Další inf ormace o NIV
Technické údaje k ventilátoru Philips Respironics V60
The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
Technické údaje k ventilátoru Respironics V60
Ventilátor Respironics V60 kombinuje odborné
znalosti o ventilaci společnosti Respironics
a zaměření společnosti Philips na zjednodušení
pokročilé lékařské péče.
Výsledkem je neinvazivní ventilační zlatý
standard s bezpečnostní sítí invazivní
ventilace a interaktivním displejem, který
pomáhá zjednodušit péči o pacienta.
1. Typy pacientů
Dospělý
Dítě (≥20 kg)
2. Režimy
2.1 Standardní
CPAP (kontinuální přetlak v dýchacích cestách)
S/T (spontánní s časovanou zálohou)
PCV (tlakově řízená ventilace)
2.2 Volitelné
AVAPS (tlaková podpora zajišťující průměrný objem)
PPV (proporcionální tlaková ventilace)*
* Nemusí být dostupné na všech trzích
3. Nastavení
Nastavení
C-Flex
CPAP
EPAP
IPAP
Čas I (doba nádechu)
Max P (AVAPS maximální IPAP)
Min P (AVAPS minimální IPAP)
O2 (procento kyslíku)
Doba náběhu
Frekvence (dechová frekvence)
Vzestup (vzestup inspiračního tlaku)
Spouštění a cyklování
AVAPS cílový dechový objem
Max E
Max R
PPV %
Max P (PPV maximální limit tlaku)
Max V (PPV maximální limit objemu)
2
The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
Rozsah
Vyp, 1–3
4–25 cmH 2O
4–25 cmH 2O
4–40 cmH 2O
0,30–3,00 s
6–40 cmH 2O
5–30 cmH 2O
21–100 %
Vyp, 5–45 min
4–60 dechů/min
1–5
Auto-adaptivní
(Automatické spouštění)
200–2 000 ml BTPS
0–100 cmH 2O/I
0–50 cmH 2O/l/s
0–100 %
5–40 cmH 2O
200–3 500 ml
4. Režimy s nastavením
CPAP
Frekvence
Čas I
CPAP
EPAP
IPAP
Vzestup
Min P
Max P
Max V
Max E
Max R
PPV %
O2
VT (dechový objem)
C-Flex
Doba náběhu
S/T
•
•
PCV
•
•
AVAPS
•
•
PPV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5. Monitorované
parametry
5.1 Okno pacientských údajů
Dechová fáze/indikátor spuštění
PIP
Pacient/celkový únik
Spuštění pacienta
Dechová frekvence
Ti/Ttot
Minutový objem
Dechový objem
5.2 Okno křivek
Křivka tlaku
Křivka průtoku
Křivka objemu
Spontánní, časovaný, výdech
0–50 cmH 2O
0–200 l/min BTPS
0–100 %
0–90 dechů/min
0–91 %
0–99,0 l/min BTPS
0–3 500 ml BTPS
0–50 cmH 2O
-240–240 l/min BTPS
0–3 500 ml BTPS
6. Alarmy
Alarm
Hi Rate (alarm vysoké dechové frekvence)
Lo Rate (alarm nízké dechové frekvence)
Hi VT (alarm vysokého dechového objemu)
Lo VT (alarm nízkého dechového objemu)
HIP (alarm vysokého vdechového tlaku)
LIP (alarm nízkého vdechového tlaku)
Nastavitelný rozsah
5–90 dechů/min
1–89 dechů/min
200–3 500 ml
Vyp – 1 500 ml
5–50 cmH 2O
Vyp, 1–40 cmH 2O
Lo VE (alarm nízké minutové ventilace)
LIP T (doba zpoždění nízkého vdechového
tlaku)
Vyp, 0,1–99 l/min
5–60 s
7. Další nastavení
Hlasitost alarmů
Jas
Volba výdechového portu
Volba rozhraní
Uzamčení obrazovky
1–10 (relativní stupnice)
1–5 (relativní stupnice)
DEP (jednorázový výdechový port)
Whisper Swivel (otočný)
PEV (výdechový ventil plateau)
Jiný
Žádný (bez vnitřního okruhu
výdechového portu)
ET/Trach, 1, 2, 3, jiné
Vyp, zap
8. Okolní prostředí
8.1 Teplota
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
8.2 Relativní vlhkost
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
8.3 Barometrický tlak
Provoz a skladování
8.4 Nadmořská výška
Provoz a skladování
The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
+5–+40 ºC
-20–+50 ºC
15–95 % (nekondenzující)
10–95 % (nekondenzující)
79,9–101,1 kPa
(600–765 mmHg)
-51–1 951 m (-167–6 400 stop)
vzhledem ke hladině moře
3
9. Komunikace
Philips IntelliBridge EC40/80
Philips VueLink open interface
Vzdálený diagnostický systém Respi-Link
Systém pro spravování Bernoulli TM
Ovladač rozhraní přístroje Capsule TM DataCaptorTM
Další monitorovací systémy a systémy pacientských informací
Digitální a analogové rozhraní RS232
10. Elektrická část
10.1 Externí
Střídavé napětí
Střídavá frekvence
Příkon
10.2 Baterie (volitelná)
Jmenovité napětí
Kapacita
Chemické složení baterie
Provozní doba
100–240 V
50–60 Hz
300 VA
12. Shoda s předpisy
IEC 60601-1
CSA C22.2 č. 601.1
UL 60601-1
EN 60601-1
EN 60601-1-1
IEC 60601-2-12
EN 60529
Zdravotnický elektrický přístroj, část 1:
Obecné požadavky na bezpečnost
Zdravotnický elektrický přístroj, část 1:
Obecné požadavky na bezpečnost
Zdravotnický elektrický přístroj, část 1:
Obecné požadavky na bezpečnost
Zdravotnický elektrický přístroj,
Obecné požadavky na bezpečnost
Zdravotnický elektrický přístroj, část 1-1:
Bezpečnostní požadavky
Zdravotnický elektrický přístroj – část 2-12:
Zvláštní požadavky pro
plicní ventilátory – ventilátory pro
kritickou péči
Stupeň ochrany proti průniku je uveden
v přílohách (IPX1 a nulový náklon)
14,4 V
11,0 Ah
Lithium-ion
6 hodin za běžných podmínek
11. Rozměry a hmotnost
Hmotnost
Rozměry
10,9 kg (24 lb) s volitelnou baterií
10,0 kg (22 lb) bez volitelné baterie
33,7 cm (13,3 palce) výška
39,4 cm (15,5 palce) šířka
42,9 cm (16,5 palce) hloubka
Navštivte stránku www.philips.com/V60
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechna práva jsou vyhrazena.
Bernoulli je obchodní značka společnosti Cardiopulmonary Corp. Capsule
a DatCaptor jsou obchodní značky společnosti Capsule Technologie.
Auto-Trak, AVAPS, C-Flex a Respi-Link jsou obchodní značky společnosti
Respironics Inc. a jejích poboček.
Společnost Philips Healthcare si vyhrazuje právo provádět změny výrobku
nebo ukončit jeho dodávku bez předcházejícího upozornění nebo jakýchkoli
závazků a nezodpovídá za žádné následky vzniklé použitím této publikace.
Philips Healthcare je součástí Royal Philips Electronics
www.philips.com/healthcare
[email protected]
Vytištěno v Nizozemsku
4522 962 70778 * APR 2011
The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
Download

Další informace o NIV