Podzim 2010
Jiří
Jirovec
největší prodejce
automobilů BMW
Carmen
Andrea Kalivodová
Hvězda z Kroměříže
Josef Novák
Kvalitní africký brokát
z české textilky Veba
SYMBOL ÚSPĚCHU
EDITORIAL
MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Zástupce šéfredaktora
Jiří Hájek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
Grafická úprava
Martin Došek
Sazba
Maxx Creative Communication s. r. o.
Tisk
Východočeská tiskárna, spol. s r. o.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 15014
ISSN 1214-6315
Expedice
23. 9. 2010
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
KOLEGOVÉ, PŘÁTELÉ!
en jsme odvolili, budeme volit znovu. Do Senátu,
na radnice. Instituce zkoumající veřejné mínění
budou průběžně opravovat své odhady až do zjištění,
že vše dopadlo z jakési vyšší moci jinak. Jako u těch meteorologů oznamujících, že bude jasno až polojasno,
místy oblačno až zataženo, občas přeháňky, které se na
jistých místech a za jistých okolností mohou změnit v setrvalý déšť. Zkusme brát volby, politiky a politiku vůbec
stejně, jako předpověď počasí. Stejně bude (nebo nebude) pršet, i když předvídači předvídají, že pršet nebude
(nebo bude). Nic s tím nenaděláme, jen si pro jistotu koupíme skládací deštník a nosíme ho denně v kapse.
I když!
Meteorologové počasí neurčují, jen tipují. Politici však vývoj společnosti a ekonomiky
svými rozhodnutími ovlivňují. Všichni zprava doleva tvrdí, že právě jejich řešení je nejlepší.
Ale ať volby vyhraje ten či onen, stejně musíme počítat s tím, že ve výsledku bude vše jinak.
Byť nám vysvětlí, že změna nastala v důsledku nečekané brázdy nízkého nebo hřebenu
vysokého tlaku od východu či od západu, dejme si do kapsy vedle deštníku ještě nějaký
štít proti možným ekonomickým bouřkám, suchu či povodním. Protože, kdo je připraven…!
Ostatně, všimli jste si, že rok už má jen dvě roční období? Léto přechází rovnou do
zimy, zima do léta. Vytrácejí se jaro a podzim.
S úctou
JAN STRUŽ
J
předseda Sdružení CZECH TOP 100
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce
1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým
ukazatelem jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele. Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se
Sdružením CZECH TOP 100 se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich
komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé soutěživosti při porovnávání objektivních
ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových
projektů. Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných
firem, TOP 100 ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
S
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
DRŽITELÉ OCENĚNÍ CZECH TOP 100 FORUM – SYMBOL ÚSPĚŠNÝCH
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 1
OBSAH
4 ČESKÉ POKLADY
VE ZLATÉ KAPLIČCE
18 JAK HOSPODAŘÍ
NEMOCNICE
MUDr. Marek Zeman vede
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a úspěšně
hospodaří se ziskem
Reportáž ze slavnostního
vyhlášení 100 nejvýznamnějších firem České republiky v Národním divadle
10 PLNO TAKÉ
O PRÁZDNINÁCH
20 CO PŘINÁŠÍ
NOVÁ VLÁDA
Přední osobnosti se tradičně scházejí ve znamení
zvěrokruhu v hotelu Barceló Old Town Praha
12 BROKÁTOVÝ
KAPITÁN
Pokusili jsme se shrnout
nejpodstatnější návrhy ze
sféry daní, podpory zaměstnávání a podnikání...
21 PĚT KRITICKÝCH
CHYB
Současnou Vebu Broumov
proslavil zejména africký
brokát, v jehož výrobě zaujímá výsostné postavení
16 CÍL: POZITIVNĚ
PŘEKVAPENÝ KLIENT
Pět významných omylů,
jichž se ve svých finančních
odděleních dopouštějí malé
a středně velké podniky
22 HVĚZDA
Z KROMĚŘÍŽE
Česká pojišťovna konkurenci respektuje, ale nemá s ní
slitování, říká její výkonný
ředitel Pavel Řehák
Mezzosopranistku Andreu
Kalivodovou zná publikum
snad ve všech evropských
zemích, v Japonsku i v USA
24 OHROŽENÁ
SRDCE
LIFEINLINE TOUR
In-line bruslení je novodobým
sportovním fenoménem už delší dobu, ale teprve pořadatelská agentura Trikam odhadla
jeho růstový potenciál. Jedenáctidílný seriál letos vstoupil
už do druhé pětiletky.
42
.
2 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
Především manažeři na
všech stupních řízení
podceňují rizika, která
vytvářejí stylem své práce
a života
26 ČARODĚJ
S PÍŠŤALOU
Jiří Šuhájek je jedním
z nejvýraznějších českých
sklářů současnosti a svými
díly dobývá celý svět
28 VELKÁ PARDUBICKÁ
SLAVÍ JUBILEUM
V neděli 10. října se poběží jubilejní 120. ročník
slavného dostihu, v němž
koně prověří Taxisův příkop
30 DOBRÝ DEN
Z PELHŘIMOVA
Pod zdánlivě všedním názvem se skrývají tisíce rekordů, protože člověk touží být
v něčem první a jedinečný
38 ZPÍVAJÍCÍ
STAROSTA
Boršická svajba, to jsou
více než dvě stovky
krojovaných hostů a další
tisícovka svatebčanů
54 NÁVŠTĚVA
V PLZNI
Povídali jsme si nejen
s primátorem, ale také
s představitelem úspěšné
zahraniční firmy, prodejcem automobilů a předsedy výrobních družstev
www.czechtop100.cz
ijŸ±¯°¯ŸÊÏÌƟ.äòêcŸñäïôáëèê૟ò­ñ­î­«ŸàŸÂùäâçŸëèàáèëèóøŸïàñóíäñòçèïŸàíãŸàŸìäìáäñŸċŸñìŸîåŸóçäŸÊÏÌƟíäóöîñêŸîåŸèíãäïäíãäíóŸìäìáäñŸċŸñìòŸàåċŸëèàóäãŸöèóçŸÊÏÌƟÈíóäñíàóèîíàëŸÂîîïäñàóèõ䟧ćÊÏÌƟÈíóäñíàóèîíàëĕ¨«ŸàŸÒöèòòŸäíóèóø­ŸÀëëŸñèæçóòŸñäòäñõäã­
ÏñàêóèâêcŸŒääíw
ÊÏÌƟËäæàë
ÊÏÌƟËäæàëŸčŸïñàêóèâêcŸŒääíw
ÏîòêøóîõàínŸïñcõíwŸòëôáø
ĒŸ ïñcõîŸòïîëälíîòówŸ§îáâçîãíwŸñäéòóŒw꫟îñæàíèùàâäŸ
õàëíšâçŸçñîìàã¨
ĒŸ òìëôõíwŸïñcõóõîñáàŸàŸïŒèïîìwíêîõcíwŸòìëôõ«Ÿ
ìèìîòîôãíwŸèŸòîôãíwŸŒääíwŸòïîñ™¨ŸŸŸ
ĒŸ ïñàâîõíwŸïñcõïñàâîõíwŸàŸìàíàäñòênŸòìëîôõø«Ÿ
êîëäêóèõíwŸòìëîôõø«ŸõíèóŒíwŸïŒäãïèòø¨
όèãàícŸçîãíîóàŸïñîŸõcò
ĒŸ “ùêcŸòïîëôïñcâäŸíàäçîŸïñcõíwçîŸóšìôŸòŸãàîõšì諟
“läóíwìèŸàŸãàëwìèŸòïäâèàëèòóøŸòïîëälíîòóèŸ
ÊÏÌƟ.äòêcŸñäïôáëèêà
ĒŸ lëäíîõnŸïñcõíwçîŸóšìôŸÊÏÌƟËäæàëŸìàéwŸêñîìoŸ
ïñcõíwçîŸèŸäêîíîìèâênŸõùãoëcíw
ĒŸ áôãäìäŸõcìŸñîùôìoó
ĒŸ ñäæôëàóîñíwŸùcëäèóîòó蟧òïäâècëíwŸïñcõíwŸïŒäãïèòøŸ
ôïñàõôéwâwŸíoêóäñnŸîáëàòóèŸïîãíèêcíw«ŸòïñcõíwŸŒwùäíw«Ÿ
áàíêîõíwŸïñcõïîé菑îõàâwŸïñcõîâçñàíàŸãàó¨
Êîíóàêó¹
ööö­êïìæ­âù
ÊÏÌƟËäæàë
ÏîáŒäíwŸ°à
°·µŸ¯¯ŸÏñàçàŸ·
ÌàñóèíŸÊîåñî
ª³±¯Ÿ±±±Ÿ°±²Ÿ¶³´
ìêîåñîí¿êïìæ­âù
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
ČESKÉ POKLADY
VE ZLATÉ KAPLIČCE
Vyhlášení prestižních soutěží a anket by se měla konat na výjimečných
místech. Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky mezi významné akce bezpochyby patří. I proto se slavnostní večer, na kterém
bylo oznámeno jeho pořadí, konal v Národním divadle.
oňské vyhlášení žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky
si díky neotřelému scénáři budou všichni
přítomní hodně dlouho pamatovat. Nápad
přivést do pražského Národního divadla
nefalšovanou krojovanou moravskou svatbu,
v jejímž rámci se předávala ocenění, byl
skvělý. Zvědavost, v jakém duchu se ponese
letošní galavečer, byla tedy celkem logická.
Zvolené téma – světová výstava Expo 2010
L
a účast českých firem na ní – bylo, stejně jako
v minulém roce, pojato velmi netradičně. Posuďte sami: velkému jevišti Národního divadla
dominovala malá loutková scéna. Průvodcem
večera se stal Kašpárek, tradiční česká pohádková postavička, promlouvající k přeplněnému hledišti hlasem skvělého Jana Přeučila.
Takto naaranžovaná dekorace připomněla
velký úspěch českých loutek na Expo 2010.
To ale nebylo vše, co spojovalo prestižní
PŘI PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ OCENĚNÍ SE NA PÓDIU NÁRODNÍHO DIVADLA SEŠLI ZLEVA DANIEL JIŘIČKA (ŠKODA PRAHA INVEST), PAVEL A. STEHLÍK (EXPO 2010), BRIAN LANG
(MASTERCARD EUROPE), PETR KNAPP (ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA), ALENA SEOUD (ČESKÁ KAPITÁLOVÁ A INFORMAČNÍ AGENTURA), PAVEL PILÁT (METROSTAV),
PETR CINGR (AGROFERT HOLDING), OLDŘICH ČERNOCH (MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR) A JAN STRUŽ (CZECH TOP 100)
4 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www. czechtop100. cz
VŠICHNI ÚČASTNÍCI
GALAVEČERA FIREM SI
ODNESLI OBÁLKU S RAZÍTKEM, KTERÉ SPECIÁLNĚ
PRO TUTO PŘÍLEŽITOST
PŘIPRAVILA ČESKÁ POŠTA
LETOS POPRVÉ
BYLA UDĚLENA ZVLÁŠTNÍ
CENA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ, KTEROU PŘEDAL
OLDŘICH ČERNOCH
(MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR) PETRU
CINGROVI (AGROFERT
HOLDING)
K VÍTĚZSTVÍ
V 16. ROČNÍKU ŽEBŘÍČKU
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
FIREM GRATULOVALI
ZLEVA OTAKAR HORA
(KPMG ČESKÁ REPUBLIKA)
A JAN STRUŽ (CZECH
TOP 100) MARTINU
NOVÁKOVI (ČEZ).
MARTIN NOVÁK
(ČEZ) OBDRŽEL SPOLU
S DALŠÍMI OCENĚNÝMI
ZLATOU SLZU, KTEROU
PRO TUTO PŘÍLEŽITOST
PŘIPRAVIL FEDERICO
DÍAZ (LACRIMAU)
večer úspěšných českých firem se Šanghají.
Každý z oceněných převzal z rukou předsedy Sdružení CZECH TOP 100 Jana Struže
zlatou slzu, miniaturu té, která byla jedním
z velkých taháků naší účasti na světové výsta-
vě. A ještě jedna perlička. V Národním divadle
se na jednom místě sešli manažeři firem, jejichž
společný obrat byl téměř 1,3 bilionu korun, což
představovalo nový rekord. Potvrdil ho i Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FIRMOU SE STALA
ENERGETICKÁ SPOLEČNOST ČEZ.
OCENĚNÍ ZA
UMÍSTĚNÍ NA STUPNÍCH
VÍTĚZŮ PŘEVZALI (ZLEVA)
LUBOŠ FALHAUR (RWE
TRANSGAS), RADEK
ŠPICAR (ŠKODA AUTO)
A MARTIN NOVÁK (ČEZ)
Z RUKOU OTAKARA
HORY (KPMG ČESKÁ
REPUBLIKA – DRUHÝ
ZPRAVA) A JANA STRUŽE
(CZECH TOP 100).
Nejvýznamnější
firmy české
ekonomiky
JAN STRUŽ,
PŘEDSEDA
SDRUŽENÍ
CZECH
TOP 100
Pořadí „100 nejvýznamnějších
firem ČR“ zveřejňujeme letos již
pošestnácté. První žebříček, založený na ekonomických datech,
jako jsou tržby, export, produktivita práce či počet zaměstnanců,
jsme zveřejnili v době, kdy se
v České republice začínal rozvíjet
kapitálový trh.
e třetím červnovém týdnu roku
1994 jsme sestavili tzv. „nultý ročník“ žebříčku nejvýznamnějších firem
české ekonomiky podle ekonomických výsledků za rok 1993. Tenkrát si kladl za cíl
zejména přispět k informační otevřenosti.
Vycházel z údajů, které pro zpracování
dobrovolně poskytly samy jednotlivé podnikatelské subjekty a od samého počátku
se stal cenným zdrojem informací pro řadu
analytiků, ekonomů, obchodních partnerů
a investorů, ale i žurnalistů.
Od té doby se žebříček nejvýznamnějších firem výrazně rozrostl. Těší nás,
že se stal prestižním projektem, ve kterém
jednotlivé společnosti nechtějí chybět
a aktivně se k účasti hlásí. A tak nápad, jehož počátky spadají do doby, kdy vznikla
Burza cenných papírů Praha, dnes kromě
podpory informační otevřenosti přináší
velmi přehledný obraz české ekonomiky.
Výsledky letošního ročníku jsou samozřejmě poznamenány ekonomickou krizí,
které firmy čelí v evropském i světovém
měřítku. Příjemně nás ale při vyhodnocování soutěže překvapilo, že ani tento
nepříznivý vývoj nebyl pro většinu společností důvodem k tomu, aby data pro sestavení žebříčku neposkytly. Dostali jsme tak
možnost objektivně porovnat ekonomické
výsledky firem, které patří k nejvýznamnějším v celém českém hospodářství.
A pokud zatím Vaše firma v databázích Sdružení CZECH TOP 100 chybí,
můžete to snadno napravit prostřednictvím jednoduchého formuláře, který je
k dispozici na našich webových stránkách
www.czechtop100.cz.
V
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 5
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
SLOVO PARTNERŮ SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
M o tom, že pro české firmy byla finanč-
inulý rok jsem na tomto místě psal
klíčové a pro firmu přínosné zaměstnance.
ní a ekonomická krize nečekaně tvrdým a ná-
si mohli říci – je to za námi, poplácat se po
ročným testem jejich odolnosti a schopnosti
ramenou a zmírnit tempo. Právě naopak. To
uspět na trhu, skutečným testem životaschop-
nejdůležitější nás teprve čeká.
nosti jejich byznysu.
FRANTIŠEK DOSTÁLEK,
ŘÍDÍCÍ PARTNER KPMG
ČESKÁ REPUBLIKA,
PŘEDSEDA A VÝKONNÝ
ŘEDITEL KPMG STŘEDNÍ
A VÝCHODNÍ EVROPA
a podnikatelům vstřícnou vládu, která firmám
rem zabývat dosud nepoznanými situacemi
vytvoří transparentní a předvídatelný prostor,
a problémy – poradit si s přebytkem výrob-
na kterém budou moci budovat svůj byznys
ních kapacit, rázně zeštíhlit své provozy,
a ucházet se o přízeň zákazníků. Zdá se, že
uspokojit náročné, ale šetřivé zákazníky, řešit
výsledky červnových voleb jsou dobrým pří-
obtížně dostupné úvěrování, hledat hotovost
slibem nejen v tomto směru, ale i v otázkách
v každém zákoutí firmy či volit mezi krátko-
dlouho očekávaných a bohužel zbytečně od-
dobými úsporami a dlouhodobou strategií
kládaných zásadních reforem důchodového
rozvoje.
a zdravotního systému. Podnikatelé a stát tak
Nyní po roce můžeme vidět, že čeští ma-
mají výjimečnou příležitost společně vytvořit
nažeři tyto výzvy zvládli a přistoupili k nim
fungující, dlouhodobě udržitelnou, efektivní
nikoliv jako ke katastrofě a konci světa, ale
a sociálně soudržnou ekonomiku pro 21.
často jako k neočekávané příležitosti podívat
století.
se na svůj byznys novýma očima, zaměřit se
Společnost KPMG Česká republika jako
na neefektivní procesy, zlepšit finanční kultu-
partner Sdružení Czech Top 100 je připrave-
ru, posílit řízení rizik a vyzdvihnout skutečně
na k tomu cíli svým dílem přispět.
iž šestým rokem je ocenění MasterCard Firemní banka roku vyhlašováno v rámci žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky, který
organizuje Sdružení CZECH TOP 100.
Důvod pro zařazení ocenění MasterCard do tohoto žebříčku je opodstatněný od obou subjektů – obě společnosti
chtějí zdůraznit fakt, že kvalitní bankovní
služby jsou v každé zemi jednou ze základních podmínek pro úspěšný rozvoj
podnikatelského prostředí. Pro podniky
je banka důležitou oporou v nejrůznějších finančních a obchodních situacích.
Je proto žádoucí neustále rozvíjet efektivní spolupráci českých firem s bankovními
institucemi. Oceněním MasterCard Firemní banka roku chceme vyjádřit naše díky
finančním ústavům, jejichž služeb si firmy
nejvíce považují.
ebříček CZECH TOP 100 je již po
více než 15 let spolehlivým indikátorem současného stavu a vývoje českého
hospodářství. Každý, kdo se o něj zajímá,
tak může posoudit dlouhodobé trendy i krátkodobé výkyvy. Žebříček CZECH TOP 100
je současně i testem, jak české firmy obstály
v náročném prostředí ovlivněném hospodářskou krizí. Jsme rádi, že společnost ČEZ
v této první lize české ekonomiky obsadila
nejvyšší příčku žebříčku v absolutním pořadí.
Navzdory hospodářské recesi se společnosti ČEZ podařilo loni dosáhnout historicky
nejlepších výsledků. Uspěli jsme nejen v ČR,
ale i v dalších zemích střední a východní
Evropy. Pokračujeme v obnově našich energetických zdrojů. Začínáme měnit tvář české
energetiky v projektech Futur/e/motion.
Získali jsme také další prestižní ocenění.
V letošním ročníku ankety magazínu Euromoney byl ČEZ vybrán analytiky a ekonomy jako společnost s nejvyšším standardem
corporate governance ve střední a východní
Evropě, dále jako nejlépe řízená utilita ve
stejné oblasti a jako společnost s nejpřesvědčivější strategií v České republice.
Ž
MARTIN ROMAN,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ČEZ, A.S.
Minulý rok jsem si také přál stabilní
Čeští manažeři se museli ve většině fi-
J
BRIAN LANG,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
MASTERCARD
EUROPE PRO
ČESKOU REPUBLIKU
A SLOVENSKO
Je ale ještě příliš brzy na to, abychom
6 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
BOUŘLIVÉ OVACE ZAPLNĚNÉHO HLEDIŠTĚ
SKLIDILO ORIGINÁLNÍ VYSTOUPENÍ SOUBORU
LA PUTYKA
SVÉRÁZNÝM PRŮVODCEM VEČEREM SE
STAL KAŠPÁREK Z PRAŽSKÉHO NÁRODNÍHO
DIVADLA MARIONET, JENŽ PROMLOUVAL
NEZAMĚNITELNÝM HLASEM JANA PŘEUČILA
www. czechtop100. cz
SLOVO LETOŠNÍCH VÍTĚZŮ
1. místo
ČEZ, a. s.
DANIEL BENEŠ,
VÝKONNÝ ŘEDITEL
V letošním ročníku CZECH TOP 100
stanula společnost ČEZ na první pozici v pořadí nejvýznamnějších firem této
země. Hospodářská recese poznamenala v roce 2009 spotřebu elektřiny v ČR
meziročním poklesem, přesto se naší
společnosti podařilo dosáhnout historicky
nejlepších výsledků.
2. místo
ŠKODA AUTO, a.s.
RADEK ŠPICAR, ŘEDITEL
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
DVA PROTAGONISTÉ SLAVNOSTNÍHO
VEČERA: PŘEDSEDA
SDRUŽENÍ CZECH
TOP 100 JAN STRUŽ
A HEREC JAN PŘEUČIL
K PŘÍJEMNÉMU
SETKÁNÍ MOHLI HOSTÉ
GALAVEČERA VYUŽÍT
I PROSTOR POD ŠIRÝM
NEBEM, V SOUSEDSTVÍ
TRIG NA STŘEŠE
NÁRODNÍHO DIVADLA
Celkový propad tržeb v automobilovém
průmyslu v České republice dosáhl v loňském roce více než 14 procent. Z tohoto
pohledu vnímáme šestiprocentní pokles
jako velmi dobrý výsledek. Problémem
byla také volatilita české koruny, která
firmám výrazně komplikovala plánování.
3. místo
RWE TRANSGAS, a. s.
MARTIN HERMANN,
PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
Rok 2009 byl pro RWE Transgas mimořádným obdobím: rusko-ukrajinská plynová krize, prohloubení hospodářské
recese, nástup tvrdé konkurence. Skvělé
výsledky a čelní umístění v žebříčku však
potvrzují, že společnost nelehké podmínky a výzvy úspěšně zvládla.
PREZIDENT AGENTURY DOBRÝ DEN PELHŘIMOV MIROSLAV
MAREK POTVRDIL VYTVOŘENÍ NOVÉHO REKORDU, KDY SE NA
JEDNOM MÍSTĚ SEŠLI MANAŽEŘI FIREM, JEJICHŽ SPOLEČNÝ
OBRAT ČINIL TÉMĚŘ 1,3 BILIONU KORUN
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 7
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
MasterCard Firemní banka roku 2010
orporátní bankovnictví je segment
finančního trhu, který se stále dynamicky rozvíjí. Cílem ocenění MasterCard Firemní banka roku je přinést odborné i laické
veřejnosti reálný obraz úrovně bankovních
produktů a služeb nabízených české firemní
klientele. Nabídku bank hodnotí představitelé nejvýznamnějších českých společností,
které v jednotlivých oborech a odvětvích
dosahují těch nejlepších výsledků.
Význam ocenění stoupá společně s rozšiřující se nabídkou bankovních produktů
K
BRIAN LANG,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
MASTERCARD EUROPE
PRO ČESKOU REPUBLIKU
A SLOVENSKO
a služeb pro podnikový sektor. Z průzkumu, který jsme nedávno realizovali mezi
finančními řediteli předních českých firem,
vyplývá, že ve většině případů využívají
služeb více bank. Jako důvody pro rozprostření poptávky mezi více bankovních
institucí uvedli finanční ředitelé především
úspory při finančních transakcích a možnost diverzifikace rizik. Toto zjištění ukazuje, že firmy se dobře orientují v bankovním
portfoliu a snaží se ho využívat pro zvýšení
své efektivity.
Úroveň ocenění MasterCard Firemní
banka roku potvrzuje i zájem finančních
ředitelů při hlasování o tu banku, která poskytuje nejlepší produkty a služby pro firemní
zákazníky na českém trhu. V letošním roce
se na pomyslné špici umístila Československá obchodní banka. Druhé a třetí místo
obsadily Komerční banka a UniCredit Bank.
Tímto všem oceněným bankám za společnost MasterCard ještě jednou gratuluji.
cenění si mimořádně ceníme, zejmé-
O na proto, že o něm rozhodli sami
PETR KNAPP, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A VRCHNÍ
ŘEDITEL PRO KORPORÁTNÍ
BANKOVNICTVÍ ČSOB
firemní klienti. Loňský rok nebyl pro české
firmy vůbec jednoduchý, s řadou zákazníků
jsme řešili obtížné situace a současně jsme
obdivovali, jak rychle a správně dokázala
na výrazně změněné vnější podmínky většina z nich zareagovat. Věřím, že cena za
nejlepší firemní banku je i oceněním toho,
že jsme se i v této době chovali ke klientům
korektně a fér.
EKONOMICKÁ RECESE POSTAVILA ČESKÉ PODNIKY PŘED DOSUD NEPOZNANÉ
PROBLÉMY. ŘADA Z NICH VŠAK DÍKY
ÚSILÍ SVÉHO MANAGEMENTU PŘEKONALA TOTO NELEHKÉ OBDOBÍ SE CTÍ.
Dynamická firma roku
udé časy pro hospodářství a žeb-
CH říček Dynamická firma? Protimluv?
RICHARD HINDLS,
REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY
EKONOMICKÉ V PRAZE
Něco jako lovení ryb na poušti? Nikoli.
Dávné české přísloví říká: Kdo je hbitý,
není bitý. A tak i v letech hospodářské
recese nacházíme znaky zdravého
hospodářského klimatu u řady podniků, ať už za tímto faktem stojí růst
přidaných hodnot a tržeb či snižování
nákladů nebo jiné prvky efektivního
hospodaření. Žebříček Dynamická firma je založen na vývoji hodnot několika klíčových ukazatelů za poslední
čtyři roky, z nichž ty dva první byly
všeobecně úspěšné a ty dva zbývající
všeobecně spíše mizerné. Ale jak vidno, ne všude. Nepřehlédnutelná stabilita klíčových ukazatelů některých
společností, laureátů tohoto žebříčku,
po celá ta čtyři blahá i neblahá léta,
je tak nejen visačkou prosperity těchto
špičkových firem samotných, ale také
světélkem budoucí ekonomické naděje pro nás pro všechny.
8 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www. czechtop100. cz
TITUL MASTERCARD
FIREMNÍ BANKA ROKU
2010 PŘEDAL BRIAN
LANG (MASTERCARD)
PETRU KNAPPOVI
(ČESKOSLOVENSKÁ
OBCHODNÍ BANKA)
MIROSLAV SOMOL
(EXPORTNÍ GARANČNÍ
A POJIŠŤOVACÍ
SPOLEČNOST) A JOSEF
BÁRTA (CZ LOKO)
ČEKIA Stability Award
EKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na ekonomickou situaci firmy, její současný stav, stabilitu, a to
včetně predikce rizika úpadku.
Ocenění formou certifikátu přináší společnosti řadu marketingových benefitů
a výrazně tak zvyšuje její prestiž a důvěryhodnost na trhu. Zároveň deklaruje, že
společnost praktikuje politiku otevřené
komunikace, poskytuje dostatek informací
o výsledcích svého hospodaření i vlastnické struktuře.
Č
ALENA SEOUD,
ŘEDITELKA, ČESKÁ
KAPITÁLOVÁ
A INFORMAČNÍ
AGENTURA
SLAVNOSTNÍ RECEPCE SE ODEHRÁVALA
V REPREZENTAČNÍCH
PROSTORÁCH
NÁRODNÍHO DIVADLA
ZVLÁŠTNÍ CENU ČEKIA STABILITY AWARD PŘEDALA ALENA SEOUD (ČEKIA)
PAVLU PILÁTOVI (METROSTAV)
Zvláštní cena
ministra zemědělství ČR
dělením „Zvláštní ceny ministra ze-
U mědělství ČR“ jsme chtěli zdůraznit
ING. OLDŘICH
ČERNOCH, CSC.,
NÁMĚSTEK MINISTRA
ZEMĚDĚLSTVÍ PRO
EKONOMICKÝ
A SPRÁVNÍ ÚSEK
význam zemědělství v české ekonomice.
Předpokládáme, že její udělování se stane
tradicí, která ve svém dalším vývoji dokáže zviditelnit zejména firmy, v jejichž činnosti převažuje zaměření na zemědělskou
prvovýrobu a které jsou ve své činnosti
úspěšné. O řadě takovýchto firem víme již
nyní a budeme rádi, když se o nich dozví
i široká veřejnost.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 9
SETKÁNÍ
PLNO I O PRÁZDNINÁCH
Řekli jsme si v CZECH TOP 100: Jsou dovolené, manažeři jsou
u moří, těžko dáme dohromady osobnosti narozené v jednom
znamení. A tak jsme na tradiční setkání pozvali do hotelu Barceló Old Town Praha najednou osobnosti narozené ve znamení Raka a Lva.
vida! Bylo plno, až přeplno. Zdá
se, že setkání osobností majících
(podle zvěrokruhu) podobné vlastnosti
a snad i osudy, je vítaným zpestřením
života manažerů zavalených povinnostmi v práci i v soukromí, příjemným odskočením od „účelně a pragmaticky naplánovaných a racionálně využitých
hodin“. A je to znát! Dámy a pánové povolí uzdu své přirozenosti a nechají
A
v sobě předsedou Sdružení CZECH TOP
100 a moderátorem setkání Janem Stružem probudit smysl pro humor. To je také
jeden z důvodů, proč mnozí, byť se zde
vzájemně vidí poprvé, odcházejí jako
přátelé – osobní i obchodní. Na setkání
12. srpna bylo také hodně těch, kteří
právě slavili větší či menší kulatiny. Patřili
k nim například Jaroslav Tomeš, ředitel
společnosti Tom&Tom, Pavel Kopáček,
10 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
PŘEDSEDA SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100
JAN STRUŽ HOVOŘÍ
NEVÁŽNĚ VÁŽNĚ
S NÁMĚSTKYNÍ
HEJTMANA
LIBERECKÉHO KRAJE
LIDIÍ VAJNEROVOU
Vodnář
21. 01.–20. 02.
Ryby
21. 02.–20. 03.
Beran
21. 03.–20. 04.
Býk
21. 04.–21. 05.
Blíženci
22. 05.–21. 06.
Rak
22. 06.–22. 07.
Lev
23. 07.–22. 08.
Panna
23. 08.–22. 09.
Váhy
23. 09.–23. 10.
Štír
24. 10.–22. 11.
Střelec
23. 11.–21. 12.
Kozoroh 22. 12.–20. 01.
www.czechtop100.cz
ČEKIA pomáhá
orientovat se
v podnikatelské
džungli
ZPRAVA S MIKROFONEM JAN HNILICA, ŘEDITEL A JEDNATEL SPOLEČNOSTI ČEROZFRUCHT, LENKA TOMEŠOVÁ
Z ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE S OSLAVENCEM JAROSLAVEM TOMEŠEM A FRANTIŠEK DOUBEK,
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ČESKÝCH VINAŘSKÝCH ZÁVODŮ
ředitel Jablobijouxu, Vladimír Dohnal, předseda představenstva Top Hotels Group, Libor
Přerost, ředitel firmy Přerost a Švorc-auto,
Martin Kuncek, ředitel B. Braun Medical
nebo Petr Jantač, člen správní rady Nadačního fondu Homolka.
ANTONÍN FISCHER
2 010
JAN BŘÍZA PŘEVZAL VEDENÍ VŠEOBECNÉ
FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE PO DOBU,
CO JEJÍ ŘEDITELKA DANA JURÁSKOVÁ
VYKONÁVALA FUNKCI MINISTRYNĚ
Jak poznat v období ekonomických
turbulencí seriózní a především
stabilní firmu? Nejsnazší a nejspolehlivější způsob je obrátit se na odborníky. Řešení nabízí Česká kapitálová
informační agentura (ČEKIA), leader
v poskytování ekonomických informací o firmách.
V červnu totiž na trh uvedla unikátní
ratingový model, jehož cílem je co
nejpřesněji definovat stabilitu firmy
a predikovat její riziko úpadku, a to
až pro období následujících dvanácti
měsíců. Nejstabilnější společnosti na
trhu ČEKIA oceňuje v rámci projektu
Stability Award formou certifikátu
ČEKIA Stability Rating, který firmám
přináší řadu marketingových a obchodních benefitů. Zároveň deklaruje,
že společnost, která toto ocenění
používá, praktikuje politiku otevřené
komunikace, poskytuje dostatek informací o posledních výsledcích svého
hospodaření nebo vlastnické struktuře,
což jsou nedílné součásti samotného
ratingového hodnocení. Společnosti,
které jsou držiteli certifikátu ČEKIA
Stability Rating, výrazně zvyšují svoji
důvěryhodnost a prestiž na trhu jak
před svými vlastníky, obchodními
partnery, bankami tak i zaměstnanci.
ŘEDITEL AEGIS MEDIA GROUP CZECH REPUBLIC
PETR CHAJDA (VLEVO) JE SKVĚLÝM ŘEČNÍKEM
V rámci 16. ročníku CZECH TOP 100 získala společnost
In occasion of the 16th year of the CZECH TOP 100 the company
Název firmy
ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award a zařadila se tak mezi
nejstabilnější firmy v České republice
has gained rating evaluation CEKIA Stability Award
and is among the most stable companies in the Czech Republic
18. 06. 2010
Martin Coufal
předseda představenstva ČEKIA
člen skupiny Bisnode Business Information Group
Jan Struž
předseda Sdružení CZECH TOP 100
chairman of CZECH TOP 100 association
Foto Sdružení CZECH TOP 100
chairman of the board of directors
member of the Bisnode Business Information Group AB
Pokud vaše společnost ještě nevyužívá výhod certifikátu ČEKIA Stability
Rating, kontaktujte nás!
Tel.: 296 370 400, [email protected]
www.cekia.cz
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 11
OSOBNOST
BROKÁTOVÝ KAPITÁN
Vsadíme se s vámi, že jste nějaký výrobek od této firmy už určitě používali. Vždyť ubrusy,
ložní povlečení či osušky z broumovské Veby jsou v českých domácnostech klasikou. Málokdo ale tuší, že tenhle malebný koutek východních Čech dobře znají i lidé, žijící na západě
Afriky. Více nám o tom prozradil Ing. Josef Novák, generální ředitel společnosti Veba.
www.veba.cz
CZECH TOP 100 Dočetli jsme se, že
počátky textilní výroby na Broumovsku sahají až do 13. století.
Skutečně se tyto prameny nemýlí?
Ano, uvádí se konec 13. století. Úzce to
souvisí s osídlováním této oblasti. Tehdy
sem přišli osadníci převážně ze Saska,
a protože to byli soukeníci, přinesli si s sebou řemeslnou zručnost při zpracování
vlny. Později se prosadil len a s ním plátenictví. Průmyslový rozvoj nastal po přivedení železnice do Meziměstí. Tím vznikla
možnost dovážet příze a bavlnu ve velkém
množství. Nastal rozmach bavlnářství. Ko-
12 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
řeny Veby tkví v rodinných firmách, z nichž
je pro nás nejdůležitější podnik Benedict
Schroll und Söhne. Na české straně regionu, tedy na Policku, byla zase klíčová
společnost Vilém Pelly. V jedné z našich
továrních budov v Broumově probíhá textilní výroba nepřetržitě už 153 let. Což je,
myslím, unikátní i na české poměry, kde má
textil velkou tradici.
CZECH TOP 100 Co konkrétně znamená název Veba?
Mnoho lidí si myslí, že to je nějaká zkratka. Ve skutečnosti je to pojmenování určité
tkaniny, lůžkoviny, velmi fortelné a kvalitní.
Pokud byla pestře tkaná do pruhů, tak se jí
říkalo kanafas. V roce 1949, kdy se Veba
zakládala, to byl pro ni typický produkt.
Proto byl zvolen jako její název a udržel se
dodnes, i když s vebou jako tkaninou už
nemáme dlouho nic co do činění.
CZECH TOP 100 Posledních dvacet
let bylo pro tuzemský textilní průmysl hodně obtížných. Jak jste se
s problémy vyrovnali vy?
Když se probíráte historií průmyslové
textilní výroby, zjišťujete, že velmi složité
www.czechtop100.cz
momenty řešili i naši předchůdci. Nastalo
mnoho krizí, vývoj nebyl jednoduchý. Ale
máte pravdu, že těch posledních dvacet let
je hodně zlomových pro obor jako celek.
Začala působit řada fenoménů, které předtím neexistovaly, a kterým se bylo nutno
přizpůsobit. Především jsme se museli přeorientovat z trhů na Východě na odbytiště
na Západě. Navíc jsme v tom zůstali odkázáni sami na sebe, protože monopolní
podnik zahraničního obchodu Centrotex
skončil. Trvale nepříznivý vliv má dlouhodobé zpevňování kurzu koruny. Textil je
totiž výrazně exportně orientován a posilování české měny mu neustále ukrajuje
z marží. Před čtyřmi roky navíc došlo k liberalizaci mezinárodního obchodu s textilem.
Předtím byl brán jako citlivé odvětví, nyní se
otevřely brány dokořán pro levnou výrobu,
zejména asijskou – čínskou, vietnamskou,
indickou, pakistánskou. Závažnou komplikací je i průběžné zdražování energií. Zejména přádelny byly bumbrlíčkem, pokud
jde o spotřebu energií, a tak došlo k tomu,
že už téměř nikde v Čechách nefungují.
Také ve Vebě jsme je zavřeli.
Foto Petr Dufek a Veba
CZECH TOP 100 Přesto jste problémy dokázali překonat a dosahujete rok od roku lepších výsledků.
Kde jste našli recept?
Veba nebyla jediná, která se přes toto
všechno dokázala přenést. Existují společnosti, zejména v oblasti technického textilu,
které se orientují například na automobilový průmysl nebo stavebnictví a v důsledku
toho prosperují. Je ovšem fakt, že v tradičním textilu, do něhož se řadíme, jsme
v tomto ohledu velkou výjimkou. Veba se
vždy řadila k těm nejlepším v oboru. I v minulosti byla zaměřena na poměrně složitou
technologii, na vysokou kvalifikaci lidí, na
produkci, která byla náročná a potřebovala v pravidelných cyklech inovovat, aby
byla konkurenceschopná a módní. To vše
platilo i před tím, než nastoupily současné
manažerské týmy.
tenciál na straně afrického brokátu je větší.
Jde totiž o mnohem specializovanější produkt, u něhož může konkurence naše knowhow napodobovat jen obtížně. Navíc jsme
vstoupili na specifické trhy, kam se ne každému chce. Však nás také banky varovaly,
že Afrika je nebezpečné teritorium.
Centrotexu vyvážely damašky pro Afriku,
nicméně tato linie byla neskonale slabší
než dnes. Představovalo to jen malou část
produkce. Navíc jsme byli odděleni od
koncového trhu, protože mezi námi stál nejen Centrotex, ale i obchodní prostředníci
v západní Evropě. Měli jsme tenkrát pověst
levných exportérů, protože ještě nikdo nic
USPOKOJENÍ
ROSTOUCÍ POPTÁVKY
SI VYŽÁDALO
MOHUTNÉ INVESTICE
DO STROJOVÉHO
VYBAVENÍ
CZECH TOP 100 Dobře, ale proč
sklízíte takové úspěchy právě s africkým brokátem?
Africký brokát splňuje něco, co v současnosti už máloco. Je to z hlediska technologie i požadavků na kvalifikaci pracovní
síly velice náročný produkt, ale současně
oslovuje masového spotřebitele. Dnes náročné výrobky obvykle slouží úzkému trhu
a většinou je obsluhují malé firmy, které
jsou velice pružné, jenže postrádají možnost růstu. Výhodou nesporně také je, že
africký trh má značný potenciál. I když
jsme svého času také měli obavu, že se
v Africe postupně prosadí moderní trendy,
AFRICKÝ BROKÁT JE VÝJIMEČNÝ: JE TO TECHNOLOGICKY VELMI NÁROČNÝ PRODUKT, ALE SOUČASNĚ
DOKÁŽE OSLOVIT MASOVÉHO SPOTŘEBITELE.
nevěděl o budoucím vlivu Číny, Indie nebo
Jižní Ameriky. Dělali jsme látky s úplně jednoduchým vzorem. S tím, co u nás vzniká
dnes, to nemělo vůbec nic společného.
V oné etapě hledání jsme před patnácti
lety postupně začali vyvíjet podmínky jak
pro kvalitní bytový textil, tak pro špičkový
africký brokát. Postupně se ukázalo, že po-
VEBA JE TRADIČNÍM
VÝROBCEM
DOMÁCENSKÉHO
TEXTILU, NAPŘÍKLAD
LOŽNÍHO POVLEČENÍ
lidé začnou nosit džíny a trička a odloží
tradiční způsoby odívání. To možná platí
v JAR, ale v „naší“ západní Africe šel vývoj přesně opačným směrem. Je to hlavně
dáno tím, že většina zdejších společenství
je muslimská. Jejich příslušníci se programově odlišují od západní kultury a chtějí mít
něco, co reprezentuje jejich svébytný natu-
CZECH TOP 100 Současnou Vebu
proslavil zejména africký brokát,
v jehož výrobě zaujímáte výsostné
postavení v celosvětovém měřítku.
Jak jste toho dosáhli?
Před patnácti lety jsme začali usilovně hledat něco, co by nás odlišilo zejména od
levné konkurence. V našem výrobním programu není téma afrického brokátu nové.
Existovalo, už když jsem do Veby v roce
1978 nastupoval. Tehdy se prostřednictvím
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 13
OSOBNOST
rel. Náš obchodní záběr se proto rozšiřuje,
jak na sever kontinentu, tak do centrální Afriky. Mění se i společenský status brokátu.
Na začátku se z něj zhotovovaly jen oděvy
pro slavnostní příležitosti, spojené s náboženskými a rodinnými svátky. Dnes je to
materiál na denní nošení.
CZECH TOP 100 Řekl jste, že do tohoto mnohdy hodně neklidného
koutu světa se nikomu moc nechce.
Těšíte se proto monopolnímu postavení?
To ne, i když konkurence je skutečně omezená. Existují ještě dva tři další výrobci
v Německu a Rakousku. Nu, a pak se toho
samozřejmě zmocnili, jako všeho, Číňané,
kteří tam dodávají mnohonásobně větší objem zboží než Evropané. Tento „čínský brokát“ se ovšem obchoduje za ceny poloviční
a ještě nižší. Jeho odlišnou kvalitu však naštěstí dobře chápou i sami zákazníci, a to
daleko ostřeji, než je tomu například u čínského spotřebního zboží v Evropě.
CZECH TOP 100 Jak vůbec vzniklo
označení africký brokát? Je to vaše
interní pojmenování nebo už je
obecně akceptováno?
My jsme původně pracovali s pojmem africký damašek. Tato tkanina je totiž v podstatě
damašek určitého typu. Jenže my jsme aktivní na trzích, které mluví francouzsky nebo
anglicky, například v Nigérii, kde aktuálně naše prodeje silně rostou. Frankofonní
Afričané mají pro tento druh látky zcela
specifický název, který ve volném překladu
znamená bohatá tkanina, zatímco anglický
plátno nebo satén, my potřebujeme tkaniny bohatě vzorovat. Vzor na nich není natištěn, je to jejich integrální součást. Na to,
aby se dal utkat, je třeba ještě jeden stroj,
který nazýváme žakárský. Ten se propojí se stavem soustavou šňůr, které pak
ovládají osnovné nitě, zvedají je a podle
programu, který se do žakárského stroje
vloží, se v tkanině vytváří vzor. Toto spojení představuje technologický i kvalifikační
vrchol celého textilu. Tkanina je nesmírně
hustá, hustší než například košilovina, na
cm2 má 150 i více nití. Aby se to vůbec
V PRAŽSKÉM
AFRICKÉM BUTIKU
MŮŽETE POTKAT
I HODNĚ EXOTICKÉ
NÁVŠTĚVNÍKY
ZNAČKA SPOJENÁ S TRADICÍ JE PRO ZÁKAZNÍKA
POZITIVNÍM VODÍTKEM V POSTMODERNÍM SVĚTĚ.
termín je bavlněný brokát. Když jsme ve
Vebě potřebovali odlišit domácenskou produkci od africké, tak jsme to lehce pozměnili na africký brokát. Označení damašek
přestalo být vhodné i proto, že se současný
produkt od klasického damašku konstrukčně, materiálově i desénově hodně vzdálil.
Takže když dnes ukážete textilákovi africký
brokát, už ho nikdy nenazve damaškem.
CZECH TOP 100 V čem spočívá technologická náročnost afrického brokátu?
Už v obecném způsobu výroby, kterou
nazýváme žakárskou. Nám nestačí jen
samotný tkalcovský stav, na kterém vzniká
dalo zhotovit, musejí být příze extrémně
jemné. Už proces tkaní je proto velmi náročný. Tkanina musí být lehká, nesmí mít
více než 110 až 115 g na m2. Na příze
se užívá surovina z dlouhovlákných bavln,
zejména z té nejkvalitnější, egyptské. Také
vzorování je pro Afriku specifické. Zaměstnáváme vlastní návrháře, kteří se na tuto
věc dlouhodobě specializují a vyhledávají inspirační zdroje. Což není vůbec jednoduché. Nemůžete jen bezmyšlenkovitě
čerpat z africké historie, protože ta je úzce
spjata s animistickými náboženskými kulty.
Jenže dnes v západní Africe převládá islám, a ten, jak známo, zakazuje zobrazení postavy či lidské tváře. Islámské umění
14 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
i desénová tvorba jsou proto hodně abstraktní. Tomu se musíme přizpůsobovat.
CZECH TOP 100 Jaká jsou specifika
obchodování v tak exotických končinách?
V Africe je tento byznys už po mnoho
generací v rukou poměrně malého počtu
rodin. Vše je založené na uzavřené a řekl
bych až intimní bázi. Z tohoto důvodu
připravujeme ročně tisíce nových desénů.
Každý z našich odběratelů v Africe musí
mít totiž svoji desénovou kolekci, zcela
speciální, odlišnou od všech ostatních.
Nutí nás k tomu i ta prozaická skutečnost,
že na spodním okraji trhu působící Číňané
naše desény hbitě okopírují. Samozřejmě
bychom mohli jít cestou uplatňování právní
ochrany proti nekalé konkurenci, ale ta je
vůči asijským subjektům tak neúčinná, že
vyjde laciněji neustále vyvíjet nové desény.
Když dorazí z Číny napodobeniny, my už
jsme s kolekcí o krok dále.
CZECH TOP 100 Existují i tady mód-
ní trendy?
To se rozumí samo sebou. Pamatuji se, že
před 5 až 6 lety šly v Africe skvěle na odbyt designy téměř filigránské, které velmi
hustě pokrývaly celou tkaninu. Nedávno
naopak vrcholil zcela protichůdný trend,
kdy motivy byly velikánské a ocitaly se někdy až za hranicí technické proveditelnosti.
Právě v aplikaci módních požadavků jsme,
www.czechtop100.cz
Ing. Josef Novák
✔ Broumovský rodák absolvoval
pražskou Vysokou školu ekonomickou, obor zahraniční obchod.
✔ Po absolutoriu nastoupil do Veby
a zůstal jí věrný dodnes. Pracoval
v obchodním oddělení, v pouhých
29 letech se stal výrobně-obchodním náměstkem, později ředitelem divize damašků. Od roku
1992 je generálním ředitelem
Veby, textilních závodů a.s.
myslím, lídrem trhu, a to i ve vztahu k západoevropským konkurentům.
CZECH TOP 100 Jak odliším prvotřídní africký brokát od vzpomínaných čínských kopií?
Materiál musí mít pergamenový omak. Na
první pohled budete přesvědčeni, že to ani
není bavlna. Když si na něj laik sáhne, dojde
k názoru, že vůbec nemůže sát. Je tomu ale
přesně naopak. Vyžadován je také vysoký
lesk. Tohle všechno zvládnout ještě není takový kumšt. Klíčové je dosáhnout toho, aby
se tyto vlastnosti vrátily i po vyprání. Proto
musejí být v tkanině technologicky zakódovány. Tím se právě lišíme od levných kopií.
experiment a přestavěli jsme ji do dvou sekcí.
V jedné se prodává domácenský textil a ve
druhé africký brokát. Butik chápeme jako
marketingový a propagační nástroj, protože
chceme, aby Veba nebyla v tuzemsku vnímána jen přes domácenský textil, ale aby vešlo
ve známost, že je tu ještě jedna daleko výraznější linie. Navíc hodně Afričanů pracuje i na
ambasádách a ti dříve jezdili kupovat brokát
až k nám do Broumova. Teď už nemusejí. Zajímavé jsou i reakce české veřejnosti. Vidíme
tady určitý komplementární efekt, když Afričané, kteří si přijdou pro brokát, mnohdy
koupí v druhé části něco z domácenského
textilu, a naopak někteří naši lidé si řeknou,
to je zajímavé, to jinde neuvidím, koupím si to
a využiji to třeba jako dekorativní záležitostt.
CZECH TOP 100
Jaký podíl má
v současné době africký brokát na
vaší celkové produkci?
Je to přes devadesát procent, zbytek připadá na domácenský textil. Ten přitom ještě
v roce 2003 tvořil 60 % objemu tržeb.
V roce 2004 se bilance poprvé vyrovnala
a potom postupně takto extrémně vychýlila. K pokrytí poptávky po africkém brokátu
jsme proto potřebovali dodatečné kapacity. Ty jsme si opatřovali jednak masivními
investicemi, jednak změnou výrobního programu ve stávajících provozech.
CZECH TOP 100 Co pro vás zname-
ná tradice? Závazek nebo už jen
prázdný pojem?
Podle mého názoru je to silný argument.
V postmoderním světě se spotřebitel obtížně
VEBA SE VŽDY ŘADILA K NEJLEPŠÍM. TO PLATILO I PŘED
NÁSTUPEM SOUČASNÉHO
MANAGEMENTU.
orientuje. Nabídka zboží je nepřeberná.
Nedokážeme odlišit, v čem je hodnota,
čemu můžeme důvěřovat a čemu ne. Důležitým vodítkem jsou proto značky spojené
s tradicí. Alespoň v bytovém textilu to tak funguje. Samozřejmě to neznamená, že máme
konzervovat staré technologie. V tom musíme být firmou 21. století. Tradice je důležitý
faktor i dovnitř firmy, zejména tady na Broumovsku a Policku. S politováním totiž musím
konstatovat, že textil obecně postrádá jakoukoliv prestiž, ať už u politiků, u bankéřů nebo
i laické veřejnosti. Těžko byste hledali rodinu, která by poslala své dítě dělat do textilu.
U nás v Broumově je to trošku jiné. Veba má
podstatně lepší zvuk než před dvaceti lety.
Dnes nabízíme výdělky vysoce nadprůměrné nejen vzhledem k regionu, ale i v rámci
kraje, textilu jako odvětví a jsme dokonce na
úrovni průměru zpracovatelského průmyslu,
do něhož patří i automobilky. Loni jsme překročili průměrnou mzdu 20 tisíc korun, což
na textilku a tento region je něco naprosto
mimořádného. Už dnes zakládáme na to,
jak Veba bude úspěšná také v budoucnosti. Protože takový kolos, s loňským obratem
přes dvě miliardy korun, se dá přirovnat
k zaoceánskému parníku. S ním také není
schopen jeho kapitán zahnout na pětníku.
PETR DUFEK a JIŘÍ HÁJEK
BROUMOVSKOU VEBU
PROSLAVIL ZEJMÉNA
AFRICKÝ BROKÁT
CZECH TOP 100 Existují také speciální požadavky, kupříkladu na barevnost?
Hlavní linii představuje jednobarevný unibrokát. Ovšem Veba přichází na trh i s brokáty, které jsou multibarevné. Jsou určeny
tam, kde je v oblibě větší pestrost. Nebo
se takovým způsobem odlišují maskulinní
a femininní oděvy.
CZECH TOP 100 Nedávno jste otevřeli v Praze africký butik. Co vás
vedlo k tomuto kroku?
V tomto případě nejde ani tolik o byznys.
Máme řadu vlastních prodejen ve velkých
městech, a ta pražská potřebovala rekonstrukci. Tak jsme se rozhodli, že uděláme
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 15
ROZHOVOR
Náš cíl: Pozitivně
překvapený klient
Česká pojišťovna konkurenci respektuje, ale nemá s ní slitování, říká
výkonný ředitel České pojišťovny Pavel Řehák. Do funkce nastoupil
v květnu letošního roku, ale ve firmě na několika postech prožil už
čtyři roky – s produktovými úspěchy i tragickými kalamitami.
CZECH TOP 100 Tři velké živelní ka-
tastrofy zemi postihly i letos. Jak
se s nimi Česká pojišťovna podle
vás vyrovnala?
Já myslím, že v globálu se ctí a tradiční
profesionalitou. Přestože jsou kalamity náročným obdobím, tak když přijdou zase za
rok, využijeme je určitě mnohem lépe komerčně i procesně. Letošní živly jsme zvládli, ale příští rok budeme a musíme být ještě
mnohem lepší.
CZECH TOP 100 Česká pojišťovna
spustila navzdory kalamitám koncem srpna prodej prémiové Garance a Vy jste se stal jejím prvním klientem. Co Vás osobně přimělo
k uzavření smlouvy a jaký argument použijete k přesvědčení svých
blízkých, aby si ji také sjednali?
Samozřejmě výnos produktu a kvalita
podkladového aktiva. Výnos Garance je
výrazně výš než na zbytku trhu a pro potenciální klienty jsou zajímavé i další parametry – relativně krátká doba čtyř let,
jednoduché vstupní podmínky a poměrně
nízký minimální vklad. Je to vynikající nástroj na zhodnocení peněz bez komplikací,
přesně v duchu našeho hesla – Pojištění?
Jednoduše u České.
CZECH TOP 100 Jaké zásadní další
novinky v oblasti produktů jste pro
klienty České pojišťovny připravili
anebo v nejbližší době chystáte?
Jednou z novinek je cenově atraktivnější
úrazové pojištění především pro lidi, kteří
výkonnostně nebo i rekreačně sportují.
Pro motoristy pak jednoznačně naše
nové pojištění motorových vozidel – 1.
Povinné ručení Bez povinnosti, které klienta kompletně kryje ve všech situacích.
Myslím si, že je to revoluční produkt
Ať už klient nabourá nebo je nabourán,
nemusí nic řešit a všechno vyřeší Česká
pojišťovna za něj. Povinné ručení tedy
nově nechrání jen vaše okolí, ale i vlastníka vozidla samotného. Bez ohledu na
to, zda je klient viníkem nehody či poškozeným, získává u ČP zdarma zapůjčení
vozidla na 3 dny a odtah nepojízdného
vozu až do 500 km. Zásadní novinkou
je rovněž to, že se ČP o něj postará
i v případě, kdy mu škodu způsobí klient
jiné pojišťovny. Česká pojišťovna za něj
přebírá na základě vyplněné plné moci
o zastupování veškeré „nepříjemné“ vyřizování a komunikaci s jinými pojišťovnami
viníků nehody. Navíc bude možné získat
bez průtahů náhradu škody přímo od
ČP, která škodu zaviněnou jiným řidičem
zlikviduje obdobně jako z havarijního pojištění a následně sama vyřídí proplacení
s jeho pojišťovnou.
CZECH TOP 100 Co si od této novinky slibujete?
Věřím, že tato „revoluce“ v povinném ručení – přímá likvidace škod bez ohledu
na zavinění – je jeho budoucností. Stejně jako v některých vyspělých západoevropských zemích se v budoucnu stane
novým tržním standardem. Od tohoto
produktu se zcela novým rozměrem si
slibujeme vyšší zájem klientů stejně tak
jako zvýšení jejich spokojenosti s našimi
službami.
v České republice, který z povinného
ručení, zákazníky často vnímaného jako
povinná daň, dělá reálný produkt s přínosem pro všechny, kteří si ho sjednají
u České pojišťovny.
CZECH TOP 100 Jak tato novinka
na trhu bude fungovat?
VÝKONNÝ ŘEDITEL
ČESKÉ POJIŠŤOVNY
PAVEL ŘEHÁK
CZECH TOP 100 Nabízíte nový produkt jen novým klientům nebo mají
i ti stávající na tyto služby nárok?
Kolik zájemců tuto službu může využít?
Na rozdíl od jiných pojišťoven na českém
trhu nabízíme tyto služby všem motoristům
automaticky, bez ohledu na to, jestli jsou
s námi deset let nebo si povinné ručení
sjednají u nás poprvé nyní na podzim.
Česká pojišťovna každý rok řeší pro své
klienty více než čtvrt milionu škod týkajících
se jejich automobilů. Všichni tito lidé tedy
mohou alespoň jednu z nově nabízených
možností využít.
CZECH TOP 100 Domníváte se, že
při rozhodování o tom, kde klient
DŮLEŽITOU NOVINKOU PRO MOTORISTY JE
1. POVINNÉ RUČENÍ BEZ POVINNOSTI, KTERÉ NAŠEHO
KLIENTA KOMPLETNĚ KRYJE VE VŠECH SITUACÍCH.
16 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www.czechtop100.cz
PAVEL ŘEHÁK
VYJEL SPOLEČNĚ
S LIKVIDÁTORY KE
KLIENTŮM POSTIŽENÝM
POVODNĚMI –
V KVĚTNU TO BYLO
DO MÍST V BLÍZKOSTI
VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
o tom, jak aspoň jednou denně překvapit
klienta. Aby si zákazník řekl, toto jsem fakt
nečekal, to bylo fantastické.
CZECH TOP 100 Česká pojišťovna
koncem října oslaví 183. výročí
vzniku. Znamená to, že je to stará
dáma na trhu?
Myslím si, že je to právě naopak. My jsme
firma, která je mladá, svěží, plná energie
a elánu, která těží díky reinkarnaci ze zkušeností z několika minulých životů, takže
nedělá chyby spojené s mladickou nerozvážností. Navíc má finanční sílu a stabilitu.
ČESKÁ POJIŠŤOVNA JE
MLADÁ, SVĚŽÍ, PLNÁ ENERGIE.
DÍKY NABYTÝM ZKUŠENOSTEM
Z MINULÝCH ŽIVOTŮ ALE NEDĚLÁ
CHYBY Z NEROZVÁŽNOSTI.
likvidace škody, změny smluv a podobně.
V tom chceme být nejlepší na trhu. A na
tom se trend dá otočit. Než jsem vstoupil
do této role, byl jsem v České pojišťovně
odpovědný za služby klientům. Chtěl jsem,
aby každý člověk v pojišťovně přemýšlel
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
SLAVÍ LETOS 183 LET
EXISTENCE, ALE JDE
PŘITOM O FIRMU
MODERNÍ A PLNOU
ENERGIE. DOKAZUJE
TO I BUDOVA JEJÍ
CENTRÁLY V PRAZE.
A jestliže se nám podaří zrealizovat všechny změny, které plánujeme, partnerem našich klientů bude nejlepší pojišťovna střední
a východní Evropy, která konkurenci respektuje, ale nemá s ní slitování.
DAGMAR KOUTSKÁ
Foto archiv České pojišťovny
uzavře své pojištění, hraje hlavní
roli cena?
Nejnižší cena není tím hlavním, co klienti
očekávají. Chtějí mít především férový
vztah a také vědět, že se o svou pojišťovnu mohou opřít v momentech, jako jsou
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 17
OSOBNOST
NEMOCNICE
NESMÍ UTRATIT
VÍC, NEŽ VYDĚLÁ
MUDr. Marek Zeman vede Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, která mimo jiné disponuje největším traumacentrem, pečujícím o těžce zraněné pacienty, a jedním ze dvou popáleninových center v České republice.
Fakultní nemocnici jste v roce 2007
přebíral ve ztrátě, dnes hospodaří
se ziskem. Jakou léčbu jste tehdy
naordinoval?
Nemocnice skutečně v minulosti hospodařila dlouhodobě ztrátově a nedostatečně
investovala do své obnovy a rozvoje, což
se začínalo promítat i do kvality poskytované péče. Za svou prioritu jsem proto
v okamžiku svého nástupu považoval ekonomickou stabilizaci a zejména vyřešení
takzvaného vnitřního dluhu nemocnice,
18 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
MUDr. MAREK ZEMAN
PŘED FAKULTNÍ
NEMOCNICÍ KRÁLOVSKÉ
VINOHRADY
který vznikl tak, že se nedostatečně investovalo do obnovy zdravotnické techniky.
Bavíme se přitom o částce mezi jednou
a jednou a půl miliardou korun. Cesta ke
stabilnímu hospodaření vedla logicky přes
úsporná opatření, která ale nijak neovliv-
www.czechtop100.cz
Foto archív
nila úroveň poskytované péče. Podařilo se
nám snížit náklady na služby a na nákup
léků a zdravotnického materiálu a optimalizovat naplňování úhradové vyhlášky,
což laicky řečeno znamená, že získáváme
od zdravotních pojišťoven maximum možných úhrad.
JAKO POZITIVNÍ VNÍMÁM
PLÁNY NA ZMĚNU SYSTÉMU
FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ.
i zdravotní sestry. Změny si všimli i pacienti, kteří loni v žebříčku spokojenosti posunuli naši nemocnici opět o několik míst
nahoru.
Jak na kroky managementu reagovali zaměstnanci?
Každé nepopulární opatření samozřejmě
vyvolává určitou nevoli. Díky intenzivní komunikaci se nám ale podařilo získat podporu lékařů i dalšího zdravotnického personálu. Dnes se navíc potvrzuje, že jsme
šli správnou cestou. Každoročně viditelně
investujeme do modernizace a obnovy
nemocnice a díky vyrovnanému hospodaření můžeme vyplácet více i na mzdách
a odměnách svým zaměstnancům. Na
rozdíl od některých jiných zdravotnických
zařízení se nám podařilo stabilizovat personál a daří se nám získávat nové lékaře
Povoláním jste lékař. Postrádal
jste ekonomické vzdělání?
Samozřejmě postrádal, ale rychle jsem
se učil a měl jsem velkou podporu
v týmu, ve kterém mám zkušené ekonomy. Pravdou také je, že naším cílem není
maximalizovat zisk, ale držet vyrovnaný
rozpočet. Nakonec pracujete se srozumitelnými pravidly: neutratit víc než vyděláte, neprojíst odpisy, ale investovat je do
rozvoje nemocnice.
Je tedy podle vašeho názoru
a zkušeností lepší být lékařem než
ekonomem?
Optimální je obojí. V některých zemích
je běžné, že nemocnice má dva ředitele,
ekonomického a lékařského. Já osobně
jsem rád, že jsem lékař, protože rozumím
potřebám přednostů a primářů jednotlivých klinik, v diskuzích mohu odborně argumentovat a dokážu rozpoznat, pokud
jsou jejich požadavky například na zdravotní techniku přemrštěné.
MUDr. Marek Zeman
✔ Narodil se 18. května 1964.
V letech 1982 až 1988 vystudoval
Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, později získal ekonomické
vzdělání MBA. V roce 2007 uspěl
v konkurzu na místo ředitele FN
Královské Vinohrady a v březnu
2007 tuto funkci převzal. Za svůj
cíl si zvolil ekonomickou stabilizaci
nemocnice a její následnou modernizaci.
✔ Je ženatý a má dvě dcery ve věku
4 a 18 let. Ve volném čase se věnuje četbě, lyžování, vážné hudbě
a historii.
Zásadní investicí plánovanou na příští
roky bude výstavba nového moderního
monobloku, ve kterém by se měla soustředit traumatologická péče a většina akutní
a intenzivní léčby, poskytované ve FNKV.
Jak hodnotíte plány nové vlády
v oblasti zdravotnictví?
CESTA KE STABILNÍMU HOSPODAŘENÍ VEDLA LOGICKY
PŘES ÚSPORNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ ALE NIJAK
NEOVLIVNILA ÚROVEŇ POSKYTOVANÉ PÉČE.
OPERAČNÍ SÁLY
A JEJICH PŘÍSTROJOVÉ
VYBAVENÍ PROŠLY
ZÁSADNÍ OBNOVOU
A MODERNIZACÍ
Zmínil jste se, že nemocnice opět
může investovat do svého rozvoje. Kam investice směřujete především?
Jako každý management jsme museli zvažovat, které obory budou v budoucnosti
nemocnici takříkajíc živit. Navíc ministerstvo zdravotnictví opakovaně deklaruje
snahu soustřeďovat specializovanou péči
do zdravotnických zařízení, která nabídnou vysoce kvalifikovaný personál i zázemí. Proto jsme největší investice zamířili
do nosných oborů, kterými jsou v našem
případě traumatologie, kardiovaskulární
onemocnění a popáleniny. Přestavbou
prošly některé již zastaralé pavilony, byly
modernizovány operační sály a nakoupena nejnovější zdravotnická technika.
Jako pozitivní vnímám plány na změnu
systému jeho financování. Lékařská věda
chrlí neustále nové a nové léčebné postupy, velmi účinné a velmi drahé. V blízké
budoucnosti nebudeme schopni špičkovou zdravotní péči současným způsobem
zaplatit. Ředitelé se dostanou do velkých
potíží, když budou chtít nabízet nejlepší
dostupnou léčbu a zároveň nemocnice
zásadně nezadlužit. Potřebujeme vícezdrojové financování, stejně jako větší variabilitu plateb za péči. Dnes, kdy existují
pouze úkony plně hrazené pojišťovnami
a velmi malá skupina úkonů zcela placených pacienty, mají ředitelé nemocnic jen
malý prostor pro ovlivňování jejich ekonomického chodu.
JANA JELÍNKOVÁ
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 19
ANALÝZA
CO PŘINÁŠÍ
NOVÁ VLÁDA
Vládní většina zveřejnila koncem července koaliční smlouvu, která obsahuje poměrně podrobné teze jejích cílů v jednotlivých oblastech. Pokusili jsme se shrnout nejpodstatnější návrhy ze sféry
daní, podpory zaměstnávání a podnikání, veřejnoprávního pojištění a přípravy legislativy.
výpovědní lhůty, kategorizací odstupného
podle počtu odpracovaných let, zvýhodněním práce na dohodu, uvolněním smluv
na dobu určitou, dosažením flexibilnější
pracovní doby, podporou alternativního
zaměstnávání).
Za účelem podpory zaměstnávání
hendikepovaných osob a rodičů s dětmi
se plánuje zavedení slev pro zaměstnavatele na sociálním pojištění ve výši 7200 Kč
ročně za každý částečný úvazek pro tento
okruh pracovníků.
DŮCHODOVÁ REFORMA
Vláda je připravena v maximální možné
míře podporovat závěry tzv. Bezděkovy
komise, tedy poradního grémia minister-
DANĚ
Vláda nechystá zavedení progresivního
zdanění fyzických osob. Pouze má v úmyslu narovnat zdanění u příjmů, které přesahují strop na veřejnoprávní pojistné. To
znamená, že reálná sazba daně by
i u těchto příjmů byla cca 20 procent, tak,
jak je tomu u příjmů nepřesahujících strop,
u kterých se patnáctiprocentní sazba počítá ze superhrubé mzdy.
Dále se plánuje zrušení stávajících daňových výjimek u daně z příjmů, kromě
podpory vědy a výzkumu, rodin s dětmi,
odpovědnosti vůči slabým a potřebným,
vlastního bydlení a odpovědnosti vůči vlastnímu vzdělání a stáří. Navrhuje se zrušení
silniční daně pro osobní automobily a transformace daně dědické a darovací pod daň
z příjmů. Jedním z dalších návrhů je prodloužení prekluzivní lhůty (lhůty pro doměření daně) ze současných tří na pět let.
PODPORA PODNIKÁNÍ
A ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Vláda chce pokračovat v omezování
nadbytečné byrokracie při založení
i ukončení živnosti. V případě ukončení
živnosti by živnostník nemusel platit daň
z příjmu z faktur, které jsou více než čtyři
roky po splatnosti. V oblasti DPH zamýšlí vláda zavést pravidlo, podle něhož by
byla dodavateli vrácena, pokud dodávka zboží nebo služeb nebyla dlouhodobě zaplacena. O zavedení tohoto pravi-
dla hodlá nová exekutiva usilovat i na
úrovni EU.
Bude se pracovat na komplexní reformě zákoníku práce, umožňující flexibilitu
a mobilitu pracovní síly (např. zkrácením
HLAVNĚ, ABY BYLO CO
VYBÍRAT...
V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZAMÝŠLÍ
VLÁDA ZAVÉST PRAVIDLO, PODLE NĚHOŽ BY BYLA
DODAVATELI VRÁCENA, POKUD DODÁVKA ZBOŽÍ
NEBO SLUŽEB NEBYLA DLOUHODOBĚ ZAPLACENA.
20 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
stev financí a práce a sociálních věcí,
jehož úkolem bylo navrhnout varianty
penzijní reformy. Podstatou návrhů je
větší důraz na individuální spoření na
důchod oproti dnešnímu průběžnému
systému financování důchodů. Obě varianty penzijní reformy navržené Bezděkovou komisí počítají se snížením pojistného na sociální zabezpečení z 28 na
23 procent superhrubé mzdy a se snížením stropů pro platby na sociální zabezpečení na trojnásobek měsíční mzdy
v národním hospodářství. Snížením stro-
www.czechtop100.cz
ní představitelé zamýšlejí zpřísnit výplaty
různých sociálních dávek a některé částečně omezit.
NEMOCENSKÁ
Úmyslem je ponechat současnou výši dávek nemocenské i po roce 2010 (výpočet
dávek byl na přechodnou dobu do konce
roku 2010 snížen). V současné době vyplácejí zaměstnavatelé po dobu prvních
14 dnů nemoci zaměstnancům náhradu
mzdy. Záměrem vlády je prodloužit toto
období o další týden. Teprve u nemoci trvající déle než tři týdny by začala být vyplácena nemocenská. Toto opatření je
avizováno jako dočasné, a to na tři roky.
Ladislav Malůšek
Manager
Daňové poradenství
KPMG Česká republika
pů by se vláda zároveň vyrovnala s nedávným rozsudkem Ústavního soudu,
který prohlásil způsob výpočtu důchodu
za protiústavní.
Důsledkem takové změny důchodového systému by byl do něj přicházející menší objem peněz. Proto vláda uvažuje jako
o náhradním zdroji financování rozpočtu
o sblížení sazeb DPH, případně o jejich
sjednocení.
Foto KPMG a archiv
SOCIÁLNÍ OBLAST,
PODPORA RODIN
Plánuje se podpora vzniku firemních a jiných nestátních miniškolek, živností péče
o děti a jejich hlídání v rodině. Dále vlád-
VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ OBLAST ČEKAJÍ
V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI ZNAČNÉ RESTRIKCE
PORODNÉ
Porodné by mělo být vypláceno jen u prvního dítěte, a to pouze rodinám s příjmem
do 2,4 násobku životního minima. Podobně by měl být redukován rodičovský příspěvek pro čtyřletou rodičovskou dovolenou, a to na stejnou úroveň jako u dvouleté.
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Chystá se omezení státní podpory stavebního spoření, a to jak u nových, tak i u stávajících smluv. V případě nových smluv by
navíc mělo platit pravidlo, že prostředky
ze stavebního spoření by měly být využity
výhradně na účely pořízení bydlení.
VEŘEJNÁ SPRÁVA, E-GOVERNMENT, PŘÍPRAVA LEGISLATIVY
Vláda hodlá urychleně dokončit projekt
jednoho inkasního místa pro výběr daní,
cel a pojistného. Dále prezentuje záměr
pokračovat v modernizaci a elektronizaci
veřejné správy (např. rozšířením kontaktních míst CzechPOINT a funkcionality datových schránek, dokončením projektu základních registrů).
Ke spuštění se začnou připravovat projekty elektronické Sbírky zákonů a elektronického systému pro přípravu, tvorbu a projednávání právních předpisů (e-Legislativa).
Jednací řád Poslanecké sněmovny by
se měl upravit tak, aby legislativní proces
získal svůj pevný pořádek a aby všechny
návrhy, ať už předkladatelů nebo poslanců a senátorů, v dalších čteních obsahovaly Hodnocení dopadů regulace (RIA)
a Hodnocení dopadů rizika korupce
(CIA). Předkládání pozměňovacích návrhů ve druhém čtení ve Sněmovně by bylo
umožněno pouze výboru, skupině poslanců nebo poslanci po projednání návrhu
příslušným výborem.
PĚT
KRITICKÝCH
CHYB
Vedení účetnictví
a mzdové agendy
Ve své praxi se často setkáváme s tím, že malé a středně
velké subjekty (SME) mají problémy se svým účetnictvím.
Identifikovali jsme pět významných chyb, jichž se dopouštějí ve svých finančních odděleních.
1) NEDOSTATEČNÉ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Firmě a jejímu managementu přidělává práci, neboť je třeba věnovat
více času pro jednání s finančním úřadem. Navíc brání vedení, aby získalo jasný a trvalý přehled o výkonnosti podniku.
2) OMEZENÝ NEBO ŽÁDNÝ MANAŽERSKÝ REPORTING
Ten může firmám ukázat výsledky z různých pohledů – podle jednotlivých sektorů, obchodů, produktů, obchodních odvětví. Lze srovnávat
jednotlivé roky a také rozpočet. Bez něj je schopnost vedení společnosti
sledovat výkonnost firmy omezená.
3) ŽÁDNÉ ROZPOČTOVÁNÍ ANI FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Jasný rozpočet a rozpočtový proces jsou nezbytnou součástí každého
dobře fungujícího finančního oddělení. Rozpočtování poskytuje kontext,
v němž malé a střední podniky mohou přemýšlet o své budoucnosti,
plánech a představách o dalším směřování a použít tyto zámysly pro finanční rozhodování. Umožňuje jim, aby lépe sledovaly svou výkonnost,
neboť se přes rozpočet dostanou k reálnému srovnání, jež poskytuje
manažerské výkaznictví.
4) OMEZENÉ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ
Řada malých a středních podniků rovněž ignoruje výhody daňového
plánování. Je zjevné, že by společnosti měly využít všech možných
daňových odpočtů, které mají k dispozici, optimalizovat své odpisy
apod. Mnoho z nich však tak nečiní a v důsledku toho platí na daních
více, než je nutné.
5) NEEFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ
Malé a střední podniky mnohdy nevyužívají finanční prostředky nejúčinněji, což vede k vyšším nákladům, než je nutné. Mezi časté problémy
patří neefektivní procesy, nevhodný software a nedostatečný dohled.
Michael Cianci
Director
Vedení účetnictví
a mzdové agendy
JASNÝ ROZPOČET JE
NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ
DOBŘE FUNGUJÍCÍHO
FINANČNÍHO ODDĚLENÍ.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 21
OSOBNOST
nápadně krásná, atraktivní, v konkurenci ostatních studentek na konzervatoři a na akademii nepřehlédnutelná?
Mluví z vás chlap, ne znalec hudby a zpěvu! Možná jsem náhodou typ, který se líbí
vám. Ale v porotách soutěží a v hledištích
divadel sedí i muži, obdivující rachitické
blondýnky, a sedí tam i ženy, kterým právě já fyzicky sedět vůbec nemusím. Je to
o hlase a jemu a naturelu odpovídajících
rolích. Ale máte pravdu v tom, že i fyzický
vzhled, dejme tomu krása, má značný význam, protože dotváří osobnost, je součástí
charismatu.
CZECH TOP 100 Viděl jsem v
HVĚZDA
Z KROMĚŘÍŽE
Andrea Kalivodová, přední česká mezzosopranistka, se narodila v Kroměříži a vyrůstala v Brně. V jednadvaceti se stala vítězkou soutěže českých konzervatoří a během studia na Hudební
akademii múzických umění v Praze sbírala v mezinárodních pěveckých soutěžích jedno vítězství za druhým.
ná ji publikum snad ve všech evropských zemích, v Japonsku i v USA.
Od roku 2002 ve Státní opeře Praha ztvárňuje Třetí dámu v Kouzelné flétně, Maddalenu v Rigolettovi, Rosalii v Nížině, Ježibabu v Rusalce, Suzuki v Madame Butterfly,
Fenenu v Nabuccovi, Dulcineu v Donu Quichottovi – a především Carmen.
Z
CZECH TOP 100 Jak se stane, že
z rodačky z malé Kroměříže vyroste velká hvězda, že lidé si nekupují
lístky ani tak na operu, jako na Kalivodovou?
To druhé tak nevnímám, ani by mě nenapadlo o tom uvažovat. Opera není prezentací jednoho pěvce. Ale pokud by si někdo
22 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
roli
Carmen i jiné pěvkyně, ale je to právě váš vzhled a naturel, pro nějž
v mých představách vášnivá Carmen rovná se Kalivodová. Cestou
na jeviště se ani nemusíte zastavovat v maskérně.
Ale já opravdu umím i jiné role, než je Carmen! To, že si mne mnozí spojují hlavně
s touto rolí, je optický klam. Možná i trochu
nešťastný, protože stejně jako u herce, který
vynikl v nějaké roli a je celý život vnímán
buďto jen jako komik, gangster či klaďas,
by to mohlo omezit moje šance na jiné úlohy. Mohla bych se stát doživotní Carmen.
CZECH TOP 100 Ale neomezilo!
Protože v opeře jde naštěstí o barvu hlasu,
ne o postavu a vizáž interpreta.
CZECH TOP 100 Zdá se, že se mi podařilo trochu vás vyprovokovat. Samozřejmě jsem zažil potlesky za vaši
postavu poetické, něžné, křehké,
blonďaté Dulcinéi v Donu Quijottovi,
dokonce i za ježibabu v Rusalce.
vybral z řady oper jednu jen proto, že v ní
zpívám já, měla bych z toho radost. Ale zároveň bych to považovala za nespravedlivé
vůči autorovi, režisérovi, ostatním účinkujícím
a vůči divadlu vůbec. Jiná věc je vyprodaný
sál na vlastní sólový koncert. K němu právě
teď sbírám odvahu a vlastní koncert připravuji, rozvážně a pečlivě. Až přijde čas…
A jak se holka z Kroměříže stane operní
hvězdou? Když vám příroda dá hlas a léta
na sobě tvrdě pracujete, máte šanci se vypracovat, i kdybyste se narodil v Kotěhůlkách. A samozřejmě platí být ve správný čas
na správném místě a využít příležitostí.
CZECH TOP 100 Nepomohlo vám
tak trochu to, že jste od dívčích let
www.czechtop100.cz
V žádné z těchto rolí bych si vás po
Carmen neuměl představit – a zvládla jste je bravurně. Takže se trvalého
zařazení do kategorie temperamentních sexy černovlásek nemusíte obávat. Aspoň ne na divadle.
A kde ano?
CZECH TOP 100 Časopis CZECH TOP
100 FORUM čtou významní manažeři ve firmách i ve státní správě.
Musím se vás tedy zeptat: Máte manažera?
Nemám výhradní zastoupení konkrétním
manažerem, ale spolupracuji s agenturu
Arco Diva, s níž jsem například absolvovala krásné turné s názvem Alma Mahler
a její muži, společně s Valerií Zawadskou
a Kristinkou Kasíkovou. Měli jsme spoustu
pěkných koncertů v ČR i v zahraničí, například v Bruselu. Na podzim se chystáme do lotyšské Rigy. Styk s veřejností mi
také částečně koordinuje agentura Prime
Communication. Mám skvělou vizážistku
Michaelu a asistentku Renatu.
Foto archiv Andrei Kalivodové
CZECH TOP 100 Co takhle v životě
mimo divadlo? Nemáte tam naplánované nějaké „role“?
Mám! Velkou a nejdůležitější: Každá žena
je předurčena, aby byla matkou. Tuto roli
bych chtěla zvládnout aspoň jednou. Neříkám kdy, ještě se necítím být dostatečně připravená, k mateřství musím dozrát. Tedy ve
správný čas a za ideálních podmínek pro
dítě. Jednou z nich bude i otec, jehož absolutní podporu budeme oba potřebovat.
Nechci být matkou, která kojí o přestávce
v šatně, chci být matkou na plný úvazek.
CZECH TOP 100 Myslím, že vás trochu znám, myslím, že máte sklon
k romantice, vím, že vás nezasáhlo
sebevědomí hvězdy a zůstáváte
skromnou dívkou z Moravy. Není
to špatně? Některé vaše kolegyně
i zpěvačky populární hudby vyžadují od pořadatelů koncertů vedle
horentních honorářů apartmány
v nejdražších hotelích, honoráře
pro své vizážisty, luxusně vybavené šatny s vybranými specialitami
a nápoji… Nepatří tyto požadavky
k prvkům, vytvářejícím image velké hvězdy?
To si nemyslím. Viděla jsem takové manýry
a vím, že pořadatelé koncertů či turné už
takovou umělkyni raději víckrát nepozvali.
Samozřejmě jistý komfort umožňující příjemný odpočinek před a po vystoupení je nutný.
Ale to neznamená luxus za cenu finančního
vyčerpání lidí, kteří byli tak laskaví a pozvali
mě k vystoupení. Já si uvědomuji, kolik práce
přípravě koncertu věnovali, jaké úsilí vynaložili na hledání sponzorů, kteří jim ho pomáhali zaplatit. Vybrané vstupné dnes leckdy
nestačí ani na pronájem sálu.
VE SVÉ ŽIVOTNÍ ROLI –
JAKO CARMEN
V BIZETOVĚ OPEŘE
DULCINÉA
V OPEŘE JULESE
MASSENETA DON
QUICHOTTE
NA SCÉNĚ PRAŽSKÉ
STÁTNÍ OPERY
OPERA JE O TVRDÉ PRÁCI A PROFESIONALITĚ, NE O FALEŠNÉ POPULARITĚ.
BĚHEM
KONCERTNÍHO
VYSTOUPENÍ
CZECH TOP 100 Nějak se vám vyhýbají aférky, bulvární tisk vás nepomlouvá. To opravdu žijete tak spořádaně? Vím o umělkyních, které
jsou vůči bulváru velmi vstřícné.
Dokonce samy záměrně dávají lovcům drbům podněty, potom se třeba s novinami a s časopisy naoko
soudí. Považují to za součást marketingu, snadnou možnost zviditelnění se, získání popularity, protože
i špatná reklama je reklama.
Celý život se řídím starými dobrými hesly: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty
jim. Snažím se žít a jednat správně, aby
se nevytratila morálka a dobré srdce.
Nikoho neprovokuji, nepodrážím, nelžu,
neupozorňuji na sebe na večírcích, nedávám podnět ke skandálům, nechci bulváru
poskytnout záminky k publikování drbů.
Opera je o tvrdé práci, o profesionalitě,
vůbec ne o falešné popularitě.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 23
ZDRAVÍ
Především manažeři na všech stupních řízení podceňují rizika, která vytvářejí stylem své práce a života. Neuvědomují si, že každou
minutu, každou hodinu může jejich srdce zavelet: a dost! V lepším
případě je to na čas vyřadí z práce, v horším navždy ze života.
schemická choroba srdeční (ICHS)
je stále jedním z největších problémů medicíny a hlavní příčinou úmrtí v rozvinutých zemích včetně České republiky.
Počty pacientů s touto diagnózou stoupají
v důsledku životního stylu a genetických
dispozic i mezi mladými lidmi. Dnes již
jsou zmapovány rizikové faktory vedoucí
k tomuto onemocnění a způsoby, jak je
ovlivnit.
Osobními dispozicemi jsou věk nad
65 let, pohlaví (muži jsou více ohroženi i v mladším věku) a dědičnost. S nimi
nemůžeme zatím nic dělat. Je však třeba postupovat tak, abychom rizika vzniku
ischemické choroby srdeční snižovali omezením nešvarů v životním stylu. Kuřáci jsou
k ní náchylnější 2-4krát víc než nekuřáci.
I u nich se však zvyšuje hrozba srdeční
choroby, pokud jsou vystaveni expozici
cigaretového kouře. Dalším problémem
je nedostatek fyzické činnosti. Pravidelná
tělesná zátěž i střední intenzity, 30–45 minut denně, snižuje riziková skóre. Naopak
alkohol zvyšuje krevní tlak a hladinu tuků
v krvi, přičemž prvním vážným varováním
může být po jeho požití bušení srdce (srdeční arytmie). Nedejte se zlákat skutečností, že 1,5 decilitru vína denně má na
srdce ochranný vliv. U tak malého množ-
I
ství stejně nezůstanete, jednodušší je se
tomuto pokušení zcela vyhnout.
Manažeři a vůbec lidé na odpovědných
místech jsou často vystavováni stresu. I ten
výrazně přispívá ke vzniku srdečních onemocnění. Pracovním problémům se nedá
vyhnout, lze je však méně prožívat, nedramatizovat, ovlivnit jejich dopad na psychiku
svým přístupem, filozofií, rozvahou, klidem
a někdy i humorem. Krize patří k životu
a mohou se odstraňovat pomalu a klidně,
s nadhledem. Pokud vás přivedou k infarktu, vyřeší se stejně, ale už bez vás! Je třeba
vědět, že také mimo práci jste pod tlakem
nevyhnutelných vícečetných stresů, aniž si
to uvědomujete. Prožíváte je v rodině, za
volantem, ve frontě na poště, dokonce i při
vyhledávání na internetu a sledování televize, při čekání na obsluhu v restauraci nebo
na schůzce s partnerem. Stresujícím impulsem je i všudypřítomný hluk.
Omezit můžete i biochemické a fyziologické rizikové faktory. Individuální hladina cholesterolu je sice dána geneticky,
věkem, pohlavím a dietními návyky, ale lze
ANI OKAMŽITÝ
ODBORNÝ ZÁKROK
NEMUSÍ PACIENTOVI
S INFARKTEM
ZACHRÁNIT ŽIVOT
ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ STÁLE VÍCE POSTIHUJE I MLADŠÍ LIDI S NEZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM.
24 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www.czechtop100.cz
Foto archiv
OHROŽENÁ SRDCE
na ni působit vhodně zvolenou stravou,
případně doplněnou léky. Vysoký krevní
tlak má multifaktoriální příčiny. Genetické
dispozice ovlivnit nelze, stres, zvláště pokud jste na manažerské pozici, obvykle jen
velmi obtížně. Další zdroje ale modifikovat
můžeme – nadváhu, nadměrný příjem alkoholu a soli nebo nedostatek aktivního
pohybu. Důležité je krevní tlak kontrolovat
a pokud je vysoký, začít jej léčit.
Obezita či nadváha zvyšují pravděpodobnost srdečního onemocnění i tam, kde
nejsou přítomny další rizikové faktory. Pokud nejde o hormonální poruchu, je v silách
každého člověka je eliminovat. Chce to jen
pevnou vůli, racionální výživu a pohyb.
Větší problém mají lidé trpící cukrovkou. Tři čtvrtiny z nich umírají na srdeční
a cévní choroby. Není jiné prevence, než
důsledně a velmi razantně zamezit působení všech ovlivnitelných příčin.
Vím, že pro mnohé (i silné) osobnosti
je těžké řídit se lékařskými radami. Stejně
jako nikdo nepředpokládá, že právě on
se může stát obětí dopravní nehody, tak si
málokdo připouští možnost, že ho postihne
ischemická choroba srdeční. Až poté, co
překoná infarkt (přežívá cca 7–10 procent
pacientů, kteří se dostanou do nemocnice,
velký počet umírá dříve, než je jim poskytnuta odborná péče), člověk zjistí, že přece
jen dokáže přestat kouřit, přejídat se, že to
nemusí v práci tak přehánět, že má najednou čas na procházky a rekreační sport.
Přeji vám, abyste to na to přišli dříve, než
se ocitnete na koronární jednotce.
MUDr. MARTIN HEROLD
primář kardiocentra
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
KALEIDOSKOP
JUBILEJNÍ SALON KONTA BARIÉRY
V čase nejpříhodnějším
pro zakoupení vánočních
dárků se v pražském Karolinu uskuteční už desátá aukce výtvarných děl
pro Konto Bariéry.
éměř 400 českých výtvarníků do ní
věnovalo malé i velké artefakty, jejichž dražbou získá Nadace Charty 77 nové prostředky pro svůj dlouholetý projekt
podpory handicapovaných studentů. Už desítky mladých lidí, často postižených vážnými tělesnými a smyslovými vadami, takto
mohly dokončit své středoškolská a vysoko-
Foto archiv
T
školská studia a najít odpovídající uplatnění.
A každý rok přibývá na sedmdesát dalších.
Umělci podporují Konto Bariéry dlouhá
léta. Za dobu existence salonů přinesly dražby jejich děl na 35 milionů korun. A letos by
mohl padnout rekord, protože budou mimo
jiné nabízeny práce Adrieny Šimotové, Zdeňka Sýkory, Olbrama Zoubka, Jitky Válové, Jiřího Anderleho či Adolfa Borna.
Čtrnáct dnů před datem pořádání
dobročinné aukce budou všechna díla
vystavena v budově rektorátu Univerzity Karlovy. Tam také každý zájemce
obdrží reprezentativní aukční katalog.
Bližší informace jsou dostupné na www.
kontobariery.cz.
VYDRAŽEN BUDE I LEPT JIŘÍHO ANDERLEHO S NÁZVEM BEATRICE A DANTE
ZDENĚK JIRKŮ
HON NA PIRÁTY
Protipirátská organizace BSA (Business Software Alliance) vyzývá k „udávání“ konkurence, která využívá nelegální software.
Je to skutečně tak nemorální apel?
ořídí-li si podnikatelský subjekt nelegální software, jde svým způsobem o nekalou konkurenci vůči těm, kteří
do jeho získání investovali značné prostředky. Podle aktuální studie by při snížení míry počítačového pirátství o deset
procent vytvořila domácí ekonomika během čtyř let tisíce nových pracovních
míst, hrubý domácí produkt by vzrostl
o 8,9 miliardy korun a stát by na daních
P
vybral o 6,2 miliardy korun více. To se už
skutečně dotýká každého občana. Není
tedy nejmenší důvod nepoctivce, vykrádající naše vlastní kapsy, chránit.
BSA odhaduje, že v České republice
se 39 procent softwaru užívá nelegálně.
Mezi hříšníky nejsou jen ti, kteří ho úmyslně zcizili, ale i oběti podvodných prodejců produktů, které jsou ve skutečnosti
pokoutní kopií. Pirátům (ať už vědomým
ČÍNSKÉ
INVESTIČNÍ
FÓRUM
V PRAZE
či bezděčným) hrozí nejen trestní stíhání
a obrovské pokuty, ale i doměření (včetně penále) daňového úniku, vzniklého
neodvedením DPH z nelegálně instalovaných počítačových programů. A protože BSA přitvrzuje a časté chození pro
vodu mívá za následek utržení ucha, přijde takováto „úspora“ velmi draho.
ANTONÍN FISCHER
PROTIPIRÁTSKÁ ORGANIZACE
BSA ODHADUJE, ŽE V ČESKÉ
REPUBLICE SE 39 PROCENT
SOFTWARU UŽÍVÁ NELEGÁLNĚ.
Sdružení CZECH TOP 100 je partnerem Čínského investičního fóra,
připravovaného pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva zahraničních věcí České republiky, s podporou
Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky a Delegace Evropské
unie v Číně a v Mongolsku.
Hlavním cílem fóra je pomoci podnikatelům k úspěchům na rostoucím
čínském trhu a současně iniciovat čínské investice ve střední Evropě.
Jednání fóra proběhnou ve dnech
9.–11. LISTOPADU 2010
v Malostranském paláci, Kaiserštejnském paláci
a v konferenčním centru Tower.
Podrobné informace a přihlášky k účasti najdete na www.cif2010.com
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 25
U SKLÁŘSKÉ PECE
ČARODĚJ
S PÍŠŤALOU
Jedním z nejvýraznějších současných českých uměleckých sklářů, nepřehlédnutelných jak svou uměleckou, tak i životní velikostí
(má téměř dva metry) – je ak. malíř Jiří Šuhájek (1943). Absolvent pražské VŠUP v ateliéru skla u prof. Stanislava Libenského
rozvíjí po svém umění do skla zakleté.
jeho taji se seznámil především na
londýnské Roayl College of Art,
kde dvouleté studium ukončil s titulem
M Art RCA. Zatímco u nás doma do sebe
vkládal teorii a uměleckou kresbu, v Anglii, v ateliéru lorda Qweensberyho, ho zaujala hlavně „horká“ technologie hutně
tvarovaného skla.
S
ŠUHÁJKŮV HOŘÍCÍ
KEŘ SYMBOLIZUJE
DUCHOVNÍ OČISTU
KOUZELNÍK SE SKLEM
Jako jeden z mála sklářských umělců tak
Jiří Šuhájek od těch dob umí dokonale
kouzlit se sklářskou píšťalou a na huti je
jako doma. Jenom ty staleté sklářské pece
české mu prý poslední dobou stále více
mizí před očima.
„Při tvarování do předem nakreslených
tvarů se s rozpáleným sklem na 1000 °C
nedá ve vzduchu lelkovat. Čas odměřují
sekundy, nanejvýš minuty. Sklo nečeká,
má své hodiny. A nic se v ruce, ani v dechu
nedá ošidit. Foukání mne baví. Jako by
bylo od samého počátku zjevení přímo
a navždy určeno jenom pro mne. Hodně
se ve skle a v jeho proměnách všechno
podobá hře. Ať už vážu bílé uzlíky, vytvá-
řím barevného tučňáka, červeného robota
nebo dávám žár Hořícímu keři… Ten byl
například inspirovaný biblickým motivem
– zjevením Hospodina Mojžíšovi. Symbolizuje duchovní očistu. Podle legendy je to
iniciační oheň, který zapálí, ale neničí.
Tvorba se sklem je experimentování, je to
ta nejskutečnější báseň. Když rozpálené
sklo teče, je jako med,“ tvrdí výtvarník, jehož tvorbu již dlouho se zájmem sleduji.
Už před mnoha léty mne doopravdy
uchvátil – nejen tím, co říká, ale především
tím, co vystavuje a s pokorou dává na odiv
ostatním.
V ČÍNĚ, DUBAJI I RUSKU
Jednou z nejznámějších realizací Jiřího
Šuhájka je již zmíněný Hořící keř (2002),
posazený do centra moderního čínského
šanghajského hotelu Westin. Jde o dva
a půl metru vysokou plastiku v sytě rudých
tónech. Do modrých barev oceánu později ladil nádherný Korálový strom (2008)
26 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www.czechtop100.cz
PONĚKUD EXTRAVAGANTNÍ NOCLEŽNÍK
MISTR A JEHO DÍLO
v Dubaji, který obdivoval nedávno i bahrajnský předseda vlády. Nezapomenutelné zážitky vyvolává podmanivý Květ
(2006) v hotelu Kempinski v čínském
Shen-Zenu, nebo Keř (2006) ve známé moskevské Rublovce.
Škoda, že ještě ani jedna monumentální Šuhájkova sklářská realizace zatím
nezabloudila do naší Prahy, nebo do jejího okolí.
Občas však i u nás bývají k vidění
Šuhájkovy tři a půl metru vysoké figury
z cyklu Čtyři roční období, to však pouze
na umělcových tuzemských výstavách.
„Snad se jednou sláva a tradice českého skla, třeba i v jiné než dřívější podobě,
zase obnoví a bude znovu dobývat svět.
Doufám, že se nezavřou všechny sklářské
pece a sklářské školy. Jezdím hodně po
světě a všude je co poznávat. K tomu vždy
patří i to, že člověk musí něco umět. Když
přednáším v Rusku, Číně, na Ukrajině, překvapuje mne zájem mladých lidí o sklářské umění. Prší otázky a já nestačím odpovídat. Stejné je to i na Západě, v takovém
New Yorku. Tam si možná ještě více uvědomují, že při vší rozmanitosti má každý
druh umělecké tvorby své zásady.“
MISTR, KTERÝ VĚŘÍ SNŮM
Jiří Šuhájek věří ve své sny, ale přitom ctí
opakovatelné jsou jeho kolekce, volnější
návrhy číší, dóz, váz, mís a svícnů či pohárů na víno i destiláty.
Před časem byl výtvarník uměleckým
ředitelem vsetínské sklárny B. A. G. “Škoda, že ji italští majitelé bez náhrady zrušili, nepotřebovali konkurenci. Rázně teď
vykračují ve skle Rusové; nedávno jsem
byl například v Soči, blíží se olympiáda,
a to je výzva i pro skláře. I v Moskvě jsem
byl překvapen, nakolik žije kulturou.
V jednom dni tam proběhlo i šest vernisá-
SNAD SE JEDNOU SLÁVA A TRADICE
ČESKÉHO SKLA ZASE OBNOVÍ A BUDE
ZNOVU DOBÝVAT CELÝ SVĚT.
Foto Zdeněk Hrabica a archiv
pokoru. Ve figurativním umění se mu stala
velkou inspirací krása ženského těla, nebo
i vegetační a zoomorfní motivy. Protože
nerozlišuje velké a malé úkoly, věnuje se
s úspěchem také sklářskému designu. Ne-
ži výtvarných výstav, přehlcené mládeži
i bohatými manažery. V Rusku se cítím
dobře, je tam zcela zřejmý profesionální
zájem, rozmanitost proudění. Vážím si
toho, že mne nedávno jmenovali čestným
členem jejich Ruské akademie umění,“
říká český sklář.
Jiří Šuhájek je mistrem sklářského
umění, jeho neohraničené fantaskní světy
jsou spojeny s dokonalým řemeslem. Patří k nejvýznamnějším sklářským výtvarníkům nejenom své generace. Volné tvorbě
dominují foukané skleněné barevné figury s neopakovatelnými tvary. Osobitou
součástí Šuhájkovy volné tvorby jsou malby a kresby, rozměrná plátna, tvořená
kombinovanými technikami, jakož i nezřídka vtipně pointované jednotažníkové
kresby. Budeme-li ctít takové umělce jako
je on, jistě přežije i naše krásné sklářské
řemeslo.
ZDENĚK HRABICA
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 27
VÝROČÍ
Taxis: koňská maturita
Na světě je jen málo dostihů, o nichž můžeme říci, že svým významem a tradicí výrazně přesáhly rozměr pouhého sportovního podniku, ale staly se důležitým společenským fenoménem.
Velká pardubická České pojišťovny mezi ně nepochybně patří.
čkoliv je letos na programu již jubilejní 120. ročník, sahají její kořeny
ještě hlouběji do minulosti. Předchůdcem
klasických dostihů totiž byly tzv. parforsní
hony, které se začátkem 19. století z Anglie rychle rozšířily i do střední Evropy.
Na Pardubicku první z nich uspořádal
A
K PRAVIDELNÝM
HOSTŮM VELKÉ
PARDUBICKÉ ČP PATŘÍ
TAKÉ PREZIDENT ČR
VÁCLAV KLAUS (NA
SNÍMKU S JOSEFEM
VÁŇOU)
28 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
hrabě Oktavián Kinský na svém panství
v Chlumci nad Cidlinou v roce 1836.
Přesně o dvacet let později potom v Pardubicích vzniklo dostihové závodiště.
A dalších osmnáct let trvalo, než se zrodila Velká pardubická.
Historický den nesl datum 5. listopadu 1874. Na startu stálo čtrnáct koní,
do cíle jich doběhlo šest. Nejrychleji to
dokázal šestiletý hřebec Fantome, vedený anglickým žokejem Sayersem. Britští
profesionální jezdci potom udávali tón
celému období do první světové války.
Tři z nich, Fletcher, Geoghegan a Buckenham, dokázali Velkou vyhrát třikrát.
Z domácích účastníků je napodobil pouze Hector Baltazzi. Z koní třikrát triumfovali valach Brigand (v letech 1875, 1877
a 1878) a klisna Lady Anne (1891, 1894
a 1896). Jak je vidět, již tehdy se zrodilo
magické prokletí čísla tři, které dlouhá desetiletí zabraňovalo některému koni nebo
jezdci získat čtvrté vítězství.
Velká pardubická si brzy získala pověst
jednoho z nejobtížnějších kontinentálních
dostihů. Odvrácenou stranou této skutečnosti byl však trvale nízký počet startujících.
Ozvaly se proto hlasy, volající po zlehčení
kursu. Zejména díky úsilí knížete Egona
www.czechtop100.cz
Foto archiv
Thurn-Taxise se tak naštěstí nestalo. Na
jeho počest se pak od roku 1892 nejtěžší
skok Velké pardubické nazývá Taxisův.
První světová válka dostihům nepřála
a po jejím skončení se Velká pardubická
rozloučila s aristokratickým pozlátkem zaniklé monarchie. Proměnila se v moderní
dostihový mítink, přitahující zájem široké
veřejnosti a od počátku třicátých let i kvalitní zahraniční konkurence. Bohužel se
s touto epochou váže i tragická smrt dvojnásobného vítěze Velké kapitána Rudolfa
Poplera, jenž v roce 1932 zahynul v jed-
nom z rámcových dostihů a stal se první
a dosud bohudík jedinou lidskou obětí
pardubického závodiště. Poslední předválečná Velká pardubická roku 1937 se
zapsala do dějin premiérovým vítězstvím
ženy. Byla jí Lata Brandisová v sedle polokrevné klisny Norma.
Během druhé světové války dostihový
areál osiřel a navíc utrpěl během náletu
vážné škody. Přesto se v něm za obrovského zájmu publika Velká pardubická
znovu uskutečnila již roku 1946. Nadvládu českých armádních jezdců vystřídala v druhé polovině padesátých let
expanze sovětských koní, z nichž Epigraf
uspěl třikrát po sobě (1957–1959). Roku
„VELKÁ“ JE TVRDOU
PROVĚRKOU KONÍ
I JEJICH JEZDCŮ
SVÝM LOŇSKÝM
TRIUMFEM SE JOSEF
VÁŇA ZAŘADIL
MEZI LEGENDY
DOSTIHOVÉHO SPORTU
Celé dlouhé období druhé poloviny
minulého století Velká pardubická lákala
desetitisíce fanoušků a později i miliony
televizních diváků. Nabízela jedinečnou
podívanou, nedařilo se však udržet její
společenskou úroveň. Také závodiště
postupně chátralo. Teprve vznik Dosti-
LOŇSKÝ SENZAČNÍ VÍTĚZ VELKÉ PARDUBICKÉ ČP
ŽOKEJ JOSEF VÁŇA SE STAL TŘETÍM NEJLEPŠÍM
SPORTOVCEM ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009.
1969 překvapil všechny soupeře Václav
Chaloupka s Korokem a stejný úspěch si
tato dvojice zopakovala i v letech 1971
a 1972. Václav Chaloupka se konečně
postaral o zlomení trojkového prokletí,
když roku 1977 vyhrál počtvrté, tentokrát
s hřebcem Václavem. Na čtyřnásobného
koňského šampióna jsme si ale museli
počkat až do roku 1991, kdy to dokázal
legendární Železník (mezitím ještě třikrát
vítězně proběhl cílem Sagar s Pavlem Liebichem v letech 1981–1983). Lví podíl
na tomto dodnes nepřekonaném rekordu
měl Železníkův stabilní jezdec Josef Váňa,
jenž se navíc radoval i s Vronskym roku
1997 a s Tiumenem v roce 2009. Na
svém kontě tak má rekordních šest prvenství, přičemž to zatím poslední – loňské
– vybojoval po strhujícím výkonu ve svýcb
56 letech!
Ještě v živé paměti je jak trojnásobný triumf hnědáka Peruána se Zdeňkem
Matysíkem v letech 1998–2000, tak
zejména skvělé výkony a čtyři vítězství
německého žokeje Petera Gehma, jehož
obdivuhodnou kariéru naneštěstí ukončil
těžký úraz.
120. ročník
Velké pardubické
České pojišťovny
10. října 2010
zahájení
dostihového
programu
10.45 hodin
start hlavního
dostihu
15.15 hodin
STRAŠÁK, VÝZVA,
JEDINEČNÁ PODÍVANÁ
– TO VŠE BYL A JE TAXIS
hového spolku Pardubice a.s. v polovině
devadesátých let a dlouholeté partnerství
s titulárním sponzorem Českou pojišťovnou umožnily, aby se Velká pardubická,
tato dáma úctyhodného věku, opět zaskvěla v nebývalém lesku.
Letošní jubilejní 120. ročník Velké
pardubické České pojišťovny se poběží
v neděli 10. října tradičně na trati dlouhé
6900 metrů s 31 překážkami. Nejzrádnější z nich je ta čtvrtá v pořadí – Taxisův příkop. Celkem se mezi majitele koní
na prvních osmi místech rozdělí dotace
4 550 000 korun, z toho vítězi bude patřit 1 800 000 korun. Přihlášené koně
však musejí projít sítem kvalifikačních
dostihů, aby byla zaručena jejich kvalita, omezující případná rizika mimořádně náročné tratě. A jak se taková třída
pozná? Nejtěžší dostih kontinentu je
vypsán pro šestileté a starší koně, kteří
letos absolvovali bez pádu a vybočení
alespoň jednu kvalifikaci. Podmínkou
pro účast jezdce je však dosažení nejméně deseti vítězství v překážkových
dostizích v kariéře.
MAREK CHVÁLA a PETR DUFEK
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 29
REKORDY
DOBRÝ DEN
z Pelhřimova
návštěvníků, což znamená přínos jak pro
obecní pokladnu, tak pro místní živnostníky. Spolupráci s radnicí si jen chválíme.
Těšíme se i přízni Kraje Vysočina.
CZECH TOP 100 Takže finančně jste
zajištěni?
Příspěvky města a kraje by na tak náročnou
činnost nestačily. Máme a hledáme další
partnery, kteří by rekordů a festivalu využili
k vlastní propagaci a k reklamě. Některé
firmy už pochopily, že je to šance ke zviditelnění se v souvislosti s mediálně atraktivními událostmi. Například letos na jubilejní
20. Mezinárodní festival rekordů přijelo do
Pelhřimova patnáct tisíc diváků. Před jejich
zraky bylo registrováno 125 českých, slovenských, německých, srbských i světových
rekordů. Muzeum rekordů a kuriozit navštíví ročně dvacet tisíc turistů.
CZECH TOP 100 Dá se tedy říci, že
jste bohatou agenturou?
Jsme bohatí obrovskou databází, exponáty v našem muzeu a nadšením. Veškeré
příjmy jdou na režii, na pět zaměstnanců,
cestovné, propagaci, údržbu muzea a exponátů, ediční činnost a podobně. Na
zbohatnutí to není.
Název Agentura Dobrý den je marketingově velmi atraktivní. A po
telefonu také úsporný, protože v ohlášení „Dobrý den!“ je pozdrav
i jméno volaného současně. Člověka věci neznalého však nenapadne, že se pod tímto názvem skrývají tisíce rekordů.
še začalo v roce 1990, kdy třináct
členů tehdejšího klubu Dobrý den
vytvořilo světový rekord s kotrmelcovým
ruským kolem (10 688 kotrmelců ve spojeném řetězci) na dvanáctikilometrové trase
z Křemešníku do Pelhřimova. Poté se pár
lidí rozhodlo, že vytvoří agenturu, která
bude evidovat všechny rekordy vytvořené
v České republice. Dnes Agentura Dobrý
den spravuje Databanku českých rekordů
a je pořadatelem největšího festivalu rekordů a kuriozit v Evropě. Muzeum rekordů
a kuriozit, sídlící původně jen v historické
věži pelhřimovské Dolní brány, se rozšířilo o další budovu a přírodní expozici na
břehu říčky Bělá, v ulici městem oficiálně
pojmenované Nábřeží rekordů a kuriozit.
Jedním ze zakladatelů a současným prezidentem Agentury Dobrý den Pelhřimov je
Miroslav Marek.
V
CZECH TOP 100 Už z názvu ulice,
v němž sídlí vaše agentura, je zřejmé,
že město si činnosti agentury váží.
A také nás podle možností podporuje.
Přece jen jsme zejména festivalem rekordů a kuriozit město zviditelnili. Také naše
muzeum přiláká do města ročně tisíce
30 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
REKORDNÍ BUBLINA,
ALE I ONA NAKONEC
SPLASKLA
PREZIDENT
AGENTURY DOBRÝ
DEN PELHŘIMOV
MIROSLAV MAREK
CZECH TOP 100 Nehrozí vám konkurence?
Žádná konkurence nemůže vzniknout bez
desítky let vytvářené a stále doplňované
databáze. Nehledě k tomu, že by ji asi šlo
o zisk. Jenže ten je v tomto oboru velmi
nepravděpodobný.
CZECH TOP 100 Zůstane městem rekordů a kuriozit právě Pelhřimov?
Pokud jsme tu my, tak určitě. Už jsme v minulosti odmítli několik atraktivních nabídek
od velkých měst. Určitě bylo v jejich možnostech poskytnout nám slušné finanční
podmínky, ale v Pelhřimově jsme začali,
v Pelhřimově zůstaneme. Máme morální
závazky k městu i ke spoluobčanům.
CZECH TOP 100 Do jaké míry jsou
vaše certifikáty na rekordy oficiálně platné? Nemáte žádné úřední
pověření, neexistuje zákon upravující uznávání rekordů.
VĚTŠINA REKORDŮ MÁ ZÁKLAD
V TOUZE ČLOVĚKA BÝT V NĚČEM
NEJLEPŠÍ, JEDINEČNÝ, PRVNÍ.
www.czechtop100.cz
Námi vydané certifikáty jsou jediným možným potvrzením o vytvoření českého rekordu. Pouze v naší České databance jej lze
porovnat s dříve vytvořenými výkony.
CZECH TOP 100 Jaký smysl má vyhlašování rekordů, které, s výjimkou
sportu, bývají do jisté míry recesí?
CZECH TOP 100 Jak často vyjíždíte
k rekordům připravovaným mimo Pelhřimov?
Loni jsme registrovali dohromady přes
tři stovky nejrůznějších rekordů po celé
republice. Jsou občas víkendy, kdy naši
komisaři vyjíždějí dokonce i k dvanácti
akcím.
JSME BOHATÍ OBROVSKOU DATABÁZÍ,
EXPONÁTY V MUZEU A NADŠENÍM.
Opravdu jen do jisté míry. Většina rekordů má základ v umu lidí, v tradicích,
místních specifikách a v touze člověka být
v něčem nejlepší, jedinečný, první. Ostatně tato snaha v mnohém ovlivňuje pokrok
v řadě oborů. Není nutné hledat v každém rekordu bezprostřední ekonomický
nebo technický užitek. Někdy stačí, když
rekord jeho aktéra a publikum pobaví. Za
každým z nich jsou stovky hodin nácviku,
mnoho úsilí a vytrvalosti… Naše kniha
rekordů je plná neobyčejných výkonů
obyčejných lidí.
CZECH TOP 100 To si vás někdo pozve?
Nejdříve musíme dostat potřebné informace, abychom v databázi našli minulý
rekord ve stejné disciplině. Upozorníme
rovněž na to, za jakých podmínek má
pokus probíhat. A budoucí rekordman
se musí také finančně podílet na našich
nákladech spojených s cestou, zaplatit
NEJVĚTŠÍ ŽIVÝ
OBRAZ ČESKÉ VLAJKY,
VYTVOŘENÝ 391 LIDMI
I PES MŮŽE VYTVOŘIT
REKORD. TENTO NEJDELŠÍMA UŠIMA (31 CM).
PELHŘIMOVSKÉ
NÁMĚSTÍ PŘI MEZINÁRODNÍM FESTIVALU
REKORDŮ A KURIOZIT
poplatek za registraci, za zápis v České knize rekordů.
CZECH TOP 100 Držíte sám osobně
nějaký rekord?
Jsem několik let českým rekordmanem v hodu
kartou do dálky výkonem 31,11 metru.
ANTONÍN FISCHER
Foto archiv ADDP
CZECH TOP 100 Podle jakého klíče
vybíráte z námětů na vytvoření rekordu?
Pokus nesmí kolidovat s dobrými mravy
a se zákonem a musí být vykonán za stejných podmínek, za nichž vznikl rekord, který má být překonán. Na festivalu jde ještě
o to, aby byl divácky atraktivní.
CZECH TOP 100 Jsou všechny vámi
uznané rekordy regulérní, nepokusil se vás někdo podvést?
U každého rekordu dohlíží náš komisař, pokus o trik nebo podvod jsme nezaznamenali.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 31
KONÍČKY MANAŽERŮ
VZPOMÍNKY
NA LÉTO
V této rubrice budeme pravidelně představovat
aktivity, jimiž ve volném čase relaxují naši čtenáři. I přední manažeři si totiž ve svém nabitém
programu dokáží vyšetřit alespoň trochu času
na nejrůznější koníčky.
překvapením jsme zjistili, že pracovně i společensky velmi vytížení,
pragmaticky a technokraticky založení
manažeři si najdou čas, aby se v soukromí
věnovali od jejich oboru tak odlehlým tvůrčím činnostem, jakými jsou malířství, umělecká fotografie, sběratelství, hudba, poezie, literatura… Často to o nich vědí jen
jejich nejbližší.
Jedním z nich je Josef Fárka, jaderný
technik a inženýr automatizovaných systémů a technologických zařízení, šéf energetických služeb ITES, spol. s r.o., energetický
S
expert registrovaný u Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. „Nemám vyhraněné téma,“
říká, „fotografuji to, co mne osloví.“ Propadl fotografii natolik, že se letos stal i členem
Svazu českých fotografů a vystavoval své
práce v pražské galerii Foto Škoda.
ANTONÍN FISCHER
JOSEF FÁRKA NEDÁVNO
USPOŘÁDAL PRVNÍ VÝSTAVU
SVÝCH ZAJÍMAVÝCH SNÍMKŮ.
32 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www.czechtop100.cz
KONÍČKY MANAŽERŮ
KRAJINA NABITÁ
ELEKTŘINOU
Jako by to souviselo s jeho profesí (je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT, obor ekonomika a řízení energetiky) a celoživotní
prací v podnicích, jejichž produktem je elektrický proud. Z jeho krajinomaleb je cítit napětí, síla, světlo, pohyb, teplo. Ale také úspornost
v barvách a v tazích štětcem.
I
ng. Drahomír Ruta, generální ředitel
šlo o peníze, za ty jsem si tak mohl nejvýš
a předseda představenstva PRE, a.s.,
koupit barvy a štětce. Ale ta radost z toho,
se nezabývá detaily, což možná souvisí
že se můj obraz někomu tak líbí, že si o něj
i s jeho mnohaletým postavením manažera
řekne a dokonce ho chce i koupit!“
v nejvyšších funkcích. Takže se nedá mluvit
Posledních patnáct let mu ve funkci gene-
o tom, že výtvarné umění je zcela v kontrastu
rálního ředitele pražské energické firmy na
s jeho povoláním. I jeho malířské začátky
malování moc času nezbývá.
byly jiné než u ostatních osobností, které ve
„Těším se, až v penzi zasednu k plátnu,
výtvarné práci našly odreagování od všed-
namíchám barvy a budu mít spoustu času na
ních pracovních dnů. Nebyl tím talentovaným
to, abych pomaloučku a zvolna dotahoval tva-
dítětem, váhajícím mezi touhou stát se Rem-
ry a barvy. Víte, co je pro mne jako pro mana-
brandtem, Muchou či Alešem, nebo se raději
žera na malování nejlepší? Nikdo při něm není
věnovat jakékoliv jiné, hlavně však jistější pro-
pode mnou ani nade mnou, za všechny chyby,
fesi. Učitele výtvarné výchovy ničím nezaujal,
za vše, co se mi nelíbí, si mohu jen já sám. Je
nenavštěvoval kroužky ani tehdejší lidové
to pravý opak k pozici manažera, kde musím
školy umění. Poprvé vzal štětec do ruky ve
respektovat přání akcionářů, vycházet vstříc
svých Kristových letech.
klientům a brát ohledy na zaměstnance. Je to
úžasný pocit být závislý jen sám na sobě!“
Motivace? „Bylo třeba něco pověsit na
zeď,“ říká. „A v prodejnách Díla jsem si nevy-
Ing. Drahomír Ruta, generální ředitel
bral. Buďto to byly obrazy příliš realistické,
a malíř v jedné osobě, měl štěstí na firmu,
nebo na moji tehdejší kapsu příliš drahé!“
v níž působí. Společnost Pražské energeti-
Nevěděl nic o technice malování, nerozuměl
technologii míchání barev, o plátně tušil jen
chu a neúspěchu se vypracovával. Samouk!
to, že je třeba jej pořádně napnout. Někde si
Ale ne naivní malíř! Chodil po výstavách
sehnal jakousi obecnou příručku o malování,
a zaujal ho Ota Janeček.
ale krok za krokem, metodou pokusu, úspě-
„Nikdy jsem se nesnažil něco z jeho obrazů okopírovat. Ale cítil jsem, že vidím svět tak
nějak podobně, že v mé hlavě se vjemy zrakové a citové sčítají v onu výslednici, kterou je
malířova zkratka vyjádření toho podstatného.“
V roce 1987 uspořádal v místnosti, zapůjčené bezplatně obcí Přeštice, ještě se dvěma
přáteli samouky první a zatím prý poslední
výstavu.
„Samozřejmě do oficiální výstavní síně ně-
ka, a.s. navázala na tradici svého před-
kde v okresním městě bychom si netroufli. Ale
chůdce, Elektrických podniků hl. m. Prahy,
všichni tři jsme měli radost a byli jsme i tak tro-
a udržuje a rozšiřuje sbírky výtvarných
chu pyšní. Lidi chodili a zapisovali své dojmy
děl, která zpřístupňuje veřejnosti ve svých
do návštěvní knihy. A jejich postřehy mě vyško-
dvou galeriích. Mnohé obrazy jsou i pří-
lily v tom, že co člověk, to názor. Některé moje
mo v prostorách firmy. Ta jen v posledních
obrazy pohaněli, jiné stoprocentně ocenili.
letech uspořádala kolem stovky výstav,
Takže není třeba mít mindrák...“
takže pan generální jako milovník výtvar-
Přiznal se, že některé své obrazy rozdal,
pár kdysi dávno dokonce i prodal. „Ale ne-
ného umění nemusí jezdit daleko.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 33
KONFERENCE
JAK SE ZASTAVIL A ZMĚNIL SVĚT
Rekondiční cvičení českých podniků
Na makroekonomických číslech je největší problém, že jsou makroekonomická. Takže hovoří sice přesnou řečí desetinných míst, ale o realitě vypovídají jen o málo více, než film Rocky o profesionálním boxu.
usťme z hlavy data o tom, že vzrostl
hrubý domácí produkt a zvyšuje se
výkonnost průmyslu. Není to úplně „pěna
dní“, ale asi podstatnější je něco jiného. Zaprvé se otočil trend v objemu půjček poskytnutých bankami českým nefinančním podnikům, jak tento údaj sleduje Česká národní
banka. Po téměř dvouletém soustavném poklesu se v květnu a červnu objem úvěrů dvakrát zvýšil. Sice minimálně a o jednotky miliard korun, ale zvýšil. Ve srovnání s poklesem o 140 miliard vůči nejvyššímu číslu (říjen 2008) to jsou sice „drobné“, nicméně je
tu náznak obratu. To znamená, že podniky
se musely v používání cizích zdrojů velmi
racionalizovat. Pokles objemu úvěrů v době
ekonomického útlumu byl celkem logický,
proč by mělo sníženou produkci obsluhovat
P
PO TÉMĚŘ DVOULETÉM POKLESU
SE ZVYŠUJE OBJEM ÚVĚRŮ.
34 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
stejně „peněz“, jako předtím vyšší. Vyplacené úroky na produkt a tedy finanční náklady by musely neúměrně vzrůst.
Zadruhé ale růst produkce průmyslu
neznamená nějaký zásadní vzestup zaměstnanosti (nebo v obecnějším poměru
pokles nezaměstnanosti) – i když se výroba vzpamatovává, vytváří se jenom relativně málo nových pracovních míst. Míra
nezaměstnanosti se v srpnu dostala na
8,7 procenta a bude znovu mířit k devíti
procentům. Z toho lze učinit jeden závěr.
I ve využití pracovní síly muselo dojít k jisté racionalizaci. Propouštění se zastavilo
s tím, jak posilovaly impulsy oživení, ale
nebylo nahrazeno růstem poptávky po
práci. Oproti nejhorším časům se tak zvyšuje produktivita.
A konečně zatřetí. Stavebnictví a služby stagnují dál, zde se trend neotočil. Domácí poptávka je stále nízká, stavební
boom se nekoná. Takže oživení přichází ze
zahraničí. Ceny průmyslových výrobců se
vzpamatovaly a v červnu meziročně vzrostly o dvě procenta. Po dlouhých měsících
poklesu je to pro podniky dobrá zpráva –
trh již není deflační, takže poněkud uvolnil
svoje sevření vývoje finančních toků.
Na závěry je ale přece jenom poněkud brzy, všechny optimistické náznaky
jsou příliš křehké a data nemají hloubku.
I proto se rozhodla Vysoká škola ekonomická v Praze uskutečnit další dotazníkové
šetření mezi českými podniky. Minulé dva
pokusy výrazně posloužily k pochopení
situace českých firem, protože zaměření
těchto zkoumání je přece jenom značně
detailnější, oproti tomu, co může dělat
a dělá Český statistický úřad.
Nechcete i vy přispět do diskuse ke stále
ještě neukončené krizi? Zajímají vás perspektivy české ekonomiky? Pak se neváhejte přihlásit k bezplatné účasti na konferenci na téma „Jak se zastavil a změnil svět“, pořádané
na VŠE v Praze v pátek dne 15. října 2010.
Rádi Vás přivítáme v Rajské budově 101
v době od 10–17 hodin (viz http://kpe.fph.
vse.cz/konference2010/VZ2010CZ.pdf).
EVA KYSLINGEROVÁ
www.czechtop100.cz
ZBRANĚ
GRIPENY:
politický nákup
S mistrovstvím světa ve fotbalu se letos rozloučila celá řada ambiciózních týmů dříve, než se čekalo. Švédsko se na turnaj nekvalifikovalo vůbec, ale přesto byla jeho reprezentace na turnaji stále přítomná.
ad Pretorií, Johannesburgem, Kap-
Foto Saab
N ským městem, Durbanem, Port Eli-
zabethem, Bloemfonteinem, Rustenburgem,
Polokwane a Nelspruitem hlídkovaly letouny
Jas-39 Gripen. Pýcha jihoafrického letectva
chránila bezpečnost vzdušného prostoru během největší sportovní události roku ve stejné
době, kdy společnost Gripen International
oznamovala v České republice důležitý milník, související s pronájmem 14 strojů Gripen
od švédské vlády. Dle Výroční zprávy o plnění programu průmyslové spolupráce za rok
2009, schválené Ministerstvem obrany České republiky, dosáhl offsetový program Gripen k 31. 12. 2009 celkem 19,92 miliardy
korun offsetové hodnoty pro Českou republiku. Co to znamená v širším kontextu?
Společnost Gripen International se zavázala k offsetům a průmyslové spolupráci
ve výši představující 130 % hodnoty dohody
o pronájmu letounů Gripen, což je 25,5 miliardy korun. Jestliže od 14. června 2004,
kdy byl offsetový program zahájen, dosáhla
kumulativní hodnota plnění 19,92 miliardy ko-
run, bylo již splněno 78 % celkového závazku.
K 31. prosinci 2009 bylo registrováno v Programu Gripen 46 offsetových transakcí.
Mezi české firmy, které vstoupily do offsetového programu, patří Jihlavan, Vítkovice Steel,
Meopta Systems, Magnesium Elektron, BRISK
Tábor. V jistém smyslu speciální je ovšem účast
Aera Vodochody. „Vidíte?“ ukazuje pilot švédského letectva na letišti v Linkopingu. „Tohle je
pylon z Vodochod. Made in Czech Republic.“
Speciální pylon, určený k nesení různých
druhů zavěšeného nákladu na letounech
Jas-39 Gripen, je kompatibilní se standardy
NATO. Smlouvu na jeho výrobu podepsaly
společnosti Aero a. s. a SAAB AB v říjnu
2008. V současné době dodává Aero dle
plánu 8 pylonů měsíčně a smluvní kvóty budou naplněny v lednu 2011.
„Jsme velmi rádi, že offsetový program
Gripen pokračuje v podpoře českého průmyslu i v těchto, pro ekonomiku těžkých časech,” uvádí Bengt Littke, ředitel programu
pro Českou republiku. „Naším cílem je být
přínosem pro vaši ekonomiku.”
STÍHAČKY JAS-39
GRIPEN STŘEŽÍ
VZDUŠNÝ PROSTOR
I NAD ČESKOU
REPUBLIKOU
Stojíme na letištní ploše základny Malmen v Linkopingu a nad námi se činí dvousedadlový cvičný Gripen. „Otázka ekonomiky
nakonec nemusí být rozhodující,“ uznává
Hans Rosén, Head of Marketing and Campaigns společnosti SAAB. „Ani v České republice, ani v dalších zemích, kde se s našimi letadly ucházíme o zakázky. A je to tak
dobře. Nákup vojenské techniky je vždycky
nakonec záležitostí politickou.“
Některé menší státy budou raději, říká
Hans Rosén, když jim vybaví letectvo spíše
Spojené státy jako světová velmoc, jiní ocení
záruku švédské nezávislosti na mocnostech. Že
jde o širší problematiku, ukazuje třeba i otázka zbraní a munice. „Pokud kupujete stíhačku
F-16, navždy do ní budete pořizovat i americké zbraně a rakety,“ dodává Hans Rosén.
„V případě Gripenu si můžete vybrat rakety
jakékoli výroby, protože on je kompatibilní.“
Že se v České republice v souvislosti s Gripeny často mluví o podezření z korupce, šéf
marketingu SAABU dobře ví. „Co s tím naděláme?“ povzdechne si. „Vedli jsme vlastní vyšetřování, ale žádné důkazy jsme neobjevili.“
Jaké jsou současné obchodní priority SAABU,
nepřímo ukazují návštěvníci leteckých dnů: do
Linkopingu například dorazily výpravy novinářů
z Chorvatska, Švýcarska, Indie nebo Brazílie.
Není divu: například vlády Indie a Brazílie budou
rozhodovat o tom, zda pro modernizací svých armád zvolí Jas-39 Gripen. Pokud ano, v příštích letech může SAAB jen do těchto dvou teritorií dodat
kolem 250 letounů. Aby jim vyšel vstříc, chystá dokonce novou verzi stroje, tzv. Sea Gripen. „Jestliže
se Brazílie a Indie jako státy, disponující letadlovými loděmi, rozhodnou Gripeny koupit, spustíme
program vývoje a výroby modifikace, schopné
přistávat na letadlových nosičích,“ slibuje Eddy
De La Motte, technický ředitel společnosti SAAB.
Podle výpočtů leteckých odborníků je ve
světě v současnosti v provozu 13 179 stíhaček.
Brzy doslouží 5 tisíc z nich (například stále ještě létá tisíc legendárních Migů 21) a vzhledem
k modernizaci části z nich a tlaku na snižování nákladů se očekává, že budou nahrazeny
asi jen 2500 novými letouny. O tento balík
svedou výrobci tvrdý souboj. SAAB se nyní
uchází o dodání 6–36 kusů do Thajska, 22
do Švýcarska, 12 do Chorvatska, 12–30 do
Malajsie a 25–35 do Dánska. Zatím neurčený
počet strojů hodlá koupit Nizozemsko.
TOMÁŠ JIRAS
STÍHAČKA GRIPEN JE KOMPATIBILNÍ S VÝZBROJÍ OD
JAKÉHOKOLIV VÝROBCE.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 35
LITERATURA
DOBRÁ INVESTICE
Už šest let se nakladatelství odborné literatury GRADA Publishing, a.s.
objevuje v žebříčku Obdivované firmy České republiky, vyhlašovaném Sdružením CZECH TOP 100. Jeho působnost zahrnuje všechny
obory lidské činnosti včetně zahrádkářství, sportu či pedagogiky.
Nás zajímala především knižní produkce zabývající se problematikou podnikání a managementu. Tuto sféru má ve společnosti na
starosti šéfredaktorka Ing. Kateřina Drongová.
Jak se při výběru témat nakladatelství rozhoduje? Podle nabídky
autorů nebo na základě zjištěné
společenské poptávky, případně
podle problémů, které považuje
za aktuální?
Nejdůležitějšími kritérii výběru tématu jsou
jeho aktuálnost a předpokládaná poptávka po něm ze strany čtenářů. Také autoři
přicházejí se svými nabídkami, ale řada
jejich námětů – přestože jsou často velice
zajímavé – je příliš specifická, určená jen
pro velmi úzkou cílovou skupinu, a tedy
bohužel standardně nerealizovatelná. Pak
jim doporučuji, aby téma zpracovali ve formě článku. Také lze takové publikace vydat například díky sponzoringu.
CZECH TOP 100 Protože od rukopisu přes redakci k tisku a distribuci
přece jen uplyne pár měsíců, může
se stát, že obsah nové publikace
zastará dřív, než vyjde. Stačíte držet krok s dobou?
Celková doba přípravy nemusí být nijak
dlouhá, když máte funkční procesy a skvělé spolupracovníky. Standardně trvá vydání knihy od dodání rukopisu asi tři až čtyři
měsíce, záleží na jejím rozsahu a složitosti.
Jen velmi málo témat během takové doby
zastará. Naopak často váhám, zda zrealizovat záležitost, která je vysoce aktuální
v zahraničí, ale u nás jde zatím o věc, která zajímá jen ty nejosvícenější manažery,
kteří sledují trendy. Jde třeba o talent management nebo částečně i o zmiňovanou
společenskou odpovědnost organizací.
Na konferencích se o této problematice
mluví, ale firem a lidí, kteří se společenské
odpovědnosti či talent managementu
opravdu věnují, chtějí se dozvědět více
CZECH TOP 100 Vedete redakci Eko-
nomie a podnikání, pod kterou spadají obory jako management, podniková ekonomika, marketing a reklama, obchod a prodej, personalistika, podnikání... To je široký okruh
specializací, z nichž každá vyžaduje hluboké teoretické znalosti a mnohaletou praxi. Jak se s tím jako
osoba odpovědná takříkajíc „za
správnost“ obsahu publikací vyrovnáváte?
Vyrovnávám se s tím dobře. Za správnost
obsahu jednotlivých knih zodpovídají primárně jejich autoři, případně recenzenti.
Musím se ve všech oblastech orientovat
a být pro autory partnerem, ale není to nemožné. Celá ekonomická sféra mě zajímá,
studovala jsem ji a navíc se při své práci
z podstaty věci vlastně neustále sebevzdělávám.
CZECH TOP 100 Z vaší dílny vyšly
v poslední době tituly Co dělat,
když firma přestane růst, Společenská odpovědnost organizace, 10
nejdražších manažerských chyb,
Jak prodávat, když nikdo nekupuje, Lektorské dovednosti a další.
KATEŘINA DRONGOVÁ (VPRAVO)
S AUTORY KNIHY
ÚSPĚŠNÁ NEZISKOVÁ
ORGANIZACE OLGOU
MEDLÍKOVOU
A MARKEM ŠEDIVÝM
(UPROSTŘED)
A ZÁSTUPKYNÍ
SPONZORA JANOU
ŠNÝDROVOU (VLEVO)
KDYŽ UŽ SI MANAŽER NEBO
PODNIKATEL PUBLIKACI KOUPÍ,
PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE DO NÍ
MINIMÁLNĚ NAHLÉDNE.
36 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www.czechtop100.cz
a jsou připraveni investovat do takto zaměřené knihy, je pouze v řádu desítek, přinejlepším několika málo stovek.
CZECH TOP 100 Čtenáři knih z vaší
redakce jsou vesměs vysoce vzdělaní a zkušení podnikatelé a manažeři. Mnozí z nich se neradi nechávají
poučovat, cítí se už dostatečně pro
svoji práci připraveni. Jak dosáhnete toho, aby si vaše publikace nejen
koupili, ale také si je přečetli?
Když už si manažer nebo podnikatel publikaci koupí, předpokládám, že do ní minimálně nahlédne. Již to vás může posunout
dále a také vás přimět, abyste se jí věnoval
více. Knihy, které pro manažery a podnikatele vydáváme, jsou často cenným zdrojem
odlišných pohledů, nejnovějších poznatků,
zkušeností úspěšných lidí. Kdo je čte, tak
může získat velkou konkurenční výhodu
před ostatními, ať už osobní, protože disponuje tím, co většina ostatních neví či jen
tuší, tak ve vztahu ke své firmě. Pomůže jí
totiž dosáhnout lepších výsledků. Lidé jsou
S MAJITELEM FIRMY
BEST A PODNIKATELEM
ROKU 2007 TOMÁŠEM
BŘEZINOU A HLAVNÍ
AUTORKOU JITKOU
SRPOVOU PŘI KŘTU
KNIHY ZÁKLADY
PODNIKÁNÍ
NA KONFERENCI
RETAIL SUMMIT
U PRODEJNÍHO
STÁNKU
NAKLADATELSTVÍ
GRADA
zvyklí neměnit věci, které jakžtakž fungují
nebo neohrožují jejich existenci. S takovým
přístupem však dnes už dlouhodobě neuspějete. Vyplatí se přemýšlet, co vás brzdí,
kde má váš podnik úzká místa či jak se stát
konkurenceschopnějšími. A k tomu najdete
mnoho podnětů právě v našich knihách.
Čas, který čtení věnujete, se vám přitom
mnohonásobně vrátí později, až uplatníte
v praxi to, co jste se dozvěděli nebo díky
knize vymysleli.
CZECH TOP 100 V současnosti vycházejí stovky odborných časopi-
Časopisy přinášejí nové poznatky spíše
zpravodajským způsobem – o tématu
krátce referují, ale podrobnější informace
nebo řadu příkladů z praxe v nich nenajdete. V tom jsou knižní publikace myslím
nedostižné.
CZECH TOP 100 Sledujete ohlasy na
vaše knihy, existuje zpětná vazba
mezi nakladatelstvím a čtenáři?
Zpětnou vazbu od čtenářů máme. Píší nám
emaily, telefonují, sdělují nám své názory
na konferencích. Uvítala bych však více
ohlasů, a to i negativních. Každý vám rád
ČAS, KTERÝ ČTENÍ VĚNUJETE, SE VÁM MNOHONÁSOBNĚ VRÁTÍ POZDĚJI, KDYŽ UPLATNÍTE V PRAXI,
CO JSTE DÍKY KNIZE ZJISTILI ČI SAMI VYMYSLELI.
sů, schopných rychle informovat,
reagovat na aktuální problémy,
přinášet nové poznatky ze dne na
den. Nekonkurují publikacím z vašeho nakladatelství?
řekne, co mu líbí, ale ještě cennější je dozvědět se, co by šlo dělat lépe. Potěší mne,
když vaši čtenáři budou psát či volat. Kontakty najdou na www.grada.cz.
ANTONÍN FISCHER
Foto xxxx
NA KŘTU KNIHY
ZAHRANIČNÍ OBCHOD
SPOLU S AUTORY
Z ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ
UNIVERZITY V PRAZE
PŘI KŘTU KNIHY
LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI S AUTORKOU
A KMOTRY
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 37
SLAVNOST
ZPÍVAJÍCÍ STAROSTA
Krajina pod svatým Antonínkem je na pohled mírná a laskavá. V dolíku mezi svahy připomínajícími ňadra mladé dívky leží vesnička Boršice
u Blatnice. Je krásná a upravená jako málokterá obec. Něčím se však
liší. Nemá náves, ale náměstí.
STAROSTA BOHUSLAV
VÁVRA (VPRAVO) SE
U SVATEBNÍHO STOLU
SEŠEL S BORŠICKÝM
FARÁŘEM NORBERTEM
NAWRATEM
e sobota 21. srpna 2010 ráno. Volám starostu Bohuslava Vávru na
mobil: „Kde jsi?“ „Mimořádně jsem si odskočil domů, ale už vyrážím, počkej u kulturáku,“odpovídá. Kulturní dům obec (na rozdíl
od mnoha jiných) neprodala ani nepronajala. „Boršičtí si ho kdysi postavili vlastníma
rukama, je jejich!“ vysvětlil mi dva dny neholený starosta hned po příjezdu.
Jedeme na kontrolu. V domě nevěsty
je všechno v pořádku, i nazdobená májka
před ním stojí tak, jak má. Do začátku svatby
ještě pár hodin chybí, ale oblékání nevěsty
do bohatého kroje už začalo. Stejně tak vše
běží hladce u ženicha. Dnes se totiž tady
uskuteční největší svatba od roku 1283, do
J
38 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
něhož se datuje první zmínka o Boršicích
v historických análech.
Boršická svajba. To jsou více než dvě
stovky krojovaných hostů a další tisícovka
svatebčanů. Všichni půjdou průvodem od
domu nevěsty k ženichově obydlí a odtud
na hostinu na jednom ze statků. Dorazili
jsme k nenápadnému a nevelkému stavení.
Tady má být pohoštění pro tolik lidí? Za vraty se ale otevřela úžasná scéna: Do svahu
vybíhající dvůr s čerstvě vybílenými stěnami,
spousta prostřených stolů a za nimi nahoře
lavice pod ovocnými stromy na záhumenku.
Cestou ulicemi s dokonale hladkými vozovkami a chodníky se zámkovou dlažbou
míjíme zelené plochy s rozlehlými dětskými
www.czechtop100.cz
Foto Antonín Fischer
kojeni byli i účinkující z Boršic u Blatnice,
Nivnice a Bánovců. Vždyť kdy se komu
z moravské vísky podařilo účinkovat na
scéně Zlaté kapličky? Proto by byla určitě
škoda tak dobře nastudované vystoupení
opustit. Bohuslav Vávra se se svými přáteli, zejména pak se znalcem tradic, sbormistrem a scénáristou Vlastou Ondrou,
rozhodl předvést, tentokrát v autentickém
prostředí, lidovou svatbu přesně tak, jak
probíhala před sto lety. Je pravda, že nevěsta a ženich (zatím) své role jen hráli, ale
zato opravdově a se zaujetím.
Tak, jako jinde pořádají jízdu králů nebo
jiné slavnosti, Boršice u Blatnice mají boršickou svajbu. Letos jen pro místní a bez vstupenek, v příštích letech možná i pro turisty.
Byla by škoda, aby tu krásu neviděli a neslyšeli lidé odjinud.
Pana starostu Vávru bylo potom už jen
velmi těžké přemluvit k delšímu rozhovoru.
hřišti a stylovými dřevěnými čekárnami.
Uprostřed obce nelze přehlédnout krásně
upravený park. Už vím, proč se středobod
Boršic nemůže nazývat návsí. Něčím takovým se nemohou pochlubit ani mnohem
větší města. Dozvídám se, že na projekt výrazně přispěla Evropská unie částkou deset
milionů korun. Až od jiných pak získávám informaci, že autorem výtvarného návrhu není
nikdo jiný než můj společník. „Od toho jsem
starosta, abych se staral. Obec, to je jako
fabrika. Její zastupitelstvo odpovídá za její
rozvoj a prosperitu. Starosta musí být manažerem ve prospěch obce,“ tvrdí Bohuslav
Vávra a určitě ví, o čem mluví. Sám úspěšně
TAKTO UPRAVENÉ
ÚSTŘEDNÍ PROSTRANSTVÍ
MOHOU BORŠICÍM
ZÁVIDĚT I MNOHEM
VĚTŠÍ MĚSTA
K POŘÁDNÉ SVATBĚ
PATŘÍ TAKÉ KOŠT
TEKUTÝCH PLODŮ
MORAVSKÉ ZEMĚ
BOHUSLAV VÁVRA
(UPROSTŘED) SI
ZAZPÍVAL SE ČLENY
FOLKLORNÍHO
SOUBORU BORŠIČANÉ
podnikal, mimo jiné spoluzaložil prosperující vinařství Zlomek a Vávra. Před pár lety
ho předal synům, protože starostování ho
zaměstnává dvacet hodin denně. Hodinu
dohlíží na firmu, zbytek prospí.
Mezitím už se místní i přespolní scházejí ke slavnostnímu otevření nového „náměstí“, po němž bude následovat boršická
svajba. Tady je na místě malé vysvětlení.
Před dvěma lety se Sdružení CZECH TOP
Měl plné ruce práce. Kromě toho, že na
jeho bedrech ležela celá organizace, držel
také oficiální projev a přestřihoval pásku,
zpíval se sborem Boršičané, hrál s kapelou
Staří Boršičané…
Když jsem v neděli za svítání z Boršic
u Blatnice odjížděl, překvapilo mě, že chodníky a ulice byly stejně čisté jako před slavností. Ne, že by je už někdo zametl. Jenže
místní na ně neodhodí ani nedopalek a ne-
V BORŠICÍCH SE USKUTEČNILA
NEJVĚTŠÍ SVATBA OD ROKU 1283.
100 rozhodlo změnit oficiální tvář vyhlašování nejvýznamnějších firem roku. Padl
návrh zakomponovat ceremoniál do rámce typické moravské svatby. Oslovili jsme
Bohuslava Vávru, zkušeného manažera
folklórních souborů a dechovek. Kývl na
to. A účastníci slavnostního večera v pražském Národním divadle byli nadšeni. Spo-
pořádní turisté tu ještě chyběli. To ale zdaleka nebyl konec. Zatímco já mířil do Prahy
k psacímu stolu, abych vám zprostředkoval
své jedinečné zážitky, místní se veselili ještě celý poslední den v týdnu. Aby v pondělí
ráno se znovu v plné síle pustili do díla. Inu,
moravská krev!
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 39
AUTOMOBILY
PŘÍCHUŤ
AMERIKY
K velké zemi patří majestátní a rychlá auta. A také svoboda vybrat
si přesně to, co chcete. Naštěstí už i u nás existují místa, kde na vás
dýchne Amerika a nabídne vám to, co na ní máte rádi.
K VIDĚNÍ TU JSOU
I OPRAVDOVÁ AUTA
PRO OPRAVDOVÉ
CHLAPY
tačí sjet z dálnice D8 na exitu 1, několikrát odbočit podle šipek a ocitnete
se v showroomu firmy Auto Outlet. Hned vás
napadne souvislost se Státy – neboť jeho
výstavní plocha, na níž bývá prezentováno
až deset vozidel, je umístěna sotva metr od
autostrády. Největší perla je pak zdvižena
na zvedáku do dvoumetrové výšky, čímž se
S
stává prostě nepřehlédnutelnou. Působí to
impozantně, jak se sluší a patří.
U vchodu pochopíte, že tady věci berou
vážně. Uvnitř vás okamžitě upoutají auta.
A ne ledajaká. Za velkou louží se totiž vzchopili a v posledních letech představili důstojné
nástupce původních muscle cars, jejichž vyobrazení na plakátech jsme jako malí tolik obdi-
vovali. Teď tady nablýskaní hrdinové dětských
snů stojí a čekají, až se do nich posadíte a otočíte klíčkem. Je libo Camaro, Mustang nebo
Challenger? Jakmile vejdete do haly, vaše
první pohledy se určitě zaměří právě na ně.
Nebo hned vedle, kde se skví reprezentanti
značek AC Cobra, Porsche, Maserati, BMW,
Mercedes či Ferrari. Nechybějí ani luxusní
Japonci Infiniti a Lexus. V tu chvíli už je u vás
jeden z prodejců a s úsměvem vás vítá, nabízí
kávu a hned se pohotově vyptává, co vás zaujalo nejvíc. Na to je ale hodně těžká odpověď.
Kolem je totiž vyrovnáno více než třicet automobilů, které vám zaručeně zrychlí tep. Přestože má Auto Outlet ve své nabídce i exkluzivní
V CELKOVÉ NABÍDCE AUTO
OUTLETU JE PŘES 30 TISÍC
NEJRŮZNĚJŠÍCH VOZŮ.
evropská a japonská auta, patrně nejdříve ukážete na temně černé Camaro. Za několik vteřin
už sedíte za volantem a přes dlouhou kapotu
vypadá svět hned veseleji. Zároveň vás mile
překvapí profesionalita prodejce, se kterou vás
seznamuje s technickými detaily, jednotlivými
prvky výbavy a konečně i s cenou.
Auto Outlet má silné zázemí, aby dokázal uspokojit náročná přání zákazníků.
V Německu disponuje velkým meziskladem,
takže v jeho nabídce je až 30 000 nejrůznějších vozů! Pokud si vyberete, firma vám
auto do tří týdnů přiveze, připraví a přihlásí.
Společnost funguje na českém trhu od
roku 2008 a v březnu 2009 otevřela tento autosalon. „To, co tu vidíte, je jen střípek,
jsme teď vyprodaní a čekáme na další
auta,“ říká při naší návštěvě Miloslav Maun,
jeden ze spolupracovníků, a pak nás potěší
návrhem, zda chceme Camaro taky slyšet.
Kdo by odmítl! Drsný zvuk osmiválce rozráží
40 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www.czechtop100.cz
MILOSLAV MAUN
A DAVID VOJÁČEK NA
JEDNOM Z AMERICKÝCH
KRASAVCŮ
ŠÉF PRODEJE
SPOLEČNOSTI AUTO
OUTLET DAVID
VOJÁČEK
PŘI TOMTO POHLEDU
SE VÁM ZARUČENĚ
ZRYCHLÍ TEP
Foto Petr Dufek
městnanci vědí, o čem mluví. Jak se od pana
Mauna dozvídáme, nenabízejí jen nová vozidla, ale lze si u nich objednat i mírně ojeté
kousky. Vždy ale se zaručeným původem,
bez nebezpečí, že byste si pořídili auto s nejasnou minulostí nebo po nehodě.
Značnou pozornost věnují v Auto Outletu také poprodejním službám. Servis, ruční
mytí a drobné opravy (včetně odstraňování
menších poškození laku) zajišťují prověřené
partnerské společnosti. Když dopíjíme kávu,
uvědomujeme si, že jsme nenarazili na nic,
o co by zde nebylo postaráno. A náš favorit? Nejvíce nám přirostlo k srdci zmiňované
Camaro SS, ovšem starší Ford Mustang zase
vyhrává v kategorii zvukový projev. Jenže
slova jsou v tomto případě zbytečná, zajeďte se do Auto Outletu podívat raději sami.
Stojí to za to, protože vás osloví Amerika
a vy si můžete splnit jeden dávný sen.
ANTONÍN PŘÍHODA
prostor a nám se ježí chlupy na zádech. Zajímá nás, čím se Auto Outlet odlišuje od konkurence. Šéf prodeje David Vojáček neváhá
s odpovědí: „Věříme, že děláme správnou
věc. Pro nás je na prvním místě zákazník.
Nezkoušíme na něj žádné triky, chceme
mu prodat kvalitní produkt za zajímavou
cenu. V dnešní době není snadné udělat si
jméno poctivého obchodníka, ale my jsme
díky jasné vizi na nejlepší cestě. Z dobrého
obchodu se radují všechny zúčastněné strany.“ Proč tak výrazná orientace na americké
vozy? „Je to jednoduché, ředitelem a zakladatelem Auto Outletu je Derek Schultes, který pochází ze San Diega v Kalifornii. Automobily velmi miluje a má samozřejmě citový
vztah k americkým ikonám. A chce umožnit
i dalším fanouškům, aby se mohli těšit z výjimečných aut a jejich výkonů.“
Zřejmě největší prodejna s exkluzivními
vozy v Praze je důkazem toho, že její za-
Sdružení CZECH TOP 100, SPORT-PRESS,
vydavatelství časopisů FORMULE & MOTORSPORT a CZECH TOP 100 FORUM,
a AUTO OUTLET
zvou čtenáře CZECH TOP 100 FORUM na
2. ŘÍJNA 2010 od 10 do 16 hodin
které se bude konat
v prostorách AUTO OUTLETU (sjezd z dálnice D8 na exitu 1, dále podle směrovek).
Kromé ochutnávek nápojů a jídel v americkém stylu budete mít možnost si při testovacích
jízdách vyzkoušet vybrané automobily a popovídat si s odborníky o vozech,
které máte nebo o nichž sníte.
Svoji účast laskavě potvrďte na e-mailu: [email protected]
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 41
SPORT
BRUSLÍME V TOM
Bruslařský seriál LifeInLine Tour, letos jedenáctidílný, úspěšně
vstoupil do druhé „pětiletky“. In-line bruslení je novodobým
sportovním fenoménem už delší dobu, ale teprve pořadatelská
agentura Trikam odhadla velmi správně růstový potenciál, který se skrývá v této populární volnočasové aktivitě.
LIFEINLINE TOUR SI
NEMŮŽE STĚŽOVAT
NA NEDOSTATEK
STARTUJÍCÍCH, ANI
NA NEZÁJEM DIVÁKŮ
IN-LINE BRUSLENÍ
JE IDEÁLNÍ RODINNOU
ZÁBAVOU.
A TAKÉ VYNIKAJÍCÍ
POHYBOVOU
AKTIVITOU PRO DĚTI.
řed šesti lety neexistovaly pravidelné soutěže ani Český pohár,
nejezdilo se o tituly mistrů republiky na
silnici, v médiích nebylo po kolečkovém
bruslení ani vidu, ani slechu. In-line bruslení bylo tehdy reprezentováno lidmi, nahodile se prohánějícími po chodnících či
cyklostezkách.
Společnosti Nestlé se vyplatil riskantní sponzorský vstup do tohoto doposud
neorganizovaného prostředí. Její jméno
se stalo synonymem pro in-line bruslení.
P
SERIÁL V SOBĚ SKRÝVÁ NEBÝVALE ZNAČNÝ MARKETINGOVÝ
A REKLAMNÍ POTENCIÁL.
42 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
závodů, která je v symbióze s pohodovou
a maximálně přátelskou atmosférou. Hodně v počátečních letech pomohla i pravidelná účast českých olympioniček Martiny Sáblíkové a Kateřiny Novotné, které se
staly vzorem pro mnohé děti a především
pro ženy a dívky.
V průběhu pouhých šesti let se československá LifeInLine Tour stala fenoménem
i v mezinárodním měřítku. Stále častěji
přijíždějí závodníci ze zahraničí, seriál si
získává vysokou mezinárodní prestiž a je
dnes největší akcí svého druhu v regionu
střední Evropy. Úplně novou dimenzi do
českého in-line sportu vnesl vloni poslední
diplomatický úspěch organizátorů – získání závodu seriálu World Inline Cup do
Ostravy, kde se v posledních dvou letech
představila absolutní světová špička včetně zámořských závodníků. Vrcholové
bruslení, to je průměrná rychlost přes 40
km/h, a z kopce na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě se jezdilo i přes 70 km/h.
Úspěch podniku byl famózní a šéf Světového poháru Markus Ott ze Švýcarska,
v „civilu“ marketingový ředitel společnosti
Iguana, velmi ocenil vedle výborné organizace i profesionální úroveň brandingu.
LifeInLine Tour během pěti let hostovala v 16 českých a slovenských městech.
Jestliže se jejího prvního ročníku zúčastnilo 971 startujících, pak vloni jejich počet
„Jedeme na Nestlé,“ říkali bruslaři krátce poté, co se stala titulárním partnerem
seriálu. To je splněný sen každého marketingového manažera. Po změně její
korporátní komunikační strategie ji letos
nahradila značka Liglass, reprezentující
přední firmu v obchodu se solární energií.
Marketingový zásah velmi široké cílové
skupiny představuje významný reklamní
potenciál seriálu.
LifeInLine Tour ideálně propojuje vrcholový sport s výkonnostním. Na jedné
akci se ocitají ve stejné roli zkušení jezdci
s nadšenými začátečníky a dětmi. Jezdí se
na trasách 1, 3, 5, 10 a 21 kilometrů. Tento model se stal základem úspěchu. Tour
vnesla do ryze amatérského prostředí
in-line bruslení sofistikovanou organizaci
www.czechtop100.cz
Foto archiv
vzrostl už na 8500. Seriál výrazně ovlivňuje sportovní sféru tuzemského in-line
bruslení. Domácí závody Tour jsou součástí oficiálního Českého poháru, jeden
z nich je vždy mistrovstvím České republiky, v roce 2009 a 2010 Ostrava hostila
Světový pohár.
V prvním ročníku vedle neorganizované většiny startovalo pět českých in-line
družstev, slovenský SIC Košice a v závodech se prezentovaly ještě jeden polský
a jeden německý klub. V roce 2009 už
zaregistrovali organizátoři Tour na startu
závodníky z 25 českých in-line klubů, deseti slovenských a devatenácti z dalších
zemí. Potvrdilo se, že nové české i slovenské kluby, zaměřené na in-line bruslení,
vznikly v přímé souvislosti s organizovaným prostředím LifeInLine Tour.
In-line bruslení díky LifeInLine Tour už
není neviditelným a médii opomíjeným
sportem. Organizátoři Tour díky systematickému působení na novináře získávají
pro bruslení stále významnější prostor
v novinách, časopisech, rozhlasu i v televizi. A kameramani potvrzují: je to velmi
atraktivní a fotogenická záležitost. Letos
se už ze závodů Tour vysílalo celkem pět
televizních záznamů o souhrnné délce
130 minut, to vše násobeno minimálně
třemi reprízami.
Každým rokem narůstá počet zúčastněných dětí. Závodů se přestávají obávat
dívky a ženy, pro které se staly in-line
brusle prostředkem na cestě ke krásné postavě. Velký úspěch slaví i volné bruslení
PŘI SVĚTOVÉM POHÁRU DOSAHOVALI ZÁVODNÍCI
NA BRUSLÍCH RYCHLOSTI AŽ 70 KM/H.
v rámci Tour, které využívají stále častěji
maminky s kočárky.
Růstový potenciál je nedotčen, protože stále více in-linerů přichází na chuť soubojům, které přinášejí větší vzrušení a motivaci než pouhé ježdění po stezkách.
BOJ SE SOUPEŘI
PŘINÁŠÍ VÍC NEŽ
POUHÉ JEŽDĚNÍ
PO STEZKÁCH
LifeInLine Tour je dnes fenoménem nejen
v Česku, kde podle průzkumu agentury
Median obouvá brusle více než 700 tisíc
lidí. A „let nízko nad zemí“ při závodech
Tour láká stále víc.
JAROSLAV POMP
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 43
SOUTĚŽ
To pravé místo
pro každého
Demänovská dolina začíná přesně tam, kde končí severní strana nejznámější hory Nízkých Tater, Chopku. Nízké Tatry a zejména jejich
centrální oblast nabízejí v létě bezpočet příležitostí ke krásným výletům a v zimě široké možnosti pro lyžaře. Nový Wellness Hotel Chopok pak poskytuje moderní ubytování s celou škálou služeb.
vaničky. Při příjezdu dostane každý dětský
host malou pozornost. Chloubou hotelu je nově vybudované prostorné hřiště
s mnoha atrakcemi pro mrňata i odrostlejší
mládež. Všichni, kteří mají vlastní ratolesti, dobře vědí, jakou úlevou bývá, když je
někdo ochoten se o ně alespoň na pár hodin postarat. Ve Wellness Hotelu Chopok
chápou, že malým dětem sice stačí herna
plná míčků a nějaká skluzavka, jejich starší vrstevníci ale už potřebují nenápadně
řízenou zábavu. To je práce pro hotelovou
animátorku, která vymýšlí hry a organizuje
dětské soutěže a výlety.
Pro dospělé je připravena trochu jiná
zábava, která vyplní dny, kdy je venku
špatné počasí. K dispozici jsou čtyři kulečníkové stoly, tři bowlingové dráhy, kuřácký
salonek či prostor pro společenské hry.
Při hezkém počasí slouží hostům Wellness
Hotelu Chopok vlastní mikrobusy. V zimě
jsou primárně určeny pro kyvadlový transport lyžařů na sjezdovky (řidič přijede i na
telefonát jediného hosta), v létě pak jako
dopravní prostředek při pořádání výletů.
Vše, co Wellnes Hotel Chopok nabízí,
si mají čtenáři časopisu Czech Top 100
Forum možnost sami vyzkoušet. Ve spolupráci se Slovenskou centrálou cestovného
ruchu a čtyřhvězdičkovým luxusním Wellness Hotelem Chopok jsme připravili soutěž o prodloužený víkendový pobyt pro
dvě osoby v tomto hotelu. Stačí jen znát
správnou odpověď na následující otázku
a mít štěstí při závěrečném slosování.
Jak se jmenuje nejvyšší
vrcholek Nízkých Tater:
tyřhvězdičkový Wellness Hotel Chopok vyrostl naproti známé Demänovské jeskyni. Nabízí služby, které ochrání
hosty před nepřízní počasí i před nebezpečím nudy.
Víte v čem spočívá naprostá unikátnost
wellness centra Wellness Hotelu Chopok?
V tom, že zde dostala prostor ruka umělce.
Celý dokonalý prostor je jedinečně umocněn originály plastik a váz, vyrobených
pouze pro tento nový hotel.
Zájem o wellness pobyty a procedury
je velký. Využívání wellness centra, které
disponuje pěti saunami, tepidariem, masážními sprchami a ochlazovací venkovní ledovou jeskyní, plaveckým i dětským bazénem
Foto Slovenská agentura cestovného ruchu
Č
a vnitřní i venkovní vířivkou je pro hotelové
hosty zdarma. To se netýká masáží a všech
dalších nadstandarních procedur. Na ošetření se používají výlučně čisté přírodní produkty, jakými jsou například mořské řasy,
bahno, med, bylinky, lávové a mramorové
kameny a mnohé další. Účinky těchto přírodních produktů blahodárně působí na
odblokování energetických drah, detoxikaci
a revitalizaci. Mají protizánětlivé a antialergické účinky, a i proto jsou wellness pobyty
velmi žádané.
Ve Wellness Hotelu Chopok stráví příjemné chvíle i rodiny s dětmi. Pro ně jsou
k dispozici malé židličky v restauraci, speciální menu, dětské postýlky, nočníky nebo
NA PROCEDURY VE
ZDEJŠÍM WELLNESS
CENTRU SE POUŽÍVAJÍ
VÝHRADNĚ ČISTÉ
PŘÍRODNÍ PRODUKTY
a) Ďumbier
b) Chopok
c ) Dereše
Odpovědi zasílejte nejpozději do 10.
listopadu 2010 na mailovou adresu
[email protected]
Demänovská dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefon: +421/44/559 14 88, e-mail: [email protected]
www.hotelchopok.sk
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 45
GOLF
VÝSLEDKY TURNAJE
Kategorie HCP 0-18
1. Pavel Pilip
2. Mike Hrubý
3. Ota Melcher
Kategorie HCP 18, 1–36
1. Jiří Chroust
2. Jan Schmidt
3. Ivetta Hlubůčková
Kategorie HCP 37–54
1. Petra Bártová
2. Irena Siebertová
3. Kateřina Kutáčová
Longest drive ženy Beata Albertová
Longest drive muži Michal Janoušek
Nearest to the pin Petr Pečenka
Soutěž týmů
1. Astoria (104 b.)
2. Sensus (102 b.)
3. CZ LOKO (99 b.)
NA ASTORII
vyhrála Astoria
Prvního září se několik desítek účastníků 5. českého finále CZECH TOP 100 GOLF TROPHY 2010 v golfovém
areálu Astoria Na cihelnách u Karlových Varů chystalo
za nevlídného počasí vyrazit na greeny.
NAVZDORY PSÍMU
POČASÍ PANOVALA NA GREENECH
POHODA
olfistům počasí obyčejně nevadí
G (byť některé slabší nátury při dešti
nenastupují) a tak téměř 90 hráčů zahájilo
v deset hodin kanon startem, aby se vrátilo
zpět mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední. Byť byli celý den vystaveni rozmarům
přírody a odvedli náročné sportovní výkony, vydrželi téměř všichni na vyhlášení těch
nejlepších.
Turnaj CZECH TOP 100 GOLF TROPHY
se již tradičně hraje hlavně v týmech. Vítězem letošního ročníku se stal flight Astoria,
následován sestavami týmů firem Sensus
a CZ LOKO.
Tato trojice se také kvalifikovala na
dvoudenní Superfinále ve dnech 21. a 22.
září v rakouském Hauschlagu.
JAKUB PATOČKA
46 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
Foto archiv
TAKTO ODPALUJE
PŘEDSEDA SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100
JAN STRUŽ
www.czechtop100.cz
VOLNOMYŠLENKÁŘ
Právní bezvědomí
Řekl jsem si, že minutu to vydržím. Zařadil jsem
se na Jižní spojce do levého pruhu a jel předepsanou osmdesátkou.
ikomu jsme nebránil v jízdě ani
v předjíždění, protože nikdo zde
přece nesmí jet rychleji, než osmdesát.
S výjimkou vozů vybavených sirénou
a modrým svítí-nesvítí. Vzdal jsem to za
dvacet vteřin. To blikání a troubení za
mnou bylo nad moje nervové špagátky,
které se přetrhly ve chvíli, kdy se na můj
plastový nárazník přilepila mohutná konstrukce z chromovaných trubek jakéhosi
superbigoffroadu. Protože nechci mít na
náhrobním kameni nápis: „Dotlačen,
přetlačen a vytlačen“, vrátil jsem se do
pravého pruhu. A v levém to začalo svištět. Prvních pár řidičů, kteří poznali, že
jsem to já, kdo je chvíli zdržoval, mi čitelnými gesty vyjadřovali názory na moji
hlavu i pohlaví. Dělal jsem, že to nevi-
N
Od hluchnutí
k blbnutí
O školném
a korýtkovném
Všimli jste si, jak přibývá lidí chodících
a jezdících se sluchátky, z nichž se na
metry daleko ozývá hudba, dunění, pískání, řvaní?
Až se zase rozvíří debaty o školném, mělo by se
začít hovořit o korýtkovném.
o to asi musí dělat v lebce, na níž jsou
sluchátka nalepena? Nejdříve jsem na
to šel filozoficky: Co bylo dřív? Vejce nebo
slepice? Jsou někteří lidé napřed hluší a potom blbí, nebo napřed blbí a potom hluší? Do
takovéhoto schématu jsem se nevešel, protože
se sluchátky na uších chodí v Dejvicích i vysokoškoláci, kteří určitě nejsou ani blbí, ani hluší.
Je-li ovšem pravda, že hluk poškozuje sluch
a vzápětí i mozek, připravuje se k nástupu silná generace hluchých a blbých lidí se základním, středním i vysokoškolským vzděláním.
Z hlediska národohospodářského to může
být přínosem. Zlevní se například stavby silnic
a dálnic, protože nebude třeba budovat protihlukové zábrany. Ze společenského zřetele
se uklidní mezilidské vztahy. I blbí se přestanou hádat, protože se stejně neuslyší. Politici
se odrazí ode dna, protože nepostřehnou hlasy lidu a lid zase jejich sliby. Až budou všichni
hluší a blbí, bude klid a mír.
C
Foto archiv
dím, abych se neurazil. Jel jsem dál osmdesátkou s několika málo podobnými
poseroutkami, kteří si také myslí, že po
právní silnici projíždějí právním státem,
tj., že musejí respektovat dopravní předpisy. A sledoval jsem svist v rychlém pruhu, abych si udělal obrázek o tom, kdo
není poseroutka.
Že o nic nejde, že porušování dopravních předpisů je u nás normální? V tom
případě je u nás normální i právní bezvědomí ve všech oborech lidské činnosti. Je
jen řečnickou otázkou, zda příčina je nahoře (u zákonodárců, soudů, státních zástupců a policie) nebo v řadových občanech. Řekl bych, že jakkoliv ryba smrdí
od hlavy, pokud jde o respektování zákonů a předpisů, ta česká zapáchá celá.
POKUD SE TATO
SLEČNA VRHNE
NA POLITIKU,
NA DOSAŽENÉ
VZDĚLÁNÍ SE JÍ
NIKDO PTÁT NEBUDE
olitici, kteří říkají, že investice do
vzdělání je investicí do budoucího
blahobytu studenta (a mají pravdu nejméně u těch, kteří za české peníze vystudují
a odejdou za hranice pro eura či dolary,
takže v Česku neplatí ani daně), se určitě
zamyslí také nad tím, kolik peněz stojí jejich
blahobyt, vulgárně řečeno koryto, do něhož nemuseli investovat ani korunu za
P
učebnice, koleje, cestovné. Politika je totiž
jediný obor, v němž není vyžadováno
vzdělání. K řízení státu není nutný ani řidičský průkaz na malý motocykl.
Pojďme spolu počítat, kolik daňové poplatníky stojí řadové korýtko v poslanecké
sněmovně. Nebuďme malicherní troškaři,
řekněme, že všechny parlamentní strany
dohromady dostanou od státu příspěvek
přibližně jednu miliardu. Děleno 200 poslanci vychází na každé korýtko korýtkovné 5 milionů. Při příjmu nejhůře placeného
řadového zastupitele (cca 58 tisíc měsíčně,
za čtyřleté volební období 2 800 000 Kč)
samozřejmě nemůžeme po poslancích
chtít, aby státní příspěvek splatili jinak, než
z peněz svých voličů. Nebo, že usilovnou
prací při rozvíjení a uskutečňování svých
vlastních geniálních nápadů způsobí, že
státní pokladna se přeplní, aniž by ubylo
peněz v kapsách ostatních občanů naší neustále experimentující země. K tomu nám
dopomáhej Bůh!
Stránku připravil ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 47
GASTRONOMIE
I SKVĚLOU KÁVU
MŮŽE POKAZIT
NEKVALITNÍ VODA
Z KOHOUTKU.
z východní Afriky na Arabský poloostrov.
Robustu je naproti tomu možné pěstovat
i v nadmořské výšce nad 600 metrů. Navíc roste rychleji a dosahuje vyšších výnosů. Z ekonomického hlediska představuje
Robusta 60 % světové produkce, zbytek
připadá na Arabiku.
ČERNÉ POTĚŠENÍ
Je ušlechtilá, lahodná a nádherně voňavá. Káva si rozhodně
zaslouží lepší osud, než být bezmyšlenkovitě prolévána hrdlem.
ultura pití kávy je u nás bohužel stále
na poměrně nízké úrovni. Mnohé její
konzumenty zajímají pouze v ní obsažené
povzbuzující látky, jejichž nadužívání však
vede k závažným zdravotním potížím. Touto
cestou se určitě vydat nechceme. Následující řádky jsou proto určeny všem, kteří si
tento skvělý nápoj chtějí opravdu vychutnat.
K
ŽÁDNÝ MALÝ KEŘÍK
Asi nás překvapí, že kávovník, tedy „mateřská“ rostlina kávy, může dorůst až do výšky
10 metrů. Na plantážích se však udržuje
ve výšce 1,5–3 metry, která je vhodná pro
sklizeň. Kávovník v průměru nese 5 až 8 kilogramů kávových plodů, z nichž je možné
získat 1 až 2 kilogramy kávových zrn.
Ideálním podnebným pásmem pro
kávovník jsou tropy. Prospívají mu kraje
s relativně konstantní teplotou v rozmezí
15–25 °C a ročním úhrnem srážek 1500–
2000 mm. Káva se v současnosti pěstuje asi
v 80 zemích světa, z nichž ovšem jen 50
sehrává významnější úlohu na trhu s touto
komoditou. Uhodnout největšího světového
producenta není obtížné – je jím samozřejmě Brazílie.
KÁVA JE I VELMI
DŮLEŽITOU
KOMODITOU NA
SVĚTOVÝCH TRZÍCH
CESTA K PERFEKTNÍMU ŠÁLKU
Začíná se pražením. Jde o nesmírně důležitý proces, který rozhoduje o správné chuti
kávy. Obecně platí, že čím déle pražení
trvá, tím jsou kávová zrna tmavší a chuť
kávy výraznější. Ne všem národům však
právě taková dlouho nad plamenem ponechaná káva (říká se jí full nebo dark roast)
„šmakuje“. Vyznávají ji kupříkladu Italové
a Španělé, zatímco Němci jdou zlatou
střední cestou (medium roast) a Američané
a Seveřané upřednostňují lehce praženou
kávu (light roast).
Zatímco pražení přenecháme odborníkům, mlít už můžeme sami. K tomu samozřejmě potřebujeme mlýnek na kávu. Pokud
máme doma krásný exemplář ještě po babičce, nebudeme ho vyhazovat, protože nám
poslouží stejně dobře jako ten nejmodernější
přístroj. Kávu meleme, pokud možno, bezprostředně před jejím spařením.
Jak najemno mlít? Záleží na tom, jakou
kávu chceme připravovat. Čím jemnější prášek vyrobíme, tím rychleji se budou v kávě
obsažené složky uvolňovat. Například pro
tureckou kávu Mocca nesmí zrnitost překročit 0,1 mm. Druhý stupeň jemnosti (0,2 mm)
platí pro espreso, na překapávanou kávu je
vhodná surovina o zrnitosti 0,3 mm. Velké
konve, které známe z jídelen a různých společenských akcí, skrývají kávu, zhotovenou
NENÍ KÁVA JAKO KÁVA
Rozeznáváme dva základní druhy kávovníku (tedy rostliny z rodu Coffea) a tím také
dvě odrůdy kávy. Za ušlechtilejší z nich je
považována Arabica. Dostala své jméno
podle Arabů, kteří ji v 15. století dovezli
48 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www.czechtop100.cz
z hutnějšího základu o zrnitosti 1–3 mm.
Extrémně nahrubo namletá káva o zrnitosti
2–3 mm je určena do ručních espresovačů
neboli caffetiérů.
Kupodivu nejvíce chyb se vyskytuje u tak
běžné suroviny, jakou je voda. I vysoce jakostní káva se totiž lehce znehodnotí použitou vodou z kohoutku, pakliže z něj tekoucí
kapalina má příliš vysoký stupeň tvrdosti
(III nebo IV). To jsou ony případy, kdy se
divíme, jaký odporný „hořčák“ najednou
pijeme. Potíží nás zbaví namontovaný filtr
pomocí pístu se sítkem pomalu protlačujeme
na dno nádoby. Spařenou kávu přelijeme
do jiné nádoby, abychom zabránili uvolňování zbývajících hořkých látek z mleté kávy.
b) ruční filtr
Předehřejeme konvici. Do filtru nasypeme
rozemletou kávu, zvlhčíme ji malým množstvím horké vody a necháme krátce nabobtnat. Pak postupně naplníme filtr od středu
vodou. Až ta úplně proteče, vlijeme podle
potřeby do filtru dostatečné množství vřelé
vo dy podruhé.
KÁVOVÉ RECEPTY
Café au lait
1/2 šálku kávy, 1/2 šálku mléka, cukr
Kávu zalijeme a dolijeme ohřátým mlékem. Dle chuti osladíme.
Cappucino Mafioso
1 šálek espresa, 2 cl Amaretta, mléko
Připravíme espreso a smícháme ho s Amarettem. Navrch
nalijeme napěněné mléko. To připravíme tak, že do dlouhé,
kónické skleničky dáme 1 kostku ledu, 1–1,5 dcl studeného
nízkotučného mléka a 2 kostky cukru. Ručním nebo bateriovým našlehávačem vytvoříme hustou pěnu, kterou opatrně
klademe lžičkou na připravenou kávu.
Farizej
1 kávová lžička kakaového prášku, 1 kávová lžička cukru,
1 likérová sklenka rumu, 3/4 šálku horké kávy, 2 polévkové
lžíce šlehačky
V zahřátém šálku rozmícháme cukr, kakao a rum, přilijeme
kávu a navrch nastříkáme šlehačku.
NEJVĚTŠÍM VÝVOZCEM KÁVY JE BRAZÍLIE
KÁVOVNÍK BĚŽNĚ DORŮSTÁ VÝŠKY
AŽ DESETI METRŮ
Foto archiv
TAKÉ V ČESKÉ REPUBLICE SI UŽ MŮŽEME
KOUPIT KÁVU NEJVYŠŠÍ KVALITY
nebo sáhneme po balené nesycené minerální vodě.
Spaření kávy může probíhat v zásadě
čtyřmi základními způsoby:
a) filtrovací konvice (caffetiére)
Do skleněné nádoby dáme přiměřenou porci nahrubo mleté kávy a dolijeme požadovaným množstvím vřelé vody. Necháme louhovat asi tři minuty, potom kávovou sedlinu
c) domácí kávovar
Jeho funkce využívá principu ručního filtrování. Téměř vždy se skládá z průtokového
ohřívače a držáku papírového filtru. Nezapomeneme na jeho pravidelné čištění a případné odvápnění.
d) espreso
Držák s filtrem naplníme čerstvě umletou kávou
a lehce slisujeme. Poté ho nasadíme do přístroje na espreso a spustíme vodní čerpadlo. To
protlačuje horkou vodu o teplotě 92 až 95 °C
tlakem 8 až 10 bar přes jemně umletou kávu.
Příprava porce 25 až 30 ml espresa by měla
trvat 20–25 sekund. Čím kratší tato doba je,
tím jemněji umletou kávu musíme použít.
Na jeden šálek spotřebujeme 6–8 gramů mleté kávy. U kávy rozpustné to jsou
ovšem jen 2 gramy. Spařenou kávu nenecháme stát déle než 30 minut, jinak dojde
ke zhoršení chuti.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 49
NA CESTÁCH
ůvody byly tehdy prostší. Už od
dvanácti let jsem se učil francouzštině na základní škole (světe div se, bylo to
v tehdejším socialistickém školství), četl Julese Verna, Emila Zolu, Charlese Baudelaira,
díval se na krásné francouzské detektivky
a romantické filmy se sexy Brigitte Bardotovou, ale také poslouchal Johnnyho Hallidaye a Sylvii Vartanovou. A pak jsem v letech
1967 až 1969 strávil nádherné studentské
prázdniny jako au pair ve francouzských
rodinách. Byla to nezapomenutelná mladická léta, na něž se moc hezky vzpomíná.
Z toho zřejmě pramení pocit, že Francie je
moje druhá vlast. A proto jsem si věnoval
ke svému životnímu jubileu super týden
v kraji Champagne.
„Jsem gurmánem života,“ prohlásil
Clovis Taittinger v rozhovoru pro český
časopis Wine and Degustation v jeho
letošním červencovém čísle. Tento sympatický představitel jednoho z posledních
vinařských domů v Champagne, který je
stále v majetku původních vlastníků, vystudoval historii, poté pracoval v bankovnictví, až nakonec zakotvil v rodinné firmě
Champagne Taittinger.
Vynikající pití značky Taittinger patří mezi skvosty, jakými jsou také Moët
Chandon, Veuve Clicquot, Bolinger, Paul
Roger, Louis Roederer, Nicolas Feuillatte
a další produkty z regionu Champagne.
Při příchodu na dvůr vinařství v Remeši
nás přivítala česká vlajka, francouzský
průvodce byl obeznámen s naší historií.
Vytvořila se tak příjemná atmosféra, že
dvouhodinová prohlídka s ochutnávkou
utekla jako voda v bystřině. Den pokračoval večeří v „michelinské“ restaura-
D
JEĎTE S NÁMI
do Champagne!
Před několika desítkami let jsem se pyšnil pocitem, že Francii považuji za svou druhou vlast. Krevní příbuznost rodinných příslušníků
tomu vůbec nenapovídala, ani jméno, byť jeho výslovnost se mohla
při určité intonaci a přízvuku francouzskému znění velmi blížit.
PŘIHLASTE SE
do 17. ročníku soutěže
NEJLEPŠÍCH VÝROČNÍCH ZPRÁV A FIREMNÍCH ČASOPISŮ.
Přihlášku pošlete nejpozději do čtvrtka 30. září 2010!
Přihlašovací formulář a další informace naleznete na www.czechtop100.cz
p ar t neř i
inzerat_VZ_184x83.indd 1
50 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
mediá ln í p a r tn eři
10.9.10 10:12
www.czechtop100.cz
Epernay, které je snad ještě více šampaňské než Remeš. Všechny směrovky městského informačního systému nás vedou na
Avenue de Champagne, ulici, na níž sídlí
desítky vinařství, která proslavila šampaňské po celém světě. V téměř 100 kilometrů
dlouhých sklepních chodbách jsou uskladněny miliony lahví ušlechtilého moku různých velikostí.
Ochutnávka lahodného pití se navíc
střídala s jedinečnou paštikou, husími játry,
sýry a dalšími neodolatelnými delikatesami
francouzské kuchyně.
JAN STRUŽ
Stejné zážitky očekávají i Vás,
pokud se přihlásíte na zájezd do kraje Champagne, který organizuje
Sdružení CZECH TOP 100 s firmou BACKHUS,
výhradním dovozcem vín TAITTINGER,
ve dnech 27.–29. října 2010.
Bližší informace najdete na www.czechtop100.cz.
Foto archiv
ci Lassiette Champenoise, kterou včetně
zámečku Chateau de la Muire s hotelovým provozem vlastní rodina Lallment.
Byl to zážitek, na jaký v Praze budeme
ještě dlouho čekat. A to si troufám tvrdit,
že ve většině z těch pražských Top podniků strávil pár obědů i večeří. Záměrně
používám slovo „strávil“, protože v Remeši jsem si večeři prožil a vychutnal.
Další den začal návštěvou další, pro
nás ještě větší ikony tohoto kraje, městečka
V TĚCHTO
SKLEPENÍCH SE
SKRÝVÁ NEUVĚŘITELNÉ
BOHATSTVÍ
VYNÁLEZCE
ŠAMPAŇSKÉHO,
BENEDIKTÝNSKÝ MNICH
DOM PIERRE PERIGNON
CHTĚLI BYSTE
TAKÉ NOCOVAT
V TAKOVÉMTO
STYLOVÉM ZÁMEČKU?
HLAVNÍ TŘÍDA V EPERNAY SE MUSÍ
JMENOVAT AVENUE DE CHAMPAGNE.
A Bubenik Partners, s.r.o. initiative
WOMEN IN CORPORATE GOVERNANCE
"meet the very women and men who are inspiring, revitalizing an d transforming business"
20.10.2010, Grand Majestic Plaza, Praha
Unikátní příležitost říci svůj názor, inspirovat se osobními zkušenostmi
a sdílet poznatky spojené s prosazováním žen do manažerských pozic
a do správních orgánů společností, máte i vy, pokud se konference zúčastníte.
-
Jaká je role a přidaná hodnota žen v korporátním světě?
Proč se tak málo žen dostane až do správních orgánů společností?
Existují ve firmách „skleněné stropy“, jak se s nimi vypořádat?
Jak je to s předsudky o ženských a mužských rolích a schopnosti vést?
Je rovná participace mužů a žen v procesech rozhodování ekonomickou nezbytností?
Jsou snahy EU o zavedení kvót pro zastoupení žen ve správních orgánech opodstatněné?
UDÁLOST, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT
Vystoupí:
Alexis George CEO&Board Member-ING BANK, Jane Hannah CEO&Board member-ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, Eva Williams CLO&Board member - TESCO STORES ČR,
Janka Vozárová CEO&Board member-BARRANDOV STUDIO, Olga Girstlová Owner&CEO-FLEXIBUILD, Dita Stejskalová CEO-OGILVY PUBLIC RELATION, Klára Starková
Board Member-GENERALI PPF HOLDING, Monika Horníková CEO-GLAXOSMITHKLINE, Petra Janíčková Exec.Director - BRITISH CHAMBER OF COMMERCE, Andrea Květoňová
CFO-BAKALA CROSSROADS PARTNERS, Vera Maria Budway Strobach Diversity&Inclusion Manager-ČESKÁ SPOŘITELNA, Pepper De Callier Founder-PRAGUE LEADERSHIP INSTITUTE,
Jan Bubeník founder&managing partner-BUBENIK PARTNERS
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 51
Kopec se
špatnou
pověstí
Pokud se hodláte vydat na jednu z dominant Paříže, pahorek jménem Montmartre, zvednou obvykle znalci tamních poměrů varovně prst.
S
vým způsobem mají pravdu. Oblast,
která ještě těsně po druhé světové vál-
ce žila poklidným, až venkovským životem,
MOULIN ROUGE –
MLÝN, VE KTERÉM
SE NIKDY NEMLELO
dávno odstěhovala jinam), my se však hned
staví své produkty a tím současně vydá svě-
ocitneme tváří v tvář mlýnským lopatkám,
dectví o jejich čerstvosti a prvotřídní jakosti.
charakterizujícím budovu, v níž sídlí legen-
Tady nakupují starousedlíci a zklamaná dů-
dární revuální scéna Moulin Rouge. Zhlédnu-
věra se proto napravuje hodně těžko.
tí večerního představení si asi odpustíme, a to
S přibývajícími metry nadmořské výšky
nejen kvůli vysokému vstupnému. Ze symbolu
se na zdech domů objevují stále častěji pa-
frivolně uvolněné pařížské zábavy se totiž
mětní desky, upozorňující na to, že právě zde
stala show v lasvegaském stylu.
strávil podstatnou část svého života některý
Vydejme se proto raději vzhůru do svahu
z velikánů světové kultury: Hector Berlioz,
po rue Lepic. Ačkoliv budeme v těchto kon-
Georges Bizet, Alexandre Dumas mladší,
činách možná poprvé, postupně nabudeme
duchovní otec dadaismu Tristan Tsara… Ale
dojmu, že jsme už tuhle ulici kdesi viděli.
hlavně malíři. „Butte“ (francouzsky vrch), jak
Nebude divu. Právě tady točil režisér Jean-
se Montmartru přezdívá, se na kratší či delší
Pierre Jeunet slavný snímek Amélie z Mont-
dobu stal domovem prakticky všech význam-
martru. Můžete tu dokonce nahlédnout
ných představitelů impresionismu, ale i jejich
i do kavárny, v níž svérázná hlavní hrdinka
bezprostředních následovníků.
v jedinečném podání Audrey Tautouové
Hodně se o nich dozvíme ve zdejším
pracovala. Především se tu však důkladně
muzeu. Už sám dům na rue Cortot má po-
seznámíme s ryze francouzským uměním
zoruhodnou minulost. Pierre-Auguste Renoir
aranžování zboží. Zelináři, pekaři, řezníci,
tu namaloval slavný obraz Bál v Moulin de
sýraři, prodavači ryb a mořských plodů – ti
la Galette. Svůj byt zde měl i Maurice Utrillo,
všichni se předhánějí v tom, kdo umněji vy-
možná Renoirův syn a tvůrce, jenž dokázal
se změnila v lidské mraveniště, v němž na tu-
snad nejlépe zachytit Montmartre v jeho ne-
ristech bezostyšně kořistí místní kšeftaři. Není
opakovatelné kráse i bídě.
divu, že po takovém zážitku hodně cizinců
Na stěnách nás zaujmou plakáty a kres-
na tenhle kout francouzského hlavního města
by, převážně s tematikou dam lehčích mravů,
trvale zanevře.
o jejichž autorovi nemůže být nejmenších po-
Neprávem. Montmartre má totiž i svoji
chyb. Samozřejmě, řeč je o Henrim de Tou-
vlídnou tvář. Pokud se jen trochu odchýlíte
louse-Lautrecovi. Na Kopci prožil dlouhých
z vyšlapaných a přeplněných tras, poznáte
čtrnáct let, aniž by se dočkal sebemenšího
ho z úplně jiné stránky. Stačí vystoupit z met-
uměleckého uznání. Místo nájmu nechával
ra na Place Blanche. Jistě, zdejší „podhradí“
naštvaným domácím desítky svých obrazů. Ti
Montmartru, rozprostírající se kolem bulváru
je používali na leccos, třeba i na topení nebo
Clichy, nepožívá kvůli vysoké koncentraci
vytírání podlahy…
sexshopů a podobných zařízení právě ex-
Najdeme tu ovšem i exponáty, které nás
celentní pověsti (pouliční prostituce se ale už
překvapí. Třeba výrobky dnes již zcela zapo-
52 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www.czechtop100.cz
NA CESTÁCH
MUSEE DE MONTMARTRE
Otevřeno denně kromě pondělí od 11 do 18 hodin, vstupné 8 euro, k dispozici audioprůvodce ve francouzštině,
angličtině a španělštině. Adresa rue Cortot 12, www.museedemontmartre.fr.
ESPACE DALÍ
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin, vstupné 10 euro. Adresa rue Poulbot 11, www.daliparis.com
MOULIN ROUGE
Samotná návštěva revuální féerie přijde minimálně na 80 euro za osobu (u představení, začínajícího ve 23 hodin).
Za show spojenou s večeří a polovinou lahve šampaňského zaplatíme minimálně 150 euro.
Adresa blvd de Clichy 82, www.moulin-rouge.com.
S MONTMARTREM JE SPOJENA CELÁ GENERACE IMPRESIONISTŮ – OD VINCENTA VAN GOGHA PO EDGARA DEGASE.
PLACE DU TERTRE
JE DNES BOHUŽEL
ELDORÁDEM MAZALŮ,
TĚŽÍCÍCH Z NAIVITY
TURISTŮ
roku 1814 i Prušákům a vládním vojákům za
Tedy Lapin a Gill – králík od Gilla. Neustá-
Pařížské Komuny roku 1871.
lým opakováním se z toho ovšem stal Lapin
Na sklonku 19. století tady stála kolébka
kabaretu. Jeho baštami se staly podniky jako
Chat Noir, Mirliton nebo Lapin Agile.
Agil – čilý králík.
Když už jsme u těch paradoxů, připomeňme si ještě jeden. Jediným malířem, kte-
Posledně jmenovaný přečkal až do
rému se dostalo na Montmartru samostatné
našich časů. Objevíme ho jen pár desítek
výstavní expozice, je Salvador Dali, jenž tu
metrů od montmartreského muzea. Mimo-
ovšem nikdy trvale nepobýval. Přesto stojí
menuté porcelánky v Clignancourtu na sever-
chodem, přes ulici se rozkládá jediná vini-
Espace Dalí v rue Polbot za naši pozornost.
ním předpolí Montmartru. Nebo připomínky
ce v celé Paříži. Jeho název je, jak je v těch-
I proto, že nám surrealistického mága před-
to končinách dobrým zvykem, nonsensem.
staví v trochu jiném světle – jako originálního
Vývěsní štít, zobrazující králíka vyskakující-
sochaře.
DO KABARETU
LAPIN AGILE CHODILI
PICASSO I MODIGLIANI
bouřlivých událostí, kdy na romantických
uličkách vyrostly barikády. Zdejší obyvatelé
kladli houževnatý odpor ruským kozákům
TENTO PÁN HRAJE
V ZASTRČENÉ ULIČCE,
DALEKO OD DAVŮ,
ZATO VŠAK SRDCEM
ho z hrnce, namaloval výtvarník Andre Gill.
MAREK CHVÁLA
Foto autor a archiv
KDE SE DOBŘE NAJÍST: LE MOULIN DE LA GALETTE
Někdejší mlýn a vyhlášenou taneční síň, jež inspirovala Renoira ke
slavnému obrazu, čekal v průběhu 20. století nelehký osud. Jeden
čas tu dokonce bylo televizní studio. Dnes se tu naštěstí můžeme posadit v příjemné restauraci, disponující i velkou venkovní
terasou. Menu tu začíná již na 17 euro. Mezi speciality šéfkuchaře
Antoinea Heeraha patří kupříkladu jehněčí na jarních bylinkách,
kachní prsíčka na medu nebo tatarský biftek Charolais.
Otevřeno denně 12–23 hodin, adresa rue Lepic 83, rezervace na
www.lemoulindelagalette.fr nebo na telefonu 0033(0)146 068 477.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 53
NÁVŠTĚVA V PLZNI
PLZEŇSKÁ PROMĚNA
Plzeňský primátor má oproti svým kolegům z dalších statutárních
měst jednu obrovskou výhodu. Jeho kancelář se totiž nachází v možná nejkrásnější radnici v České republice. Nás v ní přijal Ing. Pavel
Rödl, který stojí v čele západočeské metropole od roku 2006.
PLZEŇSKÁ RADNICE
JE CENNOU UKÁZKOU
RENESANČNÍ
ARCHITEKTURY
CZECH TOP 100 Plzeň získala po souboji s Ostravou titul Evropské hlavní
město kultury 2015. Co vás k tomuto,
pro někoho překvapivému, kroku
vedlo?
Je pravda, že Plzeň byla dlouho šedivým průmyslovým městem. Minimálně patnáct let už
jím není a pokud tady chceme mít nejen strojírenský nebo potravinářský průmysl, ale hodláme žít i z turistického ruchu, tak musíme kulturu
rozvíjet. Ostatně rozmach cestovního ruchu,
potažmo kultury, přináší v poměru ke vloženým finančním prostředkům největší příjmy.
O to víc si získání prestižního titulu ceníme.
CZECH TOP 100 Pro Plzeň jsou typické nejrůznější festivaly pod širým nebem, přímo v ulicích. Míníte tento
fakt i nadále využívat?
54 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
Samozřejmě jsme v soutěži vsadili na
tradice, tedy na to, že v Plzni je opravdu
spousta festivalů, které se odehrávají na
ulicích, jsou pro všechny občany. Pochopitelně bychom chtěli uskutečnit i další
akce, ale základ bude právě v nich, i proto, že diváci mají na ně vstup volný. Spoléháme rovněž na kontakty města Plzně,
které navázalo po celém světě. Teď kupříkladu slavíme dvacetileté výročí uzavření
partnerství s Takasaki, což je v České republice nejdelší a nejlépe fungující smlouva tohoto typu s japonským městem. Jako
držitel titulu Evropské hlavní město kultury
v roce 2015 budeme představiteli české
kultury navenek. I když se v případě Takasaki nejedná o sídlo v Evropské unii,
považujeme toto spojení za zajímavé
a inspirativní.
CZECH TOP 100 Mluvil jste o cestovním ruchu. Daří se vám dosáhnout
toho, aby do Plzně nemířily jen exkurze do pivovaru? Využíváte státní
podpory rozvoje cestovního ruchu?
Je jasné, že pivovar zůstává jedním z tahounů turistického ruchu, i když pivní kultura se
trochu změnila. Plzeňský Prazdroj je nyní brán
jako prémiové pivo, nikoliv coby nápoj běžné
spotřeby. Pivovar otevřel nové návštěvnické
centrum, hojně navštěvované. Ale ještě více
lidí přichází třeba do zoologické zahrady.
Mnoho příznivců, a to i ze širokého okolí a dokonce z Německa, zná plzeňské divadlo. Na
státní pomoc při rozvoji cestovního ruchu se
příliš nespoléháme, využíváme spíše spolupráce s pivovarem, Škodou Plzeň nebo jinými firmami, které se zúčastňují veletrhů a podobně.
V loňském roce počet návštěvníků Plzně vzrostl, a to v řádu desítek procent. V kurzu je Plzeň
kupříkladu u japonských nebo čínských turistů.
CZECH TOP 100 Plzeň dlouhodobě
bojovala se špatnou kvalitou ovzduší. Jak vypadá situace v současnosti?
www.czechtop100.cz
Největší posun kupředu byl zaznamenán na
začátku devadesátých let, kdy Škodovka zjistila, že ztratila odbytiště na Východě a omezila hodně výrobu, zejména v hutních provozech. Skok k lepšímu životnímu prostředí byl
tehdy zcela markantní. Pamatuji si dodnes, že
tenkrát v zimě jsme byli všichni překvapeni,
když na ulicích ležící sníh nebyl černý. To byl
velký obrat. Samozřejmě to neznamená, že
by město bylo kompletně čisté. Je tady problém s polétavým prachem, který pochází
jednak z dopravy, jednak z různých průmyslových zařízení. Nepřekračujeme ale příslušné normy, takže jsme na tom relativně dobře.
CZECH TOP 100 Když se v devadesá-
tých letech začala hroutit Škodovka,
ukázalo se, jak nebezpečné to může
být pro ekonomiku celého regionu.
V mezidobí přišli další investoři. Přesto, nemáte strach, že jejich případným odchodem za levnější pracovní
Ale firmy, které tady už jsou, se rozvíjejí, jako
například MBtech Bohemia, což je vývojová
základna pro Mercedes-Benz. Takových příkladů bychom našli víc.
CZECH TOP 100 V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století
vznikla v Plzni mamutí sídliště – Lochotín, Košutka, Skvrňany. Jakým
směrem se ubírá bytová výstavba
dnes? A jak jste pokročili s privatizací
bytového fondu?
Kompletně jsme ho neprivatizovali, to ani
nelze. Dnes vlastníme 4-4,5 tisíce bytů, což
je na stosedmdesátitisícové město skutečně minimum. Na začátku devadesátých let
jsme všichni, včetně mě, bydleli v paneláku,
takže jsme z toho měli určitou fobii a chtěli
jsme trochu více prostoru kolem sebe. Lidé se
proto začali stěhovat na venkov a v důsledku
toho počet obyvatel Plzně klesal, takže jsme
se dostali až na 163 tisíc. Dneska už jsme
ZOOLOGICKÁ
ZAHRADA V PLZNI
PATŘÍ K NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM
TURISTICKÝM
ATRAKCÍM V ČR
CHCEME, ABY U NÁS LIDÉ PO ABSOLVOVÁNÍ
UNIVERZITY DOSTALI DOBROU PRACOVNÍ NABÍDKU.
silou by znovu vyvstala hrozba masivního nárůstu nezaměstnanosti?
Záleží na tom, čemu říkáte ohrožení. Jsou
tady pořád velcí zaměstnavatelé, pivovar,
univerzita, fakultní nemocnice, firma Lasselsberger, což je téměř monopolní výrobce
v oboru stavební keramiky, takže se může
stát, že pád některého z nich by znamenal
zvýšení nezaměstnanosti. Nám se ovšem podařilo diverzifikovat zaměstnanost rozvojem
průmyslové zóny na Borských polích.
zpátky na 170 tisících. Problém Plzně je, co
se týče rozvoje bydlení, jeden. Bydlí v ní zhruba třetina obyvatel celého Plzeňského kraje.
Kdybychom tady otevřeli větší obytnou zónu,
doplněnou i nějakou výrobou, aby její rezidenti nemuseli ráno a večer přejíždět město,
znamenalo by to, že bychom vylidňovali zbytek regionu, což není v zájmu ani Plzně, ani
kraje. Proto se snažíme podporovat zdejší firmy, vyrábějící zboží s vysokou přidanou hod-
POČÁTKEM KVĚTNA
SI PLZEŇANÉ
PRAVIDELNĚ
PŘIPOMÍNAJÍ
OSVOBOZENÍ
MĚSTA AMERICKOU
ARMÁDOU V ROCE
1945
notou. Tím by se nám mohlo podařit podchytit
vysokoškolské studenty, kteří by po absolutoriu dostali dobrou nabídku zaměstnání a měli
proto důvod zůstat po studiu v Plzni. Snažíme
se sem dotáhnout výzkumné instituce, máme
například smlouvu s ústavem v Řeži, že jeho
část bude umístěna ve vědeckotechnickém
parku. To znamená, že sem zase přivezeme
vzdělané lidi ze zbytku republiky a nebudeme je odčerpávat ze zdrojů Plzeňského kraje.
CZECH TOP 100 I historické jádro Plz-
ně prošlo zásadní renovací. Přesto
existují stále čtvrtě, které městu nedělají právě nejlepší reklamu. Jaké
jsou vyhlídky na jejich revitalizaci?
Šance tu určitě je, protože tato území se postupně stávají cennými. To jen momentálně
panuje jakási recese, útlum. Ale ve chvíli, kdy
zase nastartuje boom a lidé, kteří v Plzni pracují, tu budou chtít i bydlet, budou získávat na
ceně. Potom v nich začnou majitelé opravovat
své domy. Ale pokud to nechcete přímo zainvestovat z městského rozpočtu, tak je to skuteč-
Foto Město Plzeň
CZECH TOP 100 Jenže právě výrobní
kapacity z ní jsem měl na mysli, když
jsem mluvil o možných odchodech…
Ono už k nim postupně dochází. Kdybych to
spočítal, tak už se odstěhovalo nějakých dvacet firem, ale místo nich se objevily jiné. Borská pole jsou téměř zaplněná. Trvale tu zůstává například společnost Panasonic, která má
v Plzni jeden z největších výrobních závodů
mimo vlastní Japonsko. Na zaměstnanost tyhle
změny v zásadě neměly žádný podstatný vliv.
Uvědomte si, že Plzeň má po Praze a Středočeském kraji nejmenší nezaměstnanost v České republice. I v době největší krize u nás její
míra nepřelezla přes sedm procent.
CZECH TOP 100 Takže zájem investorů přetrvává?
V poslední době mírně poklesl, zvláště pokud
jde o poptávku po kancelářských budovách.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 55
NÁVŠTĚVA V PLZNI
Oficiálně se jmenuje Integrovaný plán rozvoje města: Plzeň – město univerzitní. Vychází
z předpokladu, že pokud má být ve městě
univerzita, tak musí mít k dispozici nutnou
infrastrukturu. Na druhou stranu, pokud město přistoupí k její výstavbě, tak chce, aby se
univerzita dále rozvíjela, protože těch současných osmnáct tisíc studentů v Plzni žije a utrácí
peníze. Takže jsme se s univerzitou domluvili,
že k jejímu kampusu natáhneme nejvíc, co můžeme, tedy tramvajové koleje. Univerzita s pomocí Evropské unie zase postaví nové fakulty
a umožní tak přijímat další posluchače.
ně podmíněné celkovým nárůstem ekonomiky.
Když se vrátí, tak některé lokality, speciálně
Petrohrad nebo obytné bloky proti bývalému
výstavišti, čeká světlá perspektiva. Jestli přijde
tento čas za rok, za dva, nevím, ale přijde
stoprocentně. Podívejte se, jak vypadala dříve
Roudná a jak vypadá dnes, to je úplně jiná čtvrť.
CZECH TOP 100 Jak se Plzeň vyrovnává s připojováním i poměrně velkých obcí, například Starého Plzence?
Pozor, tady směšujete dvě věci. Pokud jde
o okres Plzeň-město, tam nám skutečně stát
do něj přidal některé další obce. Okres ovšem
pro nás neznamená žádný závazek jako pro
samosprávu. Pokud jde o vlastní město Plzeň,
tedy o samosprávnou jednotku, přibyly nám
sice také nové části, ale bylo jich podstatně
méně. Měli jsme osm obvodů, vznikly další
dva. U nich už samozřejmě byly určité závazky deklarovány a je pravdou, že dodnes
nejsou všechny splněny. Plzeň kupříkladu přislíbila vybudovat v nich kanalizaci. Tenkrát můj
předchůdce pan primátor Šneberger, za kterého k připojení došlo, předpokládal, že se tam
bude moci stavět za dotace. Pak se zjistilo, že
bohužel nejsou splněny nutné podmínky a nepodařilo se to dosud dotáhnout ke zdárnému
konci. Ale je to otázka pár příštích let.
PRIMÁTOR PLZNĚ
ING. PAVEL RÖDL
(VPRAVO) VÍTÁ
V ZÁPADOČESKÉ
METROPOLI
PREZIDENTA ČR
VÁCLAVA KLAUSE
CZECH TOP 100 Přijali jste také plán
rozvoje vysokého školství v Plzni.
V čem tkví jeho podstata?
TURISTICKÁ NÁVŠTĚVNOST PLZNĚ
ROSTE V ŘÁDU DESÍTEK PROCENT.
56 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
CZECH TOP 100 Zmínil jste se o vědeckotechnickém parku. Co si pod
tímto pojmem máme představit?
Vědeckotechnický park disponuje v současné
době šesti objekty. Částečně byl budovaný
za přispění Evropské unie. Vnímáme ho jako
určitý podnikatelský inkubátor. Skládá se
z poloprovozních hal, jež může využít firma,
která vymyslí určité zařízení a potřebuje ho
dovyvinout, případně začít poloprovozní výrobu. Samozřejmě platí nájem, ale v jeho výši se
promítá ta část nákladů, na kterou jsme získali
dotaci, takže je to pro ni výhodné. A ve chvíli,
kdy s výrobkem může na trh, rozjede produkci,
tak se odstěhuje a na její místo přijde další.
CZECH TOP 100 Nedávno vám před
radnicí demonstrovali fotbaloví fandové, nespokojení se stavem stadionu ve Štruncových sadech. Projekt na
jeho rekonstrukci existuje, co brání
jeho realizaci?
Je to záležitost zhruba za půl miliardy korun,
což není reálné prostavět během jednoho roku,
respektive během přestávky v lize. Pokud si
www.czechtop100.cz
Pak vím, že zase při další přestávce v lize je reálné přisunout hřiště blíž k tribuně. Současně se
dá částečně zrekonstruovat hlavní tribuna. To je
dalších sto padesát milionů korun. A vidím, že
se s tím, tedy s tím hlavním, zase vejdu do letní přestávky a dodělat to můžu v zimě. To jsou
pořád částky, které jsou rozumné, aby je město
mohlo uvolnit na investice bez nějakých půjček
a dalších problémů. Pak potřebuji postavit tribuny. Čili můžu zase v dalším roce uvolnit třeba
sto milionů a postavit jejich část. Jsou to celky,
které když se dokončí, tak budou fungovat, na
hřišti se provoz nebude muset přerušovat.
Ing. Pavel Rödl
✔ Narodil se 29. listopadu 1953.
✔ Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Svoji profesi stavebního inženýra vykonával převážně jako projektant.
✔ V komunální politice působí již
šestnáctým rokem. Šest let zastával funkci starosty Městského obvodu Plzeň 4, dva roky náměstka
primátora města Plzně pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální věci. Primátorem města Plzně
je od roku 2006.
✔ Pavel Rödl je ženatý a má dvě
dospělé děti, dceru a syna.
✔ Mezi jeho záliby patří letecké modelářství, v zimě lyžování a v létě kolo.
to představíme v rozumné podobě, tak to ale
uskutečnitelné je. První, co by se muselo udělat,
by bylo postavit nový atletický stadion, aby se
nemíchalo příliš sportů dohromady. Přenesení
základní části atletického stadionu představuje náklady ve výši 50 milionů, ty je možné
v dnešní době z městského rozpočtu uvolnit.
MAGAZÍN
CZECH TOP 100 To je vrcholový sport,
ale co když si budu chtít jít sám někam
protáhnout tělo?
Asi nejdále jsou v městské části Slovany, kde
vzniklo sportovní centrum. Pak jsou to spíše
takové dílčí věci, třeba cyklostezky. Určitý
rozvoj tady je, ale myslím, že jsme se příliš
vrhli na hřiště u škol. Školy mají dnes moderní
sportoviště, ale bohužel mimo dobu výuky se
příliš nevyužívají. Já si proto myslím, že dalším
krokem, který bychom měli udělat, je školní
hřiště otevřít ostatním lidem.
CZECH TOP 100 Jak jste spokojen
s fungováním MHD?
Na začátku devadesátých let jezdily po Plzni
staré tramvaje, které byly nakoupeny za pár
korun. Dnes tramvaj stojí několikanásobně víc.
Také trolejbusy a zejména autobusy podražily. Nám se to zásadním způsobem projevuje
v odpisech. Takže současně strmě stoupají
prostředky, které do MHD musíme vkládat.
Momentálně dostávají dopravní podniky ročně něco kolem 700 milionů korun jen na úhradu dopravní ztráty. Pro představu, je to 48 Kč
za vozokilometr. Navíc stále ještě třetina vozového parku dopravních podniků je přestárlá, takže náklady budou dále stoupat. Jenže
příjmy města spíše klesají a nůžky se proto rozevírají. Východisko vidíme jedině v důsledné
restrukturalizaci a optimalizaci služeb Plzeňských městských dopravních podniků.
JEDNÍM Z CENTER
PLZEŇSKÉHO
KULTURNÍHO ŽIVOTA
JE DIVADLO J. K. TYLA
CZECH TOP 100 Znám Plzeň minulou
i aktuální. Souhlasíte se mnou, že
jsou k nepoznání odlišné?
Vybavuje se mi jedna vzpomínka. Když v roce
1990 přijeli američtí veteráni na první oslavy
osvobození, nedokázali jsme jim vysvětlit, že
jizvy po jejich kulkách ve zdech nejsou uchovávány z pietních důvodů. Nechápali, proč
Plzeň zůstávala i 45 let po válce rozbitá a zanedbaná. Jakmile tohle vykládám někomu, kdo
poznal jen současnou Plzeň, nechce tomu věřit.
PRO MILOVNÍKY
NEJRYCHLEJŠÍCH ZÁVODNÍCH AUTOMOBILŮ
LŮ
Chcete si předplatit Formuli? Volejte bezplatně 800
300 302!
Sport-Press, Okrasná 116, 103 00 Praha 10
tel/fax: 267 712 647, e-mail: [email protected]
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 57
NÁVŠTĚVA V PLZNI
TOVÁRNA
ve třetí dimenzi
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. (zkratka PAVCCZ) patří
do rodiny společnosti Panasonic se sídlem v Osace. Je největší
továrnou na výrobu televizorů Panasonic na světě.
ákladní kámen byl položen dne 13.
března 1996. Po roce výstavby byla
1. dubna 1997 zahájena výroba vakuových televizorů. Oddělení výzkumu a vývoje (R&D), které patří mezi chlouby tohoto
závodu, bylo ustanoveno v roce 1999.
Mezi hlavní náplně jeho činnosti patří nejen vývoj nových modelů LCD televizí, ale
i optimalizace výrobních postupů, vedoucí ke zvýšení efektivity výroby. Vzhledem
k velmi silnému tlaku na inovaci výrobních
postupů ve smyslu zavádění ekologicky šetrných opatření začal plzeňský závod jako
jedna z prvních výrobních továren používat ve svých pracovních procesech šetrné
bezolovnaté pájení. Na základě neustále
se měnící poptávky zákazníků společnost
modifikovala dynamicky svůj výrobní pro-
Z
58 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
gram a v roce 2004 zahájila výrobu LCD
a plazmových televizí. Dnes zde vznikají
LCD a PDP modely od velikosti obrazovek
19” do 103“, které se distribuují do všech
zemí Evropy, Ruska a částečně na Blízký
východ a do severní Afriky.
THE BEST 3D TV
K tomu, aby byl výrobce schopen vyvinout
a zhotovit televize obou LCD a PDP technologií na špičkové kvalitativní úrovni, je zapotřebí know-how a široká vývojová základna,
což i díky oddělení Research&Development
plzeňský závod umožňuje. Z hlediska podílu
obou technologií se v PAVCCZ zhruba produkuje 50 % plazmových a 50 % LCD televizí.
Stejně jako v předcházejících letech,
jsou i nyní televizory Panasonic pravidelně
oceňovány testovacími laboratořemi, nezávislými odbornými časopisy nebo zkušebnami velkých prodejních řetězců.
V oblasti plazmových televizí přinášejí
Panasonic NeoPDP panely vyšší kontrast
a zobrazovací rychlost a především snižují
spotřebu elektrické energie, v níž se dostávají na úroveň LCD. Stejně jako plazmové,
tak i LCD IPS-alpha panely doznaly změn.
Zobrazovací úhel a kontrast dosáhly nejlepších hodnot na trhu, vylepšila se svítivost
a rychlost zobrazení. I design doznal atraktivnějšího vzhledu s menší tloušťkou panelu, což dokazuje ojedinělá a na trhu velmi
oblíbená „Pure line“ řada série D28. Nové
Panasonic televize se dají bezdrátově připojit k internetu pomocí WiFi LAN USB konektoru a stejně tak lze zapojit externí hard
disk. Dále se rozšířily internetové aplikace
ve webovém rozhraní VieraCast, v němž
jsou asi uživatelsky nejzajímavějšími novinkami AceTrax (Video on Demand, umožňující si půjčit nebo koupit film přes internetové
rozhraní), Twitter a hlavně Skype.
Avšak daleko největší změnou ve strategii Panasonicu i v celém televizním průmyslu
je nástup televizí, zobrazujících trojrozměrný
formát obrazu, tzv. 3D TV. Panasonic je celosvětovým průkopníkem ve vývoji 3D technologií, zaměřujících se jak na zobrazovací
a přehrávací 3D systémy, tak na snímací zařízení, modifikaci a přenos 3D signálu a zálohovací média. Panasonic Hollywood Laboratory již několik let spolupracuje s předními
hollywoodskými studii na vývoji formátu 3D.
Při porovnání s konkurenčními výrobky se
Panasonic 3D televize okamžitě staly hitem
www.czechtop100.cz
Makoto Takahaši
✔ Je mu 53 let.
✔ Absolvoval Saitama University
v Japonsku.
✔ V koncernu Panasonic pracuje
od roku 1979 (Visual Product
& Display Device Business
v Jokohamě, od roku 2002 TV
divize v Osace).
✔ V současnosti je ředitelem
společnosti Panasonic AVC
Networks Czech, s.r.o. v Plzni
Foto Panasonic
díky nejvyšší dosažené kvalitě 3D zobrazení.
Panasonic systém totiž pracuje se sekvenční
zobrazovací technologií ve vysokém rozlišení, kde do pravého a levého oka přichází
signál, dělený po snímcích aktivními závěrkovými brýlemi ve vysokém rozlišení 1920 x
1080p s frekvencí 120 Hz za sekundu (60 Hz
pro každé oko). Již v lednu 2010 získal na
největší světové výstavě spotřební elektroniky
v Las Vegas 3D prototyp P50VT20 ocenění
„Nejlepší 3D TV“ a dokonce „Nejlepší CE
výrobek pro rok 2010“.
KVALITA ZÁVISÍ
NA ZAMĚSTNANCÍCH
Společnost Panasonic patří již po řadu let
mezi největší zaměstnavatele v Plzeňském
kraji. V poslední době stále častěji využívá
agenturních pracovníků, protože bylo nezbytné reagovat na měnící se požadavky
trhu. V dobách hospodářské konjunktury
pracovali ve výrobním procesu lidé 10 různých národností. To klade nesmírné nároky
na manažerskou činnost vedoucích pracovníků na linkách, protože musejí koordinovat zaměstnance, kteří mnohdy přicházejí
ze zcela odlišných jazykových, kulturních
a pracovních oblastí. Požadavky a způsob
práce ve výrobním procesu LCD a plazmových televizí jsou velmi náročné na
manuální zručnost a koordinaci oko-ruka.
Z tohoto důvodu je každý nový agenturní
pracovník zaškolen v tréninkovém centru,
kde je i rozhodnuto o jeho dalším zařazení. Panasonic poskytuje možnost realizace
a kariérního růstu v nadnárodní společnosti.
I přes významné kulturní a historické rozdíly je vzájemná spolupráce postavena na
úctě k technickým dovednostem u českých
zaměstnanců a na respektu k dynamické
a stabilní nadnárodní společnosti na straně japonských manažerů. I přes působení
finanční krize je v současné době považován stav kmenových pracovníků za stabilizovaný. Nejsilnější stránkou plzeňského
závodu je, podle slov jeho ředitele Makoto
Takahašiho, právě technická erudice zaměstnanců, kteří svou vysoce kvalifikovanou
prací dokázali překonat obtížné období
roku 2007. „V komunikaci se svými podřízenými oceňuji nejvíce upřímnost a pojmenování pravdivého stavu věcí v problémové
situaci“, dodává Makoto Takahaši.
EKOLOGIE JAKO IMPERATIV
Vzhledem ke stále vzrůstajícímu důrazu na
ekologické inovace v průmyslovém odvětví
přijal celý koncern Panasonic velmi závazná
opatření, tzv. plán Green Factory, s cílem zredukovat ekologický dopad výroby a zlepšení
ekonomické činnosti. Pro každou továrnu byl
připraven tříletý plán, který je každoročně
revidován podle aktuálních výsledků. Byly vytyčeny oblasti jako šetření energií, redukce odpadu a omezení nebezpečných chemických
látek ve výrobcích a v neposlední řadě efektivní spotřeba vody. Plzeňský závod získal v loň-
V LETOŠNÍM ROCE
SE SPOLEČENSKÉ
AKTIVITY PANASONICU
SOUSTŘEĎUJÍ NA
ENVIROMENTÁLNÍ
VÝCHOVU
A VOLNOČASOVOU
ČINNOST DĚTÍ
PLÁN GREEN FACTORY MÁ
ZA CÍL ZREDUKOVAT EKOLOGICKÝ DOPAD VÝROBY.
V PLZEŇSKÉM ZÁVODĚ KONCERNU
PANASONIC VZNIKAJÍ NEJMODERNĚJŠÍ
TELEVIZORY NA SVĚTĚ
ském roce po splnění přísných ekologických
limitů jako první v Evropě, v rámci společnosti
Panasonic, ocenění První ekologické továrny.
V roce 2007 byla strategie „ Eco Ideas“ implementována do oblasti výroby, v níž je cílem
celosvětové snížení emisí CO2 ve všech továrnách o 6000 tun. V segmentu produktů Panasonic bylo snahou vyrobit energeticky úsporné
výrobky a minimálně 20 tzv. „Superior Green“
produktů uvést na trh do března roku 2010.
Toho bylo také úspěšně dosaženo.
POMOC PLZNI
I PLZEŇSKÉMU KRAJI
Společenská odpovědnost v rámci korporace Panasonic má již dlouholetou tradici
a prochází napříč kontinenty. Každý rok je
vyhlašována konkrétní sféra, na kterou je ve
větší míře směřována podpora jednotlivých
továren. Pro letošní rok byla zvolena oblast
environmentální výchovy a volnočasových
aktivit dětí. Společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. již od roku 1997 prostřednictvím grantu pomáhá při realizaci
výzkumných aktivit studentů a při rozvoji výukových laboratoří na Západočeské univerzitě v Plzni. V posledních letech se ohnisko
zájmu přesunulo i na základní a střední školy
v Plzeňském kraji a na rozšíření environmentální výchovy. Jen v loňském roce bylo do
projektu „Les ve škole, škola v lese“ zapojeno 33 základních škol. Během několika let
bylo vybudováno na 20 odborných učeben
pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách. Úspěšně se rozvinula i spolupráce s městem Plzní v rámci projektů revitalizace městských odpočinkových parků.
JIŘÍ HÁJEK
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 59
NÁVŠTĚVA V PLZNI
KLIENTŮM
ŠETŘÍME ČAS
Nejúspěšnějším prodejcem vozů BMW je společnost Invelt, která
byla založena už v roce 1992 v Plzni. Spolumajitel a generální
ředitel Jiří Jirovec nám prozradil alespoň část tajemství úspěchu.
INVELT JE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍM
PRODEJCEM
MOTOCYKLŮ BMW NA
ČESKÉM TRHU
CZECH TOP 100 Proč jste se rozhodl
začít podnikat v oblasti motorových
vozidel a proč jste zvolil právě značku BMW?
Na jaře 1992 spustilo BMW AG projekt
„Východní Evropa“ a hledalo v Čechách budoucí dealery. Takže jsme pravděpodobně
byli v pravý čas na správném místě. Na rok
1992 vzpomínám s nostalgií. Bylo to období
tvoření něčeho nového. BMW s námi v srpnu
1992 podepsalo „Letter of agreement“ a byl
to skutečně první smluvní dokument mezi dealerem v ČR a BMW AG.
CZECH TOP 100 Jak se stane člověk
největším dealerem světové automobilky v ČR?
To není jednoduché stručně popsat. Tuto práci
dělám již 18 let a za tu dobu jsem zažil jak
období velmi úspěšná, tak i velmi těžká. K těm
nejobtížnějším můžu počítat rok 2004, kdy
jsme obstrukcí tehdejšího privátního importéra
přišli o prodejní smlouvu s BMW. AuTec nás
chtěl tehdy koupit a když jsem odmítl, přišel
tento krok. To, že jsme to ustáli a smlouvu nám
BMW AG v roce 2006 obnovilo, považuji za
úspěch všech lidí v mé firmě. Od roku 2006
do dnešního dne se obrat společnosti zvedl
pětinásobně, jsme největším dealerem BMW
v ČR a nehodláme tuto pozici opustit. Takže
stručné shrnutí: co vás nezabije, to vás posílí…
CZECH TOP 100 Prodáváte automobily současně v Plzni i Praze. Liší se
nějak zákazníci v těchto městech?
Praha je více kosmopolitní, je tady větší koncentrace kapitálu než v Plzni. Další rozdíl je
v tom, že v Plzeňském kraji už několik let držíme asi 35 % trhu v prémiovém segmentu.
V Praze je podíl značky na trhu nižší a je zde
tudíž mnohem více prostoru k navyšování
prodeje.
CZECH TOP 100 O které modely je
v současnosti největší zájem?
V současné době je největší zájem o vozy
X5, X6, X3 a X1, které tvoří téměř 60 % prodejů. To je evropský unikát. V letošním roce
přišel na trh nový model řady 5 a vzhledem
k tomu, že je opravdu excelentní, prodává
se velmi dobře. Stejně tak s příchodem verze s pohonem čtyř kol stoupl prodej řady
7. Obecně lze říci, že prožíváme příjemné
období, kdy přichází na trh další a další modely, které nemají adekvátní konkurenci (X6,
X1, 5GT), nebo nové generace klasických
modelů, které jsou na špičce své třídy. Velmi
se těším na premiéru nové X3 v listopadu.
Velikostí je blízko původní X5 za cenu X3.
CZECH TOP 100 Na kterou skupinu
zákazníků cílíte s vozy značek Mini
a Alpina?
60 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www.czechtop100.cz
V motocyklech jsme prémiovou značkou
a přicházející zákazník má určitou zkušenost
s konkurencí. Takže mu musíme prokázat, že
u prémiové značky skutečně je.
CZECH TOP 100 Jak byste charakterizoval Vaši firemní klientelu? Máte
šanci se prosadit ve fleetových výběrových řízeních?
Jako největší dealer značky BMW v zemi
máme celou řadu velkých a významných
klientů. Pro dodávku vozů pro státní sektor
a diplomatický sbor je nutná zvláštní smlouva s příslušným oddělením výrobce a tu my
vlastníme jako jediní v ČR. Nakupuje u nás
řada nadnárodních společností a velkých
firem. Máme největší flotilu testovacích
zákazníků a každý se oprávněně chce cítit
výlučným. malý dealer to má určitě snadnější, protože tam se téměř všichni znají osobně.
BMW tuto záležitost denně monitoruje a velmi přísně vyhodnocuje. AuTec si v minulosti
v této klasifikaci trvale udržoval poslední
místo. To samozřejmě souvisí s tím, jak je firma vedená a co její management preferuje.
My jsme „zatížení na služby“, takže jsme po
převzetí provozovny podnikli okamžité kroky
k nápravě. Vzhledem k tomu, že náš servisní
výkon překračuje všechny plánované hodnoty, tak pravděpodobně úspěšné.
Velkým problémem našeho klienta je
nedostatek času. Snažíme se mu ho šetřit,
jak to jde. Na jaře jsme zavedli službu
„Overnight“. Spočívá v tom, že vůz dáte
V PRAZE JE PODÍL ZNAČKY NA TRHU
NIŽŠÍ A PROTO ZDE SPATŘUJEME VĚTŠÍ
PŘÍLEŽITOST K NAVYŠOVÁNÍ PRODEJE.
Foto Invelt
Domnívám se, že obě tyto menší značky
obecně cílí na skupiny zákazníků, které
preferují více individuality. Mini samozřejmě oslovuje mladší ročníky a ženy, tedy ty,
kteří chtějí menší vůz, ale nemilují uniformitu. Co se týká značky Alpina, jsem rád, že
jsme se dohodli na zastupování této exkluzivní značky na našem trhu. Malá automobilka každým rokem spolehlivě prodá svou
limitovanou produkci, takže u ní nedochází
k rozšiřování obchodní sítě. V současné
době jsme jejím jediným partnerem ve
střední Evropě. Vozy BMW Alpina jsou
koncipovány pro zákazníka, který chce
něco navíc, co nedokáže velkosériová produkce, ale neinklinuje k BMW M3 nebo
M5, protože chce automobil, který lze
komfortně používat denně. Ceny jsou velmi
konkurenceschopné. Pro příklad – Alpina
D3 stojí 926 000 Kč, takže je nepatrně
nad cenou BMW 320d, ale má 217 koní
a spotřebu 6,6 l/100 km.
CZECH TOP 100 Nabízíte také motocykly BMW. Jak si stojí v neustále
tvrdší konkurenci na českém trhu?
Tady těžíme z opravdu kvalitního zázemí naší společnosti. Zatímco trh se v posledních létech propadl o téměř 45 %, zastoupení motocyklů BMW stoupá. V současné době
na něm držíme 70% podíl. Prodej motocyklů
sice není rozhodující pro tržby naší společnosti, ale my mu věnujeme velkou pozornost.
Majitelé motocyklů BMW jsou velmi věrní
fandové produktu. Na druhé straně jsou kritičtí a vše musí fungovat jako na drátkách.
POHLED DO INTERIÉRU
PLZEŇSKÉHO
AUTOSALONU INVELT
SPOLUMAJITEL
A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI INVELT
JIŘÍ JIROVEC
vozů a specialisty, kteří se o velké odběratele starají. Z velikosti společnosti vyplývají
i její možnosti. Důležitý zákazník je náročný a očekává špičkové služby a ceny. Obojí umíme.
CZECH TOP 100 Představte prosím
ve stručnosti servisní zázemí vaší
společnosti, případně další zajímavé
benefity pro vaše klienty.
Držíme zhruba 50 % servisního trhu v Praze
a středních Čechách. To je samozřejmě pozitivní záležitost, ale na druhé straně nesmírně
náročná na udržení individuálního přístupu
ke klientovi. Týdně k nám přijede přes 200
do servisu odpoledne, dostanete náhradní
vozidlo a vyzvednete si ho ráno. Může se
to jevit jako maličkost, ale umožňuje nám
to vytížit mechaniky na odpolední směně
a zákazník se vyvaruje ranního náporu
a čekání.
Velkým zákazníkům poskytujeme službu
„pick-up“, což znamená, že vyzvedneme
auto přímo v sídle firmy a po opravě jej zase
přivezeme zpět. Chtěli bychom to nabízet ve
větším měřítku, ale proces je logisticky složitější. Nicméně na tom pracujeme.
CZECH TOP 100 Na co byste z přicházejících novinek BMW, Mini či Alpiny rád upozornil? Na co se osobně
sám nejvíce těšíte?
V těchto dnech přichází na trh úplně nový
model od Mini – Countryman. Dosud řadu
zájemců o Mini odrazovala velikost vozu,
který byl omezeně použitelný například
pro ženu s dětmi. Countryman to vše řeší
a dokonce ho můžete mít i s pohonem
všech čtyř kol. U BMW s radostí čekáme
na nový model X3. Tato kategorie vozu
se v minulosti velmi úspěšně prodávala
a nový X3 je větší a dospělejší. U Alpiny
přijde v prosinci na trh model B5 Biturbo.
Měl jsem možnost se svézt s prvním prototypem a byl jsem naprosto okouzlen.
Nová pětka je skvělá, ale její variace od
Alpiny je prostě „top“. Moc se také osobně těším na novou generaci BMW 6 Coupé/Cabrio. Před půl rokem jsem měl to
potěšení vůz vidět a mohu konstatovat, že
je neodolatelný.
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 61
NÁVŠTĚVA V PLZNI
NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
o úspěšné prověrce Národním bezpečnostním úřadem na stupeň důvěrné a také
certifikátu jakosti ISO 9001.
Družstvo neomezuje svoje fungování
jen na přilehlý region, ale působí celorepublikově. V současnosti má zhruba 400
spolupracovníků. Vzhledem k charakteru
činnosti HLS je jejich výběr citlivou záležitostí: „Nezbytným předpokladem je čistý
trestní rejstřík. Také pečlivě zkoumáme
uchazečovu sociální situaci,“ objasňuje
pan Babnič.
Zajímalo nás, zda registrují větší zájem
ze strany právnických osob nebo občanské veřejnosti. „Podnikatelská sféra převažuje, ale také občané si ve stále větší míře
chtějí lépe zabezpečit svůj majetek. Kámen
úrazu je v tom, že jim zhusta jde především
o to, aby to co nejméně stálo. Neuvědomují si, že se tak mnohdy dostanou k naprosto
nespolehlivým firmám s nejasnou minulostí.
Pokud mohu poradit, vždy bych se na jejich
Plzeň sice nejvíce proslavily velké průmyslové kolosy, ale i družstevní myšlenka tu zapustila pevné kořínky. „Zlatou“ dobou pro
rozvoj a prosperitu výrobních družstev byla zejména první republika, ovšem ani dnes tu tato specifická forma podnikání neskomírá. Mohli jsme se o tom přesvědčit na vlastní oči.
BĚHEM SHOW
MARTINA DEJDARA
ŠLA HLS „DO SEDLA“
DŮVĚRNÁ SPOLEHLIVOST
Pakliže vás zajímá, co znamená zkratka
HLS v názvu tohoto plzeňského družstva,
pak vězte, že High Level Security, tedy vysoká úroveň bezpečnosti. „Přesně to vystihuje
naši filozofii,“ říká jeho předseda představenstva Vladimír Babnič. „Máme ambici
nabízet služby té nejvyšší úrovně a v co nejkomplexnějším rozsahu,“ dodává.
Nejsou to zbůhdarma vyřčená slova.
Těžko naleznete v této branži činnost, kterou by v HLS neuměli. Od klasické hlídací
služby a fyzické ostrahy objektů, přes práci
vrátných a recepčních, až po nejmodernější elektronické systémy zabezpečení a pult
centralizované ochrany, na který jsou napojeny stovky klientů. „Neustále jdeme
s dobou. Proto jsme nově zavedli i ostrahu
a monitoring motorových vozidel. Disponujeme vlastní technickou skupinou, která se
zabývá montáží elektronických zabezpečovacích zařízení. A na základě poptávky
ze strany zákazníků také provádíme úklidové služby,“ pochlubí se Vladimír Babnič.
Zbývá ještě dodat, že objektivními měřítky
důvěryhodnosti HLS je držení osvědčení
AGENTURA HLS SE STARALA
O BEZPEČÍ ŘADY ZNÁMÝCH
CELEBRIT, VČETNĚ KARLA GOTTA.
62 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
www.czechtop100.cz
MÁLOKDO TUŠÍ, ŽE V PLZNI VZNIKAJÍ PLASTOVÉ
SOUČÁSTI SVĚTOZNÁMÝCH ZAVAZADEL SAMSONITE.
místě důkladně zajímal, komu svým způsobem svěřuji do ochrany mnohdy nemalé
hodnoty,“ uzavírá náš rozhovor Vladimír
Babnič.
Samotné HLS sice vzniklo až v roce
1991, ale jeho předchůdce byl založen
bezprostředně po skončení první světové
války. U jeho zrodu stáli váleční veteráni,
kteří hledali pro sebe a své kamarády, namnoze invalidní, civilní uplatnění. Našli ho
v bezpečnostní službě a položili tak základ
tradici, na niž dnes HLS úspěšně navazuje.
SAMSONITE Z PLZNĚ
Když těsně po skončení druhé světové
války zakládali první členové družstvo Plzeňské dílo, patrně vůbec netušili, jakými
oklikami se bude v budoucnu ubírat jeho
vývoj. Původně totiž fungovalo jako kulturní
spolek.
Postupem času se však začaly nabalovat další aktivity, ať už to byla produkce
hraček, šití a posléze zpracování termoplastů a termosetů (dříve doplněné také
o ruční laminaci), které se nakonec stalo
nosnou záležitostí. V roce 1970 se Plzeňské dílo přestěhovalo do nového objektu
ve Skladové ulici, kde v současnosti sídlí
vedení a také provoz termoplastů. Lisování termosetů je soustředěno do střediska
ve Velharticích. Dohromady družstvo poskytuje práci celkem sto dvaceti zaměstnancům.
Nemalé finanční prostředky byly v posledním období vloženy do strojního vybavení. Pro vstřikování je k dispozici celkem
SÍDLO PLZEŇSKÉHO
DÍLA VE SKLADOVÉ
ULICI
MODERNÍ
VSTŘIKOVACÍ LIS
PRO ZPRACOVÁNÍ
TERMOPLASTŮ
Foto Plzeňské dílo, Styl Plzeň, HLS
DO VÝROBNÍHO
SORTIMENTU
PLZEŇSKÉHO DÍLA
PATŘÍ TAKÉ POTŘEBY
PRO DOMÁCNOST
23 lisů značek Krauss-Maffei, Engel a Arburg, ve Velharticích je pak instalováno 30
lisů na zpracování termosetů.
Renomé si Plzeňské dílo vydobylo
svými plastovými potřebami pro domácnost, ty však v poslední době ve výrobním
programu trochu ustupují do pozadí. Na
jejich místo se dostávají různé polotovary,
například pro kompletaci rozvaděčových
nebo pojistkových skříní. A pak je tu ještě
jeden exkluzivní odběratel. „Před čtrnácti
lety jsme navázali spolupráci se společností Samsonite. Firma si tenkrát vyhlédla
více dodavatelů z českého pohraničí, nakonec nás ale zůstalo jen pár. Samozřejmě jsme se museli přizpůsobit mnohem
náročnějším požadavkům na přesnost
a kvalitu, než jsme byli zvyklí,“ vzpomíná předseda družstva Ing. Ladislav Folk.
Že to Plzeňáci zvládli, svědčí kontejnery
plastových držadel a dalších součástek,
které ze západočeské metropole pravidelně míří k tomuto věhlasnému výrobci
cestovních zavazadel.
Nejsou to jediné produkty, určené na
export. Plzeňské dílo se uchytilo na náročných trzích v Německu, Belgii, Francii
CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010 | 63
NÁVŠTĚVA V PLZNI
a Slovensku. Nesrazila ho ani ekonomická
krize. „Snížily se nám výnosy a tržby, ale
už opět nabíráme dech,“ tvrdí Ing. Folk
a dodává: „Naším cílem pro budoucnost
není konkurovat těm velkým. Budeme se
i nadále soustřeďovat na maloseriovou
produkci, v ní jsme skutečně silní.“
ŠANCE PRO 170
Patrně nenaleznete zainteresovaného člověka, který by nevyjádřil svoji zásadní nespokojenost s momentálním stavem zaměstnávání tělesně postižených spoluobčanů,
respektive s podporou, kterou mu věnuje
stát. Ten v chvályhodné snaze vytěsnit z dotační sféry nepoctivce vylil s vaničkou i dítě.
Nadšeni z panující situace nejsou ani ve
výrobním družstvu Styl Plzeň, ruce do klína
však neskládají.
Však také mají s touto problematikou
nemalé zkušenosti. Družstvo vzniklo v roce
1957, a již od počátku tvořili zdravotně
postižení podstatnou část jeho osazenstva.
V osmdesátých letech proto přikročili k výstavbě prvních chráněných dílen. „V sou-
CENTRÁLA DRUŽSTVA
STYL V PLZEŇSKÉ
RADOBYČICKÉ ULICI
VÝROBNÍ DRUŽSTVO STYL
PLZEŇ JE JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH
ZAMĚSTNAVATELŮ ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH OBČANŮ V ČR.
časnosti disponujeme dvěma chráněnými
dílnami pro těžce zdravotně postižené
a dalšími třemi pro zdravotně postižené
1. až 3. stupně a osoby zdravotně znevýhodněné. Uplatnění v nich nachází celkem
170 pracovníků. Při jejich výběru úzce spo-
UKÁZKA KARTONÁŽNÍ
PRODUKCE DRUŽSTVA
STYL PLZEŇ
64 | CZECH TOP 100 FORUM | PODZIM 2010
lupracujeme s Úřady práce okresů Plzeňměsto a Plzeň-sever,“ vysvětluje předseda
družstva Miroslav Šrédl. Hendikepovaní
zaměstnanci se zabývají především kompletačními pracemi a kooperační činností
v papírenském, galanterním a automobilovém oboru. Především však mají pocit, že
nejsou většinovou „zdravou“ komunitou
beznadějně odepsáni.
Podnikatelské aktivity družstva Styl Plzeň jsou nečekaně široké. Závod Elektro
se orientuje na výrobu kabelových svazků a elektrokomponentů. Závod těsnění
a kompletace dodává těsnění pro motory
osobních a nákladních automobilů, plstěné
kroužky a podložky, bezazbestová těsnění, těsnění z olejivzdorného papíru, korková těsnění, ploché výseky z pryže, fíbrové
kroužky, měděné a hliníkové kroužky a nevyhýbá se ani individuálním zakázkám.
Textilní provoz je již dlouhá léta známý především svými pracovními oděvy. K nim se
řadí také lehká konfekce, dámské kalhoty,
textilní doplňky (ložní a stolní soupravy, závěsy, záclony, chňapky, návleky na obuv,
pelíšky pro domácí zvířata, tašky apod.)
sportovní oblečení, ale i takové speciality,
jako jsou soudcovské taláry či myslivecké
stejnokroje. Opomenout nelze ani vyhlášené knihařství. Drtivé většině plzeňských
vysokoškoláků, autora článku nevyjímaje,
tu vázali jejich diplomové práce, ale nebojí
se ani náročných restaurátorských prací.
MAREK CHVÁLA
www.czechtop100.cz
Download

Josef Novák - Czech Top 100