LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
HYBRIDNÍ POLYMER PRO
PRUŽNÉ LEPENÍ A TMELENÍ
D
TEE
RAN
R
GUA ITY FO S
L
L
QUA SSIONA
E
F
O
PR
• Vysoká pružnost 450%.
• Těsnění a lepení jedním výrobkem.
• Používá se na suchém a vlhkém
podkladu.
• Dá se velice dobře přetírat, dokonce i
akrylátovými a disperzními laky.
• Neobsahuje isokyanáty
Seal & Bond MS 50
MS50
VŠEOBECNÉ INFORMACE
SEAL & BOND MS 50 je nová technika pro lepení a
těsnění založená na hybridních polymerech.
SEAL & BOND MS 50 kombinuje v jednom výrobku
výhody montážního lepidla, lepidla na PU, lepidla na
dřevo, silikonového tmelu a sanitárního silikonového
tmelu, akrylátového tmelu a butylénového tmelu.
SEAL & BOND MS 50 je jednosložkový výrobek s velmi
rychlým vytvrdnutím a jedinečnou přilnavostí
a nepotřebuje žádný základový lak.
SEAL & BOND MS 50 je odolný vůči UV - záření a
zabraňuje vytváření plísní a baktérií.
SEAL & BOND MS 50 se při vytvrdnutí nesráží, je odolný
vůči vibracím a zůstává pružný.
SEAL & BOND MS 50 přilne jak na hladké tak i na
porézní povrchy.
SEAL & BOND MS 50 lze přetírat laky.
TECHNICKÁ DATA
Rozprašovací schopnost: 5 bar/3 mm/23°C >140
gr/min.
Skladování 23°C: 15 až 30 min.
Vytvrzení 20 °C: primární vytvrzení: 1 hod. (Shore A: 5)
zpracovatelnost: 2-3 hod. (Shore A: 15-20)
mechanická zatížitelnost: 24 hod. (Shore A: >30)
plná chemická zatížitelnost: po 7 dnech
Tvrdost DIN 53505: 50 Shore A
Pevnost v tahu: 210 N/cm²
Odolnost proti trhání: >73 N/cm² DIN 53507
Mezní protažení po 7 dnech 20°C: >600%
Tepelná stabilita: - 40°C až + 95°C (180°C krátce)
Specifická váha: ca. 1,4+/- 0,1 kg/dm³
Objemové smrštění po vytvrzení: žádné (menší než 1%)
Přilnavost: na většinu povrchů
POZOR: špatná přilnavost na PE, PP, Silikon, ...
Chemická stálost: stálé vůči ředěným kyselinám,
zásadám, odmašťovacím čisticím prostředkům, olejům,
tukům, vodě a mořské vodě
je mírně odolný proti esterům, ketonům a aromatům
není odolný proti kyselinám a chlorovaným čistícím
prostředkům
Trvanlivost: 9 měsíců v uzavřeném originálním balení
při teplotě +5°C až +25°C
uchovávat v chladnu a suchu.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
POUŽITÍ
• AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
Slepování dílů karosérie: ocel/ocel bez použití
základové barvy.Tmelení spár: Těsnění spár u
svarů a tabulí - jednoduché strukturování a
snadné přetření barvou.
• Lepení spoilerů a souprav nástaveb – dobrá
přilnavost na laku a polyesteru.
Utěsňování průsaků vody, výrobek lze použít i na
mokrých plochách.
Slepování různých materiálů. Vynikající přilnavost
na kov, základovou barvu, lak, film pozinku,
hliník, dřevo a většinu syntetických materiálů.
Objednací číslo
532106
532206
532306
532906
UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost
těchto informací a odmítá záruku za vaše
konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio
poskytuje, se týká pouze standardních prodejních
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za
škody v důsledku nesprávného použití nebo
prodeje výrobku jinému odběrateli.
Název
Seal&Bond MS 50 černý
Seal&Bond MS 50 bílý
Seal&Bond MS 50 šedý
Seal&Bond MS 50 béžový
• STAVEBNICTVÍ:
Slepování izolačního materiálu, i na mokrém
povrchu. SEAL & BOND MS 50 nerozpouští žádný
polystyren.
Jako montážní tmel pro lepení podlah, laťových
konstrukcí, fasádních desek, okrajů střech, latí, na
pálenou cihlu, sádrokartonové desky, plynobeton,
Ytong, beton atd. SEAL & BOND MS 50 nahrazuje
mechanická upevnění.
Jako těsnící tmel i na mokrém a těžkém povrchu.
Nenapadá přírodní kámen, jako je mramor,
kamenný kvádr a žulu. Ideální jako těsnění mezi
okny a zdivem. Dá se velmi dobře přetírat,
dokonce disperzními akrylátovými laky.
Obsah
310ml
310ml
310ml
310ml
Zařazení
lepidla, tmely
lepidla, tmely
lepidla, tmely
lepidla, tmely
Download

TECH-MASTERS: Seal & Bond MS 50 [web]