000 Kč. Celkové splátky úvěrů hrazené městem
v roce 2013 činily 3,496.276 Kč.
Download

KRONIKA 2013.pdf