Písmeno O
Ovečky pasou se samy,
jehňátko drží se mámy,
okolo ovce se točí,
ta z něho nespustí oči.
Download

Ovečky pasou se samy, jehňátko drží se mámy, okolo ovce se točí