ORIFLAME
LOGOMANUÁL
2
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – základní varianta loga
Společnost Orfilame je vizuálně reprezentována logotypem Oriflame, se
kterým by se mělo zacházet s nejvyšší
péčí a úctou. Unikátní design loga je
navržen tak, by vytvořil maximální
povědomí a nezaměnitelnost značky
Oriflame.
Logotyp Oriflame je navržen pro
širokou škálu použití. Byl modernizován podtržením, které prezentuje
Oriflame jako dynamicky se rozvíjející
společnost. Design byl vizuálně
upraven, aby zajistil logu moderní
Základní logo
Používá se
v případech,
kdy šířka
loga přesahuje
40 mm.
Střední logo
Používá se
v případech,
kdy se šířka loga
pohybuje mezi
15–40 mm.
Minilogo
Minimální rozměr
loga je 15 mm.
vzhled a jednoduchou a rychlou identifikaci společnosti.
Pro zajištění sjednoceného vzhledu
loga při mnoha různých užití byly
navrženy dva základní typy. Základní
logo se používá v případech, kdy je požadována větší velikost loga. Minilogo je
naopak vytvořeno pro případy malého
rozměru loga. Je velmi důležité zajistit
správné použití jednotlivých variant.
Všechny varianty nového loga včetně
používaných symbolů jsou součástí korporátního stylu společnosti Oriflame.
3
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – barevnost loga
Firemními barvami Oriflame jsou bílá,
stříbrná a šedá vždy, s doplňkovou
černou. Použití ostatních barev
je vyloučené.
Barevný rozsah loga umožňuje jeho
široké použití při nejrůznějších technologiích tisku a reprodukce.
Pokud je nutné používat loga, která
byla vytištěna odlišnými technologickými postupy, najednou vedle sebe,
je nutné sladit barevnost, velikost
a umístění v rámci designu.
Bílá verze loga
Stříbrná verze loga
PMS 877 C
Šedá verze loga
PMS Cool Gray 9 C
Černá verze loga
Logo Oriflame může být reprodukováno pomocí speciálních technik,
jako jso ražba, rytina nebo leptání
(tyto varianty nejsou v tomto manuálu
zpracovány). V případech pochybností
kontaktujte regionálního manažera.
4
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – symbol (piktogram)
Symbol (piktogram) Oriflame je zjednodušením základní verze loga. Nelze
jej používat samostatně, ale pouze jako
doplněk základního loga. Například
u tiskových materiálů lze piktogram
použít samostatně na zadní straně a základní logo na úvodní stránce, tak
aby byla viditelná jasná spojitost.
Pokud je nutné používat piktogramy, které byly vytištěny odlišnými
Standardní symbol
Používá se při
velikosti piktogramu
nad 5 mm.
Střední symbol
Používá se
v případech, kdy se
šířka piktogramu
pohybuje mezi
3–5 mm
Minisymbol
Minimální rozměr
piktogramu jsou
3 mm.
technologickými postupy, najednou
vedle sebe, je nutné sladit barevnost,
velikost a umístění v rámci designu.
Piktogram Oriflame může být
reprodukováno pomocí speciálních
technik, jako je ražba, rytina nebo
leptání (tyto varianty nejsou v tomto
manuálu zpracovány).
5
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – barevnost piktogramu
Firemními barvami piktogramu jsou
bílá, stříbrná a šedá, vždy s doplňkovou
černou.
V případě nutnosti je možné navrhnout i jiné barevné varianty piktogramu, které však vždy musejí být
schváleny ze strany Oriflame.
Bílá verze loga
Stříbrná verze loga
PMS 877 C
Šedá verze loga
PMS Cool Gray 9 C
Černá verze loga
6
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – doporučená velikost loga pro tisk
Doporučená velikost loga Oriflame
pro tisk je znázorněna níže. Cílem je
tvorba vizuálního standardu tiskových
materiálů minimalizujícího odchylky.
Pro dosažení dostateční kvality loga
je vždy nutné dodržet jeho minimální
velikost, a to i v různých tiskových
materiálech.
Je velmi důležité zajistit správné použití jednotlivých variant.
Základní logo
Šířka loga přesahuje 40 mm.
Střední logo
Šířka loga se pohybuje mezi 15–40 mm.
Minilogo
Minimální rozměr loga je 15 mm.
7
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – doporučená velikost piktogramu pro tisk
Piktogram Oriflame lze používat
pouze se základním logem, zejména
v externí komunikaci a v prostředí, kde
není komunikace Oriflame dominantní.
Velikost piktogramu se může měnit
v závislosti na typu materiálů.
Vždy je nutné dodržovat minimální
ochrannou zónu kolem piktogramu.
Standardní symbol
Střední symbol
8
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – ochranná zóna
Logo Oriflame musí být vždy
obklopeno ochrannou zónou, aby byly
zajištěny zřetelná viditelnost, čitelnost
a konzistentní dojem. V ochranné zóně
se nesmí vyskytovat žádné další grafické
prvky.
Velikost ochranné zóny je pevně
definována v závislosti na velikosti loga
Oriflame a nesmí být měněna.
Vždy použijte alespoň minimální
ochrannou zónu okolo loga Oriflame
(dle obrázku níže).
Ochranná zóna
základní logo
9
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – ochranná zóna
Také piktogram Oriflame musí být vždy
obklopen ochrannou zónou, aby byly
zajištěny zřetelná viditelnost, čitelnost
a konzistentní dojem. V ochranné zóně
se nesmí vyskytovat žádné další grafické
prvky.
Velikost ochranné zóny je pevně definována v závislosti na velikosti piktogramu Oriflame a nesmí být měněna. Vždy
použijte alespoň minimální ochrannou
zónu okolo loga Oriflame (dle obrázku
níže).
Minimální ochranná
zóna je definována
jako 25 % šířky
piktogramu Oriflame.
25%
25%
10
Oriflame
Logomanuál
Bílá verze loga na
různě barevném
pozadí.
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – kopírování a základní pozadí
Obrázky níže ilustrují správné
a nesprávné použití loga a piktogramu
Oriflame na různě barevném pozadí.
Cílem je zajištění vysokého stupně
viditelnosti, čitelnosti a jednotného
dojmu. Používejte je jako návod ke
správnému používání loga, které pak
bude vždy působit čistým, zřetelným
a kvalitním dojmem.
Volba barvy pozadí loga není nijak
omezena (níže uvedené barvy jsou
barvami korporátními).
Ačkoli není použití stříbrného loga
na zeleném pozadí zpravidla povolené,
může dojít ke schválení této kombinace ve speciálních případech, kdy je
stříbrná barva v dostatečném kontrastu
s pozadím.
Stříbrná a šedá
verze loga na různě
barevném pozadí.
Černá verze loga
na různě barevném
pozadí.
11
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – kopírování a základní pozadí
Korporátní styl – základní prvky
12
Oriflame
Logomanuál
Oriflame – rozvržení stránky v tištěných materiálech
Existuje sedm doporučených základních
pozic loga a piktogramu Oriflame pro
použití v tištěných materiálech.
Účelem definice sedmi základních
pozic loga je vytvořit vizuální
standard, který minimalizuje odlišnosti
a zabezpečí stejný vzhled tištěných
materiálů.
2X
Umístění loga
Oriflame na tištěných
materiálech
2X
X
V tomto případě
jde o formát A4 se
základní verzí loga.
„X“ – výška loga
2X
Níže jsou znázorněna možná
umístění loga v případě formátu A4. Na
příkladech je vidět, že některá umístění
loga vyžadují použití mnohem větší
ochranné zóny, než je její minimální
velikost.
Korporátní styl – základní prvky
13
Oriflame
Logomanuál
Oriflame – rozvržení stránky v tištěných materiálech
2X
Rozvržení loga
Oriflame v tištěných
materiálech
2X
X
V tomto případě jde
o čtvercový formát
se základní verzí loga.
„X“ – výška loga
2X
14
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – korporátní barvy
Společnost Oriflame je reprezentována
přesně definovanou paletou barev,
kterými jsou: zelená, modrá, stříbrná,
černá a šedá. Zelená je základní
korporátní barva a ostatní jsou pouze
doplňkové.
Zelená barva v kombinaci
s kteroukoli z doplňkových barev je
používána v komunikačních
materiálech, a tovčetně produktových.
15
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – korporátní barvy, tisk
Korporátní barvy Oriflame musí být
vždy tištěny přesně dle definice přímých
barev Pantone.
Hustota a konečný vizuální výsledek
tisku se liší podle typu materiálu,
na který se tiskne. Z tohoto důvodu je
nutné výsledek vždy porovnat
s barevnými vzorky, které naleznete
na konci tohoto manuálu a které jsou
Soutisk barev
(CMYK) se smí
používat pouze tehdy,
není-li možné použít
tisk přímých barev.
Při každém tisku
dbejte na správnou
barevnost.
určeny k zapůjčení tiskárnám a grafickým studiím. Lesklý barevný vzorek
je určen pro kontrolu barevnosti při
tisku na lesklé papíry či na jiné materiály (např. sklo).
Zelená Oriflame
Pantone® 382C
Pantone® 388U
Šedá Oriflame
Pantone® Cool Gray 9C
Pantone® Cool Gray 9U
Stříbrná Oriflame
Pantone® 877C
Pantone® 877U
CMYK
33% Cyan, 0% Magenta,
100% Yellow, 0% Black
CMYK
0% Cyan, 0% Magenta,
0% Yellow, 50% Black
Stříbrná k dispozici pouze
v přímých barvách.
RGB
R 186, G 212, B 5
RGB
R 135, G 135, B 135
Bílá
RGB
R 255, G 255, B 255
Černá
RGB
R 0, G 0, B 0
16
Oriflame
Logomanuál
Korporátní styl – základní prvky
Oriflame – vizitky
Příklady níže ukazují design vizitek a dalších běžných korporátních materiálů. Pro
všechny texty a grafické prvky na vizitkách se vždy používá pouze písmo GillSans.
Pokud se kosmetičtí poradci rozhodnout na své náklady vytisknout vlastní
vizitky, mohou na nich uvádět pouze tři schválené názvy svých funkcí.
Těmi jsou:
nezávislá kosmetická poradkyně,
nezávislý kosmetický poradce,
nezávislá kosmetická poradkyně – manažerka,
nezávislý kosmetický poradce – manažer,
nezávislá kosmetická poradkyně – direktorka,
nezávislý kosmetický poradce – direktor.
Používat jiné typy vizitek je zakázáno. Tisk je doporučen na papír Scandia
2000, 300 g/m²
Vizitky
Rozměr:
90 mm x 50 mm
Šedý text a zelená
zadní strana.
Typ písma: GillSans
Vizitky
zaměstnanců
Střední logo:
35 mm x 7,65 mm
Jméno: velikost
písma 9 / 10
Funkce a kontaktní
informace: 7,5 / 9
Vizitky kosmetických
poradců
Střední logo:
35 mm x 7,65 mm
Jméno: velikost
písma 9 / 10
Funkce a kontaktní
informace: 7, 5 / 9
ÇêlëìíŠuçêâëu
Funkce
ÌÏÆÃɾʝÀ×ÂÀŝÏÂÍÒ¿ÉÆÀðíì髝ð«ï«ì«©

Òéæàâ
Êmðñì
ÍÐ,
Òéæàâ
Êmðñì
ÍÐ,
Ñâéâãì띨±¯­­­­­­­­­­
Êìßæ靝¨±¯­­­­­­­­­­
ÃÞõ¨±¯­­­­­­­­­­
ÂêÞæéçêlëì«íïæçêâëæ½ìïæãéÞêâ«à÷
ÇêlëìíŠuçêâëu
ÇêlëìíŠuçêâëu
Nezávislá kosmetická poradkyně
Nezávislá kosmetická poradkyně - manažerka

Ñâéâãìë
Êìßæé
ÃÞõ
ÂêÞæé
ÇêlëìíŠuçêâëu
Nezávislá kosmetická poradkyně - direktorka
Òéæàâ
Êmðñì
ÍÐ,

Ñâéâãìë
Êìßæé
ÃÞõ
ÂêÞæé
Òéæàâ
Êmðñì
ÍÐ,

Ñâéâãìë
Êìßæé
ÃÞõ
ÂêÞæé
Download

Untitled - Oriflame