Nemocniční listy
ČTVRTLETNÍK NEMOCNICE V SEMILECH / ZDARMA / ROČNÍK I. / ČÍSLO 2 / ŘÍJEN 2013
Nemocnice vybuduje vlastní
lékárnu a 24 hodinovou recepci
(red) Dlouhá léta museli pacienti Nemocnice v Semilech zajíždět pro předepsané medikamenty do jedné ze dvou lékáren, které odnepaměti fungují v centru města. Pro mnohé
z nich to bylo velmi komplikované, zvlášť v případě, kdy dojížděli do některé z ambulancí z okolních obcí. Zažitá praxe se ale naštěstí v závěru letošního roku změní. Nemocnice
v Semilech v současnosti zahájila práce na vybudování lékárny spolu s 24 hodinovou recepcí přímo v areálu nemocnice. Co si od tohoto kroku nemocnice slibuje, jsme se zeptali
přímo ředitelky nemocnice Ing. Aleny Kuželové.
Vizualizace nemocniční lékárny
a čtyřiadvacetihodinové recepce
■ V areálu nemocnice zanedlouho vyroste zbrusu nová lékárna. Kde bude umístěna a co to pacientům, potažmo nemocnici
samé dle Vašeho názoru přinese?
Lékárnu s recepcí budujeme v prostorách
přízemí budovy ředitelství u vrátnice. Naším
cílem je zřízení lékárny, která bude dodávat
veškeré léčivé přípravky a vybraný zdravotnický materiál za výhodné ceny do nemocnice
pro potřebu pacientů na lůžkách i k ošetření
pacientů v ambulancích. Chceme nabízet pacientům služby lékárny jako chybějící doprovodnou službu vedoucí k ucelenosti poskytované zdravotní péče v NsP. Zřízením lékárny
navíc získáme zdroj příjmů, jež můžeme použít
k dalšímu rozvoji nemocnice. Dále počítáme
s úzkou spoluprací lékárníků a lékařů v oblasti
nových léčiv na trhu a jejich účinků.
■ Zmiňovala jste, že by se lékárna mohla stát zdrojem příjmů nemocnice. Máte
s takto získanými prostředky nějaké další
plány?
Takto získané finance použijeme k splacení úvěru na výstavbu lékárny, její další rozvoj
a rozvoj celého zdravotnického zařízení.
■ Vybudování lékárny jistě není levná
záležitost – jak vysoké jsou předpokládané
náklady a máte už zajištěné personální obsazení provozu?
NEMOCNIČNÍ LISTY 2/2013
Objekt, kde lékárna vyroste, je majetkem
nemocnice (zřizovatele), na jeho přestavbu je
dle rozpočtu zapotřebí 4,5 mil. Kč. Co se týká
personálního zajištění, počítáme s šesti kmenovými zaměstnanci včetně třech lékárníků.
Obsazení těchto míst máme zajištěno.
DNES MÁ SLOVO ...
MUDr. Věra Sedláčková
Vážení
čtenáři,
v říjnovém vydání
Nemocničních listů
bychom Vám opět
rádi nabídli informace a novinky z Nemocnice v Semilech.
Dočtete se o připravované lékárně
s recepcí v areálu
naší nemocnice a seznámíme Vás s novými lékaři, kteří se
od nynějška budou spolu s těmi, které již dobře
znáte, starat o Vaše zdraví. Poradíme Vám, jak
začít zdravěji žít s naším novým programem
Hubnutí pod lékařským dohledem, vysvětlíme,
že inkontinence nemusí znamenat konec společenského života a přineseme i naději rodičům
dětí, které mají problémy s výslovností. O tom,
že semilská nemocnice nyní nově nabízí šetrnější operativu tříselné kýly, která pacientům
umožní rychlejší návrat do zaměstnání, budete moci číst na 2. straně. Na stejné straně Vám
přinášíme informaci o získání akreditačního
certifikátu kvality SAK.
Věříme, že i druhé vydání Listů přinese svým
čtenářům poutavé čtení, v němž nebudou chybět informace a novinky z jejich nemocnice.
MUDr. Věra Sedláčková,
náměstek léčebně preventivní péče
Vítáme nové lékaře v nemocnici
Vážení čtenáři, dovolte nám na tomto místě jmenovitě představit lékaře, kteří v poslední
době posílili lékařské týmy naší nemocnice a s nimiž se budete v budoucnu setkávat v ambulancích či na jednotlivých odděleních.
Na chirurgické oddělení v září nastoupil
MUDr. Aleš Zahrádka, plně kvalifikovaný
lékař, který se kromě všeobecné chirurgie
věnuje traumatologii pohybového aparátu, dále MUDr. Plecháčová, absolventka LF.
MUDr. Jakub Musil, lékař s ukončeným chirurgickým kmenem v Jindřichově Hradci,
u nás pracuje již od jara tohoto roku.
Na internu jsme přijali dvě mladé lékařky,
MUDr. Polovou a MUDr. Stejskalovou, rovněž se jedná o čerstvé absolventky.
Na anesteziologii působí druhý měsíc MUDr.
Mazurak, lékař s dvouletou praxí v Mostu.
Mnoho si slibujeme od příchodu plně kvalifikovaného radiologa MUDr. Dražďáka, který
má kromě klasické radiodiagnostiky a sonografie zkušenosti i s počítačovou tomografií
/CT/, o jejíž pořízení a nasmlouvání bude
nemocnice usilovat v nastávajícím období.
Přítomnost dvou atestovaných lékařů na naší
radiologii je už dlouhou dobu žádoucí především pro jejich zastupitelnost v dobách dovolených či nemoci.
Nemohu opomenout ani změnu v onkologické ambulanci. Od druhé poloviny srpna u nás pravidelně ordinuje MUDr. Sochor
z KNL Liberec, též plně kvalifikovaný lékař
v oboru onkologie.
Všem novým lékařům přejeme mnoho
úspěchů a sil při vykonávání jejich profese
v naší nemocnici, pevné zdraví, vstřícné kolegy a spolupracující pacienty.
MUDr. Věra Sedláčková
STRANA 1
NEMOCNIČNÍ LISTY 2/2013
STRANA 2
Téma: Hubnutí pod dohledem
učí klienty zdravému životnímu stylu
(red) Od letošního jara nabízí Nemocnice v Semilech svým klientům novou zajímavou službu – kurz Hubnutí pod lékařským dohledem.
Již několik týdnů po zahájení kurzu byl pořadník plný až do září. Vždyť kdo z nás by nechtěl vážit alespoň o nějaké to kilo méně! Někteří
jsou pro to ochotni udělat takřka cokoli, ale výsledky se ne a ne dostavit. Pro ně, ale i pro všechny ostatní, kteří by rádi měli pod kontrolou
svoji váhu, nabízí pomoc nutriční poradna v semilské nemocnici ve spolupráci s dalšími obory. Na podrobnosti kolem fungování poradny
i na informace o probíhajícím kurzu jsme se zeptali MUDr. Věry Sedláčkové. O svoji osobní zkušenost s kurzem se podělila i jedna z účastnic kurzu paní Miroslava Koucká.
■ Provoz kurzu byl v nemocnici zahájen
teprve nedávno. Pro koho je určen?
V. S.: Zatím je určen pro dospělou populaci,
přihlásit se může prakticky každý. Kurz začíná
vstupní interní prohlídkou včetně provedení
krevních tesů v diaporadně, následuje konzultace a vyšetření v poradně nutriční, ortoped zhodnotí stav pohybového aparátu a dle
individuálních možností rozepíše cvičební
a léčebný program na fyzioterapii.
Dle potřeby jsou doporučena i další vyšetření. Program je tříměsíční s pravidelnými
kontrolami.
ON STEP: operace,
která méně bolí
(red) Inovativní typ operace tříselné
kýly představila veřejnosti semilská
chirurgie. Metoda ON STEP je pro pacienty výhodná hned z několika důvodů.
Samotná operace trvá méně než půl
hodiny, oproti klasické metodě po ní
zůstává menší jizva a při operaci je též
možné použít šetrnější lokální anestezii, což pro pacienta znamená rychlejší
návrat do běžného života.
„Tato operace přináší pacientům nesporné výhody, navíc je plně hrazena zdravotními pojišťovnami,“ říká MUDr. Lukáš Kohoutek, primář chirurgického oddělení.
„Při operaci je použita speciální síťka –
oválný anatomicky tvarovaný implantát
z lehkého polypropylenu. Polypropylenovým materiálem tkáň rychle prorůstá a poskytuje tak dlouhodobě spolehlivé řešení,“
vysvětlil primář.
První operace novou metodou se
uskutečnily v závěru měsíce srpna t.r. pod
vedením primáře chirurgického oddělení
Lukáše Kohoutka, odborným garantem
se stal MUDr. Adolf Gryga, CSc., který se
s touto metodou poprvé seznámil v rámci kongresu EHS 2012 v Barceloně, kde
byla poprvé prezentována svými autory.
Na svém působišti v Nemocnici Prostějov
tuto techniku v současnosti také praktikuje a předává své zkušenosti dalším zájemcům z celé České republiky.
Stejně tak nyní zahájila semilská chirurgie výukové kurzy této metody pro odbornou veřejnost. Další kurz s operativou
touto metodou se na chirurgii v Semilech
pod vedením primáře MUDr. Lukáše Kohoutka uskutečnil 15. října t.r.
NEMOCNIČNÍ LISTY 2/2013
■ Pokud budu chtít program zahájit, musím mít nějaké doporučení?
V. S.: Doporučení není nutné. Ale samozřejmě uvítáme doporučení od praktického
lékaře se základními anamnestickými daty
o pacientovi.
■ Kurz tedy běží již od jara. Kolik měl doposud účastníků a s jakými výsledky?
V. S.: Za dobu, po kterou kurz Hubnutí pod
dohledem běží, jím prošlo 19 klientů, z toho
3 muži a 16 žen. Převážná většina z nich absolvovala celý program a díky tříměsíčnímu
hubnoucímu programu se jim podařilo shodit od 3 do 14 nadbytečných kilogramů. Téměř všem se doposud daří si dosaženou nižší
váhu udržet, z čehož máme pochopitelně
velkou radost.
■ Není nad osobní zkušenost. Jaká je ta
Vaše, paní Koucká?
M. K.: Určitě to byla dobrá zkušenost. Celý
tým pracoval velice profesionálně – mám na
mysli nutriční poradkyni (s níž se účastník
kurzu potkává nejčastěji), fyzioterapeutky,
sestřičky na lymfodrenáži a samozřejmě lékaře, kteří každého vyšetřili na začátku a na
konci kurzu.
■ Můžete porozradit, jaké změny, ať už
pozitivní nebo negativní jste na sobě v průběhu kurzu pozorovala?
M. K.: Určitě pozitivní změny. Kromě mírné
nadváhy jsem měla zdravotní problémy, jako
je zvýšený krevní tlak, bolesti páteře, cítila
jsem se být unavená, což mohla způsobovat
i nadváha. Díky úbytku na váze se mi problémy snížily a některé i vymizely. Myslím, že na
svoje zdraví bychom měli myslet v každém
věku a zároveň bychom si měli uvědomit,
že úpravou životosprávy můžeme předejít
mnoha zdravotním problémům.
■ Jak byste nyní, s odstupem času, tuhle
zkušenost zhodnotila?
M. K.: Do kurzu jsem šla nejen proto, abych
snížila svoji nadváhu, která nebyla zas tak
velká, ale zejména ze zdravotních důvodů.
Mně určitě pomohla nutriční poradkyně,
s níž jsem řešila jídelníček. Jelikož aktivně
cvičím 3 x týdně, tak jsem fyzioterapii využila
zejména k odstranění problémů páteře.
Kurz je určitě pro každého, kdo chce snížit svoji hmotnost, především však pro lidi
s obezitou. A to právě proto, že se vše děje
pod lékařským dohledem.
Dobrá zpráva pro paciety:
Nemocnice se stala držitelem
certifikátu kvality SAK
(red) Uplynulé období bylo pro semilskou nemocnici a její zaměstnance velmi náročné.
Během letních měsíců finišovaly přípravy na akreditační šetření, které mělo prověřit poskytovanou kvalitu zdravotní péče v nemocnici. Cílem bylo získání mezinárodně uznávaného certifikátu kvality a bezpečí zdravotní péče SAK.
„Zajištění kvality poskytované zdravotní péče
a bezpečnost pacientů i personálu je jedním ze
základních cílů nemocnice,“ vysvětlila Ing. Alena Kuželová, ředitelka Nemocnice v Semilech.
„Na akreditaci jsme se průběžně připravovali
tři roky, přičemž právě poslední měsíce patřily
k nejnáročnějším,“ dodala ředitelka.
Samotné akreditační šetření proběhlo ve
dnech 26. – 27. 8. 2013. Akreditační komise se
detailně seznámila se všemi provozy nemocnice a pečlivě prověřila nastavení a dodržení
mezinárodních standardů. Na základě akreditačního šetření získala Nemocnice v Semilech
akreditaci na tři roky.
„Pro pacienty je to jednoznačně dobrá zpráva.
Je to potvrzení toho, že jsou v péči nemocnice
s nejvyšší možnou známkou kvality v ČR,“ sdělila
Alena Kuželová. Velké poděkování patří všem
zaměstnancům za jejich úsilí vynaložené v souvislosti s akreditací. Získání certifikátu kvality je
kolektivním dílem nás všech.“ dodala.
STRANA 2
NEMOCNIČNÍ LISTY 2/2013
STRANA 3
MUDr. Georgios Karadzos přijal nabídku
Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem:
Stal se novým primářem tamní chirurgie
Emeritní primář semilské chirurgie MUDr. Georgios Karadzos se dohodl s vedením Nemocnice v Semilech na ukončení spolupráce k poslednímu srpnu t.r. Z nemocnice odešel na
vlastní žádost z důvodu přijetí nové pracovní nabídky v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem. Ve funkci primáře tamní chirurgie nahradil dosavadního primáře MUDr.
Patrika Víta. Další spolupráce MUDr. Karadzose se semilskou nemocnicí je v jednání.
„Děkuji emeritnímu primáři MUDr. Georgiovi
Karadzosovi za profesionální práci, která byla vždy
skvělou vizitkou semilské chirurgie,“ sdělila Ing.
Alena Kuželová, ředitelka Nemocnice v Semilech.
„V místě jeho dalšího působení mu přeji mnoho
úspěchů a také pevné zdraví.“ dodala ředitelka.
MUDr. Georgios Karadzos působil v Nemocnici v Semilech 46 let, z toho plnou
polovinu ve funkci primáře chirurgického
oddělení. Vedle péče o pacienty se ve velké
míře věnoval přednáškové činnosti a stal se
též zakladatelem lékařského sympozia Harrachovské chirurgické dny.
„Nabídku městské nemocnice ve Dvoře
Králové jsem dlouho a pečlivě zvažoval, bylo
to pro mě velmi těžké rozhodnutí. V semilské
nemocnici jsem prožil mnoho let a přeji jí, aby
překonala všechny překážky, aby obstála,“ řekl
emeritní primář MUDr. Karadzos. „Chirurgie je
velmi těžká disciplína medicíny, vyžaduje velkou pokoru a úctu. Zanechávám oddělení pod
vedením nového primáře MUDr. Lukáše Kohoutka a přeji mu nejen pevné nervy, ale i skvělý tým, lékařský i sesterský, bez jejichž podpory
by sebelepší chirurg nic nedokázal. Všem kolegům i sestřičkám děkuji za perfektní spolupráci
a přeji jim a semilské nemocnici jen to nejlepší.“
dodal MUDr. Georgios Karadzos.
Ortopedické
oddělení slaví
40 let od založení
Ortopedické oddělení v semilské nemocnici letos oslaví 40 let
od svého založení (1973). Při této
příležitosti se bude dne 20. listopadu 2013 od 14.00 hodin konat
seminář v sále kina Jitřenka.
Na semináři si připomeneme nejen historii našeho oddělení, ale také
představíme jeho současnost a nastíníme i výhled do budoucna. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.
V průběhu semináře bude v předsálí probíhat výstava ortopedických
a traumatologických implantátů a instrumentárií. Akce je zařazena do kreditního systému ČLK, ČAS a UNIFY.
MUDr. Peter Stica,
primář ortopedického oddělení
Jak na inkontinenci bez skalpelu ...
Na začátku října zahájilo oddělení RHB v Nemocnici v Semilech poradnu „Pevná uvnitř – silná navenek“ aneb cvičení jako prevence a léčba inkontinence. Tato metoda nabízí klientům nový přístup v léčbě tohoto onemocnění. Na základě doporučení lékařem specialistou (gynekologem, urologem) je pacient vyšetřen vyškoleným fyzioterapeutem a je mu sestaven individuální léčebně-tréninkový plán. Pro efektivitu léčby je velmi důležitá motivace pacienta.
Inkontinence
– nemoc, o níž se nemluví
Nechtěný únik moči neboli inkontinence je onemocnění, které dokáže potrápit
bez rozdílu muže i ženy a nevyhýbá se
dokonce ani dětem. Přestože neohrožuje
pacienta na životě, může se stát velkým
problémem zasahujícím výrazně do kvality jeho života.
Nezřídka vede k úplnému sociálnímu
vyloučení a pocitům méněcennosti. Mnozí pacienti řeší tento problém omezováním příjmu tekutin, aniž by si uvědomili,
jak velké škody může nedostatek tekutin
v organismu napáchat.
Co by měl udělat klient, který má
problémy s udržením moči?
■ co nejdříve se svěřit lékaři
(gynekolog, urolog)
■ dodržovat pitný režim
■ omezit nadměrnou fyzickou práci
■ vyvarovat se situací, při kterých dochází
NEMOCNIČNÍ LISTY 2/2013
k nekontrolovanému úniku moči
■ zredukovat nadměrnou hmotnost
■ trpí-li chronickou zácpou,
upravit tento problém
■ omezit dráždivá jídla a příjem kofeinu
■ využít inkontinentní pomůcky (vložky)
určené k zachycení moči
■ pravidelně provádět cviky
na posílení svalů pánevního dna
Kdy můžete začít cvičit?
Pokud žena trpí problémy s udržením
moči, je nutno, aby nejprve navštívila lékaře. Ten ji vyšetří, určí druh a příčinu inkontinence. Poté by měla vyhledat fyzioterapeutku a s její pomocí „nacvičit“ správné
provádění cviků, které pak bude pravidelně cvičit doma.
Fyzioterapie svalů pánevního je vhodná i pro ženy, které mají ochablé svalstvo
a vazivo pánevního dna způsobené porodem, které jsou dlouhodobě vystaveny
náročnému fyzickému zatížení a ženám ve
vyšším věku, kdy svalstvo a vazivo ochabuje v přirozeném procesu.
Informace k léčbě
na našem oddělení
■ doporučuje se 10 terapií
■ první schůzka je čistě informativní
■ následuje vyšetření funkce pánevního
dna fyzioterapeutem
■ vyšetření a cvičení pomocí přístroje
Peritone
■ elektrostimulace přístrojem Pericalm
■ aktivní cvičení s pomůckou,
která pomůže lépe svaly pánevního
dna aktivovat nebo relaxovat
■ sestavení individuálního léčebně
– tréninkového plánu
■ metoda je plně hrazena pojišťovnami
Pokud patříte mezi pacienty potýkající
se s inkontinencí, nezůstávejte se svým
problémem sami a obraťte se s důvěrou na
svého lékaře a naši novou poradnu.
Více informací o poradně pro léčbu inkontinence získáte na www.nemsem.cz
nebo na telefonu: 481 661 259.
Mgr. Vlasta Bochová
STRANA 3
NEMOCNIČNÍ LISTY 2/2013
STRANA 4
Abychom si rozuměli aneb jak na vady řeči
Každé třetí až páté dítě předškolního věku v České republice trpí podle odborníků vadami řeči. Naše ratolesti trápí nejenom poruchy
výslovnosti, mnohé z nich mají problémy s vývojem řeči jako takovým. V obou případech je nutná včasná diagnostika a pomoc odborníka
- logopeda. Kde ho hledat? Třeba právě u nás, v Semilech. Od září tohoto roku byl nově zahájen provoz logopedické poradny v prostorách
MŠ speciální, Na Olešce. Objednat se můžete u logopedky Bc. Miroslavy Koucké na tel. č.: 778 403 367 (v době ordinačních hodin v úterý
od 14 do 17 hod. a středu od 15 do 17 hodin) nebo denně na e-mailu: [email protected]
Logopedická péče je v poradně poskytována dětem s nejrůznějšími poruchami řeči.
Výjimkou nejsou poruchy způsobené anomáliemi orofaciálního svalstva nebo specifické poruchy. Péče je věnována též dětem
se sluchovými vadami a poruchami nebo
s mentálním postižením.
Při práci s dětmi se logoped zaměřuje
mimo jiné na rozvoj a nácvik správné výslovnosti, dechová a hlasová cvičení, cvičení motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby, logického myšlení a komunikačních dovedností, ale
i na rozvoj jemné motoriky a grafomotorická
cvičení.
Dárkové poukazy
pod stromeček
Vánoce se kvapem blíží a Vy ještě stále
nevíte, čím obdarovat své blízké? Co takhle dárek ve formě dárkového poukazu?
Grafické provedení, hodnotu poukazu
a předmět plnění si můžete zvolit sami. Vánoční dárkové poukazy budeme prodávat již od
15. října t.r. v přijímací kanceláři nemocnice,
poukazy na míru můžete objednat na sekretariátu u pí Jitky Šubrtové na tel.: 481 661 402,
nebo e-mailu: [email protected]
Veškerá cvičení probíhají za vzájemné spolupráce s rodiči tak, aby bylo možné využít
všechny schopnosti a předpoklady dítěte.
Bez této spolupráce by nebyla logopedická
terapie úspěšná.
Bc. Miroslava Koucká,
logopedická poradna Semily
Dárkový poukaz
v hodnotě 2 400,- Kč
„Hubnutí pod lékařským dohledem“
Nemocnice s poliklinikou v Semilech,
3. května 421, 513 01 Semily, tel.: 481 661 201
I N Z E R CE
Kiosek v nemocnici
k pronájmu
Lékárna Na poliklinice-Platan s.r.o.
Tyršova 394, Semily, 513 01
otevřeno: pondělí - pátek 7.30 - 18.00 hodin
Kiosek v prostorách
spojovací chodby k jídelně
nabízíme k pronájmu
zájemcům, kteří by ho
od 1. ledna 2014 provozovali.
Návštěvou naší lékárny můžete získat slevu na recept až 30 Kč.
Za recept a volný prodej získáte body (1 bod = 1 Kč).
Získané body můžete uplatnit na slevu příštího nákupu
nebo doplatku léků.
Podmínky pronájmu budou
zveřejněny na webu www.nemsem.cz
v průběhu měsíce října.
Aktuální nabídka na www.lekarnaplatan.cz
tel.: 481 624 757-8, e-mail: [email protected]
NEMOCNIČNÍ LISTY / 2 – čtvrtletník Nemocnice v Semilech. Vydáno v nákladu 3200 ks. Datum vydání: říjen 2013. Vydavatel: Nemocnice v Semilech. Sazba
a grafické zpracování: Renata Coufalová. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, 513 01 Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E 126 70. ISSN
1210-4981.
NEMOCNIČNÍ LISTY 2/2013
STRANA 4
Download

Více se dočtete v pdf vydání / ročník I. / číslo 2 / říjen 2013 / ke stažení.