Pražský svaz házené
Středočeský krajský svaz házené
SPOLEČNÝ
PŘEBOR
mladších žákyň
a
starších žákyň
2014 – 15
Exekutiva Pražského svazu házené
adresa pro zasílání korespondence:
Jaroslav KUPR, INTAR a.s., Americká 41, 120 00 Praha 2
adresa pro zasílání zápisů o utkání:
KOMPASS CZECH REPUBLIC s.r.o., Jakub Šimák, Doudova 3, 147 00
Praha 4
funkce
jméno
mobil
e-mail
Předseda
Kupr Jaroslav
602 140 615
[email protected]
Hrsinová Jana
606 620 404
[email protected]
Miniházená
Farář Pavel
724 747 364
[email protected]
Mládež
Bílek Ondřej
724 054 950
[email protected]
styk s veřejností
Toman Richard
725 135 572
[email protected]
informatika
Šimák Jakub
602 393 483
[email protected]
rozhodčí
Průchová Lucia
774 105 733
[email protected]
místopředseda,
legislativa
Exekutiva Středočeského krajského svazu házené
Libor Skružný
mobil: 603 839 879
předseda SKSH
[email protected]
Radovan Kábrt
mobil: 739 254 614
člen Exekutivy zodpovědný za oblast mládeže
[email protected]
Pavla Skružná
mobil: 603 848 646
členka Exekutivy pověřená řízením soutěží
[email protected]
Michael Haramul
mobil: 734 553 768
člen Exekutivy zodpovědný za rozvojové projekty
[email protected]
Radoslav Kavulič
mobil: 604 292 687
člen Exekutivy
[email protected]
adresa pro zasílání korespondence:
Libor Skružný, Zlonín 193, 250 64 ZLONÍN
ROZPIS
společné soutěže mladších žákyň a starších žákyň
soutěžní ročník 2014-15
Tento Rozpis je určen klubům přihlášeným do soutěží mladších žákyň Pražského
svazu házené a Středočeského krajského svazu házené, rozhodčím řídícím tuto
soutěž a všem orgánům uvedených svazů.
Oba svazy se dohodly na organizaci této soutěže takto:
- podzimní společnou část soutěží řídí PSH
- jarní společnou část přeboru mladších žákyň řídí orgány PSH
- jarní část soutěže starších žákyň – bude upřesněno dle účasti klubů v žákovské lize.
- disciplinární řízení zabezpečuje DK PSH
- rozhodčí obsazuje příslušná KR dle územní příslušnosti pořadatele turnaje
1. Systém soutěží
Mladší žákyně
Účastní se 9 družstev: Sokol Kobylisy II A, Sokol Kobylisy II B, DHC Slavia, Astra
Praha, Sokol Vršovice, HC Háje Praha, Mělník, Pardubice, Turnov
Podzimní část se hraje turnajově, dvoukolově. Je uspořádáno 5 turnajů, každý
účastník se účastní tří nebo čtyř. V rámci těchto turnajů sehraje 2 zápasy s každým
soupeřem (viz podrobný rozpis). Vše se započítává do společné tabulky.
Hrací doba: 2x12 minut, vyloučení 2 minuty
Termíny a pořadatelé jednotlivých turnajů:
13.9.2014 Sokol Kobylisy II.B
28.9.2014 Slavia
4.10.2014 Pardubice
1.11.2014 Sokol Kobylisy II.A
8.11.2014 Mělník (hala)
Jarní část – stejným způsobem, jako podzim (5 turnajů).
Na konci jarní části je vyhlášen jeden přeborník Prahy a středočeského kraje.
Starší žákyně
Účastní se 9 družstev z oblast Praha a SČK:
Kutná Hora, Turnov, Bělá, Pardubice, Slavia, Háje, Kobylisy, Astra, Vršovice
Systém: Každý s každým dvoukolově, soutěž je rozdělena do 5 turnajů, každé
družstvo se účastní 3 nebo 4 turnajů. Z tohoto důvodu neodehraje každé družstvo na
každém turnaji stejný počet zápasů, ale nakonec všichni 16. Podrobný rozpis kdo s
kým na kterém turnaji je přiložen. Prosíme o zachování domácí – hosté dle tohoto
rozpisu, každý s každým hraje 2x a 1xje jako domácí, 1xjako host, i když opět ne na
každém turnaji stejně – je to kvůli zadávání výsledků do systému INFO. Hrací doba je
2x12 minut, vyloučení na 2 minuty.
Výsledky se započítávají do společné tabulky, po podzimní části bude vyhlášen mistr
Prahy a Středočeského kraje.
Dále se body započítávají do zvláštní tabulky (pouze pražské týmy), z ní po odehrání
soutěže vzejde první přímo postupující do Žákovské ligy (dále jen ŽL). Ostatní
pražské týmy se mohou dle svého uvážení přihlásit do kvalifikace o ŽL (zřejmě 2
turnaje po skončení soutěže – konec listopadu, prosinec, organizuje ČSH). Nově pro
letošní ročník platí, že z ŽL se nepadá! Bude se hrát turnajově během celého jara.
Týmy, které se kvalifikují do ŽL nebudou mít na jaře povinnost hrát soutěž pořádanou
PSH, je to na jejich uvážení. Jarní část soutěže se bude hrát samostatně, systém
bude upřesněn podle počtu přihlášených týmů.
Termíny a pořadatelé jednotlivých turnajů:
13.9.2014 Háje
27.9.2014
Slavia
4.10.2014 Sokol Kobylisy II
19.10.2014 Sokol Vršovice
15.11.2014 Turnov
2. Úhrada
Družstva startují na vlastní náklady. Úhrada odměn delegovaných rozhodčích se provádí
podle platné Ekonomické směrnice ČSH.
Rozhodčím náleží odměna za jedno turnajové utkání (2x12min.) ve výši 90,- Kč
Úhrada odměn v poloviční výši náleží delegovaným rozhodčím i v případě, že se utkání, ne
jejich vinou, neuskutečnilo. Pokud bylo utkání zahájeno a nebylo z jakéhokoli důvodu
dokončeno, náleží delegovaným rozhodčím úhrada odměn v plné výši.
Poštovné se vyplácí hlavnímu rozhodčímu ve výši 30,- Kč (turnaj)
Cestovní náhrady
Turnaj nebo utkání pořádaný na území Prahy - rozhodčím náleží jízdné ve výši 64,- Kč
Turnaj pořádaný mimo území Prahy – rozhodčím náleží při použití vlastního vozidla
jízdné 5 Kč/km, dále stravné (5 – 12 hodin) ve výši 66,- Kč.
3. Startovné v soutěžích (SŘH čl. 16)
Kluby jsou povinny zaplatit příslušnému svazu za svoje přihlášená družstva startovné do
soutěží. Tento poplatek je pro soutěžní ročník 2013/14 stanoven ve výši 400,- Kč.
4. Pořadatel turnaje/utkání (SŘH čl. 27)
Pořadatele turnaje/utkání určuje Rozpis soutěže. Pořadatel nese plnou odpovědnost za
bezpečnost hráčů, rozhodčích a dalších oficiálních delegovaných zástupců ČSH. Pořadatel
nese plnou odpovědnost za bezpečnost diváků.
5. Rozlosování
Termíny turnajů podzimní části určila SK PSH po dohodě s kluby s ohledem na volnou halu
nebo hřiště.
6. Tituly, postupy ze soutěže
6.1 Tituly
Mladší žákyně:
- vítěz soutěže získá titul Vítěz SPOLEČNÉHO PŘEBORU v kategorii mladších žáky
(na konci jarní části)
- nejlépe umístěné pražské družstvo po skončení celé soutěže získá titul Přeborník
Prahy
- nejlépe umístěné středočeské družstvo po skončení celé soutěže získá titul
Přeborník Středočeského kraje.
Starší žákyně:
- vítěz soutěže získá titul Vítěz SPOLEČNÉHO PŘEBORU v kategorii starších žákyň
(na konci podzimní části)
- nejlépe umístěné pražské družstvo po skončení podzimu postupuje přímo do ŽL a
získá titul Přeborník Prahy
- nejlépe umístěné středočeské družstvo po skončení podzimu získá titul Přeborník
Středočeského kraje
- Vítěz jarní části získá titul Vítěz jarní části SPOLEČNÉHO PŘEBORU starších žákyň
6.2 Postup do Házenkářského desetiboje – mladší žákyně
Nejlépe umístěná družstva krajů po podzimní části soutěže získávají nárok na postup
do regionální kvalifikace o postup do Házenkářského desetiboje
6.3 Postup do Žákovské ligy starších žákyň
Po odehrání podzimní části postupuje vítěz Prahy a vítězové jednotlivých krajů přímo
do Žákovské ligy, se které se na jaře nesestupuje a každé družstvo absolvuje 6 kol (6
turnajů). Všechna ostatní družstva bez ohledu na umístění v Přeboru se mohou
přihlásit do kvalifikace (6.-7.12.2014), ve které se utkají o další postupová místa do
ŽL.
7. Termínová listina
Hracími dny pro pořádání turnajů jsou sobota nebo neděle, výjimečně je možno
turnaj sehrát i ve dni pracovního klidu – státním svátku ČR.
Termínová listina je uvedena u Rozlosování jednotlivých soutěží.
8. Předpis
Hraje se podle pravidel házené IHF platných od 1.7.2010, platných Legislativních předpisů
ČSH a podle všech ustanovení tohoto Rozpisu.
9. Startují (SŘH čl. 12)
soutěž mladších žákyň
–mladší 13 let, tj. hráčky ročník narození 2002 a 2003
+ nejbližší věková kategorie – minižactvo (2004 a 2005)
soutěž starších žákyň
–mladší 15 let, tj. hráčky narozeny 2000 a 2001
+ hráči nejbližší věkové kategorie – ml. žákyně (2002 a 2003)
Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší
věkové kategorie může soutěž dohrát. Hráči mohou startovat za družstvo nejbližší
vyšší věkové kategorie bez omezení.
Běžný start o dvě kategorie není povolen !
K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou za dané družstvo řádně registrováni
nebo mají v daném klubu limitovaný přestup dle platného RŘ a PŘH. Za start hráčů
je plně odpovědný klub.
10. Podmínky startu v soutěžích
Všeobecné podmínky SŘH čl. 15
Základní vybavenost SŘH čl. 17
Kluby jsou povinny pořádat mistrovské turnaje pouze ve schválených sportovních halách
nebo na venkovních hřištích.
Každé družstvo je povinno mít na turnaji/utkání k dispozici dvě barevně rozdílné
sady dresů. Pokud rozhodčí dojdou k názoru, že je pro rozlišení soupeřů třeba
oblečení změnit, potom změní dresy družstvo uvedené v rozpisu turnaje jako
domácí.
Klub pořádající turnaj/utkání musí mít připravenou k zapůjčení náhradní sadu
dresů.
Pořádající klub je povinen mít na utkání k dispozici potřebný počet originálních a platných
zápisů o utkání.
Zdravotnické vybavení
Pořadatelský klub je povinen zajistit zdravotní službu s nezbytným vybavením pro první
pomoc.
Soupisky družstev
Soupisky družstev klubů, které mají více družstev v soutěži, se neposílají.
Hráč, který nastoupí v podzimní části soutěže za jedno z družstev nesmí do konce podzimní
části nastoupit za jiné družstvo.
Toto platí i pro jarní část soutěže, tedy hráč, který v jarní části soutěže nastoupí za jedno
družstvo nesmí do konce jarní části nastoupit za jiné družstvo.
11. Náležitosti družstev (SŘH čl. 19)
Za náležitosti každého družstva zařazeného do soutěže se považují:
a)registrace klubu dle RŘ ČSH
b)zdravotní prohlídky všech hráčů nastupujících k utkáním
c)zaplacené individuální startovné hráčů (dle čl. 13 tohoto Rozpisu) a funkcionářů účastnících
se utkání
d)odpovědná osoba starší 18-ti let u každého družstva mládeže při vedení
utkání
Licenční politika ČSH
Kluby jsou povinny respektovat licenční politiku ČSH. Pro soutěžní ročník 2014 – 15 dle
Licenčního řádu platí, že u žákovských soutěží musí být trenér s licencí C a vyšší.
Zdravotní prohlídky
Podmínkou nutnou ke startu hráče v soutěži je povinná lékařská prohlídka, od příslušného
dětského, dorostového, obvodního nebo sportovního lékaře, ne starší jak 1 rok. Za start
hráčů s platnou zdravotní prohlídkou plně zodpovídá klub, za který hráč startuje.
12. Náležitosti jednotlivců (SŘH čl. 24)
Všichni hráči i ostatní funkcionáři zúčastnění na mistrovských utkáních
-musí vlastnit platný registrační průkaz dle RŘ
-musí mít zaplacené Individuální startovné
Zdravotní prohlídky
Potvrzení o zdravotní prohlídce musí mít každý hráč samostatně (formulář ČSH). Bez tohoto
potvrzení nebude hráč připuštěn ke hře.
Potvrzení musí obsahovat jméno hráče, datum narození, datum prohlídky, razítko, jmenovku
a podpis praktického (příp. dětského nebo odborného) lékaře.
Kolektivní seznamy hráčů nejsou platné.
Rozhodčí jsou oprávněni platnost prohlídek kontrolovat
Pokud bude zjištěno, že k utkání nastoupil hráč bez platné lékařské prohlídky, bude to
považováno za neoprávněný start, proti hráči a odpovědnému vedoucímu družstva bude
zahájeno disciplinární řízení a družstvo potrestáno hracími důsledky.
Individuální startovné
Na základě rozhodnutí Exekutivy ČSH bylo stanoveno individuální startovné ve výši
250 Kč za osobu a soutěžní ročník.
Členové ČSH, kteří k datu zahájení soutěžního ročníku (1.7. daného roku) nedovršili
11 let individuální startovné neplatí.
Členové ČSH, kteří k datu zahájení soutěžního ročníku dovršili 11 let avšak nedovršili
19 let platí na tento soutěžní ročník snížené individuální startovné ve výši 125 Kč.
Členové ČSH, kteří k datu zahájení soutěžního ročníku dovršili 19 let platí na tento
soutěžní ročník individuální startovné ve stanovené výši.
Start hráče bez vyznačeného IS je neoprávněný. Družstvo bude potrestáno hracími
důsledky a zodpovědný vedoucí disciplinárním řízením.
Odpovědnost za předkládání registračních průkazů hráčů i funkcionářů má
zodpovědný vedoucí družstva. Družstva předkládají
pouze průkazy aktérů
uvedených v zápise.
Kontrola totožnosti se provádí dle SŘH čl. 33.
13. Hrací doba
(Turnajová utkání):
Je stanovena na 2x 12 min. s 5 min. Přestávkou. Vyloučení hráček na 2 minuty.
Každé družstvo má v průběhu zápasu nárok pouze na 1 Team Time-out
14. Hlášení utkání (SŘH čl. 25, 26)
Za hlášení turnajových utkání v řádném termínu je považováno hlášení doručené
aktérům utkání nejpozději 10 dnů před turnajem
Klub je povinen dodržet určený termín turnaje.
Hlášení utkání turnaje se provádí formou e-mailu na organizační pracovníky klubů
soupeřů uvedené v Adresáři, který je nedílnou součástí tohoto Rozpisu. Zároveň
musí být hlášenka utkání zaslána e-mailem jako kopie řídícímu orgánu na adresu
[email protected] nebo [email protected] , podle toho, která oblast dotyčnou
soutěž řídí.
Povinností organizačního pracovníka je na hlášenku odpovědět a kopii odpovědi opět
zaslat řídícímu orgánu.
15. Řízení utkání
15.1 Rozhodčí
Rozhodčí na turnaje deleguje podle krajské příslušnosti pořádajícího klubu buď KR PSH nebo
příslušný orgán kraje, dle příslušnosti pořádajícího klubu.
Jeden z delegovaných rozhodčích turnaje musí být jmenován hlavním rozhodčím turnaje.
Všechna utkání jsou řízena dvojicemi rozhodčích, jmenovitou delegaci na turnaji provede na
místě hlavní rozhodčí.
Proti delegaci rozhodčích nelze podávat námitky.
Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze tehdy, když rozhodčí hrubě porušují
ustanovení pravidel házené IHF, SŘH nebo Rozpisu soutěže.
Při nedostavení se rozhodčích se postupuje dle SŘH čl. 35
Rozhodčí jsou povinni:
● dostavit se do místa konání utkání nebo turnaje 60 minut před jeho stanoveným
začátkem
● správně a úplně vyplnit zápis o utkání, vždy podrobně uvést čas a důvod udělení
přímé diskvalifikace, (neplatí pro diskvalifikaci za třetí vyloučení) a nechat si
tento záznam potvrdit podpisy odpovědného vedoucího ihned po utkání.
● provinilci odebrat RP a vystavit jej DŘ vždy po
- diskvalifikaci za zvláště bezohledné, velmi nebezpečné, úmyslné nebo zlomyslné
zákroky (Pravidla házené čl. 8:6)
- diskvalifikaci za mimořádné nesportovní chování (Pravidla házené čl. 8:10)
-v případech vymezených legislativními předpisy (SŘH, čl. 33 a 36)
● omluvit se nejpozději 48 hodin předem z účasti na turnaji/utkání tomu orgánu, kterým byl
na turnaj delegován
● zkontrolovat dle Pravidel házené čl. 1:2 řádné ukotvení branek. Branky musí
být zajištěny proti převrácení. V případě že tomu tak není, nesmí být utkání
zahájeno
Hlavní rozhodčí turnaje je navíc povinen (při samostatném utkání jsou povinni
oba rozhodčí):
● kontrolovat registrační průkazy hráčů a funkcionářů včetně hlavního pořadatele,
zapisovatele a časoměřiče
● kontrolovat zdravotní prohlídky hráčů
● kontrolovat platnost trenérských licencí, jejich nepředložení uvést v zápisu o utkání
● zaslat obyčejným dopisem první pracovní den po utkání originály zápisů o utkání
příslušnému řídícímu orgánu soutěže - PSH
KOMPASS CZECH REPUBLIC, Jakub Šimák, Doudova 3, 147 00 Praha 4
● v případě odebrání registračního průkazu tento průkaz zaslat společně se zápisem o
utkání doporučeně na PSH.
15.2 Zápisy o utkání (SŘH čl. 29)
Zápisy na turnajová utkání i samostatná utkání musí mít k dispozici pořádající klub. Hlavnímu
rozhodčímu utkání předá 30 minut před začátkem turnaje/samostatného utkání vyplněné
zápis(y) včetně registračních průkazů pořadatelů dle SŘH čl. 41 zapisovatel.
Po skončení utkání obdrží rozhodčí originál, první kopii zápisu družstvo uvedené na
zápisu jako domácí a druhou kopii hostující družstvo.
Do zápisu o utkání se hráči zapisují vzestupně dle čísel dresů.
15.3 Zapisovatel a časoměřič (SŘH čl. 41)
Funkci zapisovatele a časoměřiče v utkání může vykonávat pouze osoba starší 18-ti let,
registrovaná v ČSH podle PŘ, ovládající pravidla házené a problematiku zápisu. Funkci
zapisovatele a časoměřiče lze sloučit.
V těchto soutěžích plní úkoly s následujícími změnami:
● časoměřič spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo (na
plný počet 14) – odpovídají rozhodčí
●
časoměřič nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybně střídajících hráčů –
odpovídají rozhodčí
●
pořádající klub může sloučit funkci zapisovatele a časoměřiče
● hrající družstva mají právo mít u stolku zapisovatele svého zástupce, který
kontroluje měření časů, provádění zápisů, nesmí však zasahovat do hry.
16. Zajištění mistrovských utkání (SŘH čl. 28)
16.1 Pořadatelská služba
Pořadatelská služba musí být řádně označena. Hlavní pořadatel je uveden v zápise o utkání.
Před utkáním se představí rozhodčím a domluví se s nimi na spolupráci.
● pořadatelská služba je ustanovena
a) z hlavního pořadatele staršího 18 let
b) nezbytného počtu členů pořadatelské služby složené z osob starších 18 let, pro
hladký průběh utkání a pro bezpečnost všech aktérů utkání včetně diváků
● hlavní pořadatel musí být registrovaným členem klubu pořádajícího turnaj/samostatné
utkání
● všichni pořadatelé musí být označeni. Hlavní pořadatel je označen odlišně od
ostatních pořadatelů, musí být uveden celým jménem v zápise o utkání a musí
předkládat registrační průkaz
● za nedostatky v pořadatelské službě odpovídá v plném rozsahu hlavní pořadatel
● pořadatelská služba zajišťuje splnění všech příkazů hlavního pořadatele,
delegovaných rozhodčích.
16.2 Míče
Pro mistrovská utkání je stanovena následující velikost míčů:
mladší žákyně, starší žákyně :
50 – 52 cm (velikost 1)
16.3 Hlášení výsledků
Klubový redaktor klubu je povinen co nejdříve, nejpozději následující pracovní den po
turnaji/samostatném utkání vyplnit v systému Handball.net úplně a pravdivě protokoly o
utkání, ve kterých bylo jeho družstvo vedeno jako domácí. Pořadí hráčů do systému musí
zadávat přesně tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání.
Nesplnění této povinnosti může být posuzováno jako neplnění příkazu řídícího orgánu a
trestáno dle sazebníku pokut, příp. disciplinárně.
17. Umístění v soutěži (SŘH čl. 44)
O umístění v případě shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje:
a)větší počet bodů ze vzájemných utkání
b)větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
c)větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
d)větší rozdíl branek ze všech utkání
e)větší počet vstřelených branek ze všech utkání
f)jiné rozhodnutí řídícího orgánu
18. Disciplinární řízení
Disciplinární komise bude zasedat operativně, nejpozději 14 dnů od řádného doručení
hlášení o přestupku na adrese INTAR a.s., Americká 41, 120 00 Praha 2
18.1 Účast provinilce
Dle DŘH čl. 12.7,8 platí, je-li hráč, trenér či funkcionář, zúčastňující se soutěže, vykázán ze
hry nebo dopustí-li se závažného provinění a je-li mu rozhodčími odebrán RP, má až do
rozhodnutí disciplinárního orgánu pozastavenou činnost hráče či funkcionáře pro všechny
soutěže. Pro trenéry a zodpovědné funkcionáře to znamená, v souladu s DŘH čl. 21.2., že se
nesmí během utkání pohybovat v prostoru, kde by mohli přímo ovlivňovat žádné družstvo.
Provinilec je povinen se k disciplinárnímu provinění vždy vyjádřit. Může tak učinit osobně na
zasedání DK nebo písemně s výslovným souhlasem k projednání bez jeho účasti.
Bez písemného vyjádření nebo účasti provinilce nebude DK případ projednávat. Není-li DK
k dispozici vyjádření (ústní či písemné) do 14 dnů, bude následně případ projednán bez něj.
Takovéto jednání provinilce bude vždy charakterizováno jako závažná přitěžující
okolnost.
Klub je povinen se k provinění vyjádřit. Může tak učinit osobně zástupce klubu na zasedání
DK nebo písemně. Neučiní-li tak, bude klub potrestám pokutou za nezájem o DŘ.
V případě rozhodčího je za účast odpověden provinilec sám.
18.2 Poplatek z disciplinárního řízení
Za projednání každého disciplinárního provinění je stanovena povinnost zaplatit poplatek,
který zaplatí provinilec (případně zástupce klubu při neúčasti provinilce) nejpozději do
zahájení disciplinárního řízení do rukou předsedy DK, který vystaví i doklad o zaplacení.
Nebude-li tento poplatek do zahájení disciplinárního řízení uhrazen, nebude se provinění
projednávat.
V případě, že bude přestupek na žádost provinilce (a nepřítomnosti zástupce klubu)
projednáván bez jeho účasti, bude spolu s rozhodnutím DK zaslána doporučeným dopisem i
složenka splatná do 14-ti dnů ode dne doručení. Prodlení jejího zaplacení bude považováno
za neuposlechnutí příkazu řídícího orgánu soutěže.
Disciplinární postihy bez disciplinárního řízení
18.3 Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci
1. Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci hráče (není to diskvalifikace za třetí vyloučení)
a)Za druhou přímou diskvalifikaci, kterou obdrží hráč v soutěži jednoho ročníku, je
automaticky bez disciplinárního řízení trest – nepodmíněné ZZČ na 1 turnaj
b)Hráči, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží TŘETÍ přímou diskvalifikaci, má
automaticky bez disciplinárního řízení trest – nepodmíněné ZZČ na 2 turnaje
c)Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží ČTVRTOU a další přímou diskvalifikaci již
podléhá disciplinárnímu řízení.
2. Disciplinární postihy za diskvalifikaci funkcionáře.
a)Za každou diskvalifikaci, kterou obdrží funkcionář v soutěži jednoho ročníku má
automaticky bez disciplinárního řízení trest - ZVF na 1 turnaj, PODMÍNĚNĚ odložené na dobu
3 měsíců
b)Funkcionáři, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží DRUHOU diskvalifikaci, automaticky
bez disciplinárního řízení dostává trest - NEPODMÍNĚNÉ ZVF na 1 turnaj
c)Funkcionář, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží TŘETÍ a další diskvalifikaci již
podléhá disciplinárnímu řízení.
Za sledování a vedení přehledu udělených diskvalifikací je zodpovědný klub. Ten si
předmětný stav počtu diskvalifikací konzultuje s řídícím orgánem soutěže.
Automatický trest se týká vždy následujícího mistrovského turnaje družstva.
V případě nedodržení tohoto ustanovení bude proti hráči či funkcionáři a proti klubu zahájeno
disciplinární řízení za porušení ustanovení SŘH o startu během nepodmíněného ZZČ či ZVF.
Udělené diskvalifikace hráčům i funkcionářům v různých soutěžích se hodnotí samostatně pro
každou soutěž zvlášť.
Přímá diskvalifikace (s odebráním RP) vedoucí k následnému přímému disciplinárnímu řízení
se do tohoto přehledu nezapočítává..
18.4 Pokuty
Za porušení SŘH, ustanovení Rozpisu a neplnění ostatních povinností může řídící orgán
soutěže uložit klubům až tyto peněžité pokuty:
a) odhlášení družstva po odeslání přihlášky
2.000,- Kč
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
l)
nedostavení se na turnaj/samostatné utkání
nerespektování příkazu řídícího orgánu
nezájem o disciplinární řízení
sehrání zápasu nebo turnaje v jiném termínu
start hráče neuvedeného na Seznamu lékařských prohlídek
neuvedená, neoznačená pořadatelská služba
neuvádění výsledků do systému Handballnet
neúčast trenéra v utkání
2 000,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
300,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
Udělené pokuty klubům nebo jednotlivcům jsou splatné vždy do 10 dní od doručení
rozhodnutí, a to na účet toho oblastního svazu, ve kterém je pokutovaný klub nebo
jednotlivec registrován.
19. Poplatky
19.1 Registrační poplatky
Kolektivů
Jednotlivců
stávajícího
nového
dospělí
mládež
minižáci
Registrace smlouvy
Manipulační poplatek (cena RP)
Expresní poplatek (vystavení RP v ten samý den)
Duplikát (vystavení RP bez vrácení původního)
(Výměna platného RP z důvodu změny jména
1.000,- Kč
2.000,- Kč
200,- Kč + 25,100,- Kč + 25,50,- Kč + 25,100,- Kč
25,- Kč
50,- Kč
200,- Kč + 25,25,- Kč
19.2. Ostatní poplatky dle řádů
-Individuální startovné na jeden ročník za osobu
-člen ČSH starší 19 let
250,- Kč
-člen ČSH od 11 do 19 let
125,- Kč
-Za projednání přestupů, limitovaných přestupů hráčů do soutěže, za odvolání proti
rozhodnutí o přestupech
-ostatní mládež
50,- Kč
-podání námitek (protestu) v dlouhodobých soutěžích, odvolání proti rozhodnutí o námitkách,
odvolání proti rozhodnutí orgánu
-mládež
-za disciplinární řízení
-odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu
-poplatek při stížnosti na výkony rozhodčích
-každá hlášená změna hracího termínu
300,- Kč
100,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
50,- Kč
Odškodnění
Za dodatečné výlohy mohou být klubům stanoveny poplatky jako náhrada
-prokazatelných ztrát klubu vinou:
-pozdního hlášení, nedostavení se k utkání
500,- Kč
-nenastoupení domácích
úhrada ztrát
(cestovné+stravné)
Jaroslav Kupr
předseda PSH
Libor Skružný
předseda SKSH
Adresář org. pracovníků Praha:
klub:
Astra Praha
org.pracovník:
adresa:
e-mail:
Richtrová Jana
Schulhoffova 789
149 00 Praha 11
Svatovítská 3
TJ Sokol
Janečková Jitka
Kobylisy II
160 00 Praha 6
Sabinova 10
Sokol Vršovice Kříženecký Jan
130 00 Praha 3
Modletická 1388
DHC Slavia
Šimák Jakub
Praha
149 00 Praha 4
HC Háje Praha
Studík Josef
telefon:
[email protected]
604 366 281
[email protected]
603 900 921
[email protected]
604 680 380
[email protected]
724 274 186
[email protected]
602 393 483
Adresář trenérů MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
klub:
Astra Praha
HC Háje Praha
Sokol Kobylisy II A
Sokol Kobylisy II B
Sokol Vršovice
DHC Slavia Praha
Mělník
Turnov
Pardubice
org.pracovník:
Stachová Marta
Špaček Jan ml.
Janečková Jitka
Jozová Martina
Blanický Jiří
Janyš Pavel
Jansa Tomáš
Víšková Lenka
Voldán Petr
e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
telefon:
604 931 158
601 567 076
604 680 380
603 180 567
777 880 309
606 837 141
725 614 028
606 303 701
607 826 594
Adresář trenérů STARŠÍ ŽÁKYNĚ
klub:
Astra Praha
org.pracovník:
Hrsinová Jana (trenér)
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Kaiserová Bohunka
HC Háje Praha
Grgičevičová Romana
Sokol Kobylisy II
Sokol Vršovice
DHC Slavia Praha
Kutná hora
Bělá
Turnov
Pardubice
Sukdolák Ota
Částková Emílie
Sychra Petr
Ferusová Marcela
Sejrek Jan
Žůrková Markéta
Rakovanová Kateřina
Třískalová Libuše
Foltýnová Magda
Hrušková Soňa
Petr Voženílek
telefon:
606 620 404
737 136 997
[email protected]
774 311 062
[email protected]
[email protected]
[email protected]
603 972 739
776 605 620
720 204 830
606 102 908
724 307 702
604 586 030
720 750 882
608 957 305
606 231 713
775 210 662
604 241 754
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Adresář funkcionářů mimopražských družstev
klub:
org.pracovník:
e-mail:
telefon:
TJ Sokol Bělá pod Bezdězem
František Šindelář
[email protected]
777 797 969
TJ SPARTA Kutná Hora
Vobořil Petr
[email protected]
723 266 082
I.HC Wendy Mělník
Šárka Mrňávková
[email protected]
737 839 737
TJ Turnov
Vladimíra Ševrová
[email protected]
603 296 901
SHK D-P Pardubice
Smejkal Miroslav
[email protected]
724 496 029
Delegace rozhodčích bude uvedena na internetových stránkách.
Download

Rozpis společné soutěže mladších a starších žákyň 2014/2015