Soubor:
Zodpovídá:
Oblast:
Odbyt
Proces:
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
expedice.doc
Ján Kopernický
Řešení/Release:
Status:
4.6C
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
Popis obchodního procesu – přehled
Předpokladem pro zpracování dodávky (expedice) jsou existující kompletní zakázky.
Dodávky lze vytvářet s referencí (odkazem) k existující zakázce nebo vytvořením všech termínů dodávek
sledováním datumu dodání v existujících zakázkách (zpracování zásoby dodávek).
Dodávka se vztahuje vždy ke konkrétnímu expedičnímu středisku. Expediční středisko je organizační struktura,
která je obsažena v každé položce zakázky, kam se navrhuje z kmenových dat odběratele (expediční závod,
podmínka expedice) a materiálu (skupina nakládky). Pro VVŠ existuje jen jedno exp.středisko - 1000.
OBSAH:
1.Vyvolání transakce „Založení dodávky“..................................................................... 2
2.Vyvolání transakce „Změna dodávky“........................................................................ 5
3.Vyvolání transakce „Zobrazení dodávky“................................................................... 7
4. Vyvolání transakce „Storno výdeje materiálu“.......................................................... 8
5.Vyvolání transakce „Tisk dokladu“............................................................................. 9
Poslední změna:
Naposledy změnil:
27.8.200303
Luděk Dvořáček
.
Verze: 1.0
Strana:
1 z 10
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
Proces:
Návod a doporučení
Jsou 2 způsoby, jak založit dodávku
 Založení dodávky přímo ze zakázky
 Založení dodávky k uložené zakázce
Procedurální kroky
1.
Vyvolání transakce „Založení dodávky“
1.1.Založení nové dodávky přímo ze zakázky. Menu Prodejní doklad – Dodání.
1.2.Založení nové dodávky:
Pomocí menu
Pomocí transakce
Poslední změna:
Naposledy změnil:
27.8.200303
Luděk Dvořáček
.
Logistika ® Odbyt ® Expedice a přeprava ® Dodávka ® Založení
VL01N
Verze: 1.0
Strana:
2 z 10
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
Proces:
Název pole
Popis
P/V
Expediční
středisko
Datum
výběru
Zakázka
Od položky
Do položky
Kód expedičního střediska,
z kterého má být dodáno
Datum výběru dodávky
P
Číslo zakázky
Číslo položky
Císlo položky
P
Činnost uživatele a
hodnoty
1000
Komentář
Nabízí se dnešní datum
Musí existovat
Interval položek od
Interval položek do
Stiskněte klávesu Enter.
Dále zvolte funkci „Příprava materiálu k odběru“ tlačítkem
.
1.3.
Poslední změna:
Naposledy změnil:
27.8.200303
Luděk Dvořáček
.
Verze: 1.0
Strana:
3 z 10
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
Proces:
1.4.
Na obrazovce “Dodávka Založ.” zadejte tyto informace:
Název pole
Popis
P/V
Činnost uživatele a
hodnoty
Komentář
Dodávka
Pl.dat.výdeje
mater.
Dat.skut.výd.
mater.
Skl.
Dod.množst.
Odeb.množst
ví
MJ
Číslo dodávky
Plánované datum dodání
Systém čísluje automaticky
Systém navrhuje aktuální datum
Skutečné datum dodání
Sklad
Množství položky
Odebrané množství
P
P
P
Skutečné datum zdanitelného
plnění
Výběr z nabídky
Množství ze zakázky
Skutečné množství
Měrná jednotka položky
P
Ze zakázky
Pokud souhlasíte s dodávkou, tak jak ji systém navrhl ze zakázky, zadejte skutečně expedované
množství a uložte dodávku tlačítkem
. Pokud je všechno v pořádku, dodávka se uloží a na
posledním řádku obrazovky se objeví hlášení o uložení a číslo dodávky.
Poslední změna:
Naposledy změnil:
27.8.200303
Luděk Dvořáček
.
Verze: 1.0
Strana:
4 z 10
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
Proces:
2.
Vyvolání transakce „Změna dodávky“
Pomocí menu
Pomocí transakce
Logistika ® Odbyt ® Expedice ® Dodávka ® Změna
VL02N
2.1.Funkce slouží ke změně dodávky , zaúčtování výdeje materiálu.
2.2.Na obrazovce “Změna dodávky ” zadejte následující informace:
Název pole
Dodávka
Název pole
Dod.množst.
Odeb.množ.
Popis
P/V
Číslo dodávky
P
Popis
P/V
Množství v dodávce
Skutečně expedované
množství
P
P
Činnost uživatele a
hodnoty
Komentář
Činnost uživatele a
hodnoty
Komentář
Pokud je položek více, než se vejde na obrazovku, lze se po seznamu pohybovat pomocí tlačítek
. Ve sloupci “Dod.množství” je požadované množství k dodání a ve sloupci
“Odeb.množ.” je skutečně expedované množství. Pokud se expedované množství liší od
požadovaného, zadejte novou hodnotu do obou sloupců, pokud je stejné, tak jen do druhého. Potom
Poslední změna:
Naposledy změnil:
27.8.200303
Luděk Dvořáček
.
Verze: 1.0
Strana:
5 z 10
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
Proces:
stiskněte Enter. Pokud je expedované množství vyšší než požadované, systém provede kontrolu, zda
je toto množství na skladě. Rozdíl mezi požadovaným množstvím ze zakázky a skutečně dodaným je
přenesen do zakázky. Pokud je expedované množství stejné nebo vyšší než požadované, je položka
zakázky vyřízena. V opačném případě je otevřena do doby, než je požadované množství splněno
dalšími dodávkami. Zakázka je otevřená, dokud nejsou vyřízené všechny její položky.
Pokud některou položku nebudete dodávat v této dodávce vůbec, označte ji a vymažte přes menu
“Zpracování”. Nedodané množství se vrátí na zakázku a bude se nabízet do dalších dodávek spolu
s případnými rozdíly z ostatních položek, jak bylo popsáno výše. Pokud máte doplněné množství u
všech položek dodávky, pečlivě je zkontrolujte.
Teď můžete dodávku zaúčtovat a uložit kliknutím na tlačítko
.
POZOR !!!
Pokud dodávku zaúčtujete, nelze v ní už provádět žádné změny (viz storno dodávky). Dodávka provede
odpis materiálu ze skladu a zaúčtování tohoto pohybu do finančního účetnictví. Pokud dodávku chcete
pouze uložit, klikněte na
. Dodávky s vyplněným množstvím, ale nezaúčtované lze vyhledat ve
změně matchkódem - Výdej materiálu nebyl zaúčtován“.
POZOR !!!
Pokud se budete vracet k dodávkám ve stavu „Nepřipraveno k odběru“ nebo „Neúčtováno“, doplníte je
a budete je chtít zaúčtovat, dávejte pozor na “Datum výdeje materiálu”. Datum musí souhlasit se dnem,
kdy materiál opravdu expedujete. Je to také datum zdanitelného plnění pro fakturaci.
Dokud dodávka není zaúčtována, lze ji opravovat a lze ji také úplně vymazat. Pokud ji chcete vymazat,
musíte být ve změně dodávky. Vymažte dodané množství u všech položek a stiskněte Enter. Potom
přes menu “Dodávka – výmaz”.
Všechny změny jsou archivovány a je možno je zobrazit volbou „Prostředí – Změny“.
Poslední změna:
Naposledy změnil:
27.8.200303
Luděk Dvořáček
.
Verze: 1.0
Strana:
6 z 10
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
Proces:
3.
Vyvolání transakce „Zobrazení dodávky“
Pomocí menu
Pomocí transakce
Logistika ® Odbyt ® Expedice ® Dodávka ® Zobrazení
VL03N
Pro zobrazení dodávky platí stejné funkce jako pro založení. Navíc je možno zobrazit tok
souvisejících dokladů volbou „Prostředí – Tok dokladů“ .
Poslední změna:
Naposledy změnil:
27.8.200303
Luděk Dvořáček
.
Verze: 1.0
Strana:
7 z 10
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
Proces:
4.
Vyvolání transakce „Storno výdeje materiálu“
Pomocí menu
Pomocí transakce
Logistika ® Odbyt ® Expedice ® Výdej materiálu ® Storno
VL09
4.1.Funkce slouží ke stornování dodávky/dodávek vybraných podle zadaných kriterií.
Používá se v případě, kdy je třeba opravit nebo zrušit již zaúčtovanou dodávku. Na
obrazovce „Storno výdeje materiálu“ zadejte následující informace :
Název pole
Expediční
středisko
Datum výdeje
mater.
Dodávka
Popis
P/V
Činnost uživatele a
hodnoty
Komentář
Číslo expedičního střediska
Datum výdeje materiálu
Od – do
Číslo dodávky
4.2.Na obrazovce „Storno výdeje materiálu“ označte, které dodávky se mají stornovat :
Tlačítkem
provedete storno označených dodávek. Tlačítkem
se mění datum storna.
Stornovaná dodávka se zaúčtuje opačnými hodnotami a dodávka se vrátí do stavu nezaúčtovaná, je možno ji opravit nebo
zrušit.
Poslední změna:
Naposledy změnil:
27.8.200303
Luděk Dvořáček
.
Verze: 1.0
Strana:
8 z 10
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
Proces:
5.
Vyvolání transakce „Tisk dokladu“
Pomocí menu
Pomocí transakce
Logistika ® Odbyt ® Expedice ® Dodávka ® Změna ® Dodávka ® Výstup
zpráv k dodávce
VL02N, VL03N
5.1.Funkce umožňuje výstup dodacího listu na obrazovku nebo tiskárnu. Provádí se ve
volbě „Dodávka – Změna“ nebo „Dodávka – Zobrazení“. Systém lze nastavit i na jiné
možnosti tisku dokladů. Např. automatický tisk při uložení nového dokladu nebo
dávkový tisk všech nevytištěných dokladů.
Tlačítka :
Tisk na tiskárnu
Poslední změna:
Naposledy změnil:
27.8.200303
Luděk Dvořáček
.
Verze: 1.0
Strana:
9 z 10
ZPRACOVÁNÍ DODÁVKY
Proces:
Tiskový náhled na obrazovku
Možnosti tisku – zadání tiskárny a počtu výtisků
Název pole
Popis
P/V
Odes.dodávk
a
Druh zprávy
Číslo dodávky, kterou chceme
tisknout
Kód druhu zprávy
P
LogickéVýst
Zař
Počet zpráv
Označení tiskárny
P
Počet tištěných zpráv
P
Poslední změna:
Naposledy změnil:
27.8.200303
Luděk Dvořáček
.
P
Činnost uživatele a
hodnoty
Komentář
ZDOD
Dodací list
Navrhovaná tiskárna
Verze: 1.0
Strana:
10 z 10
Download

zpracování dodávky