Mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež
30. 5.–5. 6. 2014
ZLÍN FILM FESTIVAL
je svého druhu ve světě nejstarší
a velmi respektovanou filmovou přehlídkou.
Nadcházející 54. ročník festivalu se bude konat v termínu
od 30. května do 4. června 2014 ve Zlíně.
01 OHLÉDNUTÍ ZA 53. ROČNÍKEM
53. ZLÍN FILM FESTIVAL uspořádal celkem 354 projekcí,
prostřednictvím nichž promítl 299 hraných, animovaných
i kombinovaných snímků z 53 zemí světa.
Statistika
Světové premiéry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Mezinárodní premiéry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
České premiéry (první uvedení v ČR) . . . . . . . . . . . . . . .162
Počet filmů v premiérovém uvedení . . . . . . . . . . . . . . . .193
Návštěvnost festivalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 000
Počet akreditovaných hostů z celého světa . . . . . . . . 1 820
02 FILMOVÝ PROGRAM
Soutěžní sekce:
•
•
•
•
•
Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti
Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež
Mezinárodní soutěž animovaných filmů pro děti
Soutěž celovečerních hraných debutů – evropské první filmy
Mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes
Informativní sekce:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dny polské kinematografie
Novinky české filmové a televizní tvorby
Panoráma
Dokumenty
Noční horizonty
Tisíc a jedna noc
Young Stars
Pocty a profily osobností
03 DNY POLSKÉ
Irská kinematografie
na ZFF v roce 2012
KINEMATOGRAFIE
Již jedenáct let se ZLÍN FILM FESTIVAL věnuje
profilům evropských kinematografií. Přestože se jedná
o nesoutěžní sekci, zaujímá ve filmovém programu
vedoucí roli. Je určující pro doprovodný program,
složení porot i účast zahraničních delegací a hostů. Za
dobu existence byly festivalovým divákům představeny
země jako Francie, Rusko, Nizozemsko, pobaltské
státy, Španělsko, Velká Británie, Itálie, Irsko a Dánsko.
Filmová dramaturgie této sekce má za úkol představit
národní kinematografie ve své celistvosti s důrazem na
to nejlepší, co vzniklo v žánru dětského a mládežnického
filmu. Protože je zlínský festival určen i dospělým
divákům, je zde rovněž zařazena minisekce výběru
zásadních děl, které ovlivnily světovou kinematografii.
Polská kultura bude zastoupena nejen ve filmu, ale také
v bohatém doprovodném programu, který představí
polskou hudbu, tanec, literaturu i kuchyni. Občané
obou zemí tak budou mít příležitost rozvíjet všestranné
přátelské styky prostřednictvím kulturních vystoupení,
tematického večera či workshopů a besed.
Zlín Film Festival ve filmovém programu představí více
něž čtyři desítky polských filmů. Nedílnou součástí
prezentace bude přítomnost mnohých polských tvůrců
a herců, představitelů kultury či vzdělávání. Tito pak
představí divákům své filmy, zasednou v odborných
porotách či se zúčastní workshopů, seminářů a diskusí.
Dánská kinematografie
na ZFF v roce 2013
04 STUDENTSKÝ FILM
Mezinárodní soutěž Zlínský pes představuje nejlepší
mezinárodní studentskou tvorbu v kategoriích:
• animace
• hraný film
• dokument
• trailer
Studentské práce z celého světa jsou hodnoceny tří
člennou odbornou porotou. Absolutní vítěz této sekce
získává finanční odměnu ve výši 1000 Euro.
05 ODBORNÝ PROGRAM
• Duhovákulička – mezinárodní soutěž
o nejlepší marketingový počin v oblasti
celovečerního filmu
• FilmIndustry – blok odborných seminářů,
konferencí a workshopů
• Dítěvkrizi – celorepublikový odborný
seminář věnovaný problematice dítěte v soudobé
společnosti
06 DUHOVÁ KULIČKA
Mezinárodní soutěž s podtitulem „Umění prodat film“.
Soutěž o nejlepší marketingový počin v oblasti celovečerního
filmu. Jednotlivé počiny jsou hodnoceny v kategoriích:
• Filmový trailer
• Filmový plakát
• Merchandising
Soutěžní kategorie posuzuje mezinárodní porota složená ze
studentů filmu a marketingu pod vedením zkušených lektorů
a celý projekt je zaměřen především pro nastupující mladou
generaci tvůrců.
07 DOPROVODNÝ PROGRAM
•
•
•
•
•
•
Interaktivní akce pro celou rodinu
Kreativní workshopy
Open air program – letní kino, graffity festival
Výstavy
Koncerty
Charitativní a benefiční projekty
08 KINEMATOVLAK
Už po deset let přiváží pojízdné kino na kolejích dětem do řady měst
a obcí pohádky a dětské filmy. Tento speciální vlak, jehož pouť vrcholí
vždy na zlínském festivalu vznikl jako společný projekt Zlín Film Festivalu
a Českých drah. Všechny projekce jsou tradičně zcela zdarma.
Kinematovlak se skládá z kinovozu, který je vybaven promítací technikou
včetně zvuku, sedadla jsou stupňovitě uspořádána jako v klasickém
kině, sál je samozřejmě zatemněný, klimatizovaný a jeho kapacita je
36 míst.
Za svou historii navštívil Kinematovlak zhruba 170 měst v České
a Slovenské republice a projekce zhlédlo více než 110 tisíc diváků.
09 FILMOVÉ KLAPKY
Unikátní a jedinečný projekt, který již 16 let přitahuje
zájem médií. Umělecky ztvárněné filmové klapky jsou
vystavovány na několika místech ČR a v průběhu
festivalu jejich pouť vyvrcholí dražbou, jejíž výtěžek je
věnován na podporu mladých filmařů.
10
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Zlín Film Festival je aktivním členem ECFA (European Children‘s Film Association) a členem
CIFEJ (International Centre of Films for Children and Young People). Jako oficiální partner
Českého filmového centra se festival účastní European Film Market v rámci Berlinale.
Zástupci Zlín Film Festivalu pravidelně zasedají v porotách mnoha mezinárodních festivalů.
Při zahraničních cestách navazují přátelské vztahy nejen s festivaly obdobného zaměření.
11
POROTY
Do porot jsou z celého světa pravidelně zváni jak filmoví profesionálové
– režiséři, scenáristi, herci či producenti, tak umělci a zástupci festivalů
a mezinárodních filmařských institucí.
Statutární poroty:
•
•
•
•
Mezinárodní odborná porota pro hraný film pro děti a mládež
Společná mezinárodní porota dětí a dospělých pro animovaný film
Mezinárodní odborná porota pro soutěž evropských debutů
Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů
Zlínský pes
• Mezinárodní dětská a mládežnická porota jejímiž členy jsou filmoví
fandové nejen z Evropy.
Nestatutární poroty:
• Mezinárodní porota ECFA
• Mezinárodní ekumenická porota
Andy Schmidt
Marek Epstein
Olga Sommerová
Yuki Yamamoto
Stana Katic
Rock Demers
Jan Hřebejk
12
CENY
Zlatý střevíček – za nejlepší hraný film pro děti
Zlatý střevíček – za nejlepší hraný film pro mládež
Zlatý střevíček – za nejlepší animovaný film
Cena města Zlína – zvláštní uznání hranému filmu pro děti
Cena Miloše Macourka – zvláštní uznání hranému filmu pro mládež
Cena Hermíny Týrlové – cena pro mladého tvůrce do 35 let
Hlavní cena dětské poroty – za nejlepší hraný film pro děti
Hlavní cena mládežnické poroty – za nejlepší hraný film pro mládež
Cena Evropa – cena ministra kultury ČR za nejlepší evropský debut
Zvláštní cena poroty pro evropské debuty
Cena za nejlepší studentský film z každé kategorie – animace, hraný film, dokument, trailer
Cena za TOP studentský film, jehož autor bude odměněn cenou 1000 EUR.
Cena ECFA
Cena ekumenické poroty
DIVÁCKÉ CENY
Zlaté jablko – nejúspěšnějšímu hranému filmu
Zlaté jablko – nejúspěšnějšímu animovanému filmu
Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež
13 VÍTĚZNÉ FILMY 2013
Zlatý střevíček – za nejlepší hraný film pro děti:
Můj sladký oranžovník – Brazílie, režie Marcos Bernstein
Zlatý střevíček – za nejlepší hraný film pro mládež:
Deštivé léto – Uruguay, Mexiko, Nizozemsko, Německo,
režie Ana Guevara Pose, Leticia Jorge Romero
Deštivé léto
Zlatý střevíček – za nejlepší animovaný film:
Pilipka – Bělorusko, režie Tatiana Kublitskaya
Cena Evropa – cena ministra kultury ČR:
Shell – Velká Británie, režie Scott Graham
Cena za TOP film Zlínského psa:
Odstředivá síla – Německo, režie Benjamin Teske
Můj sladký oranžovník
Odstředivá síla
Shell
Pilipka
14
OSOBNOSTI
Alfonso Cuarón
Ornella Muti
Jiří Menzel a Christopher Lee
Annie Girardot
Diana Amft
Emmanuelle Béart
Stana Katic
Maria Doyle Kennedy
Marlene Jobert
Michael York
Dakota Blue Richards
Clara Lago
Jodie Whittaker
Haley Joel Osment
Andrej Chalimon
Max Hubacher
AnnaSophia Robb
Download

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež