1. Přeloučská výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků
a králíků s teddy genem
Konaná dne 9.8.2014 v areálu ZO ČSCH, Vrchlického 401
Vážení chovatelé a přátelé teddy králíků,
dovolte mě, abych Vás pozvala na speciální výstavu teddy králíků, která se koná v areálu ZO
ČSCH v Přelouči, Vrchlického 401, dne 9. srpna 2014.
Konání akce zaštiťuje Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd ve spolupráci se ZO ČSCH
Přelouč.
Na výstavě bude možné získat následující tituly:
Čekatelství šampiona (pro všechny králíky, kteří dostanou 94 bodů a více),
Nejlepší jedinec výstavy (BOB = best of breed),
Nejlepší senior výstavy (králíci od 3 let a výš)
Nejlepší dospělá samice ZTd (samice od dokončeného 12 měsíce života)*
Nejlepší dospělý samec ZTd (samici od dokončeného 12 měsíce života) *
Nejlepší mladá samice ZTd (samice od 6 měsíců do 1 roka života) *
Nejlepší mladý samec ZTd (samec od 6 měsíců do 1 roka života) *
Nejlepší baby samice ZTd (samice od 3 do 6 měsíců) *
Nejlepší baby samec ZTd (samci od 3 do 6 měsíců) *
Nejlepší jedinec ZBTd
Nejlepší jedinec zakrslého s teddy genem
Zakrslý teddy (ZTd), Zakrslý teddy beránek (ZBTd) a zakrslý s teddy genem budou
hodnoceni ve výše uvedených kategoriích odděleně.
Pořadatel si vyhrazuje právo kategorie rozšířit či případně rušit v souvislosti s počtem
přihlášených zvířat.
* věk zvířat bude počítán kalendářně! Nikoli dle týdnů.
1
Výstavní podmínky:
Výstavy se mohou účastnit všichni chovatelé, ať už jsou čeleny ČSCH či nikoli, ať už jsou
členy Klubu chovatelů Teddy či nikoliv. Výstavu lze obeslat králíky ZTd, ZBTd a zakrslých
králíků s teddy genem všech barevných rázů i kreseb (i těch, které nejsou uznány
vzorníkem).
Kolekce se hodnotit nebudou.
Pro tuto výstavu jsou považována za dospělá zvířata ta, která v době konání výstavy dosáhla
věku 12 měsíců (pozn. dle ČSCH jsou za dospělé považováni jedinci od 6 měsíců).
Jednotlivci nesmí být v den posuzování mladší 3 měsíců (počítáno kalendářně!).
PŘIHLÁŠKY
Uzávěrka přihlášek: 27. července 2014
Závazné přihlášky zasílat na adresu:
Jana Švecová – Pernštýnské nám. 311, 535 01 Přelouč
popř. elelektronicky (s nascannovaným vlastnoručním podpisem!!!) na e-mail:
[email protected]
Přijetí přihlášky Vám bude elektronicky potvrzeno na Vámi uvedený e-mail.
VÝSTAVNÍ POPLATKY
registrační poplatek za vystavovatele (zahrnuje vstup pro vystavovatele, katalog, registraci) :
člen Klubu chovatelů ZTd a ZBTd: 100,- Kč
nečlen Klubu chovatelů ZTd a ZBTd: 150,- Kč
klecné za prvního přihlášeného králíka: 40,- Kč,
za každého dalšího králíka 25,-Kč
(Klecné bude uhrazeno, i v případě, že králík na výstavu nebude dodán)
Veškeré poplatky spojené s výstavou se platí předem na účet pokladníka klubu (Anety
Glaubaufové) – číslo účtu: 51-5392980257/0100. Chovatel tak bude mít uhrazeny veškeré
poplatky za přihlášená zvířata i v případě, že je na výstavu nedodá. Nevyzvednuté katalogy
budou vystavovatelům zaslány na jejich vlastní náklady. Výstavní poplatek je nutné uhradit
ihned po zaslání závazné přihlášky (nejpozději do termínu uzávěrky, tzn. do 27.7.2014).
Pokud tak nebude učiněno, je Vámi zaslaná přihláška na výstavu považována za
nedokončenou, resp. neplatnou. Platba musí být snadno identifikovatelná, proto pokud se
neshoduje jméno plátce se jménem vystavovatele, uveďte jméno vystavovatele do textové
zprávy pro příjemce (majitele účtu). Příklad výpočtu poplatků viz níže – str. 7.
2
(Z výstavních poplatků bude hrazen posuzovatel, pronájem klecí, prostor, veškeré kancelářské
potřeby, tisk materiálů, kokardy, diplomy adt.; K platbě výstavních poplatků předem nás donutily
předchozí zkušenosti s některými neseriózními vystavovateli, kteří se na výstavu přihlásili, byly jim
připraveny a rezervovány klece a následně bez omluvy nedorazili. Děkujeme za pochopení.)
PŘÍJEM ZVÍŘAT
Zvířata musí být doručena na výstavu v SOBOTU 9.8.2014 od 7.45 do 9.45 hod. A to
pouze osobně.
Při příjmu zvířat bude na místě zkontrolován aktuální klinický stav zvířat – pakliže zvíře
nebude evidentně zdravé (rýma, uslzené oči, zduřelé pohlaví, vylysaná kůže apod.), nebude
vpuštěno do areálu výstaviště. U zdravých zvířat následně dle pokynů pořadatele proběhne
jejich zaklecování.
OCENĚNÍ A CENY
Hodnocení zvířat proběhne v sobotu 9.8.2014, a to za přítomnosti veřejnosti. Za nejlépe
oceněná zvířata budou uděleny ceny. Ceny budou vydávány po ukončení posuzování
nejpozději ale v 16 hod. dne 9.8.2014. Nevyzvednuté ceny budou po dohodě zaslány
vystavovateli na jeho vlastní náklady.
Všichni dárci a sponzoři mohou této výstavě a expozici teddy králíků věnovat věcné dary a
ceny, a to do termínu uzávěrky přihlášek. V tomto případě, prosím, kontaktujte Janu
Švecovou, e-mail: [email protected], mob.: 737 278 507.
V současné době již akci sponzorují:
Jana Švecová www.teddyveseli.websnadno.cz
Lucie Stehnová a Petr Malát www.stemal1.webnode.cz
Hračky ALFA Přelouč – Zdeněk Švec
Vlastík Suchý a Evička Suchá www.teddyodprincezny6.webnode.cz
Blanka Filipiová www.dipsy.blog.cz
Světlana Hrubá www.teddiciodsvetlusky.webnode.cz
Sellier & Bellot www.sellier-bellot.cz/cesky/
Vladimíra Vokounová
Lucie Vokounová
Jana Hudcová - prodejce Dedra
Ing. Zuzana Tesařová www.chovzakrslikralici.cz
3
Naděžda Marvanová www.teddyzkopretinovelouky.websnadno.cz
Lenka a Petr Bezděkovi www.dopravadrobnych zvirat.websnadno.cz
Zdeňka Neumanová www.chsblue.wbs.cz
Tímto všem přispěvovatelům a sponzorům předem děkujeme!
PRODEJ ZVÍŘAT
Prodej zvířat se uskuteční centrálně za Klub prostřednictvím pověřené osoby z Klubu.
Prodejní cena musí být uvedena v přihlášce. Prodávající obdrží 100 % z ceny uvedené na
přihlášce. Kupující zaplatí o 10 % navíc. Rodokmeny nebo výpisy předků předá prodávající
při přejímce králíků. Kupujícímu bude zvíře vydáno po zaplacení a předáno proti potvrzení o
prodeji u pověřené osoby z klubu. V případě, že zvíře bude prodejné až po jeho posouzení,
kupující dostane králíka až po vyhlášení výsledků.
Další ustanovení
Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, napájení, krmení, úhrady škody na zvířatech
vzniklé prokazatelně během průběhu výstavy, avšak v souladu s reglementem EE do výše
čtyřnásobku klecného. Toto se nevztahuje na zvířata, jejichž zdravotní stav utrpěl při
přepravě na výstavu nebo na doporučení přijímací osoby při příjmu zvířat.
Vystavovateli nevzniká nárok na vrácení poplatku z důvodu zrušení výstavy z veterinárních
opatření, přírodních katastrof apod. Vrácena bude pouze poměrná část, a to až po
vyúčtování nákladů výstavy.
Veterinární podmínky
Veterinární požadavky pro králíky:
Chovatel ručí za zdravotní stav svého chovu, králíci musí být očkováni proti
myxomatóze a moru a to 3 týdny až 6 měsíců před konáním výstavy.
Mapka konání výstavy:
4
http://www.mapy.cz/#!q=p%25C5%2599elou%25C4%258D%252C%2520vrchlick
%25C3%25A9ho%2520401&t=s&x=15.569283&y=50.033971&z=15&d=addr_9831623_1
5
Několik parkovacích míst je v areálu výstaviště
Nedaleko Přelouče v obci Břehy je rybník Buňkov s kempem
Mezi obcemi Lohenice a Mělice jsou písníky – moc pěkné koupání
6
PŘÍKLAD VÝPOČTU VÝSTAVNÍHO POPLATKU:
1) člen Klubu
- chce přihlásit na výstavu 5 králíků:
100,- Kč (registrace) + 40,- Kč (za 1. králíka) + 100,- Kč (za 2.-5. králíka – tzn. 4 ks
králíků) = 240,- Kč
Člen Klubu zaplatí za 5 přihlášených králíků na výstavu celkem 240,- Kč.
2) nečlen Klubu
- chce taktéž přihlásit 5 králíků:
150,- Kč (registrace) + 40,- Kč (za 1. králíka) + 100,- Kč (za 2.-5. králíka – tzn. 4 ks
králíků) = 290,- Kč
NEčlen Klubu zaplatí za 5 přihlášených králíků na výstavu celkem 290,- Kč.
7
Download

zde - WebSnadno.cz