Ceník server hosting – umístění technologie, pronájem okruhů a
ostatní související služby
Serverovna Plzeň Toužimská 1705/25:
Poskytujeme Vám na výběr nepřeberné možnosti na uspokojení Vašich požadavků a to od
pronájmu místa na našem serveru pro umístění Vaší domény, Vašich dat, mailů, databazí a v
podstatě všeho co si vymyslíte. Serverovna je v současné době napojena na dvě velké sítě. Hlavní
přípoj je k síti UPC dříve Sloane park a druhá je od firmy Ha-vel s.r.o.. Dále připravujeme napojení
na síť ČD Telematika hlavně z důvodu možnosti pronájmu okruhů a na síť firmy Maxprogres z
důvodu možnosti pronájmu optických okruhů po Plzni. Dále bude dostupný stream pro IPTV.
Připojení na všechny sítě je provedeno optickým kabelem s minimální kapacitou 1 Gbps. Na síť
UPC je možno též připojení s kapacitou 10 Gbps v řádu několika dní. Na ostatní sítě je to možné v
delším časovém horizontu.
Dostupná konektivita do Internetu je 1 Gbps s možností upgradu na 10 Gbps. V případě
větší potřeby jsme schopni zajistit i vyšší konektivitu. Konektivita pro servery je v ceníku uvedená
sdílená. Cenovou nabídku pro vyhrazenou konektivitu Vám rádi zpracujeme. Pro servery je
volitelně k dispozici kapacita 20, 60, 100, 200, 500 a 1000 Mbit/s. 1 veřejná IP adresa V4 je v ceně
konektivity. Je možno přidělit i další. Ke konektivitě je přidělen dále jeden SMTP a dva DNS
servery. Poskytujeme i službu dohledu jak serveru tak služeb běžících na těchto serverech a
varování v případě potíží jak formou sms, mailu nebo telefonního hovoru. Další doplňková služba
je ovládání napájení serveru pomocí sms nebo po ethernetu popřípadě naším technikem.
Cena za umístění serveru je složena z několika složek tak, abyste si mohli namixovat pro
Vás nejvhodnější a nejvýhodnější řešení. První složka je cena za konektivitu, druhá cena za
vyhrazený prostor, třetí za elektrickou energii a to s možností zálohování a chlazení a poslední je za
ostatní služby. V ceně elektrické energie je zároveň zakalkulována cena za chlazení s možností
několika možností zálohování. Každý zákazník bude samostatně měřen odpočtovým elektroměrem
a jištěn samostatným jističem.
Měsíční cena = konektivita + nájem za umístění + elektrická energie + doplňkové služby
Měsíční ceny server hostingu – konektivita:
Konektivita 20 Mbit/s
379,00 Kč
Konektivita 60 Mbit/s
579,00 Kč
Konektivita 100 Mbit/s
779,00 Kč
Konektivita 200 Mbit/s
1 499,00 Kč
Konektivita 500 Mbit/s
2 999,00 Kč
Konektvita 1 Gbit/s
4 999,00 Kč
Další veřejná IP adresa V4
25,00 Kč
Další ethernet port 1 Gbit/s s neveřejnou IP adresou
25,00 Kč
Veřejná IP adresa + port + konektvita 2 Mbit/s pro IMPI
65,00 Kč
Měsíční cena server hostingu – nájem za umístění:
Zabraný prostor 1U
81,00 Kč
Zabraný prostor 2U
121,00 Kč
Každé další 1U
40,00 Kč
PC skříň do rozměru 500x600x250
200,00 Kč
Vlastní UPS do rozměru 300x600x250*
85,00 Kč
Celý rack 42-47 U
1 299,00 Kč
Prostor pro racky například pro 2 racky – dle možností a
telefonní nabídky
1 999,00 Kč
Úhrada spotřebované elektrické energie:
Každý zákazník má svoje měření odběru elektrické energie. Pokud si zákazník zálohuje svůj
server sám, přeúčtujeme mu pouze spotřebovanou elektrickou energii. V případě, že využijete naše
záložní zdroje, jsou v ceně za spotřebovanou elektrickou energii zahrnuty náklady na jejich provoz.
Minimální garantovaná doba běhu z našich UPS je 10 minut od nahlášení výpadku zákazníkovi sms
nebo telefonním hovorem. Při zálohování motorgenerátorem je provoz nepřetržitý. *Vlastní UPS
nelze zálohovat naší UPS nebo motorgenerátorem.
1 kWh bez zálohování včetně nákladů na chlazení
6,49 Kč
1 kWh bez zálohování napojená na dvě nezávislé trafostanice
6,99 Kč
1 kWh zálohování z UPS
8,39 Kč
1 kWh zálohování z UPS a motorgenerátoru
9,77 Kč
Doplňkové služby:
Další službou, kterou Vám nabízíme, je dohled Vašich serverů. V případě výpadku serveru
nebo některé jeho služby, Vám přijde SMS, mail nebo Vám může zavolat operátorka. SMS
obsahuje IP adresu serveru, typ služby a její aktuální stav (výpadek, obnovení apod.). Upozornění je
možné odeslat na více čísel. Dohlížet je možné tyto služby: ping, www, smtp, pop3, imap, dns, ssh,
telnet, snmp a po domluvě i další. Toto bude řešeno individuálně. Ping je základní služba, ke které
je možné doplňovat další služby. Dohled je možno odebrat na libovolné zařízení připojené na
veřejné adrese na Intenetu, například takto hlídat funkčnost kamerového systému, výpadky
elektrické energie a odlehlých objetech. V rámci spolupráce s bezpečnostní agenturou jsme schopni
i vyslat zásahové vozidlo. Řešit lze téměř jakýkoliv požadavek a s partnery Vám připravíme
nabídku.
Zřízení služby
240,00 Kč
Měsíční provoz služby ping
35,00 Kč
Měsíční provoz služby dohled www, pop3, smtp a pod.
24,00 Kč
Cena jedné odeslané sms
2,00 Kč
Cena jednoho odeslaného mailu
0,00 Kč
Cena jednoho hovoru
60,00 Kč
Nabízíme dálkové ovládání serveru a to pomocí sms, zásuvek ovládaných po ethernetu nebo
KVM dálkového dohledu.
SMS ovládání serveru zřízení služby
750,00 Kč
Měsíční provoz SMS služby
65,00 Kč
KVM trvalé zřízení služby
999,00 Kč
KVM měsíční provoz služby
99,00 Kč
KVM jednorázové připojení v pracovní době pobočky
99,00 Kč
KVM jednorázové připojení mimo pracovní dobu pobočky po –
pá 6-22 běžný
299,00 Kč
KVM jednorázové připojení noc + víkend urgentní
599,00 Kč
Jednorázové poplatky nebo služby:
Vstup k Vašemu serveru je zabezpečen 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Servisní vstup
zahrnuje zpřístupnění serverovny za asistence našeho technika. Tento vstup je možný v pracovní
dobu naší pobočky okamžitě, mimo pracovní dobu obratem na základě telefonické dohody dle
aktuálních možností.
V serverovně je k dispozici VGA LCD monitor s minimálním rozlišením FULL HD, myš,
klávesnice, PS/2 i USB a základní nářadí pro opravu serveru.
Zřízení služby zahrnuje instalaci serveru do serverovny, přidělení jednoho ethernetového
portu 10/100/1000 Mbps, přidelení jedné veřejné IP adresy, nastavení reverzního záznamu dle
Vašeho požadavku, kabel RJ-45, přidělení místa v racku nebo na polici a připojení napájení. Zřízení
služby je za asistence našeho zaměstnance.
Každý přístup do serverovny je asistovaný, za přítomnosti našeho technika. Samostatné
vstupy do serverovny jsou možné po individuální dohodě pro zákazníky mající v pronájmu celý
box, rack nebo místo v serverovně. V takovém případě jsou přiděleny vlastní klíče, kód od alarmu a
karta pro vstup.
Serverovna je klimatizována na 18 až 22 stupňů Celsia.
Napájení z dvou trafostanic je řešeno přepínacím relé téměř bezvýpadkově s dobou přepnutí 30 ms
dle zkušenosti zařízení tuto dobu překlenou pomocí kondenzátorů ve zdroji.
Napájení z UPS je dimenzováno na výpadek 40 minut.
Napájení z UPS a MTG je dimenzováno na nepřetržitý provoz.
Zřízení služby server housing pro jeden server
Asistovaný vstup v pracovní době pobočky
850,00 Kč
zdarma
Asistovaný vstup mimo pracovní dobu pobočky po-pá od 6-22
hod běžný
240,00 Kč
Asistovaný vstup urgentní noc + víkend
580,00 Kč
Ceník portové konektivity předáné na switchy serverovna Plzeň Toužimská 1705/25
Služba je předávána na portu našeho switche. Dostupné kapacity jsou od 1 Mbit/s do 10 Gbit/s.
Konektivita do 1 Gbit/s je dostupná okamžitě, konektivita na 1 Gbit/s má zřizovací dobu okolo
dvou týdnů. Konektivita je předávána na jedné veřejné IP adrese. Je vyhrazená. Ke konektivitě lze
doobjednat jakékoliv služby, předat na portu RJ-45, SFP, SFP+.
Zřízení služby portová konektvita
250,00 Kč
Konektivita
1 Mbit/s vyhrazená
99,00 Kč
Konektivita 10 Mbit/s vyhrazená
499,00 Kč
Konektivita 50 Mbit/s vyhrazená
1 999,00 Kč
Konektivita 100 Mbit/s vyhrazená
3 499,00 Kč
Konektivita 200 Mbit/s vyhrazená
6 499,00 Kč
Konektivita 300 Mbit/s vyhrazená
9 499,00 Kč
Konektivita 400 Mbit/s vyhrazená
12 499,00 Kč
Konektivita 500 Mbit/s vyhrazená
15 499,00 Kč
Konektivita 600 Mbit/s vyhrazená
18 399,00 Kč
Konektivita 700 Mbit/s vyhrazená
21 399,00 Kč
Konektivita 800 Mbit/s vyhrazená
24 399,00 Kč
Konektivita 900 Mbit/s vyhrazená
27 199,00 Kč
Konektivita 1 Gbit/s vyhrazená
29 999,00 Kč
Na ostatní rychlosti Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku.
Dále může být konektivita předána na optickém rozhraní konektoru SC ve výměníkové stanici
Toužimská 23 v kolektorech. Přidělení a naroutování většího počtu IP adres je možné po jejich
přidělení RIPe.
Dále je možno tuto konektivitu dopravit v kolektorech na sídlištích Plzeň – Lochotín, Košutka,
Vinice, Bolevec po vlastní optické síti a to až do rychlosti 10 Gbit/s. Dále v Plzni kamkoliv
bezdrátovým spojem až do rychlosti 1 Gbit/s. V Plzeňském kraji můžeme zajistit okruhy na vlastní
síti v okresech Klatovy, Domažlice, Tachov, Plzeň – Jih, připravujeme Rokycany a Plzeň server.
Dále máme vlastní síť v lokalitě Beroun a Králův Dvůr. Můžeme zajistit za výhodné ceny okruhy
prostřednictvím ČD – Telematika, UPC, Maxprogres, Ha-vel a Dial Telecom. Napojení na tyto sítě
je prostřednictvím optického kabelu. Za výhodných podmínek můžeme zajistit i okruh do NIX
Praha.
Ceny na tyto služby Vám zpracujeme individuálně.
Pronájem kapacity sítě Plzeň
Na naší optické síti v Plzni pronajímáme buď kapacitu, lambdu nebo optické vlákno. Nabídku vždy
zpracujeme na míru Vašim potřebám a požadavkům.
Cena na naší optické síti
Optická síť je řešena do hvězdy s centrálním bodem Toužimská 25. Cena se počítá za 1 m kabelu a
zabrané konektivity. Pro 100 Mbit/s a malé projekty máme stanovenou cenu 0,40 Kč za 1m optické
trasy a měsíc. Přesnou kalkulaci Vám rádi zpracujeme po zadání Vašich požadavků.
1 m 100 Mbit/s optické trasy
0,39 Kč/m
1 m 1 Gbps/s optické trasy
0,79 Kč/m
1 m lambda v optickém vlákně
1,00 Kč/m
1 m vyhrazného optického vlákna
1,49 Kč/m
Radiová trasa 100 Mbit/s s umístěním jednoho konce na našem
přístupovém bodě + připojení do housing centra
5 750,00 Kč
Radiová trasa 175 Mbit/s s umístěním jednoho konce na našem
přístupovém bodě + připojení do housing centra
6 750,00 Kč
Radiová trasa 600 Mbit/s spoj v pásmu 24 GHz
7 750,00 Kč
Spoj 1 Gbit/s v placeném pásmu + poplatek čtu za pásmo
14 999,00 Kč
Ceny jsou přibližné, přesnou nabídku Vám rádi připravíme.
Přesnou cenovou nabídku Vám rádi připravíme. Okruh jsme schopni dodat téměř po celé ČR.
U bezdrátových tras je nutné připočítat zřizovací poplatek za přípravu přípojného místa u
zákazníka. Příprava stožáru, kabeláže, úprava prostor a podobně.
Na nestandartní požadavky Vám zpracujeme nabídku.
Uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH.
Ceník je platný od 1.3.2013 do vydání nového ceníku.
Kontakt Česká síť s.r.o.
slečna Pavla Kroupová
telefon +420 777 59 66 82
mail: [email protected]
Download

zde - Česká síť