Blansko, 30. srpna 2014
19. ročník
Půlmaraton
Moravským krasem
Historie Půlmaratonu Moravským krasem
Historie běhu sahá až do roku 1958. Tehdy se konal silniční běh v délce 25 km, startovalo se od Spartaku ČKD, následně se běželo směrem k Adamovu.
V roce 1961 pod názvem „Malý Maraton Moravským krasem“ se běžel závod na 25 km
ze hřiště Spartaku ČKD do Moravského krasu k Punkevním jeskyním a zpět.
Následně nastalo dočasné přerušení běhu, které trvalo skoro celé čtvrtstoletí.
Až v roce 1984 se tento běh obnovil pod novým názvem „Běh údolím Svitavy“. Trasa vedla směrem k Adamovu.
V roce 1989 při jubilejním ročníku pětadvacítky dostal běh zcela novou traťovou podobu. Už definitivně bylo upuštěno od trasy podél řeky Svitavy, a s porozuměním Správy Moravského krasu byl tento závod vklouben do koloritu krasové krajiny.
V roce 1991 se organizace ujal oddíl atletiky TJ Metra Blansko. Běžci vyběhli od sportovní haly TJ Metra Blansko a běželi ke Skalnímu Mlýnu, Kateřinské jeskyni a Suchým
žlebem k jeskyni Balcarka. Závod se konal pod názvem „Malý Maraton Moravským
krasem“.
V roce 1995 dostal běh konečnou podobu, s kterou až na lehké změny přežil do dnešního dne. Závod se v roce 1995 přejmenoval na Půlmaraton Moravským krasem. Délka
běhu činí dodnes 21,1 km. Start a cíl byl a je v centru města. Běhá se k Punkevním jeskyním a zpět.
V roce 2011 převzalo pořádání občanské sdružení „Sportuj s námi“ a ve spolupráci s vedením města Blanska zrealizovalo velký návrat mezi elitu 1/2maratonů v České republice.
Počtem závodníků se stal Půlmaraton Moravským krasem ČTVRTÝM největším
1/2maratonem v ČR.
V roce 2012 bylo zaregistrováno 1000 běžců na tuto akci.
V roce 2013 celková návštěvnost akce dosáhla až ke 4000 účastníků. Celý den byl sportovně, ale i kulturně nabitý a v programu zazářila kapela Turbo.
2
O akci
Půlmaraton Moravským krasem není jen o běžcích, pro které je připravena
překrásná trať Moravským krasem, ale i o široké veřejnosti. Veřejnost chceme přilákat na bohatý doprovodný program a také na krásný městský běh,
který si může zaběhnout opravdu každý. A i děti si užijí sportovní odpoledne. Máme pro ně připraveno několik soutěží a aktivit.
Program
12.30 12.40 13.00 13.20 14.00 14.10 14.20 14.30 16.00 16.20 16.30 17.45 18.30 19.00 19.10 slavnostní zahájení
taneční vystoupení
start lidového běhu na 800 m
start běhu městem – 2,4 km
start dětí s rodiči
start dětí bez rodičů do 5 let
start dětí 6 – 7 let
koncert
start 19. ročníku 1/2maratonu
vyhlášení vítězů běhu na 2,4 km
koncert místní kapely
vyhlášení absolutních vítězů 1/2maratonu
vyhlášení výsledků kategorií
vyhlášení týmového běhu
pokračování koncertu místní kapely
+ doprovodný program, který bude probíhat souběžně
s hlavním programem
3
4
Pár dobrých důvodů,
proč tuto tradiční akci podpořit…
Velice si vážíme podpory, kterou nám poskytujete. Bez vaší finanční pomoci
by tato akce nemohla vzniknout. Jsme rádi, že nám napomáháte zrealizovat
akci, která má v dnešní uspěchané době velký význam pro naši společnost.
Mnoho pro nás znamenají i dětské úsměvy a bezprostřední radost z dosažených výkonů. Kolikrát v roce mají možnost soutěžit děti s rodiči, a přitom
se skvěle bavit?
Proč podpořit akci Půlmaraton Moravským krasem:

V rámci vaší podpory vám zajistíme plnohodnotnou prezentaci vaší společnosti v mediích, se kterými spolupracujeme (rádio Kiss Hády, rádio
Petrov, Blanenský deník, MF DNES, místní tisk). Dále prezentace proběhne na webových stránkách akce, billboardech, letáčcích v MHD, na plakátech umístěných na veřejných místech, ale především přímo na akci,
které se účastní tisíce návštěvníků a sportovců.
Setkání se s významnými lidmi z jiných podnikatelských odvětví, kteří také podpořili tuto akci (ve V.I.P. prostoru určeném pro partnery, kde
bude po celý den zajištěno občerstvení s obsluhou).

Akce je benefitem pro vaše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Bohatý celodenní kulturní program je vhodný pro všechny generace.
Budeme velice rádi za Vaši podporu, bez ní by se velmi těžko tato akce
mohla konat.
A navíc, dokážeme společně zpříjemnit nedělní den tisícům návštěvníkům
akce.
5
NABÍDKA PARTNERŮM
generální partner
hlavní partner
auto partner
partner dětských běhů
partner
hlavní mediální partner
mediální partner
základní balíček
- toto plnění obsahuje každý partnerský balíček
prezentace v prostorách startu a cíle reklamní plachtou (startovní a cílový koridor)
prezentace partnera moderátorem při slavnostním otevření sportovně
kulturní akce (představení partnera)
prezentace v letáčku (programu) sportovně kulturní akce, které budou
volně rozdávány na náměstí (náklad 2000 ks)
prezentace v balíčku, který dostane každý účastník běhu (např. prezentační leták, katalog, firemní produkt)
ZDARMA startovné na vybrané běhy pro vaše zaměstnance nebo obchodní partnery
logo partnera na účastnických diplomech, který dostane každý účastník
běhu (náklad cca 900 ks)
logo partnera na diplomech pro vítěze (náklad cca 70 ks)
umístění loga na startovním a cílovém oblouku
logo s proklikem na stránky partnera uveřejněné na webových stránkách akce www.sportujsnami.cz (návštěvnost stránek v době akce cca
9000 unikátních hostů)
 v případě zájmu partnera, prezentace na facebooku občanského sdružení Sportuj s námi (reklamní text – jednou zveřejněný na zdi profilu)
6
GENERÁLNÍ PARTNER
 základní balíček (viz strana 6)
název generálního partnera v názvu sportovně kulturní akce (podoba
po dohodě)
logo generálního partnera na tričku, které dostane každý z účastníků
běhu (cca 900 ks)
prezentace na reklamních plachtách v prostoru startu a cíle
(8 až 12 ks)
možnost umístit vlajky propagující generálního partnera v prostorách
náměstí (8 až 12 ks)
možnost umístit nafukovací oblouk + prezentační stánek v prostorách
náměstí
možnost odevzdat ceny vítězům
slavnostní rozhovor při příležitosti zahájení sportovně kulturní akce
sponzorský vzkaz generálního partnera za rádiovým spotem ke sportovně kulturní akci v délce 5 sec. (60 opakování)
umístění loga partnera v grafice určené pro denní tisk (propagace akce,
tiskové zprávy)
loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci
(náklad 4000 ks)
logo generálního partnera na outdoor plochách propagující akci
(2 až 4 plochy)
prezentace na náměstí po celou dobu trvání akce zvukovým spotem
s představením partnerů (min. 10x za den)
generální partner má zajištěny dva dvoulůžkové pokoje (dvě noci)
7
HLAVNÍ PARTNER
 základní balíček (viz strana 6)
spojení názvu hlavního partnera s konkrétním během
prezentace na reklamních plachtách v prostoru startu a cíle
(4 až 6 ks)
možnost umístit vlajky propagující hlavního partnera v prostorách
náměstí (4 až 6 ks)
možnost umístit nafukovací oblouk + prezentační stánek v prostorách
náměstí
možnost odevzdat ceny vítězům
slavnostní rozhovor při příležitosti zahájení sportovně kulturní akce
sponzorský vzkaz hlavního partnera za rádiovým spotem ke sportovně
kulturní akci v délce 5 sec. (30 opakování)
umístění loga partnera v grafice určené pro denní tisk (propagace akce,
tiskové zprávy)
loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci
(náklad 4000 ks)
logo hlavního partnera na outdoor plochách propagující akci
(2 až 4 plochy)
prezentace na náměstí po celou dobu trvání akce zvukovým spotem
s představením partnerů (min. 10x za den)
hlavní partner má zajištěn jeden dvoulůžkový pokoj (dvě noci)
8
PARTNER
PARTNER DĚTSKÝCH BĚHŮ
 základní balíček (viz strana 6)
možnost umístit stánek v prostorách náměstí
loga v tiskovinách pod inzercí na akci
loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci
(náklad 4000 ks)
prezentace na náměstí po celou dobu trvání akce zvukovým spotem
s představením partnerů (min.10x za den)
hlavní mediální partner
 základní balíček (viz strana 6)
možnost umístit nafukovací oblouk nebo prezentační stánek v prostorách náměstí
loga v tiskovinách pod inzercí na akci
loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci
(náklad 4000 ks)
prezentace na náměstí po celou dobu trvání akce zvukovým spotem
s představením partnerů (min.10x za den)
mediální partner
 základní balíček (viz strana 6)
loga v tiskovinách pod inzercí na akci
loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci
(náklad 4000 ks)
prezentace na náměstí po celou dobu trvání akce zvukovým spotem
s představením partnerů (min.10x za den)
9
10
Celková návštěvnost kulturně sportovní akce
3863
3333
2830
2700
2500
2400
běžci
veřejnost
celkem
1163
833
114 200
430
314
0
2009
0
0
2010
2011
2012
2013
908
750
běh městem
430
1/2maraton
dětské běhy
100
0
2011
133
83
122
0
2012
2013
11
Představení občanského sdružení
„Sportuj s námi“
Sdružení „Sportuj s námi“ bylo založeno za účelem podpory sportu a kultury v regionu. Členy občanské sdružení „Sportuj s námi“ jsou především sportovní nadšenci bydlící
v Boskovicích a okolí. Cílem sdružení je nabídnout spoluobčanům sportovní a kulturní
vyžití a nový způsob trávení volného času. Snažíme se vytvářet kladný vztah občanů
a dětí ke sportu a dostupnými prostředky podpořit aktivity v oblasti sportu a kultury.
Jsme velice rádi, že firmy, společnosti, živnostníci a vedení měst našeho okresu chtějí pomoci k udržení tradic a sportovně kulturních akcí, které jsou pro naši společnost
v dnešní době velice důležité.
Kontaktní údaje:
Občanské sdružení „Sportuj s námi“
Sv. Čecha 17
P. O. BOX 56
680 01 Boskovice
IČO: 22 82 13 50
bankovní spojení: 2000324426/2010
Výkonný ředitel:
Petr Bartošek
tel.: 774 888 118
e-mail: [email protected]
Na zajištění akce se podílí:
www.sportujsnami.cz
Download

Půlmaraton Moravským krasem