Slévárna | kovosvit mas, a.s.
Výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny
www.kovosvit.cz
02
| Slévárna | Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny
Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny | slévárna |
KOVOSVIT MAS, a.s. – základní informace
Historické mezníky
KOVOSVIT MAS, a.s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců obráběcích strojů a odlitků z šedé a tvárné litiny v České republice a střední Evropě,
obráběcí stroje MAS jsou známy po celém světě – téměř 70 % produkce je určeno pro export, dodávky směřují do více než 50 zemí. KOVOSVIT MAS,
a.s. má dvě dceřiné společnosti: KOVOSVIT MAS Polska a KOVOSVIT RUS.
1939 Tomáš Baťa založil nový výrobní závod MAS zaměřený na obráběcí stroje
1949
založení národního závodu KOVOSVIT
1972
započata sériová výroba numericky řízených obráběcích strojů
Vývoj a výroba obráběcích strojů a odlitků z šedé a tvárné litiny mají v Kovosvitu více než sedmdesátiletou tradici.
Společnost je držitelem mnoha ocenění za technický přínos při vývoji obráběcích strojů v České republice.
1991
založení akciové společnosti KOVOSVIT, a.s.
2002
KOVOSVIT připojen k holdingové společnosti KKCG (Karel Komárek Capital Group)
Samostatnou součástí firmy KOVOSVIT MAS, a.s. je slévárna.
2010
KOVOASVIT MAS, a.s. se stal součástí skupiny BONATRANS GROUP HOLDING LIMITED
od 2011
jediným a výhradním vlastníkem KOVOSVIT MAS, a.s. se stal ing. František Komárek
03
Vertikální obráběcí centra
 Pětiosá vertikální obráběcí centra
 Portálová obráběcí centra
 Horizontální obráběcí centra
 Multifunkční soustružnicko - frézovací centra
Vysoce produktivní soustružnická centra
 Soustružnická centra
 Univerzální hrotové soustruhy s CNC řízením
 Speciální technologie - válečkování
 Paletizace a robotizace ke strojům
Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny
SLÉVÁRNA – výroba odlitků z šedé a tvárné litiny
Odlitky jsou vyráběny z následujících materiálů:
 šedá litina (GG15 – GG35)
 tvárná litina (GGG40 – GGG60)
Celková roční kapacita slévárny činí 12.000 tun šedé a tvárné litiny
ve váhovém rozmezí na 1 odlitek od 2 kg do 13.000 kg.
V posledních 10 letech byl výrobní proces odlitků a modelových zařízení kompletně modernizován. V roce 2000 byla do provozu uvedena nová
automatická formovací linka a následně zařízení pro regeneraci slévárenských pískových směsí. Slévárna investuje každoročně do nových technologií
tak, aby byla schopna pružně reagovat na požadavky svých zákazníků.
04
| Slévárna | Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny
Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny | slévárna |
Výrobní možnosti
Odlitky jsou vyráběny především
pro následující odvětví »
 výrobci převodovek
 obráběcí a tvářecí stroje (Naši zákazníci jsou předními výrobci
obráběcích strojů v Německu, Švýcarsku, Rakousku, České
a Slovenské republice, Anglii, Japonsku,USA, Itálii a ostatních
zemích).
 automobilový průmysl (Naši zákazníci působí v automobilovém
průmyslu v Německu, Itálii, České republice a ostatních zemích.)
 zemědělské stroje
 výrobci pump, potrubí a armatur
 textilní stroje
 ostatní odvětví
Systém kvality »
Z důvodu zajištění kvality byl ve slévárně zaveden systém řízení
a kontroly jakosti, zahrnující kontrolu vstupu surovin, celého průběhu
výroby a konečnou kontrolu při výstupu odlitků. Celkový proces
odpovídá standardům řízení kontroly jakosti dle ISO, slévárna je
držitelem certifikátu ISO 9001:2008.
Součástí slévárny je materiálová laboratoř a písková laboratoř, kde
jsou vyhodnocovány a dlouhodobě uchovávány záznamy o chemických
a fyzikálních vlastnostech jednotlivých materiálů a formovacích směsí.
Další nabízené služby »
 technologická řešení zákaznických odlitků
 kompletní výroba nových modelových zařízení ve vlastní modelárně
s použitím CNC technologie
 možnost použití modelů dodaných zákazníkem a jejich úprava pro
stávající slévárenskou technologii
 tepelné zpracování, žíhání proti vnitřnímu pnutí
 nátěr odlitků dle přání zákazníka
 garance materiálového složení, chemických a fyzikálních vlastností
litiny
 kompletní opracování odlitků v rámci KOVOSVITU MAS,a.s.
za použití nejmodernějších CNC strojů
Výroba modelů »
 výroba kompletních modelových zařízení ze dřeva, kovu a kombinace
dřeva s kovem, umělými hmotami nebo pryskyřicemi
 opravy a úpravy dodaných modelových zařízení dle přání zákazníka
 výroba modelů na CNC strojích
Výroba odlitků »
Odlitky jsou vyráběny dle jednotlivých váhových kategorií, rozměrů
a velikostí sérií ve třech formovnách:
Strojní formovna – automatická formovací linka
Výroba na automatické formovací lince Künkel-Wagner s technologií
Bentonitové formovací směsi a systému AIRPRESS plus.Výroba jader
na vstřelovacích strojích.
Vhodná pro výrobu větších sérií
Hmotnostní rozsah
Maximální rozměry odlitku
Minimální síla stěny
Sériovost
50 ks – 10.000 ks
2 kg – 80 kg
800 × 650 × 380 mm
6 mm
200 ks – 500.000 ks/rok
Střední formovna – poloautomatická formovací linka
Výroba s využitím technologie samotvrdnoucích furanových směsí
připravovaných pomocí zařízení GUT a FAT.
Vhodná pro výrobu středních sérií
Hmotnostní rozsah
Maximální rozměry odlitku
Minimální síla stěny
Sériovost
2 ks – 100 ks
100 kg – 1.300 kg
2.400 × 1.200 × 550 mm
10 mm
20 ks – 1.000 ks/rok
Těžká formovna – ruční formování
Výroba s využitím technologie samotvrdnoucích furanových směsí
připravovaných pomocí zařízení GUT a FAT.
Vhodná pro výrobu malých sérií
Hmotnostní rozsah
Maximální rozměry odlitku
Minimální síla stěny
Sériovost
1 ks – 20 ks
1.000 kg – 13.000 kg
5.500 × 2.300 × 1.500 mm
12 mm
10 ks – 200 ks/rok
Tavírna
2 kupolní pece ,tavící výkon 6 t/hodinu
2 nízkofrekvenční elektrické pece Siemens,objem 2 × 4 tuny
Cídírna – tryskání odlitků, broušení a apretování
 kapacita – max. 48 t/den
 tryskače – Škoda, Schlick, Spencer, PTB
 přímé a úhlové brusky, stojanové brusky
Hrubovna a lakovna
 2 hrubovací stroje –portálový stroj, horizontální stroj
Expedice
 balení a skladování odlitků dle požadavků zákazníka
05
06
| Slévárna | Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny
Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny | slévárna |
07
Kooperační výroba
Střední mechanika »
Těžká mechanika »
Tepelné zpracování »
Zámečnická dílna »
 obrábění ocelí různých jakostí, barevných kovů, plastů, odlitků malé
a střední velikosti ze šedé a tvárné litiny, hliníkových slitin, výkovků
a výpalků s použitím nejmodernějších CNC strojů
 výroba rotačních dílců
 výroba nerotačních dílců
 obrábění středních a velkých skříňových a plochých dílů, odlitků
ze šedé a tvárné litiny, ocelových svařovaných konstrukcí a to
kompletně, včetně vyvrtání přesných otvorů a broušení základen
s použitím nejmodernějších CNC strojů
 vybavení nejmodernějšími CNC obráběcími stroji
 přesné broušení
 kalení vodicích ploch na odlitcích ze šedé litiny
 3D měření
Chemicko-tepelné zpracování:





Hlavní obráběcí stroje:
 MASTURN 40, 50, 70 CNC - univerzální hrotový soustruh
ø obrábění max. 700, L max. 2000, přírubové a hřídelové součásti
 S 80 CNC - soustružnický poloautomat
ø obrábění max. 400, naháněné nástroje, přírubové součásti
 SP 430 SY / 2 - soustružnický poloautomat
ø obrábění max. 440, naháněné nástroje, osa Y, protivřeteno,
přírubové součásti
 SP 180 SY – soustružnický poloautomat
ø obrábění max. 42, naháněné nástroje, obrábění z tyče
 Rovnací stolice na hřídelové součásti
ø rovnání max.60, L max. 3500
 SHV 120 - soustruh horizontálně vyvrtávací
ø vyvrtávání 24,7-106, L max. 850 (otočením 1150)
 FGS 40 CNC, NS 571 - frézka konzolová
X / Y / Z = 900 / 400 / 450
 MCV 1016 QUICK – vertikální obráběcí centrum
X / Y / Z = 1016 / 610 / 710
 MCV 1000 A + otočný sklopný stůl Walter
– 5osé vertikální obráběcí centrum
ø stolu 320 mm
 MCV 1000 SPEED 5AX - 5osé vertikální obráběcí centrum
ø stolu 520 mm
 MCU 630 V-5X - 5osé vertikální obráběcí centrum
ø stolu 630 mm
 WKV 100 - souřadnicová vyvrtávačka
X / Y / Z = 1400 / 1000 / 700
 BDU 250, 300 – bruska otvorů
vysoce přesné broušení v klimatizovaném prostoru
ø broušeného otvoru max.400
 BUB 32, Fortuna - bruska průměrů
vysoce přesné broušení v klimatizovaném prostoru
ø broušení max.320, L v hrotech max. 1500
 BHU 40 A – bruska univerzální
ø broušení max. 400, L v hrotech max. 2950
ø broušeného otvoru max. 300
 Bruska závitů
Hlavní obráběcí stroje:
 MCV 1270 - vertikální obráběcí centrum
X / Y / Z = 1270 / 610 / 720
 HEYNUMILL Ecoflex VD 2500 x 4000 / 4000
– portálové obráběcí centrum
X / Y / Z = 11000 / 3500 / 2250
 VARIMAT-KOLB – portálové obráběcí centrum
X / Y / Z = 6000 / 2400 / 1100
 MAZAK - portálové obráběcí centrum
X / Y / Z = 4000 / 2500 / 1300
 MAZAK - horizontální obráběcí centrum (6 palet 1000 × 1000 mm)
X / Y / Z = 1640 / 1300 / 1220
 HMC 630 - horizontální obráběcí centrum (2 palety 630 × 630 mm)
X / Y / Z = 1050 / 800 / 880
 DIXI 410 - vodorovná vyvrtávačka, přesné vyvrtávání
v klimatizovaném prostoru
X / Y / Z = 1400 / 800 / 1000
 WXH 100 CNC - vodorovná vyvrtávačka, přesné vyvrtávání
v klimatizovaném prostoru
X / Y / Z = 1200 / 800 / 1000
 WKV 100 - souřadnicová vyvrtávačka
X / Y / Z = 1400 / 1000 / 700
 BPV 700, BRH 40 – rovinné brusky
š. 400 - 700 × 2000 mm
 SKQ 20 CNC - svislý soustruh
ø soustružení max. 2000, L max. 1200
 Hoblovky
š. 1600 - 3000 × 6000 mm
 WHN 9, WHN 13 - horizontální vyvrtávačky
š. 2500 - 3500 × 900 - 2000 mm
 SZ 1600 - portálová bruska vodicích ploch
š. 1600 × 6000 mm
 WALDRICH - portálová bruska vodicích ploch
š. 1250 × 4000 mm
 cementace v pecích monocarb, pece průměr 500 × 1.550 mm
 hloubka vrstvy 0,1 až 1,5 mm
 zušlechtění materiálu, kalení v komorových a šachtových pecích 800
× 600 × 1.200 mm, průměr 700 × 2.300 mm
 žíhání, popouštění
Vysokofrekvenční kalení:
 hřídele, lišty, příložky
Středofrekvenční kalení:
 max. kalený průměr 200 mm
 max. délka kalené součásti 2.000 mm, váha 200 kg
Chemická úprava povrchu:
 matný chrom
 tvrdý chrom
černění
Nástrojárna »
 výroba drobných přesných rotačních a nerotačních součástí v malých
sériích včetně tepelného zpracování
 profesní kooperace kusového a malosériového provedení
(soustružení, frézování, přesné vyvrtávání, broušení na kulato,
rovinné, závitů a šneků)
 speciální výroba
 ozubená kola (přímé a šikmé ozubení do modulu 6) frézovaná
i broušená
 kuželová kola obrážená
 šneky a šneková kola
 výroba vnitřních drážek protahováním, protlačováním
a obrážením
 válcování vnějších závitů
 bezhrotové broušení drobných dílců
 broušení klínových profilů
kompletní výroba ohýbaných a svařovaných dílců
pálení laserem na stroji TRUMATIC L 3030
ohýbání dílců na ohraňovacím lisu LVD CNC do délky 2.500 m
svařování a dokončovací operace
vrchní nátěr v odstínech RAL dle požadavků zákazníka
Metrologie »
 kontrolní měrové středisko je schopno poskytnout komplexní
služby v oblasti kontroly dílců pomocí progresivních měřicích metod
na třísouřadnicových strojích a dalších měřicích zařízeních určených
k ověřování geometrických úchylek tvaru a polohy
 na kontrolované dílce lze vystavit protokol, nebo kalibrační protokol
dle norem ISO
Hlavní měřící zařízení:
 KMZ – G302020 – MAUSER
– 3D třísouřadnicový měřící stroj od firmy Zeiss
X / Y / Z = 3000 / 2000 / 2000, skenovací hlava s přesností
3D = 4,5 + L/250 (μm)
 MERLIN – 3D třísouřadnicový měřící stroj od firmy Feranti
X / Y / Z = 750 / 750 / 750, s přesností 3D = 4 + L/350 (μm)
 TALYROND 2 HOBSON – kruhoměr
měření kruhovitosti s přesností 0,2 μm
 MUK 300 – kruhoměr
 SIP 305 M – délkoměr
měření s přesností 0,4 μm
08
| Slévárna | Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny
Kooperační výroba
další možnosti »
Některá pracoviště provozujeme v dvoustrojové obsluze, vícesměnný provoz zajišťujeme dle
kapacitních potřeb, tím jsme schopni velmi pružně reagovat na vytížení jednotlivých pracovišť.
Ve výrobě a na montážích dále disponujeme celou řadou doplňkových, pomocných a
technologicky nutných zařízení, které zajišťují kvalitu, zvyšují produktivitu práce a rozšiřují naše
technologické možnosti.
 Tato zařízení využíváme jako podporu pro naší hlavní pracovní činnost i při řešení konkrétních
požadavků našich zákazníků.
Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny | slévárna |
09
10
| Slévárna | Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny
Výroba odlitků z šedé a tvárné litiny | slévárna |
Obráběcí stroje kovosvit MAS
Video
HMC Line
MCU-MMC Line
MCV Line
Horizontální
Portálová
Vertikální
Obráběcí centra
mcv 754 ; 1016 quick
MCV 750
hmc 500
hmc 630
Mcu 2000
Mcu 3000
MCV 1000
MCV 1270
mmc 1500
mmc 1500 dt
MCV-MCU Line
MCV 1000 5AX
MCU 630 / 800V-5X
MCU 630VT-5X
SP 180
SP 280
SP 430
SPH 50 CNC
MASTURN 550i CNC 800/1500
MASTURN 550i LIVE TOOL CNC 1500
MASTURN 820i CNC 2000/3000
MASTURN 820i CNC - 4500
MULTICUT
Multifunkční
Vertikální
5-osá a multifunkční obráběcí centra
multicut 500 s / t
SP Line
MASTURN Line
ROLLER
Soustružnická
centra
Speciální
technologie
Hrotové
soustruhy
CNC soustruhy
ROLLER 2800 CNC
More videos at www.youtube.com/kovosvit
11
KOVOSVIT MAS, a.s.
náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí
Czech Republic
T:
F:
+420 381 632 504, +420 381 632 537
+420 381 744 519
E:
[email protected]
www.kovosvit.cz
Download

Slévárna |kovosvit mas, a.s. výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny