POČETNÍ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY TĚLES S VAZBAMI
NNTN
1. Soustava těles dle obrázku má být uložena nepohyblivě, staticky určitě. V případě, že jsou
tyto podmínky splněny, určete stykové síly ve vazbách a to analyticky i graficky.
F
f
α
e
c
a
d
b
2. Soustava těles dle obrázku má být uložena nepohyblivě, staticky určitě. V případě, že jsou
tyto podmínky splněny, určete stykové síly ve vazbách a to analyticky i graficky.
M
F
α
d
f
h
e
g
a
b
c
3. Soustava těles dle obrázku má být uložena nepohyblivě, staticky určitě. V případě, že jsou
tyto podmínky splněny, určete stykové síly ve vazbách a to analyticky i graficky.
i
α
F
j
f
e
a
b
c
d
4. Soustava těles dle obrázku má být uložena nepohyblivě a staticky určitě. Určete výslednice
reakčních sil početně i graficky.
5. Soustava těles dle obrázku má být uložena nepohyblivě a staticky určitě. Určete výslednice
reakčních sil početně i graficky.
6. Soustava těles dle obrázku má být uložena nepohyblivě a staticky určitě. Určete výslednice
reakčních sil početně i graficky.
.
7. Soustava těles dle obrázku má být uložena nepohyblivě a staticky určitě. Určete výslednice
reakčních sil početně i graficky.
.
8. Soustava těles dle obrázku má být uložena nepohyblivě a staticky určitě. Určete výslednice
reakčních sil ve vazbách početně.
.
9. U soustavy těles dle obrázku stanovte velikost momentu tak, aby byla tato soustava ve
statické rovnováze. Dále určete výslednice reakčních sil ve vazbách početně i graficky. Pro
početní řešení si zvolte rozměry podle potřeby.
10. U soustavy těles dle obrázku stanovte velikost síly tak, aby byla tato soustava ve statické
rovnováze. Dále určete výslednice reakčních sil ve vazbách početně i graficky. Pro početní
řešení si zvolte rozměry podle potřeby.
Download

Početní a grafické řešení soustav těles s vazbami