Čtenářský deník 2010/2011
Moliére – LAKOMEC
Název: Lakomec, Misantrop, Tartuffe
Autor: Moliére
Nakladatelství: Mladá fronta, ČSM
Rok vydání: 1966
OSOBY
HARPAGON
KLEANT, jeho syn
ELISA, jeho dcera
VALÉR
MARIANA, jeho sestra
ANSELM, jejich otec
FROSINA, dohazovačka
KMOTR JAKUB, Harpagonův kočí a kuchař
KMOTR ŠIMON, zprostředkovatel
ČIPERA, Kleantův sluha
PANNA KLAUDÝNKA, Harpagonova služka
PROPILVOVES
Harpagonovi lokajové
TRESKA
Policejní komisař
Jeho písař
Děje se Paříži roku 1670.
Za hlavního hrdinu si autor vybral majetného vdovce a velkého lakomce Harpagona.
Harpagon jedná a činí pouze v zájmu svého majetku, aniž by bral ohled na své děti – dceru
Elisu a syna Kleanta – nebo na služebné. Bezohledně chce Elisu provdat za bohatého starce
Anselma a Kleanta oženit s vdovou. Sám má spadeno na mladou dívku Marianu, která však
sdílí svou lásku s Kleantem.
Příběh začíná ve chvíli, kdy se Harpagonovi ztratí 300 000 dukátů. Ve skutečnosti je ale
pouze schoval služebník Čipera. Harpagon nyní svolí ke svatbám Elisy a Kleanta s Valérem a
Marianou, kteří jsou dětmi Anselma (aniž by to zpočátku věděli). Lakomec se spokojil s tím,
že nemusel dávat věno a platit svatby.
Zdroj: Čtenářský deník nejen k maturitě. 3. vyd. Třebíč: Jiří Mrákota – vydavatelství jazykové
literatury, 2005. 192 s. ISBN 80-86378-02-0
7
Download

Moliére – LAKOMEC