R&B
Dřevěné bydlení
– trend současnosti
Foto: Hass Fertigbau
STAVBA
Dřevostavba může mít
ryze moderní vzhled
Zatímco ve světě se dřevostavby těší velké oblibě již staletí,
v České republice se zabydlují teprve několik let. Na jejich přednosti ale sází stále více lidí, kteří chtějí nový dům, moderní,
kvalitní, úsporný a ekologický. Navíc postavený rychle.
(MAT)
Pod pojmem dřevostavba si nepředstavujte vesnickou roubenku, ale v každém ohledu moderní stavbu, jejímž
základem je dřevěná nosná konstrukce. Vnitřní či vnější opláštění bývá dřevěné výjimečně, to v případě, že se
jedná o dřevěný srub. U běžné dřevostavby bývá kvůli snazší údržbě vnitřní opláštění sádrokartonové, vnější
obvykle představují akrylátové fasády. Tvarově či vzhledově dřevostavba
téměř omezena není, v USA se touto
technologií staví např. i obchodní centra. Odborníci pouze radí upřednostňovat přízemní domy před patrovými.
To především z důvodu kumulace tepla v horních partiích domu, které se za-
mezuje jen složitě a případné regulační prvky zbytečně snižují pohodlí užívání domu. Ale také proto, že v patrovém domě ztrácíte cenné metry čtvereční, které ubírají chodby, schodiště.
RYCHLE STOJÍ
Čas od chvíle, kdy se pro určitou dřevostavbu rozhodnete, do okamžiku, kdy
se můžete stěhovat, se počítá na týdny, výstavba přitom probíhá suchou
cestou. Velký rozdíl není ani mezi tzv.
typovými domy, které se na základové
desce „sestavují“ z předem připravených dřevěných panelů, a mezi domy
„na míru“, které se přizpůsobují konkrétnímu pozemku, orientaci na svě-
tové strany, požadavkům na dispozici apod.
VÝHODY A NEVÝHODY
Nespornou výhodou dřevostaveb je
v první řadě fakt, že vykazují tzv. nízkou tepelnou setrvačnost. To znamená, že v nich snadno můžete regulovat teplotu, a to i skokově. „Je to dáno
tím, že vytápěním nemusíte ohřívat
zdi jako u zděného domu, stavba jako
taková zbytečně neabsorbuje teplo,
ale také jej nedrží,“ podotýká Ing. Petr
Králíček ze společnosti Ovelos. Vedle základní topné soustavy je možné
využít pomocný topný systém – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, který může v létě sloužit pro ochlazování, je-li třeba.
Další vlastností dřevostaveb, na kterou se dnes klade důraz, je ekologičnost, mnozí výrobci využívají čistě pří-
inzerce
14
182981/14
rodní materiály, a to např. i na tepelné
izolace.
„Výhodou je i fakt, že díky nízké váze
stavby lze postavit dřevostavbu i v záplavových oblastech na pilotech,
obecně také jako nástavbu na zděném domě,“ podotýká Petr Králíček.
Jako nevýhodu je třeba uvést fakt, že
v patrovém provedení se objevují problémy s kročejovým hlukem, řešení
izolace je pak technicky poměrně náročné. I proto jsou oblíbenější bungalovy – jednopatrové domy.
V dalším čísle Realit a bydlení, které
vychází 28. března, představíme různá architektonická řešení, která nabízejí současné dřevostavby, v třetí části
(vychází 25. dubna) pojednáme o faktech a mýtech, které jsou s touto technologií spojovány.
Download

– trend současnosti