Pazartesi
112- Yönetim Bilim II
Prof.Dr. E. Yücetürk (140)
116-İngilizce II (144-A)
Erdoğan Doğru
2
222-Siyasi Düşünce Tar. II
Yrd. Doç. Dr. K. Tütüncü(141)
234-Kamu Yönetimi II
Yrd. Doç.Dr. Cengiz Ekiz (139)
3
326- Yerel Yönetimler II
Prof. Dr. F.L.Özgen (1.Grup) (138)
1
09:00-11:50
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS PROĞRAMI (I. ÖĞRETİM)
Salı
Çarşamba
Perşembe
122 İstatistik
Öğr. Gör. Bülent Ordu (141)
Seç.452 Kamu Yön. Etik
Prof. Dr. E. Yücetürk (138)
1
110 Siyasal Tarih (141)
Yrd. Doç. Dr. Koray Tütüncü
13:00-15:50
2
238 İdare Hukuku
Yrd. Doç Dr. Hürol Çankaya
(139)
3
4
326- Yerel Yönetimler II
Yrd.Doç.Dr.S.Aydın (2.Grup)
(144-A)
Seç 420-Türkiyenin Toplumsal
Yapısı
Doç.Dr.İshak TORUN
(140)
Seç 440-Kent. Mek. Ekos. ve Ekof.
Yak.
Yrd.Doç.Dr. S. Aydın (144-A)
410 İdari Yargı
Yrd. Doç. Dr. H. Çankaya(139)
112-Türk Dili II
Meliha Işık (140)
310 Halkla İlişkiler
Prof.Dr. E. Yücetürk
(140)
104 Anayasa Hukuku
Yrd. Doç. Dr. H. Çankaya
(139)
236- Kentleşme ve Konut Pol. II
(138)
Prof. Dr. F. Levin Özgen (I.Grup)
236- Kentleşme ve Konut Pol. II
(140)
Doç. Dr. A.Erençin (II. Grup)
314 Türk Siyasal Yaşamı II
Yrd. Doç. Dr. M. Çetik
(141)
408 Türkiye Ekonomisi
Prof.Dr. S. Durusoy (141)
424 Vergi Hukuku (21)
Yrd.Doç.Dr.Yaşar AYYILDIZ
422 Çevre Politikası (141)
Yrd.Doç.Dr. Saadet Aydın
110 İktisada Giriş II
Prof. Dr. S. Durusoy
(141)
204 Borçlar Hukuku
Yrd. Doç. Dr. H. Çankaya
(139)
106 Siyaset Bilimi II
Doç.Dr.F.TÜTÜNCÜ (140)
214-Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi (144-A)
Okt.Mehmet Solak
216-İngilizce IV (15:00-16:50)
Selin Kepekçioğlu (141)
Seç. 342 Kamu Politikası (138)
Yrd.Doç.Dr.Cengiz Ekiz.
Seç 324-Yerel Yönetim
Tartışmaları
Doç.Dr. A. Erençin (141)
Seç 338-Konut Sorunları ve
Politikaları (138)
Prof.Dr. F. L. Özgen
Seç 456-Küreselleşme ve Ulus
Devlet Tartışmaları
Yrd.Doç.Dr. S.G.Sarı (139)
Seç-312 Yönetimde Yeniden
Yapılanma
Yrd.Doç.Dr. S.G.Sarı (138)
Seç.320 Yönetime Katılma
Yrd.Doç.Dr. Cengiz Ekiz (139)
Seç 344- Doğu toplumlarında
Yönetim Düşüncesi (144-A)
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Altunok
Seç-438-Kentlileşme ve Gecekondu
(140)
Prof.Dr.F.L. Özgen
Cuma
226-Yönetim Psikolojisi
Yrd.Doç.Dr. S. G. Sarı (140)
316 Ceza Hukuku
Yrd. Doç.Dr. Hürol Çankaya
(139)
414 Çağdaş Siyasi Akımlar
Yrd. Doç. Dr. K. Tütüncü
(140)
Prof.Dr.Elif Yücetürk
Bölüm Başkanı
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
1
17:00-19:50
2
Pazartesi
122 İstatistik
Öğr. Gör. Bülent Ordu (141)
Salı
112- Yönetim Bilim II
Prof.Dr. E. Yücetürk (140)
Çarşamba
116-İngilizce II (144-A)
Erdoğan Doğru
238 İdare Hukuku
Yrd. Doç Dr. Hürol Çankaya
(139)
222-Siyasi Düşünce Tar. II
Yrd. Doç. Dr. K. Tütüncü(141)
234-Kamu Yönetimi II
Yrd. Doç.Dr. Cengiz Ekiz (139)
3
4
1
Seç.452 Kamu Yön. Etik
Prof. Dr. E. Yücetürk (138)
110 Siyasal Tarih (141)
Yrd. Doç. Dr. Koray Tütüncü
2
20:00-22:50
216-İngilizce IV (139)
Okt.Seda Demir
326- Yerel Yönetimler II (138)
Prof. Dr. F. Levin Özgen (1.Grup)
326- Yerel Yönetimler II
Doç.Dr.A.Erençin (2.Grup)144-A
410 İdari Yargı
Yrd. Doç. Dr. H. Çankaya(139)
Seç 440-Kent. Mek. Ekos. ve Ekof.
Yak.
Yrd.Doç.Dr. S. Aydın (144-A)
110 İktisada Giriş II
Prof. Dr. S. Durusoy
(141)
204 Borçlar Hukuku
Yrd. Doç. Dr. H. Çankaya
(139)
3
Seç. 342 Kamu Politikası
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Ekiz (138)
4
Seç 420-Türkiyenin Toplumsal
Yapısı
Doç.Dr.İshak TORUN
(140)
Seç 344- Doğu toplumlarında
Yönetim Düşüncesi (144-A)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Altunok
Seç-438-Kentlileşme ve Gecekondu
(140)
Prof.Dr.F.L. Özgen
310 Halkla İlişkiler
Prof.Dr. E. Yücetürk
(140)
Perşembe
104 Anayasa Hukuku
Yrd. Doç. Dr. H. Çankaya
(139)
236- Kentleşme ve Konut Pol.II
(140)
Prof. Dr. F. Levin Özgen
314 Türk Siyasal Yaşamı II
Yrd. Doç. Dr. M. Çetik
(141)
Cuma
112-Türk Dili II
Meliha Işık (138)
226-Yönetim Psikolojisi
Yrd.Doç.Dr. S. G. Sarı (140)
316 Ceza Hukuku
Yrd. Doç.Dr. Hürol Çankaya
(139)
422 Çevre Politikası (141)
Yrd.Doç.Dr. Saadet Aydın
408 Türkiye Ekonomisi
Prof. Dr. S. Durusoy (141)
106 Siyaset Bilimi II
Doç.Dr.F.TÜTÜNCÜ (140)
214-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
(141) (20:00-21:50)
Okt.Cezmi Tezcan
Seç 324-Yerel Yönetim Tartışmaları
Doç.Dr. A. Erençin (141)
Seç 338-Konut Sorunları ve
Politikaları (138)
Prof.Dr. F. L. Özgen
Seç 424 Vergi Hukuku (239)
Yrd.Doç.Dr.Yaşar AYYILDIZ
Seç 456-Küreselleşme ve Ulus Devlet
Tartışmaları (139)
Yrd.Doç.Dr. S.G.Sarı
Seç-312 Yönetimde Yeniden
Yapılanma
Yrd.Doç.Dr. S.G.Sarı (138)
Seç.320 Yönetime Katılma
Yrd.Doç.Dr. Cengiz Ekiz (139)
414 Çağdaş Siyasi Akımlar
Yrd. Doç. Dr. K. Tütüncü (140)
Prof.Dr.Elif Yücetürk
Bölüm Başkanı
Download

iibf 2007-2008 öğretim yılı yaz dönemi kamu yönetimi bölümü ders