Zápis z první neoficiální rady 12. 9. 2011
Přítomní: Barča, Radek Bečica, Lenka Češková, Pavlína Čiháčková, Jakub Heikenwälder,
Dalibor Honza, Leo Gallas, Verča Mrtvá, Petra Tunková, o. Honza Pacner, s. Veronika
Řeháková SDJ, Jana Zelinová, Maruška Zlámalová
Příští rada: úterý 27.9. v 19,30 na SC.
Body:
1. Představovací kolečko
2. Zahajovačka:
- rozdělení úkolů:
1) rezort duchovní život - Maruška Zlámalová: zkoordinovat liturgii (vymyslet obětní
průvod a sehnat dary, vymyslet prosby, kdo bude číst čtení/ zpívat žalmy atd.) – v úzké
spolupráci s o. Mirkem, Petrem Coufalíkem (koordinátor liturgie pondělní mše), Martinem
Pavlíkem ze scholy
2) rezort finance - Jakub Heikenwälder a Hanka Glogarová: - postarat se o sbírku a
prodávání Studentských diářů
3) rezort charita – Verča Mrtvá: sehnat a zkoordinovat animátory za jednotlivé fakulty,
dodat jim potřebné materiály
4) catering - Pavča Čiháčková: zkoordinovat občerstvení – před katedrálu pro studenty
+ (asi) na Petrov 5 pro hosty – ve spolupráci se s. Veronikou + s. Janou (ta nastupuje od 1.10.)
+ sehnat lidi, kteří budou mít výrobu a distribuci jídla na starosti
5) Dalibor a Peťa: servis o hosty na Petrově 5 (cca od 18:00 – chystání, + pak 20:00 až
22:00/ 23:00?) + k nim přibudou ještě cca 2 lidi v rámci občerstvení
6) Janča Zelinová: pomoct propagaci – rozdávat brožurky, prodávat diáře apod., posléze
podle potřeby servis o hosty na Petrově 5
7) další (akce – Adam, propagace – Lucka) ještě budu zaúkolováni ☺ - je toho hodně plakátek: vyrobí Pavča Čiháčková ve spolupráci s Jančou Zelinovou do 18.9.
- dolaďování detailů bude věnována rada 27. 9. 2011 (možno protáhnut do středy, pít, jíst a
společně oslavit sv. Václava ☺)
3.Outdoor/společný víkend
- outdoor bude později – ještě během podzimního semestru nebo na začátku jarního; podle
časových možnostá našich a lektorů, na termínu se včas dohodneme
- možnost společného (víkendu) neděle (24. - ) 25.9. Hostětín – jablečné slavnosti u Marušky
Hamšíkové
4. Mše pro radu a dobrovolníky na zahájení semestru:
- po domluvě s Mirkem, asi až po zahajovačce
6. Pasovací mše pondělí 10.10.:
- pasování radních do funkce a požehnání jim i všem dobrovolníkům do příštího akademického
roku: třeba vymyslet smysluplnou variantu – domluví Maruška Zlámalová s o. Mirkem
- Kuba udělá jmenovací listiny
- během mše by se mohly rozdat papírky, na které by byla možnost napsat modlitbu – ty by se
pak rozdělily, aby se lidi za sebe navzájem během semestru modlili – vymyslet Maruška s o.
Mirkem, jestli už toho společně s tím pasováním není moc na jednu mši (asi není, spíš naopak to
spolu souvisí; modlení se za sebe je taky služba stejně jako dobrovolničení, i dobrovolníci
potřebují, aby se za ně někdo modlil atd.) + případně vymyslet, jak to zrealizovat a sehnat na to
potřebné věci (papíry, tužky)
9. Zvelebování SC:
- bude pokračovat průběžně během semestru
- časem bude další společný zvelebovací víkend či sobota (během jednoho dne se dá stihnout
spousta věcí ☺), termín po domluvě stanovíme po zahajovačce
- knihovna: ještě nejsou protříděné všechny obory, řeší se průběžně; třeba probrat předběžně
vyřazené knihy
10. Arteterapie na SC:
- Verča Mrtvá - upřesnění požadavku oproti minulému semestru
- Veru Mrtvá pošle mailem podrobnosti Lence, Lenka probere s o. Josefem
11. Sběr požadavků na čipy:
- kdo chce čip od SC, nechť se ozve Lence ([email protected],
[email protected])
12. Filmové večery
- Radek by chtěl obnovit filmové večery
- jednou za 14 dní
- termín se vybere tak, aby se to nekrylo s dalším programem
- techniku probere Radek, Kuba, Kleretin
13. Barevný tisk:
- kdo potřebuje pro VKH něco barevně vytisknout (plakátky apod.), nechť to posílá Kubovi
Heikenwälderovi ([email protected], [email protected]) – má možnost levně
tisknout na barevné tiskárně
Download

Zápis z první neoficiální rady 12. 9. 2011 Přítomní: Barča