AB’deki Değişimler
ve
Türk Şeker
Endüstrisine Etkileri
E D & F MAN Sugar Ltd
AB’deki değişiklikler Türkiye’de şeker
sanayisi için yeniden yapılanma
gerektirmektedir
ve
AB üyeliği süreci bu zamanı ve fırsatı
tanımaktadır.
E D & F MAN Sugar Ltd
• Türkiye şeker fiyatları, AB piyasasından yüksektir.
• Reform sonrası, iç piyasa fiyatlarının AB’de %40 düşmesi
beklenmektedir.
– Hem pancar, hem de işleme maliyetlerinin düşmesi
– Kar marjlarının düşmesi
• Türkiye, bu durumda maliyet açısından rekabet edebilir
bir konuma gelmelidir.
• Sürdürülebilir bir şeker sanayisi için yeniden yapılanma
gerekmektedir.
E D & F MAN Sugar Ltd
E D & F MAN Sugar Ltd
Kapasitelerin birleştirilerek üretimin arttırılması,
fiyatların düşürülmesi, pancar üretiminin artması için
dış ticaret politikasına ihtiyaç vardır.
İTHALAT FİYAT
USD $
ANALİZİ
Turkiye AB
Londra 5 numaralı
şeker kontratı Aralık
şeker fiyatı
300
Prim + navlun
70
C&F Turkiye
370
Gümrük vergisi (% 135)
500
Gümrük vergisi (% 108)
Toplam
870
Kar marjı
330
İç piyasa fiyatı 1.200 $/mt olarak alınmıştır
E D & F MAN Sugar Ltd
300
70
370
400
770
430
Reform sonrası, AB’de (C şekeri
azalacağından) oluşacak 2 mio tonluk
ihracat açığı, kısa vadede Türkiye
tarafından ilave rafinasyon yapılarak,
giderlerin düşürülmesi için bir fırsata
dönüştürülebilir.
E D & F MAN Sugar Ltd
E D & F MAN Sugar Ltd
2000 yılında imzalanan EBA (silahlar hariç her türlü mal)
Anlaşması altında AB, 49 adet en az gelişmiş ülkeden oluşan
gruptan 2009’dan itibaren yürürlüğe girecek sınırsız-gümrüksüz
şeker girişi mükakeresi yapmıştır. AB’ye giriş, Türkiye’nin de bu
şartları kabul etmesi anlamına gelecektir ve bu nedenle Türk
pazarını bu ülkelerden potansiyel şeker akınlarına açık
bırakacaktır.
Türkiye’deki şeker sanayicileri, kendi pazar paylarını, üretimi
büyütmek ve kaliteyi arttırmak için büyük potansiyele sahip
Sudan, Etiyopya, Mozambik ve Malawi gibi EBA ülkelerinden
sınırsız miktarda gümrüksüz şeker ithalatının getireceği erozyona
karşı rekabet edebilir seviyede tutmak zorundadırlar.
E D & F MAN Sugar Ltd
ARZ/TALEP TAHMİNLERİ
Birimler: bin ton beyaz şeker
Beyaz
Şeker
İthalatı
İran
578
Irak
711
Suriye
406
Kafkasya
1.000
&OrtaAsya
(Rusya hariç)
Toplam
2.695
Kaynak: ED&F Man
E D & F MAN Sugar Ltd
E D & F Man
Teşekkürler...
E D & F MAN Sugar Ltd
Download

ED & F MAN Sugar Ltd