CO JE KETAMIN?
Ketamin byl v roce 1970 uveden na trh jako anestetikum
a analgetikum (tedy znecitlivující látka a látka snižující vnímání bolesti). Dnes
je ketamin běžně používán pro celkovou anestézii, pro krátké diagnostické a
chirurgické výkony a v nižších dávkách také pro tlumení bolesti, jako doplňující
terapie při křeči hlasivkové štěrbiny a svěračů hrtanu, astmatickém záchvatu
nebo při úporné škytavce. Bezpečnost podání ketaminu je potvrzena více než
čtyřicetiletou praxí podávání v anesteziologii a v dětské chirurgii.
V případě experimentální léčby deprese jsou dnes používány nízké dávky, tedy
dávky 5-10x nižší nežli v případě provádění celkové anestézie. Tyto dávky tudíž
nevedou k navození bezvědomí ani spánku. Od roku 2000 byla publikována
celá řada vědeckých článků zkoumající vliv podání ketaminu na depresi. Studie
potvrdily antidepresivní účinek ketaminu již po jednorázovém podání, v žádné ze
studií nedošlo k jakémukoliv závažnému nežádoucímu účinku.
KOMU JE STUDIE URČENA? Osobám ve věku 18 až 65 let, kteří se léčí s depresí
(MADRS skóre vyšší nez 20) a netrpí současně jinou psychiatrickou poruchou, pro
kterou by se v uplynulých 6ti měsících léčily.
KOMU STUDIE URČENA NENÍ!
Studie není určena osobám s anamnézou
psychózy, ani osobám, jež mají mezi blízkými i příbuznými osobu trpící psychózou.
Studie není určena těhotným, či kojícím ženám, osobám, které absolvovaly
v posledních 2 měsících elektrokonvulzivní léčbu, ani osobám užívajícím
následující léky: lamotrigin, lithium, klozapin či IMAO. Do studie nelze zařadit
osoby s následujícím tělesným onemocněním: zdekompenzovaná hypertenze
(TK >180/100 mmHg), těžké kardiovaskulární onemocnění, cévní mozková
příhoda, nitrolební hypertenze, glaukom, preeklampsie nebo eklampsie, neléčená
hypertyreóza, křeče, encefalitida, epilepsie.
CO STUDIE OBNÁŠÍ? Studie probíhá za hospitalizace na oddělení Psychiatrického
centra Praha. V průběhu 2týdenního sledování ve studii užívá pacient antidepresivní
medikaci ve stabilní dávce nastavené minimálně jeden měsíc před vstupem do
studie. Účast ve studii obnáší aplikaci dvou infuzí s odstupem 1 týdne, průběžné
sledování nálady a zdravotního stavu pomocí standardizovaných škál a dotazníků,
několik rutinních EEG vyšetření a krevní odběry. Jedna z infuzí bude s aktivní
látkou (ketaminem), druhá s látkou neúčinou (fyziologický roztok), tj. placebo.
Studie je registrována v Evropské databázi klinických hodnocení a schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
KDE SE KONÁ?
KONTAKT
VEDOUCÍ PROJEKTU
V Psychiatrickém centru Praha, areál Psychiatrické léčebny Bohnice, pavilon 23
MUDr. Monika Klírová, PhD., [email protected], tel. 774 325 110
MUDr. Ing. Peter Šóš, PhD., [email protected], tel. 266 003 364
KETAMIN
Sledování antidepresivního účinku ketaminu
u pacientů s depresí
Download

KETAMIN - Psychiatrické centrum Praha