2014 3
Bulletin
ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ
Obchodní komory
Obchodní prostředí v Izraeli zůstává příznivé
Editorial
Vážení přátelé,
rok 2014 je pro česko-izraelské vztahy
v mnohém zásadní, v mnohém
přelomový. Ve sledu dvanácti měsíců
došlo k výměně velvyslanců obou
zemí, nové je vedení Obchodněekonomického úseku Velvyslanectví
ČR v Tel Avivu a plejádu změn uzavřela
výměna na postu izraelského charge
d´affaires v Praze. O změnách a nových tvařích Vás pravidelně
informujeme a i v podzimním čísle Bulletinu najdete profily
nového velvyslance v Izraeli, brigádního generála Ivo Schwarze,
a pana Erana Yuvala, nové posily ambasády v Praze.
Vedle konkrétních obchodních projektů, které se rýsují,
představuje pro Komoru prioritu mezivládní agenda, v nejbližším
období zaměřená na podporu praktické spolupráce ve vědě
a výzkumu ve spolupráci s vládou, Technologickou agenturou České
republiky a dalšími relevantními institucemi. Vrcholem roku bude
bezpochyby další společné zasedání vlád obou zemí v Jeruzalémě
plánované na listopad. Společné jednání vybraných ministrů je
zásadním projevem dlouhodobých sympatií a přátelství. Okruhů
k jednání je mnoho, logickým akcentem bude především již
zmíněná spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, konkrétně třeba na
příkladu tolik diskutovaných vědeckých center excelence, kde Izrael
nabízí velkou inspiraci, zdroj zkušeností i vynikajících odborníků
a osvědčené know-how. Témata spolupráce a vzájemného
obchodu leží bezpochyby i v oblasti rozvoje infrastruktury,
kybernetické bezpečnosti, ekologických sanací vojenských areálů
či spolupráci na třetích trzích. I letos bude Komora u toho!
Popis nedávné situace v Izraeli bychom mohli rozdělit
na dvě části: obchodně-ekonomickou a individuálněbezpečnostní. V mezinárodním obchodu se nic nezměnilo
– Izrael fungoval normálně, zboží se dováželo, oba hlavní
přístavy a celní správa pracovaly, veletrhy běžely a běží
podle plánu, otevřená byla telavivská burza, žádné sankce
ani embargo nebylo a není vyhlášeno. Federace izraelských
obchodních komor vydala v tomto smyslu i prohlášení,
ve kterém zahraniční firmy ujistila o své podpoře
a doporučila jim pokračovat v obchodních aktivitách na
izraelském trhu bez jakýchkoliv omezení.
Válečný stav má ale částečný vliv na izraelská
makroekonomická data. Očekává se pokles růstu HDP
v důsledku nižších maloobchodních tržeb, zahraničních
investic a omezení turistického ruchu. Izraelské
ministerstvo financí již revidovalo svůj odhad růstu
v letošním roce z 2,9 % na 2,4 %. V posledním kvartálu
se také snížil kurz šekelu proti americkému dolaru zhruba
o 7 %. Nás asi nepotěší skutečnost, že od 1. září zrušil své
přímé lety z Prahy do Tel Avivu letecký přepravce Wizzair,
s obnovením se počítá až od dubna 2015.
Krásný a inspirativní podzim!
Pavel Smutný, president ČISOK
cesty označilo situaci na většině území jako uspokojivou,
dlouhodobě nedoporučuje pouze pohyb na izraelském
území hraničícím s pásmem Gazy, a to v okruhu 40 km.
Zástupci obchodního oddělení českého velvyslanectví
a zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu pracují stále naplno
a kontinuálně připravují jak návštěvy představitelů naší státní
správy, tak i osobní jednání českých firem s izraelskými partnery.
Ekonomickou situaci v Izraeli budeme v místě našeho působení
nadále sledovat a v případě změny informovat o dalším vývoji.
Zatím můžeme potvrdit, že obchodní prostředí v Izraeli v době
konfliktu v Gaze bylo a i nadále zůstává příznivé.
Zásadní roli v životě Komory hraje bezesporu rovněž akviziční
činnost. Pouze za letní období vítáme v našich řadách šest nových
členů, mezi kterými jsou klíčové instituce a významná jména přátel
Izraele.
S podporou a starostí samozřejmě sledujeme aktuální dění na
Blízkém východě. Zejména v tomto rámci jsme pro naše členy
a přátele v srpnu připravili i Kulatý stůl s velvyslancem Státu Izrael
v České republice Gary Korenem, bývalým velvyslancem České
republiky v Izraeli Tomášem Pojarem a uznávanou bezpečností
analytičkou Irenou Kalhousovou. Konflikt zatím zásadně nezasáhl
do vývoje izraelské ekonomiky. Jak si můžete přečíst v analýze
vedoucího zastoupení agentury CzechTrade Jiřího Raka přímo z Tel
Avivu, Izrael funguje z hlediska mezinárodního obchodu normálně,
zboží se dováží, oba hlavní přístavy a celní správa pracují, veletrhy
běží podle plánu, otevřená je telavivská burza, žádné sankce ani
embargo není vyhlášeno. Ani na české straně nezahálíme, v plánu
je vedle zmíněné cesty rovněž odborná mise zaměřená velmi
tematicky na Homeland Security či vodohospodářský seminář,
který představí mimořádné izraelské technolgie a zkušenosti
českým odborníkům.
Na bezpečnostní situaci má zásadní vliv, v jaké části
Izraele se pohybujete. MZV ČR ve svém doporučení pro
Jiří Rak
ředitel zahraničního zastoupení
CzechTrade v Tel Avivu
Email: [email protected]
Tel.: +972-9-8913761
URL: http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/asie/izrael/
Obchodní výměna ČR - Izrael za posledních 10 let (v tis. Kč)
Vývoz
Dovoz
Obrat
Saldo
2004
2 945 128
2 523 204
5 468 332
421 924
2005
4 660 578
2 459 496
7 120 074
2 201 082
2006
6 422 744
3 389 823
9 812 567
3 032 921
2007
7 118 453
4 012 868
11 131 321
3 105 585
2008
6 180 431
4 171 744
10 352 175
2 008 687
2009
6 971 066
4 282 190
11 253 256
2 688 876
2010
11 156 376
4 727 432
15 883 808
6 428 944
2011
11 052 779
5 075 601
16 128 380
5 977 178
2012
14 719 898
4 953 807
19 673 705
9 766 091
2013
12 342 885
4 321 886
16 664 771
8 020 999
Spolupráce
-2-
Izrael je přirozený partner českých firem na Blízkém východě
pozitivní vývoj izraelské ekonomiky v posledních pěti letech
(zejména inspirativní je růst HDP o cca 4 %), zejména s ohledem na vzájemný obchod s Českou republikou – přelomový
byl rok 2012, kdy export z České republiky dosáhl výše 14,7
miliard Kč.
Vedle slibných exportních příležitostí pro české podnikatele
(především v oborech automobilového průmyslu, ocelářského, chemického a hi-tech průmyslu, energetice, potravinářství, dopravních systémů, dodávkách komponentů, dodávky
dopravních prostředků, subdodávky komponentů pro obranný, vodohospodářský průmysl, vodohospodářských systémů
a strojů a zařízení pro průmysl) se zaměřil na specifika izraelského tržního prostředí a informoval účastníky semináře
o vládních a nevládních organizací na obou stranách, které
jim mohou být v této věci nápomocné. Pavel Smutný také
zmínil několik místních zvyklosti důležitých pro obchodní
kontakty jako například neformální oblečení a jednání. red
Ve dnech od 18. do 19. června probíhal v Kongresovém centru
Festival Exportu, kde jste nás mohli najít po celé dva dny na
stánku ČISOK nebo poslední den v jednom z přednáškových
sálů, kde promluvil president Komory Pavel Smutný. Slavnostní zahájení, které proběhlo 17. června v 10 hodin, se zúčastnil
také prezident České republiky Miloš Zeman.
Letošní druhý ročník aktivity zaměřené zejména na podporu
českého exportu a zahraniční obchodní spolupráce prostřednictvím prezentací, poskytování cílených informací a networkingu byl opět zaměřen na setkávání firem se zástupci státní
správy a institucí na podporu podnikání a exportu. Cílem bylo
podpořit exportní aktivity českých firem a jejich mezinárodní
obchodní spolupráci, poskytnout aktuální informace a kontakty a představit obchodní a kulturní zvyklosti důležitých
exportních destinací. Nosným téma pro rok 2014 pak představovalo zejména podporu exportu inovativních produktů
a služeb.
Pavel Smutný, president Komory, ve své prezentaci Izrael –
přirozený partner českých firem na Blízkém východě shrnul
Mise hi-tech – kyberbezpečnost a chytrá robotika
lí na projektu CITY WEST, zainteresována je i na projektech
automatizace parkovišť realizovaných v ČR izraelskou společností Pango.
Velkému očekávání se těšila návštěva centra CyberGym, které představuje světovou špičku v oblasti řešení kybernetické bezpečnosti pro kritickou a citlivou infrastrukturu státní
správy a společností poskytujících finanční, telekomunikační
a IT služby a využívající prostředí SCADA.
Výbor pro vědu, výzkum a inovace ČISOK ve spolupráci
s komerční sekcí velvyslanectví ČR v Izraeli uspořádal v posledních třech dubnových dnech návštěvu více než desítky
českých odborníků z oblasti IT, kybernetiky a robotiky na
špičkových hi-tech pracovištích v těchto oborech v Izraeli.
Odborný program prvního dne odstartovala návštěva společnosti Afcon Control and Automation, stoprocentní dceřiné pobočky Afcon Industries Ltd. V ČR se společnost podí-
Cesta delegace pokračovala do města Haifa, kde čeští odborníci navštívili developerskou společnost Haifa Economic Corporation, která v posledních čtyřech desítkách let investovala
do komerčních aktivit a velkých projektů – včetně špičkových
podniků v oblasti hi-tech a biotech a obnovitelných energií.
Následovala návštěva kampus inkubátoru hiCenter v Haifě.
Druhý den pobytu v Izraeli navštívila česká delegace Ben Gurion University of the Negev v Be`er-Sheva, která aspiruje na
to, stát se jednou z nejlepších univerzit s interdisciplinárním
výzkumem na světě. Advanced Technologies Park je jedinečným projektem PPP (Public-Private Partnership) spojujícím vynikající výsledky Ben-Gurion Univerzity (BGU) a města Be`er-Sheva s technologickými společnostmi usilujícími
o vývoj inovativních komerčních aplikací. Součástí odborného program druhého dne návštěvy byla rovněž odpolední
prezentace Laboratoře robotiky (Robotics Laboratory) na
Katedře strojního inženýrství BGU. Třetí, závěrečný den návštěvy proběhlo pracovní setkání na českém velvyslanectví
v Tel Avivu s B2B jednáními českých a izraelských firem.
Petr Beneš
vicepresident ČISOK a předseda Výboru pro VVI
Spolupráce
-3-
Druhé zasedání Výboru pro vědu, výzkum a inovace
Mot to: „Víte , jak ý je roz díl mezi optimistou a pesimistou? Nedostatek informací .“
Výbor pro vědu, výzkum a inovace se snaží být aktivním nástrojem think tank v oblasti diskuze o podpoře vědy, výzkumu
a inovací v České republice za přispění transferu zkušeností, technologií a odborníků ze státu Izrael, jehož návrhy budou nejen
inspirací pro politické reprezentace, ale především partnerem, který je zdrojem informací a koncepcí.
Co je nového? Dne 25. 6. 2014 proběhlo 2. zasedání Výboru, s těmito závěry:
Hlavními prioritami jsou oblasti zájmu: bezpečnost
kyberprostoru, automatizace a robotizace, biomedicína,
energetika.

 Aktivní část Výboru při řešení financování inovativních
Start-Up společností a výzkumných projektů ze strany
MPO a MŠMT při spolupráci a diskuzi s agenturami
CzechInvest a TAČR – Seed Fond
Vyřešení problému „předfinancování“ projektů pro
týmy veřejných výzkumných institucí a VŠ v rámci účasti
v mezinárodních konsorciích a v programech financovaných
y prostředků EU na vědu a výzkum – technická asistence

Posílení týmu Výboru v rámci exekutivy o člena pro
oblast financování a řízení agendy komunikace

Na čem pracujeme?
 Získání statutu a uznání Výboru jako člena diskuze mezi
institucemi státní správy v rámci přípravy legislativního
procesu podpor a financování VVI v ČR na bázi svobodného
přístupu k informacím
Vytvoření pracovní skupiny pro nalezení efektivní
varianty státních investic do VVI na bázi Seed Fondu,
obecně pak v budoucnosti fondů podle zákona o fondech
kvalifikovaných investorů

 Diskuze o formách bližší a efektivní komunikace s TAČR na
bázi Memoranda o spolupráci výzkumných center a center
excellence ČR s výzkumnými organizacemi a institucemi
státu Izrael
Co připravujeme?
Prezentační semináře o možnostech podpory VVI a systému
čerpání dotačních prostředků v rámci nového programovacího
období ze strany MPO, CzechInvestu, TAČRu, MŠMT, příp.
relevantních institucí EU

 Příprava podkladů a témat pro G2G ČR – Izrael
Ctibor Plachý
člen Výboru pro VVI pro oblast financování
CyberGym a kybernetická bezpečnost – nabízíme České republice naše znalosti
Velkému zájmu třídenní návštěvy špičkových hi-tech pracovišť
v Izraeli, které se zúčastnila více než desítka českých odborníků
z oblasti IT, kybernetiky a robotiky, se těšilo centrum společnosti
CyberGym zaměřující na vytváření praktických dovedností pro
obranu proti útokům na „kybernetickém válčišti“.
Máme dvě odezvy, z JIC a z VUT Brno s nímž jsme uzavřeli MoU.
V následujících týdnech, měsíci nebo dvou vyšle VUT několik svých
zaměstnanců do CyberGym do Izraele a delegace z CyberGym
navštíví zařízení JIC a VUT v Brně, aby mohla spolupráce začít.
CyberGym je společným podnikem s izraelskou energetickou
společností IEC. Ohledně aktivit v ČR počítáte s podobnou
myšlenkou, např. spoluprací s ČEZ?
Nevím zatím o konkrétní společnosti, ale v každém případě máme
zájem o spolupráci se společnostmi v energetickém sektoru,
v oblasti plynárenství, bankovním a finančním sektoru, v oblasti
dopravy, veřejných služeb a kritické infrastruktury. Vhodného
partnera stále hledáme. Partnera, který by měl na prvním místě
zájem jít do takového projektu a zadruhé by měl schopnosti
ukázat, jak na český trh vstoupit.
Výsledkem je Memorandum of Understanding vymezující obsah
spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně a přirozeným
pokračováním červnová návštěva Gilada Yoshiho, viceprezidenta
společnosti CyberGym v České republice, v jejímž průběhu vznikl
i tento krátký a věcný rozhovor.
Vaše společnost v těchto dnech slaví rok od svého vzniku,
jaké jsou při příležitosti prvních narozenin plány CyberGym
do budoucna?
Máme mnoho plánů. Tím hlavním je do roku 2016 vytvořit 10
až 15 různých prostředí Cyber-War-Game Arena po celém světě.
První vytváříme v Asii, Cyber-War-Game Arena zde bude otevřena
do konce letošního roku. A další připravujeme. Česká republika je
pro Izrael jednou ze strategických zemí. Vize je vytvořit teoreticky
„kybernetickou válku“ mezi zeměmi, takže CyberGym v Asii bude
bojovat se CyberGym v České republice, která bude bojovat
se CyberGym v Jižní Americe, bez rozdílu jazyků, časových zón,
kultury.
Rozhovor s Giladem Yoshim, viceprezidentem CyberGym,
vedl Petr Beneš, vicepresident ČISOK
Text rozhovoru a další zajímavosti ze světa ICT naleznete
v červencovém čísle časopisu Sdělovací technika, www.stech.cz
Sdělovací technika 7/2014:
http://www.stech.cz/e-casopis/nahled/2014/7.aspx
Je to v krátké době již Vaše druhá návštěva v České republice,
čím Vás naše země tolik zaujala?
Česká republika a Izrael mají mezi sebou velmi dobré vztahy.
Shledali jsme je pro obě země dobrým základem pro podporu
technologií, podporu výměny znalostí a také dalšího podnikání.
Pokud se týká kybernetické bezpečnosti, Vaše první jednání
v ČR se uskutečnilo před přibližně dvěma měsíci se zástupci
NBÚ. Co je předmětem Vaší dnešní návštěvy?
Stejný důvod, podpořit naše aktivity v oblasti kybernetické
bezpečnosti. Nedávno jsme si odsouhlasili Memorandum of
Understanding (MoU) s Vysokým učením technickým (VUT)
v Brně a v následujících dnech naší cesty Ústav telekomunikací
VUT Brno navštívíme s myšlenkou odstartovat zde část našich
aktivit na platformě CyberGym v rámci Jihomoravského
inovačního centra (JIC).
Mezi Vašimi dvěma návštěvami v ČR bylo v Brně otevřeno
Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NC KB). Setkal
jste se již se zástupci toho centra?
Zatím ne, ale samozřejmě s tím počítáme. Víme, že v poslední
době bylo v ČR mnoho v oblasti kybernetické bezpečnosti
učiněno. Zákon o kybernetické bezpečnosti je projednáván
v českém parlamentu, takže nabízíme naše služby, naše znalosti.
Před několika týdny navštívila Izrael přibližně desítka
českých odborníků zajímající se o spolupráci v oblasti
kybernetické bezpečnosti. Máte již nějakou jejich odezvu ze
společného setkání?
CyberGym
Kybernetická bezpečnost je pro Izrael klíčové téma. Izrael je světové kybernetické válečné pole, snaha o poškození Izraele se vede
i cestami moderních teroristických útoků – kybernetickými útoky a kyberterorismem. V současné době vyspělých systémů a technologií je stále větší porce našeho běžného života otázkou přístrojů, které jsou zapojené do elektrické sítě, a odehrává se v kyberprostoru, který je logicky čím dál více v ohrožení a pod palbou.
CyberGym je světovým lídrem v oblasti krizového řízení kybernetických útoků, nabízí služby pro vládní instituce, společnosti se složitou a citlivou infrastrukturou jako je bankovnictví, IT, telekomunikace. CyberGym disponuje jedinečnou a na světové úrovni konstruovanou Cyber-War-Game Arena. Tato aréna jako jediná svého druhu poskytuje prostředí, ve kterém mohou účastníci výcviku zažít
skutečné kybernetické útoky, naučí se je rozpoznat a jak je zvládat. Tato zkušenost je naučí, jak být připraveni na jakoukoli situaci.
Internetové stránky: http://www.cybergym.co.il/
LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/company/cybergym.
Osobnosti
-4-
České intervence, izraelský plyn a holandská nemoc
Pavel Kysilka
Generálním ředitelem a předsedou představenstva České
spořitelny je od roku 2011. Před příchodem do banky v roce
2000 byl viceguvernérem ČNB a krátce byl i v jejím čele.
Většina ekonomických zákonitostí, které neúprosně hýbou
lidskou civilizací, je poměrně snadno uchopitelná pouhým
selským rozumem. Mnohé se ale naší intuici vzpírají,
a pokud na ni přesto dáme, může nám to v hospodářské
politice i v osobním životě způsobit obrovské a nečekané
problémy. Na své letošní pracovní návštěvě Izraele jsem
zaznamenal ze strany centrální banky v čele s její guvernérkou
a u mnoha politiků a podnikatelů nápadnou zvědavost ohledně
naší zkušenosti s oslabením kurzu koruny ze strany České národní
banky. Proč je právě tato věc pro Izraelce horkým tématem?
Tento příběh stát nepřímo podporuje i odpovědnou rozpočtovou
a měnovou politikou vládní dluh klesl ze 100 procent HDP v roce
1995 na dnešních 75 procent, inflace ze 400 procent v roce 1984
na dnešní dvě až tři procenta. Země přešla zhruba před dvaceti
lety podobně jako my od převážně socialistické ekonomiky ke
kapitalistické, a to včetně významných privatizací. Izrael díky
tomu všemu výrazně zvýšil svoji ekonomickou úroveň měřenou
hrubým domácím produktem na obyvatele. V ní už na konci 80.
let předstihnul Českou republiku a aktuálně se nám vzdaluje. Jeho
ekonomická úroveň činí 32 tisíc dolarů na hlavu, u nás to je 27 tisíc.
Izrael byl donedávna zemí velmi chudou na dary země. S výjimkou
některých zemědělských produktů nebo potaše těžené z Mrtvého
moře se země musela po desetiletí spoléhat pouze na produkci
a vývoz plodů lidské práce a myšlení. A to hlavně v oborech
farmacie, zpracování (importovaných) diamantů a obchodování
s nimi, elektronika, informační a komunikační technologie.
Právě izraelský hi-tech a kybernetické technologie dnes
zaznamenávají fascinující boom a jsou bez nadsázky jedním
z fenoménů globálního rozměru. Země je v mezinárodních
žebříčcích považována za světovou jedničku v kvalitě
výzkumu, v IT dovednostech, ve flexibilitě, adaptabilitě
a v podnikavosti, za dvojku v dostupnosti venture capital zdrojů,
za čtyřku v počtu patentů na obyvatele a pětku v ochraně investic.
A nyní zpět k oněm ekonomickým paradoxům a otázkám
a obavám Izraelců zmíněným v úvodu. Před pár lety byly na
pobřeží Izraele objeveny velké zásoby zemního plynu a ty už se
dnes těží. Důvod k jásotu, řekne nám naše intuice. Ekonomické
zákonitosti ale tento optimismus usvědčí z naivity. Podobný objev
a těžba plynu kdysi v Nizozemsku vyvolaly jev, který dostal i svůj
název – holandská nemoc. Těžba a vývoz suroviny posílily gulden,
což zdevastovalo exportní zpracovatelský průmysl, pracovní
morálku a nejedno politické odhodlání, zvedlo nezaměstnanost
a ceny služeb. Podobně ropné a plynové bohatství likviduje už
po desetiletí arabské a středoasijské země, Venezuelu, Nigérii
i Rusko. Přírodní zdroje si získaly nálepku „prokleté bohatství“. Jen
země se silnou demokratickou tradicí a zakořeněnými hodnotami
pracovitosti a podnikavosti se dokázaly onomu prokletí svého
surovinového bohatství ubránit. Také v Izraeli nahradí plyn
z bohatého tamarského ložiska dovážené uhlí pro elektrárny
a stane se významným vývozním artiklem. Neohrozí holandská
nemoc Izrael?
To vše je podloženo jedním z nejvyšších podílů vysokoškoláků
na populaci na světě, a to právě v přírodních a technických
oborech. Nemalá část z nich se přestěhovala do technologicky
atraktivního Izraele ze Spojených států (ze Silicon Valley do
Silicon Wadi) a z Ruska, většina je nicméně tvořena špičkovým
domácím „odchovem“. To vše je zastřešeno unikátní kombinací
venture kapitalismu přitahujícího investory z celého světa
(USA a Čína jsou nejviditelnější, ale nechybí ani řada z Česka)
a rolí státu, který svou koncepcí a vládními investicemi pomohl
toto vše kdysi odstartovat, zatímco dnes už to velmi úspěšně
přenechává trhu. Počet začínajících firem (start-upů) v oblasti
informačních a komunikačních technologií je dnes zhruba
5000. Pro srovnání – v celé Evropské unii je to kolem 800!
A v počtu firem obchodovaných na americké Nasdaq zaujímá
osmimilionový Izrael neuvěřitelné třetí místo za americkými
a čínskými firmami.
Osvícené obavy izraelských autorit a byznysu z efektu prokletého
bohatství svědčí o tom, že země je připravena nedopustit, aby se
její pravé a jediné skutečně udržitelné bohatství – vzdělání + práce
+ podnikavost – udusilo v tamarském plynu. Dobrá zpráva pro
nás – a opět zdánlivý ekonomický paradox: když se podíváme na
špičku nejvíce prosperujících zemí světa, figurují tam ekonomiky
chudé na přírodní zdroje.
Pavel Kysilka
Zdroj: Hospodářské noviny, Leader’s Voice
Debatní snídaně s ministrem průmyslu a obchodu
Dne 24. června Komora připravila pro své členy další ze
série debatních setkání. Tentokrát se jednalo o setkání s Ing.
Janem Mládkem, CSc., ministrem průmyslu a obchodu ČR.
Pan ministr se zaměřil na čtyři témata, a to v první řadě na
export – především obnovení činností kanceláří CzechTrade
a jejich vyčlenění ze systému MPO, nadále by však setrvávaly
pod patronací ministerstva průmyslu a obchodu (MPO),
zefektivnění sítě zahraničních zastoupení MPO a optimalizace
spolupráce mezi MPO a MZV (ministerstvem zahraničních
věcí).
Dalším tématem pak byla energetika, a to konkrétně
jaderná energetika, nutná racionalizace povinného využití
obnovitelných zdrojů a problematika zatěžování přenosové
soustavy z energetické sítě Německa. Pro komoru bylo
taktéž zajímavé téma evropských fondů a optimalizace jejich
využívání pro efektivní české projekty, zejména v oblasti R&D
center - velké množství, nízká efektivita využití investovaných
prostředků. A posledním tématem pak byla obchodní
spolupráce s Izraelem.
Po představení těchto témat následovala diskuse se členy
Komory. Michal Zahradníček, předseda dozorčí rady
PrimeCell Therapeutics a.s., se tematicky zaměřil na rozvoj
a podporu vědy a výzkumu v oblasti inovací ve zdravotnictví.
Centra excelence a optimální využití potenciálu finančních
prostředků byla tématem, kterému se věnoval senátor Petr
Bratský. Neposlední téma, které otevřel Tomáš Pojar, bývalý
velvyslanec v Izraeli a současný prorektor CEVRO Institute, se
týkalo podpory startupů skrze kapitálové fondy.
Vzhledem k bohatému seznamu témat, kterým by se členové
Komory chtěli věnovat, vybídl vicepresident ČISOK Jiří
Maceška k dalšímu setkání, které by se mohlo uskutečnit
v první polovině roku 2015. red
Osobnosti
-5-
Štafetu na telavivské ambasádě přebírá Ivo Schwarz
Podzimní Tel Aviv uvítá nového velvyslance
České republiky, kterým byl jmenován brigádní generál Ing. Ivo
Schwarz (nar. 1964).
Absolvent
ekonomiky a řízení výroby
na strojní fakultě plzeňské Vysoké školy
strojní a elektrotechnické
(1982-1986)
se po roce 1989 stal
důstojníkem policejního sboru a vykonával různé funkce v rámci Služby cizinecké
a pohraniční policie v Plzni (1991-1999). V letech 1993-1997
vystudoval obor Bezpečnostní služby na Policejní akademii. V roce 1999 nastoupil do Úřadu pro zahraniční styky a informace, kde působil nejprve jako ředitel odboru
zahraničních styků, od roku 2003 byl náměstkem ředitele
úřadu a bezpečnostním ředitelem, 1. června 2007 pak byl
jmenován ředitelem Úřadu (v této funkci působil až do 30.
června 2014, kdy odstoupil).
Ivo Schwarz se významným způsobem podílel na projektu
zveřejnění řady případů totalitních komunistických tajných služeb, zejména v rámci projektu veřejně přístupné,
takzvané virtuální i-badatelny. Dne 28. října 2013 jej prezident Miloš Zeman slavnostně jmenoval brigádním generálem.
Ivo Schwarz je ženatý, má dvě děti, hovoří anglicky, rusky
a německy.
Česko-izraelská obchodní spolupráce
v kontextu regionálních změn
Dne 9. června se
uskutečnil kulatý stůl
s Branislavem Gálem,
novým
vedoucím
ekonomického úseku na
velvyslanectví ČR v Tel
Avivu. Zajímavý vhled
do základních parametrů
izraelské
ekonomiky
a čísel ohledně vzájemné
obchodní
výměny
doprovodila živá diskuse
se zúčastněnými zástupci
členů Komory.
Izraelská ekonomika roste, ne takovou měrou, jako v letech 2010 a 2011,
ale kontinuální vzestupnou tendenci si udržuje jak celkové HDP Státu
Izrael, tak jeho přepočet na obyvatele, zároveň klesá nezaměstnanost.
Také trend v držení zahraničních aktiv investory z Izraele je rostoucí.
Jediný opravdu výrazný pokles zaznamenává hrubý zahraniční dluh
izraelské vlády, který spadl na polovinu a blíží se k 30 %.
Obrat obchodní výměny ČR a Izraele se za posledních 10 let
ztrojnásobil, akceleroval tok z ČR do Izraele, a to šestinásobně
a překročil 12 miliard Kč, dovoz z Izraele se zvýšil téměř dvojnásobně
a celkově jde o obrat za více jak 16 miliard Kč.
v posledních letech do ČR každoročně jezdí na 80 tisíc izraelských
návštěvníků. Na celkovém počtů návštěvníků Izraele se ČR podílí
z 0,6 %, v prvním čtvrtletí 2014 navštívilo Izrael 4 400 turistů z ČR
(meziročně + 8 %).
Jak ČR, tak i Izrael staví na exportně zaměřené ekonomice, což
by mohl být ještě ve větší míře ekonomicky zúročeno například
v propojení začínajících českých firem s izraelským investičním
kapitálem. Zatím spíše nevyužitý potenciál identifikujeme
v uzavírání strategických partnerství za účelem podnikání ve
třetích zemích, a to zejména těch, kde jsou české subjekty pevně
etablovány, a na jejichž trhy nemají izraelské firmy jednoduchý
přístup.
Eran Yuvan - nový
vedoucí diplomatické
mise v Praze
V průběhu roku 2014 došlo k několika změnám jak v diplomatickém zastoupení Státu Izrael v České republice, tak co se
týče zastoupení České republiky v Tel Avivu. Shahara Shelefa
na izraelské ambasádě vystřídal v červnu na pozici vedoucího
diplomatického mise Eran S. Yuvan.
Liberální tržně-ekonomické prostředí, stabilní bankovní systém,
lidský kapitál, kvalitní dopravní, energetická a telekomunikační
infrastruktura, resp. geografické umístnění ve středu Evropy předurčují
ČR, aby se pro Izraelce stala regionálním obchodním a investičním
hubem. Od izraelských firem bychom se na druhou stranu mohli
a měli učit využívat kyberprostoru k realizaci inovativních projektů či
schopnosti zaujmout zahraniční investory. red
Kontakty::
email: [email protected] | URL: www.mzv.cz/telaviv
Obchodní a ekonomická spolupráce má následující parametry:
 Česká republika nepatří mezi největší obchodní partnery Izraele,
v obchodu však výrazně převyšuje své sousedy Polsko, Rakousko,
Maďarsko i Slovensko.
 Vzájemná obchodní výměna zaznamenala v prvních čtyřech
měsících letošního roku výrazné oživení (+ 29 %).
 Izrael patří mezi nejdůležitější obchodní relace České republiky
(v roce 2013 se jednalo o 6. nejvýznamnější mimoevropský
exportní trh, a to i přes 16% meziroční pokles).
Mezi nejvýznamnější zbožové skupiny vývozu z ČR do Izraele patří
absolutně silniční vozidla (nárůst objemu o 102 %), v růstu výměny
elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (o 43 %) a strojní zařízení
pro určitá odvětví průmyslu (o 35 %). Opačnému směru výměny
vévodí v nárůstu objemu organické chemikálie, průmyslové stroje
a zařízení, výpočetní technika, telekomunikační zařízení a léčiva
a farmaceutické výrobky, absolutně pak farmaceutické, chemické
a kovové výrobky, ale také ovoce a zelenina.
Významnou složkou vzájemnosti je v oblasti cestovního ruchu
a dopravy. ČR je mezi izraelskou klientelou oblíbenou destinací,
Eran studoval v USA mezinárodní obchod a poté na telavivské
univerzitě veřejnou politiku. Po osmi letech v armádní službě
absolvoval kadetský výcvik, po kterém byl vyslán na pozici vedoucího mise nejdříve do Ázerbájdžánu, poté do Jižní Koreje.
Poslední čtyři roky, až do svého nástupu na ambasádu, působil
v Izraeli jako náměstek ředitele Arms Control Policy Department, Division for Strategic Affairs, na Ministerstvu zahraničních věcí Státu Izrael. red
Dny Jeruzaléma
-6-
Dny Jeruzaléma podruhé
Ve dnech 18. až 21. června se na pražské Náplavce konal již druhý ročník
festivalu Dny Jeruzaléma v Praze, jehož partnerem byla I tento rok Českoizraelská smíšená obchodní komora. Na slavnostním zahájení festivalu,
které se konalo na Lodi Tajemství u pražské Náplavky, jsme měli možnost
zahlédnout výběr z představení jeruzalémských umělců, kteří na festivalu
tento rok vystupovali.
Jaký byl druhý ročník a co nás čeká příští rok, se dozvíte v rozhovoru
s Marinou Šternovou, programovou ředitelkou Festivalu Dny Jeruzaléma
v Praze a Days of Prague v Jeruzalémě a s Francoise Cafri, ředitelkou pro
mezinárodní vztahy radnice hlavního města Jeruzalém. red
Marina Šternová: Příští rok bude i Praha v Jeruzalémě
Rozhovor s Marinou Šternovou, programovou ředitelkou
festivalu Dny Jeruzaléma v Praze. Při studiu mezinárodních vztahů
a diplomacie pracovala jako tajemnice bývalého ministra zahraničí
Jiřího Dienstbiera, později nastoupila na ministerstvo zahraničí,
kde se v rámci českého předsednictví EU věnovala bezpečnostním
otázkám. Po studiu na diplomatické akademii byla její první misí
Izrael, kde byla skoro pět let na pozici kulturní a tiskové atašé.
Mezi nejvýznamnější projekty, které v Izraeli připravovala, patří
i festival Dny Jeruzaléma v Praze a Dny Prahy v Jeruzalémě.
V Izraeli jste žila skoro 5 let a máte k ní úzký vztah i z Vašich
studijních let před diplomatickou misí, máte tak možnost
vidět jak rozdíly, tak podobnosti mezi Českou republikou
a Izraelem. Jaký je rozdíl mezi českou a izraelskou uměleckou
scénou?
To je velmi široká otázka. Když to vezmu z mé perspektivy
jako člověka pohybujícího se v kulturní diplomacii a organizaci
kulturních projektů, řekla bych, že izraelští umělci jsou daleko
čipernější. Jde o to, že mají řekněme ambicióznější cíle – jsou
například daleko aktivnější ve vyhledávání příležitostí představit
své umění, snaží se dostat na zahraniční festivaly, sjednávají si
nové kontakty, apod. Jenom se podívejte, kolik izraelských umělců
přijíždí každoročně do České republiky; a určitě to není pouze
tím, že Izrael významně investuje do kulturní diplomacie. Je to
především o vůli a osobních cílech.
Podle jakého klíče vybíráte umělce, které přivezete
do Prahy na Dny Jeruzaléma?
Snažíme se vybírat taková představení, která budou mít
šanci české publikum oslovit. V Praze se konají paralelně
desítky kulturních akcí každý den. Konkurence je tedy velká
a pražský divák je náročný na kvalitu. Proto poctivě vybíráme
tak, aby se jednalo skutečně o něco „ojedinělého“. Rovněž se
zaměřujeme na umělecké žánry, ve kterých Izraelci vynikají,
a to například moderní tanec. V něm patří Izrael ke světovým
špičkám a Dny Jeruzaléma by byly bez tanečních představení
neúplné. To nás přivedlo i ke spolupráci s festivalem Tanec Praha.
Proč jste si vybrala právě Jeruzalém a jeruzalémské umělce?
Co je na jeruzalémské umělecké scéně specifického?
Jeruzalém a Praha jsou partnerská města a na základě této
dlouhodobé spolupráce vznikla právě i inciativa recipročně
laděného festivalu Dny Prahy v Jeruzalémě a Dny Jeruzaléma
v Praze, kterou nastartoval náš bývalý velvyslanec v Izraeli
Tomáš Pojar. Jeruzalémská kulturní scéna je velmi specifická,
což vyplývá právě z charakteru města. Jeruzalém je společensky
velmi nesourodé město, míchá se zde spousta evropských
a orientálních kulturních vlivů a výsledkem je unikátní umělecká
scéna. V posledních letech, především z iniciativy starosty Nira
Barkata, se začalo v Jeruzalémě investovat do lokálních kulturních
projektů a současného umění. Mladí umělci, kteří vystudují
jeruzalémské umělecké školy, mají šanci dostat různé granty nebo
jim jsou vytvářeny příležitosti, aby zůstali a tvořili v Jeruzalémě.
V Jeruzalémě existuje například umělecký inkubátor New Spirit,
se kterým v rámci projektu Dny Jeruzaléma spolupracujeme,
který se svými aktivitami zaměřuje právě na to, jak udržet umělce
a kreativce v Jeruzalémě. A městu se taková strategie rozhodně
vyplácí z hlediska turismu či ekonomiky. Jeruzalém, který je
zatížený komplikovanou historií a náboženskými konflikty se tak
otevírá světu jako moderní město, kde působí řada zajímavých
tvůrců s originálním pohledem na svět. Konají se zde mezinárodní
festivaly zaměřené na současné umění; vynikajícím kulturním
projektem je například Jerusalem Season of Culture.
Co plánujete pro diváky připravit příští rok?
Příští ročník se bude konat s největší pravděpodobností recipročně
v Jeruzalémě, tedy jako Dny Prahy v Jeruzalémě. Pak budou opět
následovat Dny Jeruzaléma v Praze. Nicméně novinkou je rozšíření
festivalu do dalších měst. Příští rok totiž přivezeme ochutnávku
jeruzalémské kultury do Plzně, která bude evropským hlavním
městem kultury pro rok 2015. A s ohledem na zájem, který
tento ročník ukázal, se pokusíme program festivalu rozšířit,
především o gastronomickou část.
Plánujete ještě nějaké další kulturní projekty kromě Dnů
Jeruzaléma?
Ano, společně s Jitkou Jurkovou, vedoucí kulturního
úseku Velvyslanectví Státu Izrael v Praze, připravujeme hned
několik projektů. V první řadě se jedná o pražské turné
známého izraelského sboru The Gary Bertini Israeli Choir, který
například úzce spolupracuje s Izraelskou filharmonií. V hlavním
městě vystoupí hned třikrát, 11. října ve Španělské synagoze,
12. října v sále Pražské konzervatoře a 14. října v Českém muzeu
hudby.
V listopadu pak pro milovníky ska a reggae organizujeme
společné
mezinárodní
turné
českých,
slovenských
a izraelských kapel. Výstupem bude i společný hebrejskočesko-slovenský singl.
Ráda bych rovněž upozornila na prosincové číslo revue Prostor,
které bude věnované paradoxům a kontrastům současného
Izraele. Šéfredaktor revue Prostor, Milan Hanuš, mě po mém
příjezdu z Izraele oslovil s nabídkou spolupráce a společně
již několik měsíců pracujeme na tomto poměrně obsáhlém
čísle. Můžu slíbit řadu vynikajících polemických článků od
významných autorů, například od velvyslance Tomáše Pojara, analytičky Ireny Kalhousové, manažerky bezpečnostního
a krizového centra Evropského židovského kongresu Gabriely
Jiráskové, či blízkovýchodního korespondenta ČT Jakuba
Szantó. Cílem je podat obraz Izraele „zevnitř“, očima, srdcem
a myslí těch, kteří v této zemi paradoxů a kontrastů žijí nebo
ji důvěrně znají. Oslovili jsme proto i izraelské autory (Shlomo
Avineri), spisovatele (Etgar Keret, A.B. Jehoshua), publicisty
i novináře a také psychology, filmaře, básníky. Pro členy Komory
bude jistě zajímavý rozhovor s autorem knihy Start-up Nation
Saulem Singerem, který laskavě zprostředkoval pan Ing. Roman
Lesný, MBA.
Francoise Cafri: Dny Jeruzaléma jsou úžasný kolos
Francoise působí již řadu let ve funkci ředitelky pro mezinárodní vztahy radnice hlavního města Jeruzalém. Její agenda
se vztahuje především na navazování zahraničních kontaktů
a organizaci mezinárodních výměn v oblasti kultury či mládeže. Jedním z nejdůležitějších projektů, o něž se Francoise ve vztahu k České
republice zasadila, je kontinuita recipročního festivalu mezi Prahou
a Jeruzalémem známým pod názvy Dny Jeruzaléma v Praze a Dny
Prahy v Jeruzalémě. Úzce spolupracuje s jeruzalémským uměleckým
inkubátorem New Spirit, jehož hlavní náplní je motivovat začínající
a talentované umělce k tvůrčímu působení ve městě Jeruzalém.
s jeruzalémskými DJ’s, které se konaly na plující Lodi Tajemství bratří
Formanů, kde samotná plavba vytvořila nádhernou atmosféru.
Dny Jeruzaléma v Praze jsou úžasným kolosem plným
talentovaných a kreativních mladých jeruzalémských umělců
z oblasti tance, hudby, filmu, videa a kulinářství. Celkový dojem,
který jsme z festivalu měli, byl velký zájem místních návštěvníků
a turistů, kteří se na vystoupení přišli podívat.
Co plánujete na příští ročník festivalu?
Příští ročník se bude konat jak v Praze, ale i v Plzni, jelikož právě Plzeň
byla vybrána jako Evropské město kultury 2015. Koncept festivalu
bude pravděpodobně podobný tomuto ročníku. Samozřejmě
plánujeme jak novinky, tak zachování původního konceptu.
Jak hodnotíte druhý ročník festival Dny Jeruzaléma v Praze?
Který z umělců podle Vás nejvíce zaujal české publikum?
Dny Jeruzaléma v Praze se konaly poprvé v červnu 2013. Byl velmi
úspěšný festival, který dal českému publiku možnost zahlédnout
jeruzalémskou kulturu. Následně na tento úspěch bylo rozhodnuto,
že se Dny Jeruzaléma stanou každoročně se opakující kulturní
událostí, která bude posilovat vazby mezi Jeruzalémem a Prahou.
Druhý ročník jsme se rozhodli uspořádat na atraktivním místě
v centru Prahy na Náplavce. Toto umístění umožnilo svou
dostupnost většímu a různorodějšímu publiku, aby ochutnalo
a nasálo jeruzalémskou kulturu. Návštěvníci si mohli užít opravdové
jeruzalémské pochoutky a ochutnat vína z jeruzalémských vinařství
zatímco mohli poslouchat přední jeruzalémské hudebníky a vychutnat
Jaký je Váš osobní vztah k Praze? Co se Vám na městě líbí?
Praha je jedním z nejkrásnějších měst ve světě s velkou škálou kulturních
událostí. Pokaždé, když sem přijedu, cítím se jako doma díky mnoha
přátelům, které jsem zde našla, ale také díky přátelské atmosféře města.
Židovské kulturní dědictví, které město konkrétně v židovské části
Prahy skýtá je tak všudypřítomné, což je pro mne jako pro Izraelku
zvláště fascinující a ještě více posiluje můj vztah k Praze.
si pravý jeruzalémský market. Mimo jiné se také konaly další doprovodné
program, předně slavnostní zahájení, které bylo sponzorováno
Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou, také večerní party
Rozhovory vedla Tereza Rajská,
Agenda & New Media Manager ČISOK
Dny Jeruzaléma
-7-
Naživo
-8-
Nadace Nadav partnerem výstavy Davida Rubingera
Nadav Foundation, partner letošní výstavy fotografií Davida
Rubingera, byla založena v roce 2003. Hlavním posláním nadace
je podpora a posílení židovské identity ve 21. století. Prvním
z úspěšných projektů se tak stala záchrana a znovuoživení
jednoho z nejdůležitějších izraelských muzeí – Beit
Hatfutsot (dříve známé jako Muzeum diaspory).
Prostřednictvím
řady
grantů
podporuje
nadace
v celosvětovém měřítku zejména projekty, které rozvíjejí
povědomí o bohaté kultuře, náboženství a historickém
odkazu židovské entity. Zásadní roli hraje rovněž práce
s mládeží a dětmi. red
Více informací o nadaci a jejích projektech:
http://www.nadavfund.org.il/
David Rubinger představil
poprvé své fotografie v Praze
Dne 3. července proběhla na Staroměstské radnici vernisáž
výstavy fotografií Davida Rubingera: Izrael mým objektivem,
kterou s podporou nadace Nadav organizovala Česko-izraelská
smíšená obchodní komora a Velvyslanectví Státu Izrael v České
republice. Hosté měli možnost si v příjemné atmosféře popovídat
s autorem, ochutnat víno, které laskavě poskytlo Vinařství
Spielberg a výtečný catering TOP HOTELu Praha. Jednalo se
o první samostatnou výstavu fotografií Davida Rubingera v České
republice, kterou si za tři týdny v prostorách Staroměstské radnice
prohlédla více než tisícovka návštěvníků. red
David Rubinger: Izrael mým objektivem
za nejznámější – ale nejznámější se nestala mým přičiněním,
kdežto rozhodnutím veřejnosti, která ve snímku viděla to, co
vidět chtěla. Samozřejmě jsou fotky, které já osobně považuji
za více důležité nebo silnější než ty ostatní. Například jedna,
kde Anwar Sadat šeptá do ucha Menahemu Beginovi – dva
vůdci dvou národů, které proti sobě bojují, zachyceni v tak
intimním kontaktu, se zdá až neuvěřitelné.
Dělal jste portréty známých osobností a některé
z těchto fotografií je zachycují v jejich každodenním životě,
když třeba přebírají knihy, a to pouze v tričku a spodním
prádle. Většina osobností by si takto nenechala vstoupit do
svého osobního prostoru v takovémto rozměru. Jak se Vám
podařilo toho dosáhnout?
Můj fotoeditor v TIME mi jednou řekl základ všech fotografů:
„Fotografové, kteří umí fotit ostré fotky, ty já nepotřebuji, ty
nestojí ani za šesták. Potřebuji fotografy, kteří si umí navázat
to správné spojení se svým objektem.“
Vzal jsem si to k srdci. Lidé Vám musí uvěřit, že je vykreslíte
spravedlivě. Není potřeba se hodit za senzačními levnými
snímky. Musíte jim ukázat, že jste férový žurnalista a že je
nechcete pošpinit. Že jste jen veden touhou ukázat veřejnosti
co má právo vidět. To je rozdíl mezi žurnalistou a paparazzi.
Například vidět pozadí paní Merkelové nemá nic společného
s právem společnosti ji takto vidět.
David Rubinger se narodil ve Vídni v roce 1924, v průběhu
svého středoškolského studia se musel přestěhovat skrze
program Youth Aliyah do Palestiny, aby unikl nacistickému
režimu. V průběhu druhé světové války se přidal k Židovské
brigádě britské armády. Když byl na propustce ve Francii,
dostal od své přítelkyně svůj první fotoaparát. Po konci druhé
světové války se vrátil do Palestiny, kde si založil obchod.
V roce 1951 se začal fotit reportážní fotografii a v roce 1954 byl
požádán, aby nafotil fotostory pro Time-Life, kde nakonec zůstal
dalších 50 let. V roce 1997 obdržel jako první fotograf cenu
Israel Prize. Ve svých fotografiích zachycuje každodenní život,
válečné momenty a portréty známých osobností. Atmosféra
jeho záběrů jakoby vystupuje z fotografie a umožňuje divákovi
stát se součástí zachyceného okamžiku, vstoupit do něj.
Vaše fotografie mají úžasnou atmosféru, zachycují silné
momenty. Kterou z Vašich fotografií považujete za tu
nejsilnější, nejemotivnější?
Ve skutečnosti si neodvažuji některou z nich popsat jako
nejsilnější. Samozřejmě jsou zde ty lepší a ty méně dobré.
Fotografie zachycující tři parašutisty, kterou jsem vyfotil pár
chvil poté, co dobyli Západní zeď, je přirozeně považována
Výstava Felixe Lupy
Po dobu tří měsíců od 20. 6. do 7. 9. 2014 vystavovala Leica Galery
fotografie izraelského streetového fotografa Felixe Lupy, na níž
se Komora také podílela. Tato výstava byla první samostatnou
prezentací autora v rámci České republiky, jednalo se o výběr
fotografií z Tel Avivu, Kuby a Jižního Súdánu. Felix Lupa se zaměřuje
na sociální témata, každodenní život v konkrétní komunitě či
lokalitě. Dává divákovi možnost „vhlédnout“ do života tak, jak
vypadá v dané komunitě. S autorem se také můžete setkat v říjnu na
celodenním workshopu v rámci festivalu Fotosféra. red
Pane Rubingere, Izrael mým objektivem byla Vaší první
výstavou v České republice, ale v Praze jste byl již po
několikáté. Jaký je Váš vztah k Praze? Měl jste možnost
zachytit nějaké unikátní momentky?
Vždy jsem považoval Prahu za jedno z nekrásnějších míst
v Evropě. Ne moc velká, civilizovaná, mající přetrvávajícího
ducha pravé demokracie. Popravdě poslední baštou
demokracie než se povedlo Hitlerovi dobýt Evropu.
Rozhovor vedla Tereza Rajská,
Agenda & New Media Manager ČISOK
Naživo
David Rubinger:
Izrael mým objektivem
-9-
Naživo
-10-
Prahu rozezní izraelský Gary Bertini sbor
V polovině října do Prahy zavítá aktuálně nejznámější
izraelský sbor – The Gary Bertini Israeli Choir. V hlavním městě vystoupí hned třikrát, 11. října ve Španělské
synagoze, 12. října v sále Pražské konzervatoře a 14. října v Českém muzeu hudby. Vystoupení v sále Pražské
konzervatoře doprovodí Pražský komorní orchestr,
v muzeu hudby pak sbor vystoupí společně s Asamblea Mediterranea. Díky těmto exkluzivním hostům
tak budou moci diváci shlédnout vystoupení sboru ve
třech značně odlišných polohách.
Sbor The Gary Bertini Israeli Choir proslul mimo
jiné spoluprací s Izraelskou filharmonií a především
svou dramaturgickou rozmanitostí. Jeho repertoár představuje průřez od hudby renezanční
až po současnou, žánrově osciluje od klasické
a sakrální hudby až po world-music. Za svou
existenci sbor doprovázel například inscenace
oper Mozartových či Orffových a v nedávné
době absolvoval turné s proslulým římským orchestrem Nova Amadeus. Flexibilitu repertoáru The Gary Bertini Israeli Choir
potvrzuje i jejich pražské turné. Ve Španělské synagoze zazní spíše liturgické písně, v Sále Pražské
konzervatoře sbor představí společně s Pražským
komorním orchestrem
repertoár
zahrnující
Brahmse, Mendelssohna, Coplanda, Barbera
a novinku od skladatele Chaima Permonta,
který se inspiroval texty vytvořenými dětmi
vězněnými v koncentračním táboře Terezín.
Poslední koncert bude
věnovaný Ladinu, jemenským
tradičním
písním a klezmeru za
doprovodu
izraelské
formace Asamblea Mediterranea. red
DOX představí Izrael a Západní břeh očima 12 světových fotografů
Centrum současného umění DOX v říjnu představí světovou
premiéru mezinárodní putovní výstavy THIS PLACE, zahrnující
práce 12 předních fotografů a jejich pohled na Izrael – jeho
historii, geografii, jeho obyvatele, každodenní život a význam,
který tato země má pro zbytek světa. Mezi autory několika
stovek fotografií se představí světová jména jako je Frederic
Brenner, Josef Koudelka nebo Thomas Struth.
Centrum DOX k výstavě připravuje doprovodný program zahrnující panelové diskuze s umělci, fotografické workshopy, komentované prohlídky výstavou aj. V rámci projektu vyjde rovněž 13 knih,
mezi nimiž budou jak monografie jednotlivých vystavujících umělců, tak komplexní výstavní katalog. Výstava, která bude v Centru
DOX k vidění do března 2015, se poté představí v Tel Aviv Museum
of Art a v dalších galeriích na Floridě a v New Yorku. red
Centrum DOX:
THIS PLACE,
24. 10. 2014 - 2. 3. 2015
http://www.dox.cz/cs/vystavy/this-place
Světová premiéra
mezinárodní
putovní výstavy.
Izrael a Západní
břeh očima 12 předních
světových fotografů.
Výstava THIS PLACE
v Centru DOX: příležitost
pro jedinečný event
Frédéric
Brenner
Wendy
Ewald
Martin
Kollar
Josef
Koudelka
Jungjin
Lee
DOX nabízí jedinečné industriální
prostory k uspořádání
společenských akcí
Gilles
Peress
Fazal
Sheikh
•
•
•
•
•
Stephen
Shore
Rosalind
Solomon
Thomas
Struth
Jeff
Wall
Nick
Waplington
24 / 10
2014
setkání s obchodními partnery
komentované prohlídky výstav
firemní večírky
kreativní teambuildingy
konference
02 / 03
2015
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1 / Praha 7
www.dox.cz / [email protected] / 295 568 111
Naživo
-11-
Konference iCT Day 2014
Dne 10. června 2014 se v paláci Charitas v Praze na Karlově
náměstí konala pravidelná konference nakladatelství Sdělovací
technika iCT Day 2014, která se zabývala zabezpečením
kybernetického prostoru. Konference byla pořádána
ve spolupráci Českým institutem manažerů informační
bezpečnost (ČIMIB), Česko-izraelskou smíšenou obchodní
komorou, ICT unií, nezávislým sdružením Network Security
Monitoring Cluster a Českou asociací manažerů informačních
technologií (CACIO).
nutnost podílet se na společné odpovědnosti. Veřejný i privátní
sektor, neziskové organizace a každá úroveň státní správy při tom
hrají důležitou roli.
(Safetica Technologies) hovořil o plnění kybernetické vyhlášky
v praxi, Ing. Milan Šereda (iXperta) se podělil o zkušenosti
z nasazení a provozu systémů SIEM, Tomáš Mezník (FerretApps)
mluvil o monitorování z pohledu koncových uživatelů, Ing.
Mezi hlavní témata letošního ročníku patřilo: co přinese
zákon o kybernetické bezpečnosti, kybernetická bezpečnost
a standardy, ochrana sítí státní správy, kybernetická bezpečnost
a soukromí, zajištění bezpečnosti a odolnosti kybernetického
ekosystému, vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Na úvod všechny účastníky přivítal šéfredaktor časopisu
Sdělovací technika RNDr. Petr Beneš, který vyzdvihl nutnost
kybernetické bezpečnosti a současně jako zástupce Českoizraelské komory přidal pohled Izraele, který má ambice být
v této oblasti nejlepší na světě.
Lukáš Přibyl (AXENTA) se zabýval otázkou jak nalézt incident
v kupě logů, Ing. Aleš Špidla (ČIMIB) představil činnost expertní
skupiny Kvalifikace manažerů informační bezpečnosti a na
závěr Ing. Jan Hajný, Ph.D. (VUT Brno) seznámil s testováním
vůči útokům DDoS a představil výzkumné laboratoře SIX.
Vybudování důvěry a zajištění bezpečnosti při používání
informačních a komunikačních technologií (ICT) je jedním
z nejdůležitějších a nejsložitějších úkolů, před kterým dnes stojíme.
Náš každodenní život, ekonomická síla a národní bezpečnost jsou
závislé na stabilním, bezpečném a odolném kyberprostoru. Denně
využíváme a sami na web dáváme obrovské množství různých
informací, které kyberprostorem proudí, aniž bychom uvažovali
o tom, kdo všechno k nim má přístup a jakým způsobem se dají
využít nebo zneužít. Objem kybernetických útoků a narušení
kyberprostoru, které ohrožují citlivé osobní i obchodní informace,
neustále roste a škody na ekonomice se výrazně zvýšily. Jen pro
ilustraci: v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně vzrostl objem DDoS
útoků o 240 %! Boj proti kybernetickým hrozbám představuje
První blok zahájil Ing. Přemysl Pazderka (NCKB ČR) přednáškou
o návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, Mgr. Radek
Prokeš (NESS Technologies) seznámil s výsledky studie InFact
– Bezpečnost v České republice 2014, Ing. Aleš Špidla (ČIMIB)
ukázal možnosti aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti
do praxe a RNDr. Pavel Minařík, Ph.D. (NSMC) hovořil
o připravenosti na zákon o kybernetické bezpečnosti.
Na úvod druhého bloku seznámil Michal Prokop (CSIRT.CZ)
účastníky s bezpečnostními incidenty poslední doby, Ing.
Vladimír Rous (Thomayerova nemocnice Praha) představil
řešení kybernetické bezpečnosti ve velké nemocnici, Ing.
Marek Galo (Česká spořitelna) hovořil o tom, jak si stojíme
v boji proti hackerům na internetu, Ing. Jan Zdvořáček (ASKON
International) představil některá technická bezpečnostní
opatření a Milan Balážik (Corpus Solution) detailně rozebral,
jaké jsou moderní hrozby.
Závěrečný blok zahájil Ing. Vít Kančo (TR instruments)
přednáškou o tom, co je potřeba testovat, Pavel Krátký
Konferenci navštívilo přes 100 účastníků z řad odborné i laické
veřejnosti. Hlavním partnerem konference byla společnost NESS
Technologies, partnery společnosti ASKON International, TR
instruments, Corpus Solution, iXperta, Safetica Technologies,
AXENTA a FerretApps. Mediálními partnery byly servery ICT
Security, [email protected], OnBusiness, BusinessIT, diit.cz, CDR a portály
GOV DAILY a BusinessInfo.cz.
Přednášky z konference ke stažení:
http://www.stech.cz/konference/archiv/prednasky-zkonferenci-sdelovaci-techniky-2014/ict-day-2014.aspx
Zdroj: http://www.stech.cz
Kulatý stůl na téma Aktuální situace v Izraeli
Dne 14. srpna 2014 uspořádala Komora další z řady kulatých
stolů, tentokrát na téma Aktuální situace v Izraeli. Pozvání
do diskuse přijali J. E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael
v České republice, J. E. Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec České
republiky v Izraeli a současný prorektor CEVRO Institute,
a Irena Kalhousová, MA. M.Phil., analytička izraelského
Institutu pro národní bezpečnost. Po úvodu, v kterém hosté
diskuse představili přítomným aktuální situaci v Izraeli a jeho
pozici na Blízkém východě, následovala živá diskuse s členy
Komory. red
S úctou
Odešla Hana Orgoníková
S hlubokým zármutkem jsme
přijali zprávu, že nás 5. června tohoto roku po těžkém
boji s vážnou nemocí opustila dlouholetá členka Komory
a poslankyně Parlamentu
České republiky paní Hana
Orgoníková. Tato mimořádně
úspěšná česká politička hrála
v kontextu česko-izraelských
vztahů významnou roli nejen
ve funkci předsedkyně Skupiny přátel Izraele na platformě
Poslanecké sněmovny.
Hana Orgoníková se narodila 8. prosince 1946 v Přibyslavi
a vystudovala obor pozemní stavby na Stavební fakultě ČVUT. Po
roce 1989 vstoupila do aktivní politiky, nejprve v Československé
straně socialistické, v roce 1994 se stala členkou ČSSD. V letech
1993 až 2013 byla členkou Poslanecké sněmovny, a patřila tak
k historicky nejdéle působícím poslancům v dějinách České
republiky. Působila také v zastupitelstvu Hradce Králové. Členkou
Komory byla od února 2008.
-12-
Osobní vzpomínky a vzkazy
Hana Orgoníková byla neobyčejná žena a politička. Svému
povolání se věnovala hlavou i srdcem, byla vždy otevřená jakékoliv
smysluplné a přínosné debatě či nápadu. Do všeho, co dělala, dávala
neuvěřitelnou míru empatie, energie, lidskosti a uvěřitelnosti.
Hana Orgoníková bude nám všem citelně chybět, nejen ve vrcholné
politice a nejen v Komoře. Moje vzpomínka na ni bude hřejivá,
protože tak vždy působila. Díky za všechno.
Pavel Smutný
president ČISOK
Milá Hanko,
poznali jsme se v polovině 90. let a za celou dobu si nepamatuji, že
bychom se jedinkrát na sebe neusmáli. Proč taky, když jsme si vždy
splnili, co jsme si slíbili, když jsme si vždy slíbili jen možné.
Vzpomínám na všechny naše společné aktivity, na sázení stromečků
v Českém lese v Negevské poušti, na úžasnou mezinárodní soutěž ZLATÝ
DECIBEL, kterou jsme v letech 2006 - 2012 uspořádali v Poslanecké
sněmovně PČR, na přípravě zatím největšího projektu Národní hlukové
observatoře ČR pro města celého světa BETTER CITIES FOR BETTER
LIFE, ve kterém motivujeme starosty ke sdílení úspěšných řešení
ekologických otázek.
Hanko, mávám Ti nahoru na obláčky, na nichž se vznášíš, stejně jako
tomu bylo, když jsme se šli vykoupat do Mrtvého moře.
Hana Orgoníková byla člověk, kterého jsem se bál o cokoliv požádat.
Proč? Vždycky se do vyřizování mé žádosti vrhla s takovou vervou,
až jsem se bál, že jí energie bude muset někde chybět. Kvůli mně.
Ale nechyběla. A tak jsem občas s velkým respektem a obavou
o nějakou laskavost či radu žádal.
Když jsem žádal naposledy, říkala mi v žertu: Pořiďte si volební
průkaz a přijeďte volit k nám. Nevěděl jsem, že žádám naposledy.
Dávám tedy svůj hlas alespoň teď. S poděkováním za vše.
Pavel Košek
tiskový tajemník ČISOK
S Hanou Orgoníkovou jsme se znaly spoustu let, scházely jsme
se spolu několikrát při různých příležitostech a na různých
místech. V rámci spolupráce Hanky s KKL-JNF jsme třeba jeli
sázet stromky do Izraele. Vždy nám byla ochotna s čímkoli
pomoci, intenzivně se zajímala o naši činnost a také nás vždy
propagovala na půdě Parlamentu ČR.
Zoša Vyoralová
Ředitelka Jewish Agency v Praze
Ivo Vaněk
Tvůj přítel a kolega
Opustil nás
architekt Petr Bílek
Dne 18. června nás k našemu
velkému
zármutku
opustil další významný
člen Komory, architekt
světového formátu Petr F.
Bílek. Petr Bílek se narodil
27. června 1946.
Po
ukončení
studia
architektury na ČVUT se
v letech 1977 – 83 v úloze
vedoucího
projektanta
podílel například na vzniku
Nové scény Národního
divadla. V roce 1984 pak Petr Bílek emigroval do USA, kde v roce
1987 založil vlastní ateliér Bílek Associates v Sacramentu a v roce
1993 jeho pobočku v Praze. Byl dlouholetým členem České komory
architektů, v letech 1999 a 2000 dokonce jejím předsedou, aktivně
působil rovněž v organizaci American Institute of Architects.
Své bohaté zahraniční zkušenosti uplatnil nejen ve své
architektonické tvorbě, ale rovněž na poli navazování mezinárodní
spolupráce. V roce 2001 byl jedním z iniciátorů Protokolu o výkonu
profesní praxe v hostitelské zemi, který uzavřela ČKA a profesní
organizace amerických architektů National Council of Architectural
Registration Boards. Dokument v zásadě otevřel cestu českých
architektů na americký trh a zavedl spolupráci českých a amerických
architektů. Petr Bílek byl členem Komory od roku 2001.
Osobní vzpomínky a vzkazy
Byl jsem požádán, abych vzpomenul našeho vzácného člena,
skvělého odborníka a dobrého člověka, pana architekta Petra F.
Bílka, který nás letos v červnu opustil. Pocit smutku z jeho odchodu
je ve mně stále ještě příliš živý, přesto bych rád při vzpomínce na
něj vyzdvihnul jeho optimismus a pevné odhodlání, vlastnosti,
které ho celým životem provázely.
Pana architekta Bílka jsem poznal jako vynikajícího odborníka,
vášnivě zaujatého svou prací a stranícího vždy nejvyšší kvalitě
a poctivosti, vlastnostem, které vyžadoval od jiných a především
se jimi sám řídil. Setkával jsem se s ním při řešení problému
územního plánování a památkové ochrany v hlavním městě
Praze. Jako několikaletý předseda Komory architektů prosadil
přijetí Komory do významných evropských a amerických instituci.
Při jeho působení mu nesporně pomáhala autorita a zkušenost
respektovaného architekta, který se dokázal prosadit na náročném
trhu v USA.
Zcela mimořádný vztah projevoval architekt Petr F. Bílek k Izraeli
a k odkazu židovské kultury v českém a evropském kontextu.
Tento zájem jej také přivedl do řad Česko - izraelské obchodní
komory, kde byl váženým členem, uznávaným pro svou moudrost,
vtip a eleganci. Pan architekt Bílek po sobě zanechává hlubokou
stopu nejen svými projekty a tvůrci práci, ale též v srdcích a ve
vzpomínkách těch, kteří se s ním setkali. Budeme vzpomínat!
Jaroslav Javornický
Místopředseda Revizní komise ČISOK
Jednatel PROFIL SERVIS spol. s r.o.
Vždy usměvavý a noblesně přímý kolega, vždy s uvázaným
motýlkem, aby nebylo pochyb o jeho profesi, že je pan architekt.
Vázalo nás zvláštní přátelství, když Petr v roce 1985 emigroval přes
Španělsko do USA, já jsem získal v atelieru Karla Pragera jeho židli
a nejenom židli, ale celé jeho pracovní místo, včetně originálních
kusů balustrády historické budovy Národního divadla, která
používal jako těžítka na pauzovací papír. Věděli jsme na tu dálku
o sobě, ale nevěděli jsme, jak ten druhý vypadá, ačkoli všichni naši
společní známí si mysleli, že se známe. Když se Petr vrátil do Čech,
tak jsme si při jedné akci na Pražském hradě oboustranně řekali:
„Aha, to jseš ty.“
Petr měl obrovský profesionální nadhled, vedl několik let
Českou komoru architektů ČKA a pracoval v Professional
Practise Commission mezinárodního Svazu architektů UIA. Na
kongruse v Pekingu v roce 1999 se osobně zasloužil o schválení
tzv. „Accordu“, dokumentu, který stanovuje pravidla profesního
chování architektů na celém světě.
Bohužel Petr zůstává mnohými českými kolegy dodnes
nepochopen, stejně tak naše profesní organizace nedoceňuje co
všechno pro naši profesi a Českou republiku Petr na mezinárodním
poli vykonal.
Oleg Haman
Partner ve společnosti CASUA spol. s r.o.
Člen Equator European Architects
Zakládající člen Czech Green Building Council
Česko-izraelská smíšená obchodní komora,
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, tel.: 224 032 161 • www.cisok.cz • @ [email protected] CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora
@C_I_S_O_K
Redakční rada: Pavel Košek - předseda, RNDr. Petr Beneš - místopředseda, Mgr. Šárka Stegbauerová - výkonná redaktorka. Redakce: Tereza Rajská - editorka a obrazová redaktorka
DTP a výroba: LabelUp. Vydáno: 1. září 2014
Download

Bulletin ČISOK 2014/3 - Česko-izraelská smíšená obchodní komora