Katalog Solárních systémŮ
Obsah
Úvod....................................................................................................03
Komponenty solárních sestav..............................................................04
Sestavy solárních systémů
Solární systémy na ohřev vody...................................................06
Solární systémy na ohřev vody a přitápění.................................07
Vakuové kolektory řady Perseus...........................................................09
Zásobníky.............................................................................................10
Regulace..............................................................................................11
Regulace – příslušenství......................................................................17
Konstrukce...........................................................................................18
Příslušenství pro montáž......................................................................19
Přístroj na úsporu vody cirkulací TUV....................................................20
Přístroj na úsporu vody při praní..........................................................21
strana 2
Technické listy......................................................................................22
www.nelumbo.cz
NELUMBO spol. s r. o.
V oboru solárních systémů patříme mezi nejstarší společnosti
v ČR a SR. Mezi naše hlavní činností patří výroba, návrh
a instalace solárních systémů a solárních elektráren.
Společnost NELUMBO spol. s r. o. připravila sestavy solárních
systémů dle nových přísných standardů odpovídající vysokým
nárokům na účinnost přeměny solární energie. Tyto sestavy,
zajišťující vysokou produktivitu a energetický výkon při
zachování nízkých nákladů. Jsou neustále vyhodnocovány tak,
aby klient měl skutečně to nejlepší, co v dané chvíli technologie
nabízí, samozřejmě za přijatelnou cenu.
strana 3
Společnost NELUMBO spol. s r.o. umožňuje již od roku 2001
využívat zájemcům o obnovitelné zdroje energii slunce
díky sestavám solárních systémů dodávaných po celé České
a Slovenské republice. Ve veškerém našem jednání se zrcadlí
naše krédo, kterým je poskytovat našim zákazníkům šetrné
zdroje energie vysoké kvality a zároveň jim přinášet i významné
ekonomické výhody.
Komponenty solárních sestav
Perseus cpc 18
Vyznačuje se především vysokými solárními zisky a to i při nízkých zimních
teplotách. Kolektor je dodáván s parabolickým zrcadem, které zvyšuje využití solárního záření. Obsahuje 18 vysoce účinných vakuových trubic.
CirkulaČní jednotka NELUMBO
s čerpadlem wilo, umožňující proměnlivé řízení otáček, s měřičem tlaku,
integrovaná reguluce (podle varianty solárního systému).
Solární expanzní nádrž
strana 4
Nezbytná pro solární okruh. Díky ní není nutné obávat se prasknutí systému,
či vylévat nemrznoucí směs při odjezdu na dovolenou.
zásobníky NELUMBO
K systémům dodáváme velmi kvalitní solární zásobníky. V naší nabídce
naleznete zásobníky na které je možné zapojit až 4 druhy tepelných zdrojů
(např.: solární systém, krb s tepelnou vložkou, klasický kotel, el. spirálu).
manuální termosměšovaČ
Zajišťuje směšování výstupní vody ze zásobníku na teplou vodu. Tím předejdeme případnému opaření.
Třícestný ventil
Používáme jej v systémech s přitápěním, případně tam, kde ohříváme více
zásobníků.
REGULACE NELUMBO
K solárním systémům dodáváme inteligentní solární regulace, které jsou
schopné regulovat 1, 2, 3 nebo více solárních okruhů. Grafický displej zajišťuje přehledné čtení požadovaných hodnot.
Solární nemrznoucí směs
Speciálně navržená solární nemrznoucí směs pro vakuové kolektory.
Elektrická spirála
Využíváme pro dohřev TUV. V naší nabídce naleznete několik typů. Spirálu
umisťujeme vždy do horní třetiny, čímž skutečně ohříváme jen nezbytný
objem vody.
Komponenty solárních sestav
SLEDOVÁNÍ DAT NA INTERNETU NELUMBO DL2
Umožňuje stahovat a uchovávat data z vašeho solárního systému. Podporuje
všechny standardní webové prohlížeče.
OCHRANA PROTI přepětí
Ochrana proti přepětí s vynikajícím designem, vhodná pro venkovní instalace. Chrání proti poškození regulace, způsobená např. bouřkami.
ALFAMIX
Úspora energie při praní. Použití přístroje Alfamix na pračku se obzvlášť vyplatí tam, kde používáte přívodní teplou vodu ohřátou solárním systémem.
Roční úspora pro čtyřčlennou domácnost je až 400 kWh.
KONStRUKČNÍ MATERIÁL
Dodáváme na střechu, na zeď, integrujeme do střešní krytiny, případně instalujeme na zem.
NELUMBO EC1
Přístroj pro cirkulaci TUV. Tento přístroj vám garantuje nižší spotřebu teplé
vody. Cirkulace zajistí, že teplá voda je k dispozici hned při otočení kohoutku.
Cirkulační čerpadlo je v chodu, pouze pokud je to nutné.
BAZÉNOVÝ TEPELNÝ VÝMĚNÍK
Tento bazénový tepelný výměník je speciálně určený pro celoroční ohřátí bazénu v uzavřených kolektorových systémech, může být kombinován
v provozu se solárním systémem na TUV. Maximální výkonnost přenosu tepla bude dosažena už při nízké teplotě primárního okruhu.
strana 5
Solární potrubí
Používáme pro propojení mezi kolektorovým polem a zásobníkem. Velkou
výhodou je, že jsou dodávané v celku, snižuje se tak riziko úniku kapaliny.
www.nelumbo.cz
solární systémy na ohřev vody
SESTAVY
SOLÁRNÍCH
SYSTÉMŮ
strana 6
Aniž to tušíme, většina energie, kterou používáme
byla vyrobená sluncem. Je tedy samozřejmé,
že tuto energii můžeme využívat i přímo. Využijte
energii, která je dostupná každý den a navíc
zadarmo a to dokonce i v zimních obdobích.
Společnost NELUMBO připravila sestavy solárních
elektráren a systémů dle nových přísných
standardů odpovídající vysokým nárokům na
účinnost přeměny solární energie. Tyto sestavy,
zajišťující vysokou produktivitu a energetický
výkon při zachování nízkých nákladů, jsou neustále
vyhodnocovány tak, aby klient měl skutečně
to nejlepší, co v dané chvíli technologie nabízí,
samozřejmě za přijatelnou cenu.
Solární ohřev TUV zajišťuje roční úsporu až 80 % nákladů, které souvisejí s ohřevem TUV.
ŘADA ECONOMY
ECONOMY FUN
ŘADA ECONOMY
2100001
ECONOMY I
2100003
Celoroční solární ohřev teplé užitkové vody pro 2 – 3 osoby v domácnosti.
Potřebná plocha: cca 3,4 m² pro šikmou plochu
Celoroční solární ohřev teplé užitkové vody pro 4 – 5 osob v domácnosti.
Potřebná plocha: cca 6,9 m² pro šikmou plochu
Tento systém obsahuje:
1001010 1× vysoce účinný solární vakuový kolektor PERSEUS CPC 18;
1000954 1× solární zásobník 200 l s vnitřní nerezovou úpravou, s 2 tepelnými přenašeči, plně izolovaný, anoda a anodní test, vstup na el.
spirálu;
1000477 1× manuální termosměšovač TUV (aby nedošlo k opaření);
1000364 1× ochrana proti přepětí;
1000969 1× konstrukční a upevňovací materiál na šikmou střechu;
1000904 10,4 kg nemrznoucí směs, nejedovatá;
1001054 1× čerpadlo NELUMBO Flowsol se solární regulací NELUMBO TOTH
s grafickým displejem, umožňuje variabilní řízení otáček cirkulační jednotky;
1001144 1× solární expanzní nádoba 40 l, zajišťuje stabilní tlak v solárním
okruhu (pohlcuje přetlak).
Tento systém obsahuje:
1001010 2× vysoce účinný solární vakuový kolektor PERSEUS CPC 18;
1000955 1 × solární zásobník 300 l s vnitřní nerezovou úpravou, s 2 tepelnými přenašeči, plně izolovaný, kompaktní čtyřhranná verze,
anoda a anodní test, vstup na el. spirálu;
1000477 1× manuální termosměšovač TUV (aby nedošlo k opaření);
1000364 1× ochrana proti přepětí;
1000969 2× konstrukční a upevňovací materiál na šikmou střechu;
1000904 12 kg nemrznoucí směs, nejedovatá;
1001054 1× čerpadlo NELUMBO Flowsol se solární regulací NELUMBO TOTH
s grafickým displejem, umožňuje variabilní řízení otáček cirkulační jednotky;
1001144 1× solární expanzní nádoba 40 l, zajišťuje stabilní tlak v solárním
okruhu (pohlcuje přetlak),
1000081 1× expanzní nádoba 19 l bílá, zajišťuje stabilní tlak TUV.
www.nelumbo.cz
solární systémy na ohřev vody a přitápění
Solární ohřev TUV + přitápění zajišťuje roční úsporu až 40 % nákladů, které souvisejí s topením a ohřevem TUV.
ŘADA Exclusive
EXCLUSIVE lite
2100005
2100006
Celoroční solární ohřev teplé užitkové vody a přitápění domu, vhodné pro
domy s vytápěnou plochou do 150 m².
Vyrobená energie celkem cca 5 100 kWh ročně.
Potřebná plocha: cca 10,3 m² pro šikmou plochu
Celoroční solární ohřev teplé užitkové vody a přitápění domu, vhodné pro
domy s vytápěnou plochou do 180 – 200 m².
Vyrobená energie celkem cca 6 800 kWh ročně.
Potřebná plocha: cca 13,7 m² pro šikmou plochu
Tento systém obsahuje:
1001010 3× vysoce účinný solární vakuový kolektor PERSEUS CPC 18;
1000752 1 × solární kombinovaný zásobník 600 l, 150 l je učeno na ohřev
TUV a 450 l určeno na ohřev topné vody, smaltový, s 1 tepelným
přenašečem, plně izolovaný, kompaktní čtyřhranná verze, anoda
a anodní test, vstup na el. spirálu a například krbovou vložku;
1000477 1× manuální termosměšovač TUV (aby nedošlo k opaření);
1000364 1× ochrana proti přepětí;
1000969 3× konstrukční a upevňovací materiál na šikmou střechu;
1000904 14 kg nemrznoucí směs, nejedovatá;
1001054 1× čerpadlo NELUMBO Flowsol se solární regulací NELUMBO TOTH
s grafickým displejem, umožňuje variabilní řízení otáček cirkulační jednotky;
1001084 1× solární expanzní nádoba 18 l, zajišťuje stabilní tlak v solárním
okruhu (pohlcuje přetlak);
1000081 1× expanzní nádoba 19 l bílá, zajišťuje stabilní tlak TUV.
Tento systém obsahuje:
1001010 4× vysoce účinný solární vakuový kolektor PERSEUS CPC 18;
1000505 1 × solární kombinovaný zásobník 800 l, 200 l je učeno na ohřev
TUV a 650 l určeno na ohřev topné vody, smaltový, s 1 tepelným
přenašečem, plně izolovaný, kompaktní čtyřhranná verze, anoda
a anodní test, vstup na el. spirálu a například krbovou vložku;
1000477 1× manuální termosměšovač TUV (aby nedošlo k opaření);
1000364 1× ochrana proti přepětí;
1000969 4× konstrukční a upevňovací materiál na šikmou střechu;
1000904 14 kg nemrznoucí směs, nejedovatá;
1001054 1× čerpadlo NELUMBOFlowsol se solární regulací NELUMBO TOTH
s grafickým displejem, umožňuje variabilní řízení otáček cirkulační jednotky;
1000790 1× solární expanzní nádoba 80 l, zajišťuje stabilní tlak v solárním
okruhu (pohlcuje přetlak);
1000081 1× expanzní nádoba 19 l bílá, zajišťuje stabilní tlak TUV.
EXCLUSIVE FUN
EXCLUSIVE lite
strana 7
EXCLUSIVE FUN
ŘADA Exclusive
solární systémy na ohřev vody a přitápění
Solární ohřev TUV + přitápění zajišťuje roční úsporu až 40 % nákladů, které souvisejí s topením.
ŘADA Exclusive
EXCLUSIVE plus
ŘADA EXCLUSIVE
Mega lite
2100007
Celoroční solární ohřev teplé užitkové vody a přitápění domu, vhodné pro
domy s vytápěnou plochou do 250 – 300 m².
Vyrobená energie celkem cca 8 500 kWh ročně.
Potřebná plocha: cca 17 m² pro šikmou plochu
Celoroční solární ohřev teplé užitkové vody a přitápění domu, vhodné pro
domy s vytápěnou plochou do 300 – 400 m².
Vyrobená energie celkem cca 10200 kWh ročně.
Potřebná plocha: cca 21 m² pro šikmou plochu
Tento systém obsahuje:
1001010 5× vysoce účinný solární vakuový kolektor PERSEUS CPC 18,
1000804 1× solární kombinovaný zásobník 1 000 l, 200 l je učeno na ohřev
TUV a 800 l určeno na ohřev topné vody, smaltový, s 1 tepelným
přenašečem, plně izolovaný, kompaktní čtyřhranná verze, anoda
a anodní test, vstup na el. spirálu a například krbovou vložku,
1000477 1× manuální termosměšovač TUV (aby nedošlo k opaření),
1000364 1× ochrana proti přepětí,
1000969 5× konstrukční a upevňovací materiál na šikmou střechu,
1000904 19,2 kg nemrznoucí směs, nejedovatá,
1001054 1× čerpadlo NELUMBO Flowsol se solární regulací NELUMBO
TOTH s grafickým displejem, umožňuje variabilní řízení otáček
cirkulační jednotky;
1000790 1× solární expanzní nádoba 80 l, zajišťuje stabilní tlak v solárním
okruhu (pohlcuje přetlak);
1000087 1× solární expanzní nádoba 25 l bílá, zajišťuje stabilní tlak TUV.
Tento systém obsahuje:
1001010 6× vysoce účinný solární vakuový kolektor PERSEUS CPC 18,
1000803 1× solární kombinovaný zásobník 1 500 l, 230 l je učeno na ohřev
TUV a 1 200 l určeno na ohřev topné vody, smaltový, s 1 tepelným
přenašečem, plně izolovaný, kompaktní čtyřhranná verze, anoda
a anodní test, vstup na el. spirálu a například krbovou vložku,
1000477 1× manuální termosměšovač TUV (aby nedošlo k opaření),
1000364 1× ochrana proti přepětí,
1000969 6× konstrukční a upevňovací materiál na šikmou střechu,
1000904 19,2 kg nemrznoucí směs, nejedovatá,
1001054 1× čerpadlo NELUMBO Flowsol se solární regulací NELUMBO
TOTH s grafickým displejem, umožňuje variabilní řízení otáček
cirkulační jednotky;
10000861× solární expanzní nádoba 100 l, zajišťuje stabilní tlak
v solárním okruhu (pohlcuje přetlak);
1000087 1× solární expanzní nádoba 25 l bílá, zajišťuje stabilní tlak TUV.
EXCLUSIVE plus
mega lite
strana 8
2100008
www.nelumbo.cz
VAKUOVÉ KOLEKTORY ŘADY PERSEUS
Společnost NELUMBO věnovala vývoji těchto kolektorů velikou důležitost a výsledkem jsou kolektory s velmi vysokou
účinností, nízkými tepelnými ztrátami a dlouhou životností.
V základních sestavách nabízíme kolektor s 18 trubicemi
s parabolickou zrcadlovou stěnou. Speciální geometrie zrcadla
zajišťuje, že přímé a rozptýlené sluneční světlo dopadá na
absorbér, i když úhel dopadu světla není ideální. Tím je podstatně
zvýšen energetický výnos.
PERSEUS CPC 18
Rozměry: 2,08 × 1,64 × 0,1 m
Hmotnost: 54 kg
Plocha apertury: 2,82 m²
Očekávaný výkon: 589 kWh/m²a
Výhody vakuových slunečních kolektorů PERSEUS
• Delší doba využití v průběhu roku.
• Celková vyšší účinnost v chladnějších měsících oproti klasickým plochým
kolektorům.
• Jednoduchá a rychlá montáž.
• Zrcadlo CPC a přímý tok vakuovými trubicemi významně přispívají
k extrémně vysokému energetickému výnosu.
• Vynikající design.
• Při montáži minimální zásah do střešní krytiny.
• Možnost dodatečného rozšíření.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poškození jednotlivé trubice neomezuje provoz.
Výměna jednotlivých trubic během provozu.
Teplota na povrchu skleněné trubice má teplotu okolí.
Odolný proti běžnému krupobití.
Minimální nárok na obsluhu a údržbu.
Dlouhá životnost díky použitým ušlechtilým materiálům.
Všechny komponenty jsou recyklovatelné.
Využíváním solární energie přispíváte ke zlepšení životního prostředí.
Zhodnocuje vaši nemovitost.
strana 9
Princip činnosti
Sluneční vakuový kolektor PERSEUS je zařízení, které využívá fototermální
přeměnu slunečního záření k ohřevu pracovní kapaliny. Kolektor je složen ze
skleněných trubic, uložených v nosném rámu. V těchto trubicích je měděný
absorbér opatřený vysoce selektivní absorpční vrstvou, která přijímá
sluneční záření. Tepelná energie je odváděna z absorbéru pomocí tzv.
tepelných U trubic. Trubicemi přímo protéká solární kapalina, která předává
teplo do zásobníku (pracovní kapalinou je zpravidla nemrznoucí kapalina
s bodem tuhnutí −30 °C až −15 °C).
ZÁSOBNÍK TUV
Slouží k ukládání solární energie a k jejímu využití k ohřevu
teplé užitkové vody.
Zásobník na TUV obsahuje velice kvalitní polyuretanovou izolaci, anodní
tester pro měření délky anody, vstup pro elektrickou spirálu, vnitřní
solární výměník, vstup pro další zdroj (plynový kotel, krbovou vložku nebo
elektrický kotel).
Slouží k ukládání solární energie do teplé užitkové vody
a topné vody. Jedná se o systém zásobník v zásobníku.
V naší nabídce naleznete tyto typy zásobníků:
• Kombinovaný: obsahuje jeden solární výměník, otvory pro napojení
kotle – krbu či jiného zdroje, otvor pro elektrickou spirálu na dohřev
TUV v případě nedostatku solární energie, anodu, anodní test, teploměr,
manuální termosměšovač pro směšování výstupní vody, aby nedošlo
k opaření a velmi kvalitní tepelnou izolaci. Objem vnitřního zásobníku
na TUV je 150 – 300 l a objem vody pro topnou vodu je 450 – 1 200 l.
Solární zásobník je možné předřadit vašemu stávajícímu, tzn., že vstup
z vodovodního řádu vstoupí nejprve do solárního zásobníku a výstup ze
solárního zásobníku půjde do vašeho stávajícího zásobníku. Toto řešení
je vhodné pokud máte již zásobník. Výhodou je, že vstup z vodovodního
řádu se „předehřívá“ v solárním zásobníku. Například v zimě, kdy je vstup
z vodovodního řádu okolo 5 °C se voda předehřeje na 10 – 15°C. Již toto je
zajímavá úspora.
Anoda odstraňuje vodní kámen. Pokud je příliš tvrdá voda, je vhodnější
instalovat elektrickou anodu.
V naší nabídce naleznete tyto typy zásobníků:
• Dvojvalentní: obsahují jeden solární výměník, otvor pro elektrickou
spirálu na dohřev TUV v případě nedostatku solární energie, anodu,
anodní test, teploměr, manuální termosměšovač pro směšování výstupní
vody, aby nedošlo k opaření a velmi kvalitní tepelnou izolaci. Zásobník je
možné napojit na kotel či krb.
• Trivalentní: obsahují dva výměníky (solární a druhý pro například
napojení kotle či krbu), otvor pro elektrickou spirálu na dohřev TUV
v případě nedostatku solární energie, anodu, anodní test, teploměr,
manuální termosměšovač pro směšování výstupní vody, aby nedošlo
k opaření a velmi kvalitní tepelnou izolaci.
Objem zásobníku na TUV je 200 – 1 000 l.
Jsme schopni zajistit zásobníky
až do objemu 30 000 l.
strana 10
ZÁSOBNÍK tUV + PŘITÁPĚNÍ
www.nelumbo.cz
Regulace
Výhodou našich regulací je, že umožňují regulovat rychlost oběhového čerpadla
v solárním systému a tím efektivněji využívat solární zisky v kolektorech.
Regulace mají přehledný displej a velmi elegantní tvar. Disponuje bezpečnostní a chladící funkcí, speciální funkcí pro vakuové kolektory u plochých kolektorů
funkcí nastavení maximální teploty pro zásobník a kolektor. Jde o velice moderní a graficky zdařilé provedení, které splňuje veškeré bezpečnostní a současné
uživatelské požadavky na solární aplikace.
Při zakoupení odpovídajícího softwaru je možné data přenášet do vašeho PC nebo iPhonu.
solární regulace toth
solární regulace gathy
Solární regulace pro solární ohřev TUV a přitápění. NELUMBO TOTH reguluje
solární systém s více okruhy.
Solární regulace pro solární ohřev TUV, reguluje solární systém s jedním
okruhem.
Používá se pro tepelné standardní solární systémy a také je možné ji použít
při regulaci topení a klimatizaci. Nový, multifunkční displej umožňuje
snadné čtení a znázornění hledaných hodnot. Jednoduchý displej podává
uživateli srozumitelné a přesné informace o provozu systému.
Regulace disponuje 4 vstupy pro teplotní senzory Pt1000, omezením
teploty v zásobníku a možností manuálního provozu. Regulace umožňuje
jednoduchou konfiguraci.
Rozměr: 172 × 110 × 49 mm
Displej: vizualizace systémů, 8 symbolů pro indikaci stavu systému, světelná
kontrolka o provozu
Vstupy: 4 teplotní senzory Pt1000
strana 11
Výhody:
• Možnost 10 základních systémů (Toth)
• Autodiagnostika
• Volitelná funkce termostatu
Regulace
sledování dat na internetu
Regulace
NELUMBO dl2
JAFFA AX
Tento modul umožňuje stahovat a uchovávat data z vašeho solárního
systému. NELUMBO DL2 lze nakonfigurovat a číst standardním internetovým
prohlížečem pomocí jeho integrovaného webového rozhraní. Pro přenos
dat uložených v interní paměti NELUMBO DL2 do PC, lze použít paměťovou
kartu SD. NELUMBO DL2 je vhodný pro všechny regulace s NELUMBO
VBUS. Dataloger lze připojit přímo k PC nebo routeru pro vzdálený přístup,
umožňuje pohodlné sledování výnosů nebo diagnostiky poruch.
Univerzální regulace teplot pro solární, tepelné a klimatizační systémy.
Je vybavena nastavitelnou cílovou teplotou pro omezení minimální či
maximální teploty (nastavitelné mikrospínačem). Vložený silikonový těsnicí
kroužek zaručuje ochranu před kapající vodou.
Pouzdro: plast
Rozměry: průměr 130 mm, hloubka 45 mm
Instalace: na stěnu
Displej: LED pro sledování kapacity paměti
Paměť: vnitřní pamět 180 MB, s intervalem záznamu 5 min.
strana 12
Výhody:
• Vizualizace stavů systému
• Monitoring výnosu
• Jednoduchá diagnostika chyb
• Snadná konfigurace prostřednictvím integrovaného webového rozhraní
standardních internetových prohlížečů
• Funkce exportu pro další zpracování dat v tabulkovém editoru
• Přímé připojení k PC nebo routeru pro vzdálené přihlašování
Rozměry: průměr 130 mm, hloubka 45 mm
Vstupy: 2 čidla teploty Pt1000
Výstupy: 1 standardní relé (přepínací)
Displej: 1 kontrolka
Výhody:
• Nastavitelná teplota 2 … 16 K, hystereze 1,6 K
• Ochrana proti zamrznutí nastavitelná propojovacím
kabelem / mikrospínačem
• Omezení maximální a minimální teploty / nastavitelné mikrospínače
• Ochrana před kapající vodou
• Praktický tvar využitelný v nestandartním prostředí
www.nelumbo.cz
Regulace
regulátor ohřevu bazénu
regulátor ohřevu bazénu
BUBU MINIPOOL
BUBU POOL
NELUMBO BUBU MINIPOOL je regulace ohřevu bazénu pomocí slunečních
kolektorů a optimalizuje provoz filtračního systému. Regulace je vybavena
funkcí kontroly, která ukazuje, zda systém funguje bezchybně či zda došlo
k závadě. Navíc regulátor má mnoho dalších bazénových funkcí: maximální
omezení průtokové teploty, funkce chlazení bazénu a funkce proplachování.
NELUMBO BUBU POOL je regulace ohřevu bazénu pomocí slunečních
kolektorů a optimalizuje provoz filtračního systému. Záloha ohřevu pro
bazén se mění podle solární energie a nároku bazénu, čímž dochází k úspoře
drahé energie. Dále je regulace vybavena autodiagnostikou, která ukazuje
zda systém funguje bezchybně nebo hlásí chybu. Také má mnoho dalších
bazénových funkcí: dodatečná doba provozu filtrace, maximální omezení
průtokové teploty a funkce proplachování.
S1
S4
Rozměry: 172 × 110 × 49 mm
Displej: grafický displej
Ovládání: 3 tlačítka na přední straně
Vstupy senzorů: 4 teplotní čidla Pt1000
Výstupy relé: 2 standardní relé
S3
V1
R2
Filter
Výhody:
• Regulace pro ohřev bazénu a optimalizovaný provoz filtračního systému
• 4 senzorové vstupy
• 2 výstupy pro relé
• autodiagnostika
• Sledování chodu filtrace
• Omezení maximální průtokové teploty
• Funkce chlazení
• Nouzové vypnutí kolektoru
• Počítadlo provozních hodin
P1
R1
S2
Výhody:
• Regulátor pro ohřev bazénu a optimalizovaný provoz filtračního systému
• Solární počítadlo provozních hodin a měření množství tepla
• 13 senzorových vstupů
• 7 výstupů pro relé
• Funkce sledování, kontroly
• Autodiagnostika
• Omezení maximální průtokové teploty
• funkce chlazení
• Nouzové vypnutí kolektoru
• Sledování čerpadla
• Sledování chodu filtrace
Rozměry: 156 × 227 × 62 mm
Displej: 4-řádkový LCD textový displej
Vstupy: 10 čidel pro Pt1000, 1 x CS10, 1 x IMP a 1 digitální vstup
Výstupy: 7 relé výstupů, 1 z nich plovákový
strana 13
Boiler
Regulace
tHESEUS
Systémová regulace NELUMBO THESEUS je zvláště navržena pro použití
u středně velkých solárních systémů. Propracovaný a dobře tvarovaný
design i prověřené uživatelsky přívětivé ovládání této produktové řady jsou
doplněny a vylepšeny dalšími nastavitelnými parametry.
Regulace je nastavena pro 36 solárních a topných systémů, individuální
konfiguraci instalace si můžete zvolit z nabídky a zobrazí se vám graficky
na displeji sledování systému. Pro využití datové komunikace a dálkové
údržby je regulace vybavena NELUMBO VBus, čímž je zajištěna dvoucestná
komunikace mezi moduly, počítači nebo protokoly dat.
strana 14
Výhody:
• Podsvětlený displej sledování systému
• Výběr z 36 základních systémů
• Ovládání rychlosti čerpadla, počítadlo provozních slunečních hodin
a měření množství tepla
• 8 senzorových vstupů
• 7 relé výstupů
• autodiagnostika
• Uživatelsky přívětivé ovládání
• Snadno instalovatelný kryt s výjimečným designem
Rozměry: 227 × 156 × 62 mm
Displej: sledování systému pro vizualizaci systémů, 16segmentový
a 7segmentový displej, 8 symbolů pro značení stavu systému a provozní
kontrolka
Funkce: solární a topný ovladač s 36 přednastavenými solárními a topnými
systémy, např.: 2zásobníkové systémy, východní/západní kolektory, záloha
topného okruhu, regulace tepelné výměny, termostatická funkce po zahřátí,
kotle na pevná paliva, nastavitelné funkce a možnosti, jako je měření
množství tepla, funkce chlazení kolektoru, funkce trubicového kolektoru,
ochrana před zamrznutím, omezení minimální teploty, ovládání rychlosti
čerpadla, funkce rovnováhy a diagnostiky, funkční ovládání podle směrnic
BAFA.
Vstupy: 8 čidel teploty pro Pt1000, CS10, V40
Výstupy: 7 výstupů relé, 3 z nich na ovládání rychlosti čerpadla
a 1 beznapěťové relé
www.nelumbo.cz
Regulace
strana 15
tHESEUS
Regulace
EPIRUS
NELUMBO EPIRUS je vybavena 14 relé výstupy a 4 výstupy PWM pro řízení rychlosti
energeticky úsporných vysoce účinných čerpadel. Dále má regulace jeden frekvenční
vstup, tři vstupy impulzu a celou řadu různých senzorových vstupů. Prostřednictvím
doplňku NELUMBO VBus lze připojit až pět rozšiřitelných modulů.
Integrovaný slot na paměťové karty SD umožňuje snadný zápis dat na
paměťovou kartu SD a rychlý, bezproblémový přenos zapsaných dat do
počítače. Navíc lze spustit aktualizace firmwaru a nastavení regulace lze
uložit a přeinstalovat z karty SD. Velký plně grafický displej umožňuje přímé
zobrazení balančních a provozních diagramů. Předem definované funkce
umožňují snadné nastavení parametrů systému; funkční doplňky, např.
možnost úplného vyprázdnění (drainback) rozšiřuje rozsah použití.
Výhody:
• Plný grafický displej
• 14 relé výstupů
• 12 senzorových vstupů (v závislosti na systému)
• Vstupy pro Grundfos Direct SensorsTM
• Ovládání rychlosti vysoce účinných čerpadel
• Protokolování dat na paměťovou kartu SD
• Možnost úplného vypuštění (drainback)
• Napájení s energeticky úsporným přepínacím režimem
• 7 integrovaných kalorimetrů a ovládání 2 topných okruhů s ekvitermní
regulací. Nastavitelné systémové parametry a přídavné možnosti (řízené
z nabídek), funkce rovnováhy a diagnostiky, funkční ovládání podle
směrnic BAFA.
strana 16
Rozměry: 200 × 253 × 43 mm
Vstupy senzorů: 12 Pt1000, Pt500 nebo KTY vstupů teplotních čidel
(7 z nich lze volitelně použít pro dálkové ovladače RTA11-M), 3 vstupy
impulzu pro průtokoměry V40; 4 Grundfos Direct SensorsTM (2× analogové,
2× digitální), 1 solární článek CS10 (snímá intenzitu slunečního záření)
Výstupy relé: 14 výstupů relé, 13 z nich jsou polovodičová relé na ovládání
rychlosti čerpadla, 1 beznapěťové relé a 4 výstupy PWM (přeměnitelné na
1–10 V signální výstupy)
www.nelumbo.cz
Regulace – příslušenství
solární systém dotykem prstů
Nový rozměr ve sledování systému!
Nová aplikace pro Apple iPad váš solární výnos zřetelně zobrazí, a to na
celém světě. Dotyk prstu je vše, co je potřeba pro zobrazení detailních
teplotních grafů, vytvoření výnosových stavů a sledování stavu vašeho
systému. Software NELUMBO Touch je samozřejmě kompatibilní se
zařízením iPhone a iPod touch.
Pro zobrazení vašeho individuálního systému pomocí NELUMBO Touch
je vyžadována regulace NELUMBO s datovým rozhraním VBus připojená
k internetu pomocí zapisovače dat NELUMBO DL2.
Základní verze aplikace NELUMBO Touch je k dispozici ke stažení zdarma
v App Store. Více vlastností a rozšíření je ve vývoji. S pomocí NELUMBO
Touch máte svůj solární systém na dosah, ať jste kdekoli. Můžete přepínat
dopředu a zpět mezi různými zobrazenými grafy a pohybovat prstem po
grafu pro sledování vývoje teploty po minutách.
Velký displej GA3
Malý Display SD3
GA3 je kompletně montovatelná tabule pro vizualizaci teploty kolektoru,
zásobníku a výkonu solárního systému. Snadné připojení ke všem
regulacím pomocí NELUMBO VBus je možné. Nerezový ocelový rám s vysoce
kvalitními dřevěnými prvky pro montáž na stěnu. Přední deska je vytvořena
z antireflexního skla s filtrem a je potištěna na světle stálým UV lakem.
Malý display je určený pro jednoduché připojení k regulacím pomocí VBus.
Používá se k zobrazení dat jako je: teplota kolektoru, teplota zásobníku
a energetický výnos solárního tepelného systému. Použití vysoce účinných
LED diod a skla s filtrem zaručuje vysoký optický jas a dobrou čitelnost i při
špatné viditelnosti a z větší vzdálenosti.
Rozměry: 530 × 630 × 100 mm
Spotřeba energie: max. 12 VA
Výhody:
• Souběžné zobrazení teploty kolektoru a zásobníku a rovněž množství
tepla
• Jeden 6číselný a dva 4číselné sedmisegmentové LED displeje
• Jednoduché propojení pomocí NELUMBO VBus
• Napájení pomocí NELUMBO VBus
• Výjimečný design
Rozměry: 150 × 165 × 24 mm
strana 17
Paměťová karta SD
NELUMBO Touch
Konstrukce
Konstrukce na střešní krytinu,
šikmá střecha
Jednoduché a běžné upevnění kolektorů nad střešní krytinu, provádí se paralelně ke střešní
krytině. Pro výrobu konstrukce používáme velmi kvalitní materiál. Střešní háky (tvaru “S“) jsou
z ušlechtilé oceli, kolejnice jsou z hliníku. Tento systém je univerzální, lze jej použít i na nerovnou
střechu. S-háky máme rozděleny na malý a velký, protože některé typy střešních tašek nemají
stejnou délku. Při zaměření objektu dojde k posouzení typu střešní tašky a k určení odpovídajícího
S-háku. Použití S-háků nepoškozuje střechu ani třešní krytinu.
Konstrukce na rovnou plochu
strana 18
Snadná a rychlá montáž.
Zpravidla nezasahujeme do střešní krytiny.
Systém je stavebnicový.
Minimální počet bodů na přichycení.
Profesionální příslušenství pro montáž solárních systémů
Prostup pro hadice a kabely s ochranou před zatékáním.
Snadné přizpůsobení na požadovaný průměr od 10–70 mm.
Vyrobeno z kvalitního UV-odolného PVC.
Dlouhodobá odolnost proti stárnutí, deformaci a povětrnostním vlivům.
Řešení pro všechny běžně používané typy prostupových tašek.
Těsnící manžeta
• Samolepící manžeta pro vodotěsný prostup střešním pláštěm.
• Velikosti 8–12 mm, 15–22 mm, 25–32 mm, 42–55 mm a 50–70 mm.
• Díky použitým materiálům je zajištěna trvalá pružnost, odolnost vůči
stárnutí, povětrnostním vlivům a deformaci.
• Zabraňuje pronikání vody do střešního systému.
Držáky solárních panelů
• Speciální šrouby pro upevnění nosných prvků solárních systémů na
šikmou střechu.
• Pro dřevěné i ocelové konstrukce (profilované krytiny typu eternit,
trapéz…).
Kabelový adaptér
• Systémové řešení pro rozvod kabelů střešním pláštěm (pohybová čidla,
anténní kabely, bezpečnostní kamery, dekorativní osvětlení, atd.).
• Možnost napojení až 16 kabelů.
• Vyrobeno z kvalitního UV-odolného PVC.
• Pro kabely s průměrem 4–8 mm.
• Speciální izolace zaručuje odolnost vůči dešti a klimatickým vlivům.
Držák solárních panelů
• Profesionální řešení pro uchycení nosné konstrukce solárních panelů.
• Řešení pro všechny běžně používané typy taškových krytin.
• Variabilní možnost umístění držáku nezávisle na rozteči krokví za pomoci
přídavné latě.
• Zaručená vodotěsnost pomocí EPDM manžety.
• Na rozdíl od jiných aplikací nedochází k bodovému zatížení krytiny.
Prostupové manžety
• Dokonalé utěsnění potrubních prostupů na šikmých střechách
s profilovanou plechovou krytinou.
• Pro trubky až do průměru 610 mm.
• Snadné přizpůsobení různým tvarům profilů.
• Vyrobeno z kvalitního EPDM, s vysokou odolností vůči povětrnostním
vlivům a UV záření.
Solární držák
• Jednoduché a spolehlivé upevnění na ploché střeše za pomoci
samovrtného šroubu.
• Ideální pro montáž do již hotové střechy.
• Minimální poškození hydroizolace při montáži.
• Pouze do ocelové konstrukce (ne beton).
Nosný modul
• Uchycení základnového systému na plochou střechu přímo do nosné
konstrukce (trapézový plech, beton).
• Bezproblémová instalace skrz tepelnou instalaci.
• Jednoduchá a snadná montáž pomocí speciálního nářadí (na vyžádání).
strana 19
Kabelový prostup
•
•
•
•
•
www.nelumbo.cz
NELUMBO EC1 – přístroj na úsporu vody cirkulací TUV
Variabilní regulace pro cirkulaci TUV.
Účelem cirkulace TUV je poskytnout spotřebiteli teplou vodu ihned při
pootevření kohoutku. Potrubní systém pro dodávku vody je zároveň
používaný jako cirkulační systém, takže pomocí cirkulačního čerpadla voda
prochází vodním potrubím i tehdy, aniž by byl kohout otevřen.
Přes spínač průtoku studené vody, jednotka monitoruje vypuštěnou vodu.
Po otočení kohoutku se cirkulační pumpa zapne a vypne díky upravenému
oběhu.
VÝHODY
• Teplá voda ihned.
• Jednoduchá integrace do stávajícího systému.
• Baterie (kohoutek) funguje jako dálkové ovládání.
• Žádné tepelné ztráty v potrubí.
• Není nutné upravovat vaše cirkulační potrubí pro teplou vodu.
• Úspora elektrické energie – čerpadlo se zapne jen když má, neběží
zbytečně dlouho.
• Žádné plýtvání vody (není nutné tzv. Odpouštění vody), teplá voda se
dostane rychle na každé místo odběru.
Rozměry: 172 × 110 × 46 mm
Displej: LCD displej
Vstup: 1 senzorový vstup pro průtokový spínač
strana 20
Objednejte si zařízeni, které umí spouštět cirkulační čerpadlo pro TUV pouze,
když to opravdu potřebujete! Tento přístroj vám garantuje nízké ztráty
tepla v potrubí a ušetřite elektrickou energii, protože cirkulační čerpadlo je
v chodu pouze pokud je to opravdu nutné.
Nedostatečnou cirkulaci teplé vody v budově vznikají značné ztráty a zvyšují
se již dost vysoké náklady na TUV. Současně se zvyšují náklady na elektrický
proud čerpadla, které zajišťuje cirkulaci teplé vody. Jednoduchým a velmi
elegantním řešením pro každou domácnost je regulace NELUMBO EC1, který
se přizpůsobí vašemu cirkulačnímu potrubí.
Při uvedeni do provozu si NELUMBO EC1 automaticky zjistí, jak dlouhé
je cirkulační vedení. Ze získaných hodnot vypočte dobu zapnutí vašeho
cirkulačního čerpadla. Tím bude zajištěno přesné spuštění cirkulačního
čerpadla, tepla voda se dostane do baterie včas, nikde nevznikají ztráty ze
zbytečného a dlouhého chodu čerpadla, teplá voda zbytečně neztratí teplo
v potrubí.
www.nelumbo.cz
Alfamix – přístroj na úsporu
energie při praní
Pračka patří v domácnosti k elektrospotřebičům, které mají
největší spotřebu elektrické energie. S přístrojem Alfamix
můžete podstatně snížit spotřebu elektrické energie při praní.
Roční úspora pro čtyřčlennou domácnost je až 400 kWh.
Použití přístroje Alfamix na pračku se obzvlášť vyplatí tam, kde používáte
přívodní teplou vodu ohřátou solárním systémem, čímž se vám snižují další
náklady na praní. Pro připojení přístroje je nutné připojení teplé vody, které
bude společně se studenou vodou napojeno na přístroj. Hadici z pračky
pak propojíme s přístrojem, který smíchá teplou a studenou vodu, teplota
výstupní vody je nastavitelná na přístroji, teplotu nastavíte během přípravné
fáze praní. Alfamix má robustní bíle lakované plechové pouzdro, v přístroji
je zabudován stejný bezpečnostní standard, jako u pračky. Zabudované
teplotní omezení na max. 65 °C je považováno za samozřejmost, hadice
je odolná proti vysoké teplotě tlaku (do 90 bar/90 °C). Pokud s praním
skončíte – žádný problém – 2,5 h po startu se Alfamix vypne automaticky.
Je vhodný pro téměř všechny pračky. Technické změny či jiné úpravy nejsou
u automatických praček zapotřebí. Automatický start přístroje umožňuje
praní v určitém čase, pokud automatické praní disponuje předvolbou –
začátek praní.
strana 21
Spotřeba energie: max. 16 Watt – podle procesu praní
Pouzdro: plechová ocel
Rozměry: 130 × 190 × 60 mm
Barva: bílá
Hadicové přípojky: vnější závit ¾“
Připojovací hadice: 1 m
Celková doba chodu: 2,5 h (nastavitelná od 2 do 3 h)
Technické listy
PERSEUS CPC 6 / 12 / 18 / INOX
strana 22
Řada
Počet vakuových trubic
ŋ0 (apertura), DIN 4757-4 nebo EN 12975
c1 s větrem, vztaženo k apertuře
c2 s větrem, vztaženo k apertuře
Kθ.trans (50 °), vztaženo k apertuře
Kθ.long (50 °), vztaženo k apertuře
Očekávaný výkon
Rozměry mřížky (d × v × h)
Vnější plocha (brutto)
Plocha apertury
Obsah kolektoru – PERSEUS
Hmotnost – PERSEUS
Max. přípustný provozní tlak
Max. teplota za klidu
Světlost přípojky, výstup/zpátečka
Materiál kolektoru – PERSEUS
Materiál skleněné trubice
Materiál selektivní vrstvy absorbéru
Skleněná trubice (vnější prům. / vnitřní prům. / tl. stěny / délka)
Barva PERSEUS (hliníkový rámový profil, anodizovaný)
Colour (plastové díly)
Zkouška krupobití dle DIN EN 12975-2
Teplonosné médium
%
W/(m2k)
W/(m2k)
kWh/m2a
m
m2
m2
l
kg
bar
°C
”
mm
TÜW test č.
Perseus CPC 6
Perseus CPC 18
6
18
63,2
63,2
0,338
0,317
0,011
0,010
0,96
0,96
0,92
0,92
594
594
0,7 × 1,63 × 0,1
2,02 × 1,63 × 0,1
1,14
3,28
0,94
2,82
0,54
1,6
25
63
6
6
250
250
3/4
3/4
Al / Cu / sklo /silikon / PBT / EPDM / TE
borokřemičité sklo 3.3
ALN/SS – ALN/Cu
47 / 37 / 1,6 / 1 500
hliníková šeď
černá
ANO 10COL917
ANO 10COL918
Tyfocor LS
www.nelumbo.cz
OKCE 200 NTRR/SOL, OKCE 300 NTRR/SOL
Zásobníkové ohřívače vody pro solární systémy
Typ
Objem zásobníku (l)
Průměr ohřívače (mm)
Výška ohřívače (mm)
Hmotnost (kg)
Provozní tlak TUV (MPa)
Provozní tlak topné vody (MPa)
Max. teplota topné vody (°C)
Max. teplota TUV (°C)
Výhřevná plocha spodního/horního výměníku (m2)
Objem spodního/horního výměníku (l)
Výkon spodního/horního výměníku při tep. spádu 80/ 60 °C (kW)
Trvalý výkon TUV1 spodního/horního výměníku l/h
Doba ohřevu TUV spodního/horního výměníku při tep. spádu 80/ 60 °C (min)
Výkon spodního/horního výměníku při tep. spádu 60/ 50 °C (kW)
Trvalý výkon TUV spodního/horního výměníku (l/h)
Doba ohřevu TUV spodního/horního výměníku při tep. spádu 60/50 °C (min)
Tepelné ztráty (kWh/24 h)
1
TUV + teplá voda 45 °C
OKCE 200 NTRR/SOL
200
504
1352
108
1
1
110
95
11
7/7
24/24
670/670
28/16
13/13
330/330
38/19
1,4
OKCE 300 NTRR/SOL
275
597
1790
125
1
1
110
95
1,5/1
10,5/7
35/24
110/670
24/16
21/13
517/330
35/19
1,9
strana 23
1Ocelová smaltovaná nádoba
2 Plášť ohřívače
3 Výstup TUV
4 Jímka snímače
5Cirkulace
6Trubkový výměník
7 Vstup studené vody
8 Hořčíková anoda
9Otvor pro přídavné topné těleso (max. 6 kW)
10Teploměr
11 Svislá jímka pro čidlo snímače teploty (jen u objemů 200 a 250 l)
12 Čistící a revizní otvor (jen u objemů 300 l)
Kombinovaný zásobník NELUMBO
Tank-in tank ohřívače PBR 600/150 – 1500/230 L
Technické údaje
Objem zásobníku
Objem pro akumulaci sanitární vody
Provozní tlak teplé sanitární vody (ACS)
Pracovní tlak zásobníku
Průměr bez izolace
Průměr s izolací
Výška bez izolace
Výška s izolací
Vyklápěcí výška
Povrch výměníku
lt
lt
bar
bar
mm
mm
mm
mm
mm
m2
strana 24
Funkce
Jedná se o zásobník vybavený pevným výměníkem a vnitřním
ohřívačem pro výrobu a akumulaci teplé sanitární vody (ACS).
Může být poháněný generátory tepla, jako jsou naftové kotle, plynové
kotle nebo kotle na biomasu, tepelná čerpadla a také v kombinaci se
solárním zařízením.
Výrobní materiál
Ohřívač je vyrobený z oceli S235 JR podle normy DIN 4753.
Ochrana proti korozi
Vnější část zásobníku je natřená. Vnitřní ohřívač na teplou sanitární
vodu (ACS) je zeskelněný podle normy DIN 4753-3 a dále chráněný
hořčíkovou anodou.
600/150
450
150
6
3
700
900
1630
1680
1770
1.8
800/200
600
200
6
3
790
990
1695
1745
1860
2.0
1000/200
800
200
6
3
790
990
2045
2095
2190
3.0
1500/230
1270
230
6
3
1000
1200
2150
2200
2320
3.6
Izolace
Model 500/160 l
Izolaci tvoří 70 mm půlkulaté kryty vyrobené z tuhého polyuretanu
bez obsahu chlorfluorkarbonů (CFC), potažené PVC vrstvou o volitelné
barvě.
Modely 800/190, 1000/230, 1500/230 l
Izolaci tvoří 100 mm měkčený polyuretan bez obsahu chlorfluorkarbonů
(CFC), potažený PVC vrstvou o volitelné barvě.
Elektrická odolnost
U všech modelů je namontovaná 1 1/2" přípojka pro zapojení elektrické
ochrany.
Další vybavení
1 teploměr s pouzdrem
1 hořčíková anoda
www.nelumbo.cz
Kombinovaný zásobník NELUMBO
Tank-in tank ohřívače PBR 600/150 – 1500/230 L
Objem pro akumulaci
sanitární vody
Teplota
zásobníku
lt
˚C
50
55
60
70
80
90
50
55
60
70
80
90
50
55
60
70
80
90
50
55
60
70
80
90
600/150
150
800/200
200
1000/200
200
1500/230
230
Kontinuální produkce tKW = 10 ˚C
tww = 45 ˚C
tww =60 ˚C
l/h
kW
l/h
kW
/
/
91
3.7
138
5.6
/
/
182
7.4
/
/
269
10.9
127.0
7.4
354
14.4
193.0
11.2
439
17.9
255.0
14.8
/
/
114
4.6
172
7.0
/
/
228
9.3
/
/
336
13.7
160.0
9.3
443
18.0
241.0
14.0
549
22.4
319.0
18.6
/
/
114
4.6
172
7.0
/
/
228
9.3
/
/
336
13.7
160.0
9.3
443
18.0
241.0
14.0
549
22.4
319.0
18.6
/
/
122
4.9
184
7.5
/
/
243
9.9
/
/
359
14.6
170.0
9.9
473
19.2
258.0
15.0
586
23.9
341.0
19.8
Rozměry
Přípojky
Sonda
Přípojky
Sonda
Elektrická ochrana
Průměr bez izolace
Průměr s izolací
Přípojky
Sonda
Přípojky
Sonda
Odvzdušnění zásobníku
Teplá voda
Hořčíková anoda
Sonda
Studená voda
Recirkulace
Celková výška s izolací
Příruba
Zpětný chod výměníku
Přívod výměníku
Sonda
PBR
1 ½“ IG
½“ IG
1 ½“ IG
½“ IG
1 ½“ IG
mm
mm
1 ½“ IG
½“ IG
1 ½“ IG
½“ IG
½“ IG
1“ IG
1 ¼“ IG
½“ IG
1“ IG
1“ IG
mm
ø 290/220
1“IG
1“ IG
ø 14x1.5
600/150
230
230
610
610
850
700
900
990
990
1380
1380
1630
1630
1630
1630
1630
1630
1680
370
250
790
1200 lg
800/200
260
260
630
630
800
790
990
1030
1030
1430
1430
1695
1695
1695
1695
1695
1695
1745
400
260
730
1200 lg
1000/200
310
310
745
745
1150
790
990
1250
1250
1710
1710
2045
2045
2045
2045
2045
2045
2095
400
310
1030
1400 lg
1500/230
380
380
825
825
1250
1000
1200
1350
1350
1760
1760
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2200
450
380
1180
1400 lg
strana 25
tkW = vstupní teplota studené vody
tww = teplota směsné vody
tSP = teplota ohřívače
strana 26
Reference
www.nelumbo.cz
strana 27
Sídlo společnosti
NELUMBO spol. s r.o.
U Vodárny, Otvice 431 11
www.nelumbo.cz
www.nelumbo.sk
www.nelumbo.ca
Pobočky:
NELUMBO s.r.o. Slovakia – Slovenská republika
NELUMBO Sun Acer INC./NELUMBO Soleil Acer INC. – Kanada
Kontakty:
tel.: +420 733 758 759
email: [email protected]
Download

Katalog Solárních SyStémŮ