Příklady k procvičení – DPH, peníze na cestě
Doklad a název účetní operace
MD
FAP-1 za materiál
cena bez DPH 10.000,- Kč
20% DPH
,- Kč
cena celkem
,- Kč
FAV-1 za provedené služby
cena bez DPH
,- Kč
10% DPH
,- Kč
cena celkem 20.000,- Kč
cena bez DPH 500,- Kč
20% DPH
,- Kč
cena celkem
,- Kč
cena bez DPH 5.000,- Kč
10% DPH
,- Kč
cena celkem
,- Kč
cena bez DPH
,- Kč
20% DPH
,- Kč
cena celkem 600.000,- Kč
cena bez DPH 14.000,- Kč
20%DPH
,- Kč
cena celkem
,- Kč
VPD-1 nákup nafty do služebního auta
PPD-1 za poskytnuté účetní služby
FAP-2 nákup dlouhodobého majetku
FAV-2 za prodej zboží
VPD-2 převod peněz z pokladny na běžný účet
60.000,- Kč
VBÚ-1 vyúčtování odvodu peněz na bankovní účet
60.000,- Kč
VBÚ-2 vyúčtování převodu peněz z účtu na pokladnu
20.000,- Kč
PPD-2 převod peněz z běžného účtu na pokladnu
20.000,- Kč
VÚÚ-1 banka poskytla firmě úvěr
1.000.000,- Kč
VBÚ-3 banka připsala úvěr na běžný účet firmy
1.000.000,- Kč
D
Download

Příklady k procvičení – DPH, peníze na cestě Doklad a název účetní