Tipy pro dílnu: Díly řízení
Odborná způsobilost
technologického lídra
GKN PowerTrain Systems & Services je vaším preferovaným partnerem
pro díly a systémy pohonu, opravu a údržbu, kompletní design a budování
speciálních hnacích soustav. Poskytujeme technologii pro: systémy
a komponenty pro automobilové, stavební, zemědělské, průmyslové,
vojenské, námořní a alternativní energetické trhy.
Hnací a řídící technologie –
Souhrnný rozsah kvalitních součástek
Kromě známého kvalitního portfolia hnacích hřídelí, jednotlivých
kloubů a kloubových a manžetových sad, jednotlivých komponentů a
speciálních nástrojů, GKN PowerTrain Systems & Services nabízí nejširší
rozsah řídících a podvozkových dílů pro evropské, japonské a korejské
automobily a lehké komerční automobily.
Řídící a podvozkové díly SPIDAN jsou nejspolehlivějšími komponenty pro
lepší, bezpečnější jízdu. Navrhli je profesionální odborníci a vyrábějí se v
Evropě, a tyto díly řízení SPIDAN zaručují maximální a perfektní výkon.
Kvalitní řídící a podvozkové díly SPIDAN
jsou mnohem spolehlivější s ohledem na:
Brzdnou dráhu
Testy dokazují, že řízení s opotřebovanými (anebo nekvalitními)
řídícími a podvozkovými díly mají negativní dopad na brzdnou
dráhu. Při rychlosti 50 km/h se brzdná dráha vozidla s
opotřebovanými řídícími a podvozkovými díly prodlouží o 2 metry!
Stabilitu na vozovce
Od rychlosti 57 km/h ztrácí vozidlo s řídícími a podvozkovými díly
nízké kvality kontakt s vozovkou. To samé se stane při vyhýbání
překážkám na vozovce. Řídící systém hraje důležitou roli pro
stabilitu vozidla.
Prokluz kol
Prokluz kol se vyskytuje, když nedokážou-li pneumatiky již
odvádět vodu mezi pneumatikou a vozovkou. Když řídící a
podvozkové díly řádně nefungují, riziko klouzání kol se zvyšuje.
Montážní pokyny:
Kulový kloub
1
Nadzdvihněte auto zvedákem, až do
pracovní úrovně a demontujte kolo.
2
Když je kulový kloub upevněný k příčnému
ramenu nápravy prostřednictvím nýtů,
odstraňte je.
3
Použijte speciální montážní nástroj
(stahovák kulového kloubu), jako je to
zobrazeno pro demontáž kulového kloubu.
4
Namontujte kulový kloub SPIDAN.
Vždy použijte všechny šrouby a matice
zahrnuté v opravné sadě. Buďte zvlášť
opatrní, abyste nepoškodili prachovky a
zvolte utahovací moment dle montážních
pokynů OE.
Pozor: Vždy dodržujte pokyny
a postupy doporučované v
příslušném dílenském manuálu.
Vždy respektujte hodnoty
utahovacích momentů uváděné
výrobcem vozidla anebo
komponentů.
POZOR: Vždy dávejte pozor na vaši
vlastní bezpečnost a bezpečnost
jiných. Prosím, pracujte bezpečně
a používejte bezpečnostní
vybavení. Díly anebo nástroje,
které spadnou, mohou způsobit
vážné zranění.
5
Namontujte kolo a spusťte auto na zem.
Dotáhněte a zabezpečte šrouby kola.
Zvolte utahovací moment dle pokynů
výrobce vozidla. Pak proveďte zkušební
jízdu vozidla a pečlivě zkontrolujte
geometrii kol. Je-li to potřebné, upravte ji.
Laskavě upozorněte vašeho
zákazníka, aby po čase dotáhl
šrouby kol, jak to doporučuje
výrobce vozidla.
Věděli jste …
Všechny SPIDAN řídící a gumové montážní díly splňují anebo překračují
standardy původních dílů. Toto vyplývá z rozsáhlého testování:
Testy tvrdosti všech komponentů
Analýza materiálu
Testy tlaku, tahu a cyklické testy
Testy životnosti
Díly se testují v skutečných
jízdných podmínkách na vozovce
(pro 40 000 km)
Testy infiltrace vody
Tip pro opravu: Axiální klouby
Před montáží vždy několikrát pohněte
čepem a prachovkou. Zkontrolujte plynulý
pohyb čepu.
Vytlačte vzduch z prachovky.
Naolejujte čep, nepoužívejte mazivo.
Tip pro opravu: Kulové klouby
Předtím, než zatlačíte kulový kloub do
ramena ujistěte se, jestli je vnitřní plocha
příčného ramena nápravy čistá a bez
prachu
Vždy používejte speciální montážní
nástroje!
Zkontrolujte správné připojení vrchu
prachovky
Vždy zkontrolujte šrouby a matice s
ohledem jejich těsného utažení
Respektujte utahovací moment uváděný
výrobcem vozidla
Nikdy pro utahování nepoužívejte
pneumatický klíč!
Vždy používejte nové matice a šrouby
Kontrola
Řídící a podvozkové díly jsou díly, které
se opotřebují. Jejich kontrola by se
měla vykonávat jako součást běžné pravidelné údržby. Normální údržba
vozidla a posouzení nedostatků komponentů jsou potřebné pro zamezení
vážných mechanických problémů, jako i nepohodlí řidiče.
Kroky běžné prohlídky:
Pozor! Buďte zvlášť opatrní,
abyste nepoškodili prachovku!
Vyčistěte kulový kloub
Zkontrolujte prachovku: prasklé, přeřezané anebo poškozené
membrány umožňují proniknutí nečistot. Toto zvyšuje opotřebení
vnitřku kloubu, pohyb kulového čepu se stane obtížným. Kloub se musí
ihned vyměnit!
Zkontrolujte zadní kryt s ohledem na poškození
Zkontrolujte, zda je pouzdro opotřebované: do pouzdra může vnikat
voda, kloub bude rezivý a porézní.
Když kontrolujete vůli, zabezpečte, aby vozidlo stálo stabilně na rovném
povrchu. Podepřete kola nebo snižte příčná ramena před prohlídkou.
Pro kontrolu možného opotřebování použijte vhodný nástroj (volnost)
mezi kulovým kloubem a čepem vozového kola
Umístěte nástroj / páku mezi čep
vozového kola a kulový kloub, posuňte
směrem dolů
Nejmenší viditelná vůle je dostatečná pro výměnu kulového kloubu,
protože horní matice je teď vystavena velkým silám a může se porušit.
Neriskujte bezpečnost řidiče!
Montážní pokyny:
Příčné rameno nápravy (a pouzdra)
1
Zdvihněte vozidlo do pracovní úrovně a
demontujte kolo. Uvolněte matice a šrouby
kulového kloubu.
2
Uvolněte a odstraňte všechny montážní
díly příčného ramene nápravy.
3
Odstraňte příčné rameno nápravy.
4
Vyměňte jej za díl SPIDAN. Namontujte
zajišťovací šrouby, ale ještě je neutahujte.
Pozor: Vždy dodržujte pokyny
a postupy doporučované v
příslušném dílenském manuálu.
Pokaždé respektujte hodnoty
utahovacího momentu uváděné
výrobcem vozidla nebo
komponentů.
Pozor: Vždy dávejte pozor
na svou vlastní bezpečnost
a bezpečnost jiných. Prosím,
pracujte bezpečně a používejte
bezpečnostní vybavení. Díly anebo
nástroje, které spadnou, mohou
způsobit vážné zranění.
5
Namontujte kolo a snižte auto.
Posunujte několikrát vozidlem dopředu
a zpět. Pak utáhněte zajišťovací šrouby
příčného ramene nápravy. Nepoužívejte
pneumatický klíč!
6
Utáhněte šrouby kola. Zvolte utahovací
moment dle pokynů výrobce vozidla.
7
Pečlivě zkontrolujte / upravte geometrii kol.
8
Proveďte zkušební jízdu vozidla.
Tip pro opravu: Pouzdra
Pozor: Když používáte univerzální
páku, zajistěte, abyste nepřepnuli (a
nepoškodili) pouzdra.
Když vyměňujete zavěšené rameno
nápravy anebo příčné rameno nápravy,
zabezpečte, aby bylo nastavené správně
před utáhnutím bezpečnostních šroubů.
Když tak neučiníte, mohlo by to způsobit
předčasné opotřebování pouzder
Pouzdra SPIDAN vyměňujte s použitím
vhodného (např. hydraulického) lisu
Pozor: Vždy dodržujte pokyny
a postupy doporučované v
příslušném manuálu. Pokaždé
respektujte hodnoty utahovacího
momentu uváděné výrobcem
vozidla anebo komponentů.
Pozor: Vždy dávejte pozor na vaši
vlastní bezpečnost a bezpečnost
jiných. Prosím, pracujte bezpečně a
používejte bezpečnostní vybavení.
Díly anebo nástroje, které spadnou,
mohou způsobit vážné zranění.
Montážní pokyny:
Stabilizační tyč
1
Zdvihněte vozidlo až do pracovní úrovně.
Když je to potřebné, demontujte kolo.
Uvolněte obě matice stabilizační tyče.
2
Pozor: Nikdy nepoužívejte
pneumatický klíč pro
montáž matic stabilizátorů!
Vyměňte stabilizační tyč za náhradní díly
SPIDAN. Vždy vyměňujte stabilizační tyče
v párech!
3
V případě stabilizačních tyčí s kulovými
klouby: namontujte matice s použitím
očkového a imbus klíče. V případě
stabilizačních spojení s pouzdry:
nainstalujte bez napnutí. Kolo namontujte
podle pokynů výrobce.
4
Teď utáhněte bezpečnostní šrouby a
šrouby kola. Zvolte utahovací moment dle
pokynů výrobce vozidla. Vozidlo podrobte
zkušební jízdě.
Montážní pokyny:
axiální tyč řízení / kulový kloub
1
Zdvihněte vozidlo až do pracovní úrovně a
demontujte kolo.
2
Uvolněte kontramatici na konci spojovací
tyče řízení a nechte ji v takové blízkosti,
jak je to možné při její původní poloze
(změřte vzdálenost). Toto zjednoduší
později nalezení správné polohy pro
kulový kloub.
3
Uvolněte bezpečnostní šroub konce
spojovací tyče řízení.
4
Pro demontáž tyče použijte montážní
nástroj, jako je to zobrazeno.
5
Pozor: dodržujte pokyny
a postupy doporučované
v příslušném dílenském
manuálu. Pokaždé
respektujte hodnoty
utahovacího momentu
uváděné výrobcem vozidla
anebo komponentů.
Odstraňte svorky a manžetu řízení.
6
Zabezpečte držák a uvolněte kulový kloub.
7
Namontujte kulový kloub SPIDAN. Zvolte
utahovací moment uváděný v pokynech od
výrobce vozidla.
8
Namontujte manžetu řízení a upevněte
svorky.
Pokračování na následující straně
Pokračování
montážních pokynů:
axiální tyč řízení /
kulový kloub
9
Pozor: Vždy dávejte pozor na vaši vlastní
bezpečnost a bezpečnost jiných. Prosím, pracujte
bezpečně a používejte bezpečnostní vybavení.
Díly anebo nástroje, které spadnou, mohou
způsobit vážné zranění.
Zašroubujte konec spojovací tyče řízení
vůči kontramatici. Pro zamezení škodám
zabezpečte, aby se drážka na konci
spojovací tyče řízení správně dostala do
krytu ložiska kola.
10
Zvolte utahovací moment uváděný v
pokynech od výrobce vozidla.
11
Namontujte kolo a snižte auto. Posunujte
vozidlo několikrát dopředu a dozadu. Pak
utáhněte šrouby kola. Zvolte utahovací
moment uváděný v pokynech od výrobce
vozidla.
12
Pečlivé zkontrolujte geometrii kol. Je-li to
potřebné, nastavte ji. Proveďte zkušební
jízdu vozidla.
Instalační pokyny:
Montáž stabilizátoru
1
Pozor: vždy dodržujte
pokyny a pokyny
doporučované v
příslušném dílenském
manuálu. Pokaždé
respektujte hodnoty
utahovacího momentu
udávané výrobcem vozidla
anebo komponentu!
Zdvihněte vozidlo až do pracovní úrovně.
Když je to potřebné, demontujte kolo.
Odstraňte montážní svorky stabilizátoru.
2
Vyměňte všechny montážní díly
stabilizátoru za náhradní díly SPIDAN.
Vždy vyměňujte v párech!
3
Montážní svorku nainstalujte se zvolením
utahovacího momentu doporučovaného
výrobcem vozidla.
4
Když je to potřebné, namontujte kolo
podle pokynů výrobce. Vozidlo podrobte
zkušební jízdě.
GKN Service International GmbH
Nussbaumweg 19–21
51503 Rösrath, Německo
www.gknservice.com
51503 Rösrath
Germany
© GKN. All rights reserved.
GKN Service International GmbH
Germany
51503 Rösrath
Nussbaumweg 19-21
Nussbaumweg 19-21
GKN Service International GmbH
Headquarter’s address:
GKN Land Systems
Aftermarkets & Services
Cover_SP_SteeringParts_280601_2011.indd 1
© GKN. All rights reserved.
www.gknservice.com
Cover_SP_SteeringParts_280601_2011.indd 1
© GKN. All rights reserved.
Art.No. 190501_07/2010
Art.No. 190501_07/2010
30.06.2010
9:21:4711:50
Uhr
05.07.10
Váš prodejce SPIDAN:
Všechny díly kompatibilní s odpovídajícími díly
řízení a příslušenstvím
© GKN. All rights reserved.
www.gknservice.com
Germany
51503 Rösrath
Nussbaumweg 19-21
GKN Service International GmbH
Headquarter’s address:
GKN Land Systems
Aftermarkets & Services
30.06.2010 9:21:47 Uhr
www.gknservice.com
Germany
Cover_SP_SteeringParts_280601_2011.indd
1
1
US_Steering Parts 2010.indd 1 Cover_SP_SteeringParts_280601_2011.indd
Headquarter’s address:
Každý výrobek má svoje vlastní číslo dílu
Edition 2011
Art. No. 190293_03/2012
GKN Land Systems
PowerTrain Systems & Services
© GKN. All rights reserved.
Cover_SP_SteeringParts_280601_2011.indd 1
OE reference pro přesnou identifikaci
Nussbaumweg 19-21
www.gknservice.com
www.gknservice.com
51503 Rösrath
Fotografie pro rychlou identifikaci správného
náhradního dílu
GKN Service International GmbH
Všechny díly požadované pro profesionální opravu
GKN Land Systems
www.gknservice.com
Aftermarkets
& Services
© GKN. All rights reserved.
Headquarter’s address:
Germany
GKN Land Systems
Aftermarkets & Services
GKN Service International
GKN GmbH
Service International GmbH
Art.No. 190501_07/2010
51503 Rösrath
Germany
Art.No. 190501_07/2010
© GKN. Všechny práva vyhrazené.
51503 Rösrath
Art.No. 190501_07/2010
Steering Parts
Steering Parts
30.06.2010 9:21:47 Uhr
Edition 2011
30.06.2010 9:21:47 Uhr
30.06.2010 9:21:47 Uhr
Steering Parts Edition 2011
Edition 2011
Lenkungsteile
Stuurdelen
Pièces de direction
Parte de lo sterzo
Rotulas y Partes de Dirección
Lenkungsteile
Stuurdelen
Pièces de direction
Parte de lo sterzo
Rotulas y Partes de Dirección
Ušetřete peníze! Objednávejte jen díly,
které skutečně potřebujete!
rt.No. 190501_07/2010
Ústředí:
Lenkungsteile
Stuurdelen
Pièces de direction
Parte de lo sterzo
Rotulas y Partes de Dirección
Katalog aplikací dílů řízení SPIDAN
Lenkungsteile Lenkungsteile
Stuurdelen
Stuurdelen
Pièces de direction
Pièces de direction
Parte de lo sterzo
Parte de lo sterzo
Rotulas y Partes Rotulas
de Dirección
y Partes de Dirección
Steering Parts
Steering Parts
GKN Land Systems
GKN Land Systems
Aftermarkets & Services
Aftermarkets & Services
Headquarter’s address:
Headquarter’s address:
Nussbaumweg 19-21 Nussbaumweg 19-21
Edition 2011
Steering Parts
Edition 2011
Lenkungsteile
Stuurdelen
Pièces de direction
Parte de lo sterzo
Rotulas y Partes de Dirección
Download

Montážní pokyny - GKN Aftermarkets & Services