EXPOZICE GENERÁL LAUDON
TEXTOVÁ ZPRÁVA
Název stavby: Expozice Generál Laudon
Místo stavby: 3.np, Masarykovo náměstí č.p. 45, 741 01 Nový Jičín
Čísla parcel: 29/1 (k. ú. Nový Jičín — město)
Stupeň dokumentace: interiér
Datum: 6/2013
Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Ing. Vladimír Bartoň
Oprávněná osoba k jednání: Ing. arch. Kamila Ungrádová, Ing. Ivana Kovaříková
Zpracovatel: New Work, s. r. o., Vranovská 102, 614 00 Brno
Zastoupen: MgA. Svatopluk Sládeček; osvědčení o autorizaci č. 02 739-ČKA
Oprávněná osoba k jednání: Ing. arch. Lucie Surá
IČ: 29194610
DIČ: CZ29194610
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
NEW WORK s.r.o.
1. Vstupní podklady
Návrh expozice vychází z libreta zpracovaného panem Phdr. Jaroslavem Zezulčíkem a projektem
stavebních úprav zpracovaných společností Architráv s.r.o.
Vytvoření expozice vyžaduje rehabilitaci prostor, které byly dotčeny nevhodnou adaptací.
Rahabilitace bude vycházet z technických, stavebních a finančních možností investora a zároveň
připraví možnost vhodného prezentovaní tématu stálé výstavy.
2. Výtvarně-architektonické řešení a dispoziční rozvrh
Expozice zábavnou a hravou formou popisuje život a významné činy generála Laudona od
dětství až do jeho smrti. Je umístěna v podkrovní části budovy č.p. 45, kde sídlí také informační
centrum a muzeum klobouků. Situace je umocněna faktem, že poslední chvíle prožil Laudon právě
někde v těchto místech.
Hlavním spojujicím motivem je MONOCHROMATICKÉ GRAFICKÉ ZTVÁRNĚNÍ podlah, stropů, stěn
a doplňků, které dává naplno vyniknout samotným exponátům - barevnosti tehdejšího odívání,
dobovým mapám, portrétům a figurínám, doplňujících výstavní prostory. Černo-bílá neutrální
barevnost je doplněna výrazným černo-žlutým pruhováním okenic a vstupních vrat.
Výstava je rozdělena do tématických celků jenž jsou uzavřeny do jednotlivých místnostní.
Páteří prohlídky se stává centrální chodba z niž jsou jednotlivé celky přístupné. CHODBA je pojatá
jako dobová pevnost (inspirace např. Terezín či Josefov). K navození tohoto dojmu přispívá černá
kresba stylizovaného zdiva na stěnách a již zmíněné černo-žluté pruhy na dveřích do jednotlivých
místností odkazující se na strážní posty. Právě tyto výrazné prvky navádějí návštěvníka do částí
výstavy tak, aby prošel chronologicky celý Laudonův život.
Ten začíná v sále DĚTSTVÍ A MLÁDÍ, kde je popsán tvrdý pobyt mladého Laudona u
jednotky Pandurů, vojáků střežících hranice monarchie proti nájezdům z Osmanské říše.
Následně se dostane do části SEDMILETÁ VÁLKA, vykreslující útrapy, ale také velká
vítěztví dosažená Laudonem za této krvavé etapy evropských dějin. První dvě části mají
potemnělou atmosféru s umělým osvětlením a nasvícením jednotlivých exponátů.
Následuje místnost DĚTSKÁ HERNA. Tak je naopak bílá (s černou kresbou cihel) s
dostatečným přístupem denního světla. Lze si zde vyzkoušet dobové oblečení, výstroj a výzbroj,
typický trojrohý klobouk, nebo si poskládat papírovou čepici a zahrát si na vojáka. Edukativní
funkce herny je posílena využitím interaktivních tabletů s aplikacemi obsahově propojenými s
expozicí. Tato místnost neslouží pouze k výuce a hrám, ale také koncepčně doplňuje etapu
Laudonova života, jež byla vyplněna mírem na evropských bojištích.
A poté již přichází vrcholná část generálova života, TURECKÉ TAŽENÍ. Zde je vykreslena
složitá anabáze, jíž musel projít, než pompézně dobyl Bělehrad, poslední to výspu Osmanské říše
na území monarchie. Temnou atmosféru prostorům s válečnou tématikou dodává bílá kresba zdiva
na tmavém podkladu přecházející i do stropu, stejně tak jako tmavě zbarvená podlaha.
Interaktivním prvkem se zde stává maketa děla. Pomocí simulačního programu je možné si
vyzkoušet odstřelování turecké pevnosti Kalemagdan.
Jako protipól se pak vykreslují závěrečné dva prostory expozice, ÚMRTNÍ POKOJ a
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL. Použitím namalovaného kazetového stropu a dobového ornamentu na zdech a
kolem dveří (černě na bílém podkladu) je docíleno komorní atmosféry klasicistního pokoje z období
generálova skonu, tedy konce 18. století. Tyto dva prostory jsou navzájem pohledově propojené
okénkem ve zdi.
Do ÚMRTNÍHO POKOJE se vstupuje přes VÝSTAVNÍ MÍSTNOST. Tento univerzální prostor je
určen zejména k pořádání krátkodobých výstav a kulturních akcí (společně s přednáškovým sálem).
Výstavní prostory jsou doplněny o informační texty, interaktivní obrazovky s edukačně
zábavnými programy, množství dobových kostýmů a pokrývek hlav.
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
NEW WORK s.r.o.
3. Popis povrchů místností
1 - Chodba
Podlaha: černá dlažba
Stěny: černá malba cihel na bílém základě (i přes dveře datového rozvaděče)
dveře barva bílá s malbou dobových zárubní z obou stran
Strop: černá malba cihel na bílém základě
2 - Dětství a mládí
Podlaha: dřevěné palubky P+D tl 19mm mořené-tmavě šedá
Stěny: bílá malba cihel na černém-tmavě šedém (cca ral 7005) základě
Strop: bílá malba cihel na černém-tmavě šedém (cca ral 7005) základě
3 - Sedmiletá válka
Podlaha: dřevěné palubky P+D tl 19mm mořené-tmavě šedá
Stěny: delší stěny - bílá malba cihel na černém-tmavě šedém (cca ral 7005) základě
čelní stěny - bílá výmalba+tapeta s úvodním textem, ččerná-tmavě
šedá (cca ral 7005)
výmalba s bílou plochou pro promítání, orámovanou malovaným dobovým rámem
sloup - bílá malba cihel na černém-tmavě šedém (cca ral 7005) základě
Strop: bílá malba cihel na černém-tmavě šedém (cca ral 7005) základě
4 - Dětská herna
Podlaha: dřevěné palubky P+D tl 19mm bělené
Stěny: delší stěny - černá malba cihel na bílém základě
čelní stěny - černá malba návodu na poskládání lodičky(čepice) na bílém základě
Strop: černá malba cihel na bílém základě
5 - Turecké tažení
Podlaha: dřevěné palubky P+D tl 19mm mořené-tmavě šedá
Stěny: delší stěny - bílá malba cihel na černém-tmavě šedém (cca ral 7005) základě
čelní stěny - bílá výmalba+tapeta s úvodním textem, bílá malba cihel na černém-tmavě
šedém (cca ral 7005) základě, černá-tmavě šedá (cca ral 7005) výmalba s bílou plochou pro
promítání, orámovanou malovaným dobovým rámem
sloup - bílá malba cihel na černém-tmavě šedém (cca ral 7005) základě
Strop: bílá malba cihel na černém-tmavě šedém (cca ral 7005) základě
6 - Výstavní místnost
Podlaha: dřevěné palubky P+D tl 19mm bělené
Stěny: bílá výmalba
Strop: bílá výmalba
7 - Úmrtní pokoj
Podlaha: dřevěné palubky P+D tl 19mm bělené
Stěny: černá malba dobového dekoru, dveří, úvodního textu a kamen na bílém základě
Strop: černá malba kazetového stropu na bílém podkladu (pouze na vodorovné části)
8 - Přednáškový sál
Podlaha: dřevěné palubky P+D tl 19mm bělené
Stěny: černá malba dobového dekoru na bílém základě
Strop: černá malba kazetového stropu na bílém podkladu (pouze na vodorovné části)
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
NEW WORK s.r.o.
4. Vybavení expozice
MOBILIÁŘ ATYPICKÝ / VYRÁBĚNÝ NA ZAKÁZKU
ozn. ve
výkresech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
název
stupínek pro děti
vitrína
vitrína
vitrína
vojenská strážnice
vitrína diorama
rozměr (mm)
550/550/250
550/550/550
1100/550/550
2200/550/550
600/1000/2435
3000/1200
2xØ50mm, délka
dle mapy
ks
6
1
1
2
1
1
7.
závěs mapy
8.
9.
10.
interaktivní dělo
mobilní výstavní panel
výstavní stůl
2000/40/2000
7276/700/900
1
2
1
11.
12.
13.
okénko
úmrtní lože
garnýž
300/450/20
700/2000/450
1600/2000/150
1
1
4
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
5
samostatný
výkres č.
pozn.
14
barva dle pohledů
13
13
13
12
1
dřevěná kulatina se
zarážkami
bude řešeno
samostatně
dodavatelem
16
15
MDF 18mm, 2xpant,
kovová zástrč cca
2x10cm stříbrná
17
18
NEW WORK s.r.o.
MOBILIÁŘ TYPICKÝ / ZAKOUPENÝ / ZAPŮJČENÝ
ozn. ve
výkresech
ilustrační obrázek
název
rozměr (mm)
ks
pozn.
špalek bude zbaven kůry, řezné
plochy zabroušeny
1
dřevěný špalek
∅ cca 400, délka
cca 600
3
2
dřevěná káď
∅ cca 500, výška
cca 500
1
3
dřevěný soudek
∅ cca 450, výška
cca 500
2
4
dřevěná truhla
cca 400/800/500
3
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
NEW WORK s.r.o.
5
malířský stojan
cca 600/1800
1
6
dětský stolek a
židle
cca 600/600
1+4
7
houpací kůň
8
trojrohý klobouk
9
turecký koberec
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
cca 900/400/500
cca 1500/2500
1
kopie dobového
polstrovaného
koně, popř. sočasný celodřevěný
1
běžně dostupná
rekvizita, není
nutná dobová
replika
1
NEW WORK s.r.o.
10
turecký polštář
∅ cca 150, délka
cca 800
11
vodní dýmka
výška cca 530
1
14
dřevěné / polystyrenové koule
natřené černou
barvou
dobová židle - originál
1
zapůjčeno z muzea
dobová komoda originál
1
zapůjčeno z muzea
12
dělová koule
13
14
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
2
jednobarevný,
tmavá tlumená
barevnost
∅ cca 150
NEW WORK s.r.o.
15
holandský lustr trojramenný
1
16
židle
37
17
promítací plátno
velikost dle výběru projektoru
1
18
stůl na zbraně
cca
1500/1000/740
1
dřevěný stůl
barvy černé
19
stůl
cca 1100/600/740
1
dřevěný stůl
barvy černé
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
dřevěná židle
barvy černé
NEW WORK s.r.o.
EXPONÁTY 3D - PROSTOROVÉ / NA ZAKÁZKU VYRÁBĚNÉ FIGURÍNY,
ozn. ve výkresech
název
rozměr (mm)
A.
figurína - hejtman pandurů
životní velikost
B.
figurína - rakouský granátník
životní velikost
figurína - hraničář likánského pluku,
důstojník
C.
životní velikost
D.
E.
figurína - průský granátník / mušketýr
figurína - polní superior (kněz)
F.
fugurína - maršál laudon
G.
dobové pokrývky hlav
H.
J.
výzbroj - flinta, bodák, patrontaška
diorama
pěší figurky
jízdní figurky
stromky, posypový materiál, lepidlo,
položka
KLOBOUKY, ZBRANĚ...
ks
1
1
pozn.
stojící bez obličeje
stojící bez obličeje
1
stojící bez obličeje
sedicí / ležící bez obličeje
stojící bez obličeje
ležící s obličejem laudona
vyrobit dle výběru historika
vyrobit dle výběru historika, ke špalku připevněno řetízkem
životní velikost
životní velikost
1
1
životní velikost
∅ cca 300400mm
1
11
3
400
50
K.
výzbroj - zbraně na stole
4
L.
dětské repliky zbraní
6
M.
dětské kostýmy
6
N.
pocty - klobouk maršálská hůl
2
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
vyrobit dle výběru historika, ke stolu připevněno řetízkem
vyrobit dle výběru historika
vyrobit dle výběru historika
vyrobit dle výběru historika
NEW WORK s.r.o.
EXPONÁTY 2D - GRAFICKÉ/ REPLIKY OBRAZŮ, GRAFIK, TAPETY...
ozn. ve výkresech
název
rozměr (mm)
ks
a
akvarely - Ottenfeld
11
2D figuríny pandurů
obléhání Olomouce
laudon na koni
297/420
v cca 1300 -1800
dle výkresu
5890/3000
1909/3000
b
c
d
e
portréty důstojníků
400/459
8
f
laudon na koni
1516/2000
1
g
veduta obléhání
1100/810
1
h
mapy
1500/cca 1100
3
j
portrét Laudona
cca 440/550
1
k
portrét Laudona - grafika
cca 435/650
1
l
m
portrét schovanky
obléhání Kalemagdanu
cca 490/650
5890/3000
1
1
n
Laudon uKalemagdanu
1739/1300
1
p
mapa
cca 1200/2100
1
q
odstřelování Kalemagdanu
1715/1300
1
r
2D figurína turka
v cca 1820
1
s
mapa turecká
1500/1178
1
t
grafiky
cca 420/270-350
4
u
na úmrtním loži
550/415
4
v
mapa - baldachýn
w
portréty
y
2D figurína velkého a
malého vojáka
z
mapa
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
cca 4000/2500
4
1
1
1
436/520
6
v cca 1820
1
cca 420/594
5
popis
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
malba na vyřezaných
MDF deskách
tapeta s úvodním textem
tapeta
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
tisk na plátně, zavěšeno
na tyčkách
tisk na papíře v
malovaném oválném
MDF rámu
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
tapeta s úvodním textem
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
tisk na plátně, zavěšeno
na tyčkách
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
malba na vyřezané MDF
desce
tisk na plátně, zavěšeno
na tyčkách
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
tisk na plátně, zavěšeno
na zdi
tisk na papíře v
malovaném MDF rámu
malba na vyřezané MDF
desce, s vyřezanými obličeji pro focení
tisk na papíře položený
na stole
NEW WORK s.r.o.
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
ozn. ve
výkresech
název
ks
AV1
tablet
2
AV2
dotyková obrazovka
3
AV3
2
AV4
dataprojektor
interaktivní dělo s dataprojektorem
AV5
malá obrazovka
1
EXPOZICE GENERÁL LAUDON
1
popis
interaktivní zábavně edukační
program
interaktivní zábavně edukační
program
v místnosti č.3 budou promítány
úryvky z filmu“Der große König
(1942)
tento prvek bude řešen samostatně
dodavatelem
zde se budou promítat ostřelování z
interaktivního děla
NEW WORK s.r.o.
5.VÝPIS SVÍTIDEL
ozn
A
typ
C1
C2
D
Profilux S46412O600
zářivkové přisazené, 1x 55+60W EVG DALI TOUCH DIM, JE TŘEBA OD TLAČÍTKA ŘAZENÍ 0-1 VÉST 5ŽIL KE
SVÍTIDLU, montura bílý lak, stínidlo ručně foukané triplexové sklo křišťál opal mat stýn, rozměry Ø x v 600x120mm
Profilux sestva osvětlení vytríny
B6
sestava 4ks LED vestavných svítidel, 7W těleso svítidla AL slitina povrchová úprava bílý lak, stavitelná optika
vyzařování 10-40°, rozměr svítidla Ø x v 88x50mm, rozměry otvoru pro vestavbu Ø x v 78x50mm, vč. elektronického
transformátoru rozměry dxšxv 148x40x30mm ZAPOJENÍ DO SERIE
2
Profilux sestva osvětlení vytríny
B4
sestava 2ks LED vestavných svítidel, 7W těleso svítidla AL slitina povrchová úprava bílý lak, stavitelná optika
vyzařování 10-40°, rozměr svítidla Ø x v 88x50mm, rozměry otvoru pro vestavbu Ø x v 78x50mm, vč. elektronického
transformátoru rozměry dxšxv 118x35x26mm ZAPOJENÍ DO SERIE
1
Profilux sestva osvětlení vytríny
B2
sestava 1ks LED vestavných svítidel, 7W těleso svítidla AL slitina povrchová úprava bílý lak, stavitelná optika
vyzařování 10-40°, rozměr svítidla Ø x v 88x50mm, rozměry otvoru pro vestavbu Ø x v 78x50mm, vč. elektronického
transformátoru rozměry dxšxv 118x35x26mm ZAPOJENÍ DO SERIE
349020
žárovka imitující hořící svíčku tělo monturu dodá truhlář dle návrhu architekta
1
2
Profilux sestava
sestava 2 fázových přisazených AL lišt povrchová úprava bílý lak matný rozměry dxšxv 2000x18x18mm, vč stavitelných
5ks svítidel 1x75W , těleso svítidla AL slitina porvchová úprava černý lak matný, stavitelný úhel vyzařování 15-60°,
možnosti natočení svítidla horizontálně o 340° - vertikálně o 90°, rozměry Ø 600x110x153mm
1
Profilux sestava
sestava 2 fázových přisazených AL lišt povrchová úprava bílý lak matný rozměry dxšxv 1000x18x18mm, vč stavitelných
2ks svítidel 1x75W, těleso svítidla AL slitina porvchová úprava černý lak matný, stavitelný úhel vyzařování 15-60°,
možnosti natočení svítidla horizontálně o 340° - vertikálně o 90°, rozměry Øxdxv 600x110x153mm
Profilux sestava
sestava 2 fázových přisazených AL lišt povrchová úprava bílý lak matný rozměry dxšxv 4000x18x18mm, vč stavitelných
4ks svítidel 1x75W , těleso svítidla AL slitina porvchová úprava černý lak matný, stavitelný úhel vyzařování 15-60°,
možnosti natočení svítidla horizontálně o 340° - vertikálně o 90°, rozměry Øxdxv 600x110x153mm
Profilux sestava
sestava 2 fázových přisazených AL lišt povrchová úprava bílý lak matný rozměry dxšxv 4000x18x18mm, vč stavitelných
5ks svítidel 1x75W , těleso svítidla AL slitina porvchová úprava černý lak matný, stavitelný úhel vyzařování 15-60°,
možnosti natočení svítidla horizontálně o 340° - vertikálně o 90°, rozměry Øxdxv 600x110x153mm
Profilux sestava
sestava 2 fázových přisazených AL lišt povrchová úprava bílý lak matný rozměry dxšxv 2000x18x18mm, vč stavitelných
4ks svítidel 1x75W , těleso svítidla AL slitina porvchová úprava černý lak matný, stavitelný úhel vyzařování 15-60°,
možnosti natočení svítidla horizontálně o 340° - vertikálně o 90°, rozměry Øxdxv 600x110x153mm
Profilux sestava
sestava 2 fázových přisazených AL lišt povrchová úprava bílý lak matný rozměry dxšxv 2000x18x18mm, vč stavitelných
3ks svítidel 1x75W , těleso svítidla AL slitina porvchová úprava černý lak matný, stavitelný úhel vyzařování 15-60°,
možnosti natočení svítidla horizontálně o 340° - vertikálně o 90°, rozměry Øxdxv 600x110x153mm
Profilux sestava
sestava 2 fázových závěsných AL lišt povrchová úprava bílý lak matný rozměry dxšxv 6000x18x18mm, vč stavitelných
6ks svítidel 1x75W , těleso svítidla AL slitina porvchová úprava černý lak matný, stavitelný úhel vyzařování 15-60°,
možnosti natočení svítidla horizontálně o 340° - vertikálně o 90°, rozměry Øxdxv 600x110x153mm
Profilux sestava
sestava 2 fázových přisazených AL lišt povrchová úprava bílý lak matný rozměry dxšxv 1000x18x18mm, vč stavitelných
4ks svítidel 1x75W, těleso svítidla AL slitina porvchová úprava černý lak matný, stavitelný úhel vyzařování 15-60°,
možnosti natočení svítidla horizontálně o 340° - vertikálně o 90°, rozměry Øxdxv 600x110x153mm
Profilux 2526725
zářivkové přisazené svítidlo, 1x22+40W EVG, těleso svítidla AL slitina povrchová úprava černý lak matný, stínidlo
opálový polykarbonát, rozměry Ø x v 460x105mm
7
Profilux 1526725
zářivkové přisazené svítidlo, 1x40W EVG, těleso svítidla AL slitina povrchová úprava černý lak matný, stínidlo opálový
polykarbonát, rozměry Ø x v 460x105mm
2
Profilux sestava
sestava LED v AL liště přidělané na poutač, AL lišta je vertikálně stavitelná 180°, celkový světelný tok 2600lm, optika
vyzařování 20° asymetricky, porvrchová úprava stříbrný elox, rozměry dxšxv 1900x20x15mm, vč. transformátoru
Profilux sestava
sestava LED v AL liště přidělané na poutač, AL lišta je vertikálně stavitelná 180°, celkový světelný tok 2350lm, optika
vyzařování 20° asymetricky, porvrchová úprava stříbrný elox, rozměry dxšxv 1600x20x15mm, vč. transformátoru
Profilux sestava
sestava LED v AL liště přidělané na poutač, AL lišta je vertikálně stavitelná 180°, celkový světelný tok 4100lm, optika
vyzařování 20° asymetricky, porvrchová úprava stříbrný elox, rozměry dxšxv 2800x20x15mm, vč. transformátoru
53923154
zářivkové přisazené svítidlo, 1x454W EVG seamless, těleso svítidla AL slitina povrchová úprava bílý lak matný, stínídlo
satýnovaný polykarbonát, rozměry dxšxv 1205x26x52mm
Profilux 53923154
LED svítidlo přisazené 1x20W , těleso svítidla AL slitina porvchová úprava černý lak matný, stavitelný úhel vyzařování
15-60°, možnosti natočení svítidla horizontálně o 340° - vertikálně o 90°, rozměry Øxdxv 600x110x153mm
E1
2
E2
2
E3
1
E4
1
E5
1
E6
1
E7
F1
1
G
1
G1
1
G2
H
1
I
L
N
N1
4
6
E
F
ks
zářivkové závěsné svítidlo, 2x28/54W EVG SEAMLESS multiwatt, těleso svítidla AL slitina povrchová úprava šedo
stříbrný elox, stínidlo opálový polykarbonát satýnovaný, rozměry dxšxv 2375x40x73mm
B
C
popis
Profilux 68KVD-HE-SL
4
1
Profilux sestava osv. Vytrýn ražby sestava LED svítidel délka 1000mm zabudované ve vitrýně celkový světelný tok 1500lm
2
Profilux S4L.L
LED přisazené nouzové svítidlo s Piktogramem, doba svícení při výpadku elektriky 3hod, montáž na stěnu, rozměry
dxšxv 363x163x76mm, krytí IP44
6
Profilux APP.L
LED přisazené nouzové svítidlo s Piktogramem, doba svícení při výpadku elektriky 1hod, montáž na strop, rozměry
dxšxv 327x51x215mm
1
5. Soupis svítidel
A
B
C-C1-C2
E-E1-E2-E3-E4-E5-E7
E6
F-F1
G-G1-G2
H
I
N
N1
Download

EXPOZICE GENERÁL LAUDON