Titul „Nejlepší výrobce stavebnin roku
2012“ patří společnosti Wienerberger
České Budějovice, 11. 11. 2013 – Slavnostní setkání podnikatelů v Senátu České
republiky dne 10. října bylo místem předávání ocenění vítězům každoroční soutěže
Nejlepší výrobce stavebnin. Společnost Wienerberger zopakovala svůj úspěch z
předchozích let a získala v pořadí již třetí významný titul Nejlepší výrobce stavebnin,
tentokrát pro rok 2012, v kategorii nad 200 zaměstnanců.
Konečné vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2012 se uskutečnilo
dne 24. 9. 2013 v Park hotelu Průhonice za účasti organizátorů soutěže, mediálního
partnera časopisu Stavebnictví a zástupců nominovaných soutěžících firem. Soutěž
vyhlašuje každoročně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) ve spolupráci se
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a ÚRS Praha, a. s. Prestižní ocenění byla
předána vítězům dne 10. 10. 2013 při příležitosti slavnostního setkání podnikatelů v Senátu
České republiky, které se každoročně koná v rámci Dnů stavitelství a architektury.
Vyhlášení výsledků soutěže o
Nejlepší výrobce stavebnin
roku 2012
Titul Nejlepší výrobce stavebnin získala společnost Wienerberger již potřetí v řadě a
připojila jej k cenám z roku 2009 a 2010.
Třetí prestižní cena pro
společnost Wienerberger
Odborná porota udělila vítězství firmě Wienerberger s přihlédnutím ke skutečnosti, že
sortiment cihlářských výrobků je pro svoji kvalitu a estetický vzhled dlouhodobě
vyhledávaný a dobře uplatňovaný jak v tuzemsku, tak i na zahraničních trzích. Zavedené
systémy řízení výroby a trvale prováděné celkové modernizace cihlářských závodů jsou
dobrým příkladem i ostatním výrobním firmám v oboru průmyslové výroby stavebních
hmot. Soutěžní porota při udělování nominace ocenila i projekt nazvaný POROTHERM
DŮM, kde společnost Wienerberger ve spolupráci s vybranými stavebními firmami a
dalšími partnery, včetně banky, nabízí zajištění kvalitní výstavby rodinného domu.
Zúčastněné stavební firmy jsou proškoleny v rámci nabízeného programu výrobci
stavebních materiálů a zodpovídají za splnění kritérií kvality stanovené společně s
nezávislým kontrolním institutem.
Hodnocení společnosti
Wienerberger odbornou
porotou
Přihlášené společnosti byly posuzovány zejména podle několika kritérií, zahrnující
ekonomickou úspěšnost, pozici na trhu, energetickou náročnost výroby a dosahovanou
kvalitu výroby. Hodnocen byl dále i stav v zavádění systémů řízení výroby, výrazná
investiční činnosti či zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství.
Kritéria hodnocení
V odborné porotě zasedli: Ing. Pavel Malinský (MPO), Ing. Michael Smola (SPS), Ing.
Zdeněk Kunc (ÚRS), Ing. Alexej Trinner (TZÚS Plzeň), Ing. Lukáš Peřka (VÚMO) a Ing.
Jitka Nádvorníková (ÚRS).
Složení odborné poroty
Cílem soutěže je představit nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních
hmot v ČR s jejich progresivními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl a ukázat
odborné i laické veřejnosti, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná,
šetrná, a přitom moderní a úsporná.
Cíl soutěže Nejlepší výrobce
stavebnin
Pro další informace kontaktujte: Michaela Smutná
T.: +420 702 027 156; [email protected]
Strana 1 / 1
Download

Titul „Nejlepší výrobce stavebnin roku 2012“ patří