Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP
VZP k 1. 1. 2012 změnila datové rozhraní pro předávání vyúčtování
Více informaci na www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani.
zdravotní péče. Do 31. 3. 2012 platí přechodné období, ve kterém je
možné změnu plynule realizovat. Programy PC DOKTOR® a PC DENT®
včetně modulu eDávky jsou již připraveny. Další změny jsou avizovány
na duben.
Díky tomu, že mimo jiné dochází ke změně v klíčové větě uzávěrky, týkají se tyto změny prakticky všech
smluvních partnerů, předávajících vyúčtování elektronicky (bez ohledu zda na disketě, CD, flash disku, či přes
internet). Vzhledem k tomu, že ke zveřejnění informací a podkladů k nové verzi datového rozhraní došlo až ve
druhé polovině prosince, vyhlásila VZP od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 přechodné období, ve kterém bude
vyúčtování od smluvních partnerů akceptovat jak v novém, tak v původním formátu. Zprávy, které se nám
podařilo získat od ostatních pojišťoven, rovněž hovoří o tom, že jsou připraveny v období od 1. 1. do 31. 3.
přijímat uzávěrky v obou formátech a to i prostřednictvím modulu eDávky na svých internetových portálech.
Informační systémy PC DOKTOR® a PC DENT® včetně modulu eDávky jsou na tuto změnu již připraveny. Verze,
kterou jste spolu s tímto bulletinem obdrželi, umožňuje volitelně při tvorbě uzávěrky již nové rozhraní použít. Při
tvorbě uzávěrky za březen novou verzi rozhraní automaticky předplní všem uživatelům. Protože každá takováto
změna v sobě skrývá možná úskalí, i na straně zdravotních pojišťoven, zachovali jsme Vám možnost vybrat si
tvorbu uzávěrky ve starém rozhraní i po 31. 3. 2012.
Poslední verze na DVD
Provedli jsme rozsáhlou inovaci aktualizační služby a od dubna budou aktualizace prováděny kompletně
prostřednictvím internetu. Alternativně je možné objednat službu expresní dodávky DVD.
Od jarní kvartální verze 04/2012 reagujeme na četné připomínky uživatelů k termínům
doručení aktualizací programů PC DOKTOR® a PC DENT®. Provedli jsme rozsáhlou inovaci
aktualizační služby, aby mohly být aktualizace prováděny kompletně prostřednictvím
internetu. Vzhledem k tomu, že termíny ve kterých od zodpovědných institucí dostáváme
podklady pro tvorbu kvartálních aktualizací, jsou stále pozdější, neplní již stávající forma
distribuce upgradů spolehlivě svoji funkci. Je proto zrušena bez náhrady. Zasílání novinek
formou tohoto bulletinu bude zachováno.
Snažili jsme se udělat maximum pro to, aby nová, zrychlená forma aktualizace byla dostupná pro
všechny uživatele, včetně těch, kteří nemohou nebo nechtějí mít přístup k internetu přímo v ordinaci.
Abychom zrychlenou dodávku verzí nabídli i zákazníkům, kteří nemají pravidelný přístup k
vysokorychlostnímu internetu, nabízíme novou službu expresního zasílání aktualizací. Díky změně způsobu duplikace
DVD a přechodu na expresní poštovní zásilku, bude aktualizace na DVD distribuovaná prostřednictvím této služby
dostupná dříve. Zároveň získáme zpětnou vazbu, zda všechny rozeslané zásilky získaly svého adresáta.
Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte přiložený formulář
v papírové podobě nebo na internetu na níže zmíněných
adresách a zašlete nám ho nejpozději do 29. 2. 2012. Služba
expresního zasílání aktualizací stojí 800 Kč bez DPH ročně. Při
objednání této služby obdržíte ročně čtyři hlavní kvartální
aktualizace na DVD formou expresní zásilky.
www.pcdoktor.cz/aktualizace, www.pcdent.cz/aktualizace
2
Postup instalace nové verze programu
Vypněte program na všech počítačích. Vložte přiložené DVD do mechaniky počítače. Po chvíli se zobrazí úvodní
nabídka, ve které klikněte na položku: Aktualizovat PC DOKTOR® (PC DENT®)
Máte-li nastaven systém centrální aktualizace, vyberte nabídku: Vystavení centrální aktualizace.
Instalační program automaticky nainstaluje novou verzi programu, nové číselníky VZP,
aktualizované soubory dokumentace.
Pokud nedojde k automatickému spuštění instalačního programu, odstartujte z disku DVD
program autorun.exe (
), který najdete je v adresáři Autorun.
Po skončení instalace spusťte program běžným způsobem a zadejte vaše přístupové heslo.
V případě, že nebyly číselníky doposud aktualizovány pomocí internetové aktualizace,
objeví se na obrazovce okno Nahrání číselníků VZP. Kliknutím na tlačítko [VYKONEJ],
spustíte aktualizaci všech číselníků. Vyčkejte, než ji program dokončí a aktualizace je hotova.
Pozn. Výzva k nahrání číselníků se může objevit opakovaně. Není to na závadu. Znamená to, že pojišťovna
kromě nového číselníku uvolnila následně jeho opravy, které jsou také součástí této verze.
Kvartální verzi je NAPOSLEDY nutné nainstalovat i v případech, kdy jste v nedávné době provedli dílčí aktualizaci
(HotFix) pomocí internetu. Dílčí internetová aktualizace z důvodu omezené velikosti neobsahuje některé důležité
aktualizační soubory.
Kvartální verzi můžete nahrát z aktuálního DVD nebo přímo z programu v menu Obecné > WWW strany > Aktualizace
PC DOKTOR/PC DENT > Dostupné aktualizace v sekci doplňkové aktualizace, stažením aktualizačního souboru kvartální
verze programu PC DOKTOR®/PC DENT®.
Pro potřeby instalace/reinstalace programu používejte vždy poslední kvartální verzi. Starší verze neobsahují některé
důležité úpravy a proto je nedoporučujeme archivovat.
eDávky zvládly pilotní podání na VZP a SMS autorizaci
Přímá spolupráce modulu eDávky s portálem VZP už není Sci-Fi. V lednu se objevilo světélko na konci tunelu,
máme za sebou úspěšná pilotní podání. Nově můžete využít také SMS autorizaci na Portál ZP.
S koncem roku 2011, o rok později, než jsme plánovali, se potvrdily
zprávy o zlepšující se situaci na straně VZP a podařilo se nám učinit první
dvě úspěšná pilotní podání dávek z vývojové verze modulu eDávky na
bránu VZP. Otestovali jsme též vybírání ze schránky B2B kanálu VZP.
Věříme, že se spolupráce s VZP bude rozvíjet i nadále tak, abychom
možnost přímého předávání vyúčtování na největší zdravotní pojišťovnu
nabídli rutinně všem klientům. Chcete-li být připraveni, zřiďte si prosím u VZP tzv. B2B službu, v rámci které Vám
bude přidělen uživatelský účet (UID). Máte-li zájem zařadit se mezi uživatele, kteří budou mít možnost využít
přímé podání na VZP již v pilotní fázi, napište nám na [email protected], resp. [email protected]
Další novinkou je podpora SMS autorizace na Portál ZP. Funkce je určena uživatelům, kteří pro autorizaci
přístupu k tomuto portálu nemají k dispozici certifikát. Podrobný návod, jak novinku v podobě SMS autorizace
používat, najdete v nápovědě modulu a v nejbližší době i v elektronické verzi Uživatelské příručky.
www.pcdoktor.cz/prirucka
www.pcdent.cz/prirucka
3
Kdo je kdo: Lukáš Barák
V seriálu „Kdo je kdo“ Vám pravidelně představujeme postupně celý tým pracovníků, který se podílí na rozvoji a
podpoře programů PC DOKTOR® a PC DENT®. Celý seriál naleznete na webových stránkách www.pcdoktor.cz, resp.
www.pcdent.cz.
Lukáš patří mezi mladší členy našeho týmu servisních techniků. Letos oslaví svých
24 let. Sám by se v jedné větě popsal jako věčně usměvavý opensourcový
nadšenec (jedná se o programy, které mají legálně dostupný zdrojový kód a při
dodržení jistých podmínek, ho lze například prohlížet a upravovat), který se nebojí
výzev. Díky tomuto postoji se velmi rychle spřátelil s našimi programy a je tak
připraven Vám odpovídat i na nejzáludnější dotazy. Jeho pracovní náplň zasahuje i
do menších programových prací a je jedním ze školitelů na pravidelných školeních
našich programů.
Mimo počítače, který ho odmalička fascinoval, ho zastihnete nejčastěji na cestě za
čajem či s baterkou v městských podzemí. Syn Moravy se spoléhá při svižném
pohybu pražskými ulicemi na vlastní síly. Koloběžka, rozevlátý kabát, všudypřítomná hudba a pravidelné návštěvy
poslucháren ČVUT, kde studuje obor informatiky, patří neoddělitelně k jeho životnímu stylu.
Uživatelská příručka pro PC DENT® již hotova
Všichni uživatelé systému PC DENT® dostávají spolu s touto verzí také jeden výtisk nové příručky k programu
PC DENT®. Spolu s příručkami k programu PC DOKTOR®, rozeslanými koncem roku 2011, jsme tak dokončili jejich
kompletní obnovu. Na řadě je nápověda v programu.
Jak zjišťujeme z četných ohlasů, je nová příručka pro uživatele programu PC DOKTOR®
funkčním a efektivním nástrojem, který jim pomáhá využít v maximální možné míře
potenciál programu pro efektivní chod lékařské praxe. Vzhledem k tomu, že příručka
k programu PC DENT® vznikala se stejnou péčí a úsilím věříme, že ani u ní tomu nebude
jinak. Nová příručka v sobě soustředí popis všech funkcí programu PC DENT® k 1. 12. 2011.
Velice Vám děkujeme i za připomínky a náměty k příručce, které nám zasíláte
prostřednictvím webového formuláře na adrese www.pcdoktor.cz/prirucka, nebo na
e-mailovou adresu [email protected] Uživatelům systému PC DENT® je samozřejmě
k dispozici formulář na adrese www.pcdent.cz/prirucka resp. e-mailová adresa
[email protected] Aktuální elektronickou verzi příručky naleznete na zmíněných webových
adresách nebo v sekci Péče o zákazníky > Návody / Dokumentace > Uživatelská příručka.
Dalším krokem ke zkvalitnění dokumentace je aktualizace nápovědy v programu
samotném. Tato verze již částečnou aktualizaci obsahuje. Kompletně dokončena bude
v příštím kvartálním upgrade.
Rozšířený HOTLINE se setkal s velkým ohlasem
O služby HOTLINE v nově zavedených ranních a večerních hodinách je velký zájem. Dostupnost HOTLINE stoupla
zřetelně nad hranicí 90 %. Do kvality této služby dále investujeme.
Velmi nás těší, že o služby HOTLINE v nově zavedených ranních a večerních hodinách je
velký zájem. Potvrzuje se tak náš předpoklad, že tato novinka bude pro naše uživatele
opravdu užitečným rozšířením služeb. Kromě rozšíření provozní doby jsme pro vás
navýšili kapacitu HOTLINE. Velmi nás těší, že dostupnost stoupla výrazně nad 90%
hranici. V některých dnech mimo tradiční špičky jako jsou začátky a konce měsíců se daří
docílit i unikátní hranice 100%, což znamená, že každý, kdo na HOTLINE zavolá, je v krátké
době obsloužen. Dostupnost telefonního HOTLINE je neustále monitorována tak, abychom
si byli jisti jeho dostupností a kvalitou. V příštím čtvrtletí budeme realizovat rozsáhlou
investici, která nám umožní sledovat průběžné zatížení v reálném čase a ještě lépe tak
využívat kapacitu našeho servisního oddělení v zájmu vaší spokojenosti.
4
„WKONTROL“ je mrtev, přichází „VZP kontrol“
V souvislosti s uvolněním nového datového rozhraní prezentovala VZP také nový program na kontrolu dávek.
Přinese lékařům kromě nového ovládání i další úskalí?
Spolu s přechodem na nové datové rozhraní uvolnila
Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP kontrol. Jedná se o
novou generaci známého WKONTROLU. Nový
VZP kontrol vyžaduje pro svůj běh mimo jiné prostředí
Java 1.4 a vyšší. Tak jak jste zvyklí, dostanete nový VZP
kontrol spolu s novou verzí programu. Navíc instalační
průvodce programů PC DOKTOR® a PC DENT® pro Vás
automaticky nainstaluje prostředí, potřebné pro korektní
běh aplikace. Přestože jsme na tuto netriviální úpravu
měli jen několik týdnů, jsme rádi, že se ji podařilo do této
verze zařadit. Pokud jste měli kontrolu dávek
implementačně zapnutou, bude se i nový VZP kontrol
automaticky spouštět. Lze ho však vyvolat i manuálně
z menu Pojišťovna > Kontrolní programy VZP > VZP
kontrol. Návod na jeho ovládání je obsažen přímo
v aplikaci. Stačí stisknout tlačítko [O programu] a
[Nápověda].
V přechodném období kdy budou zdravotní pojišťovny
akceptovat obě rozhraní, zachováme i v našich
programech starou verzi aplikace. Od jarní verze budeme
distribuovat jen novou verzi, jelikož stará verze již
nebude provádět kontrolu korektně.
Již žádné chyby ve vyúčtování - nový modul eKontrol NOVINKA
Chcete, aby Vám program tiše a automaticky u každého pacienta zkontroloval, zda a kde je pojištěn? Zda se
nezaregistroval u jiného lékaře, nebo zda IČP lékaře, který péči indikuje je
správné?
Nový modul eKontrol automaticky na pozadí kontroluje, zda a u které
pojišťovny je pacient pojištěn. U kterého praktického lékaře má aktuálně
platnou registraci, nebo zda je správné IČP lékaře uvedené na žádosti o
indukovanou péči. Nový modul eKontrol v kombinaci se správně nastavenou
kontrolou četnosti výkonů a zakázaných kombinací eliminuje počet chybně
vykázaných dokladů na minimum. Přitom při práci nezdržuje, neobtěžuje a případné nesrovnalosti umožní řešit přímo
s pacientem v ordinaci. Prostě otevřete kartu pacienta a najde-li eKontrol jakýkoli nesoulad s centrálním registrem,
vedeným VZP upozorní Vás.
Aktivujte si demoverzi na 90 dní ještě dnes a vyzkoušejte si,
jak je to jednoduché. Jak na to i další informace včetně
podrobného návodu, najdete na našich webových stránkách
www.pcdoktor.cz. Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte
náš HOTLINE, každý všední den od 7:00 do 19:00. Rádi Vám
se zprovozněním modulu pomůžeme.
Jestliže používáte modul eDávky, můžete pro modul eKontrol
použít stejný certifikát a navíc získat i podporu modulu za
zvýhodněnou cenu. Při objednávce do 31. 3. 2012 získáte
slevu 2000,- na licenci modulu.
Komunikujte s pacienty moderně, pomocí SMS
Připravujeme pro Vás modul CGMesky určený k odesílání SMS pacientům přímo z vašeho programu. V současné
době probíhá pilotní provoz. Již ten nám přinesl velmi pozitivní ohlas. Během příštích několika týdnů nabídneme
CGMmesky všem našim uživatelům.
Mezi hlavní přednosti modulu patří plná integrace do programu, což umožní
elegantní automatické využití dat, které jsou o pacientovi v programu uloženy.
Odeslání zprávy je navíc otázka jednoho klinutí. Program ke každé zprávě zjistí, zda
se ji podařilo doručit a kdy. Informace o odeslané SMS je také zaprotokolována do
karty pacienta. Informování vybraného pacienta nebo celé skupiny je
bezkonkurenčně snadné a spolehlivé. Vaši pacienti díky CGMeskám snad už nikdy nezapomenou na Vaše termíny.
Další výhodou služby CGMesky je, že Vás nijak smluvně nezavazují. Přes webové rozhraní si jednoduše dobijete kredit
a jemu odpovídající počet SMS zpráv můžete odeslat. Cena jedné SMS je stanovena na 1,70 Kč bez DPH.
Máte-li zájem zapojit se do pilotního provozu, vyplňte internetový formulář na www.pcdoktor.cz/cgmesky,
www.pcdent.cz/cgmesky.
5
Nová metodika očkování pro 001 a 002
Od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny povinny hradit očkovací látky (ZÚM) pro pravidelná očkování a to v
souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Nová metodika popisující provádění
pravidelného očkování ve zdravotnických zařízeních (ordinace praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů
pro děti a dorost), byla zveřejněna 13. 1. 2012 a je platná pro rok 2012 a 2013.
Jak popisuje nová metodika, bylo pro účely sledování distribuovaných, skladovaných, aplikovaných
a likvidovaných očkovacích látek zřízeno clearingové centrum. Do centra předává informace
distributor, zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení (PL a PLDD), která provádějí pravidelná
očkování vždy k 30. 6. a 31. 12. daného kalendářního roku informace o dodaných a aplikovaných
očkovacích látkách, včetně přehledu zlikvidovaných a znehodnocených očkovacích látek.
Program PC DOKTOR® Vám ulehčí skladové hospodářství očkovacích látek a pomůže Vám připravit některé podklady
potřebné pro tvorbu zprávy do clearingového centra. Funkci skladu najdete v menu Služby > Sklad materiálu. Pro
evidenci a vykazování očkovacích látek je nezbytné přidat očkovací látky do skladu, položky zaevidovat podle šarží a
provést propojení očkovací látky se skladovou položkou v katalogu očkovacích látek. Podrobný návod jak sklad
materiálu nastavit najdete na www.pcdoktor.cz v sekci Péče o zákazníky.
Jakmile budete mít vše nastavené, bude při záznamu očkování docházet i k automatickému odpisu ze skladu. Pokud
budete následně vykazovat výkon a ZÚM zdravotní pojišťovně, nedojde již k duplicitnímu odpisu látky, ale pouze se
zobrazí upozornění, že látka byla již ze skladu odepsána. Tato kontrola funguje i obráceně, tedy pokud jste zvyklí
nejdříve vykázat látku na zdravotní pojišťovnu a teprve poté provést záznam očkování.
Rádi bychom se věnovali vylepšení funkce skladu i nadále. Budeme rádi, pokud nám sdělíte vaše zkušenosti a náměty
na vylepšení přímo na HOTLINE nebo na email [email protected]
Výkony a ZÚM spojené s očkováním
02105 - pro povinná pravidelná očkování se vykazuje společně se ZÚM s nulovou hodnotou. Například při
očkování proti tetanu se jedná o TETAVAX - kód 083443.
02100 - v případě, že si pacient nebo jeho zákonný zástupce zaplatí pro povinná pravidelná očkování dražší
(nadstandardní) očkovací látku. Výkon se vykazuje společně se ZÚM s nulovou hodnotou.
02110 - pro ostatní nepovinná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění. S výkonem se vykazuje ZÚM
nejvýše však v hodnotě úhrady stanovené číselníkem.
02125 - pro ostatní očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění - rizikové skupiny a cílená očkování.
S výkonem se vykazuje ZÚM nejvýše však v hodnotě úhrady stanovené číselníkem.
02149 (pro děti), 02150 (pro dospělé) - pro zvláštní a mimořádná očkování hrazená ze státního rozpočtu.
Vykazuje se společně se ZÚM s nulovou hodnotou.
6
Opět třicet korun a opět trochu jinak
Od 1. 1. 2012 se změnil způsob platby regulačního poplatku za recept. Nově už pacienti neplatí za jednotlivé položky
na receptu, ale za celý recept. Naše programy Vám i v tomto případě umožní připravit recept tak, abyste
minimalizovaly náklady pro pacienta a přispěli k jeho větší spokojenosti.
Vystavujete-li úplně nový recept, máte plnou kontrolu nad tím, jaké léky a v jakém pořadí budou na takto vystaveném
receptu. Vystavujete-li recepty z trvale užívaných léků, upravili jsme systém tak, aby se i při ordinování více léků, tisklo
co nejméně receptů.
U léků s omezením (L, P) je doplněna možnost zadat indikujícího lékaře (IČP, odbornost, jméno) nebo lékaře
vybrat přímo z katalogu lékařů. Díky tomu, se již léky s omezením netisknou na samostatný recept.
Jako poslední se na recept tisknou léky indikované jiným lékařem a magistraliter.
Pořadí, v jakém se budou léky na recept tisknout, můžete také ovlivnit podle pořadí, v jakém u léků vytváříte
příznak Rp.
Před tiskem receptů s indikací, je nezbytné provést inicializaci tisku nebo doplnit do definice pole INDIKACE1 a
INDIKACE2.
Pokud Vás zajímá, jaké všechny triky a pomůcky jsou při
vystavování receptu k dispozici, podívejte se do uživatelské
příručky na str. 102 a 212.
www.pcdoktor.cz/prirucka
www.pcdent.cz/prirucka
Finanční bonus za balíčky pro odbornost 603
Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o vykazování balíčků výkonů pro jednotlivé trimestry těhotenství u odbornosti 603,
připravujeme zcela novou funkci, která bude dostupná v rámci jarní aktualizace programu.
V současné době si lze připravit balíčky v cenovém plánu, jak bylo popsáno v předchozím bulletinu 10/2011. Veškerá
kontrola však závisí na lékaři. Nová funkce umožní sofistikovanější práci, vykazování a hlídání výkonů potřebných pro
splnění podmínek stanovených zdravotní pojišťovnou a usnadní tak lékaři možnost získání finančního bonusu, který se
ke správně vykázaným balíčkům váže.
7
Důležité změny úhrad ve stomatologii
Ve stomatologii došlo od Nového roku ke změnám, na které bychom chtěli upozornit.
Nové kódy
ƒ 00900 - Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce – 398,- Kč
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních
vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou (dále jen
"ZP"). Založení dokumentace se záznamem stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání včetně
onkologické prohlídky, mezičelistních vztahů, anamnézy a plánu léčby. Kontrola a nácvik orální hygieny,
interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), včetně
ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces,
ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez
ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona
č.48/1997 Sb.
Lze vykázat při registraci pojištěnce nově přijatého do péče, tj. kód 00900 nelze vykázat v případě, že v
daném ZZ byly na pacienta v posledních dvou letech vykazovány kódy pravidelné péče - kódy 00901 a
00902, resp. 00946 a 00947. V témže kalendářním roce lze kód 00900 kombinovat pouze s kódem
00901, resp. 00946. Kombinaci kódů 00900 a 00901, resp. 00946 nelze vykázat v jednom kalendářním
čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve
zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést vyšetření dříve, lze vykázat
s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce. Odbornost 014
Zrušené kódy
ƒ 00972 - Oprava fixní náhrady v ordinaci
ƒ 00975 - Ochranný můstek zhotovený razidlovou metodou
Změna názvu kódů
ƒ 00901 je nově Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce - preventivní prohlídka
ƒ 00902 je nově Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku
ƒ 00946 je nově Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce - preventivní prohlídka
ƒ 00947 je nově Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku
ƒ 00967 je nově signální výkon – informace o vydání Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)
ƒ 00966 je nově signální výkon – informace o vydání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo
Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)
Změna cen u výkonů
ƒ 00931 ze 710,- Kč na 700,- Kč
Upravena pravidla pro vybírání regulačních poplatků
ƒ s kódem 00900 se vybírá 30,- Kč poplatek na základě metodiky vydané ČSK
8
Elektronický podpis a jeho využití v našich programech
Stále více institucí umožňuje používat elektronický podpis místo osobní návštěvy, u které Vám navíc hrozí setkání
s dlouhou frontou. Současný trend naznačuje, že se jeho využití bude stále rozšiřovat. Také v našich programech
najdete jeho širokou podporu.
Některé moduly a funkce programů PC DOKTOR® a PC DENT® vyžadují pro svou funkčnost elektronický podpis. Jedná
se buď o certifikát komerční, nebo kvalifikovaný. Jejich použití shrnuje níže uvedená tabulka. S přibýváním služeb,
které budou elektronický podpis podporovat, budou přibývat i možnosti jeho užití v našich programech.
V případě potřeby elektronicky podepisovat dokumentaci, vystavovat eRecepty nebo komunikovat se státní správou je
třeba pořídit kvalifikovaný certifikát, pro modul eKontrol či komunikaci s portálem pro předávání dávek stačí ovšem
certifikát komerční. Cenový rozdíl mezi těmito certifikáty je v desítkách korun, avšak kvalifikovaný má širší spektrum
použití i mimo oblast programů PC DOKTOR® a PC DENT®. Pokud se k zřízení certifikátu teprve chystáte,
doporučujeme z pohledu použitelnosti volit kvalifikovaný certifikát.
MODULY / CERTIFIKÁTY
KOMERČNÍ
KVALIFIKOVANÝ
eDávky pro Portál ZP
eRecept
eKontrol
eParafa modul se připravuje
Kvalifikovaný certifikát
Komerční certifikát
Kvalifikovaný certifikát je takový, který má náležitosti
podle §12 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu. Tyto certifikáty jsou určeny výhradně pro
elektronické podepisování (nikoliv například pro
šifrování). Kvalifikovaný elektronický podpis zajišťuje
integritu a autenticitu dat. Pro oficiální komunikaci se
subjekty státní správy, pojišťoven apod. je zapotřebí
právě tento certifikát, který byl vydán kvalifikovanou
certifikační autoritou. Bezpečnost a důvěryhodnost
těchto certifikačních autorit je kontrolována a
standardizována příslušnými úřady.
Komerční certifikát je nejrozšířenějším druhem
certifikátu. Tyto nejsou spjaty se zákonem o
elektronickém podpisu. Vystavuje jej certifikační autorita,
která ověří žadatele dle svých vlastních směrnic. Tento
druh certifikátů nemusí striktně splňovat náležitosti
zákona o elektronickém podpisu a je na dané certifikační
autoritě jaké si stanoví podmínky. Komerční certifikáty
mají široké uplatnění. Ať už se jedná o šifrování e-mailů,
zajištění autentizace či k elektronickému podepisování
zpráv. Komunikující strany musí však obě důvěřovat
danému certifikátu dané certifikační autority.
Před zřízením certifikátu si ověřte aktuální informace o podporovaných certifikátech.
VZP www.vzp.cz/e-komunikace
Portál ZP www.portalzp.cz
eRecept www.sukl.cz/erecept
9
Opomíjené funkce: Účtování plátcům
Pokud si léčbu neplatí pacient sám, ale fakturujete jí jiným subjektům, můžete si vykazování této
péče zjednodušit a kdykoliv si připravit souhrnnou fakturu pro jednotlivé subjekty zvlášť. Funkci
ocení například praktický lékař, který dělá posudky pro ČSSZ nebo stomatolog, který provádí RTG
pro ostatní zubaře a potřebuje jim tuto služby vyúčtovat. Funkci ocení i rehabilitace, které provádějí
rehabilitační péči pro podnik, školu či sportovní klub.
Hlavním přínosem evidence plateb přes funkci Účtování plátcům, je souhrnný opis, faktura pro plátce na konci měsíce
a možnost vést samostatnou řadu faktur.
Abyste mohli funkci plně využívat je potřeba si nejprve založit v katalogu plátců (Katalogy > Katalog plátců) subjekty,
kterým budete výkony, ZUM či materiál fakturovat. U plátců je také možné nastavit parametry, jako jsou nasmlouvané
výkony nebo hodnota bodu.
Volbu plátce, kterému chcete účtovat, provedete pomocí ikonky počítače
v levém dolním rohu okna Účtované
výkony a ZÚM. Zde zvolíte možnost Smluvní subjekt a v následně otevřeném okně vyberete plátce, kterému chcete
péči vykázat. Pokud volbu plátce provádíte často, můžete si v tomto okně nastavit možnost automatického dotazování
na tento parametr při otevření okna účtovaných výkonů a ZÚM. Záznam výkonů a ZÚM pak provádíte zcela
standardně.
Přehled faktur vystavených těmto plátcům naleznete v záložce Pojišťovna > Souhrny > Faktury jiným plátcům. Tato
přehledová tabulka Vám umožňuje filtrovat platby za určitého plátce či časové období a následné vystavení souhrnné
faktury. Období zadáte do políček od data do data a požadovaného plátce vyberete stiskem tlačítka
vedle políčka
Plátci/Lékaři. Před tím, než začnete tuto fakturu vystavovat, je však nutné si nejprve klávesou >>F5 otevřít úpravu
rastru faktury a doplnit zde Vaše fakturační údaje. V případě potřeby je zde možné také odebrat či přidat některé
implicitně vyplňované údaje. Poté již můžete za pomocí klávesy >>F8 vystavit souhrnnou fakturu za vybraného plátce.
V textovém souboru se Vám otevře opis všech účtovaných výkonů a v následujícím okně samotná faktura, kterou
můžete vytisknout a následně uložit. Takto uložené faktury pak naleznete v (O) Historii faktur.
TIP: Vzhled a chování výsledné faktury je možné upravit implementačními funkcemi, které naleznete v záložce
Služby > Implementace systému > Implementace systému > /Pokladní doklad/. Kompletní popis implementace
naleznete v Uživatelské příručce na straně 466.
PF 2012
Hodně štěstí do nového roku, přeje celý kolektiv podílející se na tvorbě programů PC DOKTOR® a PC DENT®.
10
Další rozšíření systému
Níže uvádíme pouze v bodech další úpravy systému
Dávkování insulinu
Informace „vydrží do“ je nově uváděna i u všech
dostupných insulinů distribuovaných v ČR.
Roční statistika pro stomatology
Nové detailnější rozdělení roční statistiky podle typu
RTG vyšetření. Zvlášť se sleduje: RTG intraorální
00910, RTG panoramatické 00913, RTG extraorální a
nespecifikované 00911,00912,00915.
Nákladová kalkulace
Při nastavení individuální databáze KATALOGY pro
každý počítač v síti zvlášť, je nyní možnost používat
různé nákladové kalkulace. V přechozích verzích
programu bylo možné používat pouze odlišné
privátní výkony a stomatologické výrobky.
Obrat ordinace za období
Při výběru lékaře je jemný seznam setříděn
abecedně. Funkci najdete v menu Pojišťovna >
Přehledy za období > Obrat ordinace za období.
Přehled přímých plateb
Pokud si ve funkci zaškrtnete [X] Přehled dlužníků a
následně si vygenerujete přehled, nově se Vám
zobrazí i informace, kdy byl u Vás dlužník naposledy
(datum posledního záznamu v katě). Můžete tak
identifikovat pacienty, kteří budou platit například
až na konci nějakého komplikovaného ošetření a ty,
kteří vám dluží dlouhodobě. Funkci najdete v menu
Pojišťovna > Přehledy za období > Přímé platby
Přehled objednaných pacientů
Přehled si můžete nyní vygenerovat jen za zvolené
dny. Na konci přehledu pak bude zobrazen
přehledný sumář. Lze tak například jednoduše zjistit
vytíženost jednotlivých dnů/lékařů a podle toho si
přizpůsobit pracovní dobu. Funkci najdete v menu
Dokumentace > Kalendář > Přehled objednaných
pacientů.
Změna ZP pouze k 1. lednu
Podle novely zákona platné od 1. prosince 2011, je
možné měnit zdravotní pojišťovnu pouze k 1. lednu
následujícího kalendářního roku a přihláška musí
být podána nejpozději 6 měsíců před plánovanou
změnou.
Naše programy jsou na tuto změnu přípravné. Při
změně ZP pojišťovny v osobních údajích pacientů,
dochází
k automatickému
předvyplnění
odpovídajícího data i následné kontrole při
ukládání.
Zakázané kombinace ve stomatologii
Vzhledem k prodloužení záruční doby pro
individuálně zhotovované výrobky, mezi které se
řadí i stomatologické výrobky, z původních 6 měsíců
na 24 měsíců, jsme všem uživatelům upravili
zakázané kombinace tak, aby odpovídaly této
změně. Zakázané kombinace najdete v menu
Katalogy > Zakázané kombinace.
Download

Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP Poslední verze na