MEDICAL NET je tady! Zrychlí
a zjednoduší výměnu dat s kolegy
CGM se účastnila soutěže
o návrh koncepce eHealth
Parafa přichází s podporou
obrazových dat
Bulletin pro uživatele
leden 2013
MEDICAL NET je tady! Zrychlí a zjednoduší výměnu dat s kolegy
Předchozí rok přinesl ve sféře zdravotnické legislativy nejednu změnu – například i povinnost ambulantních
specialistů informovat praktické lékaře o vyšetření pacientů, a to prokazatelnou formou.
Mnozí lékaři však praktikují staré způsoby a zprávy o vyšetření posílají po
pacientech. Za nedoručení přitom
zdravotníkům hrozí kárné řízení
a vysoké pokuty. Noční můru všech
může pomoci vyřešit systém MEDICAL NET, který elektronicky doručí
zprávy mezi zdravotnickými pracovníky rychle a bezpečně.
Legislativní změny vyžadují
lepší komunikaci
Nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, platný od
1. dubna 2012, řeší hned několik
dlouhodobých problémů. Mezi ně
spadá například i komunikace mezi
lékaři. Poskytovatelé zdravotnických
služeb jsou totiž ze zákona povinni
vždy předávat zprávy o poskytnutých
službách všeobecným praktickým
lékařům. Za nepředání potřebných
informací o zdravotním stavu pa­cienta hrozí specialistům pokuta až ve
výši 100 000 Kč.
Efektivní lékařská
péče bez hrozeb
Lékaři – specialisté využívají k doručení lékařských zpráv běžnou poštu
nebo dokumenty předají přímo
pacientovi. V těchto případech však
není možné zaručit bezpečné doručení dokumentů praktickému lékaři.
Jednou z možností jak se problémům
vyhnout je zaslání zprávy doporučenou poštou. Tento způsob sdílení je
ale zdlouhavý a nepohodlný. Lékaři
potřebují bezpečný komunikační
systém, který jim ušetří čas a bude
zároveň snadný na ovládání.
Zmíněné funkce na českém trhu
nově nabízí MEDICAL NET. Umožňuje totiž bezpečnou komunikaci
mezi lékaři a představuje vhodný
kanál pro předávání zdravotnických
informací. Lékařské nálezy se navíc
automaticky zapisují přímo do pacientovy dokumentace v informačním
systému lékaře.
Bezpečná komunikace
mezi zdravotníky
Když ne po pacientech ani poštou,
daly by se lékařské zprávy zasílat
e-mailem. Problém však činí otázka
bezpečnosti dat. Specializovaný
systém MEDICAL NET dokáže e-mailovou komunikaci plně nahradit, na
rozdíl od ní je však zabezpečený proti
úniku dat. Jeho využívání je tak v souladu s platnou legislativou České
republiky. Lékaři mezi sebou mohou
bez obav sdílet lékařské zprávy,
žádanky i nálezy. Každá odchozí
zpráva je navíc automaticky opatřena
elektronickým podpisem, který bezpečně potvrdí identitu zdravotníka.
Známé uživatelské prostředí
Využívání nového systému je často
spojeno s obavami z neznámých
funkcí. Systém MEDICAL NET je
plně integrován do všech ambulantních programů v nabídce
společnosti CompuGroup Medical, tedy AMICUS®, MEDICUS®,
PC DOKTOR®, PC DENT® a TURBOASISTENT SQL.
Úspěšné pilotní testování
Systém MEDICAL NET je od září
2012 pilotně testován ve čtyřech
provozech v Ústí nad Labem, Praze
a okolí a v Olomouci. Jeho funkce již
prověřili pracovníci v nemocnicích,
laboratořích, na poliklinikách i lékaři
v ambulancích. Za čtyři měsíce testování byly mezi zdravotnickými profesionály prostřednictvím specializovaného systému odeslány bezmála
3 tisíce datových zpráv. Přímo v praxi
tak byla prokázána spolehlivost,
funkčnost i efektivita systému.
Více informací o službě MEDICAL NET
včetně objednávkového formuláře
naleznete na webových stránkách
www.pcdoktor.cz.
Objednávkový
formulář najdete také na přímé
adrese www.pcdoktor.cz/medicalnet.
A
NOVINK
2 - Bulletin pro uživatele - leden 2013
A
NOVINK
Ušetřete svůj čas a připojte se
Bezpečná elektronická komunikace
Elektronické odeslání snadnější a rychlejší, než tisk
Nálezy elektronicky přímo do dokumentace pacienta
Řešení pro všechny lékaře a zdravotnická zařízení všech velikostí
Více informací na www.medicalnet.cz a www.cgm.cz
PC DOKTOR®, MEDICUS®, AMICUS®, PC DENT®, DENTIST+®
Díky technologiím použitých v systému MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu
s legislativními požadavky České republiky na ochranu osobních údajů.
CGM se účastnila soutěže o návrh koncepce eHealth
Jako jedna z deseti společností na českém trhu jsme se zúčastnili soutěže o návrh s názvem „Hospodárné a funkční
elektronické zdravotnictví“. Naše evoluční koncepce byla vytvořena s respektem k potřebám a možnostem
terénních ambulantních lékařů.
Společnost CGM reagovala na vyhlášení soutěže o návrh s názvem „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“,
kterou Ministerstvo zdravotnictví vypsalo v říjnu loňského roku, a podala svoji soutěžní nabídku. Přestože nebyla naše
nabídka vyhodnocena jako nejlepší, jsme přesvědčeni, že se jedná o realistickou a z pohledu uživatelů – zdravotnických profesionálů – velmi smysluplnou koncepci. Náš koncept je založen na výměně dat mezi lékaři na základě žádostí
a odpovědí. Elektronizuje stávající papírové procesy, šetří tím čas, negeneruje zbytečné náklady, nevyžaduje změnu
organizace práce a nenutí lékaře ukládat data mimo jejich vlastní úložiště.
Kde spatřujeme klíčové výhody našeho návrhu proti vítězné koncepci:
• Archiv elektronické dokumentace zůstává u lékaře. Ten tak neztrácí kontrolu nad svojí dokumentací.
• Zdravotní dokumentace sdílená formou strukturovaných zpráv díky použití zaručeného elektronického podpisu vždy
obsahuje důvěryhodnou identifikaci zdroje. Lékař, který s takto získanou dokumentací dále pracuje, tak má nezpochybnitelné informace o jejím původu.
• Sdílení dokumentace formou výměny dat probíhá pod kontrolou lékaře, který tak neztrácí přehled o tom, s kým a proč
sdílí svoje know-how, uložené ve zdravotní dokumentaci.
Kompletní výsledky soutěže najdete na adrese: http://www.mzcr.cz/dokumenty/oznameni-viteze-souteze-o-navrh-s-nazvem-hospodarne-a-funkcni-elektronicke-zdra_7019_1.html
Bulletin pro uživatele - leden 2013 - 3
Kdo je kdo: Libor Matoušek
V seriálu „Kdo je kdo“ Vám pravidelně představujeme
postupně celý tým pracovníků, který se podílí na rozvoji
a podpoře programů PC DOKTOR® a PC DENT®. Celý
seriál naleznete na webových stránkách www.pcdoktor.cz
a www.pcdent.cz.
Libor pochází ze severočeského města Děčín, kde studoval na
SPŠSaD elektrotechnické a dále pokračoval na ČVUT, kde však
studium přerušil. První pracovní zkušenosti nasbíral nejprve
v rodném městě Děčín na pozici kontrolor. O dva roky později
však zamířil do dalšího krásného města Ústí n. L., kde pracoval na pozici konzultanta technické podpory. Nakonec jeho
kroky směřovaly do hlavního města České republiky, kde již
díky získaným zkušenostem velmi dobře zapadl do týmu technické podpory společnosti CompuGroup Medical. Jeho hlas je
právě jedním z těch, které můžete zaslechnout, když zavoláte
na naši zákaznickou linku HOTLINE, která je Vám k dispozici od
7:00 do 19:00 každý pracovní den.
Ve volných chvílích rád objevuje a prochází všechna zajímavá místa, nevyhýbá se tak jedinečným českým památkám, ale
i zajímavým přírodním úkazům. Dále velmi rád navštěvuje nejrůznější kulturní akce.
Mezi jeho zájmy patří informační technologie a systémy, sport, poslech živé hudby nebo kinematografie.
Programy PC DOKTOR® a PC DENT® mají nové ikony
V minulých bulletinech jsme Vás informovali o změně produktových log.
Během prvního kvartálu roku 2013 dojde také ke změně spouštěcích ikon
programů PC DOKTOR® a PC DENT®, které vycházejí právě z podoby
nových log.
Během prvního kvartálu 2013 budou pomocí internetové aktualizace změněny
spouštěcí ikony vašich programů. U uživatelů, kteří aktualizují pouze pomocí
DVD, dojde ke změně až s verzí Jaro 2013. Změna spouštěcích ikon programů,
je dalším krokem, který sjednocuje vizuální komunikaci všech našich produktů.
Věříme, že se vám bude nový moderní vzhled ikon líbit.
Ve spolupráci s VZP připravujeme inovaci
projektu Racionální preskripce
Také v novém roce pokračuje naše úspěšná spolupráce s VZP na projektu racionální preskripce. V nejbližších
týdnech tak dojde k řadě inovací v implementaci tohoto projektu v programu PC DOKTOR®.
Aktivní používání preferovaných léků v rámci Racionální preskripce bude Všeobecnou zdravotní pojišťovnou sledováno,
vyhodnoceno a případně zohledněno při uplatnění regulačních mechanismů na objem předepsaných léčiv a zdravotnických prostředků. Důležité bude jak dodržení celkového preskripčního limitu, tak soulad s doporučeními Všeobecné
zdravotní pojišťovny v rámci projektu Racionální preskripce.
Informační systém PC DOKTOR® vám díky připravované implementaci zmíněných novinek a plné integraci Racionální
preskripce umožní její aktivní využívání bez dodatečných nákladů či dopadů na efektivitu a plynulost vaší práce.
4 - Bulletin pro uživatele - leden 2013
eParafa přichází s podporou obrazových dat
V aktualizaci Zima 2013 jsme pro vás připravili velké rozšíření modulu eParafa o možnost vložení obrazových dat
a indexu PBI. Nyní můžete vést elektronickou zdravotní dokumentaci i s obrazovými přílohami.
Populární eParafa byla v této aktualizaci rozšířena o možnost vložení grafických dat přímo do výsledného a elektronicky
podepsaného PDF souboru. Věříme, že toto zásadní vylepšení oceníte a rozšíříte svoji elektronickou dokumentaci i o její
grafickou část. Přiložení obrázku do elektronicky podepsaného dokumentu funguje zcela automaticky, stačí mít u příslušného data přiložená obrazová data. Index PBI se do elektronicky vedené dokumentace přepisuje v případě, že vyplníte
jeho hodnoty v menu Základní vyšetření > Stomatologická vyšetření > PBI index.
Nadstavbový modul eParafa přináší svým uživatelům
možnost efektivně a jednoduše podepisovat, ukládat
a spravovat záznamy pacientů v elektronické podobě
vyhovující současně platné legislativě. Jediné, co je ke
správnému podepisování pomocí eParafy potřeba, je
platný kvalifikovaný certifikát. Na webových stránkách
www.pcdoktor.cz a www.pcdent.cz naleznete v sekci
Péče o zákazníky > Uživatelské návody podrobný
popis, jak elektronický certifikát pořídit a jak se o něj
starat. S jeho zřízením vám také rádi pomůžeme na
zákaznické lince HOTLINE.
Aktualizace budou pohodlnější a rychlejší
Na základě četných podnětů připravujeme pro jarní verzi 2013 stahování dat potřebných pro internetové aktualizace
na pozadí programu. Tato inovace přinese především zkrácení času nutného k aplikování internetové aktualizace.
Čas potřebný pro aplikování internetové aktualizace se touto novinkou výrazně zkrátí, přičemž postup aktualizace se pro
uživatele nikterak nezmění. Program si automaticky stáhne data potřebná pro internetovou aktualizaci v průběhu vaší
práce v programu. Při ukončení programu tak bude aktualizace již připravená ve vašem počítači. Jakmile dáte pokyn
k instalaci, spustí se rovnou instalační průvodce, který vás provede zbytkem instalace.
Programy PC DOKTOR® a PC DENT® jsou kompatibilní s Windows 8
Programy PC DOKTOR® a PC DENT® fungují bez omezení i na novém operačním systému Windows 8. Testování
probíhalo na 32bit i 64bit verzi.
Programy PC DOKTOR® a PC DENT® jsou vyvíjeny pro platformu Windows. Z tohoto důvodu zajišťujeme pro své uživatele kompatibilitu i na nových verzích tohoto operačního systému. Po provedených testech můžeme konstatovat, že oba
programy fungují bez omezení i na novém operačním systému Windows 8 a to jak na 32bit, tak i na 64bit verzi.
Na webových stránkách www.pcdoktor.cz a www.pcdent.cz je k dispozici video ukazující práci s programem na operačním systému Windows 8.
Bulletin pro uživatele - leden 2013 - 5
CGMesky opět s řadou novinek
CGMsky vám pomáhají zůstat v kontaktu s vašimi pacienty. Umožňují vám jednoduše
a rychle sdělovat všechny důležité informace a upozornění. Tak jako všechny naše
služby, i CGMesky procházejí neustálým vývojem, který je z velké části ovlivněn
i vašimi náměty.
Níže shrnujeme ty nejpodstatnější změny a vylepšení:
• Odesílání z kalendáře - přímo v okně kalendáře přibyla funkce SMS všem, která Vám automaticky vygeneruje SMS
zprávu s upozorněním pro pacienty objednané na vybraný den.
• Zasílání objednaným pacientům - funkci naleznete v menu Dokumentace > Kalendář. Funkce vám umožní sestavit
skupinu pacientů objednaných na určitý den. Z vygenerované skupiny lze vybraným pacientům navíc vygenerovat
odlišný text zasílané zprávy.
• Funkce komunikace s pacienty - funkci naleznete v menu Dokumentace a umožní Vám připravit si vzory zpráv pro
hromadné zaslání SMS či e-mailu předem připraveným skupinám vašich pacientů.
• Odeslané a uložené SMS - tato funkce se nachází v kartě pacienta v menu Editace. Díky ní máte efektivní přehled
nad zprávami vybraného pacienta.
• Propojení se seznamem frází - během přípravy obsahu zpráv můžete využít i propojku na seznam přednastavených
frází a usnadnit si tak vkládání často používaných textů.
• Přepis zprávy do karty pacienta - díky přepisu textu zprávy do dekurzu příjemce zaznamenáte odeslané SMS i do
zdravotní dokumentace pacienta.
• Upravené parametrické výběry - přibyla možnost vyhledat pacienty narozené v určitém dni v měsíci. Můžete tak
odeslat blahopřání svým pacientům pomocí SMS.
• Nový vzhled - nový vzhled služby nabízí příjemnější a přehlednější ovládání.
• Přehledy nad odeslanými SMS - ve skladu odeslaných zpráv můžete filtrovat SMS podle data, jména příjemce,
autora i na základě klíčového slova v textu zprávy. Všechny filtry lze aplikovat na všechny odeslané zprávy nebo pouze
na doručené či nedoručené.
Věříme, že všechna vylepšení oceníte a že vám pomohou komunikaci s klienty pomocí SMS ještě zefektivnit. Pokud je
pro vás některé vylepšení novinkou, doufáme, že si najdete čas ho vyzkoušet.
6 - Bulletin pro uživatele - leden 2013
Četnost vykazování výkonů v závislosti na věku pacienta
Na základě požadavků našich klientů jsme implementovali
možnost hlídání četností výkonů dle věkové hranice.
Tato užitečná preventivní funkcionalita je pro vás nyní
dostupná ve vašem programu.
Ohlídejte si možnost vykázání určitého výkonu u vybrané
věkové skupiny pacientů. Funkci naleznete v menu Katalogy
> Číselník výkonů > Prevence – omezení věkem a frekvencí. V tomto okně si jednoduše nastavte požadované
výkony a parametry, které u nich potřebujete hlídat. Snadno
tak určíte, v jakém věkovém rozmezí se má četnost výkonu
hlídat a zda tomu má být pouze u konkrétního pohlaví, či
mají být prověřováni všichni pacienti. Užitečným nástrojem je také omezení pouze na aktuálně přihlášenou odbornost.
Díky této funkci tak už nikdy nezmeškáte možnost provedení některých vyšetření, jež mohou být dle informací od našich
klientů v určitých případech naprosto stěžejní pro zdraví a někdy i život pacienta. Věříme, že jsme touto funkcí přispěli ke
zvýšení komfortu práce s vašimi pacienty a odbourali vám starost o hlídání důležitých termínů.
Pravidla pro zadávání četnosti
•
•
•
•
Četnost se zadává ve formátu četnost/období.
Pro omezení na počet dní použijte formát 2/365 = 2x za 365 dní.
Pro omezení na kalendářní rok zadejte 2/R = 2x za kalendářní rok.
Můžete používat následující symboly: R = rok, Q = kvartál, M = měsíc a D = den.
Cenové plány s novou přehledovou funkcí
Cenové plány léčby najdou své uplatnění nejen u stomatologů, ale i celé řady specialistů. Velké využití mají
především u léčby, která je hrazena pacientem.
Nová přehledová funkce nad cenovými plány umožní získat seznam všech uživatelů, kteří mají ve zvoleném období
vystavený cenový plán s nevyúčtovanými položkami. Uživatelé, kteří cenové plány využívají v hojné míře, ocení tuto nově
doplněnou funkci i jako nástroj pro predikci tržeb.
Novou funkci naleznete v menu
Pojišťovna > Přehledy za období
> Cenové plány – nevyúčtované
položky. Po zadání období, lékaře,
pracoviště a stisku tlačítka [Proveď]
program zpracuje požadavek a zobrazí v tabulce výsledky. V horní části
vpravo jsou zobrazeny sumární údaje,
v tabulce pak seznam cenových
plánů, které vyhověly podmínkám
výběru. Má-li pacient více takových
cenových plánů, je zobrazen na více
řádcích. Z tohoto seznamu je možné
vstupovat na jednotlivé cenové plány pomocí klávesy >>Enter nebo dvojklikem myší na příslušném řádku. Pomocí klávesy >>F9 můžete vstoupit do karty pacienta. Po zavření vybraného cenového plánu nebo karty pacienta se vrátíte zpět
do seznamu, který se v tomto případě hned aktualizuje, aby byly promítnuty případné změny. Jestliže je plán vyúčtován
jen zčásti, započítávají se do výsledné sestavy pouze nevyúčtované položky.
Bulletin pro uživatele - leden 2013 - 7
Sekce pro lůžková zařízení
Propouštěcí a příjmová zpráva
V přijímací a propouštěcí zprávě lze pomocí klávesy >>F9 jednoduše vložit požadované
texty. Nově je tímto způsobem možné vkládat i texty z vybraných karet. Další novinkou
u zpráv je vedení více profilů. Při opuštění definice lze nový rastr zprávy pojmenovat a při
vystavování zprávy podle definičního vzoru si vybrat ze všech nadefinovaných vzorů. Pro
každé oddělení lze také nadefinovat jinou definici textu hlavičky a patičky zpráv.
List o prohlídce mrtvého 2013
Do systému jsme implementovali nový formulář o prohlídce mrtvého.
eDávky přinášejí další žádaná rozšíření
Poslední aktualizace přinesla i rozšíření eDávek, kde se nově nachází možnost odeslat a předat Všeobecné
zdravotní pojišťovně pouze soubor KDAVKA, nebo FDAVKA.
Naši programátoři se v uplynulém období opět věnovali postupnému rozšiřování eDávek.
Nové možnosti, které zimní aktualizace přináší, osloví zejména lékaře, kteří potřebují Všeobecné zdravotní pojišťovně předat pouze soubor KDAVKA, tedy provedenou a následně
vykázanou péči pacientům, a nebo soubor FDAVKA, reprezentující elektronickou fakturu.
Tyto případy jsou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vyžadovány například v okamžiku,
kdy máte uzavřen tzv. dodatek o předběžných úhradách a je třeba předat pouze objem
provedené péče (KDAVKA), ale už nikoli elektronickou fakturu (FDAVKA). V případě
provádění opravných dávek může VZP také požadovat předání pouze opravy jedné
z těchto částí.
V nastavení modulu nebo přímo nově v průvodci odesíláním můžete vybrat pomocí zátržítek části, které chcete k danému
vyúčtování VZP předat.
Výhodou nového řešení je, že nenarušuje stávající způsob a komfort ovládání při předávání vyúčtování, ale rozšiřuje
možnosti v případě nejrůznějších oprav a požadavků VZP.
Informace, jakou část jste z modulu zdravotní pojišťovně předali, se neztrácí, ale je pomocí ikonky signalizována přímo
v knize podání. Máte tedy plnou kontrolu a maximální přehled, co bylo v daném vyúčtování zdravotní pojišťovně předáno.
Věříme, že v následujících aktualizacích se nám podaří realizovat další nápady, které nám zasíláte, a opět vám práci
s eDávkami více zpříjemníme.
8 - Bulletin pro uživatele - leden 2013
Nový kalendář startuje pilotní provoz
V minulém čísle bulletinu jsme vás informovali o připravované novince objednávacího systému. Tato v našich
systémech bezpochyby revoluční novinka bude během měsíce února nasazena v pilotní fázi u několika
spolupracujících lékařů. Věříme, že budeme schopni nový objednávací systém představit již v Jarní verzi 2013
všem našim uživatelům.
První verze objednávacího systému, která
bude součástí aktualizace vašeho programu, bude obsluhovat základní agendu
objednávacích systémů. Vývoji se však
budeme kontinuálně věnovat, abychom co
nejdříve naplnili všechny požadavky, které
jsou na moderní objednávací systém kladeny.
Nový objednávací systém bude postupně
implementován do všech našich produktů.
Uživatel si bude moci vybrat, zda přejde
na nový způsob, nebo zůstane u starého
řešení. Při přechodu bude zajištěna konverze dat, aby uživatelé nemuseli objednávky složitě přepisovat.
Investujeme do rozvoje oblíbené vzdálené správy
Díky vzdálenému připojení se výrazně zkracuje doba potřebná k vyřešení celé řady dotazů, které kladete našim
konzultantům na zákaznické lince HOTLINE. Především úspora času, je hlavním důvodem proč se stala vzdálená
správa pro naše uživatele vítaným nástrojem. Nyní vám přinášíme novou verzi se znatelně lepším výkonem.
Někdy i jedno nevhodně použité slovíčko může konzultanta zákaznické linky zmást a řešení dotazu pouze po telefonu se
tím může výrazně prodloužit. Při řešení složitějších problémů může být naopak popis konzultanta nejasný pro uživatele.
Nejen v těchto případech je elegantním řešením vzdálená správa. Díky aplikaci TeamViewer QuickSupport, která je součástí instalace našich programů, může konzultant vzdáleně ovládat váš počítač, jako by seděl přímo u něj. Řešení drtivé
většiny dotazů se tak stává otázkou pár minut.
Ve vašem programu je umístěna v pravém horním rohu
ikona záchranného kruhu. Po jejím stisku se na vašem
monitoru během několika sekund objeví okno, které
obsahuje číslo ID a pro každou relaci vždy unikátní
heslo. Po nadiktování těchto údajů získáte okamžitou
podporu našich konzultantů.
Pro vzdálenou správu využíváme aplikaci TeamViewer,
která klade důraz na zabezpečení a ochranu osobních
údajů, používá šifrované zabezpečené datové kanály
a nabízí rychlé a stabilní připojení. Všechny tyto vlastnosti můžeme potvrdit i z naší dlouholeté zkušenosti.
Bulletin pro uživatele - leden 2013 - 9
S programem zpaměti? Z klávesnice žádný problém!
U programů PC DOKTOR® a PC DENT® byl od začátku kladen velký důraz na ovládání pomocí klávesnice. Tento
způsob obsluhy šetří čas a umožňuje lékaři věnovat více pozornosti svému pacientovi.
Převážná většina funkcí se dá v programech ovládat
pouze pomocí klávesnice. Každé okno má vždy ve
spodní části nápovědu, jaké funkční klávesy se dají
v daný okamžik použít. Ve všech částech programu však
platí standardy, které jsou pro všechna okna totožené.
Společně s bulletinem jste obdrželi klávesové zkratky
v tištěné podobě, ve kterých naleznete výčet nejpoužívanějších zkratek. Pokud se vám tato pomůcka
zalíbí, můžete si zkratky stáhnout také v elektronické podobě, která je optimalizovaná pro tisk na
osobních tiskárnách. Elektronická podoba zkratek je
k dispozici na webových stránkách www.pcdoktor.cz
a www.pcdent.cz v sekci Péče o zákazníky > Uživatelské návody.
Klávesové zkratky
Z výchozí okna (kartotéka je zavřená)
Zkratka
Vyvolá
CTRL+F2
Kartotéka
CTRL+F3
Karta posledně vybraného pacienta
CTRL+F4
Znovupřihlášení do programu
CTRL+F12
Kalendář
Z karty pacienta
Zkratka
Vyvolá
CTRL+A
Účtování primární péče
CTRL+B
Laboratoř
CTRL+D
Dispenzarizace
CTRL+E
Lékařská zpráva
CTRL+F
Fráze
CTRL+G
Grafický modul
CTRL+H
Hmotnost+výška
CTRL+I
Alergie a rizika
CTRL+J
Injekce a očkování
CTRL+K
Propojení s EKG
CTRL+L
Trvalé medikace
CTRL+M
Trvalé diagnózy
CTRL+N
Neschopenka
CTRL+O
Konsiliární vyšetření
CTRL+P
Tisk dokumentace (tisk tabulky)
CTRL+Q
Účtování vyžádané péče
CTRL+R
Recepty
CTRL+S
Sedimentace
CTRL+T
Tlak a puls
CTRL+W
Výměnný list
CTRL+Y
Poukaz K
CTRL+Z
Anamnéza
F1
Nápověda
F2
Text Subj.:
Klávesové zkratky
Z karty pacienta
Zkratka
F2 (PC DENT)
F3
F4
F5 (PC DOKTOR)
F5 (PC DENT)
F6 (PC DENT)
F7
F8
F11 (PC DENT)
F12
CTRL+F2
CTRL+F7
CTRL+F12
CTRL+ALT+číslo na
num.klav.
ALT+Backspace
SHIFT+F1
SHIFT+F2
SHIFT+F3
SHIFT+F4
SHIFT+F5
SHIFT+F6
Vyvolá
Přepis schem. zubního kříže
Text Obj.:
Makra
Text Dop.:
Zubní kříž
Stomatologický lab. štítek
Datumovka aktuálního data
Podpis uživatele
Zavolá RVG
Kalendář s předplněním pacienta
Kartotéka pro výběr dalšího pacienta
Datumovka jiného data
Kalendář bez vybrání pacienta
Přepne druh písma
Přechodné diagnózy
Nastavitelné tlačítko blesku 1
Nastavitelné tlačítko blesku 2
Nastavitelné tlačítko blesku 3
Nastavitelné tlačítko blesku 4
Nastavitelné tlačítko blesku 5
Nastavitelné tlačítko blesku 6
Obecné zkratky
Zkratka
Vyvolá
Kopíruje označený obsah do paměti
počítače
CTRL+V
Vkládá zkopírovaný obsah z paměti
CTRL+levý klik myši Nespojité označení řádků v tabulce
Shift+šipky na
Spojité označení řádků v tabulce
klávesnici
ALT+podtržené písmeno ve slově (platí obecně ve Windows)
například ALT + U = tlačítko ulož
CTRL+C
Opomíjené funkce: Léčivé byliny – choroby a léčba
Kdykoli v programu stisknete klávesu [F1], vyvoláte nápovědu, která je vždy po ruce.
V dnešním díle seriálu o nepříliš známých funkcích se
zaměříme na přehled léčivých bylin a možnosti jejich
užívání. Přestože se dnes v běžné praxi prakticky výlučně
užívají hromadně vyráběná farmaceutika, zůstávají byliny
a další přírodní zdroje stále velmi mocným nástrojem
pro léčbu méně závažných onemocnění. Mohou také
být vhodnou volbou pro pacienty, kteří nechtějí nebo
nemohou užívat běžná farmaceutika. Program vám
při práci s těmito pacienty vychází vstříc funkcí, kterou
naleznete v menu Léky > Léčivé byliny. Zde v Seznamu
bylin můžete dohledat jednotlivé léčivé rostliny podle
jejich českého či latinského názvu a dozvědět se tak vše
o jejich složení, působení a užívání. Vyhledávat můžete
rovněž v seznamu drog, tedy sušených bylin s léčivými účinky, kde také získáte podrobný popis jejich vlastností, způsobu
užívání a rizik s ním spojených. Konkrétní návrhy pro léčbu vybraných onemocnění naleznete pod volbou Choroby
a jejich léčba. V tomto okně nejprve určíte, o jaký tělní systém se jedná, a následně vyberete konkrétní chorobu.
V pravém horním rohu vám bude nabídnut seznam vhodných receptů vztažených ke zvolené chorobě. Po výběru toho
nejvhodnějšího se v pravém dolním rohu zobrazí postup přípravy léčivé směsi, její popis a pokyny k užívání. Můžete tak
svým pacientům snadno nabídnout i zcela přírodní variantu řešení jejich zdravotních obtíží.
Novinky na webových stránkách
• Aktualizovaná sekce Péče o zákazníky > Výstavy
• Aktualizovaná sekce Péče o zákazníky > Školení
10 - Bulletin pro uživatele - leden 2013
Další rozšíření programů PC DOKTOR® a PC DENT®
Níže uvádíme pouze v bodech další úpravy systému
• Sklad materiálu
»» Možnost evidovat nový pohyb Likvidace.
»» Doplněna přehledová funkce pod tlačítkem [Vývoj zásob za období], tak aby bylo možné získat údaje pro Hlášení
stavu očkovacích látek v požadovaném členění.
»» Rozšíření přehledové funkce pod tlačítkem [Přehledy za období], která nyní skýtá širší možnosti nastavení.
• Agenda řidičských průkazů - nová funkce v kartě pacienta, nabídka Zprávy a nálezy > Agenda ŘP slouží k evidenci
způsobilosti k řízení motorových vozidel a vystavování hlášení pro úřady. K této funkci byla vytvořena i přehledová
funkce v základní nabídce Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Přehled posudků k řízení.
• Prenatální balíčky - přehledová funkce byla rozšířena o zobrazení sumárních údajů.
• Poukaz K - tisk poznámky je možné provést i na přední stranu.
• Kartotéka - kartotéku lze provázat na uživatelský formulář.
• Zubní kříž - při účtování přes zubní kříž je možné zadat variabilní cenu.
• SCORE - přibyla možnost ručně přepsat poslední záznam do karty.
• Parametrické výběry - přibyla možnost vyhledat pacienty narozené v určitém dni v měsíci.
• Popis PACS - automatické nabídnutí odeslání popisu prostřednictvím MISE.
• Volba úhrady zdravotní péče - úprava funkcionality, jednodušší volba plátce.
• Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny - do uzávěrky lze předat pouze konkrétní ZÚM.
• Prevence omezení věkem a frekvencí - nová funkcionalita sloužící k upozornění na preventivní vyšetření.
• Makra - možnost provést makro i se zápisem do očkování, včetně šarže a expirace (vyjma odb. 002).
• Test na okultní krvácení - nová funkce v nabídce Základní vyšetření umožňuje evidovat výkony provedené na jiných
pracovištích za účelem správného upozornění na možnost provedení testu při vstupu do karty. K této funkci byla
vytvořena i přehledová funkce v základní nabídce Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Preventivní prohlídky
> Přehled TOK – provedené, plánování.
• eParafa - lze elektronicky podepsat i obrazové dokumenty vložené do karty pacienta.
• Účtování výkonů - při účtování výkonů je možné nechat přepsat název výkonu do karty pacienta.
• Grafický modul - doplněna možnost vytisknout grafický záznam včetně jeho popisu a základních údajů o pacientovi.
• Komunikace s tonometry ABI - oprava nefunkčnosti zpětného převzetí údajů.
• Nová propojka s EKG Amedtec
Napsali o nás…
CompuGroup Medical testuje systém
Medical Net, chce propojit všechny
oblasti zdravotnictví
Hlaváček: Elektronické recepty
nemohou fungovat bez legislativy
a dodržení anonymity pacientů
Společnost CompuGroup Medical zahájila pilotní testování unikátního zdravotnického systému MEDICAL NET.
Ten usnadňuje zdravotnickým profesionálům výměnu citlivých dat pacientů zcela v souladu se zákony na ochranu
osobních údajů.
businessworld.cz | 3. prosince 2012
Ibiz.cz | 9. prosince 2012
Podle plánu sněmovního výboru by od roku 2015 mělo být
zavedeno povinné využívání elektronických receptů. To by
mělo vést k většímu komfortu lékařů, lékárníků i samotných pacientů. Aby však bylo dosaženo požadované efektivity systému, je třeba dodržet několik zásad. Klíčovým
faktorem je srozumitelnost celého procesu a také zdravotníky využívaný software. Ten by měl být velice intuitivní
a jednoduchý na ovládání, protože spolehlivost a rychlost
je pro lékaře zcela zásadní.
pc-politika.cz | 9. prosince 2012
cianews.cz | 10. prosince 2012
Bulletin pro uživatele - leden 2013 - 11
Bulletin pro uživatele PC DENT® a PC DOKTOR® - leden 2013
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
divize Ambulantní software
Jeremiášova 1422/7b
155 00 Praha 5
www.cgm.cz
OBCHOD & 246 007 820
HOTLINE & 246 007 844
www.pcdoktor.cz
www.pcdent.cz.
Download

Bulletin 01/2013 [PDF, 3,2 MB]