Číslo 22
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Mafík
Školní časopis ZŠ Vančurova, Hodonín
Bude nový skatepark?....str. 7
Nejděsivější horory....str. 17
Šmoulové...str. 18
Rozhovor s Martinem Hanákem....str. 27
Editorial
Autorka: Olga Studená
Géniové už odešli, ale místo nich se Mafíka ujala nová
krev. Za hlavní téma jsme si zvolili hudbu, protože koho
se v dnešní době hudba netýká? Chopili jsme se toho,
jak se patří, a nakonec z toho vznikl Mafík č. 23! Zaplnili jsme i rubriku „Stalo se“, takže se dozvíte, co zajímavého i nezajímavého se ve škole událo o prázdninách a
začátkem nového školního roku. Přidali jsme i rozhovor
s nejkrásnějším mužem školy Martinem Hanákem. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na ty nejmladší ve škole
a zeptali jsme se jich, jak se jim u nás zatím líbí. V rubrice Literatura, která se stala novinkou, se můžete dočíst o tom, jak se cítili deváťáci, když šli poprvé do školy,
a taky můžete zjistit, kdo na škole má vlastní knížku.☺
Zamířili jsme i do kin a trošku zkritizovali filmovou tvorbu, kde se objevili všem už skoro otravní Šmoulové. Pro
nadšence koní jsme získali reportáž z Velké pardubické.
A nakonec? Nám všem známý Facebook.
Příjemné počtení!☺
2
Mafík 21
listopad 2011
Stalo se: Malování tříd
Školní parlament
Piercing
Téma: Hudba
Nové filmy
Šmoulové
Velká Pardubická - reportáž
4
5
8
12
15
18
23
MAFÍK, školní časopis ZŠ Hodonín, Vančurova 2
Číslo 23, školní rok 2010/2011, listopad 2011
Editor: Mgr. Marek Veselka
Jazyková korektura: Mgr. Stanislava Veverková
Redaktoři: Gabriela Hnidáková (9.B), Kuba Hrbáček (9.B), Michaela Komlošová
(9.A), Hanka Králíková (9.B), David Měchura (9. B), Olga Studená (9.A), Monika
Zapletalová (9.B), Nikola Sobotková (7.B).
Adresa: Redakce časopisu MAFÍK, ZŠ Hodonín, Vančurova 2, 695 04 Hodonín.
Web: www.casopismafik.wz.cz
Náklad: 60 kusů. Tento výtisk je neprodejný.
Mafík 21
3
Stalo se...
CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM ŠK. ROCE?
Autorka: Monika Zapletalová
V novém školním roce nás čeká pár zajímavých změn umožněných
díky dvoumilionové dotaci z EU.
Tyto peníze se použijí na dokončení nové PC učebny, která je naproti
učebny hudební výchovy. Přibude také pár interaktivních tabulí do učeben a dostaneme nové učebnice. Určitě jste si všimli, že některé z nich
už nejsou v moc dobrém stavu.
Do školní jídelny by měl být pořízen konvektomat, což je multifunkční
kuchyňské zařízení připomínající velkou mikrovlnou troubu. Školu vyjde zhruba na půl milionu korun.
Pan ředitel by chtěl v učebnách a třídách pořídit nové obklady a zrcadla
k umyvadlům, aby to vypadalo podobně jako v učebně výtvarné výchovy. A o prázdninách by měly být pokládány nové dlaždice u skříněk.
NOVÝ LAK - tělocvična
Autorka: Monika Zapletalová
Někteří z vás si určitě všimli, že v naší tělocvičně je nový lak. Také jste si možná všimli,
že se čáry na něm změnily, a to kvůli změně
pravidel v basketballu.Další z důvodů našeho
nového laku je také to, že naši podlahu tvoří
dřevotříska s pětimilimetrovou vrstvou laku a
nemůžeme tuto vrstvu zbrušovat do nekonečna, takže se musí každých 5 let obnovovat.
Byly také pořízeny nové malé branky na minikopanou.
Pan ředitel by chtěl v naší tělocvičně vybudovat tzv. střídačku, jakou mají na očovské základní škole. Je to místo nad radiátory určené
k sezení. Určitě by to byla pro nás velmi vítaná
změna.
PROČ NEVYMALUJÍ VŠECHNY TŘÍDY?
my bychom si to udělali sami
Autorka: Monika Zapletalová
Některé z nás určitě mrzí, že pár tříd má mnohem veselejší barvu zdí
než ostatní. Na dotaz, proč tomu tak je, mi pan ředitel vysvětlil, že splnil požadavky každého třídního učitele, který za ním přišel s návrhem
jeho třídy, která se dohodla na určité barvě nebo také na tom, že by
4
Mafík 21
se chtěla angažovat v úpravách
své třídy. Ve třídě v prvním patře s fialovými zdmi, Eiffelovou
věží a s hodinovou věží Big Ben
se někteří její žáci ochotně zapojovali a dostali od školy ještě
1 000 Kč na barvy. Tato výzdoba se nedá srovnávat s jinak
nezajímavou neveselou barvou
například tříd 9. ročníku.
Ve zkrášlování naší školy se
bude pokračovat. Žákovský parlament naší školy dostal od pana ředitele za úkol vymyslet výzdobu chodeb.
ŠKOLNÍ PARLAMENT – VOLBY
Autorka: Olga Studená
V týdnu od 26. – 30. září se na naší škole konaly volby do školního
parlamentu, který tu funguje od prosince minulého roku. Každou třídu
navštívila volební komise složená z členů dětského parlamentu se zapečetěnou urnou a volebními lístky. V každé třídě byla vyvěšena kandidátní listina se jmény kandidátů. Výsledky školních voleb do žákovského
parlamentu pro rok 2011/2012. Zástupci ze třídy 5.A jsou Natálie Jordánová a Rudolf Kučera. Za 5.A to jsou Adam Rusňák a Jan Zemánek.
Za třídu 6.A obsadí dvě křesla Ondřej Babec a Adéla Bučková. Za 6.B se
uvidíme s Kateřinou Fojtíkovou a Samuelem Bílkem. Zástupcem za 7.A
je Dominika Váverková. Názory žáků ze 7.B budou prezentovat Simona
Veselá a Dominika Nguyenová. Za 8.A se budou ozývat hlasy Lukáše
Slabého a Jana Hájka. Z 8. B bude docházet Barbora Peterková a problémy školy za 9.A budou řešit Laura Váverková a Michaela Komlošová.
Nejsilnější osazenstvo je z 9.B, a to Gabriela Hnidáková, Jakub Hrbáček
a David Měchura.
TALENTI Z VANČURKY
Autorka: Olga Studená
Dne 7. října se v městské knihovně konal „PÁTEK PRO TALENTY“,
kde prezentovali své práce ocenění účastníci výtvarné (Život v zámku
a podzámčí) a literární soutěže (Kdyby žil František Lotrinský v době
internetu). Mezi oceněnými byli jak nynější, tak i bývalí žáci naší školy.
Bývalá žákyně Romana Bejdová byla oceněna v obou částech soutěže. V
literární části obsadila 1. místo a ve výtvarné se dělila o 3. místo s Marcelou Kolískovou, taktéž bývalou žákyní naší školy. V kategorii „Kolektiv v literární části“ se umístily Lucie Zbořilová a Diana Kováriková na
Mafík 21
5
3. místě. Mezi oceněnými byla i Olga Studená (IX.A), která obsadila 3.
místo v literární části. Žáci z prvního stupně dosáhli 2. místa v kategorii
„Kolektiv ve výtvarné části“.
PRVŇÁCI
Autorka: Monika Zapletalová
Letošní prvňáci jsou plní energie a života. Paní učitelky si je nemohou
vynachválit a tvrdí o nich, že jsou to moc hodné děti.
Dětem se ve škole moc líbí, dokonce více než v mateřské školce. Nechybí jim odpolední spánek a asi ani možnost hrát si s hračkami, kdykoliv
se jim zachce. Pomalu se všichni seznamují a získávají nové kamarády.
Ještě se neučili, ale skoro všichni už umí alespoň trochu počítat nebo
psát.
Zeptali jsme se některých prvňáků, jestli se jim líbí víc ve škole, nebo
ve školce.
I.A
Martin Pavlík
I.C
7 let
Andrea Hošáková
Víc se mu líbí škola.
6 let
Víc se jí líbí škola.
Michaela Kolečková
6 let
Pavel Pjantek
Víc se jí líbí škola.
6 let
Víc se mu líbí škola.
I.B
Martin Šupa
Paní učitelka Letnická (I.B):
6 let
„Děti jsou moc hodné a snaživé.“
Víc se mu líbí škola.
Šárka Zadražilová
6 let
Víc se jí líbí škola.
Výuka v altánku
Autor: Marek Veselka
Někteří lidé z redakce si chtěli vyzkoušet výuku v ekologické učebně altánku. Na podzim se tu odehrály dvě hodiny - mediální a environmentální výchova. Zatímco já jsem přišel téměř o hlasivky, Kája se Šárkou
dostali pusinku od babičky a všichni se ve zdraví dočkali oběda, což
bylo od rána důvodem, proč někteří žáci vůbec přišli do školy (viz fotoromán na webu www.casopismafik.wz.cz).
6
Mafík 21
Zajímá nás ...
Názory na Skatepark Hodonín
Autorka: Gabriela Hnidáková
Rozhovor s Michalem Baránkem (Pro Rider) a jeho názory:
Michale, co si myslíš o hodonínském skateparku?
Michal: Tak není zase tak špatný, lepší jako žádný, myslím, že na něj
město kašle neprávem, protože je to nezajímá. Jinak hodonínský skatepark není špatný, jak jsem už říkal, dá se v něm dobře vyjezdit a to,
že na něj město kašle, je velká škoda. Mladí sportovci tady nemají vyhovující překážky na to, aby se učili dobře a bezpečně jezdit. Proto raději
kouří, pijí a kdo ví co všechno.
Vyhovuje ti skatepark v Hodoníně?
Michal: Nevyhovuje, ale co se dá dělat, překážky, co jsou tady, jsou
malé, a když dojedu na závody, tak jsou tam 4x větší, ale už jsem si zvykl, jen když jsem začínal jezdit, byl to pro mě šok. Chtěl bych se odtud
odstěhovat někam na lepší místo, kde můžu pokračovat v tom, v čem
jsem dobrý a co mě baví už 7, skoro 8 let.
Michale, co říkáš na to, že by měly být místo skateparku tenisové
kurty?
Michal: Jako kdyby tu nestačily dva kurty v Hodoníně u zimáku. Páni
na radnici neví, co dělat, si myslím.
Jaký je tvůj názor na zastupitele města Hodonína a jejich sliby k
rekonstrukci starého skateparku či postaveni nového bike parku?
Michal: Rekonstrukce je zbytečná, to, že nám tam udělají nový povrch
a nové lavičky, to je úplné fiasko. Potřebujeme nové překážky, ne nový
povrch, ale to je jak s neandrtálcem.
Co si myslíš, že by bylo, kdyby byl nový bike park?
Michal: Kdyby byl nový Bike park, všechno by se tu změnilo, město
Hodonín by bylo slavnější. Jezdilo by sem hodně lidi z daleka. Jel by
se podle mě i nějaký závod z českého poháru x cap, kdyby tu byl nový
park.
Mafík 21
7
Piercing
Autorka: Monika Zapletalová
Piercing je slovo z angličtiny a znamená propíchnout. A propíchnout
lze dnes skoro cokoli. Je to hodně moderní
záležitost, i když si někteří z nás myslí, že
jeho originalita klesá a má ho už kde kdo,
stále jsou někteří z nás, kteří si rádi své
tělo ozdobí nějakou náušničkou navíc.Mezi
nejrozšířenější a nejčastější patří piercing
ucha. U žen a dívek je hodně oblíbený propíchnutý pupík. Ti odvážnější z nás mají piercing v obličeji. Pokud zrovna uvažujete o nové náušničce a nemáte ještě moc jasno, kam ji dát,
pořádně si to rozmyslete, je totiž vcelku zbytečné nechat si něco propichovat a po týdnu to vzdát a vyndat to. Pokud to nevadí vašim rodičům,
tak hurá do toho. Většina z vás určitě tuší, že osoby mladší 18 let budou
v salonu potřebovat jejich písemný souhlas. Raději se svěřte do rukou
zkušených odborníků, rozhodně se totiž nedoporučuje zkoušet si propíchnout pupík nebo jazyk doma.
historie
Jeho historie sahá tisíce let zpět, což například dokazují mumifikovaná
těla, která mají v ušních lalůčcích 7-11 mm velké díry. Původně nebyla
jeho funkce zkrášlovací, měla ryze rituální charakter. I v dnešní době
najdeme spoustu kmenů v zapadlých částech světa, které si podobně
zkrášlují svá těla. Samozřejmě nechodí do salonů. K aplikaci používají
třeba střep nebo polotupý nůž a jako ozdoby jim slouží dřevo, korálky a
vlastně cokoli, co najdou, můžou použít.
typy
Asi vás bude zajímat, který se hojí nejdéle a která aplikace je nejméně
bolestivá. Je to hodně individuální, ale mezi méně bolestivé patří například piercing uší, nosu, pupíku nebo obočí. Trochu víc bolí piercing brady. Pokud nesnášíte jehly nebo omdléváte už při braní krve, měli byste
to předem oznámit tomu, kdo vám danou část těla propichuje.
V obličeji se piercing celkem rychle hojí, pokud dodržujete pár pravidel, která si můžete najít na internetu. Pupík se hojí o dost déle a navíc
by se měl dělat v zimě, takže pod oblečením nikdo nic nevidí.
Zde je seznam piercingů, které by vám měli být schopní udělat v každém salonu na takovéhle věci zaměřeném:
Conch - piercing ušní chrupavky
Erl - podkožní piercing nosu
8
Mafík 21
Frenulum - horizontální piercing uzdičky nad horním rtem
Jazyk - piercing jazyka
Labret - piercing ve střední části horního nebo spodního rtu
Madonna - piercing na straně horního rtu
Nostril - piercing jedné části nosu
Obočí - piercing obočí
Pupík - piercing pupíku
Rty - piercing do rtů, nebo kolem nich
Septum - piercing nosní přepážky
Tragus - piercing chrupavky u vchodu do ušního kanálku
Ucho - piercing do ucha
materiály
V každém salonu nebo místě, kde si můžete nějakou ozdobu koupit, by
vám měli nabízet pouze šperky z chirurgické oceli, titanu nebo plastu.
Nedoporučuje se používat nic ze stříbra a už vůbec ne s obsahem niklu.
Většina těch, kteří si nechali propíchnout nějakou část těla, chce, aby
to bylo co nejvíce vidět, a proto jsou k dispozici různé kuličky a podobné
ozdoby, které můžou ve dne udělat váš šperk takřka nepřehlédnutelným a v noci můžou svítit při UV záření na diskotéce.
PIERCING ZKUŠENOSTI
Pokud jste rozhodnutí, že chcete piercing, a máte vybraný i jaký, už
vám zbývá jen najít někoho, kdo vám ho propíchne.
První možnost je jít do salonu, kde vám za určitý stanovený poplatek
dírku propíchnou a pokud nemáte piercing koupený, můžete si ho většinou zakoupit na místě za další peníze. Pokud si piercing koupíte na
místě, musí se dát do speciální sklenice s dezinfekčním roztokem, a to
zhruba na půl hodiny. V salonu s vámi bude pracovat profesionál, který
by měl přesně vědět kam dát jehlu a také by měl vychytat body na daném místě, aby vám popřípadě neporušil nějaké smyslové čidlo.
Například u jazyka hrozí porušení smyslových čidel čichu a chuti.
Druhá možnost je požádat nějakou kamarádku nebo kamaráda, který
Mafík 21
9
už má podobné zkušenosti a byl by ochotný
vám ho píchnout. Pokud zvolíte tuhle variantu, raději ať má ten člověk alespoň nějaké zkušenosti než žádné. Takoví lidé se mezi vašimi
přáteli nebo přáteli vašich přátel určitě najdou.
K propíchnutí by vám měla stačit kanyla, která
se dá koupit v lékárně nebo ve zdravotnických
potřebách. Musíte mít u sebe piercing, který
jste nechali vydezinfikovat nějakou lihovinou
nebo dezinfekcí, aby vám ho tam mohli dát.
Celý proces propíchnutí a nasazení piercingu trvá stejně jako v salonu.
Znám spoustu lidí, kteří se dělí na tyto dvě skupiny. První skupina
šla do salonu a druhá požádala nějakou kamarádku. Podle zkušeností
mých kamarádek a kamarádů není ani jedna možnost špatná, ale musíte se svěřit do rukou někoho, kdo má zkušenosti, protože dělat někomu
„pokusného králíka“ by se vám určitě nemuselo vyplatit, zvlášť pokud
vám může nějakým způsobem ublížit.
Jaké to je?
Autorka: Gabriela Hnidáková
Názor na piercing ve rtu:
Bolelo to?
X: Nebolelo to, byl to jen strach, který se uvnitř skrýval.
Jaký je to pocit?
X: Ze začátku to byl velký nezvyk, ale po čase si na to zvyknete.
Nevadí ti to při sportovních aktivitách?
X: Ne, nikdy v tom nebyl žádný problém, možná jen
učitelé, ale to je vždy tak.
Jak se s piercingem jí?
X: Na začátku byl problém s příborem, protože se do
něj piercing zachytával, ale po čase už to byl jen zvyk a
vše už bylo v normálu, jako kdybych ho neměl.
Co tě k tomu donutilo?
X: Chtěl jsem to, moc se mi to líbilo.
Jaký piercing používáš?
X: Chirurgická ocel – černá, stříbrná apod.
Názor na piercing v jazyce:
Bolelo to?
X: Jako bolelo, no, byl to takový zajímavý pocit, spíše
když vytáhl tu jehlu a dával zespodu piercing, tak to
nebylo zrovna příjemné.
10
Mafík 21
Jaký je to pocit?
X: Pocit to zrovna nebyl příjemný.
Jak se s piercingem jí?
X: Ze začátku se nedalo s piercingem vůbec jíst protože, jazyk byl
opuchlý a bolelo, když jsi tam dala něco tvrdšího nebo drsnějšího (brambůrky apod...).
Co tě k tomu donutilo?
X: Můj milovaný.
Nevadí ti to při sportovních aktivitách?
X: Při sportu to vůbec nevadí, jelikož někdy ani nevím, že tam něco
mám.
Jaký piercing používáš?
X: Piercing titanový nebo z chirurgické oceli s plastovými kuličkami.
Názor – tunel v uchu:
Co tě k tomu vedlo?
X: Image, podle mě je to cool doplněk, který má hodně
lidí.
Jaké to je a nebolí to?
X: To není žádný pocit, prostě díra v uchu. Ze začátku
to bolelo, když se to roztahovalo.
Čím se to roztahuje?
X: Jsou na to speciální roztahováky, které se dají koupit, ale také vyrobit vlastnoručně.
Jak velké tunely můžou být?
X: Od 3 mm až třeba po 10 cm, to už je potom na člověku, jaký je blázen. Já mám například jen 15 mm.
Mafík 21
11
Téma: Hudba
Hudební styly
Autorka: Monika Zapletalová
Hudba je pro většinu lidí nedílnou součástí života. Nemusí se jí přímo
živit, ale mají u sebe různé hudební přehrávače. Každý z těchto lidí poslouchá jiný styl hudby a většina opovrhuje stylem hudby toho druhého, pokud není stejný jako ten jeho.
Mezi základní žánry hudby patří: lidová hudba, vážná hudba, jazz,
rock, pop music, metal a elektronická hudba.
Ale existují také další žánry jako například: blues, country, disco, dechová hudba, hip hop, reggae, drum‘n‘bass, house a další.
Rozhovor HADRAMAŠMÁTRÁ
Autorka: Olga Studená
V každém bulvárním plátku najdeme rozhovor s významnou kapelou. My jsme také udělali rozhovor s trošku
netradiční kapelou z
Blatnice pod Svatým
Antonínkem. V tomhle
rozhovoru však není
obsáhlé vše, co nám o
sobě kapela prozradila.
Více zajímavostí, skladeb, a fotografií naleznete na www.hadramasmatra.cz.
Jak se Vaše kapela
dala dohromady?
Spolu jsme se uskupili na jedné silvestrovské párty. Kdy jsme nechtěli
jen poslouchat reprodukovanou hudbu, ale i něco vlastního vyprodukovat.
Jak dlouho už spolu hrajete?
Letos tomu je třináct let.
Co hrajete za styl? A proč?
Těžko označit úplně náš styl, nechceme být jednotvární. V naší tvorbě
je obsaženo hodně různých odrůd hudební květeny. Sami si označujeme
styl jako „indický punkfolklór“.
Hrajete ve stejném složení do dnes?
Hráči přichází a odchází, ale asi tak půlka členů je původních.
Hrajete vlastní skladby nebo převzaté?
Produkujeme hlavně vlastní skladby, ale nebráníme se ani parodiím
na známé hvězdy, jako např. Kája Gott či Ivetka Bartošová...
12
Mafík 21
Jak vznikl Váš název? Má to nějaký bližší význam?
HÁDRAMAŠMÁTRÁ znamená uklízečka v jazyce indickém.
Kdyby se Vám poštěstilo a jednou jste byli uznávaní muzikanti,
nestaly by se z Vás namyšlené hvězdy? Nerozpadli byste se?
Jsme nenamyšlené hvězdičky, svolné k jakémukoliv konstruktivnímu
dialogu. A jestli se někdy rozpadneme? Tak to jedině že by se každý z
nás rozpadl sám a po částech, jako Michael Jackson.
Jakého cíle byste v budoucnosti chtěli dosáhnout? Mátě nějaký
takový sen?
Zahrát si někdy na folklórním festivalu v Indii.
Co byste vzkázali našim čtenářům?
Nebojte se naší hudební říše a pamatujte, že “PUNK NENÍ MRKEEEV!!!“
Vtipy o hudbě
1) „Můj manžel mě ještě po deseti letech dokáže chytit za ruce…“
„Doopravdy?“ závidí kolegyně.
„Jo, vždycky když chci hrát na klavír…“
2) Dva blázni našli samopal. Jeden povídá:
„Hele saxofon. Já budu tlačit a ty foukej…“
3) Učitel hudby varuje žáka:
„Jestli mě budeš ještě zlobit, tak namluvím tvé matce, že máš velký
talent.“
4) Pan Novák je na koncertě, zády k publiku hraje klavírista. Sousedka
se ptá: „To je Beethoven?“ „Nevím, musím počkat, až se obrátí!“
5) Před učitele hudby předstoupil žák Honza, otevřel houslové pouzdro
a z něho vypadl samopal.
„Propána,“ zaječel Honza, „táta je s houslemi v bance…“
6) Můj syn hraje druhé housle...
ty první jsem mu zlostí rozšlapal.
7) Na koncertě se nakloní pán k sousedovi a šeptá mu do ucha:
„Ta zpěvačka má ale příšerný hlas. Nevíte, kdo to je?“
„Moje dcera.“
„Tak to promiňte, to bude asi tou písní, ta je opravdu hrozná. Rád bych
věděl, kdo ji složil!“
„Já.“
Mafík 21
13
8) „Už druhé Vánoce se mi podařilo udělat své dcerce ohromnou radost.“
„A čím?“
„Vloni jsem jí koupil klavír a letos ho prodal.“
Hudební legendy
aneb na čem si ujížděli naši rodiče.
Autorka: Olga Studená
Něco jako 60., 70., 80. a 90. léta nám už nic neříkají, ale právě v těchto
letech se narodili naši rodiče a právě v těchto letech byli stejně staří,
jako jsme teď my. Byli to taky puberťáci jdoucí s módou. Jenže tehdy
vůbec nevěděli o nějakém Davidu Guettovi nebo Lady Gaga. Zpívali si
jedině o nějakých neposlušných teniskách, které stejně mít nebudou.
Ovšem v tomhle období se rozjíždí i první diskotéka. Ano, znali ji i tehdy. Úplně první se objevila ve Francii. Takže teď můžeme jedině poslat
děkovný dopis do Francie, že měli super nápad. Pro někoho však byla
diskotéka moc měkká, tak raději zvolil nějaký pořádný rockový koncert.
Někteří šli na AC/DC nebo na pomalované Kissáky. Všichni měli stejné
masky, takže občas byl problém rozeznat kapelu od publika. Někteří
netuší, proč vůbec nosí ty podivné černobílé masky. Někdo řekne, že je
to jen trapárna, ale je v tom mnohem víc než jen image kapely. Jednou
jel frontman kapely v autě a měl autonehodu. Spálil si obličej, takže měl
zjizvenou tvář. Proto odmítal dál vystupovat v kapele. Ostatní členové
nechtěli, aby se skupina rozpadla, tak došli se šíleným nápadem pomalovat si xichty.
Autorka: Gabriela Hnidáková
¨Naše hudba naší generace je vážně super cool.
Máme dobré skupinové kategorie např.:
Punk, Metal, DnB, Rap, Hip Hop,
Pop a také pomalá hudba.“
¨Dnešní hudební styl je katastrofa, nemá hlavu
ani patu. Hudba 60. let, např. Brouci jako Beatles, Smokie, Roling Stones nebo ACDC, to byla
jiná. Představitel skupiny Beatles John Lenon
vnesl do hudby pochopení, shovívavost a mír.
Dnešní hudba mezi lidi vnáší nevraživost, nesnášenlivost, nenávist a rasizmus.“
14
Mafík 21
Zábava
Film
Novinky ze světa filmů:
Autorka: Míša Komlošová
BEZ DECHU
Bez dechu je akční film, ve kterém mladý kluk jménem
Nathan Harper (Taylor Lautner) jednoho dne objeví svou
fotografii na webové stránce s pohřešovanými dětmi. Rychle zjišťuje, že lidé, se kterými celou dobu žije, nejsou jeho
skuteční rodiče. Rozhodne se zjistit svou pravou identitu,
jenže do cesty se mu začnou plést vládní agenti. Všechno
se čím dál tím víc komplikuje, ale Nathan se prostě nehodlá
vzdát…
ZKAŽENÁ ÚČA
Už podle názvu je docela jasné, že tenhle film bude komedie. Hlavní
role obsadili Cameron Diaz s Justinem Timberlakem. Diaz
hraje zlou, sprostou a naprosto nevhodně se chovající učitelku, která pije a bere drogy. Jakmile se s ní rozejde její
snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho bohatého a pohledného náhradníka (Timberlake). Problém je však v tom, že
jeho přízeň se snaží získat i její přehnaně aktivní kolegyně
Amy…
ALOIS NEBEL
Alois Nebel je české animované drama, jehož příběh se odehrává na
podzim roku 1989. Nebel (Miroslav Krobot) je tichý samotář, kterého
čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť násilného odsunu Němců po 2. světové
válce. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý (Karel Roden),
který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace nakonec
Nebela přivedou do blázince a
přijde o místo výpravčího. Po
čase se Nebel rozhodne vrátit
zpět na ono místo, aby souboj
s temnými stíny minulosti dovedl do konce…
*Tenhle film je zajímavý už
jen proto, že v něm hrají opravdoví herci a je upravený na animovaný!
Mafík 21
15
Autor: Kuba Hrbáček
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2
Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi. V
tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem
do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce
tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset podstoupit oběť největší, když
se přiblíží rozhodující bitva s Lordem Voldemortem.
Alvin a Chipmunkové 3
Dovolená tří malých zpěváčků s jejich milovanými Čiperkami se změní z luxusní plavby na dobrodružství na opuštěném ostrově. Zkoušejí různé varianty jak najít cestu
domů, dokud nezjistí, že jejich ostrov není
tak opuštěný, jak se doposud zdálo.
Bastardi 2
Druhý díl začíná krátce
po smrti největšího bastarda Michala Dostála.
Po úspěchu prvního dílu
hlavně u dětí a mládeže
se začala točit dvojka;)
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan (Kristen Stewart) a
Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na
líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho
a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí ale
netrvá dlouho. Bella, zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy zjišťuje, že čeká
dítě. Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální
hrozbu. Čeká ji tedy bouřlivý rok plný lásky…
Spy Kids 4D: Stroj času
Čeká nás další pokračování úspěšné populární trilogie. Marissa Cortez
Wilsonová má vše, po čem touží - úspěšného a pohledného manžela,
nádherné miminko a dvě úžasně chytré nevlastní děti… Jenže nic není
tak růžové, jak se zdá. Její malá dcera si dělá, co chce, dvojčata, Rebecca a Cecil, ji jemně řečeno nesnáší a manžel by ani nepoznal, že doma
žije se superšpionkou. Marissin svět se otočí vzhůru nohama, když šílený padouch hrozí ovládnout svět a ona je povolána do akce. Kromě ní
jsou však do záchranné mise zapojeni i Rebecca s Cecilem. Nejen že zjistí pravou totožnost své macechy, musí také zapojit své mozkové závity
16
Mafík 21
Nejděsivější HORORY za poslední rok?
Paranormal Activity 3 (2011)
I kvůli maximálnímu požitku z filmu zůstává jeho příběh úzkostlivě střežen. Prozradit lze snad jen to, že v něm
znovu vystupují hrdinky předchozích dvou dílů, paranormálními aktivitami pronásledované sestry Katie a Kristi, s
nimiž se vrátíme ke kořenům zla.
Insidious (2010)
Jsou místa, kam nepatříme, ale bezděky se tam dostaneme. Film vypráví o mladé rodině a jejich synovi, který po
svém otci nevědomky zdědil jistou velice zvláštní schopnost. Tato schopnost se nazývá astrální projekce. Je to
schopnost opustit své fyzické tělo a cestovat na jiná místa
v astrální (duševní) formě. Chlapec již cestuje dlouho a dostává se tam, kam by se žádný člověk nikdy dostat neměl.
Zatímco je jeho fyzická schránka posedlá zlými duchy, duševní je uvězněna v jiné dimenzi.
Vřískot 4 (2011)
Sidney Prescott, nyní autorka nové self-help knihy, se
vrací domů do Woodsboro, které je poslední zastávkou jejího turné k vydané knize. Tady se opět spojí se šerifem
Deweym a Gale, kteří jsou nyní manželé, a svou sestřenicí
Jill a tetou Kate. Naneštěstí její návrat přiláká zpátky i
Ghostface a tím se Dewey, společně s Jill, jejími kamarády
a celým městečkem Woodsboro dostávají do nebezpečí.
Grave Encounters (2011)
Lance Preston a jeho skupina Grave Encounters natáčí jednu z epizod reality show o lovení duchů v opuštěné
Collingwoodské psychiatrii, kde se dlouhé roky objevovaly
nevysvětlitelné jevy. Skupina se nechá zamknout vevnitř
budovy a vtom začíná horové vyšetřování.
Mafík 21
17
Šmoulové
Autorka: Gabriela Hnidáková
Tyhle milé modré postavičky znají zřejmě všichni z nás. A to ať už
mluvíme o dospělých, či o dětech. Největší popularitě se těšily v 90. letech, kdy dělaly společnost dětem po celém světě. Uplynulo však dvacet
let a Šmoulínka, Taťka Šmoula či Šmoulínek jsou zase zpět! Šmoulové
opět hýbou světem. Vrátili se totiž na televizní obrazovky a tentokrát
opravdu ve velkém stylu! Pokud alespoň trochu sledujete dění v oblasti
kinematografie, pak víte, že máme na mysli celovečerní „šmoulí“ film ve
formátu 3D.
Šmoulové jsou si velmi podobní, všichni jsou modří, malí, mužského
pohlaví (až na Šmoulinku, Sašetku a Babču), oblečení do bílých kalhot
(jen Taťka Šmoula nosí červené, Dědeček žluté s kšandami, Šmoulíček dupačky, Farmář nosí zahradnické oblečení, šmoulata mají různá
trička a Divoušek je odděn do listů) vzadu s dírou na malý ocásek a na
hlavě nosí frygickou čapku. Jejich příběhy jsou velmi jednoduché a vždy
hrdinské. Často říkají cokoli se slovem „šmoula“, aniž by bylo přesně
jasné, co tím myslí, například: „Jdeme šmoulovat ke Šmoulí řece.“ Přesto si navzájem velmi dobře rozumějí. Někteří se objevují pravidelně, jiní
jsou vytvořeni pro určitý díl a dál se již neobjevují (například šmoula
Divoch).Šmoulové si staví domky v houbě nebo z kamene. Člověk nemůže najít šmoulí vesnici, pokud ho tam sám nedovede nějaký šmoula.
Později také vznikla hra se jménem Potvora Monika.
Můj názor na film Šmoulové 3D
Podle mě je to mnohem lepší než ti kreslení. Šmoulové 3D jsou pro
všechny, nejen pro děti, ale i dospělé, protože tenhle film má opravdu
„šťávu“. Mně osobně se šmoulí film moc líbil, protože byl zábavný, ale
chvílemi děsivý a také smutný.
Nesmrtelní Šmoulové
Autorka: Nikola Sobotková
Zhruba před 25 lety byli Šmoulové tehdejším hitem pro všechny děti.
Nyní jsou opět na vrcholu hitparád. Všechny děti
stejně jako moje mamka, tehdy asi šestiletá, s nadšením očekávaly každý víkend nové a nové díly šmoulí
vesnice.
I tehdy se vyráběly jejich plyšové postavičky, penály s potiskem šmoulů, pera, samolepky, ale nebyla
taková možnost je koupit jako nyní. Byli k sehnání
jen ve velkých městech a to málokdy. Navíc, kdo je
sehnal, považoval se za nejlepšího ve třídě. Šmoulové
18
Mafík 21
se objevili i jako potisk oblečení. Dokonce se prodávala i šmoulí zmrzlina. To vše se dnes zase objevuje. Kdybychom se dnes vydali do města,
zjistíme, že téměř za každou výlohou je postavička šmouly.
Je zajímavé jak se dokáže svět okolo nás měnit, a přesto jsou věci, dejme tomu po 30 letech, které vyskočí jako super hit a rodiče je znají již
z dětství. Stejně tak je tomu v oblečení: materiály látek a styl odívání se
vracejí. A v muzice - zpěvák převezme 20 let starou písničku, malinko
ji upraví do moderního stylu a opět se stane mega hitem hitparád. Nyní
se pro dnešní děti Šmoulové vrátili ve stejných pohádkových příbězích.
Jen ta technologie pokročila a děti si je mohou zhlédnout na DVD a v
kinech ve 3D. Kdežto v dřívější době děti musely přijít k televizi v pravý
čas, aby díl neprošvihli. Dřív prostě nebyla DVD, aby si je mohli pustit
znova. V televizi běžely maximálně 2 programy. Nebyl internet, abyste si
Šmouly stáhli z YOU-TUBE na DVD. O porovnávání doby by nám mohli
vyprávět spíše babičky a dědečkové. Ale rozdíly potvrdí i moje mamka,
která rozhodně není tak stará, a tu spoustu změn v tehdejší a dnešní
době může porovnat.
Rozhovor s Romanou Sobotkovou:
Co si vybavíš pod pojmem Šmoulové?
Taťka Šmoula, Šmoulinka, Gargamel a jak si musím každý víkend
přivstat, abych neprošvihla další díl mého tehdy oblíbeného seriálu.
Pamatuješ si na nějakou Šmoulí písničku?
Branný den
Kterou postavičku jsi měla nejradši?
Šmoulinku, jako asi každá malá holčička.
Podíváš se i dnes ráda na seriál Šmoulové, když běží v televizi?
Ano, s mladší dcerou se rády podíváme. Vše je stejné, jak si pamatuji,
jen ty hlasy jsou jiné, než si pamatuji.
A na závěr malá úvaha, která stojí za zamyšlení:
Z rozhovoru s mamkou vyplývá, jak malé měly tehdy možnosti. Už
jen v tom - dívat se na televizi - Česká televize, která nabízela jen 2
programy, výběr velice zužuje, každá domácnost měla jednu televizi.
Dnes máme v každé domácnosti 2-3 televize, videa, DVD, satelity a internet. A tak se zamýšlím: „Hrůza, co oni dělali, když nemohli využívat
tuto všechnu technologii?“ A odpověď na moji otázku je jednoduchá, i
když pro dnešní generaci asi nepochopitelná. Již od dětství dříve více
pomáhali rodičům a ve volném čase si hráli s dětmi navzájem, a to za
každého počasí.
A dnešní mládež? Televize a internet je přednější než kamarád.
Mafík 21
19
Literatura
Škola, základ života…
Autorka: Olga Studená
Ranní slunce procházející skrz žaluzie dopadalo na mou tvář. Lehce
mě šimralo přes oční víčka a tiše šeptalo: „Vstávej, už je čas.“ Šimrání
mě však k probuzení nedonutilo, jen jsem se otočila na bok a spala dál,
ovšem maminka a její líbezné pohlazení už ano. Ještě jsem neměla ani
otevřené oči a už jsem viděla blesk fotoaparátu. Ano, maminka a její
záliba ve focení. „Tenhle velký okamžik se přece musí zdokumentovat,“
povídá s úsměvem na tváři. Tenhle úsměv jí zůstal po celé ráno, jen já
jsem měla v břiše takový nejistý pocit. Hladem to nebylo, protože jsem
měla výtečnou snídani. Nebyl to strach, ani pocit štěstí. Nedalo se to
popsat, ale zažívá to každý, když jde do něčeho neznámého. Byla jsem
zvyklá celé odpoledne si hrát se svými kamarády ve školce. Chodit na
procházky, stavět malé bábovičky na písku a po obědě „spát“ (vždy jsme
lehávali na lehátkách, ale nikdo nespal ☺ ). Tenhle režim vyhovoval jak
mě, tak i ostatním, ale teď se z malých mrňousků stávají školáci. „Neboj
se, ve škole je to fajn,“ řekla mi mamka (ano, první třída byla fajn, ale
rok od roku se to zhoršovalo). Nachystala mi věci na oblečení. Nejlepší
halenku, sukni a boty. Byla jsem vystrojená, jako bych už promovala, ovšem nastupovala jsem teprve do 1. třídy. Stáli jsme před školou
a s očekáváním sledovali dveře, kdy konečně přijde školník a otevře
je. Nečekala jsem tu sama. Potkala jsem tu plno kamarádů ze školky. Všichni jsme měli v očích takové malé jiskřičky tajemna a nadšení,
protože nikdo nevěděl, do čeho leze. Najednou do velkých skleněných
dveří vešel vysoký plešatý pán s modrou čepicí. „Dobré ráno,“ zakřičel s širokým úsměvem. „Dóóbréé rááno,“ všichni odpověděli. Je to tu,
stála jsem před velkými dveřmi a měla poprvé vkročit do školy. Nevím,
kterou nohou jsem vykročila. Občas to vypadá, že pravou a jindy zase
levou. Ve třídě to vypadalo skoro jako u nás ve školce. Na zemi byl velký modrý koberec, a na zdech visely krásné obrázky, jen tam překážely
lavice. Hned jsem se do jedné posadila, vedle Majkla. Znali jsme se už
ve školce, tak jsem chtěla sedět s někým, kdo je mi trochu blízký. Na
lavicích jsme měli připravenou živou abecedu a písmenka s číslicemi na
vystřihování. Crrrr, to bylo to osudné první zvonění. Všichni už seděli
vzorně v lavicích. Rovná záda, ruce na lavici a nohy v pravém úhlu. Do
třídy vešla paní učitelka v krásném modrém kostýmku a určitě s novým
účesem. „Milé děti, už jste prvňáčci. To na sebe berete hromadu úkolů
a zodpovědnosti. Jsem a budu vaše třídní učitelka až do 5. třídy základní školy,“ řekla nám svým milým hlasem. Pozdravila i rodiče, kteří si
dokumentovali, jak se jejich malé dítko stává školou povinné. Po všech
formalitách si začala každého jednotlivě volat a vítat ho ve škole. Někteří
20
Mafík 21
donesli kytičku, druzí zase bonboniéru. Těch prvních 45 minut uteklo
rychle. Příští den už jsem šla s aktovkou. Procházeli jsme si školu a
seznamovali se. Uběhlo to tak rychle, že už jsem byla na konci první
třídy. Dostávala jsem samé hvězdičky a berušky.☺ Celých 9 let uteklo
jako nic. Paní učitelka z první třídy šla do důchodu, tak jsme dostali
novou, stejně šikovnou. I složení naší třídy se pozměnilo. Mnoho našich
kamarádů i nepřátel k nám přišlo, nebo nás opustilo. Za pár měsíců vás
opustíme i my. Nejsme ve složení, ve kterém jsme nastoupili, ale jsem
vděčná za vše, co jsme zažili. Průšvihy i smích. Nezapomenutelné okamžiky. Příštím rokem budeme i my těmi „malými“ prvňáčky a budeme
to vše zažívat od začátku.
Za 9 let školy jsme prožili:
* 27 000 zvonění
* 2 250 velkých přestávek
Příběhy pro náctileté
Autorka: Nikola Sobotková
Když jsem chodila do páté třídy, přišla paní učitelka s nápadem zúčastnit se soutěže „Staň se spisovatelem - vyrob si svoji knihu“. Ihned
mě tato myšlenka zaujala, protože jsem si již delší dobu různé příběhy
nebo pohádky vymýšlela. Hned jsem začala pracovat na svojí knize.
Původně to měl být jen jeden příběh, ale mě jich napadlo hned několik. Nechala jsem se inspirovat svými sny, pohádkami, ale i událostmi,
které se udály v mém životě. Knize jsem dala název Příběhy pro náctileté. Obsahuje příběhy se šťastnými konci, jak už to v pohádkách a
filmech bývá. Vždyť každý by si ve skutečném životě přál, aby vše dobře
dopadlo.
Dnes jsem v sedmé třídě a brzy mi bude třináct let. A i v tomto věku
vnímám, kolik špatného se v našem životě děje. Stačí si jen pustit televizi, kde vidíme, jak denně umírají lidé třeba při autonehodách a na
následky nemocí. Ale hlavně je spousta únosů, přepadení atd.
A proto si myslím, že není nic špatného na tom, když si přečteme nebo
vymyslíme pár příběhů se šťastným koncem. I když oproti realitě se
zdají být trochu naivní. V knize mám i spoustu obrázků. Jeden příběh
je upravený z toho, co jsem prožila se svojí bývalou kamarádkou.
Píšu také texty k písním a básně. Zrovna minulý týden jsem vymyslela
jednu na hodinu literatury, kde nás učí paní učitelka Dobrovolná. Inspirací mi byla moje kdysi nejoblíbenější pohádka - Kráska a zvíře. Nedávno jsem dokončila další knihu ve stylu jednoho příběhu, nazvanou
Andělská pomoc. O němž se Vám mohu zmínit třeba příště.
Mafík 21
21
Kráska a zvíře
Autorka: Nikola Sobotková
Starý dům, rozbitá brána
a v té stojí krásná panna.
Dlouhé vlasy, rudé rty,
prosté šaty, žádné boty.
Ve zvířeti však dobré srdce bije
a o dívku denně s láskou pečuje.
Dlouhý čas v paláci dívka je,
zvíře ji beznadějně miluje.
Čím dál více po ní touží,
škaredá tvář ho však souží.
Na tváři smutný výraz má,
matce i sestře vždy pomáhá.
O trochu přízně pokorně bojuje
a otce svého nadevše miluje.
Jednoho dne se však zázrak stane!
Dívka řekne: Miluji vás, můj pane.
Políbí jej na ústa...
„Budu vaše nevěsta.“
A za to vše dobro její,
krutý osud teď čeká ji.
Na starý hrad ke zvířeti,
ač nechce, musí jíti.
Tak vysokou oběť žádá zvíře,
pro pouhý kvítek rudé růže.
Tvář zvířete v líbeznou se změní.
A to je konec vyprávění.
Každý ze zvířete zde hrůzu má,
vždyť kráska je tak mladá a nevinná.
Už s hrůzou kráčí po schodech
a strachy se jí tají dech.
Disney vs. Herz
22
Mafík 21
Reportáž
Velká pardubická… a já.
Autorka: Olga Studená
Ták, a je to tady. Celý rok na to každý koňák čeká. Velká pardubická
je tu. Téměř každý, kdo tu je, je vystrojený. Pro někoho je to sláva, jen já
tu jsem v riflích a zimní bundě, která jde vidět na míle daleko, protože
je neskutečně modrá. ☺
Jsem tu od samého „slavnostního zahájení“. Moc slavnostní není, protože starostku Pardubic není slyšet,
obraz na velkém promítacím plátně
hraje modrofialovočervenými barvami. Takže první dojem? Mám chuť
jet domů. Ovšem posunu se trošku
v čase, protože vám tu nebudu vypisovat každý jednotlivý dostih, který
se tu jel (bylo jich celkem 8). Na to je
moc malý tenhle časopis. Stojím na
kopci u Paddocku a pozoruju koně,
kteří pojedou Velkou. V duchu jen
přemýšlím, na koho bude nejlepší vsadit, abych z toho měla nějaký zisk.
Musím taky však počítat s tím, že se může cokoliv stát. Jenže to je až ta
poslední věc, co mě zajímá. Koně takhle chodí 10 minut a mě už to přestalo bavit, tak si jdu raději vsadit. Vybrala jsem si Klause. Je označen
za favorita, takže by se mohl dostat mezi první 3 místa. Rozhodla jsem
se na něho obětovat 150 korun. Sice jsem se dlouho přemlouvala, abych
je vsadila, ale risk je zisk.
Zase se maličko přesuneme. Tentokrát na začátek dostihu. Sedím na
tribuně a mrznu. Pár lidí, co kolem prošlo, na mě nechtěně (alespoň
myslím, že to bylo nechtěné) vystříklo pár kapek svařáku. Takže má
krásně modrá bunda je už červenomodrá. Hodiny ukazují přesně 16:25
a koně běží na start. Komentátor
dává pokyn ke startu. Raz, dva, tři a
už běží. Každý fandí tomu svému favoritovi. Nejvíce lidí ovšem fandí Váňovi staršímu. Jako by jim nestačilo
těch 7 vítězství co vlastní. „Tiumen,
Tiumen!“ křičí jeho fandové, ale Tiumen se drží nějak pozadu, takže to
vypadá pro Klause i mě dobře. Abych
dala najevo podporu Klause tak si řvu: „Klausi, Klausi!“ Jenže stalo se
něco nečekaného. Zulejka, taky jeden z favoritů padá. Doufám, že to niMafík 21
23
jak Klause nerozhodí a poběží v klidu dál. Jakmile se mi tahle myšlenka
v hlavě objevila, tak slyším komentátora: „Klaus klopýtl a shodil žokeje,
takže je vyřazen z dostihu.“ „Néééééé!“ Ozvalo se v tribunách i na place
pro stojící. Takže můj zisk se proměnil v prach a 150 korun v lísteček se
sázkou. Sixteen si jede životní závod.
Vede Velkou pardubickou. To se ještě
nikdy nestalo. Už je to celkem koňská babička, takže potlesk jí patří obrovský. Zvon ohlásil poslední cílovou
rovinku a najednou se tam vynořil i
Váňa s Tiumenem. „Kruci, co ten tam
dělá“ slyšela jsem jednoho dědulu za
mnou. Všichni stojí a podporují Sixteen a Tiumena, i když jejich favorité
už dávno spadli. „Pojď! Jeď! Přidej!“
překřikují všichni. Poslední metry a Váňa Tiumena žene kupředu. Ano,
ano… Váňa zase první. Už má 8. vítězství. Že mu to už není trapné….
Následují různé ceremoniály, které už nemusím vidět. Tak jedu domů,
naštvaná a o 150korun chudší, ovšem s luxusním zážitkem.
Vychytávky
FACEBOOK
Autorka: Monika Zapletalová
Se svými 750 miliony aktivních uživatelů je jednou z největších společenských sítí na světě. Je plně přeložen do šedesáti osmi jazyků. Jeho
zakladatelem je Mark Zuckerberg, bývalý student Harvadovy univerzity.
Tento systém byl původně omezen pouze pro studenty Harvardovy univerzity, pod doménou thefacebook.com. Během dvou měsíců se rozšířil
na další. Nakonec byl zpřístupněn pro všechny uživatele s univerzitní
e-mailovou adresou (.edu, .ac, .uk atd.) a pro některé schválené zahraniční univerzity. V Česku byla první takto zpřístupněná vysoká škola
Masarykova univerzita. Od února 2006 se začaly do systému připojovat
některé národní obchodní společnosti. Od srpna téhož roku se mohl
připojit kdokoliv starší 13 let. Začátkem prosince 2007 se stal se svými
57 milióny aktivních uživatelů stránkou s největším počtem členů mezi
studentskými weby. Během jednoho roku se dostal Facebook z 60. na
7. pozici mezi nejnavštěvovanějšími stránkami světa.Společnost Facebook vydělává hlavně na reklamách na stránkách, které jsou přesně
cíleny podle zájmů uživatele a jeho chování na tomto webu. Hodnota
společnosti byla v roce 2006 odhadována na 100 miliónů dolarů. Server
24
Mafík 21
TechCrunch v 2005 oznámil, že má na Facebooku profil 85 % studentů
amerických univerzit, z nichž se 60 % přihlašovalo denně.
Jméno serveru vzniklo z papírových letáků zvaných Facebooks, které
se rozdávají prvákům na amerických univerzitách. Tyto letáky slouží k
bližšímu seznámení studentů mezi sebou.
Možnosti systému
Můžete zde sdílet fotky nebo videa. Každý uživatel má svou vlastní
zeď neboli The Wall, na kterou mu mohou ostatní uživatelé psát vzkazy. Můžete si zde posílat dárky, vzájemně se „šťouchat“ nebo plánovat
různé události. Dají se zde také hrát hry, například Mafia Wars nebo
některými lidmi tolik nenáviděné FarmVille. Mezi další funkce patří také
Friends For Sale.
Statistiky
Aktivních uživatelů: 800 miliónů (9/2011)
Průměr nových uživatelů za den: 250 000
Zhlédnuté stránky: Přes 65 miliard za měsíc
Vyhledávání: Přes 500 miliónů za měsíc
Velikost indexu vyhledávání: 200 GB
Největší země: USA, Kanada, Spojené království
Největší sociální sítě: Londýn, Velká Británie,
Toronto, Kanada
Pořadí v návštěvnosti všech webovských aplikací na světě: 3.
Fotografií: 1.7 miliardy (průměrně 44 fotek na
uživatele)
Problémy Facebooku
Byl zakázán v některých pracovištích a školách pro sdílení nevhodného obsahu. Je blokován například v Sýrii, údajně z důvodu pomlouvání
vládních autorit přes Facebook. Také nechtěně umožnil pomocí aplikace Beacon ostatním přátelům zjistit, co daný uživatel nakupuje na
internetu.
Kanadská komise pro soukromí obvinila společnost Facebook z porušování kanadského zákona o shromažďování osobních údajů, které si
provozovatel ponechává i poté, co se uživatelé ze sítě odhlásí.
Film
Pokud chcete vědět více o jeho vzniku, podívejte se na americký film
The Social Network.
Mafík 21
25
Rozhovory
Dvojstranu připravila: Míša Komlošová
V říjnu navštivila naši školu lektorka anglického jazyka Nikki Fořtová.
Nikki se narodila ve Velké Británii českým rodičům, kteří tam emigrovali. Vyrostla v Anglii, v současné době žije a pracuje v ČR.
Míša Komlošová jí položila pár otázek, takže můžete trénovat angličtinu.
Sign of zodiac: Capricorn.
Your favourite
meal: Anything with salmon.
drink: Non-alcoholic = Sparkling Water, Alcoholic =
White wine Tramin Cerveny
actor: John Malkovich.
actress: Meryl Streep – she’s such a versatile actress.
film: There are too many good films to think of just
one. A film I watched last year that I thought was really well done was Kick Ass.
book: The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov.
clothes: Jeans and a comfy jumper.
hobbies: Swimming and walking.
music: My taste in music is very eclectic. I like anything from Brit pop
to Beethoven.
Do you like Czech food? And what’s your favourite?
I LOVE Czech food and my favourite “dish” is Kulajda.
Have you ever watched Czech movies?
Yes, and I really like them. The last Czech film I watched was Roman
pro Zeny. It was very funny.
Do you visit your home in England?
I try to. I usually go home about twice a year.
Do you like to teach Czech students?
Yes, very much.
What is your favourite place in Czech Republic?
I think Cesky Krumlov is the most beautiful city in the Czech Republic,
but I adore Prague. I like big, beautiful cities, so Prague is the perfect
place for me.
What do you do in your free time?
Sleep ☺ At the moment I’m studying quite a lot in my free time. I’m
doing a degree online with a British university, so when I’m not working,
I’m reading or writing essays.
What kind of music do you like?
I like Brit pop and music from the UK that was popular in the late
1990s, for example bands like Blur and the Stone Roses.
26
Mafík 21
Přespolní běh
˝Autorka: Míša Komlošová
Dne 29. září se žáci naší školy zúčastnili U Červených domků „přespolního
běhu“. Za naši školu nás reprezentovali: Šárka Dobrovolná, Karel Dobrovolný,
Jakub Švehla, Jakub Hašlík, Žaneta Osičková, Michal Kudláč, Daniela Křenová
a Jana Mastihubová. Udělali jsme rozhovor se Šárkou Dobrovolnou (IX.B), která
je jednou z účastnic.
Kolikátá jsi skončila?
Byla jsem na 54. místě přibližně z 80 lidí.
Kolik tam bylo asi tak lidí?
To přesně nedokážu odhadnout, ale opravdu hodně.
Jak to všechno probíhalo?
Závod byl rozdělený na dvě skupiny (kluci a holky), které
byly ještě rozdělené na mladší a starší. Nebyli tam jen základní školy, ale i střední.
Baví tě hodně běhat? Chodíš do atletiky nebo nějakých
sportů?
Popravdě docela ano. Zatím hraju jen stolní tenis a do atletiky nechodím, ale myslím, že by mě bavila.
Kdo z učitelů tam s vámi byl?
Byl tam s námi pan ředitel. Je moc hodný, pořád nás povzbuzoval a uklidňoval, což bylo zapotřebí.
Největší sympaťák z Vančurky
Oblíbené styly hudby, písničky, zpěváci, skupiny?
Hip hop, občas i rock, totální nasazení , ELIOT ZET, Rest
a H16
Nejoblíbenější jídlo?
smažák s hranolkami
Oblíbený film?
Rychle a zběsile 5
Trenky nebo slipy?
Trenky.
Oblíbené žvýkačky a voňavka?
Mám rád modré orbit, playboye a Davida Beckhama (voňavky).
Jaký typ holky se ti líbí?
Musí být celkem pěkná. Hlavně nesmí být namyšlená, panovačná, pomlouvačná a úplně blbá. A HLAVNĚ MUSÍ UMĚT DOBŘE VAŘIT.
Proč už nenosíš nagelované vlasy, když ti to tak slušelo?
Ráno je zima a nosím kapuci. Zase začnu. Jako fakt mi to slušelo?
Ano, slušelo, možná i proto ses stal nejkrásnějším klukem na škole. Co
plánuješ do budoucna ? Budeš se věnovat modelingu?
Modeling? ☺ To nehrozí v žádném případě. Na školu bych chtěl jít do Břeclavi
na obor mechanik-elektonik.
Mafík 21
27
Přehlídka prvňáků
Tř. uč.: Mgr. J. Kurzová
Michaela Kolečková
Tř. uč.: PaeDr. Z. Letnická
Martin Šupa
Šárka Zadražilová
Tř. uč.: Mgr. Z. Vacenovská
Andrea Hošáková Pavel Pjantek
28
Mafík 21
Martin Pavlík
Download

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011