Kurum İsmi
24 TEMMUZ 2015 KOORDİNASYON TOPLANTISI
TALİMATLARINA DAİR GELİŞMELER
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 1
Talimat
Yürütülen proje ve faaliyetlerde tüm birimlerce çalışmalara azami gayretle
devam edilmesi, sorun ve darboğazların Sayın Bakanımıza arz edilmesi.
(Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
2
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 2
Talimat
Bütçede yer alan yatırım harcamaları ödeneklerinin yılsonuna kadar
gerçekleşmesi için yöneticiler tarafından gerekli tedbirlerin alınması.
(Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
3
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 3
Talimat
Yöneticilerimizin sorun çözme kapasitelerini geliştirmesi.
(Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
4
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 7
Talimat
Yürütülen proje ve faaliyetlere bütün birimlerin görüş ve katkıları ile
destek olması.
(Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
5
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 11
Talimat
Birim amirlerinin, sorunlara ilgili diğer birim amirleri ile bir araya gelerek,
dünya örneklerini de dikkate almak suretiyle çözümler üretmesi.
(Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
6
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 14
Talimat
Sektörler itibariyle farklı Genel Müdürlükler tarafından yürütülen Lojistik
Master Planı, Ulaştırma Ana Planı gibi Master Plan çalışmalarının gözden
geçirilerek mükerrerliklerin önlenmesi için Sayın Bakanımızın
başkanlığında ilgili Genel Müdürlüklerin katılımı ile bir toplantı
yapılması.
(Sorumlu Kuruluşlar: AYGM, KGM, DHMİ, PTT, TCDD, DİDGM, DTGM,
TKYGM, KDGM, DDGM, TMKTDGM, SGB)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
7
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 15
Talimat
Yazılım programlarının açık kodlu temin edilmesi, şartnamelerde de
belirtilmesi ve ilgili personelimizin de kodlara hakim olmasının
sağlanması.
(Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
8
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 19
Talimat
Devlet Veri Merkezi için, Konya Kozağaç Entegre Veri Merkezi Projesi’nin
de gözden geçirilerek Türk Telekom’un da dahil olduğu ilgili kuruluşlar
ile bir model hazırlanarak Sayın Bakanımıza arz edilmesi.
(Sorumlu Kuruluşlar: TÜRKSAT, HGM, PTT)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
9
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 21
Talimat
PTT Genel Müdürlüğü’nün rekabete uygun olarak yapılandırılması ve iş
süreçlerinin revize edilmesi. (kargo hususunun lojistiği de içine alacak
şekilde yapılandırılması)
(Sorumlu Kuruluş: PTT)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
10
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No:26
Talimat
Bütün kuruluşlarımız tarafından yürütülen AR-GE projelerinin
Bakanlığımız tarafından çıkılan çağrı programına başvurması hususunun
değerlendirilmesi.
(Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
11
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 28
Talimat
Sayıştay Raporlarının bütün birimlerce kendi konuları bakımından takip
edilmesi.
(Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
12
TALİMATLARA İLİŞKİN GELİŞMELER
Talimat No: 29
Talimat
Sayın Başbakanımızın çeşitli programlarda ifade ettiği Bakanlığımız görev
ve sorumluluğundaki projeleri ile ilgili gelişmelerin Strateji Geliştirme
Başkanlığı tarafından koordine edilerek Sayın Bakanımıza arz edilmesi.
(Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar)
Koordinasyon ve
İşbirliği Sağlanacak
Kişi/Kurum
Tamamlanması
Planlanan Tarih
Talimata İlişkin
Yapılan Çalışmalar
Talimata İlişkin
Planlanan
Çalışmalar
Talimatın İlişkin
Karşılaşılan
Sorunlar
13
Download

Sorumlu Kuruluşlar: Tüm Kuruluşlar