Obsah
Staré pověsti bělské
Jak v Bělé přicházeli lidé na svět
Jak se zámek propadl
Jak hraběnka porodila psa
Jak byl starobělský pán těžkou nemocí potrestán
Starobělský krmáš
Záoltářní čarodějnice
Bělské podzemí
Zazděný vrah
Ondrášova noční návštěva
Ondráš převlečený za žebráka
Tajemná truhla
Holáňův dub
Babí Hůra a Švédské důlky
Vlčiněc
Divoký kanec
Zlatý řetěz
Kobele
Čertův balvan
Jak vrata od dvora podpírali povětroněm
Jak páv zachránil kostel
Pověsti z Nové Bělé a Mitrovic
Laudonova lípa
Jak vznikla kaplička na Mitrovicích
Švédové pod mohylou
Prajzi
Krmelínské pověsti
O tom, jak se Krmelín odtrhl od Brušperku
Proč se Krmelínským říkalo bulhaři?
Pověst o strašidlech v lese mezi Krmelínem a Brušperkem
Jak se krmelínští hasiči honili za přeludem
O pohřbených Rusech
O propadlém kostelu
Proskovická pověst
Výškovické pověsti
Pověry a zvyky obyvatel ze starobělské farnosti
Závěrem
Download

Staré pověsti bělské Jak v Bělé přicházeli lidé na svět Jak se zámek