Nástroje pro řízení
příspěvkové
organizace
Mgr. Hana Bílková
DDM Znojmo
Ing. Josef Handl, MSc
Infinity a.s.
DDM Znojmo
Dům dětí a mládeže
Znojmo
Dům dětí a mládeže Znojmo je
příspěvkovou organizací, jejíž hlavní
náplní je poskytování volnočasových
aktivit především pro děti.
DDM Znojmo
Výchozí stav

• e-mailová komunikace
soukromé e-mailové adresy a poštovní
schránky

• Sdílení dokumentů
neexistuje centrální úložiště dokumentů

• Kancelářský balík produktů
standardní kancelářský balík produktů
Microsoft Office v různých edicích a
verzích

• Technické zabezpečení
není centrální server
data nejsou standardně zálohována
DDM Znojmo
Vize
• Sjednocená komunikace
e-mail, hlasové služby
• Kalendáře
• Úkoly
• Kontakty
• Správa dokumentů
• Ochrana dat
• Intranet
• Extranet
• Kancelářské aplikace (MS Office)
DDM Znojmo
Požadavky
• Jednotná technologická platforma
• Řešení přístupné i vně organizace pro
externí pracovníky
• Vysoká míra integrace produktů
• Vysoká míra přístupnosti/spolehlivosti
• Vysoká míra bezpečnosti
• Nízké provozní náklady
DDM Znojmo
Provozní náklady
• Mzdové náklady na správu aplikací
a infrastruktury
• Vybudování infrastruktury
hardware, operační systému,
databáze...
• Údržba aplikací a jejich upgrade
• Údržba infrastruktury a její pravidelná
obměna
• Elektrická energie
Office 365
• Jednotná technologická platforma

• Řešení přístupné i vně organizace pro

externí pracovníky
• Vysoká míra integrace produktů

• Vysoká míra přístupnosti/spolehlivosti

• Vysoká míra bezpečnosti

?
Nízké provozní náklady
Office 365 – náklady
•
Mzdové náklady na správu aplikací a
infrastruktury
nepotřebuji IT specialistu – administraci dokáži
řešit sám
•
Vybudování infrastruktury
neřeším – potřebuji pouze připojení k internetu
•
Údržba aplikací a jejich upgrade
neřeším – je součást služeb Office 365
•
Údržba infrastruktury a její pravidelná
obměna
neřeším – obměňuji pouze stanice
•
Elektrická energie
neřeším – nemám servery, nemusím klimatizovat
Infinity a.s.
Partnerství
•
•
•
•
Zdroj prvotních informací
Umí navrhnout řešení
Umí realizovat řešení
Má znalosti
Společný projekt
• Proběhlo testování
• Probíhá analýza řešení
• Jsou připraveny etapy



I etapa
• Komunikace
• Správa dokumentů
• Kancelářské aplikace
II etapa
• Intranet – řešení uvnitř organizace
• Extranet – řešení vně organizace
Děkujeme za pozornost
Mgr. Hana Bílková
[email protected]
www.ddmznojmo.cz
Ing. Josef Handl, MSc
[email protected]
www.infinity.cz
pozvánka:
vyzkoušejte si E-AUKCE !
pozvánka:
vyzkoušejte si E-AUKCE !
Online aukční systém OASYS
Kdy?
Dívejte se na www.panatec.cz
Kdo?
Jak?
Co?
Proč?
TEN KDO PŘIJDE!
Budeme dražit
Nové mosty, rekonstrukce náměstí, dodávky energií, opravy, spotř
Protože všichni dostanou dražební protokol a .....
Download

7. PrezentacDDM a Infinity.pdf