TERMÍNY AKCÍ ROK 2015
OBLAST SWEET ROSES
Datum + čas
Místo konání Název akce + PROGRAM
Pro koho je
určena
KLAPÝ
UKÁZKOVÝ SEMINÁŘ + LÍČENÍ S
NOVINKAMI
Slavnostní debut nového týmu
Sales Directors Zdenky Havlínové
PRO VŠECHNY KP
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení,předání dárků
Školení na téma měsíce
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení,předání dárků
Školení na téma měsíce
CERTIFIKOVANÝ KURZ LÍČENÍ
od A do Z
-dopoledne teoretická část
- odpoledne praktická část líčení
Certifikát získáte pouze jako KP,která
absolvuje dopolední i odpolední část!
( Havlínová + Kodešová)
Škola úspěchu ( zařizuje Eva Palacká)
Prodejní dovednosti, zdolávání
námitek,kariera …..
VIZÁŽISTICKÝ KURZ – REKVALIFIKACE
Akreditované MŠMT
Pro přihlášky pište na [email protected]
Ubytování možné u Katky Grofové na
penzionu
Pro všechny KP +
HOSTY
LEDEN
27.1
18 – 20:00
30.1
17:00
VELTRUSY
Pro pozvané a
nahlášené KP
ÚNOR
3.2
18-20:00
KLAPÝ
4.2
18:-20:00
Praha – hotel Ibis
7.2
9- 16:00
Klapý
7.2
10-17.00
Parkhotel Praha
7.2 -9.9
Každý den od 9 -16:00
Jilemnice
12.2
10-17:00
Praha sídlo firmy
Red power training
Školení pro RJ a výše na téma kariera a
posun v Mary Kay
13.2
18:00
16.2
18.00
Ústí nad Labem
Slavnostní debut nového týmu
Sales Directors Lenky Kodešové
Hvězdná večeře
Praha – Žižkovská
věž
Pro všechny Kp +
hosty
Pro všechny nové
KP ,ale pro ty které
se chtějí zdokonalit
v líčení
Pro všechny KP
Pro závazně
nahlášené a
potvrzené přihlášky
a uhrazené platby.
Minimální počet 8
a max 12 účastníků
Pro nahlášené na
Podpora prodeje
MK( nebo mě
zařídím)
Pro pozvané a
nahlášené KP
Pro poradkyně co
splnily HVĚZDNÝ
17.2
14.30
15:30
17.2
17:30
Parkhotel Praha
18.2
BRATISLAVA
24.2
18-20:00
Klapý
28.2
13:00-17:00
Roudnice nad
Labem
Parkhotel Praha
S NSD
Direktorská schůzka s NSD Lenkou
Prchalovou
KARIEROVÉ ŠKOLENÍ
+ ukázkový prodej SAD od NSD Lenky
Prchalové
V.I.P DEN se FSD Ivanou Christovou
Školení v jejím 100m salonku
Občerstvení + procházka po starém městě a
individuální rozbory vašich plánů
PROGRAM ZA
DRUHÉ ČTVRTLETÍ
Pouze pro
direktorky
Pro všechny KP
Pro Vás , které
přivedete do svého
týmu 2nové KP v
lednu
Líčení s modelkou
-nové techniky
-ukázka práce, balíček atd. pro potencionální
KP do týmu
ZIMNÍ ŠKOLA OBLASTI
DŮLEŽITÁ SCHŮZKA!!!
Novinky a posun v MK
- Změny v Mary kay
- Na co si dát pozor v nových
pravidlech!!
- Jak prodávat v sadách
- Jak se zaměřit na vydělávání peněz
- A MNOHO DALŠÍHO
Pro všechny KP a
jejich modelky budoucí KP
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
VIZÁŽISTICKÝ KURZ – REKVALIFIKACE
Akreditované MŠMT
Pro přihlášky pište na
[email protected]
Pro všechny Kp
jejich hosty
Pro všechny KP
BŘEZEN
3.3
18-20:00
Klapý
5.3- 8.3
Klapý
4.3
18-20:00
Praha – hotel Ibis
7.3
9-16:00
KLAPÝ
14.3
CELÝ DEN
BRNO
17.3
18-20:00
Klapý
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
CERTIFIKOVANÝ KURZ LÍČENÍ
od A do Z
-dopoledne teoretická část
- odpoledne praktická část líčení
Certifikát získáte pouze jako KP,která
absolvuje dopolední i odpolední část!
(Krupková + GÖrtlerová)
KONFERENCE ÚSPĚCHU
-firemní velká akce
Líčení s modelkou
-nové techniky
Pro závazně
nahlášené a
potvrzené přihlášky
a uhrazené platby.
Min 8 MAX 12
ÚČASTNÍKŮ
Pro všechny KP a
jejich hosty
Pro všechny nové
KP, ale pro ty které
se chtějí zdokonalit
v líčení
Nutné zaslat
přihlášku a úhradu
na firmu do 28.2!!
Pro všechny KP a
jejich modelky
19.3
18-20:00
Praha –hotel Ibis
28.3
Olomouc
-ukázka práce,reg. balíček atd. pro
potencionální KP do týmu
Líčení s modelkou
-nové techniky
-ukázka práce, reg.balíček atd. pro
potencionální KP do týmu
PLES NSD OBLASTI
PRO NÁS A NAŠE MUŽE
Pro všechny KP
Nutné zakoupit
vstupenky U
ASISTENTKY LENKY
Prchalové
DUBEN
3.4
10-17.00
7.4
18-20:00
Praha hotel Ande‘ls
8.4
18-20:00
Praha –hotel Ibis
11.4
9-16:00
Klapý
14.4
14:30
15:30
17:30
21.4
18-20:00
Praha -Parkhotel
23.4
18-20:00
Praha –hotel Ibis
KLAPÝ
Klapý
Produktové školení jsou uvedeny na trh
Jarní NOVINKY!!!
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
CERTIFIKOVANÝ KURZ LÍČENÍ
od A do Z
-dopoledne teoretická část
- odpoledne praktická část líčení
Certifikát získáte pouze jako KP,která
absolvuje dopolední i odpolední část!
( Já + Grofová)
Direktorský meating naší oblasti SD + DIQ
Direktoský meating s Lenkou Prchalovou
Karierové školení S NSD Lenkou Prchalovou
Líčení s modelkou Líčení s modelkou
-nové techniky
-ukázka práce, reg.balíček atd. pro
potencionální KP do týmu
Líčení s modelkou
- nové techniky
-ukázka práce, reg.balíček atd. pro
potencionální KP do týmu
Pro všechny KP a
hosty
Pro všechny KP a
hosty
Pro všechny nové
KP, ale pro ty které
se chtějí zdokonalit
v líčení
Pro direktorky
od 17:30 pro
všechny
Pro všechny KP a
jejich modelky
Pro všechny KP a
jejich modelky
KVĚTEN
2.5
9-16:00
KLAPÝ
5.5
18-20:00
KLAPÝ
CERTIFIKOVANÝ KURZ LÍČENÍ
od A do Z
-dopoledne teoretická část
- odpoledne praktická část líčení
Certifikát získáte pouze jako KP,která
absolvuje dopolední i odpolední část!
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
PRO VŠECHNY KP
Pro všechny KP a
hosty
6.5
18-20:00
Praha hotel Ibis
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Karierové a managerské školení s NSD
Lenkou Prchalovou pro TML a výše
Zaměřeno na vstup do DIQ a karieru u Mary
Kay
8-9.5
Prostějov
26-27.5
Praha
28.5
30.5
10-17:00
Praha
Roudnice nad
Labem
Hotel Vavřinec
2.6
18-20:00
Klapý
3.6
18-20:00
Praha hotel Ibis
6.6
10:00-17:00
Parkhotel Praha
13.6
9:00-17:00
Klapý
14.6
BRATISLAVA
16.6
10-17:00
Praha sídlo firmy
Red power training
Školení pro RJ a výše na téma kariera a
posun v Mary Kay
18,19 a 21.6
KLAPÝ
VIZÁŽISTICKÝ KURZ – REKVALIFIKACE
Akreditované MŠMT
Pro přihlášky pište na
[email protected]
23.6
14:30
15:30
17:30
Praha Parkhotel
ŠKOLENÍ PRO VŠECHNY SALES DIRECTORS
NOVÉ POVINNĚ!!
NIQ club
JARNÍ ŠKOLA OBLASTI
S hostem FSD Kateřinou Vychodilovou
- Zaměřeno na všechny oblasti
prodeje, úspěchu i karierového
posunu
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Škola úspěchu ( zařizuje Eva Palacká)
Prodejní dovednosti, zdolávání
námitek,kariera …..
CERTIFIKOVANÝ KURZ LÍČENÍ
od A do Z
-dopoledne teoretická část
- odpoledne praktická část líčení
Certifikát získáte pouze jako KP,která
absolvuje dopolední i odpolední část!
( Votýpková + Bušková)
Univerzita oblasti Ivany Christové
Direktorský meating naší oblasti
Direktoský meating s Lenkou Prchalovou
Karierové školení S NSD Lenkou Prchalovou
Pro všechny KP a
hosty
Vyjímku mají a
mohou jet i ty KP
co přivedou 3-6
nových od 1.1.2015
Pro všechny KP
Pro všechny
Pro všechny
Pro všechny nové
KP, ale pro ty které
se chtějí zdokonalit
Pro všechny
Já tam budu jako
školitelka ,kdo chce
jet semnou je vítán
Pro
nahlášené,které
máte v týmu 3Kp a
výše
Pro závazně
nahlášené a
potvrzené přihlášky
a uhrazené platby
Od 17:30 pro
všechny
ČERVENEC
30.6 -!!!
18-20:00
Klapý
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Pro všechny
1.7
18-20:00
Praha hotel Iibis
4.7
9-16:00
Klapý
13.7
Praha hotel Andeľs
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
CERTIFIKOVANÝ KURZ LÍČENÍ
od A do Z
-dopoledne teoretická část
- odpoledne praktická část líčení
Certifikát získáte pouze jako KP,která
absolvuje dopolední i odpolední část!
PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ
Uvádějí se na trh Letní novinky!!!
Pro všechny
Pro celý můj osobní
tým
-Sales Director
s partnery
-Leadři v oblasti s
partnery
Pro všechny
Pro všechny
nahlášené
SRPEN
1.8
15 – 24:00
Klapý zahrada
GRILOVÁNÍ aneb slavnostní TÝMOVKA
u mě doma a zahájení NOVÉHO
SEMINÁRNÍHO ROKU
29.8
Vikýřovice
Grilování u NSD pro direktorky
1.9
18-20:00
KLAPÝ
2.9
18-20:00
PRAHA
5.9
10-18.00
Praha Parkhotel
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Škola úspěchu ( zařizuje Eva Palacká)
Prodejní dovednosti, zdolávání
námitek,kariera …..
8.9
14:30
15.30
17:30
12.9
9-16:00
Praha Parkhotel
19-20.9
Kongresové
centrum Praha
PAŘÍŽ
ZÁŘÍ
Poslední týden v září
( termín bude
upřesněn)
KLAPÝ
Direktorský meating naší oblasti SD + DIQ
Direktoský meating s Lenkou Prchalovou
Karierové školení S NSD Lenkou Prchalovou
CERTIFIKOVANÝ KURZ LÍČENÍ
od A do Z
-dopoledne teoretická část
- odpoledne praktická část líčení
Certifikát získáte pouze jako KP,která
absolvuje dopolední i odpolední část!
VÝROČNÍ KONFERENCE
Největší událost v Mary kay, kde musíte být
VÝLET DO PAŘÍŽE
PRO VŠECHNY
PRO VŠECHNY
PRO VŠECHNY
Od 17:30 pro
všechny KP
Pro všechny
Včas zakoupit
vstupenku!!!
PRO NOVÉ SD do
konce července!!!
Direktorské DIQ
ŘÍJEN
3.10
Klapý
CERTIFIKOVANÝ KURZ LÍČENÍ
od A do Z
-dopoledne teoretická část
- odpoledne praktická část líčení
Certifikát získáte pouze jako KP,která
Pro všechny
absolvuje dopolední i odpolední část!
Produktové školení přichází NOVINKY NA
TRH
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Red power Praha
Zaměřeno na KARIERU
5.10
10-16:00
5.10
16:30 – 18.30
Praha
6.10
18-20:00
Klapý
22.10
10-16:00
Praha
Poslední týden v říjnu
Čas a termín i místo
bude upřesněn
WELLNES
WELNESS VÍKEND za celoroční práci na
HVĚZDIČKU
3.11
18-20:00
Klapý
4.11
18-20:00
Praha hotel Ibis
9-10.11
Brno
14.11
ROUDNICE nad
labem
Hotel Vavřinec
Praha sídlo firmy
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Hotel MAXIM welnes direktorský meating s
NSD
PODZIMNÍ ŠKOLA OBLASTI
Praha
Pro přihlášené KP
Pro všechny KP
Pro všechny KP
Pro nahlášené,
které mají v týmu
min 3 aktivní KP
LISTOPAD
24-25.11
Pro všechny
Pro všechny
Pro D
PRO VŠECHNY
ŠKOLENÍ PRO SALES DIRECTORS
PROSINEC
1.12
Klapý
2.12
3.12
Olomouc
Praha
5.12
10-17:00
Parkhotel Praha
12.12
9-16:00
Klapý
28.12
16.00
KLAPÝ
Týmová schůzka VÁNOČNÍ - SLAVNOSTNÍ
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
VÁNOČNÍ DIREKTORSKÝ MEATING S NSD
Týmová schůzka
Ocenění, vyhodnocení, předání dárků
Školení na téma měsíce
Škola úspěchu ( zařizuje Eva Palacká)
Prodejní dovednosti, zdolávání
námitek,kariera …..
CERTIFIKOVANÝ KURZ LÍČENÍ
od A do Z
-dopoledne teoretická část
- odpoledne praktická část líčení
Certifikát získáte pouze jako KP,která
absolvuje dopolední i odpolední část!
VÁNOČNĚ– NOVOROČNÍ večeře pro
DIREKTORKY A DIQ
Pro všechny KP
Pro D a DIQ
Pro všechny
Pro všechny
Pro všechny
Download

klikni zde TERMÍNY AKCÍ ROK 2015.pdf