ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ PŘÍPRAVNÉ SKUPINY NEK 2015
Místo konání: Biskupství Hradec Králové, Velké nám. 35, středa 29. 10. 2014 v 10.00 hod.
Přítomni:
Mons. Jan Vokál, P. Jan Linhart (HK), P. Pavel Dokládal (HK), P. Roman Kubín (B),
P. Miloš Mičánek (B), P. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek O.Praem. (ČB),
P. Martin Davídek (Lt), Jakub Myšička (Lt), P. Vlastimil Kročil (ČB), P. Petr Bulvas (Ol)
P. Krzysztof Dedek (Plz), P. Vít Zatloukal (Ov), P. Marcin Stanislaw Kieras (Ov),
Omluven:
P. Michal Němeček (Ph)
Úvodní slovo biskupa delegáta Mons. Jana Vokála. Seznámení s průběhem Plenárního zasedání Papežské
komise pro MEK v Římě v září 2014, připomenutí stanov MEK.
Výsledky a závěry jednání PZ ČBK k NEK 2015 předkládal P. Dokládal dne 14.10.2014, ve Špindlerově
Mlýně. PZ ČBK schválilo mimořádnou národní sbírku 7.6.2015 na NEK, dále celkový rozpočet, a Zelný trh
v Brně jako místo konání vrcholné slavnostní Mše svaté (17. 10. 2015).
Dále:
1. Byly probrány body zápisu z posledního zasedání 11. 8. 2014 v Brně
2. Schválen materiál zaslaný P. Němečkem - Texty pro Boží Tělo s tím, že bude zveřejněn na webu
NEK i s texty vydanými v roce 2000 (k dispozici též na www.pastorace.cz) pro použití ke slavení
Božího Těla v červnu 2015. Budou součástí Act Curiae všech diecézí v květnu 2015 s připomenutím
národní sbírky 7. 6. 2015.
3. Mons. Jan Vokál se účastní v dubnu 2015 mimořádného plenárního zasedání PK MEK v Cebu na
Filipínách.
4. Mons. Vokál povede skupinu poutníků z ČR na 51. MEK v Cebu (Filipíny), ve dnech 24.1. 31.1.2016. Je třeba uvažovat o možných účastnících.
5. Na konferenci NEK v Brně (15.-17. 10. 2015) může každá diecéze vyslat max. 20 osob. Doporučuje
se, aby v každé diecézi diecézní přípravná skupina zajišťovala program NEK 2015 na diecézní
úrovni. Podněty z diecézí bude možné zveřejňovat na webu www.nek2015.cz (zasílat kontaktní
osobě: Mgr. Lukáš Peška, tel. 495 063 422, mob. 603 888 281, email: [email protected] )
6. PR NEK 2015 je pověřen královéhradecký tiskový mluvčí Mgr. Lukáš Peška
ÚKOLY:
a) P. Roman Kubín v těchto dnech bez prodlení distribuuje do všech diecézí brožury NEK 2015;
b) každý ze členů přípravného výboru může nejpozději do 20.11. zaslat návrh modlitby za NEK
2015 a současně počet kusů, které požaduje pro celou diecézi, kterou zastupuje;
c) generální vikář Mons. Josef Socha bude požádán, aby s odborníky, např. s Prof. Pololáníkem
připravil „znělku“ NEK 2015;
d) grafiku a tisk kartičky (obrázku) s modlitbou zajistí sekretariát biskupa Jana Vokála, předloží
k posouzení členům ČBK a přípravného výboru NEK.
e) Mons. Jan Vokál připraví dopis ČBK Svatému otci s prosbou o vyslání zástupce na NEK 2015
v Brně.
Další řádné zasedání přípravné skupiny NEK: čtvrtek 8. ledna 2015 v 10.00 hod. v Brně na Petrově
Zapsala: Hana Frančáková
Download

Připojujeme zápis ze zasedání Přípravné skupiny NEK ze dne 29