ROČENKA 2009 - 2010
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky
KONTAKTY:
Telefon: 387 924 111
Internet: http://www.soscb.cz
E-mail: [email protected]
‐ 1 ‐ Úvodní slovo
Vážení přátelé,
školní rok 2009/2010 se rychle blíží ke svému konci a my opět přicházíme s bilancující
ročenkou. Přijměte ji jako malý sumář toho, co se událo na naší škole za posledních deset
měsíců.
Pokud budete pozorní, najdete zde zprávy o rozvoji školy, modernizaci učeben, uvedení do
provozu třetího nadzemního patra budovy veterinární prevence, kde se nachází moderní
počítačové učebny, aula a stěhuje se sem knihovna ZIS. Dočtete se též o významných
školních projektech, jako je např. Den partnerství, výstava ovoce, dozvíte se o proběhlých
olympiádách, o úspěších našich studentů ve vyšších znalostních a dovednostních soutěžích.
Stranou zájmu nezůstane ani poměrně bohatý internátní život. Vedle stručných informací o
výuce a odborné praxi jistě nebude chybět zpráva o kulturních a společenských akcích, které
patří k těm příjemným stránkám života a těší se velkému zájmu ze strany zaměstnanců,
studentů i absolventů školy. Nadmíru potěšující zprávou je, že i letos se nám podařilo naplnit
první ročníky, a tak po úspěšných maturantech nezůstanou v září lavice prázdné.
Za všemi těmito stručnými zprávami stojí úsilí mnoha pedagogických pracovníků, jejich čas,
nadšení i zkušenosti, a proto jim patří mé poděkování. Stranou v žádném případě nestojí
ostatní zaměstnanci školy, kteří pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru školy a okolního
prostředí, a tak mé poděkování patří i jim.
Přeji vám všem hezké prožití zaslouženého volna, hodně zdraví a elánu do nového školního
roku 2010/2011.
Ing. Břetislav Kábele
ředitel školy
‐ 2 ‐ Rozvoj školy v posledním období
Přehled drobných oprav, údržby, změny ve vybavení učeben a modernizace výuky Slunko svítí, teplo dýchá do tváří, ale hlavně kvetou kaštany! Co to znamená? No to je jasné.
Přibližuje se konec školního roku a zasloužené prázdniny již klepou na dveře. Už aby to bylo.
Nervozita v pedagogickém sboru postupně stoupá (jako každoročně) a všem se zdá, že se naši žáčci
před koncem školního roku nějak nechtějí učit.
A co se v tomto roce událo?
Kolaudace, kolaudace a zase
kolaudace. Na budově ředitelství
se dodělalo kompletní zateplení
zdiva a výměna oken. Vypadá to
moc pěkně a určitě to bude znát
na teplotě v budově. Dodělalo se
zateplení a výměna oken
v dolních
dílnách,
včetně
vjezdových vrat.
Otevřela se nová učebna
zejména pro výuku jazyků a pro
výuku CAD aplikací. V dílnách
se po rekonstrukci otevřela
specializovaná
učebna
pro
kontrolu a diagnostiku velké
zemědělské techniky a nové
trenažéry pro autoškolu.
Dokončil se největší školní
projekt, pomocí kterého se
vybudovalo další nadzemní
podlaží veterinární budovy. Zde
jsou umístěny dvě učebny
s výpočetní technikou, nové
základní informační středisko a
„aula“ školy. Již několik týdnů
se stěhují do nových prostor
knihy a učebnice. Otevření nové
knihovny a studovny se plánuje na září 2010.
No a co dalšího? Tak například dílenští vyučující se pustili do
renovace starých zemědělských strojů a k tomuto účelu se vedle
veterinární budovy buduje přístřešek! Celý areál začíná vypadat
moc pěkně, a kdo tu několik let nebyl, tak ho ani nepozná.
Ing. Roman Blábolil
‐ 3 ‐ Počty přihlášených a přijatých studentů na rok 2010/2011
Obory
Mechanizace a služby
Veterinární prevence
Zahradnictví
Celkem
Počet přihlášených
189
178
61
428
Počet přijatých
60
60
30
150
Ing. Roman Blábolil
Den partnerství
V tomto školním roce se uskutečnil 12. ročník tzv. „Dne
partnerství“. Dopoledne se již tradičně uskutečnilo setkání
výchovných poradců základních škol. Na toto setkání byli
pozváni výchovní poradci ze základních škol celého
Jihočeského kraje a zástupci úřadů práce. V letošním roce jich
přijelo cca 40.
Výchovným poradcům byly předány nejnovější informace o
trhu práce a o situaci na středních školách a učilištích po prvním
kole přijímacích zkoušek. Zároveň se tohoto dne zúčastnili žáci
základních škol, zejména osmých a sedmých ročníků. Celý
areál byl plný, protože jich přijelo více než 400. Nepršelo, takže se den vydařil a všichni odjížděli
spokojeni. Celý den byl zakončen stavěním májky a příjemným posezením u ohně. Bohužel v letošním
roce májka dopadla špatně. Pedagogický sbor nevydržel hlídat, a tak nám májku pokáceli.
Ing. Roman Blábolil
Seznam maturantů
MD – 4., třídní učitel Ing. Valerie Bohony
Bican Tomáš, Brožíčková Zuzana, Bureš Josef, Chlaň Stanislav, Jirák Michal, Klíma Lukáš, Kolář
David, Kuchta Petr, Mareš Filip, Neruda Michal, Rada Marek, Roubíček Jan, Strejček Jakub, Šejda
Václav, Štěpka Petr, Bína Roman, Bosák Miroslav, Hanžl Jaromír, Kadlec Vít, Kolář Václav, Kotalík
Matěj, Kryzan Vojtěch, Líkař Ondřej, Mikoláš Stanislav, Polák Vladislav, Pospíchal Miroslav, Řehoř
Jiří, Soukup František, Šíma Václav, Vobr Karel, Voráč Pavel.
P – 4., třídní učitel Mgr. Helena Vaníčková
Brašnička Jaroslav, Budín František, Cigler Miroslav, Červonyj Jakub, Frühbauer Jakub, Horáček Jan,
Horský Jaroslav, Hrdina Filip, Chovanec Adam, Kábele Petr, Karas Ivan, Kotrč Martin, Kovář David,
Král Josef, Lipert Vlastimil, Lískovec Jan, Oliynych Oleksandr, Pivoňka Jiří, Plachý Ondřej, Pumpr
Josef, Simandl Lukáš, Studený Jan, Sulzer Eduard, Svoboda Martin, Šram Martin, Švec Radim, Tetour
Vojtěch, Tuček Jiří, Turek Jan, Vavruška David, Veselský Karel.
Z – 4., třídní učitel Mgr. Tomáš Rolínek
Antlová Kateřina, Arsova Adéla, Břenková Lucie, Čejková Monika, Dovínová Michaela, Drtinová
Markéta, Hambergerová Lenka, Hroncová Nikola, Hrubá Tereza, Kadlecová Petra, Kellerová Petra,
Klimešová Veronika, Knorová Monika, Králová Olga, Lutovská Kristýna, Mikolášová Eliška,
Nováková Marie, Partlová Adéla, Peiskerová Dominika, Rajtolarová Lucie, Reitingerová Zuzana,
Rexhepiová Flora, Severová Barbora, Sikorowská Monika, Smetanová Eliška, Syrovátka David,
Šindelářová Martina, Völflová Kateřina, Žílová Barbora.
‐ 4 ‐ V – 4.A, třídní učitelka Ing. Jitka Kratochvílová
Aronová Lucie, Benc Jakub, Čadková Radka, Čermáková Lada, Eliášová Monika, Hajná Marie,
Haladejová Nikol, Hucek Josef, Hulcová Alena, Chaloupková Marie, Ira Patrik, Kačmárová Daniela,
Kašpírková Andrea, Kolafa Tomáš, Koranda Michal, Krátká Iveta, Kulhavá Tereza, Kutišová Barbora,
Machová Pavla, Moutelíková Barbora, Nedorostová Anna, Obermajerová Barbora, Petráková
Michaela, Poddaná Kateřina, Šebelka Štěpán, Štěrba Lukáš, Uhlířová Lucie, Veithová Michaela,
Vernerová Tereza, Zachová Kristýna, Zimolová Barbora.
V – 4.B, třídní učitelka Mgr. Lenka Petrášová
Adamová Jana, Anděra Michal, Bartáková Veronika, Berková Dana, Filakovská Hana, Fišerová
Kamila, Havlíčková Radka, Hořická Anna, Houska Marek, Jindová Simona, Kolouchová Jana, Kozák
Luboš, Kreisingerová Lenka, Melka Radek, Míčan Tomáš, Pampuschová Marie, Siegelmannová
Nikola, Skácelová Kristína, Slováčková Tereza, Staňková Eliška, Strnad David, Studecká Pavla,
Svobodová Jana, Šímová Zuzana, Šůmová Lucie, Uhrová Tereza, Vejskalová Petra, Vorudová
Zuzana, Voříšková Jana, Vyhlídalová Jana, Žemlová Tereza.
Ing. Roman Blábolil
Maturity 2010
Třída
počet studentů
žáci
nepřipuštěni
k maturitě
počet
maturantů
prospělo
s
vyznamenáním
prospělo
neprospělo
Výsledky maturitních zkoušek 2009/2010: MD‐4. P‐4. V‐4.A V‐4.B Z‐4. Celkem 31 31 31 31 29 153 4 3 1 0 3 11 27 28 30 31 26 142 7 5 10 13 6 41 20 19 20 17 20 96 0 5 0 1 0 6 Ing. Roman Blábolil
Třídy a třídní učitelé v roce 2009/2010
MD-1.
P-1.
V-1.A
V-1.B
Z-1.
MD-2.
P-2.
V-2.A
V-2.B
Z-2.
MD-3.
P-3.
V-3.A
V-3.B
Z-3.
MD-4.
P-4.
V-4.A
V-4.B
Z-4.
Mgr. Viléma Nováčková
Mgr. Jiří Straka
Ing. Jitka Brodská
Mgr. Eva Benedová
Ing. Jana Vaněčková
Ing. Silvie Mrázová
Ing. František Hanousek
Mgr. Romana Pospíšilová
Ing. Petra Kroupová
Ing. Jana Vávrovská
Mgr. Zdeňka Antalová
Mgr. Jana Vochozková
Ing. Jaroslava Švecová
MVDr. Martin Hála
Mgr. Zdeňka Kudrnová
Ing. Valerie Bohony
Mgr. Helena Vaníčková
Ing. Jitka Kratochvílová
Mgr. Lenka Petrášová
Mgr. Tomáš Rolínek
Ing. Roman Blábolil
‐ 5 ‐ Pohár Ústředního ředitele SVS ČR
V říjnu 2009 se vybraní žáci veterinárního oboru zúčastnili již třetího ročníku česko-slovenské soutěže
o „Pohár ústředního ředitele státní veterinární správy ČR“ . Tato soutěž probíhala v nádherně
vybaveném školícím středisku SVS v Praze, kde byli všichni účastníci též ubytováni.
V posluchárně tohoto zařízení probíhaly dvě disciplíny soutěže – představení města a školy s využitím
data projektoru a prezentací v češtině i angličtině a předvedení vybraného ročníkového
projektu.Dalším úkolem studentů bylo provést některá laboratorní vyšetření. Naši žáci předvedli
výborný výkon a v konečném hodnocení skončili již podruhé na prvním místě. Získali krásný pohár a
další ceny z rukou ústředního ředitele SVS.
Na dny strávené v Praze budou všichni účastníci jistě dlouho vzpomínat. Nejen na soutěžní úkoly, ale i
na bohatý doprovodný program – uvítací raut s bohatým pohoštěním, návštěvu ZOO - Praha s
odbornou přednáškou a filmové představení 3D.
MVDr. Zuzana Skořepová
Inseminační zkoušky
9. dubna 2010 se na veterinárním oboru konaly závěrečné zkoušky inseminačního kurzu.
Předsedou komise byl jmenován inženýr Jan Vodička z Ministerstva zemědělství. Zkoušky se
zúčastnilo 30 studentů čtvrtých ročníků veterinárního oboru. Přísným požadavkům zkušební komise
vyhovělo celkem 29 uchazečů.
MVDr. Zuzana Skořepová
Středoškolská odborná činnost - SOČ
Středoškolská odborná činnost (dále SOČ) představuje středoškolským studentem samostatně
vypracovanou práci v okruhu a na základě jeho vlastního zájmu, která se zabývá zkoumáním nebo
řešením vybraného problému či skutečnosti v dané odbornosti nebo návrhem technického zařízení a i
třeba návrhem učební pomůcky. Student je připraven tuto svou práci veřejně prezentovat, nechat si ji
odborně posoudit a obhájit ji před odbornou komisí.
Co hlavního přinese zapojení v SOČ studentovi?
Naučí jej samostatné a tvůrčí práci včetně studia dosavadních vědeckých poznatků, získávat nové
poznatky a dávat je do souvislostí, odpovědně se rozhodnout i při
dílčím neúspěchu v bádání, umět vystupovat před odborníky a
veřejností včetně zajímavého a výstižného přednesu prezentace
výsledků své práce, vést diskusi a obhajovat vlastní získané
poznatky, a také hlavně písemně zpracovat takovouto odbornou
práci po věcné stránce. V neposlední řadě určitě získané zkušenosti
zúročí svým vystupováním při maturitní zkoušce a u některé
vysoké školy může získat v přijímacím řízení i nějaké body navíc.
K možnému budoucímu vysokoškolskému studiu už dopředu ví, co
vše bude obnášet vypracování semestrálních prací a bakalářské práce.
V čem spočívá práce pedagoga ohledně SOČ?
Měl by všechny studenty s touto činností seznámit již na počátku třetího ročníku (nebo dříve)
nevnucující se formou, podchytit studenty se souhlasnou reakcí a pomoci jim vybrat téma práce a směr
zkoumání tak, aby vše odpovídalo jejich zájmům a pomoci jim v tomto radou a metodickým vedením.
Dále podchycovat další studenty od jejich první částečné prezentace rozpracovaných ročníkových
prací až po jejich dohotovení ve čtvrtém ročníku.
A jak probíhala SOČ ve školním roce 2009 / 2010?
1. Školní kolo SOČ bylo uskutečněno dne 18.3.2010 v prostorách
nového přednáškového sálu v budově oboru Veterinární
prevence za velké účasti přihlížejících studentů. Do tohoto
kola přihlásilo svých 9 prací 14 studentů, kteří soutěžili v pěti
oborech, a to biologie, zemědělství, životní prostředí,
‐ 6 ‐ 2.
3.
pedagogika a humanitní činnost. Komise práce ohodnotila, určila jejich pořadí a v konečném
hodnocení navrhla postup všech prací do krajského kola (okresní kolo se nekonalo).
Krajské kolo SOČ se konalo dne 5.5.2010 v DDM České Budějovice. V každém z 18. oborů
soutěžilo minimálně 5 prací. Veškeré práce posuzovaly komise složené z odborníků v daném
oboru. Velmi úspěšný byl Marek Houska z V-4.B se svou prací “Výcvik jezevčíka a jeho
příprava na lesní zkoušky“ v oboru Zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství,
který obsadil 1. místo a postoupil do celostátního kola přehlídky SOČ. Dále byly úspěšné Lucie
Šůmová a Zuzana Vorudová z V-4.B se svou prací “Audiovizuální prezentace odborné školy oboru Veterinářství“, které obsadily 3. místo v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a
problematika volného času. Ostatní naši soutěžící studenti obsadili v letošní silné konkurenci
nehodnocená místa.
Celostátní přehlídka SOČ, kam byl nominován student Marek Houska, se bude konat ve dnech
11.- 16.6.2010 v Chrudimi. Z důvodu uzávěrky Ročenky 2010 před konáním celostátního kola
SOČ, bude výsledek zveřejněn posléze. Přejeme Marku Houskovi další úspěch.
Ing. Libor Heřman
Myslivost
Ve školním roce 2009/2010 se přihlásilo do výběrového předmětu myslivost celkem 13 žáků ze všech
oborů této střední školy. Z uvedeného počtu bylo 8 žáků a 5 studentek, kteří projevili spontánní zájem
pro tuto odbornou činnost. Všichni žáci se zúčastnili dle koncipovaných a schválených tématických
plánů nejprve teoretické části , která zahrnuje jednotlivé kapitoly z tradic, historie a myslivecké
mluvy, dále z myslivecké biologie a zoologie, mysliveckého střelectví a kapitol myslivecké kynologie.
Další sekvencí teoretické přípravy tohoto předmětu je aktuální legislativa, myslivecká péče a ochrana
zvěře s návazností na myslivecké lovectví. Praktická část předmětu vycházela z realizace odborné
činnosti v jednotlivých mysliveckých společností a společenstevních honitbách, které si žáci zvolili
podle místa svého bydliště tak, aby tuto přípravu mohli vykonávat o volných víkendových dnech a
prázdninách. V rámci realizovaných cvičení jsme navštívili intenzivní chovy oborové spárkaté zvěře a
péči o odchov pernaté bažantní populace. Tyto získané praktické poznatky, zkušenosti a teoretické
vědomosti pak žáci úspěšně použili při květnových mysliveckých zkouškách. Na závěr byla
uskutečněna povinná střelba na myslivecké střelnici. Po úspěšně vykonaných zkouškách žáci vstoupí
s platným loveckým lístkem a zbrojním průkazem do vybraných mysliveckých sdružení a společností,
kde budou provádět výkon práva myslivosti. Na úspěšné vykročení této činnosti jim provolávám „
Myslivosti zdar“.
MVDr. Josef Haták
Matematické soutěže ve školním roce 2009/2010:
A) školní kolo matematické olympiády všech ročníků Zúčastnili se tito žáci:
MD1.: Stejskal Pavel, Kuberna Jozef, Zloch Jan, Bambule Petr, Vojta Jan, Matoušek Ondřej
P1.: Fric, Hamerník, Dibďák
Z1.: Pavlíková Markéta, Krajdlová Ivana, Beranová Martina, Marek Tomáš
V1.A: Gerlichová, Rumpál, Záleský, Šroubová
V1.B: Bohatá, Fictumová
1. místo obsadila Pavlíková Markéta ze třídy Z1.
MD2.: Hájek František, Dušák Lukáš, Blažek Michal
P2.: Píšek David, Filistein Jakub, Vacek Radek, Kůta Jakub
Z2.: Čecháčková, Kábelová
V2.A: Šafránek Jiří, Pivoňková Klára
V2.B: Hrdličková Barbora, Kössl Pavel, Dohnalová Zuzana
1. místo obsadil František Hájek ze třídy MD2.
MD3.: Dušák Radim, Hlaváč Jan, Hamlík Jiří, Zeman Jan
‐ 7 ‐ P3.: Špán Jiří, Sassmann Jakub
Z3.: Roháčová, Stelnerová
V3.A: Pokorný Adam, Krajíček Ondřej
1. místo obsadil Jan Zeman ze třídy MD3.
MD4.: Chlaň Stanislav, Pospíchal Miroslav, Bína Roman, Hanžl Jaromír
P4.: Švec Radek, Frühbauer Jakub
Z4.: Arsová Adéla, Partlová Adéla
V4.B: Melka
1. místo obsadil Jaromír Hanžl ze třídy MD4.
B) Matematický Klokan
Kategorie Junior se zúčastnili tito žáci:
MD1.: Švarc Jan, Haták David, Matoušek Ondřej, Kuberna Josef, Brabec František
V1.A: Rumpál, Bendíková, Gerlichová
V1.B: Fictumová Milada, Hůlka, Kordovská
MD2.: Hájek František
P2.: Vacek Radek, Liebl Karel, Nestával Jaroslav
Z2.: Novotná, Veselý
V2.A: Klabouch, Beneš, Kulová
V2.B: Bartošová Daniela, Kalkušová Olga, Kössl Pavel
1. místo obsadil Jaroslav Nestával ze třídy P2.
Kategorie Student se zúčastnili tito žáci:
P3.: Lasovský Michal, Černý Martin, Špán Jiří
V3.B: Hadáčková Markéta, Havlíková Klára, Veselská Michaela
MD4.: Roubíček Jan, Chlaň Stanislav, Pospíchal Miroslav, Rada Marek
P4.: Král Josef, Horáček Jan, Frühbauer Jakub
Z4.: Arsová, Králová
V4.A: Šebelka Štěpán, Eliášová Monika, Hulcová Alena
V4.B: Havlíčková, Šůmová, Melka
1. místo obsadila Hadáčková Markéta ze třídy V3.B.
Mgr. Jana Vochozková
Školní rok 2009/2010 z pohledu českého jazyka a literatury
Letos poprvé probíhala výuka prvních ročníků podle nových školních vzdělávacích plánů, které dávají
studentům větší prostor k upevnění a docvičení učiva. Budoucí druháci budou mít v novém školním
roce už tři hodiny českého jazyka a literatury. K usnadnění výuky jistě pomohlo i několik
interaktivních tabulí a další technické vybavení učeben.
Letošní čtvrťáci možná naposled odmaturovali „postaru“. V dubnu vybírali jedno ze čtyř témat pro
svoji maturitní písemku. Studenti veterinárního oboru jistě ocenili téma „Podá ti tvůj přítel ruku nebo
tlapku?“, studentům mechanizačního oboru přišlo vhod téma „Internet - pomáhá, nebo škodí?“, někteří
studenti zahradnického oboru velmi pěkně popsali naši školu. Při ústní části maturitní zkoušky již
tradičně losovali maturanti jednu z třiceti otázek, které se týkají jak naší, tak i světové literatury.
Školní kolo olympiády z českého jazyka bylo zcela v moci veterinárního oboru, který obsadil první
místa v třech kategoriích. Pro ostatní obory je to jistě výzva do budoucna.
Opět proběhla řada studentských aktivit nad rámec povinné školní výuky. Potřetí jsme se zapojili do
celostátního projektu Mladé fronty dnes Studenti čtou a píší noviny. Po šest týdnů na podzim a poté i
na jaře jsme se pravidelně seznamovali s aktuálním děním ve světě i u nás, pracovali s novinářskými
útvary, snažili se nahlédnout pod pokličku všudypřítomné reklamě a samozřejmě jsme zaslali redakci
mnoho studentských příspěvků na tři zadaná témata, z nichž asi nejvíce zaujala ekologická tématika
třídění odpadu.
‐ 8 ‐ Koncem ledna byly odeslány příspěvky na téma „Můj brácha Mácha“ do krajské literární soutěže
„Psaní pod černou věží“, které pravidelně pořádá Jihočeský klub Obce spisovatelů ve spolupráci
s Jihočeským krajem. Mezi oceněnými (na třetím místě) byla studentka naší školy Šárka Říhová
ze třídy Z-1. Zároveň naše škola obdržela ocenění za aktivní účast v této soutěži.
Velmi úspěšným účastníkem jiné literární soutěže na téma „Požární ochrana očima dětí“ byl opět
Jindřich Kouba z třídy P-2., který obhájil loňské vítězství v okresním i krajském kole a postupuje do
kola celostátního.
V rámci hodin českého jazyka a hodin ICT jsme se společně snažili podpořit rozvoj estetických
dovedností a již podruhé jsme se zapojili do projektu Alšovy jihočeské galerie, tentokrát na téma „Ve
zvířecí kůži“. Zúčastnili jsme se slavnostní vernisáže a využili nabídky k bezplatné prohlídce
Loveckého zámku Ohrada a také děkujeme řediteli ZOO Ohrada za volný vstup do přilehlého areálu
zoologické zahrady.
V letošním školním roce probíhal projektový cyklus „Sázej stromky pro potomky“, do kterého se
zapojili především studenti zahradnického oboru a jeho výsledkem bylo skutečné vysazení několika
stromků, především okrasných.
Přejeme všem studentům hodně úspěchů do příštího školního roku a letošním absolventům rázné
vykročení do života.
Mgr. Zdenka Antalová
Olympiáda v anglickém jazyce
Školního kola olympiády v anglickém jazyce se zúčastnilo 24 studentů. tříd V-1B, V-2.A, V-2.B, Z1,
MD1, P1, Z3, P3 a MD3. Soutěž (English Competition) byla rozdělena na dvě části: 1. část konverzace na vylosované téma (Interview and Conversation) – 1.místo Tomáš Jáger MD3,2. místo
Martin Hermann Z3 + Tomáš Šofronič MD1, 3. místo Iva Krajdlová Z1+ Pavel Stejskal MD1. 2. část poslech + doplňování textů (Listening and Completing Texts) – 1. místo Ondřej Kudrna V 2B + Iva
Krajdlová Z1, 2. místo Martin Hermann Z3 + Tomáš Šofronič MD1. 3. místo Jaroslav Nestával P2+
Tomáš Jáger MD3 + Pavel Stejskal MD1.
Tomáš Jáger a Martin Hermann se zúčastnili okresního kola.
Mgr. Eva Benedová
Olympiáda z německého jazyka
Každým rokem probíhá v rámci naší školy olympiáda v německém jazyce. V prosinci 2009 se
uskutečnila už po deváté. Školního kola se tentokrát zúčastnilo 34 žáků I. až III. ročníků. Do okresního
kola postoupily dvě nejúspěšnější studentky, Kateřina Málková ze třídy V-III.A a Michaela Veselská
ze třídy V-III.B. Obě dvě vzorně reprezentovaly naši školu v okresním kole olympiády. Kateřina
obsadila 6. místo, Michaela 10. místo. V konkurenci s českobudějovickými gymnázii je to velký
úspěch.
Ing Jitka Kratochvílová
Biologická olympiáda
Tématem letošního ročníku byla Mnohobuněčnost. Co to je mnohobuněčnost? V evoluci života
docházelo během času ke vzniku novinek,které výrazně zvyšovaly komplexitu živých organismů.
Máme na mysli vznik buněčného života, eukaryotické buňky, superorganismů, inteligence....
Školní kolo absolvovalo 9 studentů veterinárního oboru a 3 studenti oboru zahradnického. Absolvovali
znalostní test, laboratorní a teoretickou část. Do krajského kola,které se konalo 16.4. v prostorách
Pedagogické fakulty v Č. Budějovicích, postoupila Martina Šestáková z V-2.B a Ondřej Krupař z
V-2.A. V konkurenci gymnázií se neztratili a umístili se v první polovině výsledkové listiny.
Mgr.Romana Pospíšilová
Chemická olympiáda
V tomto školním roce se zúčastnilo školního kola chemické olympiády 26 studentů. Nejlepšími řešiteli
za 1. ročníky se stala Milada Fictumová ze třídy V-1.B a za 2. ročníky pak Lenka Marešová ze třídy
‐ 9 ‐ V-2.A. V krajském kole se pak na 12. místě umístila Lenka Marešová, která čelila tvrdé konkurenci z
řad studentů gymnázií.
Ing. Jaroslava Švecová
Fyzikální olympiáda
Letošního ročníku fyzikální olympiády se zúčastnily 1. – 3. ročníky všech oborů naší školy.
Olympiáda byla zaměřena na využití teoretických poznatků z fyziky v praxi a na úzké propojení
fyziky a matematiky.
1. místo obsadila Milada Fictumová z V-1.B, 2. místo Iva Krajdlová ze Z-1 a na třetím místě se umístil
Tomáš Záleský z P-1.
Mgr. Zdena Růžičková Kudrnová
Bobřík informatiky
Studenti třídy P-4 se v letošním roce zúčastnili 2. ročníku národního kola této informatické soutěže.
V kategorii Senior se nejlépe umístil Jan Horáček. Skončil na krásném 44. místě. Celkem se účastnilo
1805 studentů.
Mgr. Helena Vaníčková
Výstava ovoce a Den otevřených dveří
Ve dnech 9. – 11.10.2009 se na naší škole konal již 10. ročník Výstavy ovoce. Zahájení výstavy se
zúčastnili významní představitelé města a kraje.
Tato dnes již tradiční podzimní akce zahradnického oboru vytváří ideální podmínky studentům školy
pro ověření jejich odborných dovedností i organizačních schopností. Zde mohou prezentovat nejenom
své pěstitelské a aranžérské práce, ale si i částečně propojit teorii s praxí. Žáci si mohli také procvičit a
doplnit pomologické znalosti.
V tomto roce bylo vystaveno 417 exponátů, z toho 207 odrůd jablek i ostatní ovocné druhy - hrušky,
réva vinná, skořápkové ovoce a méně známé ovoce. Soutěž „Jablko školy“ vyhrál pan Zdeněk Kubal,
„Jablko výstavy“ Ing. Petrášek z Krtel a „Nejlepší kolekci výstavy“ nový vystavovatel Ing. Zahradník
z Jindřichova Hradce s kolekcí 51 druhů a odrůd ovocných rostlin.
Již tradičně se do přípravy výstavy zapojují žáci druhého až čtvrtého ročníku zahradnického oboru.
Žáci naší školy připravily květinové divadlo na téma Jablko v průběhu historie. Třetí ročník již
tradičně navrhuje prostorové aranžmá. Během výstavy měla svou prezentaci také naše přední česká
floristka Hana Kindelmanová Šebestová, která pomocí většinou přírodního materiálu vytvářela úžasné
aranžérské kreace.
Výstava bývá pravidelně spojená se Dnem otevřených dveří. Celkově přišlo 470 zájemců o studium.
Tohoto Dne otevřených dveří se zúčastnilo přibližně 15 základních škol, 4 mateřské školy a 62 rodin.
Výstavu shlédlo 1322 návštěvníků..
Příští ročník výstavy bude 8. – 13.10.2010, ale nápady, aranžérské a výtvarné práce si pro ni
připravujeme již dnes.
Ing. Jana Vávrovská
Ovocnictví
Ve školním roce 2009 - 2010 byl ovocný sad jádrovin a peckovin odborně ostříhán žáky čtvrtých
ročníků, jež zde získávají první praktické zkušenosti ve výchovném řezu, ošetřování na trvalém
stanovišti, hnojení, ochraně a určování chorob a škůdců ovocných dřevin.
Opět se rozšířil sortiment málo známého ovoce o brusinku bažinnou, aktinidii význačnou,
malinoostružinu, ostružinu, klanoprašku čínskou, odrůdy víceplodícího jahodníku, broskvošvestku
(zde se jedná o mezidruhové křížení), kaštanovník jedlý, mišpuli německou a další. Všechny rostliny
byly vysázeny v areálu školy. V současné době je zadáno 12 maturitních projektů u studentů druhých
a třetích ročníků zahradnictví.
Ing. Jana Vávrovská
‐ 10 ‐ Lipová ratolest 2010
Náš národní strom v názvu soutěže mladých zahradníků, tedy mladých výhonků čili ratolestí,
odkrývá záměry pořadatelů, členů Svazu pro zakládání a údržbu zeleně, pozvednout úroveň českého
zahradnického školství na poli realizací a údržby zeleně.
V tomto roce se již 3. ročník soutěže přesunul z Brna do Jihlavy, jejíž zastupitelé projevili zájem o
vysazení plochy původně barokních záhonů v ulici Jana Masaryka před budovami
Gymnázia Jihlava a Střední průmyslové školy Jihlava. Pro tuto plochu byl vypracován sadovnický
projekt tak, aby mohla být rozdělena na deset částí přibližně stejné velikosti
/cca 60 m2/, jejichž počet odpovídal počtu soutěžících družstev. Úkolem každého čtyřčlenného
družstva bylo vysadit vzrostlý strom, vydláždit niku pod lavičku, vysázet trvalkový záhon a solitérní
keře a položit travní koberec, vše přesně podle předem zaslaného projektu.
Soutěž probíhala ve dnech 5. – 7. května 2010. Z naší školy se zúčastnilo družstvo složené
z těchto žáků – Karel Koktavý Z3, Anna Stellnerová Z3, Jakub Hruška Z3, Šimon Suchý Z2 a
náhradník Petr Hejníček Z3. Průběh soutěže značně ztěžovalo počasí, které nešetřilo studenou frontou
provázenou prudkými lijáky. Nezřídka soutěžící rychle dokončovali rozdělanou práci v dešti
prochladlí a promočení. Vše bylo pečlivě sledováno všudypřítomnou porotou a pracovníky Odboru
životního prostředí Městského úřadu v Jihlavě.
Porota složená z předních odborníků v oboru a majitelů realizačních firem přistupovala k soutěžícím
studentům s příkladným zájmem a respektem. Posuzovali nejen technickou úroveň práce, ale i
vystupování členů týmu, ochotu spolupracovat, organizaci práce, ochotu přijímat rady a nové
poznatky. Zkrátka soutěžící byli pod drobnohledem příštích možných zaměstnavatelů, kteří jim
v období pro zahradníka nejnáročnějším věnovali svůj čas a získané zkušenosti.
Večery trávili soutěžící společně v uvolněné atmosféře, kdy došlo i na předávání poznatků ze
zahraničních stáží. Naše družstvo se soutěží probíjelo statečně. Kromě zadané práce muselo prokázat
znalost rostlinného materiálu, vypočítat dávku hnojiva či provést řez stromu. A nakonec se opět stal
zázrak. Na neupravených zdevastovaných záhonech vznikl parčík s deseti posezeními pod okrasnou
třešní s vonnými trvalkami a zeleným trávníkem. Všichni byli pyšní na své dílo, vždyť je stálo mnoho
úsilí v nelehkých podmínkách, a proto se i osvícená porota rozhodla ocenit tři nejlepší družstva a
ostatním vzkázala – jste všichni dobří. Vydrželi jste a dokončili svou práci.
Ing. Jana Vaněčková
Úspěšný školní rok 2009/10 v dílnách školy
Díky evropské unii, pana ředitele a ostatních zainteresovaných osob, se podařilo zprovoznit nové
dílny. Nejde jen o celkovou přestavbu bývalých skladů, ale zejména o vybavení novou technologií na
vysoké úrovni. Jsem přesvědčen, že jde o velký kvalitativní posun výuky k lepšímu. Na počest
zprovoznění byl před novou halou vysazen dřezovec trojtrnný. Výsadbu jsem provedl osobně se
studentem Bicanem ze třídy MD4.
Tento školní rok opět přivezli naši svářeči zlatý pohár Linde a na bodovaném místě se umístil i student
Kohout při jízdě zručnosti s traktorem. Všem reprezentantům školy děkuji, ale dík patří i učitelům,
kteří se podíleli na jejich přípravě.
Mimo soutěže proběhl například kurz na motorovou pilu. Všichni jeho absolventi jsou také malí vítězi,
protože bez zranění přežili kácení i občasný křik instruktora.
Ing. Milan Pavel
Autoškola ve školním roce 2009/2010
Díky naším zákonodárcům, kteří v období tohoto školního roku zaměřili svou pozornost do jiných
oblastí dopravní problematiky, než které zatěžují žáky naší autoškoly, byl tento rok časem konsolidace
a adaptace na elektronické zkoušení, nově koncipované otázky i na nové zkušební komisaře. A protože
studenti naší školy jsou nejen velmi přizpůsobiví, ale i pružně reagující na všemožné změny, odrazila
se tato skutečnost pozitivně i na hodnocení při závěrečných zkouškách.
Přece jen jedna událost rozčeřila klidné vody autoškolního života. Po mnohaletém působení našich
nákladních automobilů Avia a Iveco v tvrdém autoškolním provozu se přišlo na to, že jim chybí ABS i
několik převodových stupňů a proto budou nahrazeny novým Renaultem, na který se už „kamionisté“
‐ 11 ‐ velmi těší. Doufám jen, že nový nákladní automobil bude mít takovou výdrž, aby zvládl samojediný
úporné úsilí šedesáti studentů získat řidičské oprávnění skupiny C. Vojtěch Talíř Jazyková škola
V letošním školním roce byly opět otevřeny jednoleté pomaturitní kurzy anglického jazyka a také kurz
smíšený – anglický a německý jazyk.
Kurzy cizích jazyků odpolední a večerní také pokračují. V kurzech se vyučuje angličtina, němčina,
francouzština, španělština, italština, ruština, japonština, holandština, čeština, nabízíme také arabštinu,
švédštinu a norštinu.
Organizujeme také kurzy firemní, kurzy cizích jazyků na úřadech a v institucích.
Během školního roku se uskutečňují zkoušky z českého jazyka pro cizince, ty se konají každý měsíc.
Dále jsou to zkoušky německé mezinárodní jazykových úrovní B1, B2, C1. Uskutečnily se zkoušky
Zertifikat Deutsch, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1.
Na jaře to jsou státní jazykové zkoušky základní a všeobecná. Letos to byly SJZ základní z angličtiny,
češtiny a ruštiny, SJZ všeobecná z angličtiny, češtiny a němčiny.
Naše škola získává také licenci pro konání anglických zkoušek mezinárodních: City and Guilds. Škola
se stává centrem pro organizaci těchto zkoušek. Tak jako zkoušky jiné, které organizujeme, tak také
tyto zkoušky jsou akreditované MŠMT a standardizované. Zkoušky nabízíme pro všechny jazykové úrovně, tedy A1, A2, B1, B2, C1 a C2.
Dle zájmu posluchačů jsme schopni zajistit kurz požadovaného jazyka a dané jazykové úrovně nejen
přímo v prostorách školy, ale také ve firmě nebo instituci.
Mgr. Olga Cahová
Základní informační středisko
Základní informační středisko má ve svém fondu odbornou literaturu, časopisy, firemní literaturu,
normy, videokazety a učebnice.
Čtenářům je k dispozici jmenný a předmětový katalog knih, kartotéka videokazet
a firemní literatury.
Ve školním roce 2009/2010 bylo zapsáno 685 čtenářů. Zapůjčeno do 28:2:2010 bylo 5.696 ks odborné
literatury a norem, 1282 ks časopisů, 15 965 ks učebnic a 109 ks videokazet. Nakoupeno k 31.5.2010
bylo 93 ks odborné literatury, 13 ks firemní literatury a 6 ks videokazet. ZIS odebírá 66 titulů časopisů. Kromě odebíraných časopisů jsou půjčovány časopisy z Jihočeské vědecké knihovny.
Měsíčně je vydáván soupis Výběr ze zákonů a vyhlášek, který je součástí zápisu porad vedení
V době od 1. března do 30.června 2010 se ZIS stěhuje do nově vybudované knihovny. Po tuto dobu je
knihovna uzavřena. Knihy a ostatní materiály se nepůjčují, možno je knihy pouze odevzdávat.
Žáci prvních ročníků byli seznámeni s činností ZIS a možnostmi jeho využívání.
Ing. Ludmila Matoušková
Domov mládeže
Na domově mládeže pracoval ve školním roce 2009/2010 pětičlenný kolektiv vychovatelů, který
celoročně pečoval o 115 žáků naší školy, kteří byli ubytováni v poměru 51 chlapců a 64 dívek a
rozděleni následně do výchovných skupin:
VS 1
- p. Eva Polášková
- 21 dívka ( 1.,3. a 4. ročník)
VS 2
- p. Marta Šáchová
- 21 dívka ( 2. a 3.ročník)
VS 3
- sl. Jarmila Bílková
- 22 dívky ( 3. a 4. ročník)
VS 4
- p. Marie Líkařová
- 28 chlapců (3. a 4. ročník)
VS 5
- sl. Linda Konrádová
- 23 chlapci ( 1.a 2. ročník)
Již dlouhodobě funguje na DM šest zájmových kroužků (výtvarný, hudebně dramatický, vaření,
aranžování, literární a sportovní), jejichž činnost intenzivně pokračovala pod vedením vychovatelů i
v tomto roce a navzájem se prolínala a doplňovala.
‐ 12 ‐ Stěžejním úkolem volnočasových aktivit vychovatelů a
studentů bylo navázání na již tradiční
spolupráci s Jihočeským muzeem a s Výstavištěm
v Č. Budějovicích. Realizace proběhla formou čtyřdenní
prezentace na Adventních trzích 2009 na výstavišti a
dvoudenními předváděcími akcemi o vánocích
v Jihočeském muzeu. Pokračovala celoroční péče a výměna
živé zeleně v rámci dlouhodobé výstavy Jihočeského muzea
... A taková byla. K zakořeněným zvyklostem naší práce již také patří předvánoční návštěva
pečovatelského domu ve Staroměstské ulici v Č. Budějovicích, kde na naše „aranžérky“ již netrpělivě
čekají babičky a dědečkové a těší se na výrobu vánočních dekorací. To vše za plného nasazení sil
kroužku vaření (p. Líkařová), aranžování (sl. Bílková, p. Černochová).
Tak jako každým rokem stranou nezůstaly však ani další činnosti! Tradiční sportovní trojboj mezi pěti
domovy mládeže v Č. Budějovicích pod vedením sl. Konrádové nám sice nevynesl žádnou „zlatou
medaili“, ale přesto sportovní elán a bojovnost zůstala všem až do konce. Se stejným nasazením se
naši sportovci vrhli na „kolbiště“ družebních domovů mládeže a bojovali za barvy našeho DM jako
lvi! Sportovní klání dále pokračovalo na domácí půdě mezi
našimi žáky a žákyněmi i se zastoupením kantorů od ledna
do května v sedmi disciplinách. Vyhodnocení všech vítězů
proběhlo v červnu 2010 při Zahradních slavnostech
konaných v areálu školy na ukončení školního roku.
Při této příležitosti byli knižně odměněni také ti, kteří se
celoročně zasloužili svým chováním, vystupováním,
aktivitou a dobročinností o dobré jméno školy a domova
mládeže a zároveň zde proběhlo i vyhodnocení celoroční
prodejní soutěže dvojic studentů na baru pod vedením
p. Líkařové.
Zlatým hřebem Zahradních slavností se stal Hec – boj, kde dle scénáře ve velmi specifických
disciplinách si navzájem měřili své síly kantoři a žáci. A jak to dopadlo? Dort obdrželo sice jen jedno
družstvo, ale na hostině připravené kroužkem vaření se sešli všichni v družné náladě!
Na Zahradních slavnostech se také představili naši „dramatici“ pod vedením p. Šáchové, kteří v
krásném parkovém prostředí zahráli
semaforský muzikálek „Bludička“
ve vlastní úpravě. A že se jim to
povedlo!
Svým umem se pochlubili již
v prosinci na večírku pro
důchodce v Bazilice pohádkou „O
Popelce“ a na vernisáži vánoční
výstavy ve škole. O vánočním večeru na DM se prezentovali
toutéž pohádkou a ve spolupráci s hudebním kroužkem ještě pásmem koled.. Oslava tohoto krásného
období plného tradic patří stále k nejoblíbenějším. Již v období adventu je celý domov mládeže
‐ 13 ‐ provoněn pečením perníčků a vůní lesa z tvorby vánoční výzdoby a aranží. Nezbytně k tomu také patří
tradiční Mikulášská diskotéka a čertovsko – mikulášské zúčtování s hříšníky na celé škole.
Básně a písně „sypou z rukávu“ nejen kantoři, ale i pan ředitel!
Velmi oblíbenou akcí je stále maškarní karneval, k čemuž nemalým dílem přispívají samotní
vychovatelé a učitelé školy. Díky jejich angažovanosti a nápaditostí kostýmů vytváří úžasnou
atmosféru celého večera, obzvláště když se vrhají do soutěží i jako porotci.
Na základě prvotní zkušenosti z loňského roku jsme podali projekt Mládež a lidové tradice. Městem
nám byl přidělen grant a jeho první etapa byla realizována formou dvoudenní prezentace
velikonočních lidových zvyků jak pro žáky a zaměstnance školy, tak i pro školy a veřejnost. Realizace
probíhala za spoluúčasti pracovníků Jihočeského muzea a Národopisného sdružení v Č. Budějovicích,
žáků školy a všech vychovatelů.Všichni návštěvníci měli možnost naučit se zdobit kraslice, uplést
pomlázku, upéct „kynuťáky“, naučit se paličkovat, ozdobit
perníčky . Zájem i ze stran veřejnosti byl veliký a my se již
těšíme na realizaci druhé části projektu – Lidové zvyky o
vánocích!.
V měsíci dubnu byl zahájen již sedmý ročník soutěžní
fotovýstavy na téma „Fauna“. A že „naše děti“ jsou
talentované uznali nejen jejich spolužáci a učitelé při udílení
bodů, ale i naši sponzoři a partneři této akce – E-on Č.R. a.s. Č.
Budějovice a týdeník Sedmička! Ceny získalo pouze šest
vystavovatelů, ale poděkování patří všem zúčastněním a
realizátorce celé výstavy p. Poláškové.
Co se dalších kulturních a společenských akcí týče, i tento rok měli vychovatelé připravený bohatý
program. Nelze opomenout cykloturistické výlety se zapojením
studentů z našich partnerských škol (Edelhof, Nitra), zábavný
soutěžní večer „Soustřeď se a přemýšlej“ ve spolupráci s DM
Rudolfov, A-Z kvíz, návštěvy divadel, koncertů, diskoték,
organizaci kurzu taneční a společenské výchovy v Metropolu,
pravidelné vysílání rádia LÍKISS, besedy a v neposlední řadě výlet
po šumavských hvozdech zakončený shlédnutím hry Macbeth na
otáčivém divadle v Č. Krumlově.
Černochová Hana
‐ 14 ‐ Seznam zaměstnanců školy
Členové vedení školy Kábele Břetislav Ing. – ředitele školy
Blábolil Roman Ing. – statutární zástupce ředitele a zástupce pro obor mechanizace a služby
Cahová Olga Mgr. – zástupce pro obor Jazykovou školu
Černochová Hana – vedoucí domova mládeže
Cimlová Věra Ing. – zástupce pro ekonomiku a investice
Matoušková Ludmila Ing. – odborný referent ZIS
Pavel Milan Ing. – vedoucí dílen
Skořepová Zuzana MVDr. – zástupce pro obor veterinářství
Trubač Pavel Ing. – zástupce pro obor zahradnictví
Učitelé Antalová Zdeňka Mgr., Benešová Jitka Ing., Bohony Valerie Ing., Benedová Eva Mgr.,
Březina Václav, Boháč Jan Mgr., Brodská Jitka Ing., Borčická Olga Mgr., Doležal Jan,
Forejt Václav Ing., Haták Josef MVDr. Ing., Hanousek František Ing., Hála Martin MVDr.,
Hofman Miroslav, Homolka Vojtěch Ing., Hořínek Michal Mgr., Heřman Libor Ing.,
Honsová Hedvika Mgr., Chalupa Vlastislav Bc., Chválová Eva MVDr., Jahoda Pavel MVDr.,
Jakovlevič Dušan Ing., Janouch Jiří, Kazimour Jiří Ing., Kára Josef Mgr., Kollar Stanislav MVDr.,
Krejčíř Tomáš MVDr., Kubal Zdeněk, Růžičková Kudrnová Zdeňka Mgr., Korčák Václav Ing.,
Říhová Petra Ing., Kratochvílová Jitka Ing., Kovalová Blanka Ing., Lencová Marie Mgr.,
Mezera Petr Mgr., Molková Jarmila Ing., Monczková Renáta MVDr., Mrázová Silvie Ing.,
Matějková Iva Mgr., Martíšek Tomáš Mgr., Mareček Jiří, Nováčková Viléma Mgr.,
Pechová Marie MVDr., Petrášová Lenka Mgr., Pospíšilová Romana Mgr., Pilná Dana Mgr.,
Rolínek Tomáš Mgr., Revaj Bronislav Mgr., Růžičková Barbora Mgr., Síglová Zdeňka MVDr.,
Steffal Jan, Straka Jiří Mgr., Švecová Jaroslava Ing., Talíř Vojtěch Bc., Trubačová Eva Mgr.,
Válek Petr Mgr., Vávrovská Jana Ing., Vochozková Jana Mgr., Vaněčková Jana Ing.,
Vaníčková Helena Mgr., Vorel Jiří, Zlatohlávek Miloš Ing.
Vychovatelé Černochová Hana, Konrádová Linda, Korčáková Jana, Líkařová Marie, Polášková Eva,
Šáchová Marta, Bílková Jarmila
Technickohospodářští pracovníci Cimlová Věra, Ing., Gassenbauerová Emilie, Hynková Milena, Hlaváčová Nora Ing.,
Matoušková Ludmila Ing., Petrovská Marcela, Sihelníková Jana, Steinbauerová Jana,
Tomášková Zdeňka
Pracovníci dělnických povolání Frčková Růžena, Herdová Marta, Holeček Milan, Jílková Zdeňka, Jirka Karel, Koštíř Miroslav Ing.,
Kňourková Hana, Mikoláš Zdeněk, Novotný Miroslav, Nechvátal Ladislav, Panušová Hana,
Soukupová Mirka, Suchá Romana, Vaňousová Alena, Vanišová Ludmila, Vavruška Josef,
Vítovec Josef, Vávrová Renata
Kuchyně Bigasová Milena, Brožová Eva, Carhounová Iveta, Gáliková Martina, Honzová Marcela,
Kadlecová Květa, Masopustová Renata, Marešová Miloslava, Nováková Marie, Nyiriová Jiřina,
Vraná Vlasta
‐ 15 ‐ Obsah
Úvodní slovo............................................................................................................................................ 2 Rozvoj školy v posledním období ............................................................................................................ 3 Přehled drobných oprav, údržby, změny ve vybavení učeben a modernizace výuky......................... 3 Počty přihlášených a přijatých studentů na rok 2010/2011 ................................................................... 4 Den partnerství........................................................................................................................................ 4 Seznam maturantů .................................................................................................................................. 4 Maturity 2010.......................................................................................................................................... 5 Třídy a třídní učitelé v roce 2009/2010 ................................................................................................... 5 Pohár Ústředního ředitele SVS ČR........................................................................................................... 6 Inseminační zkoušky................................................................................................................................ 6 Středoškolská odborná činnost ‐ SOČ ..................................................................................................... 6 Myslivost ................................................................................................................................................. 7 Matematické soutěže ve školním roce 2009/2010: ................................................................................ 7 Školní rok 2009/2010 z pohledu českého jazyka a literatury.................................................................. 8 Olympiáda v anglickém jazyce................................................................................................................. 9 Olympiáda z německého jazyka .............................................................................................................. 9 Biologická olympiáda............................................................................................................................... 9 Chemická olympiáda ............................................................................................................................... 9 Fyzikální olympiáda ............................................................................................................................... 10 Bobřík informatiky................................................................................................................................. 10 Výstava ovoce a Den otevřených dveří ................................................................................................. 10 Ovocnictví.............................................................................................................................................. 10 Lipová ratolest 2010 .............................................................................................................................. 11 Úspěšný školní rok 2009/10 v dílnách školy.......................................................................................... 11 Autoškola ve školním roce 2009/2010.................................................................................................. 11 Jazyková škola ....................................................................................................................................... 12 Základní informační středisko ............................................................................................................... 12 Domov mládeže..................................................................................................................................... 12 Seznam zaměstnanců školy................................................................................................................... 15 Členové vedení školy ......................................................................................................................... 15 Učitelé ............................................................................................................................................... 15 Vychovatelé ....................................................................................................................................... 15 Technickohospodářští pracovníci ...................................................................................................... 15 Pracovníci dělnických povolání ......................................................................................................... 15 Kuchyně ............................................................................................................................................. 15 Obsah..................................................................................................................................................... 16 Ročenku zpracovala: Mgr. Helena Vaníčková ‐ 16 ‐ 
Download

ročenka 2009 - 2010 - SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická