BULLETIN
Občasník oddílu moderního pětiboje TJ Dukla Praha
Číslo 2
únor 2012
Vážení členové a přátelé oddílu moderního pětiboje,
dostává se k Vám druhé číslo našeho občasníku. Snad
bude dostatečným důkazem, že ohlasy které měl
pilotní bulletin, nebereme na lehkou váhu a vaše
pozitivní ohlasy jsou pro nás příjemné a zavazující
zároveň. Stejně jako minule přinášíme aktuality
z oddílového dění, plánované akce, reportáže z akcí již
uskutečněných, nabídky našich partnerů a mnoho
dalšího, věříme, že i pro Vás zajímavého. Uvítáme
případné nápady na obsah dalších čísel občasníku. Své
Oddíl moderního pětiboje je jedním z 15 oddílů
náměty pište na email: [email protected]
existujících pod hlavičkou TJ. Od svého vzniku v roce
1996
patří
nejen
k nejpočetnějším,
ale
také
nejaktivnějším a v současné době i nejúspěšnějším.
Členskou základnu tvoří více než 100 aktivních členů,
z nichž převážná část patří do kategorie mládeže. Při
oddílu pracují Sportovní centrum mládeže a Sportovní
středisko, obě určené pro podporu talentované
mládeže. Odborné vedení zajišťuje více než desítka
trenérů.
Tělovýchovná Jednota Dukla Praha vznikla 18.5.1990,
avšak historie našeho klubu sahá mnohem dále do
minulosti. TJ Dukla Praha sdružuje registrované
zájemce o rekreační, výkonnostní a vrcholový sport.
Úzce spolupracuje s Armádním sportovním centrem
DUKLA, především v oblasti vrcholového sportu. Více
informací mohou zájemci nalézt zde.
2
Vyhlášení
2012
pětibojaře
roku
Slavnostní vyhlášení pětibojaře roku se letos vrátilo
Hlavní program ozdobily pěvecké a vědomostní výkony
k původnímu scénáři. V šermírně Na Julisce byli nejprve
pod taktovkou moderátora TV Nova
oceněni nejúspěšnější závodníci Českého poháru
mládeže, memoriálu Karla Bártů. Po krátké přestávce
následovala hlavní část večera – vyhlášení ankety
Pětibojař roku 2011. Role moderátora úvodní části se
ujal
stejně
jako
v loňském
roce
pan
Foto: L. Adámek
Tomáše Radotínského. Vavříny pro vítěze si odnesl
obhájce loňského titulu David Svoboda. Pro mnohé byl
zlatým hřebem zpěv bratra vítěze – triatlonisty Tomáše
Svobody, pro některé „pětatřicátníci“ v podání předsedy
Foto: I. Roháčková
svazu Mgr. Jana Hrdiny, pro jiné pak raut připravený
mistrem Carvanem a jeho kolegy z kuchyně ASC DUKLA.
Mgr. Ivo Konvička, který byl svému profesionálnímu
kolegovi z hlavní části večera více než zdatným
konkurentem. Na pódiu se coby předávající střídali
jedni z nejlepších světových pětibojařů současnosti
Lucie Grolichová a David Svoboda.
V roli oceněných se představilo celkem osm závodníků
našeho oddílu (viz. přehled na straně 3). Anna
Šámalová vystoupila na pomyslné pódium hned
dvakrát, když k vítezství v kategorii U17 přidala druhé
místo mezi dívkami v kategorii U19. Vítězství ve svých
kategoriích slavily také A. Lencová a K. Tomanová.
Foto I. Roháčková
3
Závodníci TJ DUKLA Praha
v Českém poháru mládeže
2011
DUKLA klub 2012
V minulém čísle jsme Vám představili činnost DUKLA
klubu.
Převážně fanouškovské cestování za vrcholnými akcemi
má v letošním roce již nyní několik jasných zastávek:
12.-14. dubna 3. díl světového poháru v maďarské
Sázhalombattě. Těch, kteří tam byli loni při vítězství
Davida Svobody, se nemusíme ani ptát – prostě jedou.
9.-10. června Do Maďarska ještě jednou, tentokrát
Foto: I. Roháčková
s juniory. Na mistrovství Evropy v Székeszfehérváru
uvidí členové DUKLA klubu víkendové zápolení,
U19
pravděpodobně finále jednotlivců, popř. štafety.
1. Alice Lencová
2. Anna Šámalová
10. – 11. srpna – olympijské hry v Londýně. Jakýkoli
3. Karolina Janková
komentář je zbytečný. Vrchol čtyřleté periody je tady!
3. Ondřej Svěchota
„Seniorské vrcholy – mistrovství světa i Evropy jsou
U17
1. Anna Šámalová
letos sice v Evropě, ale trochu dál, ne hned za
hranicemi. I tak v případě zájmu určitě můžeme
zorganizovat jak výpravu do Říma, tak do Sofie,
2. Eliška Přibylová
U15
zvažujeme i Mistrovství Evropy biathle v Turecku“, říká
D. Kašpar, který se na organizaci všech akcí podílí.
„Zatím jsme až na jedinou výjimku zvládli dopravu
2. Lea Chvalovská
U11
minibusy, těším se, že bude brzy na naše akce potřeba
autobus, tak jako třeba na Mistrovství Evropy v Lipsku“
naznačuje
1. Kateřina Tomanová
2. Ester Vincencová
narůstající
zájem
zakládajících členů DUKLA klubu.
diváků
jeden
ze
4
Soustředění
Nu, já věřil, že my to dáme. „My“, to znamená dva
trenéři a
devět dětí plus nějaký ten dospělácký
doprovod. Celkem 14 osob, pro které bylo třeba
připravit snídani, oběd, večeři a jednu až dvě svačiny
každý den. Zároveň se starat o svěřence, vést tréninky,
přejíždět do Jablonce na bazén, přednášet o krásách a
nebezpečí hor a někdy snad i spát. Pomoc dětí
v kuchyni byla nejen výchovná, ale hlavně nezbytná.
Foto: D. Kašpar
„ …jedeme na soustředění za teplem – co vy?“ zeptal
se mě mezi řečí R. Černý – trenér atletů a dříve osobní
trenér B. Špotákové. „Horní Polubný“ zněla má
pravdivá odpověď. „Polubný? To jste si vyžádali
kuchaře z Harrachova, že?“ narážel p. Černý na
skutečnost, že chata v Polubném nemá stálé personální
zabezpečení. „Kdepak – vaříme sami. Nakoupíme a
uvaříme, když se to dá pozřít, tak i sníme“. Chvíli se na
mě tenhle nestárnoucí účastník asi milionu soustředění
po celém světě díval a pak řekl jen: „Tak to už bych
dneska nedal“.
Vyprázdnit myčku, naplnit myčku, oloupat, dát vařit
vodu, nakrájet, dát na stůl, osolit. Ukázalo, že
zvládnout to můžou všichni a práce, i když nemá
nožičky, neuteče a nakonec si stejně každého najde.
Veselý byl už samotný začátek. Rodiče dostali email
s žádostí o informaci, zda je něco, co jejich ratolest nejí.
Buďto se email s odpovědí někde zatoulal, nebo máme
v oddíle samé všežravce, každopádně počet odpovědí
se v den odjezdu rovnal nule. Zato na mou konverzační
otázku na první křižovatce se ozvalo devatero dětských
hlásků. Ten, že nejí ryby, ten zeleninu, onen vepřové a
skoro nikdo kuskus. Naštěstí jak v průběhu týdne
docházely zásoby cukroví z domova, objevovalo se
stále
více
strávníků
Gastronomickým
s žádostí
vrcholem
byly
o
přídavek.
páteční
pečené
kachny, po kterých se jen zaprášilo.
Posilnění závodníci podávali obdivuhodné výkony
v běžecké stopě, na bazénu a bohužel i na pokoji po
večerce.
Následující
večerní
běh
okolo
chaty
v hlubokém sněhu byl jediným zaručeně fungujícím
večerníčkem, po kterém usnuli i ti nejnezbednější.
Foto: D. Kašpar
5
3. Pražský vánoční maraton
Konec roku bývá hektický všude. Ve firmách,
maraton svému jménu i při vyhlašování vítězů, při
obchodech, na silnicích, doma - no prostě všude. Na
kterém dostane cenu a diplom každý účastník.
Julisce jsme si k té každoroční předvánoční „pohodě“
přibrali ještě pořádný kus práce navíc. Mezinárodní
soustředění zakončené největší šermířskou akcí u nás.
Vánoční maraton v šermu kordem jsme v tradičním
termínu – tedy týden před vánoci – pořádali potřetí.
Foto: K. Neugebauerová
Putovní pohár, price money a další ceny si letos převzal
Richard Pokorný z VSK Humanita Praha. Po T.
Kovaříkovi a M. Sedleckém je to třetí Čech v řadě, jehož
jméno se skví na jednom ze štítků na zmiňovaném
Foto: K. Neugebauerová
putovním poháru. Doufejme, že česká vítězná série
Každý rok si říkáme, co zlepšit do toho příštího ročníku.
Jak začneme s organizováním ještě dřív (což se letos
skutečně stalo, protože některé žádosti o grant na 4.
ročník byly odeslány ještě před startem ročníku
třetího) a jak nás na to musí být v následujícím ročníku
alespoň jednou tolik. Organizátorů (alespoň zatím)
jednou tolik není, zato počet šermířů, kteří najdou o
adventu cestu na Duklu, se skutečně za ty tři roky
zdvojnásobil. Letošní účast 121 šermířů z 31 oddílů
Foto: K. Neugebauerová
osmi zemí byla opět rekordní. Díky sponzorům, kterým
nebude přerušena ani po skončení 4. Pražského
touto cestou ještě jednou děkujeme, dostál vánoční
vánočního maratonu 16.12.2012.
6
Rozhovor
V minulém čísle odpovídal na naše otázky historicky
nejúspěšnější závodník oddílu Libor Capalini. Druhou
pětici dotazů zodpověděl Tomáš Janko, dříve úspěšný
reprezentant, dnes šéftrenér juniorské reprezentace a
stala profesionální, ale bylo již zcela jasné, že moderní
pětiboj má v nové české armádě své místo a že je třeba
i na Julisce začít vychovávat mládež. Vzniká tedy civilní
oddíl moderního pětiboje při TJ Dukla. Začínáme
pracovat s mládeží a po šesti letech činnosti se stáváme
předseda TJ Dukla Praha.
na
Tomáši můžeš nám přiblížit okolnosti vzniku oddílu
tomto
mládežnickém
poli
největším
a
nejúspěšnějším oddílem v ČR.
moderního pětiboje TJ Dukla Praha?
Velmi rád, ale musím čtenáře upozornit, že opověď na
tuto otázku je poněkud delší, než by asi očekávali.
Začněme ohlédnutím do minulosti. V posledních
několika desetiletích společného státu se Slováky
existovala Armádní sportovní centra (dále jen ASC)
Dukla, ve kterých bylo umožněno reprezentantům
v moderním pětiboji
službu,
vykonat
základní
vojenskou
výhradně na Slovensku. Poslední čeští
Foto: archiv T. Janka
pětibojaři vykonávali základní vojenskou službu v
Kdo byl tvým závodnickým vzorem a koho bys označil
Armádním sportovním oddíle moderního pětiboje (dále
za vzor trenérský?
jen ASO MP) v Dukle Banská Bystrica. Po rozpadu ČSFR
tak bylo od roku 1992 nutno nějak řešit základní
vojenskou službu českých pětibojařů. Tehdy působící
Závodnickým vzorem Milan Kadlec a trenérským Karel
Bártů.
reprezentační trenér pan J. Koráb začal jednat s ASC
Mezinárodní federace UIPM v posledních letech velmi
Dukla Praha o začlenění moderních pětibojařů. Bylo
často inovuje pravidla, především pak pravidla
rozhodnuto, že pětibojaři budou zařazováni do ASO
kombinované disciplíny. Kterou změnu považuješ za
různé v ASC Dukla Praha (různé = všechny sporty, které
nejpodstatnější? V čem vidíš největší klady a zápory
nemají samostatný ASO) a zařazeni byli reprezentanti
těchto změn?
Jesenský a Capalini. Později po několikaleté dobré
výslednosti vzniká samostatný ASO moderní pětiboj, za
jehož šéftrenéra je vybrán pan J. Adam, který jej vede
velmi úspěšně dodnes. V průběhu těchto několika let
sice byla zrušena základní vojenská služba a AČR se
Za nejpodstatnější považuji samotný přechod na
kombinovanou
disciplínu.
Největší
klad
pak
jednoznačně vidím v zatraktivnění závěru pětibojařské
soutěže právě tímto formátem. Zápor je snad jen jeden
7
a ten bohužel provází tuto změnu od samého počátku.
Pracovní den trenéra moderního pětiboje trvá 25
Je jím technická nepřipravenost kroků, které UIMP
hodin. Prozradíš, co děláš ve volném čase a zda máš
udělala a nadále dělá. Ať už to bylo na diabolkové či
na své koníčky alespoň někdy čas?
právě aktuální laserové formě. V mnoha případech
chybou techniky, ať již to bylo špatnou činností
terčových zařízení nebo aktuálně také zářičů, došlo a
stále dochází ke znehodnocení výkonu závodníků.
Trenér, který má děti ve střídavé péči tak jako já
opravdu nemá mnoho volného času. Takže v tom svém
„volném čase“ většinou doma doháním to, co jsem
nestihl, tedy uklízím, peru, vařím a snažím se věnovat
dětem. Když je nějaké větší volno nebo volný víkend,
tak se ze mne stává turista-cestovatel. Cestuji pěšky, na
kole, na lyžích, ale i na lodi, na koni no prostě jak se dá
a snažím se poznávat svět. To je jednoznačně po rodině
a sportu můj největší koníček.
Foto: archiv T. Janka
Blíží se olympijské hry a velká část nominovaných je
již známa – kteří závodníci a závodnice jsou pro tebe
favority na medaile?
Na OH startují ti nejlepší z nejlepších. V moderním
pětiboji je to jen 36 mužů a 36 žen. Ve startovním poli
bude mnoho mistrů světa, mistrů kontinentů, vítězů
světových pohárů apod. Favoritů je tedy mnoho a
vyhraje jen ten, kdo bude v den olympijské soutěže
nejlepší. Já jsem patriot a tak budu držet palce „našim“
a budu jim z celého srdce přát, aby to byl právě někdo
z nich, komu na konci budou hrát tu nejkrásnější
českou „písničku“.
Foto: archiv T. Janka
8
Co nás čeká
a na co se těšíme:
Sportuj s TJ Dukla
Již třetí ročník denního letního sportovního tábora
Olympijské hry
Londýn
Velká Británie 11.08.2012
pro děti nejen z Prahy 6 se uskuteční poprvé v osmi
MS seniorů
Řím
prázdnin. Náplň jednotlivých turnusů je neměnná.
Itálie
07.05.2012
turnusech, tedy v podstatě po celou dobu hlavních
Děti mají jedinečnou možnost zkusit si „nanečisto“
sporty, které nabízejí pořádající oddíly Tělovýchovné
SP seniorů
Charlotte NC
Rio de Janeiro
Százhalombatta
Rostov
finále SP:
Chengdu
USA
Brazílie
Maďarsko
Rusko
08.03.2012
15.03.2012
12.04.2012
19.04.2012
jednoty Dukly Praha. Vedle dalších aktivit si tak
zastřílí z laserových pistolí, budou šermovat, zkoušet
atletické disciplíny i různé plavecké způsoby. V září se
pak mohou přihlásit do jednoho z oddílů a věnovat se
tomu sportu, který byl NEJ. Podrobné informace
Čína
26.05.2012
www.dukla.cz i webech jednotlivých oddílů.
ME juniorů
Székesfehérvár Maďarsko
06.06.2012
ME biathle
Anamur
09.06.2012
Turecko
včetně ceny tábora se již brzy objeví na stránkách
Český pohár mládeže, mem. Karla Bártů
Praha 1.kolo
14.04.2012 MČR Biathle
Plzeň
EPM gen. Pattona
27.04.2012 MZ
Praha 2.kolo
20.05.2012 MČR U17
Praha 3.kolo
02.06.2012 MČR U15
Bystřice 4.kolo
23.06.2012 MČR U19
Foto: oddíl atletiky TJ Dukla Praha
Vysvětlivky:
MS/ME
SP
MZ
MČR
mistrovství světa/Evropy
světový pohár
mezinárodní závod
mistrovství České republiky
9
Soustředění Jindřichov
v obrazech
Nabídka marketingové
spolupráce
Oddíl moderního pětiboje TJ Dukla Praha je otevřen
všem
formám
spolupráce
včetně
těch
méně
tradičních. Nabízíme pasivní i aktivní způsoby
propagace, umístěním firemních log na dresech
počínaje a autogramiádami konče. Rádi se setkáme i
se zájemci o sponzorování konkrétních sportovců či
družstev. Pro konkrétní informace kontaktujte Mgr.
D. Kašpara na telefonu +420 739 206 799 nebo
emailu [email protected]
Spojte
své
jméno
sportovních značek u nás!
s jednou
z nejslavnějších
10
Společnost Melichar Sport, je již od roku 1994 specializovanou prodejnou pro běžecké vybavení, kolektivní
a míčové sporty. V nabídce můžete nalézt produkty firem Mizuno, New Balance, Asics, Helly Hansen a
mnohých dalších. Součástí doplňkového prodeje jsou mimo jiné výživové doplňky a plavecké pomůcky.
Melichar Sport
Na Hutích 582/3 (vstup pasáží)
160 00
Praha 6
Tel: +420 233 333 286
Otevírací doba:
po –pá
so
Tel:
Email :
9:30-18:15
9:00 -12:00
+420 233 333 286
[email protected]
Pro členy TJ Dukla Praha, oddílu moderního pětiboje je poskytována VIP sleva 20%!
Download

únorového čísla Bulletinu - Moderní pětiboj Dukla Praha