WHIRLPOOL
VESTAVNÉ Technické nákresy
TECHNICKÉ NÁKRESY
ELEK TRICKÉ TROUBY*
pro samostatné trouby, instalace do komínu:
pro kombinovanou troubu (pod pracovní desku):
AKZM 654, 660, 764, 8910, 662, 663, 762, 838, AKZ 671
AKZ 560, 561, 562, AKP 461 (údaje v závorce)
AKP 137, 138, 244, 288, 438, 449, 458, 459,
460, 461, 462, 472, 671 , AKPM 658
AKP 311/03
600
560 min
min. 80
500
550 m
in
89˚ max
30 max
0
55 .
n
mi
560
min 50
540
80
500
582
453
min. 50
535
345 (170)
545
70-80
5,5
10
595
542
17
572
89˚ max
455
90
(120)
537
595
575
20
min. 560
6
4
135
120
500
583 + 2
5,5
20
600
550
pro trouby, instalace pod pracovní desku:
595
485
(455)
AKZM 654, 660, 764, 8910, AKPM 658
560 min
595
600
544
500
550 m
in
89˚ max
30 max
pro trouby, instalace pod pracovní desku:
345
AKP 137, 138, 244, 288, 449, 458, 459, 460, 461,
462, 472, 671
5,5
20
6
4
540
582
95
537
595
89˚ max
572
560 min
482
5,5
10
595
89˚ max
600
538
500
550 m
in
5,5
30 max
6
4
Instalace trouby pod pracovní desku
20
540
89˚ max
120
582
453
min. 5 mm
135
595
5,5
535
10
575
455
595
• K zajištění správného větrání
v případě, že dolní část skříňky
pod troubou je zpředu uzavřená,
doporučujeme ponechat v dolní části
skříňky otvor s mřížkou (viz obr.).
Kuchyňský nábytek, který je v přímém
kontaktu se spotřebičem, musí být
odolný vůči vysokým teplotám – min.
90 °C (viz IEC 60 335-2-6).
542
* Nedoporučujeme instalovat troubu vedle chladničky či mrazničky.
47
TECHNICKÉ NÁKRESY
VA R N É D E S K Y
AKT 425, 424
Instalace varné desky
ACM 809
Při instalaci varné desky je nutno kvůli
správné ventilaci ponechat mezi
korpusem a deskou tyto mezery.
590
770
8
350
52
40
510
min. 5
560
min. 20
49
0
750
R. 8
R. 6,5
330
min. 5
ACM 845,828, 912, 822, 802
ACM 808, 847, 804, 843 (údaje v závorce)
AKT 860, AKM 409 (údaje v závorce)
ACM 849
770
580
510
4 (8)
52
56 (52)
51
0
51
0
580
42 (41)
750
560
0
R. min. 6,5
AKM 901
AKM 330
580
51
48
0
2
5
548
560
560
50
R.6.5
49
0
490 +
– 2
600 0
50
552
490
41
11
51
0
0
51
42
560
0
580
580
47
AKT 819, 813, 809, 110
4
49
0
R. 6,5
49
R. 6,5
49
0
560
GMF 7522 IXL
AKR 331, AKM 528
730
AKT 476, 464
730
560
0
560
48
48
R. 8
510
11
480
560
490
30
8
510
7
40
40
51
0
590
TECHNICKÉ NÁKRESY
VA R N É D E S K Y
AKR 351, 360, 362
AKM 260, 226
GMA 6410, 6411, 6422, GMF 6422
580
580
40
560
40
11
510
12-21
28
510
7
50
0
590
560
R. 8
48
0
480
48
0
560
ACM 712, AKT 360, 352
AKT 301
AKT 315, 310
(pro umístění 2 či více desek Domino vedle sebe je nutno použít lištu
Domino AMC 038)
(pro umístění 2 či více desek Domino
vedle sebe je nutno použít konektor
Domino AMC 970)
(pro umístění 2 či více desek Domino
vedle sebe je nutno použít konektor
Domino AMC 970)
288
50 7
280
270
270
490
490
0
490 +2
lišta
AMC 038
490
38 7
52
280
275
51
0
288
51
0
51
0
288
+2
560 0 +2
848 0
(2 Domina)
(3 Domina)
M I K R OV L N N É T R O U B Y
AMW 850, 836, 831, 808, 7096, 715
AMW 850, 831, 808, 7096, 836 (údaj v závorce)
(při zabudování do komínové skříňky nad jiný spotřebič,
nákres lze použít i pro zabudování nad jinou skříňku)
(platí pro zabudování do komínové skříňky nad jinou skříňku, nikoli
nad jiný spotřebič)
min. 550
pro kombinovanou parní troubu
skříňka
AMW 599 IX, 698 IX (údaje v závorce)
mikrovlnná
trouba
min
550
551
20
(kompaktní spotřebič)
450
441 (447)
556–568
(600)
8 (21)
551
455
spotřebič
(trouba, chladnička, ...)
595
560 (545)
550
skříňka
450 min
50
447
(445)
600
(556÷568)
455
(456)
595
537 (540)
49
TECHNICKÉ NÁKRESY
M I K R OV L N N É T R O U B Y
AMW 7032 (údaj v závorce), 7031, 715 (údaj v závorce)
AMW 4094/2, 4094/1, 496, 491, 921 MW 4200, 4100
(platí pro zabudování do komínové skříňky nad jinou skříňku
nikoli nad jiný spotřebič)
min.
300
600
(500)
min.
550
538 (542)
20
362–365
20
556 (560)
370
385
320
20
380
min.
18
350
min. 560
(460)
382
595
468 (448)
12
595
AMW 1401
AMW 130
+2
0
80 0
80 0
N3
MI
393
3700+2 0
min.
340
+3
min.
18
600
13
0
340
59
56
380+2
5
0 +2 0
0
316
340
min. 560+8
316
46
1
464
K ÁVOVA R Y
ACE 102
ACE 010
21
450
455
362
398
595
560
382
600
500
285
595
528
50
361
83
372
20
285
TECHNICKÉ NÁKRESY
ODSAVAČE PAR
OHŘEVNÉ ZÁSUVKY
WD 141
80
AKR 891, 861 (údaj v závorce)
250
500
240
551
n5
50
445
500
441
Mi
587
585
4
0 – 56
56
min. 620
max. 1155
49
0/
54
0
22
530
545
= 50
52
8(
59
8)
494
22
5
0xH
L = 50
89
12 1
135
595
AKR 551
210
min
Min 520
447
550
583 + 2
556
22
Max 720
17
5
WD 142
455
Ø 125
560
22
545
27
252
595
134,5
600
22
52
6
116
51
5
554
595
ODSAVAČE PAR
AKR 799
AKR 951/1
AKR 953
280
250
280
277
240
0
28
ø 150
760÷1040
698
500
256
1000
998
600
515
60–100–120
475
670÷1100
285
Ø150
60–100
624÷1145
ø150
598–698–898
500
51
TECHNICKÉ NÁKRESY
O D S AVAČ E PA R
AKR 966, 666
AKR 916, 701, 648
AKR 981, 686
250
240
670÷1100
ø150
60-100-120
475
598-698-898
500
AKR 520
AKR 606
AKR 747, 749 IX, WH, NB
370
83
493
ø119
195
65
’120
37
65
258
524
289
515
MYČKY NÁDOBÍ
370
ø119-125
83
195
65
570
37
575n.
mi
598
600
50
515
0÷90
0
57
52
120÷170
555÷645
320
345
100÷195
599
858÷908
130
min. 860
ADG 6500
AKR 420
139
320
345
165
599
.5
130
TECHNICKÉ NÁKRESY
MYČKY NÁDOBÍ
ADG 8798 FD, 9553 FD, 8773 FD, 8675 FD,
6300/2, 6400, 6200, 7500 60cm, 2020 FD (údaj v závorce)
29
95
93
128,6
max 712
108–248,5
820–880
min. 450
157 (173)
47
92–172
820-900
600
570n.
mi
445
560
820–890
820-890
570n.
mi
597
ADG 195 A+, 7500/2, 155
0
54
5
55
0
57
125
0
. 57
min
max 712
820–880
124-149
820-900
600
mi
n4
550
29
555
108–248,5
0
. 57
min
44
5
820-900
597
50
128,6
~570
820–890
ADG 850
ADG 2020, 8798, 8793, 8493, 7653, 5820,
7433, W 64/2
max 83
V I N OT É K Y
ARC 229
60
56
560
17
mi
n. 5
60
560
10
560+
17
680
0
0+1
714
680
690 min.
n. 5
min. 200 cm2
714
mi
703 (+0/-1,5 mm)
ARC 227
min. 200 cm2
17
17
588
540
24
588
540
24
53
TECHNICKÉ NÁKRESY
CHL ADNIČKY*
WSG5588, WSF5742 (údaje v závorce)
WSF7256 A+ IX
902
902
10
35
380
26
460
1130
20
1060
90
14
790
690
852
325
1930
1900
9,6
414
485
1705
902
1750
1780
375
144
700 (690)
600
1226
1155
430
85
90˚
409
84
ART 920/A+, 910/A+/1
WSC5541, WSF5511*
27
14
740
600
762
550
min
1772
1750
9,6
1170,5
. 555
+0
1940 +10
902
90
mm
540
414
485
375
144
cm
27
mm
540
703,5
617,5
60
56
2
. 200
min
1770 (1576)
+0
1005,5 (811,5)
. 555
+0
1776 (1580) +10
545
27
min
560 +10
ARZ 011/A+/7, ARG 749/A+/1, ARZ 009/A+/8
1770
. 50
84
18
4
ART 883/A+/NF, 459/A+/NF/1, 868/A+, 480/A++, 494/A++,
859/A+, 770, 457/A+, 458/A+/1 (údaje v závorkách)
min
1135
1065
703,5
90˚
85
2
. 200
430
34
639,5
1935
60
+0
560 +10
min
54
* nemá výrobník ledu a ledové tříště
27
18
4
. 50
700 (690)
902
1935
min
480
cm
* Nedoporučujeme instalovat chladničku vedle trouby.
TECHNICKÉ NÁKRESY
CHL ADNIČKY*
ARG 737/A+/6, ARG 733/A+
30
1441
0m
30
min
60
. 550
545
560 +10
550in.
m
1130
1084
996
57
1441
1220
+0
+10
560
2
5
54
540
cm
. 200
min
200 cm2
C H L A D N I Č K Y A M R A Z N I Č K A*
ARG 451/A+
ARZ 005/A+, ARG 913/A+, AFB 828/A+
600
min
. 38
0
870
819÷889
. 56
. 38
32,5
. 550
820-890
min
5
max. 2100
min
+2
min
545
597
540
600
590
874-878
1221+11
m
540
+0
1443 +10
50 min.
295
min
.5
18
4
ART 380 A+
197,5 +70
560
6-7
-570
min. 200 cm2
KO N S T RU KC E S K Ř Í Ň K Y P R O M O N TÁ Ž C H L A D N I Č K Y
P R AČ K Y
AWOC 0614, 0714
7
52
A=212
0 35
B=335
815–840***
100
573
5,5
703**
820–870
min. max.
600n.
mi
60
min0
.
0,5
2
=55
E
D=2
0
19
93
F=5
30
25
• namontujte krytky montážních otvorů
• namontujte sokl chladničky
* Nedoporučujeme instalovat chladničku vedle trouby.
0*
10
55
MONTÁŽNÍ POS TUPY A SCHÉMATA
M O N TÁ Ž Z ÁV Ě S Ů „ S E T M O P L U S “
2
1
pro chladničky ARZ 005/A+,
ARG 913/A+ a mrazničku AFB 828/A+
• na spodní hranu dveří namontujte
montážní konzolu pro uchycení krycích
dveří
• hrana konzoly musí být v jedné rovině
s hranami dveří vedlejších skříněk
3
• nastavovacími nožičkami postavte spotřebič do vodorovné polohy
• spotřebič umístěte na místo v kuchyňské lince
• krycí dvířka umístěte na konzolu
• na připravené šrouby umístěte držáky dveří
a odstraňte ochranný papír z oboustranné
lepicí pásky
• tlakem přilepte krycí dveře na držáky
N A S TAV E N Í DV Í Ř E K O P R OT I V E D L E J Š Í M S K Ř Í Ň K Á M
5
4
• z vnitřní strany
zafixujte pomocí
šroubů držáky dveří
• při fixaci dveří
demontujte montážní
konzolu
• excentrickými šrouby nastavte
krycí dveře tak, aby byly
v jedné linii s dveřmi vedlejších
skříněk
• nastavení fixujte dotáhnutím
montážních šroubů
N A S TAV E N Í S K L O N U DV Í Ř E K
6
7
8
• přišroubujte spotřebič k pracovní desce kuchyňské linky
56
MONTÁŽNÍ POS TUPY A SCHÉMATA
M O N TÁ Ž N Í S A DA DV E Ř Í
M O N TÁ Ž V Ě T R AC Í M Ř Í Ž K Y
9a
• při výšce soklu 100 mm (výška pracovní desky 820 mm)
• při výšce soklu 150 mm (výška pracovní desky 870* mm)
• namontujte větrací mřížku a krycí sokl
9b
• při výšce soklu nad 100 mm (výška pracovní desky 820 mm)
• při výšce soklu nad 150 mm (výška pracovní desky 870* mm)
• pro správnou montáž je potřebné vyřezat otvor pro
namontování větrací mřížky
• obj. číslo: 4819 310 39255
KO N S T RU KC E S K Ř Í Ň K Y P R O M O N TÁ Ž C H L A D N I Č K Y
1
• rozměry skříňky musí
odpovídat rozměrům
spotřebiče (viz rozměrové
náčrty pro jednotlivé
modely)
• dostatečné větrání přes sokl linky
• odvětrávání zadní stěnou
4
3
2
B
• spotřebič umístěte do vodorovně postavené
skříňky
5
C
6
A
• na hranu dveří chladničky namontujte držáky
posuvných lišt
D
• do držáku zasuňte posuvnou
lištu a přišroubujte ji ke dveřím
skříňky (A)
• zafixujte chladničku do skříňky
v horní části (B), o bok skříně
(C), v dolní části skříně (D)
• vyrovnejte vzdálenost dveří skříně chladničky
s ostatním nábytkem
• zafixujte držáky posuvných lišt
57
Download

VESTaVNÉ TECHNICkÉ NákRESy