10 I 2014
www.salina-brno.cz
M Ě S Í Č N Í K
JA KO
B R N O !
ZDARMA
NÁMĚSTÍ SVOBODY
JE BEZPLATNĚ
POKRYTO WI-FI
STR . 5
INSPIROVALA MNE
TCHÝNĚ, ŘÍKÁ SBĚRATEL
KONDOMŮ
STR . 7
1
STR. 10 –1
MORAVSKÁ GALERIE:
UMĚNÍ I GASTRONOMICKÝ PROŽITEK
inzerce
NADECHNI SE, BRNO!
DPMB ZAHÁJIL
PLYNOVOU ÉRU
STR. 18
2
Šalinou s Šalinou
Inzerncíiku Šalina
v měs íč
te
j
e
v
á
n
objendzertních poradců:
i
u n ašic
h
Zdeňka Hrdličková
[email protected]
tel.: 539 007 971
mobil: 604 210 052
Michaela Koštovalová
[email protected]
tel.: 539 007 975
mobil: 604 210 055
Milé čtenářky, milí čtenáři,
jaro, léto, burčák, zima. Právě prožíváme jedno z nejvyváženějších období roku, kdy ještě nemáme dost podzimních plískanic, sluníčko si s námi
občas zahraje na babí léto a do předvánočního stresu pár týdnů zbývá.
S tipy, jak si však přece jen neodvratný příchod zimy více zpříjemnit, za
vámi přichází říjnová Šalina. Trochu sexuální a zdravotní osvěty přináší
rozhovor s majitelem největší sbírky prezervativů na světě, Františkem
Žváčkem z Brna. Tipy, kam se vydat večer nebo o víkendu, najdete už tradičně v naší rubrice Kudy a kam, kde vás s novinkami ve své dramaturgii
seznamují nejen Městské divadlo Brno, ale také Dům umění Brno, hvězdárna, zoo či Technické muzeum. Moravská galerie, které patří tentokrát
dvoustrana uprostřed čísla, zase nezve překvapivě jen na zajímavé výstavy,
ale dozvíte se například i to, že spojit prožitek duchovní můžete i s neobyčejným zážitkem chuťovým ve dvou galerijních kavárnách… Dodávat, že
nechybí soutěž o vstupenky, informace z dopravního podniku a samozřejmě ani křížovka a další „luštěniny“, je zbytečné. Takže šalinou s Šalinou!
Jiřina Veselá, šéfredaktorka
Karel Matoušek
[email protected]
tel.: 539 007 976
mobil: 604 210 063
Měsíčník pro příjemné cestování městskou dopravou v Brně
Ceny již od 1250 Kč
(formát vizitka).
Slevy za opakování.
V případě potřeby zajistíme
grafické zpracování inzerce.
Vydává: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, IČ: 2550 8881
Redakce: Redakce Šalina, Hybešova 59, 602 00 Brno , tel.: 543 232 034,
www.salina-brno.cz, e-mail: [email protected]
Inzerci přijímá: CCB, spol. s r.o., Okružní 19, 638 00, Brno, tel.: 545 222 779,
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování: Grafické studio CCB, spol. s r.o., Okružní 19, 638 00, Brno
Distribuce tohoto čísla od 27. září 2014 / Redakční uzávěrka 19. září 2014
Příští číslo vychází 1. listopadu 2014
Náklad 50 000 výtisků • ZDARMA • MKČR E 13922
Počátek října
patří zdraví
V rámci
projektu
Brno –
Zdravé
město
probíhá až
do 5. října
2014 jubilejní 20. ročník Brněnských
dnů pro zdraví – celoměstské kampaně na podporu zdravého životního
stylu. Program zahrnuje pestrou
nabídku více než 90 akcí určených
dětem, dospělým i seniorům. Již
tradičně je připravena široká škála
pohybových aktivit – zájemci se
budou moci zúčastnit např. běhu
nočním Brnem, tanečního maratonu
nebo nových zábavných skupinových
cvičení. Chybět nebudou ani akce pro
děti. Vyzkoušet si budou moci atraktivní lezecké disciplíny v lanovém
centru, zapojit se do cyklistického
nebo běžeckého závodu a společně
se svými rodiči se mohou vydat za
zdravím i zábavou do přírody, např.
na Brněnskou přehradu. Kompletní
program kampaně naleznete na
www.zdravemesto.brno.cz.
(mmb)
inzerce
MASÉRSKÁ A TRENÉRSKÁ ŠKOLA, ŠKOLA VÝŽIVOVÝCH PORADCŮ
S AKREDITACÍ MŠMT ČR V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH
Masérský rekvalifikační kurz je určen pro zájemce
z řad široké veřejnosti.
Na základě této rekvalifikace můžete:
• podnikat nebo pracovat v masérských a regeneračních službách
• pomáhat ostatním lidem
• získat teoretické i praktické znalosti o jednom
z nejvíce prosperujících a rozvíjejících se oborů
• naučit se účinné masážní postupy a techniky
• získat základní pilíř vzdělání pro Vaše případné
další dovzdělávání v naší škole
• zlepšit si výrazným způsobem své zdraví a zdraví
svých blízkých
• osvojit si správný přístup k této nádherné a smysluplné práci
4. večerní dálkové – výuka v úterý od 16:30 do
20:45 – čtyři měsíce
Kvalifikovaní a zkušení lektoři používají při výuce
v masérském kurzu odborné materiály, názorné
pomůcky a moderní techniku. Podrobná učebnice
Teoretické výuky pro maséry, kterou obdrží každý účastník, je již zahrnuta v ceně kurzu a je svým
zpracováním na velmi vysoké úrovni.
V příjemném a motivujícím prostředí masérského kurzu se postupně naučíte vše, co souvisí s teorií i praxí úspěšné masáže. Učivo je rozděleno do
150 výukových hodin, je řazeno do přehledných
tematických bloků, které na sebe vzájemně navazují a doplňují se.
Co u nás najdete?
• nové přátele, kteří jsou naladěni na podobnou
notu jako Vy
• naučíte se to, co drtivá většina lidí neumí – umění masáže
• zapomenete na starosti všedních dní a vším co
se u nás naučíte, získáte sebedůvěru ve své nově
objevené schopnosti
Tato úžasná profese Vás posune v životě nejen po
stránce manuální zručnosti umění masáže, ale také
po stránce duševní.
MASÉRSKÝ KURZ – Jaké typy výuky
u nás můžete využít:
1. víkendový – výuka v sobotu a v neděli – 8 víkendů jdoucích po sobě – dva měsíce
2. intenzivní – výuka ve všedních dnech – od
pondělí do pátku, víkendy volné, tři pracovní týdny jdoucí po sobě – tři týdny
3. večerní – výuka v úterý a čtvrtek – od 16:30 do
20:45 – dva měsíce
Veškeré informace získáte na našich webových stránkách: www.maserskaskola.cz
Kontakty: ZŠ Chalabalova 2, Brno-Kohoutovice (škola vedle aquaparku)
e-mail: [email protected], tel.: 545 21 16 91, mob: 602 711 360
,,ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT, STAŇTE SE MASÉRY“
3
Brněnské momenty
Vizualizace: Archív ÚMČ Brno-střed
Jako ve světě:
Městská tržnice Brno
lokálních výrobců a pěstitelů na dvou podlažích
o celkové výměře téměř
1500 m 2. V přízemí bude
v provozu bistro zdravé
výživy s dětským koutkem
a nové útočiště zde najde
artová Kavárna Podobrazy. Zároveň vznikne nová
pasáž umožňující průchod
na nádvoří Staré radnice
a dále do Radnické, respektive Mečové ulice. O patro
výš bude fungovat hlavní
část kryté tržnice. Sortiment
bude tvořit například
] Barcelona? Budapešť? Cork? Teď už i Brno!
maso a masné výrobky,
Záměr vzniku kryté městské tržnice v centru
mléko a mléčné produkty,
Brna byl schválen, provozovatelé jsou vybráni.
biopotraviny, cukrovinky,
Za necelý rok by měli vejít do nových prostor na
ryby, pečivo, delikatesy,
Zelném trhu 14, tedy do bývalého Domu potravin, víno či zahraniční speciaprvní nakupující. Budova tak začne znovu sloužit lity. „Nepůjde tedy o konkurenci s venkovním prosvému původnímu účelu.
dejem, ale o jeho doplnění.
„Na projektu jsme pracovali celý rok a zapo- Navíc občerstvení na tomto podlaží bude vyujili do něj všechny subjekty v zastupitelstvu žívat čerstvé suroviny přímo ze Zelného trhu,“
městské části. Cílem bylo celkové oživení bý- dodal místostarosta Pavel Sázavský.
valého Domu potravin a zároveň vznik kryté
Druhé patro budovy pak přinese Brňanům dalměstské tržnice s nabídkou především regio- ší zajímavou novinku. Bude zde umístěn a provonálních produktů, která bude možná jediná zován interaktivní model centra města Brna, který
svého druhu v České republice,“ řekl staros- bude obsahovat pohybující se předměty a mnoho
ta městské části Brno-střed Libor Šťástka. Ke prvků si bude moci návštěvník sám ovládat.
známým evropských tržnicím patří například
Již v červnu bylo v přízemí Zelného trhu 14
Mercat de la Boqueria ve španělské Barceloně, otevřeno Infocentrum městské části Brno-střed.
budapešťská tržnice Vásárcsarnok či proslulá Funguje zde i Family Point, tedy místo, kde se motržnice v irském Corku.
hou rodiče postarat o malé děti a získat informaProjekt realizovaný městskou částí Brno- ce pro podporu rodiny. Jako jediný v Brně je tento
(sal)
střed je významný tím, že nabídne produkty Family Point otevřený i o víkendech.
inzerce
Anketa
Je Brno vstřícné k cizincům?
Zdeněk Junák
herec Městského divadla Brno
ANO. Já si myslím, že Brno je velice
vstřícné k cizincům. Bydlím v centru
a potkávám se s nimi téměř každý
den. A to nepočítám ty, kteří v Brně
podnikají. Mám na mysli všechny ty
směnárny, fastfoody, herny apod.
Mirka Knapková
olympijská vítězka ve skifu LOH 2012
NEVÍM. Zatím jsem nad tím nepřemýšlela. Myslím, že Brňáci jsou všeobecně
vstřícní lidé ke všem, ať už jsou to místní
nebo cizinci.
Ivo Možný
sociolog
NE. Tedy: mohlo by být daleko
vstřícnější. Je dobře, že v šalinách jsou
oznámení i v angličtině, ale je to spíše
výjimka. Také to, jak dlouho trvalo, než
jsme nabídli základní školu pro cizince,
a počet obchodů, kde neumějí blafnout
než česky, je pořád ještě zarážející. Ani na obecních úřadech to není, myslím, ideální. Tuž se, Brno, jde o hodně!
Šimon Ryšavý
knihkupec a nakladatel
ANO. Je vstřícné, ale ještě je co zlepšovat. Informační centra na Radnické, na
Špilberku a na přehradě poskytuji rady
v několika jazycích a web je i v angličtině, ale bylo by dobré, kdyby tyto stránky byly také v jiných světových jazycích.
Myslím, že finančně by to nemuselo být nákladné a město
Brno by bylo světovější... Pro uprchlíky máme bezplatné
Centrum pro cizince Brno, Informační centrum pro cizince,
Azylový dům pro cizince a Diecezní charita Brno poskytuje
široké poradenství všem příchozím cizincům.
4
Využijte nový formát inzerce „vizitka“
v měsíčníku Šalina
za zvýhodněnou cenu 1 250 Kč + DPH.
Inzerce je určena pro vaše logo, kontakt a stručný popis nabídky.
Ideální způsob reklamy pro malé firmy a podnikatele.
Vizitky vám rádi graficky připravíme.
Inzerci vizitka objednávejte u:
Zdeňky Hrdličkové ([email protected], 539 007 971)
a Michaely Koštovalové ([email protected], 539 007 975)
Prodám
PRODÁM BUKOVÉ PALIVOVÉ
KRB. DŘEVO -tel-608263550
RENOVACE KOUPELNOVÝCH VAN
AKRYLÁTOVOU VLOŽKOU. Tel.: 608462346
WWW.PUJCKYAKTIV.CZ Tel.: 774348446
PENÍZE RYCHLE A JEDNODUŠE
Služby, řemeslníci
OD ZPR. VÍCE VĚŘITELŮ.
ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ PŘÍMO
Koupím
U ZÁKAZNÍKA,VÝROBA SEDACÍCH SOUPRAV
A MATRACÍ NA MÍRU,PŘEČALOUNĚNÍ
NÁBYTKU.AUTOČALOUNICTVÍ.
TEL.: 604457085 www.amcalounictvi.cz
Reprodukovaná hudba pro Vaše akce.
RENOVACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
dveře a zárubeň před renovací
a po renovaci
od 1 290 Kč dveře,
1 690 Kč zárubeň
plastová folie 5 roků záruka
vvww.renovace-brno.cz
tel.: 775 690 400
KOUPÍM malotraktor VARI-TERA za
rozumnou cenu. Tel:777428234
Práce, brigády
OLMAN SERVICE s. r. o. hledá na
úklidové práce v odpoledních hodinách
Ozvučím Vaše svatby večírky plesy.
v Brně pracovníky osoby se zdravotním
www.djnavy.cz 739275995
postižením. Volejte: 730 186 797
Řádkovou (textovou) inzerci v měsíčníku Šalina je možno zadávat
prostřednictvím formuláře na internetových stránkách
www.salina-brno.cz.
Pozor, nově zavádíme možnost podávat řádkovou
inzerci také osobně!
V kanceláři vydavatelství CCB na adrese Okružní 19, Brno
v pracovních dnech od 8.00 do 15.30.
Platba na místě v hotovosti nebo kartou při podání inzerce.
5
Náměstí Svobody je bezplatně pokryto Wi-Fi
Srdce Brna – náměstí Svobody – je
pokryto bezplatným Wi-Fi připojením. Internetovou síť FreeStred zde
společně spustily radnice městské
části Brno-střed, společnost Technické sítě Brno, a.s., a poskytovatel telekomunikačních služeb NETBOX. Do
konce roku by v centru měla přibýt
další pokrytá místa, pracovníci TSB
zatím prověřují technické možnosti.
V mnoha městech i obcích jde dnes
o poměrně běžný standard, nabízený
jak místním, tak turistům. „Protože se
nám podařilo najít s dalšími partnery
takové řešení, které umožnilo projekt
spustit v krátké době a efektivně, rozhodli jsme nabídnout tuto možnost
také Brňanům a návštěvníkům moravské metropole. Věříme, že to uvítají,“
uvedl tiskový mluvčí radnice městské
části Brno-střed Roman Burián. Základ
technického řešení představil generální ředitel Technických sítí Brno, a.s.,
Ing. Jaromír Machálek, MBA,: „Optická vlákna jsou vedena kolektory, které
máme ve správě. S takovým využitím
se koneckonců počítalo již v době, kdy
se celá tato moderní síť budovala.“ Vysílače signálu budou v tomto případě
umístěny na vstupech do kolektorů.
O samotný provoz bezdrátového připojení se bude starat NETBOX, který
v Brně provozuje metropolitní síť s přístupem k internetu a digitální televizí.
„Kapacita přístupových bodů je nastavena tak, aby obsloužila většinu uživatelů, kteří se do sítě v jeden moment
připojí. Pokud by však požadavky na
kapacitu sítě byly vyšší, budeme ve spolupráci s ostatními partnery hledat ideální řešení pro případné navýšení kapacity,“ uvedl ředitel realizace NETBOXU
Ing. Miroslav Rek a doplnil informaci,
že bezdrátová síť FreeStred má vyhrazenou kapacitu 100 Mbps.
(tz)
Scénograf Městského divadla Brno
slaví úspěchy na Broadwayi
část prázdnin však strávil v New Yorku. Nikoliv jako turista – za sebou má
na off-Broadwayi úspěšnou premiéru
muzikálového představení Revoluce
Foto: jef
V současnosti je již Petr Hloušek plně
pohlcen přípravou scénických projekcí pro muzikál DUCH na jevišti svého
domovského Městského divadla Brno,
v lokti malíře nábytku Ragnara Agnarssona. Petr Hloušek, který byl součástí islandského týmu tvůrců a autorů muzikálu, překvapil jednoduchou
futuristickou scénou, složenou z balkónů a lávek, evokující prostředí továrny. Sázkou na jistotu pak bylo obsazení „hlavní“ role onoho Ragnara
Agnarssona. Není jím nikdo jiný, než
brněnský herec Zdeněk Junák. Jeho
postava se promítá na obří zadní dekoraci a jeho pohyby plynule navazují na dění v sále. (Nutno podotknout,
že fyzicky Zdeněk Junák v tomto
muzikálu nevystupuje.) Muzikál, jehož příběh je reflexí na ekonomické
zhroucení Islandu, má velmi kladné
ohlasy i v oficiálních recenzích, kde
je vyzdviženo právě kreativní řešení
(lp)
scény Petra Hlouška.
Průvodce občanským
zákoníkem
JUDr. Markéta Vaňková
Zná NOZ
předmanželskou
smlouvu?
Nový občanský zákoník i nadále zakotvuje tzv. společné jmění manželů, do
kterého obecně dle zákona spadá to,
co nabyl jeden z manželů či oba manželé společně za trvání manželství (při
zachování stanovených výjimek).
Mají – li však snoubenci vůli upravit
si svůj majetkový režim odlišně od
zákona, mají možnost učinit to tzv.
předmanželskou smlouvou. Zákon
přímo tento termín nepoužívá, mluví o smlouvě o manželském majetkovém režimu, která může spočívat buď
v režimu oddělených jmění, v režimu
vyhrazujícím si vznik společného
jmění ke dni zániku manželství nebo
v režimu rozšíření či zúžení společného jmění. Daná smlouva může být
ujednána nejen mezi snoubenci, ale
i mezi manželi v průběhu manželství,
v obou případech vyžaduje formu notářského zápisu.
Zásadní novinkou ve vztahu k těmto
druhům smluv je vznik tzv. veřejného
rejstříku smluv. Předmětný rejstřík
vede Notářská komora ČR, nejsou
v něm však evidovány všechny uzavřené smlouvy, ale jen ty, v nichž si
to snoubenci (manželé) sjednali, či
o to oba požádali. Hlavní výhodou
zápisu smlouvy do veřejného rejstříku je to, že taková smlouva má účinky
i vůči třetím osobám, i když se s jejím
obsahem neseznámily.
NEJVĚTŠÍ PRODEJNÍ PROSTORY TOHOTO DRUHU V BRNĚ.
PLNĚ VYUŽITÁ KAPACITA. 30 000 KS ZBOŽÍ NA PRODEJNĚ.
!
zdarma olekcí!
1
+
2
e
c
Ak
ých k
ny nov akce!
e
c
í
c
ě
Zavád prodejové druhy zboží
Vý
b r a né
ka
av
den n
ž dý t ý
Nej
Nejvýhodnější
ceny v Brně. Dámský, pánský,
dět
dětský textil a obuv ze zemí EU a Švýcarska.
Parkování možné přímo u naší prodejny.
y
Nově otevřeno v budověě
HALA MALÁ AMERIKA v Brně
Zastávka tramvaje č. 8 – SOUKENICKÁ
Otevírací doba: po–pá 9–18 hod., so 9–12 hod.
www.fb.com/BotarnaOblekarna
Hybešova
Soukenická
/i]QĒ
.RSHĀQi
Hlavní
QiGUDæt
Staré
Tesco
Galerie
9DĜNRYND
stále aktualizované informace na internetových stránkách
BOTÁRNA
OBLÉKÁRNA
www.botarna-oblekarna.cz
inzerce
6
DPMB
Byli jste „na tramvajích ve Vaňkovce“?
Foto: J. S. Sláma
Foto: J. Blumenschein 2x
Foto: J. S. Sláma
dílně. V nákupní pasáži bylo zřízeno „skutečné“ pracoviště dispečera
včetně obrazovky a pultu Řídicího
a informačního systému, kde zájemci obdrželi fundovaný výklad od
pracovníků dopravního dispečinku.
V den zahájení a po oba výstavní víkendy byla k vidění i venkovní expozice. Malou přehlídku vozidel tvořila moderní zvedací plošina údržby
trolejového vedení, autobus Praga
RND a trolejbus Škoda 7Tr. Kdo si
třeba zkusil stáhnout a znovu nasadit „faje“, zjistil, že to není zrovna
jednoduchá záležitost.
Půlkulaté v ýročí máme tedy
úspěšně za sebou a můžeme se těšit na oslavy půldruhého století od
chvíle, kdy se naši předkové poprvé
svezli koňkou. V roce 2019 si opět
L
Foto: J. Blumenschein
etos slavíme 145. výročí zahájení provozu městské hromadné
dopravy v Brně. K tomuto jubileu
bylo připraveno několik zajímavých
projektů, připomeňme si např. vydání dětské česko-slovenské knížky Dobrodružství pod pantografem nebo Den otevřených dveří ve
vozovně Pisárky s jízdami historických vozidel.
Vyvrcholením oslav byla od 1. do
14. září interaktivní výstava, nazvaná „Na tramvaje do Vaňkovky“, která
návštěvníkům přiblížila něco ze zákulisí provozu brněnské MHD.
Výstava volně navazovala na už
zmíněnou knihu, její návštěvníky
totiž provázely kreslené postavičky
dědy – bývalého „šalináře“, vnuka
Lukáše a jeho kamarádky Elišky.
Formou rozhovoru těchto hlavních
aktérů se tak malí i velcí mohli dovědět spoustu věcí z historie i současnosti brněnské veřejné dopravy. Děti si vyzkoušely trenažéry
všech trakcí – tramvaje, trolejbusu,
autobusu i lodě, případně si mohly
vlastnoručně vyrobit něco hezkého
s dopravní tématikou ve výtvarné
Poznáváte?
připomeneme, že bez tramvají, trolejbusů, autobusů a lodí by Brno ne(jb)
bylo Brnem.
Správnou odpověď najdete na straně 18.
Foto: Dominika Dvořáková
Rodáci a odrodilci
starověképocházejí ze
vu
ti
va
žil
er
ez
pr
o
sné, zda slou
První zmínky
pr ý přesně ja
ní
ed
ne
př
yž
bo
kd
ne
i
početím
ho Egypta,
ered nechtěným
ez
př
pr
a
s
pi
an
hr
po
ý
oc
už jako
í publikovan
vn
í,
Pr
et
.
ol
em
st
.
yz
oma ze 17
dotěrným hm
oalského anat
st
it
.
17
od
í
v
áz
ly
vi
ch
vativu po
áme, se obje
tivy, jak je zn
etí přinesl
první prezerva
ace v 19. stol
iz
an
lk
vu
i když
ev
bj
O
tivy z gumy,
letí v Anglii.
ové prezer va
áz
tě pro
or
an
dn
ri
je
va
é
i v silnější
spolehliv
ly
bě
rá
vy
se
a
stvy
nastal objepro chudší vr
luce ve výrobě í.
vo
Re
í.
ac
pr
více použití
vině 20. stolet
latexu v polo
vením výroby
Sběratele
kondomů
inspirovala tchýně
7
dokumentující jejich místo v boji proti AIDS. Takže
když jsem učil dva roky výchovu ke zdraví, využil
jsem své bohaté materiály… Rodina, manželka mi
fandí, přátelé mi vozí prezervativy z cest.
Setkal jste se někdy s negativní reakcí okolí?
S otevřenou zápornou reakcí okolí jsem se nesetkal.
Pouze ze strany katolických věřících občas cítím nepochopení. Když jsem například na jedné výstavě
předváděl část sbírky, jedna paní se pokřižovala
a svému asi dvanáctiletému vnukovi zakryla oči.
Ale prezervativ přece patří mezi základní hygienické potřeby jako kartáček na zuby nebo mýdlo. Tak
proč se nad ním pohoršovat? Pohled na prezervativy se pochopitelně mění a vyvíjí, ale po počátečním
strachu z AIDS ho páni tvorstva přestávají používat. To spíše ženy nosí nějaké v kabelce.
Víte o podobné sbírce v zahraničí a jste třeba v kontaktu s nějakým svým zahraničním kolegou?
Moc sběratelů prezervativů není. U nás byli tři,
nyní jsme jen dva. V zahraničí je to trochu lepší.
Zajímavé kousky měním s mladou Belgičankou
] Nečekaného „milostného vzplanutí“ se pedagog František Žváček bát
a jednou Australankou, předtím jsem byl v konnemusí. Kromě toho, že žije ve šťastném manželství a brzy oslaví se svojí ženou taktu s Holanďanem. Ve Velké Británii existuje
klub sběratelů kondomů, ale činnost v podstatě
stříbrnou svatbu, byl by připraven: Může se totiž pochlubit největší kolekcí
nevyvíjí. Více dělají pro sběratele kondomů Ameprezervativů na světě. Nejenom, součástí jeho sbírky jsou i písemné materiály
o dějinách sexuality i vývoje prezervativu stejně jako jeho role v boji proti AIDS. ričané, kteří vydali i katalog amerických kondomů. V Guinnesově knize rekordů je uveden italský
Základ sbírky prý tvoří prezervativy, které Hodně se o mé sbírce psalo v časopisech, vystupoval sběratel s největší sbírkou prezervativů na světě –
jjsem v televizi, asi bych
y to ve škole neutajil.
j Když
y
jste dostal od tchýně?
2 077 kusů. Takže neoficiálně jsem asi
Znělo by to docela pikantně, ale není to tak úplně mi jeden žák sdělil, že mu
já opravdu největší sběratel prezervaho
čí
ov
z
ervativy
americké prez
d
né
pravda. Základ sbírky netvoří pár prezervativů
ti na světě. V současné době připrativů
la
ov
ík
rt
př
že
na
bí
e
. Nechy
ka najdet
é prezer vativy é masce, Sochy vuji
v zápis do české knihy rekordů..
z Galy Prostějov z 60. let minulého století, které jsem Ve sbírce Františka Žváč
sk
m
dá
či
x
ální se
plynov
er
ez
dostal od tchýně, i když právě ty podnítily můj sběra- střívka, roušku pro or my bin Ládina, postav y v
pr
da
odie. Sa
dobou Usá
bo hrající mel ii Grandhotel. Sběratelský sen? Co byste si přál
telský zájem o tento obor. Prvním kouskem se stala
kondomy s po vativy vibrační, svítící ne
ed
m
ko
é
sk
a v če
ezer
získat do sbírky?
zcela náhodou bakelitová krabička Primeros, ve ktesvobody, či pr originální krabici si zahrál
v
t
Sen snad ani n
nemám, ale rád bych si doplnil sbírré kamarádův otec přechovával hypermangan.
vativů ze 60.le
babička řekla, že mě viděla ku o prezerva
prezervativy, které dostávají sportovci na
Kolik kusů dnes čítá vaše sbírka?
v show u Jana Krause, rozneslo se to po celé škole. olympijských hrách. A rovněž bych rád získal
Ve sbírce mám zhruba pět tisíc kusů, z toho je 2342 U dětí mi to spíše pomohlo v popularitě, a ani ve- krabičku prezervativů (nebo i bez nich) s prinobalů, 2566 „obyčejných“ prezervativů a kolem pě- dení také nic nenamítalo. Tím více, že nesbírám jen cem Williamem a Kate z edice vydané k jejich
(jih)
tistovky těch žertovných.
prezervativy, ale vše kolem a především materiály svatbě.
Největší unikáty?
Naše prezervativy z 30. let minulého století a německé předválečné.
Kde si nejčastěji pořizujete nové kousky
do sbírky?
Nejčastěji získávám přírůstky koupí na dovolených
a psaním na firmy i výměnou se sběrateli.
Máte i nějaký přehled, který z těch řekněme
netradičních prezervativů uspěl i na trhu?
Jak se třeba prodává Usáma bin Ládin?
Asi máte na mysli limitovanou sérii prezervativů
s podobou Usáma bin Ládina, kterou si objednali
Američané, když jim trochu otrnulo po pádu dvojčat. Ten se u nás neprodával, věnovala mi ho firma
Erco. V prodeji v České republice však byla garnitura politiků Havel, Klaus, Zeman, Lux, Ruml a Buzková. Jak šly tyto prezervativy na odbyt, nevím…
Jste učitel, jak se na vašeho koníčka dívají
žáci, rodiče a vedení školy? A co rodina, manželka váš koníček podporuje?
inzerce
inzerce
STAÈÍ
ZAVOLAT
AŽ
50.000 KÈ
840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ
Platí jen
polovinu
doplatku.
Kde nás najdete:
Brno
E
HOTOVOST AŽ DO DOMU
NA 8 A 13 MÌSÍCÙ
ÁME
HLED ODNÍ
H PCE
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY
OBC
TU
S
Á
Z
U nás se mají
klienti dobře.
Slovákova 11 Tel.: 734 754 805
Česká 6 Tel.: 730 510 593
Kobližná 2 Tel.: 734 754 806
Panská 20 Tel.: 734 754 812
Orlí 34 Tel.: 734 754 811
Vyškov Nádražní 1 Tel.: 734 754 810
Tišnov Komenského nám. 123
Tel.: 730 510 584
* Více informací o doplatcích Vám rádi sdělíme v našich lékárnách.
www.chytralekarna.eu
8
Leitnerka láká malé i velké
„Můžete mi pomoct s překladem
a zkontrolovat nájemní smlouvu před
podpisem?“ prosil mladý informatik
z Litvy, který v Brně pracuje pro indickou
společnost. Podobných žádostí řeší
kancelář Brno Expat Centre (BEC), která
pomáhá zahraničním odborníkům žijícím dlouhodobě v moravské metropoli,
desítky. Právě obtížnost orientovat
se v českých zákonech a předpisech
je jedním z častých témat konzultací.
A lidé ze zahraničí dokáží ocenit pomoc
organizace podporované městem.
Jen za letošní první pololetí vyhledaly
služby Brno Expat Centre téměř dvě
stovky klientů s dotazy týkajícími se
praktických aspektů života cizince
v Brně. Podle manažera BEC Jana Kopkáše se tak například podařilo vytvořit
zázemí i pro trojici indických inovátorů,
kteří se zabývají způsoby efektivního
fungování dávkovačů dezinfekce na
ruce ve zdravotnických zařízeních
a v Brně vyhráli soutěž podnikatelských
týmů. „Pokud by vstřícné zázemí v Brně
nenašli, mohli by se svým světovým
produktem uvažovat o jiné lokalitě,“
poznamenal Kopkáš. Na experty z BEC
se obrátili občané už z 80 různých zemí.
Mezi klienty patří nejen lidé z Evropy, ale
i USA, Japonska, Kolumbie či Austrálie.
Kancelář BEC v přízemí domu známého
díky sídlu kina Scala nabízí i zázemí pro
setkávání cizinců. „V září jsme zahájili
pátou sezónu. Vedle města Brna, se kterým jsme podepsali smlouvu o podpoře
na další tři roky, spolupracujeme již se
sedmi významnými mezinárodními
firmami, jejichž zahraniční zaměstnanci
našich služeb nejčastěji využívají,“ rekapituluje Vlastimil Veselý, spoluzakladatel BEC a předseda sdružení Brnopolis,
(sea)
které centrum provozuje.
Foto: KVS „U Tří kohoutů“, p.o.
Když cizinci
tápou… je tu BEC
a sídlí na
Klub Leitnerk
Starém Brně.
na
2
vě
ro
Leitne
K
lub Leitnerova je tradiční brněnské místo, z něhož zní hudba
mnoha žánrů a tváří. Kromě komorně
laděných folkových, bluesových, bigbítových nebo alternativní koncertů
a poslechových pořadů dramaturgie
také připravuje pořady začínajících
i pokročilých literátů a malých divadel, výstavy výtvarných děl, výchovně-vzdělávací programy pro děti, ale
i různé taneční a pohybové aktivity.
Také pro letošní sezonu nachystala Leitnerka, která je pracovištěm
Kulturního a vzdělávacího střediska
„U Tří kohoutů“, p.o., a jejímž hlavním
partnerem je dodavatel zemního plynu, společnost SPP CZ, programy pro
malé i velké. Školy, školky a školní
družiny se mohou těšit na oblíbené
divadelní představení v režii osvědčených souborů, ale čeká je mnoho nových. Jmenujme například loutkoherce Michala Hnátka, hudební pohádky
Marie Renzové, koncert pro děti v podání herce Jiřího Jelínka Příhody kluka BomBarďáka nebo divadelní soubor herce Miroslava Táborského. Pro
studenty gymnázií a středních škol se
opět vrací tzv. „výchovňáky“ hudebního kritika a publicisty Jiřího Černého,
cestovatele a písničkáře Jana Buriana
nebo hudebního kritika Jana Rejžka.
V letošním roce přibude i několik novinek v rámci workshopů pro starší
děti, v plánu je kovářská dílna s uznávaným uměleckým kovářem Pavlem
Tasovským nebo oblíbená dílna na
bicí a perkuse v podání švýcarského
bubeníka a kapelníka skupiny Songs
from Utopia Jury Doležala.
Večerní koncerty se stejně jako
v minulých letech budou zaměřovat
na folkové, bluegrassové, trampské,
ale i rockové hudební žánry. Nově
každý měsíc přiláká Country tančírna: vždy s živou country kapelou
a lektorem nebo více lektory, kteří
budou v průběhu učit taneční kroky.
Nedělní pohádky pro rodiče s dětmi,
které se podařilo v loňském roce úspěšně zahájit, se budou opět hrát od října.
I v sezóně 2014/15 pokračuje pořádání zajímavých a inspirativních výstav.
V předvánočním čase budou již tradičními hosty výstav klienti s postižením
z denního stacionáře Nojmánek. Více
(sal)
info na www.leitnerka.cz.
inzerce
Od 6. 10. 20144
na nové adresee
KAŠTANOVÁ 70BB
. 500 m prodejní plochy
. parkování přímo před prodejnou
. OD „KOSTKA“ 200 m od Makra směr Tuřany
2
ÝPRODE J
PŘEDSEZÓNNÍeVpší ceny
záruka nejl
9
N
H
Í
­
Q
O
Û
G
H
1
¡
¡
¡
¡
U
X
+
ÛOL
G
H
Q
X
R
G
.Dľ
G
R
K
D
RG
3URJ
.U\ġWRI.
GÛW
R
U
S
Q
H
M
H
UDPQ
3URY¡ġºVPÛY
L
10
Tip Šaliny:
Foto na dvoustraně: Archív MG v Brně a Taka Tuka
Umění i jedinečný
za zážitk y
Vydejte se
Brně!
é galerie v
do Moravsk
M
oravská galerie chce svým návštěvníkům nabídnout takové
zázemí, které poskytne mnoho důvodů se do jejích budov opakovaně vracet pro nové a nové zážitky. Koncepce
Ondřeje Chrobáka, nového šéfkurátora Moravské galerie v Brně, by se dala
shrnout termínem „návštěvnický obrat. „Pod tímto pojmem se skrývá nejen větší otevřenost instituce směrem
k veřejnosti, ale především aktivní
účast muzea umění na formulování
kulturních a společenských témat,“
vysvětluje Ondřej Chrobák.
Symbolem této změny se stalo
zrušení vstupného do stálých expozic Moravské galerie. Projekty realizovanými v rámci koncepce je také
otevření knihkupectví a nové kavárny MORGAL v historických prostorách barokního Místodržitelského
paláce. V místech, kde se původně
nacházela sakristie augustiniánského kostela, lze posedět u dobré kávy
či domácí limonády a vychutnávat
jedinečnou atmosféru i diskutovat
(nejen) o umění. Příchozí mohou
také obdivovat vzácnou barokní
fresku, jež byla odkryta při rekonstrukci a která pronajímatele inspirovala při zařizování interiéru.
Kavárna nabízí plnohodnotný sortiment jak návštěvníkům galerie,
tak zájemcům o k valitní ser vis
a příjemná setkávání v zajímavých
Bienále Brno 2014 nekončí! Bienálová noc a mnoho dalších překvapení.
Pokud jste ještě nestihli navštívit prestižní mezinárodní přehlídku grafického designu, která se jednou za dva roky koná v Brně v budovách Moravské
galerie, máte ještě šanci. Již 26. ročník mezinárodního bienále grafického designu Brno 2014 trvá až
do 26. října 2014 a letos je opravdu výjimečný. Poprvé v historii světově uznávaného festivalu toho nejlepšího z grafického designu byl zvolen zcela nový
přístup a jednotné téma. Tím se stalo vzdělávání
v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Místo produkce profesionálních designérů tak
letos soutěžní přehlídka představila práce studentů. Pokud byste se i vy chtěli zapojit do volby o cenu
diváka, máte šanci až do 4. října, kdy bude v rámci
Bienálové noci vyhlášen její vítěz. Kdybyste si jen
chtěli projít výstavy spojené s Bienále Brno 2014 ve
večerní atmosféře nebo se zúčastnit některé z mnoha doprovodných akcí, přijďte do galerie o prvním
říjnovém víkendu. Podrobný seznam přednášek,
komentovaných prohlídek, workshopů a dílen pro
děti najdete na stránkách Moravské galerie v Brně:
(sal)
www.moravska-galerie.cz.
11
Moravská galerie v Brně
prostorách. Jedinečná kavárna,
kvalitní galerijní obchod i vstup
do stálých expozic zdarma řadí Moravskou galerii po bok muzeí světových metropolí.
Morgal však dlouho nezůstane
gastronomickým „solitérem“ Moravské galerie. V druhé polovině října
bude otevřena na klidném nádvoří
mezi Besedním domem a Pražákovým palácem kavárna PRAHA. Nabídne příjemné posezení v neorenesančním komplexu postaveném dle
návrhu architekta vídeňské Ringstrasse Theophila von Hansena.
V tomto původně nájemním domě,
postaveném významnou osobnosti
brněnského dění konce devatenáctého století JUDr. Aloisem Pražákem
dnes prezentuje Moravská galerie
v Brně díla mistrů moderny a hostí
hned několik výstav spojených s bi(sal)
enále.
partner Moravské
galerie v Brně
Pro originální dárky do Moravské galerie
Také občas hledáte pro své blízké zajímavý dárek, ale v běžné nabídce obchodů nemůžete najít nic originálního? Pak se stavte do obchodu, který
na začátku června otevřelo sdružení
ArtMap v Místodržitelském paláci (Moravské náměstí 1a), jedné z pěti budov
galerie. Tato organizace byla založena
v roce 2007 na podporu současné výtvarné scény. Od té doby stojí za mnoha
Orientační systém metra
v brněnském Pražákově paláci
Rovněž Pražákův palác hostí hned
několik výstav spojených s bienále. Návštěvníci se mohou projít
hravou expozicí Vzít si linku na
procházku, která řeší zadání a způsob výuky grafického designu, nebo
se podívat na retrospektivní výstavu Rostislava Vaňka. Jeho tvorba je
bezesporu známá všem, kdo někdy
cestovali pražským metrem. Vaněk
je autorem jeho orientačního systému, tedy podoby veškerých cedulí
a značek, které provázejí jeho spletitými chodbami.
Krom toho zde uznávaný pedagog představuje vůbec poprvé nové
písmo, jehož tvorbě se věnuje posledních několik let, nebo známý
vizuál Českých aerolinií, který také vytvořil.
Návštěvníci se tak mohou sami
přesvědčit, jak ovlivňuje grafický
design jejich každodenní život a kde
všude se s ním setkávají.
(sal)
Spisovatelka a Moravský Manchester
V prosinci tohoto roku se představí
v Moravské galerii unikátní výstava,
která nemá u nás svým rozsahem ani
tématem obdoby. Expozice Brno-moravský Manchester, 250 let metropole
textilního průmyslu, se bude věnovat
fenoménu brněnských textilních továren konce devatenáctého století a osudům rodin jejich původních majitelů.
Zároveň ukáže vznik Uměleckoprůmyslového muzea v Brně jako výsledek
iniciativy mecenášů konce devatenáctého století, kteří pocházeli především
z řad významných brněnských textilních podnikatelů. Spoluautorkou katalogu k výstavě je Kateřina Tučková, spisovatelka, kurátorka, autorka románu
Žítkovské bohyně a držitelka ocenění
Magnesia Litera. Příběh, který exkluzivně pro tuto výstavu píše, bude popisovat osud jedné z rodin brněnského
(sal)
textilního průmyslníka.
projekty, z nichž nejznámějším jsou
mapy měst s vyznačenými galeriemi
a jejich programem. Dlouhodobě také
sdružení provozuje internetový portál
a online knihkupectví. Teprve ale díky
impulzu od Moravské galerie vznikla
jeho první kamenná prodejna. Pojetí
nového obchodu je přitom od počátku
koncipováno tak, aby zaujalo nejen návštěvníky galerie, ale aby přivedlo i zájemce o kvalitní literaturu a originální
designové předměty. Část nabízeného
sortimentu není například vůbec k dostání v běžné distribuci. V nabídce nového knihkupectví jsou nejen výstavní
katalogy, umělecké monografie, autorské knihy a specializované časopisy,
ale i komiksy a knihy pro děti, autorské plakáty a tisky, zvukové nosiče či
hračky od Libuše Niklové nebo autorské designové výrobky. Otevírací doba
knihkupectví je totožná s galerií, tzn.
otevřeno je od středy do neděle od 10
do 18 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin.
Až tedy budete hledat originální dárky k narozeninám či Vánocům, nezapomeňte se přijít podívat do knihkupectví ArtMap v paláci na Moravském
náměstí. Koupit můžete například autorské pexeso inspirované vilou Dušana Jurkoviče v Žabovřeskách nebo
třeba katalog Bienále Brno 2014. V Moravské galerii v Brně na vás vždy čeká
(sal)
něco jedinečného!
inzerce
626
D
Q
L
M
D
U
N
8
RGÈWö
URMHGQ MÈGORS
D
X
N
H
.XSWHG öMWHQD
3ĵLVS
FH
PDWUD
.è
'HNDD
Q\
DWØG
.DwHQ
.è
'DUVLRGHèWHWH]{GDQÈQDZZZFORYHNYWLVQLF]SRWYU]HQL
çORYöNY{WÈVQLRSVkDIDĵÈNRYD3UDKDWHO{{HPDLOGDU\#FORYHNYWLVQLF]
12
Teplárny Brno: I my chceme čisté ovzduší
TB využívají paliva s nejnižšími emisemi:
Emisní faktory CO2 při výrobě tepla
Druh paliva
Emisní faktor
Hnědé uhlí
0,36 t CO2 /MWh výhřevnosti paliva
Černé uhlí
0,33 t CO2 /MWh výhřevnosti paliva
Těžký topný olej
0,27 t CO2 /MWh výhřevnosti paliva
Zemní plyn
0,20 t CO2 /MWh výhřevnosti paliva
Biomasa
0 t CO2 /MWh výhřevnosti paliva
Elektřina
1,17 t CO2 /MWh elektřiny
(při výrobě elektřiny z uhlí v elektrárně)
Neustálé snižování emisí, sázka na
ekologická paliva. Topná sezona začala, ale v Brně se kvůli tomu nikdo
nedusí ze špatného vzduchu. Brněnské teplárny totiž topí s ohledem na
životní prostředí.
Když ve 30. letech minulého století mizel po vzniku tepláren jeden
z komínů lokálních kotelen za druhým, bylo jasné, jaký posun směrem
k čistějšímu ovzduší v Brně nastal.
Dnes si jen málokdo uvědomí, že
Teplárny Brno stále výraznou měrou
přispívají ke kvalitě životního prostředí a že centrální zásobování teplem je z ekologického hlediska velmi
důležitým parametrem.
Dalším významným krokem správným směrem o něco později pak byla
změna volby paliva: z uhlí přešlo
Brno na zemní plyn, který je nejen
energeticky, ale i ekologicky nejvýhodnější. Primárním palivem zůstal
dodnes, od roku 2011 se nespalují
těžké topné oleje a doplňujícím palivem je pouze rovněž ekologická
Uvažovaný scénář
Teoretický předpoklad
změn v emisích
Obyvatelstvo Brna
topí zemním plynem
v domácích kotelnách.
minimálně 3 × více prachu,
Zdroje a.s. Teplárny Brno využívají
místo zemního plynu hnědé
nebo černé uhlí
i 50–100 × více prachu,
navíc i 250–500 × více síry
dřevní štěpka, stoprocentně obnovitelný zdroj energie, jejíž množství
by se s rozvojem tepláren mělo zvyšovat. „Jsme městskou společností
s lokální působností, sídlíme v Brně
a drtivá většina ze zaměstnanců tepláren v Brně také žije. Nemůže nám
být proto jedno, jaký vzduch dýcháme, a snažíme se i nadále topit
co nejekologičtěji,“ říká generální
ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.
(Viz tab. 1 – TB využívají paliva
s nejnižšími emisemi.)
Za poslední dvě desetiletí se Teplárnám Brno podařilo výrazně snížit emise oxidu siřičitého a oxidů
dusíku i prakticky eliminovat ze
svých zdrojů emise tuhých znečišťujících látek (TZL). Navíc u větších
Foto: Archív TB
Při školní premiéře čekalo na prvňáky překvapení
Vedle spolupráce s nadacemi a zdravotními ústavy je jedním z projektů
Tepláren Brno také podpora základních škol. V návaznosti na tradici
předchozích tří let tedy i pro letošní prvňáčky připravila společnost
dárkové balíčky. Prvního září tak čekalo na prvňáčky ze všech 36 brněnských základních škol, které odebírají teplo z TB, malé překvapení
k jejich školní premiéře.
Novopečení školáci si odnesli domů – obdobně jako už v předchozích
letech – nejen pěkný, ale hlavně rovněž praktický dárek. „Chtěli jsme
děti především potěšit, ale zároveň také podpořit jejich bezpečnost při
cestě do školy. Obsah balíčků jsme připravili tak, aby byl žáčkům k užitku
po celý jejich první školní rok,“ popsal generální ředitel brněnských tepláren Petr Fajmon. V praktickém pytlíku na přezůvky našly děti zábavný
zápisníček malého školáka, magnetku s rozvrhem hodin, česko-anglické
pexeso a reflexní přívěšek ve tvaru medvídka, aby je řidiči nepřehlédli.
(sal)
Podarováno bylo na 2400 dětí.
zdrojů, jakými jsou i zdroje Teplárny Brno, existují v českých a evropských právních normách „páky“
pro jejich kontrolu a regulaci. Na
všech velkých spalovacích zdrojích
jsou instalovány měřící přístroje
pro kontinuální měření emisí látek
do ovzduší, nebo jsou emise pravidelně kontrolovány na základě legislativně stanovených jednorázových měření. U malých zdrojů tomu
však tak není, vypouštění škodlivin z malých kotlů není totiž měřeno vůbec.
Každý odběratel tepelné energie připojený k systému centrálního zásobování teplem, provozované Teplárnami Brno, přispívá navíc
k podpoře kvality a čistoty životního prostředí. Přestože nyní celorepublikově narůstá počet těch, kteří
zvažují možnost odpojení a vybudování samostatných kotelen, lze
jen doufat, že s ohledem na šetrnost
vůči životnímu prostředí, ekonomickou rentabilitu i pružnost vyhovět
individuálním požadavkům zůstane v Brně systém centrálního zásobování teplem i do budoucnosti zachován. „Kdyby v Brně neexistovaly
teplárny a lidé doma topili plynem,
podle výpočtů by se množství prachu v ovzduší zvedlo zhruba třikrát.
Kdyby topili uhlím, dýchalo by se ještě podstatně hůř , komfort „čistého“
vzduchu v zimním období bychom neznali a Brňané by bojovali podstatně
častěji a více s respiračními a dalšími
nemocemi,“ doplnil Fajmon.
(Zdroj: MPO)
Teoretické porovnání odhadovaného stavu emisí
13
Vysmátý podzim
s vychytaným internetem.
Společnost Královopolská, a.s. je předním dodavatelem jeřábů,
aparátů pro chemický průmysl.
stabilní a bezpečné připojení
V návaznosti na rozšíření výroby přijmeme do svého týmu tyto profese:
nastavení rychlosti podle potřeby
SIM karta s 50 volnými jednotkami ZDARMA
STAČÍ
50 Mb/s
350 Kč/měs.
• Mistr strojírenské výroby
• Mistr svařovny
• Strojní zámečník
• Obsluha CNC
obráběcího centra
Objednávejte na telefonním čísle 539 01 01 01
nebo přímo na www.netbox.cz
• Obsluha karuselu
• Svářeč kovů
• Elektromontér silnoproudého
vedení
• Konstruktér chemických
zařízení
• Elektroinženýr – projektant,
konstruktér
• Provozní elektrikář
Nabízíme:
závodní stravování, dovolenou navíc, zdravotní péči,
benefity dle kolektivní smlouvy
Bližší informace k jednotlivým pozicím získáte na
WWW.KRALOVOPOLSKA.CZ a dále pak na personálním odboru
na telefonu 532 041 546, 532 041 545
nebo e-mailu [email protected]
JAZYKOVÁ ŠKOLA
S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
KOTLÁŘSKÁ 9, BRNO
Naučíme vás: anglicky – německy – italsky – francouzsky – rusky – španělsky – norsky
Připravíme vás: na státní i mezinárodní jazykové zkoušky (cambridgeské, Goethe certifikáty, CILS, DELE)
Nikdy není pozdě začít
– znalosti vám nikdo
nevezme!
U nás takto nedopadnete
– my jazyky učit umíme!
Á
www.sjs-brno.cz • [email protected] • 541 249 001
Foto: Magazín Galerie Vaňkovka
Kudy a kam
Hudební scéna MdB slaví desáté narozeniny
Krása designu i historických vozů v TMB
Je tomu už deset let, kdy poprvé usedli diváci do hlediště Hudební scény Městského divadla Brno, aby se nechali pohltit legendárním muzikálem Vlasy (Hair),
jehož premiérou byl tento nový muzikálový sál otevřen. Již deset let prožívají diváci na Lidické ulici nesmrtelné
příběhy a osudy v příbězích jako Evita, Mary Poppins, Jekyll a Hyde, Chicago, Čarodějky z Eastwicku a mnohé další. V sobotu 4. října oslaví MdB
toto krásné jubileum slavnostním
koncertem, během něhož zavzpomínáme na všech 48 titulů, které byly na jevišti Hudební scény uvedeny.
Ovšem, slovy ředitele MdB Stanislava Moši: „Byť je krásné oslavovat, divadlo
je tu pro své diváky především pro teď a pro příště…“ Takže vzhůru do dalšího
desetiletí, které přinese vám, divákům, jistě mnoho dalších zajímavých a neobyčejných titulů. Vždyť 18. října se v české premiéře představí romantický muzikál
DUCH, který vznikl podle slavné americké filmové předlohy s Patrickem Swayzem, Demi Moore a Whoopi Goldberg. Chybět nebudou ani stálice repertoáru
MdB, v říjnu se po delší době vrátí na Činoherní scénu moudrá komedie Milana
Kundery Jakub a jeho pán (22. a 23. října) v hlavní roli s Viktorem Skálou a Janem
Mazákem, ve vedlejší roli se zaskví Lucie Zedníčková jako živočišná Hostinská.
Nebude chybět ani brilantní komedie Charleyova teta, Zkrocení zlé ženy, Jezinky
a bezinky a další. Přijďte v říjnu do Městského divadla a nechte se bavit! (sal)
První týden v říjnu čeká Brno festival Meet Czech Design. Do této série akcí je
zapojeno i Technické muzeum v Brně se svým mezinárodním bienále studentského designu Design.s. Příležitost navštívit tuto výstavu mají návštěvníci však už
jen do neděle 5. 10. 2014, kdy akce končí. Ve
čtvrtek 2. 10. se chystá speciální program
k této výstavě designu: od 15.00 je naplánovaná přednáška o Designu Managementu
a od 17.00 Design Slide Show představující
práci mladých i zkušených designérů.
Pro tuto událost byla připravena také netradiční „expozice“ umístěna
v jedné z tramvají pravidelných linek, které jezdí Brnem. Tato pojízdná
výstava nazvaná „Vizuální proměny veřejné dopravy“ představí design
současných i historických vozů městské dopravy. Cestující si tak mohou
zpříjemnit jízdu zhlédnutím fotografií či ilustrativních výkresů tramvají,
trolejbusů i historických autobusů. K této výstavě bude v sobotu 4. 10. od
16.00 připraven speciální workshop v Technickém muzeu v Brně.
Nejen milovníci designu a krásných vozů se mohou těšit také na výstavu
s hravým názvem „Babička Zetka – 90 let výroby automobilů ve Zbrojovce
Brno“. Výstava těchto veteránů bude k vidění v hlavní budově muzeu na Purkyňově ulici od začátku října. Příznivci rychlých závodních motocyklů se pak
mohou těšit na novou stálou expozici, která bude v muzeu k vidění od listo(tm)
padu. Další novinky se dozví čtenáři na stránkách www.tmbrno.cz.
Dráždivě objevná filharmonická sezona
Na vrcholu Mniší hoře leží Samburu
Začíná nová sezona a Filharmonie Brno do ní přispívá notnou dávkou dobré hudby. Bude letos opět příjemně klasická, ale kromě toho také dráždivě objevná. Hned zahajovací koncert
2. října představí izraelského umělce
sezóny Benjamina Jusupova – v Janáčkově divadle zazní česká premiéra
jeho Violoncellového koncertu v podání Alexandra Kňazeva a pod taktovkou
šéfdirigenta Aleksandara Markoviče.
Brzy poté se mohou fanoušci muzikálových a filmových melodií v Richard Adam Gallery těšit na koncert s dirigentem Casparem Richterem a v Besedním domě zase mohou být svědky filmového experimentu – na programu je němý film Nový Babylon z roku 1929
s živou orchestrální hudbou Dmitrije Šostakoviče. Pro ty, kterým je hudba
19. a 20. století málo, se bude servírovat v závěru října 27. ročník Expozice
soudobé hudby. Od 29. října do 2. listopadu čeká bohaté menu s koncerty, improvizacemi, snídaněmi s interprety, debatami, přednáškami, promítáním
autorských filmů a výstavami - to vše v Univerzitním kině Scala, Besedním
domě a v novém v kulturním prostoru PRAHA. „Milí hudbymilovní Brňané,
namixujte si svůj vlastní barevný hudební podzim – těšíme se na vás,“ zve
(sal)
s úsměvem Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno.
Africká vesnice Samburu v nejvyšší části Mniší hory, na místě současné vyhlídky před výběhem Safari, je po orlí voliéře a průchozí klokaní expozici
třetí novinkou letošní sezony brněnské zoologické zahrady. Osadu, která
se stane se součástí budoucího uceleného komplexu Kalahari, tvoří repliky
osmi chýší domorodých Afričanů. V Samburu najdete také lagunu plameňáků růžových, ostrov pro lemury kata a nechybí ani drobné africké domácí
zvířectvo a voliéra se snovači. Slavnostní otevření Africké vesnice proběhne
v sobotu 4. října ve 14:00 a veřejnost se v tento den může těšit na křest žirafí slečny s hostem herečkou Bárou Hrzánovou, na africké rytmy v podání
skupiny Mbunda Afrika (Africké bubny) a na ochutnávku exotické kuchyně
domorodců, jako jsou například cvrčci na másle nebo červi v čokoládě. Návštěva této události i Africké vesnice bude určitě velkým zážitkem, který
byste si neměli nechat ujít. V dalších plánech Zoo Brno je vybudovat v sou(sal)
sedství africké vesnice novou lví a gepardí expozici.
Kurátoři ze tří měst představují Důstojnost lidstva
Až do poloviny listopadu hostí Dům umění města Brna mezinárodní výstavu připomínající 100. výročí vypuknutí první světové války s názvem
Důstojnost lidstva… Výstava reflektuje situaci ve světě, kde je důstojnost
člověka často pošlapávána a potlačována. Jak reagují současní umělci
inzerce
REVMADEN® 11. 10. 2014
Akce zaměřená na zvýšení
povědomí o revmatických
chorobách a včasné odhalení
potíží s klouby
O
Zájemcům z řad veřejnosti se budou věnovat
revmatolog a revmatologická sestra.
O
Pokud bude mít lékař na základě
minidiagnostiky podezření na některé
revmatologické onemocnění, doporučí další
vyšetření ve specializovaném centru.
REVMADEN® se koná v rámci
Světového dne artritidy
dne 11. 10. 2014 od 10 do 18 hodin
na těchto místech:
Praha – Václavské náměstí
Praha – OC Galerie Harfa
Brno – náměstí Svobody
Hradec Králové – OC Futurum
Více informací najdete na www.revmaden.cz
Den pro vaše zdravé klouby
Foto: Archív TM v Brně
Foto: jef
14
15
Kudy a kam
Špilberk: Velká válka aneb začalo to v Sarajevu
K 100. výročí vypuknutí Velké války připravilo Muzeum města Brna výstavu, která ukazuje tento první globální konflikt 20. století ve světle
dneška. Expozice situovaná do prvního patra jižního křídla hradu Špilberk začíná představením života v Brně v posledních letech před válkou. Jako náhlý přelom je připomenut sarajevský atentát na následníka
trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Další místnosti zprostředkovávají
okamžiky mobilizace, pohled na život v Brně v letech 1914 až 1918. Velká část výstavy je věnována zbraním, uniformám a militáriím. Závěr
výstavy přibližuje brněnské špitály a zdravotnická zařízení, přeplněná
ve válečných letech raněnými a nemocnými vojáky, a také dochované
pozůstatky I. světové války, jako pomníky, hřbitovy, dobové upomínkové předměty a podobně.
Výstavu, která potrvá do konce letošního roku, uzavírají fotografie současných aktivit vojensko-historických jednotek a klubů autorky Michaely Wecker
(sal)
a dětská dílna se zákopem, lazaretem a tehdejší domácností.
Hvězdárna zve do minulosti i do mikrosvěta
Hvězdárna a planetárium Brno uvádí v říjnu dvě nová představení digitária – Zula hlídka: dobrodružství v čase pro malé diváky a Astronom v každém
z nás pro všechny starší
návštěvníky.
y!
Odvážní komiksáci ze
o vstupenk anetárium Brno? Soutěžit
e
t
ž
tě
u
o
S
Zula hlídky se v létajía pl
z.
vit Hvězdárnu 14 na www.salina-brno.c
Chcete navští
í 20
cím talíři vydají pozpátář
.z
27
od
e
et
ůž
o vstupenky m
ku v čase. Někdo špiní
naši planetu a oni musí
zjistit, kdo to dělá! Následky totiž mohou být
katastrofální. Jejich pátrání je nakonec zavede
až do doby, kdy vznikala
Země a vlastně i celá Sluneční soustava. Diváci se
přesvědčí, že se planeta
Země mnohokrát změnila. Kdysi dávno byly třeba oceány zelené a obloha červená. Pak se ale objevili
malí živočichové – označovaní jako bakterie, kteří všechno změnili. A tak to
šlo pořád dál a dál až do současnosti.
Od okamžiku, kdy se italský přírodovědec Galileo Galilei poprvé podíval dalekohledem na hvězdné nebe, se svět astronomů a jejich techniky dramaticky
změnil. Za čtyři století narostly objektivy dalekohledů do obřích rozměrů. A velikost pozorovatelného vesmíru se měří v desítkách miliard světelných let. Během
představení Astronom v každém z nás prozkoumáme moderní pozorovatelny
uprostřed vyprahlé chilské pouště, rozebereme do posledního šroubku obří vesmírný dalekohled, odhalíme tajemství elektromagnetického spektra a proletíme
(sal)
se rychlostí světla tím největším urychlovačem částic na světě.
Foto: KVS „U Tří kohoutů“, p.o.
Polárka sází na zbojníky a uličníky
na
gram najdete
Podrobný pro polarka.c z
lo
w w w.divad
Napínavé příběhy, mnohdy možná
na hranici detektivek či thrillerů,
nabízí v letošní sezóně brněnské Divadlo Polárka. S mottem „UKRADENO aneb Loupežníci, lupiči, lapkové
a jiní dobří lidé?" připravuje sérii
představení, která mají společný
námět zbojnictví i dobrodružství
a svobodný život. Je to téma spojené s věčným paradoxem a otázkou:
Je ten zbojník více svobodným hrdinou v odboji proti mocným, nebo
je to jen obyčejný zloděj, který kořistí z práce jiných lidí? Nebo něčím
mezi tím – a je vůbec nějaké „mezi“?
Jak si tyto otázky zodpovědí tvůrčí týmy sezóny 2014–2015 a soubor
Divadla Polárka, zjistíte při nových
inscenacích: Ondráš a Juráš, Dobrodružství Toma Sawyera, Děvčátko
Momo a ukradený čas, Kašpárek detektivem, Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
a Sherlock Holmes Explosion.
Divadlo Polárka, které je pracovištěm Kulturního a vzdělávacího
střediska „U Tří kohoutů“, p.o., a jehož
hlavním partnerem je dodavatel zemního plynu, společnost SPP CZ, hraje
během dne pro děti a mládež, večer pro
dospělé – na mateřské scéně i na zájezdech. Pro nejmenší hledá neznámé
a zajímavě zpracovává známé pohádky, větším a velkým nabízí především
dramatizace a adaptace významných
děl české i světové literatury. Sází na
autorskou tvorbu a na spojení činoherního, hudebního a tanečního divadla
s výraznou výtvarnou stylizací.
Amatérským předchůdcem Polárky byl nejprve soubor Loutkového divadla Sokol Brno I, založený
již v roce 1930, a posléze divadlo
Jitřenka, proslulé zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Od poloviny roku
2004 je Divadlo Polárka – stále pod
Premiéry sezóny
2014/2015:
Michal Sopuch a kol.: Ondráš
a Juráš (premiéra: 18. 10. 2014)
Mark Twain: Dobrodružství Toma
Sawyera (premiéra: 20. 12. 2014)
Michael Ende, Jan Cimr, Michal
Sopuch: Děvčátko Momo a ukradený čas (premiéra: 14. 2. 2015)
Jiří Skovajsa: Kašpárek detektivem
(premiéra: 28. 2. 2015)
Mácha, Elbel: Hynku! Viléme!!
Jarmilo!!! (premiéra: 18. 4. 2014)
Arthur Conan Doyle: Sherlock
Holmes Explosion
(premiéra: 6. 6. 2015)
stejným názvem – jedním ze středisek příspěvkové organizace Kulturní
a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“. Najdete ho v zrekonstruované
(sal)
budově na Tučkově 34.
Foto: Archív Hvězdárny a planetária Brno
a umělkyně na katastrofy války, jak se projevují v jejich dílech otřesy
základních hodnost lidské existence? Těmito otázkami se zabývala pětice kurátorů ze tří měst, Vídně, Sarajeva a Brna, aby jim vykrystalizovala
témata společná pro vybraná díla ze všech tří zemí: dětství a mládí, emigrace a bezdomovectví, aktuální společenské události, ponižování člověka člověkem či konflikty, křivdy a bezpráví. Tyto převážně negativní akcenty fenoménu důstojnosti prezentuje úvodní – popisná – část výstavy.
Její druhá část pak obsahuje díla apelující k emancipaci vlastními silami
a snažením, případně posílením vlastní svobody humorem, podvracením,
ale i sebereflexí nebo vnitřní emigrací na okraj společnosti.
Výstava je otevřena každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Pro zájemce se konají také komentované prohlídky ve dnech 1. 10. (v angličtině), 8. 10., 22. 10. a 5.11.
(sas)
16
DPMB – Změny v dopravě
PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY
A OPATŘENÍ V PROVOZU
Výluka tramvají do Komárova
Z důvodu pokládky živice po opravě parovodu v části ulice Dornych bude v sobotu 27. září přibližně
od 6 do 18 hodin vyloučena tramvajová doprava
v úseku Zvonařka – Komárov. Tramvaje linky 12
pojedou pouze v úseku Technologický park – Zvonařka. Náhradní doprava bude zajištěna autobusy
linky x12 v trase Hlavní nádraží – Zvonařka – Komárov. Pro zajištění přestupu mezi linkou 59 a náhradní dopravou linky x12 budou autobusy linky 59
obsluhovat navíc zastávku Mariánské náměstí.
Závody veteránů v ulici Kociánka
V důsledku konání tradičních závodů automobilových veteránů bude v sobotu 27. září od 8:30 do
16:00 hodin pro veškerou dopravu uzavřena ulice
Kociánka. Autobusová linka 43 pojede v době výluky v úseku mezi zastávkami Mojmírovo náměstí –
Soběšíce, Klarisky oběma směry odklonem ulicemi
Křižíkovou, Okružní, Dusíkovou a Zeiberlichovou.
Linka 43 tak vynechá zastávky Högrova, Sadová, Na
kopcích, Hamerláky, Myslivecký stadion, Útěchovská, Dohnalova a Na kovárně. Na odklonové trase
autobusy linky 43 zastaví pouze na zastávkách Kociánka, U vodárny, Štěpánkova a Rozárka.
Běh nočním Brnem
Z důvodu konání sportovní akce v prostoru ulice
Husovy bude v sobotu 27. září od 18 do 23 hodin vyloučena tramvajová doprava v ulicích Husově a Pekařské. Tramvaje linky 5 budou ve směru
od Štefánikovy čtvrti ukončeny v zastávce Česká,
linka 6 bude v úseku Česká – Poříčí odkloněna
přes náměstí Svobody a ulicemi Hybešovou a Václavskou, linka 12 pojede v úseku Česká – Hlavní
nádraží odklonem přes náměstí Svobody. Náhradní doprava bude zajištěna autobusy linky x6 v trase Česká – Úvoz – Mendlovo náměstí – Poříčí. Zastávky Šilingrovo náměstí a Nemocnice u sv. Anny
budou po dobu výluky bez obsluhy.
Výluka tramvají v ulici Cejl a Žabovřeská
Z důvodu údržby tramvajových tratí v ulicích Cejl
a Žabovřeské bude v neděli 28. září přibližně od
8:40 do 20:25 hod. vyloučena tramvajová doprava v úsecích Malinovského náměstí – Jugoslávská
/ – Trávníčkova / – Stará osada a také Pisárky – Vozovna Komín. Tramvaje linky 1 pojedou v úseku
Nové sady – Vozovna Komín odklonem ulicemi Husovou, Veveří, Minskou a Horovou (mj. také jako
náhrada linek 3 a x3). Tramvaje linky 2 pojedou
pouze v úseku Modřice – Ústřední hřbitov – Malinovského náměstí. Linky 3 a x3 budou mimo provoz. Linka 4 bude rozdělena na dva provozní úseky:
Náměstí Míru – Malinovského náměstí a Jugoslávská – Obřany, Babická. Linka 5 bude rozdělena na
dva provozní úseky: Ústřední hřbitov – Mendlovo
náměstí – Malinovského náměstí a Dětská nemocnice – Jugoslávská – Štefánikova čtvrť. Linka x9 bude
v provozu pouze v úseku Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská. Náhradní doprava bude zajištěna autobusy linky X v trase Přístaviště – Vozovna Komín – Pisárky – Hlavní nádraží – Jugoslávská. Dále autobusy
linky x2 v trase Hlavní nádraží – Stará osada a linky x4 v trase Hlavní nádraží – Jugoslávská.
Mezinárodní strojírenský veletrh
Ve dnech 29. září až 3. října se na brněnském
výstavišti uskuteční tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh. Doprava z centra k výstavišti bude
kromě pravidelných linek zabezpečována také posilovými linkami:
od 8 do 19 hodin linkou P1 v trase Zvonařka –
Hlavní nádraží – Výstaviště – Pisárky, v pátek 3.10.
bude provoz linky P1 ukončen před 17. hodinou;
od 8.30 do 13.30 hodin linkou P2 na trase Stará
osada – Hlavní nádraží – Výstaviště – Pisárky (tato
linka nahradí spoje linky 2, které v této době jezdí
jen v úseku Stará osada – Ústřední hřbitov).
Odjezdovou zastávkou posilových linek P1 a P2 z Pisárek směr centrum je zastávka Lipová.
Upozorňujeme návštěvníky, že vstupenky na akce
BVV neplatí jako jízdenky MHD!
Výluka tramvají na Starou osadu
Z důvodu provádění překopu pod komunikací
u mostu přes řeku Svitavu v Zábrdovicích bude
o víkendech 4.–5. října a 11.–12. října vyloučena tramvajová doprava v ulicích Zábrdovické
a Bubeníčkově. Tramvaje linky 2 pojedou pouze
v úseku Modřice – Hlavní nádraží – Tkalcovská
a dále budou odkloněny do smyčky Zemědělská.
Tramvaje linky 3 pojedou pouze v úseku Bystrc,
Rakovecká – Tkalcovská a dále budou odkloněny
do smyčky Maloměřický most. Náhradní doprava
bude zajištěna autobusy linky x2 v úseku Tkalcovská – Stará osada.
Den seniorů na náměstí Svobody
Z důvodu konání akce Den Seniorů bude v neděli
5. října od 14 do 17 hodin vyloučena tramvajová
doprava na náměstí Svobody. Tramvajová linka 4
bude mezi zastávkami Hlavní nádraží a Komenského náměstí obousměrně odkloněna ulicí Husovou,
linky 9 a x9 budou vždy v příslušném směru odkloněny mezi zastávkami Česká a Hlavní nádraží
odkloněny ulicí Husovou. Zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh budou po dobu výluky bez obsluhy,
linka 4 navíc vynechá také zastávku Česká.
Výluka tramvají do Starého Lískovce
Z důvodu podbíjení kolejí na tramvajové trati do
Starého Lískovce bude o sobotách 11. a 18. října
přibližně od 8:45 do 20:15 hod. omezen tramvajový provoz v úseku Švermova – Starý Lískovec.
Tramvaje linky 6 pojedou pouze v úseku Královo Pole, nádraží – Bohunice, Švermova. Linka 8
pojede v celé trase až do Starého Lískovce, ale v úseku s omezením od zastávky Švermova vždy pouze
po jedné traťové koleji.
Výluka tramvají na trati do Líšně
a na Stránskou skálu
Z důvodu podbíjení kolejí na tramvajové trati přilehlé k ulici Ostravské bude v neděli 12. října od
6 do 17 hodin vyloučena tramvajová doprava
v úsecích Geislerova – Podstránská / – Novolíšeňská. Linka 8 bude rozdělena na dva provozní úseky: Starý Lískovec – Hlavní nádraží – Geislerova
a Novolíšeňská – Mifkova. Tramvaj linky 10 pojede pouze v úseku Podstránská – Stránská skálasmyčka. Náhradní doprava bude zajištěna autobusy linky x8 v trase Životského – Dělnický dům
– Bělohorská – Novolíšeňská – Jírova. Zastávky
Krásného a Židovský hřbitov budou po dobu výluky bez obsluhy.
Výluka tramvají v ulici Žabovřeské
Z důvodu podbíjení kolejí na tramvajové trati v ulici Žabovřeské bude v neděli 19. října od 5 do
17 hodin vyloučena tramvajová doprava v úseku
Pisárky – Vozovna Komín. Tramvaje linky 1 pojedou v úseku Nové sady – Vozovna Komín odklonem ulicemi Husovou, Veveří, Minskou a Horovou.
Náhradní doprava bude zajištěna autobusy linky
x1 v trase Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín (nástupní zastávka Svratecká). Zastávka Stránského bude po dobu výluky
bez obsluhy.
Ukončení letního času
V noci ze soboty 25. října na neděli 26. října
končí platnost tzv. středoevropského letního
času (SELČ). V čase 3:00 hodiny letního času se hodinky posunou zpět na 2:00 hodiny. Uskuteční se
tedy o jedno spojení nočních autobusových linek
navíc. V regionální dopravě IDS JMK spoje odjíždějící z výchozích zastávek před 2:00 hod. odjedou dle
pravidelného jízdního řádu (dle letního času). Níže
uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích zastávek
dle jízdního řádu v čase mezi 2:00 a 3:00 hod. pojedou ještě dle letního času, nikoli dle času zimního
(tj. před posunem času)!
Linka N95: spoj s odjezdem 2:21 hod. z Újezdu
u Brna přes Sokolnice do Brna;
Linka 403: spoj s odjezdem 2:32 hod. z Ostopovic do Brna;
Linka 501: spoj s odjezdem 2:06 hod. z Brna,
Ořechovské do Moravan.
Provoz dopravy ve dnech
svátků a prázdnin
V neděli 26. října bude doprava vedena podle jízdních řádů platných pro NEDĚLE s výjimkou
tramvajových linek 1, 8, 12 a autobusové linky 53,
pro které bude platit sobotní jízdní řád (bez nedělního podvečerního posílení).
17
DPMB
V úterý 28. října (státní svátek) bude doprava
vedena podle jízdních řádů platných pro NEDĚLE.
U regionálních linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.
V pondělí 27. října a ve středu 29. října
(podzimní školní prázdniny) pojedou městské linky (čísla 1 až 99) podle omezených jízdních řádů
uvedených ve sloupcích nadepsaných PRACOVNÍ
DNY – PRÁZDNINY. Na regionálních autobusových linkách IDS JMK (čísla linek vyšší než 100)
nepojedou vybrané spoje označené příslušnou inverzní značkou uvedenou v jízdních řádech.
Památka zesnulých
bude zajištěna autobusy linky x12 v trase Česká –
Technologický park. Současně budou trolejbusy na
linkách 34 a 36 v uvedené dny nahrazeny v plném
rozsahu autobusy.
Dopravní odbor DPMB, a.s.
Na našich webových stránkách www.dpmb.cz
jsou průběžně doplňovány informace o změnách
v dopravě, například o výlukách nebo mimořádných opatřeních, o nichž v některých případech
Hledá se nový hlas!
V pracovních dnech 30. a 31. října vždy od
8:30 do 18:30 hodin bude tramvajová linka 11 prodloužena z Mendlova náměstí po trase linky 5 až do
smyčky Ústřední hřbitov.
O víkendu 1. a 2. listopadu budou v době od
8:30 do 18 hodin doplněny na linku 2 posilové spoje v úseku Stará osada – Ústřední hřbitov, smyčka.
Dokončovací práce na tramvajové
trati v ulici Jana Babáka
Z důvodu dokončovacích prací na tramvajové trati v ulici Jana Babáka a opravě povrchu vozovky
v prostoru zastávky Klusáčkova bude o víkendu
1. a 2. listopadu přerušena tramvajová doprava
v úseku Konečného náměstí – Technologický park.
Tramvajová linka 12 pojede pouze v úseku Česká –
Hlavní nádraží – Komárov. Náhradní doprava
Listárna
Dobrý den, neuvažoval DPMB o zachování
provozu tramvaje x14 i po ukončení výluky
v ulici Žabovřeské?
Veškeré dopravní výkony jsou přímo závislé na
objednávce zadavatele rozsahu přepravy Statutárního města Brna a tedy limitované aktuálními
rozpočtovými možnostmi. Chápeme, že dopravní
opatření spojená s výlukou v ulici Žabovřeské s sebou přinesla pro část cestujících i určitá pozitiva.
Nicméně musíme vnímat i dopady na další početné skupiny cestujících, kterým výluková opatření
dopravu citelně komplikují, tudíž bylo nutné po
ukončení nezbytných stavebních činností obnovit
původně nastavené rovnováhy v provozu linek
městské dopravy, který v rámci daných ekonomických, technických a provozních možností zajišťuje potřeby co nejširší části cestující veřejnosti. Obsluhu bystrckého sídliště a spádových lokalit za
běžného bezvýlukového provozu s dostatečnou
kapacitní rezervou zajišťuje linka 1.
Dobrý den, ráda bych Vám pochválila nový
typ autobusů s plastovými sedačkami (jezdí
např. na lince 84) Výborně se na nich sedí
a všichni musí uznat, že je i hygieničtější, jelikož na látkových nikdy člověk nevěděl, do
ještě nejsou kompletní informace v době uzávěrky vydání časopisu Šalina k dispozici. Sledujte
prosím informace na internetových stránkách,
v tisku a vývěsky na zastávkách. Rovněž lze využívat službu Newsletter – automatické zasílání
aktuálních informací o změnách v dopravě prostřednictvím elektronické pošty, které lze přihlásit přímo na internetových stránkách www.
dpmb.cz (frekvence zasílání informací dle aktuální situace přibližně 1× týdně).
Dopravní podnik města Brna vypsal veřejnou
soutěž, ve které bude hledat nového hlasatele či
hlasatelku do vozidel MHD v Brně. Do soutěže se
může přihlásit kdokoli a s výběrem vítěze pomůže
i veřejnost. Výběr nového hlasatele bude probíhat
čeho si vlastně sedá. Doufám, že brzy v tomto provedení bude více autobusů. Ještě jednou děkuji za krásné svezení.
Děkujeme za ohlas k provozu nových kapacitních
kloubových autobusů značky Solaris. Jsme rádi,
že nákup moderních vozidel byl přijat kladně,
a věříme, že obnova vozového parku Dopravního podniku města Brna, a.s. bude i nadále pokračovat ke spokojenosti našich cestujících.
Přijde Vám opravdu logické, že v červnovém
čísle Vašeho časopisu nenajdou obyvatelé
Brna informaci o výluce hromadné dopravy
na ulici Úvoz, která začíná 30.6.? Kdo nejezdí linkami vedoucími přes Úvoz pravidelně,
ten tuhle nepříjemnost zjistil, až když tudy
potřeboval cestovat, nezdá se vám to trochu
pozdě? Nehledě na to, že na Mendlově náměstí, kde jste změnili nástupiště pro trolejbusy
25 a 26, nejsou na původním nástupišti absolutně žádné informace! Samozřejmě že první
ráno této změny tu nebyl ani žádný váš pracovník, který by informoval, holt pršelo, že.
Proboha, řekla bych, že už byste měli mít dost
zkušeností s takovýmito situacemi a měli byste je zvládat naprosto profesionálně.
Uzávěrka červnového čísla, které vyšlo 31. května, byla redakcí časopisu vzhledem k termínům
potřebným pro korekturu, sazbu a tisk stanovena
na 15. května, tedy měsíc a půl před zahájením
výluky. V tuto dobu ještě nebylo známo, že stavební práce na ulici Úvoz budou probíhat v tomto
ve třech kolech. Do prvního kola se může přihlásit kdokoli, stačí, když do 31. října pošle svou nabídku, jejíž součástí bude mimo jiné nahrávka několika konkrétních vět. Podle této nahrávky pak
bude hodnoticí komise rozhodovat o tom, který
z uchazečů se dostane do druhého kola, do kterého
postoupí maximálně 25 uchazečů. V druhém kole
budou nahrávky zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím sociální sítě Facebook na stránce www.
facebook.com/DopravniPodnikMestaBrna (nahrávky zde budou označeny pouze čísly). Fanoušci
stránky svým hlasováním určí pět uchazečů, kteří
postoupí do finálního kola. V něm pak konečného
vítěze určí opět komise DPMB.
O vítězi by mělo být rozhodnuto na začátku
roku 2015, poté se začne s nahráváním. Informace
o výběrovém řízení a podmínkách pro přihlášení najdou uchazeči na webových stránkách DPMB v sekci
(red)
O nás pod záložkou Veřejné zakázky.
rozsahu, natož stanovené objízdné trasy a další potřebné detaily k vydání výlukového příkazu a tedy
i informace pro cestující veřejnost. Informace o výluce Úvoz byla zařazena do prázdninového dvojčísla Šaliny 7-8, které vyšlo 28.6. Váš dotaz a podiv
sice chápeme, ale časopis Šalina jako tištěné periodikum nemůže z hlediska aktuálnosti informací
konkurovat médiím elektronickým. Proto se snažíme využívat i další dostupné kanály pro informování cestující veřejnosti. Již několik dní předem
byla informace zobrazena na elektronických informačních panelech mj. také na Mendlově náměstí.
Zveřejněna byla v předstihu na našich webových
stránkách a prostřednictvím výlukových tabulí
vyvěšena na zastávky dotčených linek. Doporučujeme zaregistrovat Vaši e-mailovou adresu do
služby NewsLetter, prostřednictvím které zasíláme
pravidelně a bezplatně informace o plánovaných
dopravních opatřeních. Učinit tak můžete na našich webových stránkách (www.dpmb.cz – Pro média – Kanály a loga – Informační služba). V místě
pak od časných ranních hodin byli přítomni informátoři, kteří skutečně navzdory dešti poskytovali
informace přijíždějícím a odjíždějícím cestujícím,
a to nejen v uzlu Mendlovo náměstí, ale i na několika dalších místech v síti MHD, jelikož v daném
termínu bylo zahajováno několik různých výluk
zároveň. Nutno poznamenat, že převážná část těchto činností není prováděna Dopravním podnikem
města Brna, a.s., ale jinými subjekty zajišťujícími
správu a údržbu komunikací a inženýrských sítí
(sei)
na území města Brna.
18
DPMB
Nadechni se, Brno!
Plynofikace autobusů – čistější
životní prostředí ve městě
Technickáá
data
Typy autobusů:
CITELIS CNG 12, SOR NGB 12
Pohon:
stlačený zemní plyn(CNG)
Dojezd na jedno naplnění:
min. 450 km
Kapacita vozu:
90 cestujících
Plastová sedadla s moderním
designem
Plnění 1 vozu CNG trvá:
5 minut
Splňují emisní normu EURO5
Výkon motoru:
213 kW
Výklopná plošina pro vozíčkáře
Čtvery dveře pro rychlý nástup
a výstup (SOR)
Významný projekt plynofikace autobusového vozového parku Dopravního podniku města Brna zahájil novou
éru. Měli jsme už éru koňskou, parní,
máme elektrickou a naftovou. Teď
k nim přibyla plynová. Dva hlavní pilíře projektu jsou pořízení stovky autobusů na stlačený zemní plyn (CNG)
a vybudování velkokapacitní plnicí
stanice, která je z hlediska svých
technických parametrů a velikostí
ojedinělou stavbou ve střední Evropě. A právě tato plnicí stanice ve vozovně Slatina byla slavnostně uvedena do provozu ve čtvrtek 11. září.
Plnička je schopna v nepřetržitém
provozu naplnit deset vozů za hodinu (plnění zcela prázdných lahví jednoho autobusu trvá 5 až 6 minut).
Zásobní kapacitu CNG tvoří svazek
tlakových lahví o objemu 5 600 litrů,
pro pracovní tlak 250 bar.
Kdysi a dnes – Jugoslávská
Historický snímek na straně 6 zachycuje usilovnou stavební činnost
v dolním úseku ulice Jugoslávské mezi Merhautovou a Vranovskou. Tato
krátká, ale důležitá spojovací trať o délce 210 metrů byla vybudována
až v 70. letech a provoz tramvají zde začal 1. září 1977. Tehdy zde jezdily
linky 8, 15 a 21. V křižovatce s ul. Vranovskou vznikla kolejová křižovatka
tvaru T, v křižovatce Merhautova – Jugoslávská pak koleje umožňují jízdu
všemi směry kromě spojení Lesná – Štefánikova čtvrť. Na trati se nachází
zastávka Jugoslávská, jejíž název se opakuje i o pár desítek metrů výše na
trati směr Lesná, kvůli zachování jednotného názvu v přestupním uzlu.
Spojkou jsou za běžného provozu vedeny tramvajové linky 3 a 11, v časech
dlouhodobé výluky ulice Milady Horákové zde frekvence zhoustla a trať
(jb)
využívají linky x3, 5, x9 a 11.
Pro plnění vozidel ve Slatině budou využívány tři výdejní stojany.
Dva jsou osazeny dvěma plnicími
pistolemi pro plnění nákladních
vozidel, respektive autobusů, třetí
stojan má jednu plnicí pistoli pro
nákladní vozidla a jednu pistoli
pro plnění osobních a malých užitkových vozidel.
„Jsme první dopravní podnik
v České republice, který má takto
vysoce kapacitní plnicí stanici na
stlačený zemní plyn. Navíc je jako
jediná u nás napojena na distribuční vysokotlakou plynárenskou soustavu,“ řekl při zahájení Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.
Ekologický autobus na pohon
CNG byl také představen veřejnosti
v rámci Evropského týdne mobility
dne 17. září na náměstí Svobody.
(red)
Od 8. do 12. října se v Galerii Vaňkovka sejdou ti nejlepší vizážisté, špičkoví
kadeřníci a manikérky, kreativní stylisté orientující se v módních trendech a také
odborníci na péči o tělo a duši. Neváhejte a rozbalte svůj styl s Galerií Vaňkovka!
Využít můžete diagnostiku pleti, poradenství v oblasti kosmetiky a minute
make up, diagnostiku stavu vlasové pokožky a kvality vlasů, poradenství v péči
o vlasy, jednoduchý hair styling s možností drobné úpravy střihu, manikúru se
100% vegan produkty a focení s profesionálním fotografem. K dispozici vám budou
stylisté pro konzultace při výběru outfitu i pro asistovaný nákup. Následně si můžete
odpočinout při ukázce thajské masáže.
Letošní novinkou bude life coaching, hodinový rozhovor s psycholožkou
Mgr. Katarínou Bradáč, kde se spíš než na analýzu problému, který vás trápí,
zaměříte na jeho řešení.
PŘIHLASTE SE A UŽIJTE SI SVŮJ DEN
V PÉČI ODBORNÍKŮ!
Rezervujte si svůj termín od 25. 9. na www.galerie-vankovka.cz
20
Pro volný čas
Download

Šalina - říjen 2014 Měsíčník Šalina 20 stran A4 29.9.2014