AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři
Vše pro insolvenci
PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ
ÚNOR 2015
ÚNOROVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY
Pokuty v MHD: vyplatí se zaplatit okamžitě. V případě nejasností
naopak počkat!
PRAHA, 3. února 2015 – Praha, Brno a Ostrava jsou města s nejrozsáhlejším systémem
městské hromadné dopravy, ale také s největším počtem „černých pasažérů“. Jen pražští
revizoři v loňském roce pokutovali kolem 250 tisíc lidí, ostravští kolem sto tisíc, v Brně jich
bylo zhruba 67 tisíc.
Na pokutách jen pražský dopravní podnik v roce 2014 vybral téměř 136 milionů korun.
Současná maximální výše pokuty je v pražské, ostravské i brněnské MHD 1500 korun. „V
případě platby na místě nebo do 15 dnů do pokladny Dopravního podniku hlavního města Prahy
je snížena na 800 korun. V ostatních městech je lhůta kratší. V Ostravě při zaplacení do sedmi
dnů zaplatí cestující 700 korun. V Brně je nutné zaplatit dokonce do pěti dnů od kontroly
revizorem, pak se pokuta snižuje na 800 korun. Jelikož v současné době mají dopravní podniky
stanovenou přirážku k jízdnému v maximální možné výši, navýšení pokut v blízké době
nehrozí,“ ujistil Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.
Pokud si oprávněným uložením pokuty není cestující jist, rozhodně by ji neměl platit na místě,
zpětně se peníze vymáhají složitě. „Pokud cestující pokutu zaplatí v blokovém řízení, není již
zpětně možné se proti tomuto jednání bránit. Lze se na dopravní podnik obrátit s návrhem na
zahájení přezkumného řízení z důvodu neoprávněného uložení pokuty. To ale může trvat i
několik let. Navíc šance na vrácení peněz je v tomto případě velmi nízká,“ vysvětlil Jiří
Hartmann.
Pokutu je možné vymáhat v tříleté promlčecí lhůtě. Ta se může prodloužit například v
případě, že „černý pasažér“ podepíše při uložení pokuty rovněž uznání dluhu. V takovém
případě je promlčecí lhůta desetiletá. „Revizor by měl cestujícího na podpis na uznání dluhu
upozornit. Zpravidla je tato informace napsána takzvaně pod čarou. Tyto údaje ale zpravidla
většina lidí vůbec nečte. Pokud není přirážka k jízdnému uhrazena včas, může dopravce
požadovat uhrazení zákonného úroku z prodlení z dlužné částky. Pokud člověk pokuty
dlouhodobě neplatí, může vše skončit nařízenou exekucí. Aktuální výši pokuty je možné zjistit u
věřitele, tedy u dopravního podniku. Povinnost informovat o tom, že se dlužná částka
navyšuje, dopravce nemá. Úroky z prodlení jsou dané zákonem,“ varoval Jiří Hartmann.
Známé jsou případy, kdy dopravce člověka vyzve k zaplacení pokuty za jízdu „načerno“, on
přitom ví, že v té době MHD vůbec nevyužíval. Jak je možné se proti takové pokutě bránit?
„Nejprve je nutné zjistit skutečnosti o údajné ,jízdě načerno‘, tedy datum, čas a místo, které
se k pokutě vztahuje. Hlavním důkazem o ,jízdě načerno‘ je cestujícím podepsaný dokument o
uložení pokuty. Jeho kopii by mu měl vydat revizor. Pokud tento dokument chybí, je pokuta
uložena neoprávněně. Je také možné shromáždit veškeré důkazy, které údajnou ,jízdu
načerno‘ vyvracejí. Těmi mohou být například lékařské potvrzení nebo fotografie z dovolené,
razítko v cestovním dokladu – vše s uvedeným datem a časem. Následně je nutné tyto
dokumenty předložit dopravnímu podniku, případně v soudním řízení, pokud již probíhá,“
poradil Jiří Hartmann.
„Načerno“ nejčastěji cestují mladí lidé. Zhruba 35 procent jich je ve věku do 30 let. Ani ti bez
občanského průkazu se ale pokutě nevyhnou. „Obecně se výše pokuty podle věku ,černého
pasažéra‘ neliší a je pouze na rozhodnutí konkrétního dopravního podniku, zda přirážku podle
věku upraví. Například dopravní podnik v Plzni má sníženou přirážku k jízdnému pro děti mladší
15 let. U pokut zaplacených do 21 dnů jsou sazby plzeňským dopravním podnikem nastaveny
pro kategorii do 15 let na 300 korun a 700 korun pro starší. Právní předpisy žádné zvláštní
postupy pro zacházení s ,černými pasažéry‘ mladšími 15 let neupravují,“ řekl Jiří Hartmann.
Obchodní společnosti bankrotují méně. Živnostníků v insolvenci
však stále přibývá
PRAHA, 11. února 2015 – V lednu tohoto roku vyhlásilo bankrot 696 živnostníků. To je o 75
bankrotů více než v prosinci loňského roku. Počty zbankrotovaných obchodních společností
začátkem roku 2015 nevzrostly. Vyhlásilo je 87 společností, což je srovnatelný počet
s prosincem 2014. Počet osobních bankrotů meziročně klesl o dvě procenta.
Během roku 2014 klesl počet insolvenčních návrhů. Naopak ale vzrostl počet skutečně
vyhlášených konkurzů, přibylo zejména živnostníků. V roce 2013 bylo vyhlášeno celkem 2224
konkurzů, z toho 849 se týkalo živnostníků. V loňském roce v Česku upadlo do konkurzu 2403
podnikatelů, živnostníků bylo 1110. „V oblasti počtu návrhů na vyhlášení bankrotu u fyzických
osob podnikatelů stále zaznamenáváme růst. Za posledních 12 měsíců podalo návrh na
bankrot 10 845 živnostníků. To je o 3916 návrhů více než v předcházejícím období. Meziročně
se počet těchto návrhů zvýšil o 57 procent,“ popsal Jan Malý, ohlášený společník společnosti
VPI CZ, v.o.s.
Podnikatelům škodí velké řetězce. Živnostníci v podstatě nejsou schopni konkurovat cenou
ani množstvím nabízeného zboží. „Dle mého názoru se bankroty týkají zejména drobných
živnostníků. Na jejich podnikání má vliv neustálé posilování pozic velkých řetězců na českém
trhu. Ty se objevují v podstatě ve všech sférách podnikání, ať už se jedná o nábytkářské,
potravinářské či oděvní řetězce, které drobné podnikatele prakticky vytlačují. Dlouhodobě se
také na úpadku drobných podnikatelů podílí špatná platební morálka větších firem. Až třetina
z nich platí faktury po splatnosti. Sejde-li se takových nezaplacených faktur větší množství, může
to být pro živnostníka likvidační,“ vysvětlil Jan Malý.
Daří se zemědělcům, zato stavbaři a restauratéři bankrotují. Nejvíce bankrotů vyhlašují
společnosti v Praze, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. „Podle insolvenčního rejstříku
vyhlásily během ledna nejvíce bankrotů obchodní společnosti ve stavebnictví, obchodě a
pohostinství. Naopak zemědělcům se na počátku roku dařilo. V této oblasti prozatím nebyl
vyhlášen bankrot žádný. Co do počtu vyhlášených bankrotů obchodních společností si nejhůře
stojí Praha. Tady bylo v lednu vyhlášeno 37 bankrotů, což je 40 procent z celkového počtu. Po
osmi bankrotech hlásí společnosti z Jihomoravského a Královéhradeckého kraje,“ popsal Jan
Malý.
Navzdory tomu, že počet osobních bankrotů meziročně klesl o dvě procenta, v lednu vyhlásilo
osobní bankrot 1531 lidí, což je o 261 více než v prosinci 2014. Naopak klesl počet návrhů na
vyhlášení osobního bankrotu. Ten podalo v lednu 1439 lidí – o 355 méně než v posledním
měsíci roku 2014. „Obecně více insolvenčních návrhů je podáváno na jaře jako výsledek
vánočních půjček a pak obvykle na podzim po letních prázdninách. Osobní bankroty jdou ruku
v ruce s nezaměstnaností, a proto více insolvenčních návrhů je například v krajích Ústeckém či
Moravskoslezském, nejméně návrhů pak má region hlavního města Prahy,“ uvedl Jan Malý.
MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZA MĚSÍC ÚNOR
Snídaně s Novou, 3. 2. 2015
Frekvence 1, 6. 2. 2015, cestování načerno
Mladá fronta DNES, 16. 2. 2015
Deník, 31. 1. 2015
Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace Deníků VLP:
Region| Jižní Morava
Publikováno| Brněnský deník; Zpravodajství; 13
Publikováno| Vyškovský deník; Zpravodajství; 13
Publikováno| Břeclavský deník; Zpravodajství; 13
Publikováno| Blanenský deník; Zpravodajství; 13
Publikováno| Hodonínský deník; Zpravodajství; 13
Publikováno| Znojemský deník; Zpravodajství; 13
Region| Jižní Čechy
Publikováno| Českobudějovický deník; Česká republika; 16
Publikováno| Českokrumlovský deník; Česká republika; 16
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Česká republika; 16
Publikováno| Písecký deník; Česká republika; 16
Publikováno| Prachatický deník; Česká republika; 16
Publikováno| Strakonický deník; Česká republika; 16
Publikováno| Táborský deník; Česká republika; 16
Region| Vysočina
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Zpravodajství; 13
Publikováno| Jihlavský deník; Zpravodajství; 13
Publikováno| Třebíčský deník; Zpravodajství; 13
Publikováno| Žďárský deník; Zpravodajství; 13
Publikováno| Pelhřimovský deník; Zpravodajství; 13
Region| Východní Čechy
Publikováno| Hradecký deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Krkonošský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Chrudimský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Jičínský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Náchodský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Svitavský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Orlický deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Rychnovský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Pardubický deník; Zpravodajství; 14
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Česká republika; 14
Publikováno| Havířovský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Karvinský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Novojičínský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Česká republika; 14
Region| Střední Morava
Publikováno| Olomoucký deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Prostějovský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Zlínský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Valašský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Slovácký deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Kroměřížský deník; Zpravodajství; 14
Region| Západní Čechy
Publikováno| Plzeňský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Česká republika; 14
Publikováno| Domažlický deník; Česká republika; 14
Publikováno| Chebský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Karlovarský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Klatovský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Rokycanský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Sokolovský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Tachovský deník; Česká republika; 14
Region| Střední Čechy
Publikováno| Pražský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Boleslavský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Benešovský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Kladenský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Berounský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Kolínský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Kutnohorský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Mělnický deník; Česká republika; 14
Publikováno| Nymburský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Příbramský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Rakovnický deník; Česká republika; 14
Region| Severní Čechy
Publikováno| Ústecký deník; Česká republika; 14
Publikováno| Děčínský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Chomutovský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Litoměřický deník; Česká republika; 14
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Mostecký deník; Česká republika; 14
Publikováno| Teplický deník; Česká republika; 14
Publikováno| Liberecký deník; Česká republika; 14
Publikováno| Jablonecký deník; Česká republika; 14
Publikováno| Českolipský deník; Česká republika; 14
Deník, 2. 2. 2015
Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace Deníků VLP:
Region| Jižní Morava
Publikováno| Brněnský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Vyškovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Břeclavský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Blanenský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Hodonínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Znojemský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Region| Jižní Čechy
Publikováno| Českobudějovický deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Českokrumlovský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Písecký deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Prachatický deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Strakonický deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Táborský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Region| Vysočina
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Jihlavský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Třebíčský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Žďárský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Pelhřimovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Region| Východní Čechy
Publikováno| Hradecký deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Krkonošský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Chrudimský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Jičínský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Náchodský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Svitavský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Orlický deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Rychnovský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Pardubický deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Havířovský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Karvinský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Novojičínský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Region| Střední Morava
Publikováno| Olomoucký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Prostějovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Zlínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Valašský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Slovácký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Kroměřížský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Region| Západní Čechy
Publikováno| Plzeňský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Domažlický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Chebský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Karlovarský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Klatovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Rokycanský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Sokolovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Tachovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Region| Střední Čechy
Publikováno| Pražský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Boleslavský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Benešovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Kladenský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Berounský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Kolínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Kutnohorský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Mělnický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Nymburský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Příbramský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Rakovnický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Region| Severní Čechy
Publikováno| Ústecký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Děčínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Chomutovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Litoměřický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Mostecký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Teplický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Liberecký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Jablonecký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Českolipský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Deník, 9. 2. 2015
Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace Deníků VLP:
Region| Jižní Morava
Publikováno| Brněnský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Vyškovský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Břeclavský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Blanenský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Hodonínský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Znojemský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Region| Jižní Čechy
Publikováno| Českobudějovický deník; Příloha - moje peníze; 53
Publikováno| Českokrumlovský deník; Příloha - moje peníze; 53
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Příloha - moje peníze; 53
Publikováno| Písecký deník; Příloha - moje peníze; 53
Publikováno| Prachatický deník; Příloha - moje peníze; 53
Publikováno| Strakonický deník; Příloha - moje peníze; 53
Publikováno| Táborský deník; Příloha - moje peníze; 53
Region| Vysočina
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Jihlavský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Třebíčský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Žďárský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Pelhřimovský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Region| Východní Čechy
Publikováno| Hradecký deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Krkonošský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Chrudimský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Jičínský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Náchodský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Svitavský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Orlický deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Rychnovský deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Publikováno| Pardubický deník; Příloha - Moje peníze - Osobní finance; 53
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Havířovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Karvinský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Novojičínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Region| Střední Morava
Publikováno| Olomoucký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Prostějovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Zlínský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Valašský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Slovácký deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Kroměřížský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Region| Západní Čechy
Publikováno| Plzeňský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Domažlický deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Chebský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Karlovarský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Klatovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Rokycanský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Sokolovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Tachovský deník; Příloha - Moje peníze - osobní finance; 53
Region| Střední Čechy
Publikováno| Pražský deník; Příloha - Moje peníze; 53
Publikováno| Boleslavský deník; Příloha - Moje peníze; 53
Publikováno| Benešovský deník; Příloha - Moje peníze; 53
Publikováno| Kladenský deník; Příloha - Moje peníze; 53
Publikováno| Berounský deník; Příloha - Moje peníze; 53
Publikováno| Kolínský deník; Příloha - Moje peníze; 53
Publikováno| Kutnohorský deník; Příloha - Moje peníze; 53
Publikováno| Mělnický deník; Příloha - Moje peníze; 53
Publikováno| Nymburský deník; Příloha - Moje peníze; 53
Publikováno| Příbramský deník; Příloha - Moje peníze; 53
Publikováno| Rakovnický deník; Příloha - Moje peníze; 53
Region| Severní Čechy
Publikováno| Ústecký deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Děčínský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Chomutovský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Litoměřický deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Mostecký deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Teplický deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Liberecký deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Jablonecký deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Publikováno| Českolipský deník; Příloha - moje peníze - osobní finance; 53
Deník, 18. 2. 2015
Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace Deníků VLP:
Region| Jižní Morava
Publikováno| Brněnský deník; Ekonomika; 15
Publikováno| Vyškovský deník; Ekonomika; 15
Publikováno| Břeclavský deník; Ekonomika; 15
Publikováno| Blanenský deník; Ekonomika; 15
Publikováno| Hodonínský deník; Ekonomika; 15
Publikováno| Znojemský deník; Ekonomika; 15
Region| Jižní Čechy
Publikováno| Českobudějovický deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Českokrumlovský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Písecký deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Prachatický deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Strakonický deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Táborský deník; Ekonomika; 13
Region| Vysočina
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Ekonomika; 15
Publikováno| Jihlavský deník; Ekonomika; 15
Publikováno| Třebíčský deník; Ekonomika; 15
Publikováno| Žďárský deník; Ekonomika; 15
Publikováno| Pelhřimovský deník; Ekonomika; 15
Region| Východní Čechy
Publikováno| Hradecký deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Krkonošský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Chrudimský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Jičínský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Náchodský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Svitavský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Orlický deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Rychnovský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Pardubický deník; Ekonomika; 13
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Havířovský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Karvinský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Novojičínský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Ekonomika; 13
Region| Střední Morava
Publikováno| Olomoucký deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Prostějovský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Zlínský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Valašský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Slovácký deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Kroměřížský deník; Ekonomika; 13
Region| Západní Čechy
Publikováno| Plzeňský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Ekonomika; 13
Publikováno| Domažlický deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Chebský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Karlovarský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Klatovský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Rokycanský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Sokolovský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Tachovský deník; Ekonomika; 13
Region| Střední Čechy
Publikováno| Pražský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Boleslavský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Benešovský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Kladenský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Berounský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Kolínský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Kutnohorský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Mělnický deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Nymburský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Příbramský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Rakovnický deník; Ekonomika; 13
Region| Severní Čechy
Publikováno| Ústecký deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Děčínský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Chomutovský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Litoměřický deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Mostecký deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Teplický deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Liberecký deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Jablonecký deník; Ekonomika; 13
Publikováno| Českolipský deník; Ekonomika; 13
Profit, 9. 2. 2015
Blesk, 16. 2. 2015
Blesk, 23. 2. 2015
Blesk, 23. 2. 2015
Blesk, 2. 2. 2015
Blesk, 10. 2. 2015
TV.blesk.cz, 5. 2. 2015
Marketing Sales Media, 16. 2. 2015
Naše Praha, 16. 2. 2015
Zprávu zveřejnily všechny redakce Naše Praha Centrum až Naše Praha 10.
Naše Praha, 27. 2. 2015
Zprávu zveřejnily všechny redakce Naše Praha Centrum až Naše Praha 10.
Naše Praha, 27. 2. 2015
Zprávu zveřejnila redakce Naše Praha Centrum (Naše Praha 1 a 2).
Náš Zlín, 12. 2. 2015
Pravniradce.ihned.cz, 13. 2. 2015
Denik.cz, 12. 2. 2015
Denik.cz, 22. 2. 2015
Denik.cz, 23. 2. 2015
Blesk.cz, 10. 2. 2015
Zena.centrum.cz, 23. 2. 2015
Podnikatel.cz, 27. 2. 2015
Businessinfo.cz, 6. 2. 2015
Regiony24.cz, 11. 2. 2015
Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace sítě internetových
novin Regiony24.cz:
Regiony24.cz, 5. 2. 2015
Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace sítě internetových
novin Regiony24.cz:
Zenyprozeny.cz, 6. 2. 2015
Investujeme.cz, 11. 2. 2015
Moneymag.cz, 11. 2. 2015
Socialnidialog.cz, 9. 2. 2015
Odbory.info, 9. 2. 2015
Naseprahacentrum.cz, 19. 2. 2015
Zprávu zveřejnily všechny redakce Naše Praha Centrum až Naše Praha
10.
Naseprahacentrum.cz, 19. 2. 2015
Zprávu zveřejnila redakce Naše Praha Centrum (Naše Praha 1 a 2).
Naseprahacentrum.cz, 3. 2. 2015
Zprávu zveřejnily všechny redakce Naše Praha Centrum až Naše Praha
10.
Vitalnisenior.cz, 20. 2. 2015
Vitalnisenior.cz, 4. 2. 2015
Trendyzdravi.cz, 28. 1. 2015
Invarena.cz, 11. 2. 2015
Invarena.cz, 9. 2. 2015
Topvip.cz, 14. 2. 2015
Pro-miminka.cz, 3. 2. 2015
Informace.cz, 12. 2. 2015
News.sk, 18. 2. 2015
Ctusi.info, 18. 2. 2015
Download

více - Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři