Digitální výškoměry a orýsovací přístroje
QM-Height
Série 518
Technické parametry
Vysoce přesné ABSOLUTE digitální výškoměry a orýsovací přístroje, které nabízí následujicí výhody:
• ABSOLUTE lineární snímač se vyznačuje vysokou přesností a vysokým rozlišením
pro snímání polohy.
• Jednoduchá implementace opakovaného měření, jako je vnitřní/vnější průměr a
výpočet rozteče a to příkazy pomocí ikon, které jsou podporovány jednoduše jednotlačítkovými operacemi.
• Možnost měřit vnitřní/vnější průměr přes jedinečný proces (zjištění vrcholu kružnice a procesu sledováním měření).
• Nastavením horní a dolní tolerance je možné provádět vyhodnocení OK/±n.OK.
Jestliže výsledná hodnota leží mimo toleranci změní se podsvícení displeje ze zelené na červenou barvu, takže výsledek tolerování lze vidět na první pohled.
Opakovatelnost (±2ơ)
Přesnost
Stupnice
Měřicí síla
Pohon doteku
Metoda
uložení
Číslicový krok
≤1,8 µm
±(2,8+5L/1000) µm
L = měřená délka (mm)
ABSOLUTE Elektrostatický
lineární snímač
1,6 ± 0,5 N
Manuální
Kuličkové ložisko
0,001mm/0,005mm;
Standardní příslušenství
Obj. č.
011037
12AAA715
05HZA148
Popis
4 baterie LR-6 (AA)
Nastavovací blok
Kuličkový mimostředný dotek ø 5 mm
Zvláštní příslušenství
Obj. č.
936937
965014
02AZD790D
06ADV380D
06AEG302D
OK
518-226
S ovládací rukojetí
Popis
DIGIMATIC Kabel (1 m)
DIGIMATIC Kabel (2 m)
Propojovací kabel U-WAVE
Kabel USB Input Tool (2 m)
Síťový adaptér 9V, 500mA
Cena €
43,50
57,50
85,00
100,00
66,50
±n.OK
Měření vnitřní
( ) 0-600 mm
Metrické
Obj. č.
Rozsah měření
518-224 0-350/115-465¹ mm
518-226 0-600/115-715¹ mm
Kolmost
8 µm
13 µm
Hmotnost
[kg]
Síťový adaptér (zvl. příslušenství), baterie (LR6 x 4)
22
Síťový adaptér (zvl. příslušenství), baterie (LR6 x 4)
27
Napájení
¹ Rozsah měření s dotekem otočeným do polohy vzhůru
Měření výšky
Digimatic a RS-232C datový výstupní port
(standardní)
Prospekt na lineární výškoměry
QM-Height je k dostání na vyžádání.
244
Výše uvedené ceny jsou doporučené ceníkové ceny (platné do 31. 05. 2014) od společnosti Mitutoyo. Všechny výrobky jsou určeny k prodeji
konečným zákazníkům. Z tohoto důvodů jsou uvedené ceny bez DPH. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.
Zvláštní příslušenství pro výškoměry a orýsovací
přístroje QM-Height
Série 518
Zvláštní příslušenství
Obj. č.
12AAF667
957261
957262
957263
12AAB552
957264
957265
12AAA788
12AAA789
12AAC072
12AAA792
12AAA793
05HZA173
226116
Popis
Kuličkový měřicí dotek s
rubínovou kuličkou ø 2 mm
(souosé provedení)
Kuličkový měřicí dotek ø 2
mm (souosé provedení)
Kuličkový měřicí dotek ø 3
mm (souosé provedení)
Kuličkový měřicí dotek ø 4
mm (souosé provedení)
Kuličkový měřicí dotek ø 10
mm (souosé provedení)
Talířkový dotek ø 14 mm
Talířkový dotek ø 20 mm
Kuličkový měřicí dotek ø 4
mm (excentrické provedení)
Kuličkový měřicí dotek ø 6
mm (excentrické provedení)
Dotek na měření hloubky
Držák; na úchylkoměry
se stopkou ø 8 mm
Dlouhý držák
Rýsovací jehla
Svěrka pro ø 6 mm
Cena €
254,00
QM-Height
88,00
93,00
103,00
146,00
185,00
232,00
62,00
957262
12AAF667
957261
68,00
160,00
105,00
105,00
252,00
14,50
957263
12AAB552
957264
12AAA788
12AAA789
12AAC072
12AAA792
(s úchylkoměrem jako zvl.
příslušenství)
12AAA793
(s měřicím dotekem jako zvl.
příslušenství)
05HZA173
226116
957265
Výše uvedené ceny jsou doporučené ceníkové ceny (platné do 31. 05. 2014) od společnosti Mitutoyo. Všechny výrobky jsou určeny k prodeji
konečným zákazníkům. Z tohoto důvodů jsou uvedené ceny bez DPH. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.
245
Lineární výškoměr Linear Height LH-600E/EG
Série 518
Technické parametry
Rozsah měření
Rozsah posuvu
Přesnost
Kolmost
Přímost
Podporované
jazyky
Pohon doteku
1013
262
377
Jedná se o vysoce výkonný 2D systém měření.
Lineární výškoměry LH-600E/EG nabízí široký rozsah aplikací, včetně:
• Vynikající přesnost.
• Pneumatický pohybový mechanismus.
• Intuitivní ovládání s řízením menu na displeji.
• Dobře čitelný světlý LCD displej.
• Automatické opakování dříve naučených programů dílů.
• Přímé zpětné hlášení OK/n.OK při každém měření.
• Baterii umožňující provoz bez závislosti na síti.
• Snadná manipulace díky nízké hmotnosti.
• S výstupem dat přes RS-232 C.
• Výstup dat přes USB (pouze pro ukládání dat).
• Vstup dat DIGIMATIC pro digitální úchylkoměry, např. pro kolmost.
• Statistické zpracování dat.
ø5
Metoda pohybu
Kompenzační
metoda
Počet uložených
programů
Počet uložených
hodnot
Provozní doba
na baterii:
Doteky
600
997
Měřicí síla
Číslicový krok
Displej
0-972 mm
600 mm
(1,1 + 0,6L/600) µm
L = měřená délka (mm)
5 µm (po kompenzaci)
4 µm (mechanická)
Angličtina/Němčina/
Francouzština/Španělština/
Italština/Holandština//
Portugalština/Švédština/
Turečtina/Čeština/Maďarština/
Slovinština/Polština/Tradiční
čínština (volitelná)/Japonština
Manuální/motorický (5-40 mm/s,
7 stupňů)
Vestavěný kompresor
Protiváha
50 programů (max.)
60,000 (max.)
cca 5 hodin
Viz zvláštní kapitola o dotecích
1N
0,0001/0,001/0,01/0,1 mm
Grafický LCD 320x240 bodů
(s podsvětlením)
Standardní příslušenství
237
518-351D-21
82.5
288
(65)
Popis
Nastavovací blok
Excentrický dotek ø 5 mm
Baterie
Plášť
Síťový adaptér 9V
518-352D-21
Prospekt na lineární výškoměry Linear Height
LH-600E je k dostání na vyžádání.
Hmotnost
[kg]
518-351D-21
24
518-352D-21 Předinstalovaná ovládací rukojeť.
24
Obj. č.
(10)
Obj. č.
12AAA715
12AAF634
12AAF712
223587
357651
Poznámka
246
Výše uvedené ceny jsou doporučené ceníkové ceny (platné do 31. 05. 2014) od společnosti Mitutoyo. Všechny výrobky jsou určeny k prodeji
konečným zákazníkům. Z tohoto důvodů jsou uvedené ceny bez DPH. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.
Zvláštní příslušenství pro lineární výškoměry a
orýsovací přístoje Linear Height
Série 518
Ø1
12AAC072
12AAF666
957261
12AAF667
957262
957263
12AAB552
12AAF668
12AAF669
12AAF670
12AA671
957264
12AAF673
12AAA788
957265
45
M 1,7 x 0,35
M2
54
226117
54
226118
ø0.5
ø14
ø24
226116
M3
12AAA789
ø8
12AAF672
ø8
Ø 1 (103017)
Ø8
(5,3)
Ø 9,8
11,2
60˚
Obj. č.
Popis
Cena €
1. Kalibrační měrka průměru doteku
12AAA787 Kalibrační blok pro průměr
227,00
doteku (použitelné i pro
kuželové doteky)
2. Měření hloubky
12AAC072 Dotek na měření hloubky
160,00
3. Vyměnitelné měřicí doteky a adaptéry
(standardní příslušenství)
12AAF666 Kuličkový měřicí dotek ø 1
160,00
mm (souosé provedení)
957261
Kuličkový měřicí dotek ø 2
88,00
mm (souosé provedení)
12AAF667 Kuličkový měřicí dotek s
254,00
rubínovou kuličkou ø 2 mm
(souosé provedení)
957262
Kuličkový měřicí dotek ø 3
93,00
mm (souosé provedení)
957263
Kuličkový měřicí dotek ø 4
103,00
mm (souosé provedení)
12AAB552 Kuličkový měřicí dotek ø 10
146,00
mm (souosé provedení)
12AAF668 Kuličkový měřicí dotek ø 10
183,00
mm (souosé provedení), L =
82 mm
12AAF669 Kuličkový měřicí dotek ø 10
199,00
mm (souosé provedení), L
= 120 mm
12AAF670 Talířkový dotek ø 5 mm
175,00
12AAF671 Talířkový dotek ø 10 mm
140,00
957264
Talířkový dotek ø 14 mm
185,00
957265
Talířkový dotek ø 20 mm
232,00
12AAF672 Kuličkový měřicí dotek ø 1
142,00
mm (excentrické provedení)
12AAF673 Kuličkový měřicí dotek ø 2
190,00
mm (excentrické provedení)
12AAA788 Kuličkový měřicí dotek ø 4
62,00
mm (excentrické provedení)
12AAA789 Kuličkový měřicí dotek ø 6
68,00
mm (excentrické provedení)
226116
Svěrka pro ø 6 mm
14,50
226117
Adaptér se závitem M2 pro
40,50
doteky SMS
226118
Adaptér se závitem M3 pro
40,50
doteky SMS
4. Zvláštní držáky, speciální doteky
12AAC073 Kuželový dotek ø 22 mm
125,00
12AAA792 Držák; na úchylkoměry
105,00
se stopkou ø 8 mm
12AAA793 Dlouhý držák
105,00
12AAB136 Válečkový univerzální dotek
231,00
ø 10 mm
5. Ostatní
12AAF674 Protizávaží
27,00
K650986
Pouzdro s měřicími doteky
386,00
6. Tiskárny a rozhraní
12AAN052 Papír do termotiskárny (10
95,00
roliček)
12AAA804 Kabel pro tiskárnu; 2 m (pro
A4 tiskárnu)
12AAA807D Kabel RS-232C (2 m)
54,00
12AAN050 Termotiskárna (pro EU;
1 190,00
kromě VB)
7. Baterie
12AAF712 Baterie
123,00
12AAG245 Velkokapacitní baterie
331,00
12AAF675 Set velkokapacitní baterie
774,00
(baterie + kryt)
ø22
Zvláštní příslušenství
82
12
47
12AAC073
12AAA792
(s úchylkoměrem jako zvl. příslušenství)
12AAA793
(s prodloužením doteku jako zvl. příslušenství)
12AAB136
K650986
12AAN050
Doporučený model tiskárny formátu A4: EPSON LQ-590
K650986: držák M3/talířkový dotek Ø 12 mm/doteky
s rubínovou kuličkou Ø 1, 2, 3, 4 mm/prodloužení 10, 20 mm
Výše uvedené ceny jsou doporučené ceníkové ceny (platné do 31. 05. 2014) od společnosti Mitutoyo. Všechny výrobky jsou určeny k prodeji
konečným zákazníkům. Z tohoto důvodů jsou uvedené ceny bez DPH. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.
247
Download

výškoměry přesné