Mgr. Lenka Procházková
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
září. 2011
Ročník: 2. třída
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Tématický okruh: Rozmanitost přírody
Téma: O poslední vlaštovce
Anotace: Práce s textem – pohádka, hádanka, získávání informací o vlaštovkách – popis
Český jazyk – 2. třída
O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE – práce s textem
(cca 2 hodiny)
1. PL – MOTIVACE – hádanka
2. PL – rozhovor – Proč vlaštovky létají před deštěm nad zemí?
3. PL – společné čtení krátkého textu Proč vlaštovky létají před deštěm těsně nad zemí?
4. PL – samostatná práce – žáci vyberou a podtrhnou správnou větu, která vychází z předchozího
článku
5. PL – rozhovor – Jak vypadá vlaštovka? (zpočátku bez názoru, kontrola a dokončení popisu dle
obrázku na tabuli)
6. PL – samostatná práce – žáci doplňují správná slova do textu s popisem vlaštovky
7. PL – samostatná práce – žáci zkusí samostatně vybarvit správně vlaštovky dle získaných
informací
8. PL – rozhovor – Proč vlaštovky odlétají na zimu do teplých krajin?
– společné čtení čtyř vět
9. PL – samostatná práce – žáci zapíší číslem pořadí, jak mají jít věty správně za sebou
10. PL – společné čtení článku „O poslední vlaštovce“
11. PL – společné odpovědi na otázky
12. PL – samostatná práce – žáci zapisují odpovědi na otázky
13. SEZNÁMENÍ S KNIHOU – rozhovor – Co vlaštovce asi poradil špaček?
dočtení článku „O poslední vlaštovce“ učitelem
14. PL – samostatná práce – žáci obtahují vlaštovku různými barvami, jedním tahem
15. PL – samostatná práce – „doveď vlaštovku až na dráty“
Zdroj: PETIŠKA, Eduard. Pohádkový dědeček. Praha: OTTOVO nakladatelství, 2001. ISBN 807181-504-7.
Čtenářská gramotnost
–1–
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Lenka Procházková
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–2–
září. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Lenka Procházková
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–3–
září. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Lenka Procházková
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–4–
září. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Lenka Procházková
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–5–
září. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Lenka Procházková
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–6–
září. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Lenka Procházková
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–7–
září. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Lenka Procházková
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–8–
září. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Lenka Procházková
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–9–
září. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Download

Český jazyk – 2