U Jelínků k radosti důvodů kopec
aneb malá bilance„návratů k tradici“ při příležitosti
12. Jelínkova koštu slivovice
Dobrý den,
vítejte u nás na Valašsku, vítejte u Jelínků ve Vizovicích na 12. koštu.
Přiznám se, že jsem s jistým napětím očekával, do jaké míry bylo přání otcem
myšlenky, když jsem jako povzbuzení pro nadcházející rok citoval ve svém úvodu
ke katalogu zdroj poněkud drsného optimismu, jímž ale je dnes často užívaný
slogan: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ A hle, mé obavy byly liché – u Jelínků to
vyšlo!
Rok po devastaci, kterou v celém sektoru výroby lihovin napáchala metanolová
aféra, v likérce RUDOLF JELÍNEK, díky obrovskému úsilí celého týmu, vše
překonali! Dostali se do černých čísel, dali práci dalším pětadvaceti lidem,
v žebříčku „Českých 100 nejlepších“ se posunuli z předloňské 60. na loňskou 51.
příčku a za úroveň péče o zaměstnance a jejich rodiny s dětmi udělila firemnímu
rekreačnímu areálu Kamínka certifikát Společnost přátelská rodině.
Z mnoha dalších pozitivních jevů, které se v uplynulém roce ve vývoji podniku
vyskytly vybírám jen ty, jež jsou dle mého mínění výsledkem využívání regionálních
tradic při vytváření specifické skladby surovinové základny likérky.
Již v dřívějších letech se ukázalo, že správný směr dalo tomuto úsilí založení
těchlovských ovocných sadů přímo ve Vizovicích. O tom, že to byla volba víc než
šťastná, svědčí to, že produkty z těchlovské – vloni mimochodem rekordní – úrody
švestek obohatily Jelínkovu nabídku o exkluzivní, specifickou vizovickou slivovici:
každoroční Vizovickou zlatou a o ročníkové, jednoodrůdové slivovice, z nichž pro
tento rok nejlepší se stala Čačanská lepotice. Skvělé je, že si již lze pochutnat i na
těchlovských sušených švestkách a že k této regionální pochoutce letos na Vánoce
přibudou i valašské kotłovice (povidla).
Výrazný posun k zásadnímu významu úsilí o vytváření vlastní, tradiční surovinové
základny přináší nákup pozemků a budování vlastních sadů: meruňkových ve
Starovicích u Hustopečí a ve Velkých Němčicích, třešňových v Kostelanech. Ve
snaze mít důležité zdroje surovin ve vlastních rukou vidím též konkrétní využití
inspirace tradicemi baťovskými. Korunou těchto snah pro toto období však je získání
rozsáhlých pozemků v kultovní vizovické lokalitě na Janovéj hoře pro jejich
osazování „stromovím trnkovým a jaderničkovým“! Tady mi budiž dovoleno
s trochou oborové euforie konstatovat, že to vnímám jako počin historický, který
nejen přinese podnikatelský prospěch Jelínkově likérce, ale přispěje ke zvýraznění
tradičního rázu krajiny v okolí Vizovic – její humanizaci a k zvýraznění její osobité
tváře. Vidím v tomto počinu úctyhodný projev respektu k pravidlu starých,
osvícených hospodářů, podle kterého má člověk od přírody nejen brát, ale také co jí
náleží vracet… Takže, suma sumárum – pro kmotra Jelínkova koštu – opravdu
k radosti důvodů kopec.
Generální ředitel Pavel Dvořáček ve svém bilancování loňského roku v zimních
Trnkovinách mimo jiné konstatoval: „Navzdory všem našim nedokonalostem však
vnímám, že všichni pracujeme pro značku R. JELÍNEK s radostí a potěšením.“ Podle
toho, jak to pozoruji už hezkých pár let „zvenčí“, bych já tento citát, s dovolením,
parafrázoval takto: „Je zřejmé, že pro firemní značku R. JELÍNEK pracují lidé nejen
s radostí a potěšením, ale i „s rozumem v hrsti“!“
Takže – klobouk dolů! Ať se i nadále daří.
Karel Pavlištík
Jelínkova 12. koštu kmotr
PRAVIDLA KOŠTU
1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo pro Jelínkův vizovický košt poskytne
řádně označený vzorek a vyplní přihlášku.
2. Počet vzorků od jednoho soutěžícího není omezen.
3. Hodnocení probíhá v prostorách firmy RUDOLF JELÍNEK a.s., hodnotitelé jsou
rozděleni do 40 komisí (může být upraveno dle počtu vzorků). Každá komise má
svého předsedu.
4. Vzorky se hodnotí anonymně osmnáctibodovou stupnicí v základních kolech
a dvacetibodovou stupnicí ve finálovém kole. V základních kolech jsou při
hodnocení povoleny 0,2 bodové nuance mezi vzorky. Při hodnocení vzorků ve
finálovém kole jsou povoleny 0,1 bodové nuance. Stupnice jsou upraveny pro
hodnocení ovocných destilátů.
5. Na anonymitu vzorků a regulérnost hodnocení dohlíží odborná komise.
6. Soutěž probíhá v jedenácti kategoriích:
a) nejlepší slivovice,
b) nejlepší hruškovice,
c) nejlepší jablkovice,
d) nejlepší meruňkovice,
e) nejlepší třešňovice,
f) nejlepší ostatní ovocný destilát,
g) absolutní vítěz koštu,
h) obec s nejlépe hodnocenými vzorky,
i) vítěz pěstitelského pálení u společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.,
j) vítěz z řad návštěvníků Vizovického Trnkobraní.
7.
a-f) Tyto kategorie vyhrávají nejlépe bodově hodnocené vzorky.
g) O celkovém vítězi této kategorie rozhodne samostatný košt (finále)
ze 40 nejlépe hodnocených vzorků ze základního kola. Hodnocení
provedou předsedové hodnotitelských komisí.
h) Prvních 100 nejlépe hodnocených vzorků ze všech kategorií slouží jako
základ pro výběr obcí, které budou hodnoceny. Obce, které budou
zastoupeny minimálně čtyřmi vzorky umístěnými v první stovce, budou
hodnoceny následujícím způsobem: počty bodů vyhodnocených vzorků
z jednotlivých obcí se sečtou a vypočítá se průměr na jeden vzorek pro
každou obec. Obec s nejvyšším průměrem se stane vítězem.
i) Vítěz této kategorie se vyhodnotí pouze ze vzorků, poskytnutých
v rámci pěstitelského pálení u firmy RUDOLF JELÍNEK a.s.,
rozhodující je umístění v základním kole.
j) V této kategorii se vybírají tři nejlépe hodnocené vzorky, jejichž majitel
je zároveň i návštěvníkem 47. ročníku Vizovického Trnkobraní. Tato
kategorie se nevztahuje na hosty Jelínkova vizovického koštu.
8. V katalogu soutěže budou zveřejněny výsledky:
- nejlépe hodnocených vzorků v jednotlivých kategoriích;
- prvních 100 vzorků ze všech kategorií dle počtu dosažených bodů;
- abecední jmenný seznam všech soutěžitelů s adresou, druhem ovoce,
přiděleným číslem pro soutěž, bodovým ohodnocením a číslem komise,
která vzorek degustovala;
- absolutní vítěz koštu;
- obec s nejlépe hodnocenými vzorky;
- vítěz pěstitelského pálení;
- vítěz z řad návštěvníků Vizovického Trnkobraní.
9. Vítězové a prvních 100 vzorků bude odměněno hodnotnými a originálními
cenami. Vítězové jednotlivých kategorií nezískávají ceny za celkové umístění.
Vítězné ceny jsou ve společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. uloženy k vyzvednutí
do konce kalendářního roku.
SRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ ZASLALI VZOREK DO
12. ROČNÍKU JELÍNKOVA VIZOVICKÉHO KOŠTU.
Ing. Pavel Dvořáček
Předseda představenstva SPJS
PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ
12. Jelínkova vizovického koštu
Komise č.
1
2
3
Kalenda Oldřich
Komise č.
21
Veverka Jaromír
22
Lupač Josef
Hladík Jan
Příjmení a jméno
Příjmení a jméno
Helešic Svatomír
Balog Ján
23
4
Melzoch Karel
24
Borkovec Jaroslav
5
Kotrč Milan
25
Rychna Miroslav
6
Balík Josef
26
Barnet Jiří
7
Malčic Otto
27
Kvapil Leoš
8
Zakravač Lumír
28
Raclavský Lumír
9
Chmelař Roman
29
Borek Josef
10
Zálešák Lubomír
30
Švarc Martin
11
Šiška Radomír
31
Kolůch Pavel
12
Horňáček Josef
32
Svoboda Josef
13
Krutil Radek
33
Horčička Dušan
14
Častulík Vladimír
34
Januška Jaroslav
Parák Ivo
35
Vybíralík František
Segrado František
36
Piksa Vladimír
Tomaštík Antonín
37
Kutina Kamil ml.
Lysý Zdeněk
38
Stanislav Jaroslav
Šlosar Petr
39
Prachař Tomáš
Kadlec Jan
40
Vývoda Stanislav
15
16
17
18
19
20
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KOŠTU:
Rosíková Marie, Petrov, Slivovice, 19,43 b.
OBEC S NEJLÉPE HODNOCENÝMI
VZORKY:
Petrov
VÍTĚZ PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ
U FIRMY RUDOLF JELÍNEK a.s.:
Katrušák Martin, Zlín, Slivovice, 18,90 b.
VÍTĚZ Z ŘAD NÁVŠTĚVNÍKŮ VT:
Raclavský Lumír, Kroměříž, Ostatní destiláty
– ryngle, 18,61 b.
Slivovice
Hruškovice
1.
Rosíková Marie
Petrov
1.
Svoboda Josef
Petrov
2.
3.
SPMO
Harnach Gustav
Velká n.V.
Brno
2.
3.
Svoboda Josef
Hýža Radovan
Petrov
Uh. Ostroh
4.
5.
Peška Josef
Kovačič Jiří
Vřesovice
Salaš u Velehradu
4.
5.
Karafiátová Eva
Schlitzer Destillerie
Lipová
Německo
6.
7.-8.
Martinek Josef
Horňáček Josef
Petrov
Velká n.V.
6.
7.-9.
Rybníkář Roman
Stanislav Jaroslav
Strážnice
Strážnice
7.-8.
9.
Alvés Marcelo
Katrušák Martin
Petrov
Zlín
7.-9.
7.-9.
Gajda Antonín
ČZS ZO
Strážnice
Kunovice
10.
Roučka Jan
Strážnice
1.
Lungová Alena
Skorovice
Třešňovice
Jablkovice
1.
Jan Sečka
Radějov
2.
Řepa Milan
Vřesovice
2.
Segrado František
Jablůnka
3.-4.
Karafiátová Eva
Lipová
3.
4.
Pálenice Vaněk
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
Střítěž n. B.
3.-4.
5.-8.
Svoboda Josef
Psenner
Petrov
Itálie
5.
6.-8.
Piksa Vladimír
Palírna Radlík
Praha 1
Jílové u Prahy
5.-8.
5.-8.
Boček Vladimír
Václavík Miroslav
Mostkovice
Vřesovice
6.-8.
6.-8.
Nesvatba Vítězslav
Harnach Gustav
Valašské Meziříčí
Brno
5.-8.
9.
Kráčmar Ladislav
Drha Ivan
Uničov
Vizovice
9.
10.
Libotovsky Ladislav
Polák Štefan
Hřibiny
Borský Mikuláš
10.
Mynář Vratislav
Vřesovice
1.
Svoboda Josef
Petrov
Ostatní destiláty
Meruňkovice
1.
Libotovský Ladislav
Hřibiny
2.
Havelka Josef
Vřesovice
2.
Sedláček František
Kunovice
3.
Lihovar Dvořiště
Pacov
3.
4.
Mikič Ľuboš
Ševčík Petr
Radimov
Habrovany
4.
5.
Raclavský Lumír
Psenner
Kroměříž
Itálie
5.
6.
Skyba Jaromír
Dozbaba Rostislav
Slušovice
Kostelany
6.
7.-10.
Drienik Jaroslav
Palírna Radlík
Lysá p. M.
Jílové u Prahy
7.-8.
7.-8.
Jurenková Vlaďka
Šácha Jiří
Myjava
Kunovice
7.-10.
7.-10.
Roučka Jan
Segrado František
Strážnice
Jablůnka
9.
Zatloukal Jiří
Kostice
7.-10.
Raclavský Lumír
Kroměříž
100 NEJLÉPE HODNOCENÝCH VZORKŮ
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-9.
8.-9.
10.-11.
10.-11.
12.
13.-14.
13.-14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.-27.
26.-27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Příjmení a jméno
Rosíková Marie
Svoboda Josef
SPMO
Harnach Gustav
Peška Josef
Kovačič Jiří
Martinek Josef
Alvés Marcelo
Horňáček Josef
Svoboda Josef
Katrušák Martin
Havelka Josef
Libotovský Ladislav
Roučka Jan
Jan Sečka
Lungová Alena
Roučka Jan
Kavka Radek
Svoboda Josef
Přátelé Derfla
Lihovar Dvořiště
Hýža Radovan
Hýža Radovan
Raclavský Lumír
Karafiátová Eva
Sedláček František
Řepa Milan
Mikič Ľuboš
Borek Josef
Ševčík Petr
Skyba Jaromír
Segrado František
Schlitzer Destillerie
Pálenice Vaněk
Dozbaba Rostislav
Město
Petrov
Petrov
Velká nad Veličkou
Brno
Vřesovice
Salaš u Velehradu
Petrov
Petrov
Velká nad Veličkou
Petrov
Zlín
Vřesovice
Hřibiny
Strážnice
Radějov
Skorovice
Strážnice
Ostrožská Nová Ves
Petrov
Uh.Hradiště
Pacov
Uh.Ostroh
Uherský Ostroh
Kroměříž
Lipová
Kunovice
Vřesovice
Radimov
Uh.Hradiště
Habrovany
Slušovice
Jablůnka
Německo
Střítěž n. B.
Kostelany
Kategorie
S
H
S
S
S
S
S
S
S
O
S
O
M
S
J
T
S
S
H
S
O
H
S
O
H
M
T
M
S
M
M
J
H
J
M
Body
19,43
19,13
19,12
19,06
19,03
18,98
18,95
18,91
18,91
18,90
18,90
18,87
18,84
18,84
18,77
18,76
18,75
18,73
18,72
18,69
18,68
18,67
18,65
18,61
18,59
18,57
18,57
18,56
18,54
18,49
18,48
18,47
18,46
18,42
18,39
Číslo
0495
1116
0487
0284
0450
0132
0493
0501
0481
2627
0005
2598
1519
0262
3033
2038
0269
0309
1114
0533
2626
1065
0322
2549
1033
1626
2037
1619
0524
1562
1599
3055
1037
3076
1624
Pořadí
36.
37.
38.
39.
40.
41.-44.
41.-44.
41.-44.
41.-44.
45.-48.
45.-48.
45.-48.
45.-48.
49.-54.
49.-54.
49.-54.
49.-54.
49.-54.
49.-54.
55.-56.
55.-56.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
57.-71.
Příjmení a jméno
Husák Jindřich
Psenner
Pálenice Vaněk
Hrabcová Darina
Hlaváček Jiří
Šácha Jiří
Drienik Jaroslav
Jurenková Vlaďka
Mlýnek Luděk
Mikl Martin
Smejkalová Marta
Zádrapa Antonín
Výhonská Silvie
Karafiátová Eva
Alvés Marcelo
Svoboda Josef
Bačík Karel
Bečicovi nejml.
Skalka Josef
Zatloukal Jiří
Skalka Josef
Vystrčil Josef
Vystrčil Václav
Stýskal Petr
Pištělák Josef
Segrado František
Palírna Radlík
Raclavský Lumír
Flašar Jiří
Jurák Stanislav
Komoň Karel
Rybníkář Roman
Roučka Jan
Roučka Jan
Pauřík Vlastimil
Bilíková Jarmila
Město
Lhoty u Potštejna
Itálie
Střítěž n. B.
Buchlovice
Kostelec
Kunovice
Lysá Pod Makytou
Myjava
Strážnice
Sudoměřice
Velké Meziříčí
Vizovice
Zlín
Lipová
Petrov
Petrov
Strážnice
Uh.Hradiště
Vřesovice
Kostice
Vřesovice
Bánov
Bánov
Břestek
Dobročkovice
Jablůnka
Jílové u Prahy
Kroměříž
Ořechov
Starý Hrozenkov
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Uh.Hradiště
Žlutava
Kategorie
S
O
J
S
S
M
O
M
S
S
S
S
S
T
S
T
S
S
S
M
S
S
S
M
S
O
O
O
S
M
S
H
M
O
S
S
Body
18,36
18,30
18,21
18,09
18,08
18,00
18,00
18,00
18,00
17,90
17,90
17,90
17,90
17,70
17,70
17,70
17,70
17,70
17,70
17,60
17,60
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
Číslo
0112
2560
3072
0332
0192
1612
2585
1606
0261
0226
0475
0082
0010
2014
0496
2040
0291
0532
0439
1577
0457
0334
0156
1634
0210
2540
2536
2550
0126
1529
0288
1066
1604
2568
0531
0063
Pořadí
72.-79.
72.-79.
72.-79.
72.-79.
72.-79.
72.-79.
72.-79.
72.-79.
80.-85.
80.-85.
80.-85.
80.-85.
80.-85.
80.-85.
86.-88.
86.-88.
86.-88.
89.-94.
89.-94.
89.-94.
89.-94.
89.-94.
89.-94.
Příjmení a jméno
Zálešák Miroslav
Psenner
Boček Vladimír
Labancová Libuše
Hrušecký Fero
Uher Evžen
Kráčmar Ladislav
Václavík Miroslav
Beníček Josef
Zálešák Lubomír
Laga Miroslav
Drha Ivan
Mynář Vratislav
Jakuba Marek
Helešicová Hana
Hýža Radovan
Kupský Mirek
Muller Rudolf
Šácha Jiří
Sedlář Pavel
Hýža Radovan
SOŠ Valtice
Cagala V.
Město
Bystřice p.L.
Italie
Mostkovice
Prostějov
Radimov
Uherské Hradiště
Uničov
Vřesovice
Bánov
Brno
Praha 5
Vizovice
Vřesovice
Zlín
Hrušky
Uherský Ostroh
Zlín
Borský Mikuláš
Kunovice
Uh.Hradiště
Uherský Ostroh
Valtice
Zlechov
Kategorie
S
T
T
S
S
S
T
T
M
S
S
T
T
S
M
T
S
M
S
S
M
S
S
Vysvětlivky„Kategorie“
S - Slivovice
H - Hruškovice
M - Meruňkovice
J - Jablkovice
T - Třešňovice
O - Ostatní ovocné destiláty
Body
17,40
17,40
17,40
17,40
17,40
17,40
17,40
17,40
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
17,20
17,20
17,20
17,10
17,10
17,10
17,10
17,10
17,10
Číslo
0316
2016
2020
0244
0388
0003
2054
2030
1622
0194
0190
2024
2032
0280
1583
2028
0447
1526
0338
0536
1595
0097
0313
ABECEDNÍ SEZNAM VŠECH VYSTAVOVATELŮ
Kateg.
Odrůda
Body
Alvés Marcelo
Příjmení a jméno
Petrov
Město
H
williams
15,00 1122
24
Alvés Marcelo
Petrov
H
williams zelená
15,00 1125
27
Alvés Marcelo
Petrov
H
williams brend
14,50 1119
26
Alvés Marcelo
Petrov
O
oskeruše 2
16,00 2630
40
Alvés Marcelo
Petrov
O
višně
13,50 2621
36
Alvés Marcelo
Petrov
O
oskeruše 1
11,50 2619
39
Alvés Marcelo
Petrov
S
2
18,91 0501
15
Alvés Marcelo
Petrov
S
3
17,70 0496
10
Babula Milan
Bystřice p. L.
S
11,00 0345
3
Bača Jiří
Vizovice
J
15,00 3001
19
Bača Jiří
Vizovice
J
13,50 3004
22
Bača Jiří
Vizovice
S
14,70 0081
9
Bačík Karel
Strážnice
S
17,70 0291
3
Bačík Karel
Strážnice
S
14,00 0293
5
Badin Martin
Salaš
S
17,00 0479
11
Badin Petr
Buchlovice
S
14,50 0490
4
Badin Petr
Buchlovice
S
13,20 0485
17
Baďura Rudolf
Zlín
S
16,70 0065
11
Bajer Jaroslav
Žďár n. Sáz.
H
13,00 1096
23
Balajka Karel
Zlín
S
11,80 0229
13
Bartoš Radomír
Dolní Studenky
S
13,90 0061
7
Bartošková Věra
Zlín
S
13,50 0076
4
Bečicovi nejml.
Uh. Hradiště
S
17,70 0532
10
Bělíček Marcel
Lhota u Vsetína
H
14,80 1002
24
Beníček Josef
Bánov
M
pavlovická
17,30 1622
29
Beníček Josef
Bánov
S
durancie
14,20 0305
17
Berentéš František
Dolní Lhota
S
12,00 0052
16
Bilíková Jarmila
Žlutava
S
17,50 0063
9
Bilíková Jarmila
Žlutava
S
14,30 0067
13
Blažek Ladislav
Uh. Hradiště
M
14,00 1678
31
durancie
Číslo
Komise
Blažek Ladislav
Uh. Hradiště
S
15,50 0541
19
Bobot Ján
Borský Mikuláš
M
14,00 1531
28
Bobot Ján
Borský Mikuláš
M
13,90 1542
33
Bobot Ján
Borský Mikuláš
S
15,80 0157
13
Bobot Jan
Borský Mikuláš
O
černý bez
14,00 2532
37
Bobot Ján
Borský Mikuláš
O
řepa
14,00 2573
38
Bobot Ján
Borský Mikuláš
O
mrkev
10,00 2526
36
Kateg.
Odrůda
Body
Boček Vladimír
Příjmení a jméno
Mostkovice
Město
O
broskev
14,00 2546
36
Boček Vladimír
Mostkovice
M
13,00 1576
31
Boček Vladimír
Mostkovice
T
17,40 2020
35
Borek Josef
Uh. Hradiště
S
18,54 0524
2
Borek Josef
Uh. Hradiště
S
12,50 0528
6
Borkovec Jaroslav
Blansko
H
williams
13,50 1107
24
13,00 2035
34
višeň
16,70 2596
36
Číslo
Komise
Borkovec Jaroslav
Blansko
T
Borkovec Jaroslav
Blansko
O
Borkovec Jaroslav
Blansko
S
13,00 0466
16
Brablc Jan
Mutěnice
H
11,00 1110
27
Brablc Jan
Mutěnice
M
10,00 1657
28
Brablc Jan
Mutěnice
S
15,60 0470
2
Brnka Bohdan
Bánov
S
14,00 0351
9
Bruštík Josef
Březová
H
11,00 1017
24
Bruštík Josef
Březová
S
11,50 0130
4
Buják Libor
Ránov
S
13,70 0123
15
Buják Libor
Ránov
S
11,00 0121
13
Buják Radim
Bánov
S
12,00 0367
7
Bujáková Hana
Bánov
S
14,50 0326
2
Bunčiak Peter
Stará Myjava
M
16,20 1615
28
Bunčiak Peter
Stará Myjava
S
12,00 0383
5
Buráň Tomáš
Chropyně
S
13,50 0036
18
Bureš Karel
Otrokovice
S
15,00 0032
14
Burkart Jaroslav
Vizovice
S
11,50 0040
4
Cagala V.
Zlechov
O
12,50 2580
40
Cagala V.
Zlechov
S
17,10 0313
7
Cagala V.
Zlechov
S
13,00 0311
5
Cagala V.
Zlechov
S
12,10 0310
4
Cagala V.
Zlechov
S
10,00 0314
8
Caudr Jan
Ořechov
H
13,00 1015
27
Cekota Antonín
Zlín
S
Cigánek Miroslav
Borský Mikuláš
O
Cigánek Miroslav
Borský Mikuláš
S
Cigánek Miroslav
Borský Mikuláš
S
Cigánek Ondrej
Borský Mikuláš
O
Cvečka Ján
Radimov
M
Čaňo Luboš
Březová
S
Častulík Martin
Velká Bíteš
Častulík Martin
Velká Bíteš
vínovice
lesní směs
16,00 0386
8
13,80 2572
37
13,70 0274
4
11,80 0271
1
13,00 2566
36
14,90 1621
28
15,10 0125
17
S
15,20 0538
19
T
17,00 2058
35
broskev
durancie
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Častulík Vladimír
Velká Bíteš
H
10,50 1133
25
Častulík Vlaimír
Velká Bíteš
S
14,80 0539
19
Čerňánský Josef
Kelčany
M
16,50 1661
32
Černota Bohumil
Buchlovice
S
16,00 0354
12
Černota František
Buchlovice
S
15,50 0158
14
Černota František
Buchlovice
S
12,00 0160
16
Černý Pavel
Zlín
S
13,00 0095
5
Červenka Jan
Vizovice
S
15,50 0246
12
Červinka Václav
Zlín
O
15,10 2501
36
Červinka Václav
Zlín
S
15,20 0028
10
ČSZ ZO
Kunovice
S
16,40 0331
7
Čumíček Jaromír
Bánov
S
12,80 0382
4
ČZS ZO
Kunovice
H
17,00 1084
26
ČZS ZO
Kunovice
J
11,80 3067
21
ČZS ZO
Kunovice
M
14,00 1620
33
ČZS ZO
Kunovice
O
mirabelka
14,00 2588
38
ČZS ZO
Kunovice
S
durancie
16,70 0352
10
ČZS ZO
Kunovice
S
13,00 0347
5
ČZS ZO
Kunovice
S
12,00 0342
18
mirabelka
Daněk Stanislav
Salaš
S
13,50 0483
15
Déva Martin
Vizovice
M
velkopavlovická
16,00 1676
29
Dlabajová Martina
Zlín
M
velkopavlovická
14,80 1670
29
Dočkal Vladimír
Chrastěšov
S
12,00 0045
9
Dofek Jan
Uničov
J
11,30 3104
21
Dofková Věra
Uničov
S
14,50 0518
14
Dohnal Zdeněk
Otrokovice
M
15,00 1582
31
Dolanský Miroslav
Vizovice
S
16,10 0514
10
Doležal František
Židlochovice
S
15,60 0197
17
Doležal František
Židlochovice
S
10,00 0196
16
Doležal František
Židlochovice
T
15,40 2010
35
Doležal Radek
Židlochovice
J
15,80 3056
22
Doležal Radek
Židlochovice
J
12,40 3049
19
Doležalová Marie
Klečůvka
S
13,70 0027
9
Doležalová Věra
Židlochovice
M
15,00 1534
31
Doležalová Věra
Židlochovice
M
13,90 1532
29
Doložílek Zdeněk
Polešovice
M
16,80 1544
29
Dozbaba Rostislav
Kostelany
M
18,39 1624
31
Dozbaba Rostislav
Kostelany
S
15,80 0374
14
Dozbaba Rostislav
Nenkovice
S
12,00 0034
16
karlátky
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Dratva Jaromir
Židlochovice
S
12,00 0202
4
Dratva Jaromír
Židlochovice
M
15,00 1553
32
Dratva Martin
Hrušovany u Brna
S
14,30 0193
13
Drha Ivan
Vizovice
S
11,70 0256
4
Drha Ivan
Vizovice
T
17,30 2024
35
Drha Luděk
Luhačovice
S
16,50 0259
7
Drha Luděk
Luhačovice
S
16,00 0260
8
Drha Pavel
Vizovice
S
11,00 0258
6
Drha Pavel
Vizovice
S
13,50 0257
5
Driemik Jaroslav
Lysá p. Makytou
H
16,00 1071
23
Drienik Jaroslav
Lysá p. Makytou
J
15,70 3065
19
Drienik Jaroslav
Lysá p. Makytou
M
13,50 1635
30
Drienik Jaroslav
Lysá p. Makytou
O
vínovice
18,00 2585
40
Drienik Jaroslav
Lysá p. Makytou
O
broskev
14,50 2589
39
Drienik Jaroslav
Lysá p. Makytou
S
17,00 0297
9
Drienik Patrik
Lysá p. Makytou
S
16,00 0298
10
Drieniková Iveta
Lysá p. Makytou
S
14,50 0306
18
Droppa Milan
Lipt. Mikuláš
J
11,80 3035
21
Dřímal Radek
Praha 4
S
11,00 0250
16
Dudešek Tomáš
Jasenná
S
12,00 0004
4
Dufek Jiří
Zlín
T
10,00 2029
34
Dulík Dušan
Radimov
S
15,00 0371
11
Dulík Štefan
Radimov
S
13,50 0324
18
Dulík Štefan
Radimov
S
13,00 0346
4
Dulíková Jana
Radimov
M
12,40 1633
28
Dvořáček Pavel
Kostelany
S
15,30 0181
1
Dvořáčková Jarmila
Kostelany
S
17,00 0363
3
Fagus a.s.
Březová
M
13,00 1511
32
durancie
Fagus a.s.
Březová
S
16,50 0100
10
Filák Aleš
Fryšták
M
12,00 1509
30
Flašar Jiří
Ořechov
S
17,50 0126
18
Fojtík František
Mutěnice
H
15,00 1112
24
Fojtík František
Mutěnice
H
10,00 1105
27
10
Fojtík František
Mutěnice
S
16,30 0460
Forman František
Moravany
S
16,50 0417
3
Forster Richard
Horní Suchá
J
12,50 3094
20
Forster Richard
Horní Suchá
S
13,30 0467
17
Forster Richard
Horní Suchá
S
13,00 0458
8
Forsthofer Július
Bratislava
H
14,00 1082
24
2
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Forsthofer Július
Bratislava
J
12,50 3062
20
Fosthoter Július
Bratislava
M
15,50 1611
30
Frkalová Romana
Vlachovice
S
13,20 0007
7
Fuksa František
Vizovice
S
11,00 0033
15
Fúsik Ivan
Rokytnice
O
15,50 2503
38
Gajda Antonín
Strážnice
H
17,00 1062
24
ryngle
Gajda Antonín
Strážnice
M
16,00 1600
31
Gajzur Jiří
Vizovice
M
13,40 1561
28
Galko Antonín
Ježov
S
13,50 0419
5
Galko Antonín
Ježov
S
12,30 0454
4
Gargulák Milan
Slušovice
S
10,00 0142
16
Gargulák Václav
Zlín
J
13,70 3003
21
Gluck Ladislav
Vizovice
S
14,50 0009
9
Gregurková Zdeňka
Lipůvka
S
14,80 0287
17
Grešík Valdemar
Děčín
H
16,00 1032
24
Grešík Valdemar
Děčín
J
11,50 3038
20
Grešík Valdemar
Děčín
M
10,00 1558
31
Grešík Valdemar
Děčín
S
15,10 0209
11
Hába Jan
Vizovice
O
11,00 2506
36
Hába Leoš
Vizovice
S
13,50 0167
5
Hadraba Jaroslav
Ostrava 15
J
10,80 3006
20
Hanák Miloš
Uhřice
S
10,00 0186
6
Hanusa Jiří
Čejkovice
M
13,30 1677
30
Hanusa Jiří
Čejkovice
S
16,80 0525
3
Hanusa Jiří
Čejkovice
T
11,50 2055
34
Hanzlík Zdeněk
Třebíz
S
12,00 0144
18
Harnach Gustav
Brno
H
13,00 1050
27
Harnach Gustav
Brno
J
16,50 3048
22
Harnach Gustav
Brno
J
15,20 3053
19
Harnach Gustav
Brno
M
16,50 1594
31
Harnach Gustav
Brno
M
15,00 1596
33
Harnach Gustav
Brno
O
17,00 2563
38
Harnach Gustav
Brno
S
19,06 0284
14
13
mirabelka
velkopavlovická
malina
Harnach Gustav
Brno
S
14,80 0283
Haša Jaroslav
Sušice
S
15,00 0092
2
Hatala Peter
Skalica
M
15,30 1521
30
Hatala Peter
Skalice
S
durancie
12,50 0131
5
Havelka Josef
Vřesovice
O
oskeruše
18,87 2598
38
Hefka Milan
Lipová
S
12,60 0002
2
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Heinz Marek
Sehradice
S
14,40 0071
17
Helešic Robert
Hrušky
M
14,70 1585
28
Helešic Svatomír
Hrušky
H
14,50 1041
23
Helešic Svatomír
Hrušky
O
grappa
14,50 2556
36
Helešic Svatomír
Hrušky
M
1
16,70 1586
29
Helešic Svatomír
Hrušky
M
2
12,40 1584
33
Helešicová Hana
Hrušky
H
13,00 1045
27
Helešicová Hana
Hrušky
M
17,20 1583
32
Hladil Václav
Břest
S
durancie
16,40 0511
7
Hladil Václav
Břest
S
3
10,50 0510
6
Hladil Václav
Břest
T
12,00 2051
34
Hladký Martin
Židlochovice
M
16,60 1555
28
Hlaváč Jindřich
Moravany
H
14,50 1097
24
Hlaváč Jindřich
Moravany
S
14,80 0428
14
Hlaváč Rudolf
Polešovice
M
13,00 1540
31
Hlaváč Rudolf
Polešovice
M
12,00 1528
31
Hlaváč Rudolf
Polešovice
O
15,00 2537
37
Hlaváček Jiří
Kostelec
S
18,08 0192
12
Hlavicová Marcela
Brumov
S
16,50 0072
18
Hlavinka Pavel
Bukovany
M
15,00 1570
31
Hlavinka Pavel
Bukovany
J
14,50 3042
20
Hlavinka Pavel
Bukovany
O
12,00 2545
40
Holič Michal
Borský Mikuláš
S
15,50 0276
6
Holubík Josef
Radějov
H
14,80 1023
25
Horák Josef
Choltice
S
16,50 0356
14
Horák Petr
Zádveřice
S
11,00 0015
15
Horňáček Josef
Velká n. Vel.
S
18,91 0481
13
Horsák Vítězslav
Kunovice
S
13,00 0364
4
Hořák Radek
Val. Klobouky
S
13,80 0001
1
Hrabcová Darina
Buchlovice
S
18,09 0332
8
Hrabina Radovan
Vizovice
S
13,50 0387
9
Hroneš Petr
Praha 4
S
14,90 0038
2
Hronkšová Eva
Praha 4
S
17,00 0068
14
durancie
ryngle
grappa
Hronza Jiří
Lodhéřov
S
12,70 0204
6
Hrušecký F.
Radimov
H
13,80 1073
25
Hrušecký Ferdinand
Radimov
O
13,00 2583
38
Hrušecký Fero
Radimov
M
višeň
13,50 1609
28
Hrušecký Fero
Radimov
S
17,40 0388
10
Hubrová Iva
Střílky
M
15,00 1571
32
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Hubrová Iva
Střílky
S
14,80 0217
1
Hudec František
Zlín
S
14,50 0048
12
Hulcká Zdenka
Moravany
M
13,50 1647
30
Hulcká Zdenka
Moravany
S
15,00 0441
9
Hurta Rudolf
Želechovice
S
16,60 0442
10
Husák Jindřich
Lhoty u Potštejna
S
dubový sud
18,36 0112
4
Husák Jindřich
Lhoty u Potštejna
S
1
16,40 0110
2
Husák Jindřich
Lhoty u Potštejna
S
2
11,00 0111
3
Hýža Radovan
Uh. Ostroh
H
williams
18,67 1065
27
Hýža Radovan
Uh. Ostroh
H
clappova
16,00 1064
26
Hýža Radovan
Uh. Ostroh
H
12,50 1063
25
Hýža Radovan
Uh. Ostroh
J
12,80 3057
19
Hýža Radovan
Uh. Ostroh
M
17,10 1595
32
Hýža Radovan
Uh. Ostroh
S
18,65 0322
16
Hýža Radovan
Uh. Ostroh
T
17,20 2028
35
Chaloupka Miroslav
Zlín
S
14,00 0080
8
Chmelař Roman
Radějov
S
16,00 0169
7
Chmelař Roman
Radějov
S
Chmelař Roman
Radějov
J
Chmelař Roman
Radějov
O
Chvila Josef
Pozlovice
S
14,70 0019
1
Jakuba Marek
Zlín
M
12,50 1603
28
Jakuba Marek
Zlín
S
17,30 0280
10
Jakubíček Stanislav
Vřesovice
M
11,00 1642
31
durancie
hruška+jablko
16,00 0170
8
15,50 3032
22
12,90 2527
37
Janča Pavel
Moravany
S
13,00 0456
6
Jančí Alena
Ostrava
M
11,00 1565
32
Jančí Alena
Ostrava
S
Jančí Alena
Ostrava
T
durancie
trnka
12,00 0221
5
13,00 2017
34
Jančová Jitka
Nivnice
S
16,00 0140
14
Janiš David
Zlín
S
12,70 0093
3
Janota Jaroslav
Dešná
S
14,30 0094
4
Janoušek Zdeněk
Vizovice
S
10,00 0042
6
Januška Jaroslav
Uničov
S
14,30 0517
13
Jaroš Jaroslav
Židlochovice
M
11,00 1552
31
Jarošek Antonín
Ježov
S
16,30 0452
2
Javřík Jaroslav
Strážnice
O
13,30 2567
37
Jedek Petr
Zlín
S
15,80 0233
17
Jedounková Hana
Vřesovice
M
14,00 1649
32
Jirásek Vlastimil
Vizovice
S
13,50 0023
5
letní směs
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Jungmanová Zara
Vizovice
S
12,30 0087
15
Jurák Radko
Dojč
H
14,00 1086
23
Jurák Radko
Dojč
M
12,60 1627
28
Jurák Radko
Dojč
O
13,00 2584
39
Jurák Radko
Dojč
S
15,80 0373
13
Jurák Radko
Dojč
S
14,00 0340
16
Jurák Stanislav
St. Hrozenkov
M
17,50 1529
32
Jurčák Vladislav
Lutonina
S
15,60 0079
7
Jurenková Vlaďka
Myjava
M
18,00 1606
31
černý rybíz
Jurenková Vlaďka
Myjava
S
15,30 0350
8
Juřík Daniel
Veselá
M
16,30 1502
29
Juříková Ivana
Lhota u Vsetína
J
15,00 3010
20
Juříková Ivana
Lhota u Vsetína
S
13,70 0091
1
Juříková Ivana
Lhota u Vsetína
S
12,00 0088
16
Jůza Luděk
Praha 1
O
vínovice
12,50 2535
40
Kačerek Josef
Radějov
O
broskev
Kadlec Ludvík
Brno
S
12,00 2524
39
16,50 0282
12
Kajš Stanislav
Ublo
S
10,50 0078
6
Kalenda Stanislav
Strážnice
M
16,10 1592
29
Kaluža Zdeněk
Ježov
H
12,50 1098
25
Kaluža Zdeněk
Ježov
M
12,70 1652
29
Kaluža Zdeněk
Ježov
S
13,80 0431
17
Kamoň Milan
Strážnice
J
13,00 3059
21
Kapsa Karel
Lužkovice
S
13,50 0077
5
Karafiát Lubomír
Lipová
M
13,30 1569
30
Karafiát Lubomír
Lipová
S
15,60 0241
7
Karafiátová Eva
Lipová
H
18,59 1033
25
Karafiátová Eva
Lipová
M
16,70 1568
29
Karafiátová Eva
Lipová
O
15,00 2548
38
Karafiátová Eva
Lipová
T
17,70 2014
35
Katrušák Martin
Zlín
S
18,90 0005
5
Kavka Radek
Ostrožská N. V.
O
12,00 2579
39
Kavka Radek
Ostrožská N. V.
S
18,73 0309
3
Kavka Radek
Ostrožská N. V.
S
16,70 0320
14
Kavka Radek
Ostrožská N. V.
S
Kavka Radek
Ostrožská N. V.
S
Kazík Miroslav
Holá Lhota
S
Kazmír Martin
Lhota u Vsetína
S
Kebeli Jozef
Radimov
M
13,50 1617
30
ryngle
vínovice
durancie
durancie
13,00 0312
6
13,00 0304
16
14,60 0377
17
11,50 0069
15
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Kelíšek Zdeněk
Uherský Brod
S
15,50 0135
9
Kessler Miroslav
Luhačovice
S
16,00 0247
13
Kessler Miroslav
Luhačovice
S
14,50 0248
14
Kezslez Miroslav
Praha 12
S
10,50 0006
6
Klajba Bronislav
Labuty
O
špendlík
16,40 2601
36
Klanicová Jana
Zlín
O
špendlík
14,50 2504
39
Klena Stanislav
Radimov
S
15,20 0341
17
Kliman Stanislav
Borský Mikuláš
H
15,00 1052
24
Kliman Stanislav
Borský Mikuláš
H
15,00 1020
27
Kliman Stanislav
Borský Mikuláš
J
10,50 3054
20
Klub seniorů
Bánov
J
16,00 3060
22
Klub seniorů
Bánov
S
14,80 0319
13
Klvaň Miroslav
Židlochovice
S
15,50 0198
18
Klvaň Miroslav
Židlochovice
T
11,00 2013
34
Knesl Vratislav
Břeclav
S
16,50 0243
9
Knesl Vratislav
Břeclav
H
děkanka
14,00 1043
25
Knesl Vratislav
Břeclav
H
děkanka
10,50 1044
26
Knesl Vratislav
Břeclav
M
15,80 1581
30
Kocák Lubomír
Borský Mikuláš
H
14,00 1025
27
Kocák Lubomír
Borský Mikuláš
M
14,00 1541
32
Kocák Lubomír
Borský Mikuláš
S
14,00 0164
2
Kočák Lubomír
Borský Mikuláš
O
14,00 2528
38
Kolařík Josef
Buchlovice
S
16,60 0478
10
Kolařík Josef
Buchlovice
S
14,70 0469
1
Kolařík Radek
Pozděchov
S
12,90 0056
2
Kolínková Soňa
Brno
J
12,70 3012
22
Kolůch Jan
Kunovice
H
13,00 1083
25
Kolůch Jan
Kunovice
M
14,30 1623
30
Koluch Jan
Na Karmaku
S
16,20 0381
3
Koluch Pavel
Kunovice
H
15,50 1076
23
Koluch Pavel
Kunovice
H
williams
14,50 1080
27
Koluch Pavel
Kunovice
H
williams
13,50 1078
25
Kolůch Pavel
Kunovice
M
16,50 1628
29
Kolůch Pavel
Kunovice
M
15,00 1630
31
Kolůch Pavel
Kunovice
M
12,20 1608
33
Kolůch Pavel
Kunovice
S
14,00 0301
13
Kolůch Pavel
Kunovice
S
Komoň Karel
Strážnice
O
Komoň Karel
Strážnice
S
letní
vínovice
durancie
ryngle
13,50 0328
4
10,00 2557
37
17,50 0288
18
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Komoň Karel
Strážnice
S
14,00 0149
Komoň Karel
Strážnice
S
11,00 0150
6
Komoň Milan
Strážnice
H
10,00 1054
26
Komoň Milan
Strážnice
M
13,00 1590
33
Komoň Milan
Strážnice
S
14,00 0166
4
Komos Milan
Strážnice
S
12,00 0292
4
Kopečný Jiří
Zlín
S
15,00 0035
17
Korčák Jiří
Veselá
S
13,50 0039
3
Korec Pavel
Napajedla
S
15,50 0444
12
Koryčánek Vít
Nedakonice
H
14,30 1028
25
Koryčánek Vít
Nedakonice
M
16,60 1538
29
Koryčánek Vít
Nedakonice
O
15,70 2541
36
Koryčánek Vít
Nedakonice
S
15,20 0173
11
Koryčánek Vít
Nedakonice
S
13,30 0175
13
Kotrč Milan
Zlín
S
10,00 0237
3
Kotrla Oldřich
Prlov
H
10,00 1004
26
Koudela Michal
Brno
S
15,90 0199
1
Koudelníková Jiřina
Prostějov
J
14,20 3040
22
Kovačič Jiří
Salaš u Velehradu
S
18,98 0132
6
Kovačič Jiří
Salaš u Velehradu
S
15,10 0143
17
williams
švestka+durancie
ryngle
durancie
5
Kovačič Jiří
Salaš u Velehradu
S
14,50 0134
8
Kovář Miloš
Velký Újezd
S
17,00 0230
14
Kovařík Břetislav
Lípa
S
13,80 0073
1
Kovařík Zdeněk
Uh. Hradiště
S
11,00 0530
8
Kozák František
Vřesovice
H
10,00 1094
26
Kozák František
Vřesovice
M
12,80 1641
30
Kozubík Ladislav
Slopné
S
15,30 0161
17
KPDZ o.s.
Kelčany
J
13,50 3090
22
KPDZ o.s.
Kelčany
O
mirabelka
14,80 2611
36
KPDZ o.s.
Kelčany
O
režná
12,00 2612
37
Kráčmar Ladislav
Uničov
T
17,40 2054
35
Kráčmar Petr
Střelná
S
1
14,80 0500
14
Kráčmar Petr
Střelná
S
2
14,00 0497
11
Kráčmar Petr
Střelná
S
10,00 0502
16
Krajňanský Ivan
Zlín
S
16,00 0030
12
Kratochvíl Petr
Moravany
H
12,50 1090
27
Krejčí Josef
Radějov
S
16,50 0151
7
Krejčí Josef
Radějov
M
13,60 1524
33
Krist Jiří
Ratíškovice
H
10,00 1013
25
boscova lahvice
Kateg.
Odrůda
Krist Jiří
Příjmení a jméno
Ratíškovice
Město
H
boscova lahvice
Krist Jiří
Ratíškovice
Krist Jiří
Body
Číslo
Komise
10,00 1014
26
J
12,80 3014
20
Ratíškovice
J
11,50 3015
21
Krist Jiří
Ratíškovice
M
10,00 1516
31
Krist Jiří
Ratíškovice
O
višeň
14,50 2510
40
Krist Jiří
Ratíškovice
O
máta
14,00 2512
37
Krist Jiří
Ratíškovice
O
grappa
10,70 2511
36
Krist Jiří
Ratíškovice
O
mirabelka
10,00 2513
38
Krist Jiří
Ratíškovice
S
durancie
14,00 0106
16
Krist Jiří
Ratíškovice
S
13,50 0105
15
Krist Jiří
Ratíškovice
T
10,90 2005
34
Krušina Jindřich
Břestek
S
14,30 0379
1
Krušina Jindřich
Břestek
S
Krušina Martin
Chabaně
Krušina Martin
durancie
14,00 0329
5
M
11,00 1530
33
Uh. Hradiště
S
12,80 0155
11
Krutil Josef
Bystřice p. H.
H
15,50 1101
23
Krutil Josef
Bystřice p. H.
H
williams
12,00 1088
25
Krutil Josef
Bystřice p. H.
J
letní
13,50 3098
21
Krutil Josef
Bystřice p. H.
M
13,00 1656
33
Krutil Josef
Bystřice p. H.
O
višňovice 2
14,50 2625
40
Krutil Josef
Bystřice p. H.
O
višňovice 1
12,50 2624
39
Krutil Josef
Bystřice p. H.
S
10,00 0425
11
Krutil Josef
Bystřice p. H.
T
15,70 2034
35
Krutil Josef
Bystřice p. H.
T
11,70 2033
34
Krutil Josef
Bystřice p. H.
M
13,50 1659
30
Krutil Josef
Bystřice p. H.
T
14,80 2036
35
Krutil Michal
Dřevohostice
T
1
16,40 2046
35
Krutil Michal
Dřevohostice
T
2
14,00 2047
34
Krutil Radek
Lipová
H
16,50 1126
23
Krutil Radek
Lipová
H
15,00 1121
23
Krutil Radek
Lipová
O
maliny
16,60 2582
37
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
O
malina
16,50 2615
40
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
O
hruška+jablko
15,10 2617
37
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
O
jadernička+malina
14,50 2599
39
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
S
13,00 0423
9
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
S
10,50 0420
6
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
O
14,50 2600
40
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
S
13,00 0473
5
Krutilová Kateřina
Lipová
M
14,80 1665
30
malina
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Krutilová Kateřina
Lipová
M
11,00 1672
31
Krutilová Kateřina
Lipová
T
14,50 2039
34
Krutilová Kateřina
Lipová
T
14,50 2045
34
Krutilová Tereza
Lipová
M
2
15,00 1667
32
Krutilová Tereza
Lipová
M
1
12,00 1666
31
Krutilová Tereza
Lipová
T
2
16,80 2048
35
Krutilová Tereza
Lipová
T
1
13,20 2041
34
Kryštof Antonín
Uh. Hradiště
S
švestka+durancie
11,50 0526
4
Křemáček Petr
Březová
S
durancie
15,40 0127
1
Křemeček Josef
Zlín
S
14,40 0289
1
Kubečka Jiří
Zlín
S
10,00 0168
6
Kudrna Jaroslav
Vřesovice
M
15,90 1646
29
Kudrna Jaroslav
Vřesovice
S
16,80 0446
14
Kujovský Ján
Borský Mikuláš
H
10,00 1024
26
Kujovský Ján
Borský Mikuláš
S
16,00 0174
12
Kulich Jiří
Petrov n. D.
H
Kulich Jiří
Petrov n. D.
O
Kulich Jiří
Petrov n. D.
S
Kupský Mirek
Zlín
S
Kupský Mirek
Zlín
S
Kůřil Jaroslav
Moravany
H
Kůřil Jaroslav
Moravany
O
Kůřil Pavel
Moravany
S
Kutina Kamil
Kosova Hora
O
Kužánek Josef
Radimov
Kysý Zdeněk
Mutěnice
Labancová Libuše
11,50 1130
27
14,70 2632
37
12,50 0521
17
durancie
17,20 0447
15
durancie
14,00 0448
16
11,00 1099
26
14,00 2605
40
žitná
špendlík
16,30 0453
3
16,80 2542
37
S
16,00 0368
8
S
16,00 0474
6
Mysločovice
S
14,00 0239
5
Labancová Libuše
Prostějov
S
17,40 0244
10
Labancová Libuše
Prostějov
S
12,90 0245
11
Laga Miroslav
Praha 5
S
17,30 0190
10
Lehutová Katarína
Piešťany
M
14,80 1614
33
Lehutová Katarína
Piešťany
S
16,50 0325
1
Lehutová Katerína
Piešťany
H
15,00 1077
24
Libotovsky Ladislav
Hřibiny
J
2
16,40 3017
19
Libotovsky Ladislav
Hřibiny
J
1
14,50 3016
22
Libotovský Ladislav
Hřibiny
M
18,84 1519
28
Libotovský Ladislav
Hřibiny
O
černý jeřáb
10,00 2514
39
Libotovský Ladislav
Hřibiny
S
2
16,50 0108
18
Libotovský Ladislav
Hřibiny
S
1
16,00 0107
17
vínovice
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Libotovský Ladsilav
Hřibiny
H
13,00 1010
27
Lihovar Dvořiště
Pacov
H
15,00 1117
24
Lihovar Dvořiště
Pacov
J
14,10 3101
21
Lihovar Dvořiště
Pacov
O
18,68 2626
36
Lihovar Dvořiště
Pacov
S
10,50 0494
8
Liqui B, ZOLB s.r.o.
Blatná
S
16,60 0218
2
15
mirabelka
Lošan Karel
Uh. Hradiště
S
13,00 0303
Loucký Oldřich
Brumov
S
15,00 0451
1
Lukáč Jan
Radimov
H
12,50 1075
27
Lukáč Jan
Radimov
S
12,50 0348
6
Lukeš Milan
Nivnice
S
15,00 0265
13
Lukovicz Petr
Zlín
S
13,00 0070
16
Lungová Alena
Skorovice
T
18,76 2038
35
Lupač Josef
Hodonín
J
13,50 3095
21
Lupač Josef
Hodonín
M
12,00 1663
28
Lupač Josef
Hodonín
S
14,20 0461
11
Lupač Josef
Hodonín
H
14,00 1113
25
Lupač Josef
Hodonín
H
12,00 1104
26
Lysý Zdeněk
Veselá
O
16,10 2586
36
Lysý Zdeněk
Mutěnice
M
15,00 1660
31
Lysý Zdeněk
Mutěnice
S
16,00 0471
3
Lysý Zdeněk
Mutěnice
S
12,80 0472
4
Máčala Roman
Olomouc
S
13,80 0145
1
Máčalik František
Vizovice
M
11,60 1506
33
Macháček Martin
Moravany
M
15,20 1645
28
Machala Kamil
Slušovice
O
15,50 2502
37
Machálek Karel
Kunovice
H
12,50 1085
27
Machálek Karel
Kunovice
J
15,50 3069
19
Machálek Karel
Kunovice
M
16,40 1610
29
Machálek Karel
Kunovice
O
16,70 2587
37
Machálek Karel
Kunovice
S
13,00 0365
5
Machalínek Josef
Bánov
S
10,20 0137
11
Machová Monika
Vizovice
J
13,50 3011
21
Malát Jindřich
Kroměříž
H
16,00 1021
23
Malát Jindřich
Kroměříž
S
14,50 0176
14
Malát Jindřich
Kroměříž
J
15,80 3029
19
Malát Jindřich
Kroměříž
O
15,00 2521
36
Malčic Otto
Břeclav
S
15,20 0236
2
Malčic Otto
Břeclav
S
15,00 0234
18
mirabelka
mirabelka
ryngle
vínovice
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Malčic Otto
Břeclav
S
10,00 0232
Malčič Otto
Břeclav
O
16
broskev
12,00 2553
Mandík Igor
Bánov
S
38
durancie
15,40 0307
Maršáková Nadežda
Vizovice
S
1
14,10 0057
Martinek Josef
Petrov
S
durancie
18,95 0493
3
7
Martinek Josef
Petrov
S
durancie
16,50 0498
12
Martinek Josef
Petrov
S
durancie
12,20 0503
17
Martinek Vojtěch
Kostelec u Kyjova
H
13,00 1070
27
Martinek Vojtěch
Kostelec u Kyjova
M
12,00 1629
30
Masaryk I.
Radimov
H
14,00 1081
23
Matějčný Ferdinand
Slušovice
S
10,00 0515
11
Matějíček Petr
Dřevohostice
M
16,10 1664
29
Matějíček Petr
Dřevohostice
S
14,50 0252
18
Matoušek Rostislav
Záhorovice
S
11,00 0054
18
Matucha Ladislav
Polešovice
S
12,00 0141
15
Matucha Miroslav
Polešovice
O
12,00 2519
39
Matucha Miroslav
Polešovice
S
Matuška Ludvík
Veselí n. M.
S
Matuška Ludvík
Veselí n. M.
S
Matuška Ludvík
Veselí n. M.
H
vínovice
16,10 0133
7
durancie
15,50 0251
17
durancie
13,00 0255
3
15,00 1046
23
Matyáš Martin
Zlín
S
12,80 0231
15
Matyáš Václav
Vážany n. Litavou
H
14,50 1031
23
Matyáš Václav
Vážany n. Litavou
M
16,80 1537
28
Mazůrek David
Vizovice
M
15,40 1675
28
Medek Jindřich
Kelčany
O
13,00 2609
39
Menšík Břetislav
Zdounky
M
11,50 1513
28
Menšík Břetislav
Zdounky
S
11,00 0103
13
Metela Jiří
Zlín
S
10,50 0062
8
Míča Petr
Vlachovice
S
14,50 0022
4
Michálek Jaromír
Strážnice
M
13,90 1597
28
velkopavlovická
mirabelka
Michálek Jaromír
Strážnice
S
12,10 0299
11
Mikič Luboš
Radimov
H
williams
14,80 1069
26
Mikič Luboš
Radimov
H
williams
14,30 1079
26
Mikič Luboš
Radimov
M
18,56 1619
32
Mikič Luboš
Radimov
S
10,00 0384
6
Mikič Martin
Radimov
M
16,00 1636
31
Mikičová Vierka
Radimov
H
16,50 1072
24
Mikl Martin
Sudoměřice
S
17,90 0226
10
Mikl Martin
Sudoměřice
S
14,00 0225
9
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Mikl Martin
Sudoměřice
S
10,80 0224
8
Mikl Martin
Sudoměřice
T
11,70 2019
34
Mizera Miroslav
Březůvky
S
14,30 0235
1
Mlčoch Petr
Dřevohostice
T
13,00 2043
34
Mlýnek Luděk
Strážnice
M
15,30 1587
30
Mlýnek Luděk
Strážnice
M
13,50 1575
30
Mlýnek Luděk
Strážnice
S
durancie
16,30 0146
2
Mlýnek Luděk
Strážnice
S
durancie
18,00 0261
9
Mlýnek Pavel
Zlín
S
13,00 0016
16
Moravčicová Jarmila
Březová
S
švestky
11,20 0129
3
Moravec Karel
Vikýřovice
H
williams
15,00 1131
23
Moravec Petr
Frýdek Místek
J
13,50 3013
19
Moravec Petr
Frýdek Místek
O
broskev
14,00 2507
37
Moravec Petr
Frýdek Místek
O
ostružina
12,50 2509
39
Morys Josef
Zlín
S
16,40 0223
7
Morys Josef
Zlín
S
12,30 0227
11
Motyčka Miroslav
Vnorovy
S
suš. švestky
16,50 0516
12
Možnar Štefan
Strážnice
H
williams
14,00 1058
25
Možnar Štefan
Strážnice
M
13,80 1593
30
Možnar Štefan
Strážnice
O
12,50 2575
40
Možnar Štefan
Strážnice
S
13,00 0321
15
Možnar Štefan
Strážnice
T
14,00 2057
34
Možný Radek
Dřevohostice
T
16,50 2044
35
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
H
14,50 1026
23
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
H
11,00 1053
25
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
H
15,00 1022
24
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
M
17,10 1526
29
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
S
13,00 0162
18
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
S
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
S
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
O
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
Muller Rudolf
Borský Mikuláš
Munster David
Bánov
Munster David
višeň
durancie
12,20 0163
1
17,00 0267
15
J
11,60 3031
21
M
12,80 1525
28
brusinka
13,50 2520
40
O
dřín
11,20 2531
36
O
kdoule
10,50 2530
40
M
16,80 1598
29
Bánov
S
11,00 0315
9
Musil Karel
Praha
M
13,50 1536
33
Musil Karel
Praha
S
15,60 0182
2
Kateg.
Odrůda
Musil Karel
Příjmení a jméno
Praha
Město
O
mirabelka
Mužský sbor
Bukovany
Mužský Sbor
Body
Číslo
Komise
14,50 2529
39
J
15,60 3043
21
Bukovany
M
13,80 1545
30
Mužský sbor
Bukovany
O
15,50 2558
38
Mužský sbor
Bukovany
S
16,00 0152
8
Mynář Vratislav
Vřesovice
T
17,30 2032
35
vínovice
Náplava Ivo
Žádovice
S
Náplava Pavel
Ježov
S
durancie
Nebeský Petr
Praha 10
M
Nedoma Pavel
Zlín
J
Nejezchleb Jaroslav
Brno
O
Nejezchleb Jaroslav
Brno
S
15,00 0201
3
Nejezchleb Jaroslav
Brno
S
14,00 0285
15
Němý Pavel
Ježov
S
14,10 0415
1
Nentvich Jan
Židlochovice
M
16,10 1549
28
Nentvich Petr
Židlochovice
M
12,00 1554
33
Nesvatba Vítězslav
Val. Meziříčí
J
16,50 3044
22
Nesvatba Vítězslav
Val. Meziříčí
S
15,50 0222
6
Netopil Petr
Ježov
S
10,00 0438
6
Nevařil Petr
Vizovice
S
13,70 0385
7
Nožina Miroslav
Praha
S
13,60 0043
7
Okeník František
Velká n. Vel.
S
Okénka František
Velká n. Vel.
Ondříšek Albín
Moravany
velkopavlovická
jablko+jeřabina
durancie
13,00 0430
16
15,50 0445
13
15,50 1514
29
15,60 3009
19
10,50 2570
40
11,00 0489
3
S
12,00 0484
16
J
12,80 3091
20
Ondříšek Aldín
Moravany
S
14,40 0434
2
Osička Pavel
Březí u Mikulova
M
12,80 1515
30
Osička Pavel
Březí
S
14,00 0104
14
Osička Pavel
Březí u Mikulova
T
14,90 2004
35
Ovčáčková Miroslava
Zlín
O
11,00 2508
38
Ovčáčková Miroslava
Zlín
S
14,30 0037
1
Ovocná školka s.r.o.
Litenčice
S
16,50 0513
9
Ovocná školka s.r.o.
Litenčice
T
13,50 2052
35
S
15,20 0380
2
Pálenica-Sekule-Klubina
Pálenice
Horní Suchá
J
Pálenice
Horní Suchá
S
Palenice Lubná
Lubná
H
Palenice Lubná
Lubná
Pálenice Lubná
Pálenice Lubná
mirabelka
1
14,50 3092
21
16,50 0468
18
1
14,00 1011
23
H
2
13,50 1012
24
Lubná
J
3
15,50 3020
22
Lubná
J
4
15,20 3021
19
Kateg.
Odrůda
Pálenice Lubná
Příjmení a jméno
Lubná
Město
J
2
12,10 3019
21
Pálenice Lubná
Lubná
J
1
12,00 3018
20
Pálenice Lubná
Lubná
S
4
16,50 0120
12
Pálenice Lubná
Lubná
S
1
16,10 0118
10
Pálenice Lubná
Lubná
S
2
14,90 0109
1
Pálenice Lubná
Lubná
S
3
10,00 0119
11
Pálenice Sekule-Kubina
M
Body
Číslo
Komise
12,00 1607
32
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
7
18,42 3076
20
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
3
18,21 3072
22
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
10
15,80 3079
20
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
6
15,80 3075
22
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
12
15,70 3081
22
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
15
15,70 3084
22
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
18
15,70 3087
22
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
13
15,50 3082
20
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
14
15,50 3083
21
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
9
15,30 3078
22
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
4
15,00 3073
20
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
16
14,50 3085
20
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
5
14,40 3074
21
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
11
13,90 3080
21
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
19
13,30 3088
20
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
8
13,10 3077
21
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
20
12,90 3089
21
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
17
12,20 3086
21
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
1
11,80 3070
20
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
J
2
11,10 3071
21
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
M
4
15,20 1640
29
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
M
2
14,00 1638
33
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
M
1
11,00 1637
32
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
M
3
10,40 1639
28
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
O
špendlík
16,50 2595
40
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
O
malina 1
14,20 2591
36
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
O
malina 2
14,10 2592
37
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
O
ryngle
13,00 2593
38
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
O
mirabelka
12,50 2594
39
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
11
16,90 0399
3
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
18
16,80 0406
10
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
16
16,50 0404
8
Kateg.
Odrůda
Pálenice Vaněk
Příjmení a jméno
Střítěž n. B.
Město
S
17
16,50 0405
9
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
2
16,00 0390
12
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
15
15,90 0403
7
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
9
15,70 0397
1
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
20
15,50 0408
12
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
21
15,50 0409
13
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
4
15,50 0392
14
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
8
15,50 0396
18
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
3
15,00 0391
13
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
26
15,00 0414
18
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
22
14,90 0410
14
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
7
14,70 0395
17
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
1
14,20 0389
11
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
25
14,00 0413
17
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
19
13,30 0407
11
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
6
13,00 0394
16
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
10
12,90 0398
2
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
13
12,50 0401
5
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
12
11,80 0400
4
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
5
11,50 0393
15
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
24
11,00 0412
16
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
14
10,50 0402
6
Pálenice Vaněk
Střítěž n. B.
S
23
10,50 0411
15
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
S
16,60 0187
7
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
S
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
T
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
J
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
O
vínovice
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
O
bezinky
15,00 2543
38
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
O
kdoule
14,00 2534
39
Palo Vladimir
Cabaj - Čapor
O
broskev
12,70 2581
36
Panáček Miroslav
Strážnice
H
13,50 1049
26
Panáček Miroslav
Strážnice
M
14,00 1601
32
Panáček Miroslav
Strážnice
O
broskev
12,00 2564
39
Panáček Miroslav
Strážnice
S
durancie
13,00 0275
5
Pantlík Rostislav
Zlín
S
15,50 0044
8
Parák Ivo
Němčice
J
13,50 3045
19
Parák Ivo
Němčice n. H.
O
12,00 2554
39
Parák Ivo
Němčice n. H.
S
15,80 0253
1
durancie
směs peckovin
Body
Číslo
Komise
15,80 0188
8
15,20 2012
35
16,50 3034
20
17,50 2536
36
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Parák Ivo
Němčice
M
16,20 1580
29
Paška Karel
Radějov
S
14,20 0179
17
Paška Karel
Radějov
S
11,20 0147
3
Pauřík Vlastimil
Uh. Hradiště
S
17,50 0531
9
Pavlech Vojtěch
Vřesovice
H
10,50 1089
26
Pavlech Vojtěch
Vřesovice
S
13,80 0449
17
Pazdera Aleš
Velký Týnec
J
12,50 3103
20
Pazdera Josef
Uničov
H
13,50 1132
24
Pazdera Libor
Vřesovice
S
15,00 0427
13
Pazdera Libor
Vřesovice
S
10,00 0435
3
Peška Josef
Vřesovice
S
durancie
19,03 0450
18
Peška Josef
Vřesovice
S
durancie
15,50 0426
12
Peštuka Vladimír
Prostějov
M
11,00 1631
32
Petrus František
Židlochovice
M
15,60 1556
29
Petřík Jan
Kostelany
H
11,00 1087
24
Petřík Jan
Kostelany
O
13,50 2590
40
Petřík Jan
Kostelany
S
12,00 0375
15
Piksa Vladimír
Praha 1
J
16,80 3037
19
Pilátová Kateřina
Kroměříž
S
16,80 0421
7
Pištělák Josef
Dobročkovice
S
17,50 0210
12
Plksa Vladimír
Praha 1
H
10,00 1019
26
Pokorný Zdeněk
Brno
S
13,90 0290
2
Polách Petr
Fryšták
S
15,50 0084
12
Polák Jakub
Borský Mikuláš
S
13,00 0165
3
Polák Jakub
Borský Mikuláš
T
16,40 2022
35
Polák Štefan
Borský Mikuláš
H
14,50 1056
23
Polák Štefan
Borský Mikuláš
J
16,30 3052
22
Polák Štefan
Borský Mikuláš
M
12,00 1546
31
Polák Štefan
Borský Mikuláš
O
10,30 2571
36
Polák Štefan
Borský Mikuláš
S
10,00 0178
16
Polák Štefan
Borský Mikuláš
O
17,00 2523
38
Polášek Leoš
Havířov
S
11,00 0098
8
Prášek Matyáš
Velká n. Vel.
S
16,50 0480
12
špendlík
režná
vínovice
Prášek Matyáš
Velká n. Vel.
S
14,80 0482
14
Priesterrath Robert
Dobročkovice
M
13,30 1563
30
Priesterrath Robert
Dobročkovice
S
Priesterrath Robert
Dobročkovice
Přátelé Derfla
Přátelé Derfla
durancie
16,20 0219
3
T
16,20 2018
35
Uh. Hradiště
S
18,69 0533
11
Uh. Hradiště
S
17,00 0535
13
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Přátelé Derfla
Uh. Hradiště
S
12,50 0527
5
Příhoda Jaroslav
Strážnice
M
15,00 1589
32
Příhoda Jaroslav
Strážnice
O
broskev
14,50 2565
40
Příhoda Jaroslav
Strážnice
O
oskeruše
14,00 2569
39
Psenner
Itálie
H
williams
16,50 1036
23
Psenner
Itálie
H
williams
16,50 1035
27
Psenner
Itálie
M
13,50 1572
33
Psenner
Itálie
O
malina
18,30 2560
40
Psenner
Itálie
O
hruška+jablko
14,50 2559
39
Psenner
Itálie
T
17,40 2016
35
Pšenčík Zdeněk
Vizovice
J
13,00 3002
20
Ptáček František
Nedašov
S
16,00 0099
9
Ptáček František
Nedašov
S
14,50 0085
13
Raclavská Katarína
Kroměříž
J
Raclavská Katarína
Kroměříž
O
špendlík
Raclavská Katarína
Kroměříž
O
ryngle
Raclavská Katarína
Kroměříž
S
Raclavská Katarína
Kroměříž
T
14,20 2023
34
Raclavská Katarína
Kroměříž
H
10,00 1042
24
Raclavská Katarína
Kroměříž
M
13,30 1578
33
Raclavský Lumír
Kroměříž
J
14,50 3046
20
Raclavský Lumír
Kroměříž
O
ryngle
18,61 2549
39
Raclavský Lumír
Kroměříž
O
špendlík
17,50 2550
40
Raclavský Lumír
Kroměříž
O
hruška+jablko
12,80 2552
37
čač.lepotica
15,30 3047
21
16,00 2551
36
15,00 2555
40
13,90 0249
15
Raclavský Lumír
Kroměříž
S
Raclavský Lumír
Kroměříž
M
Rajsigl Pavel
Moravany
O
Rajtr Pavel
Praha 9
M
Ralbovsky Peter
Vizovice
S
12,00 0238
4
Ralbovský Petr
Vizovice
S
14,50 0242
8
Raštica Jiří
Buchlovice
S
12,90 0488
2
Reim Zdeněk
Židlochovice
M
11,50 1551
30
Rezek David
Rumburk
S
durancie
16,00 0300
12
12,30 3066
20
Rolko Marián
Tur. Šťiavnička
S
stanley
13,00 0333
9
Rolko Marián
Tur. Šťiavnička
S
durancie
12,00 0327
3
Roman Josef
Pozlovice
S
Rosíková Marie
Petrov
H
Rosíková Marie
Petrov
H
Rolko Marián
špendlík
J
15,10 0254
2
11,00 1579
28
16,50 2603
38
14,00 1520
29
13,00 0059
5
williams br.
14,50 1115
27
williams zel.
14,30 1120
27
Kateg.
Odrůda
Rosíková Marie
Příjmení a jméno
Petrov
Město
H
williams červ.
13,30 1118
25
Rosíková Marie
Petrov
M
2
14,80 1669
28
Rosíková Marie
Petrov
M
1
14,20 1668
33
Rosíková Marie
Petrov
O
kdoule
16,70 2616
36
Rosíková Marie
Petrov
O
oskeruše 1
16,00 2622
37
Rosíková Marie
Petrov
O
višně 1
15,00 2613
38
Rosíková Marie
Petrov
O
oskeruše 2
15,00 2623
38
Rosíková Marie
Petrov
O
višně 2
14,00 2614
39
Rosíková Marie
Petrov
S
2
19,43 0495
9
Rosíková Marie
Petrov
S
1
16,00 0499
13
Rosíková Marie
Petrov
S
11,50 0492
6
Rosíková Marie
Petrov
T
16,80 2042
35
Roučka Jan
Strážnice
H
13,50 1047
24
Roučka Jan
Strážnice
J
14,50 3050
20
Roučka Jan
Strážnice
M
17,50 1604
29
Roučka Jan
Strážnice
O
špendlík
17,50 2568
38
Roučka Jan
Strážnice
O
ryngle
11,50 2576
36
Roučka Jan
Strážnice
S
durancie
18,84 0262
10
Roučka Jan
Strážnice
S
18,75 0269
17
Roučka Jan
Strážnice
S
11,00 0268
16
Roučka Jan
Strážnice
S
13,00 0270
18
Roučka Jan
Strážnice
T
14,00 2021
34
H
12,50 1074
26
13,50 1135
27
Rožko Marián
williams
karlátka
Body
Číslo
Komise
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
H
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
H
13,00 1134
26
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
J
14,70 3105
22
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
M
13,00 1680
33
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
O
16,00 2635
40
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
13,20 0542
19
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
13,10 0543
19
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
12,80 0544
19
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
T
16,80 2060
35
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
T
10,00 2059
34
Růžička Jiří
Zlín
M
15,20 1501
28
Růžička Jiří
Zlín
S
11,00 0031
13
Růžička Josef
Krnčice
H
16,00 1127
24
Růžička Josef
Krnčice
J
14,00 3102
22
Růžička Josef
Krnčice
M
17,00 1673
32
Růžička Josef
Krnčice
M
14,40 1674
33
malina
4
Kateg.
Odrůda
Body
Růžička Josef
Příjmení a jméno
Krnčice
Město
O
vínovice
12,40 2631
36
Růžička Josef
Krnčice
S
6
11,50 0508
4
Růžička Josef
Krnčice
S
5
11,30 0507
3
Růžička Josef
Krnčice
T
1
16,90 2050
35
Růžička Josef
Krnčice
T
2
13,50 2049
34
Rybnikář Roman
Strážnice
J
14,30 3058
20
Rybnikář Roman
Strážnice
M
13,50 1605
30
Rybnikář Roman
Strážnice
M
11,50 1602
33
Rybnikář Roman
Strážnice
O
13,50 2574
39
Rybnikář Roman
Strážnice
S
15,00 0318
12
Rybnikář Roman
Strážnice
S
12,80 0317
11
Rybnikář Roman
Strážnice
T
15,10 2026
35
Rybníkář Roman
Strážnice
H
17,50 1066
23
Rychlík B.
Veselí n. M.
S
15,40 0335
11
Ryšavý Pavel
Zlín
S
17,00 0212
14
Ryšavý Pavel ml.
Vizovice
H
11,00 1039
26
Ryšavý Petr
Zlín
S
15,50 0215
17
Řehák Václav
Veselá
S
Řepa Milan
Vřesovice
Řepa Petr
Sára Jakub
černý bez
durancie
Číslo
Komise
11,00 0058
4
T
18,57 2037
34
Jasenná
S
15,00 0021
3
Zlín - Mladcová
S
12,50 0090
18
Sečka Jan
Radějov
J
18,77 3033
19
Sedláček František
Kunovice
J
15,00 3068
22
Sedláček František
Kunovice
M
1
18,57 1626
33
Sedláček František
Kunovice
M
3
16,00 1625
32
Sedláček František
Kunovice
M
2
14,00 1613
32
Sedláček František
Kunovice
S
16,50 0336
12
Sedláček Zdeněk
Prakšice
S
15,00 0012
12
Sedlář Pavel
Uh. Hradiště
S
17,10 0536
19
Sedlář Pavel
Uh. Hradiště
S
17,00 0534
12
Sedlář Pavel
Uh. Hradiště
S
16,80 0529
7
Segrado František
Jablůnka
J
18,47 3055
21
Segrado František
Jablůnka
M
16,50 1574
29
Segrado František
Jablůnka
S
Segrado František
Jablůnka
O
hruška+jablko
Segrado František
Jablůnka
O
grappa
Schatter Zdeněk
Židlochovice
S
Schlitzer Destillerie
Německo
H
Schon Antonín
Polešovice
M
williams
15,20 0148
4
17,50 2540
40
15,70 2562
37
13,00 0206
8
18,46 1037
24
12,00 1523
32
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Simota Roman
Břestek
S
15,30 0337
Skácelík Pavel
Ústí na Orlicí
S
15,30 0362
13
2
Skalka Josef
Vřesovice
O
špendlík
14,70 2597
37
Skalka Josef
Vřesovice
S
durancie
17,70 0439
7
Skalka Josef
Vřesovice
S
17,60 0457
7
Skočík Martin
Mutěnice
M
16,00 1655
32
Skočík Martin
Mutěnice
S
Skolka Josef
Vřesovice
S
Skyba Jaromír
Slušovice
Skybe Jaromír
Slušovice
Slusarčuk Martin
11,00 0459
9
16,00 0429
15
M
18,48 1599
30
S
14,60 0089
17
Hradec Králové
M
15,00 1535
32
Slusarčuk Martin
Hradec Králové
S
10,50 0159
15
Smejkal Petr
Zlín
S
15,00 0228
12
Smejkalová Marta
Velké Meziříčí
H
15,30 1102
24
Smejkalová Marta
Velké Meziříčí
J
15,70 3099
22
Smejkalová Marta
Velké Meziříčí
J
14,80 3097
20
Smejkalová Marta
Velké Meziříčí
S
17,90 0475
7
Smejkalová Marta
Velké Meziříčí
S
14,00 0477
9
Smékal Josef
Kopřivnice
S
12,00 0011
11
durancie
Smékal Tomáš
Kopřivnice
S
17,00 0064
10
Smrček Antonín
Kladno
S
10,00 0124
16
Sobotka Josef
St. Hrozenkov
J
14,00 3028
22
Sochar Pavel
Radějov
J
15,30 3027
21
Sochor Pavel
Radějov
M
14,50 1543
28
Sochor Pavel
Radějov
S
16,00 0180
18
Soják Petr
Polešovice
S
15,70 0172
10
SOŠ Valtice
Valtice
H
13,50 1006
23
SOŠ Valtice
Valtice
S
17,10 0097
7
SOŠ Valtice
Valtice
S
16,00 0102
12
SOŠ Valtice
Valtice
T
14,50 2003
34
Soukup Pavel
Žernovice
J
12,80 3039
21
Soukup Pavel
Žernovice
M
16,00 1559
32
Soukup Pavel
Žernovice
S
14,30 0211
13
Soukup Pavel
Žernovice
O
12,50 2544
39
SPMO
Velká n. Vel.
H
10,50 1109
26
SPMO
Velká n. Vel.
J
16,20 3096
22
SPMO
Velká n. Vel.
M
16,80 1658
29
SPMO
Velká n. Vel.
S
19,12 0487
1
Stanislav Jaroslav
Strážnice
H
17,00 1061
23
durancie
9.13
višeň+ rybíz
letní
Kateg.
Odrůda
Body
Stanislav Jaroslav
Příjmení a jméno
Strážnice
Město
H
williams
14,00 1055
27
Stanislav Jaroslav
Strážnice
H
lukasova
12,50 1060
27
Stanislav Jaroslav
Strážnice
H
11,50 1059
26
Stanislav Jurák
St. Hrozenkov
S
11,00 0376
16
Strniště Jiří
Ostrava
J
14,90 3061
19
Strniště Jiří
Ostrava
S
15,90 0295
7
Strniště Jiří
Ostrava
S
12,50 0296
8
Stýskal Petr
Břestek
M
17,50 1634
29
Číslo
Komise
Stýskal Petr
Břestek
S
13,00 0378
18
Svoboda Josef
Petrov
H
williams zel.
19,13 1116
23
Svoboda Josef
Petrov
H
williams červ.
18,72 1114
26
Svoboda Josef
Petrov
H
williams br.
15,30 1123
25
Svoboda Josef
Petrov
H
williams zel.
15,00 1124
26
Svoboda Josef
Petrov
H
williams červ.
13,00 1108
25
Svoboda Josef
Petrov
J
13,50 3100
20
Svoboda Josef
Petrov
M
13,00 1671
30
Svoboda Josef
Petrov
O
kdoule
18,90 2627
37
Svoboda Josef
Petrov
O
špendlík
16,00 2618
38
Svoboda Josef
Petrov
O
višeň
15,50 2628
38
Svoboda Josef
Petrov
O
oskeruše
15,50 2620
40
Svoboda Josef
Petrov
O
mirabelka
13,00 2525
40
Svoboda Josef
Petrov
O
oskeruše
12,50 2629
39
Svoboda Josef
Petrov
S
2
16,50 0504
18
Svoboda Josef
Petrov
S
1
15,80 0506
2
Svoboda Josef
Petrov
S
3
Svoboda Josef
Petrov
T
14,10 0505
1
17,70 2040
35
Sykora Jiří
Radějov
H
15,00 1027
24
Šácha Jiří
Kunovice
M
18,00 1612
31
Šácha Jiří
Kunovice
S
17,10 0338
14
Šalák Josef
Lhota u Vsetína
S
16,50 0026
8
Šaljič Ivan
Srbsko
S
10,00 0443
11
Šauer Jaromír
Bořetice
M
14,00 1510
31
Ščuglik Bronislav
Vlachovice
S
14,50 0096
6
stanley
Šesták Květoslav
Zlín
S
11,00 0029
11
Ševců Stanislav
Zlín
M
10,00 1504
31
Ševčík Miroslav
Mysločovice
O
12,60 2561
36
Ševčík Miroslav
Mysločovice
S
10,20 0240
6
Ševčík Petr
Habrovany
H
11,50 1038
25
Ševčík Petr
Habrovany
M
18,49 1562
29
jahoda
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Ševčík Petr
Habrovany
M
Ševčík Petr
Habrovany
S
Ševčík Petr
Habrovany
S
Ševčík Václav
Březová
Šimáček Svatopluk
Odrůda
Body
Číslo
Komise
12,70 1573
28
čač. rodná
13,60 0213
15
durancie
10,00 0214
16
S
15,80 0122
14
Strážnice
S
15,00 0018
18
Šiška Jan
Zlín
H
12,00 1003
25
Šiška Radomír
Vizovice
M
16,50 1508
29
Šiška Radomír
Vizovice
M
15,40 1616
29
Šiška Radomír
Vizovice
S
15,50 0372
12
Škočík Martin
Mutěnice
O
14,10 2606
36
Škoda Josef
Veselá
S
10,20 0024
6
Škrabana Pavel
Podkopná Lhota
S
10,00 0083
11
Šlach Jan
Pozděchov
S
15,00 0055
1
Šlosar Jan
Chrudim
S
1
12,00 0491
5
Šlosar Petr
Chrudim
J
4
15,50 3025
19
Šlosar Petr
Chrudim
J
2
13,40 3023
21
Šlosar Petr
Chrudim
J
3
12,20 3024
22
Šlosar Petr
Chrudim
J
1
10,00 3022
20
Šlosar Petr
Chrudim
M
12,60 1518
33
Šlosar Petr
Chrudim
O
oskeruše
17,00 2517
37
Šlosar Petr
Chrudim
O
borovička
16,50 2518
38
Šlosar Petr
Chrudim
O
grappa
16,00 2515
40
Šlosar Petr
Chrudim
O
vínovice
15,00 2516
36
Šlosar Petr
Chrudim
S
durancie
15,00 0117
9
Šlosar Petr
Chrudim
S
2
14,40 0115
7
Šlosar Petr
Chrudim
S
4
14,00 0113
5
Šlosar Petr
Chrudim
S
3
13,00 0114
6
Šlosar Petr
Chrudim
S
1
10,00 0116
8
Šlosar Petr
Chrudim
H
1
13,80 1007
24
Šlosar Petr
Chrudim
H
2
13,50 1008
25
Šlosar Petr
Chrudim
H
3
13,50 1009
26
Šlosar Petr
Chrudim
T
15,50 2006
35
Šnajdr Pavel
Kelčany
O
15,50 2608
38
Šnajdr Pavel ml.
Kelčany
H
15,50 1111
23
Šojdr Ludvík
Kroměříž
S
11,50 0512
8
Šojdr Ludvík
Kroměříž
T
12,20 2053
34
Šotnar Jan
Židlochovice
H
13,00 1030
27
Šotnar Jan
Židlochovice
M
12,90 1548
33
Šrůtka Josef
Ježov
M
14,50 1653
30
vínovice
mirabelka
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Šrůtka Josef
Ježov
S
Štach Jan
Pozděchov
O
Odrůda
mirabelka
Body
Číslo
Komise
14,00 0433
1
12,50 2505
40
Štach Vítězslav
Pozděchov
S
13,60 0020
2
Šťastný Roman
Kelčany
M
15,00 1662
33
Šťastný Václav
Kelčany
O
12,00 2610
40
Štencl Michal
Jasenná
H
10,00 1005
27
Štěrba Antonín
Kunovice
S
16,10 0353
11
Štěrba Antonín
Kunovice
S
15,00 0355
13
Štupal František
Havlíčkův Brod
S
15,20 0017
17
Šustek Alois
Luhačovice
S
12,50 0189
9
Švarc Martin
Ivančice
M
14,00 1517
32
Švarc Martin
Budkovice
T
14,30 2002
35
Švehlák Adam
Vlachovice
S
15,30 0053
17
Tacina Marek
Třinec
S
11,00 0216
18
Tarkovský Jaroslav
Lednické Rovné
H
10,50 1128
25
mirabelka
čač. rodná
Tarkovský Jaroslav
Lednické Rovné
S
10,00 0519
15
Tinka Ladislav
Frydek Místek
S
16,00 0086
14
Tokoš Ivan
Radimov
S
15,00 0339
15
Tokoš Josef
Radimov
S
16,00 0349
7
Tomaštík Antonín
Vyškov
M
1
16,00 1564
31
Tomaštík Antonín
Vyškov
M
2
Tomaštík Antonín
Vyškov
M
Tomaštík Antonín
Vyškov
M
Tomaštík Antonín
Vyškov
S
Tomešek Vladimír
Strážnice
Tomešek Vladimír
Strážnice
Tomšů Bohuslav
Všemina
S
Tomšů Marie
Všemina
O
Toth Eduard
Nitra
S
Trlica Karel
Zlín
Tůma Antonín
16,00 1566
33
13,80 1557
30
12,60 1567
28
11,80 0220
4
J
11,50 3026
20
S
16,00 0171
9
13,00 0537
19
černý bez
11,00 2634
39
trnka
16,00 0138
12
T
13,50 2001
34
Rozdrojovice
H
15,50 1001
23
Uher Evžen
Uh. Hradiště
J
15,20 3007
21
Uher Evžen
Uh. Hradiště
S
17,40 0003
3
Uher Vítezslav
Olomouc
S
11,00 0051
15
Uhříček Miroslav
Uh. Hradiště
S
16,00 0369
9
Václavík Miroslav
Vřesovice
T
17,40 2030
35
Václavík Miroslav
Vřesovice
T
10,50 2031
34
Vaculík Lukáš
Skoronice
S
13,00 0422
8
Vaculík Miroslav
Vřesovice
H
15,00 1092
24
3
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Vaculík Miroslav
Vřesovice
H
15,00 1100
27
Vaculík Miroslav
Vřesovice
J
16,00 3093
22
Vaculík Miroslav
Vřesovice
M
14,80 1644
33
Vaculík Miroslav
Vřesovice
M
10,00 1648
31
Vaculík Miroslav
Vřesovice
M
10,00 1643
32
Vaculík Miroslav
Vřesovice
S
16,80 0424
10
Vaculík Miroslav
Vřesovice
S
13,00 0455
5
Vaculik Pavel
Moravany
S
13,00 0440
8
Vaculíková Pavla
Moravany
M
13,00 1650
33
Vajďák Vlastimil
Zlín
O
15,10 2547
37
Vajďáková Marie
Trnava
S
12,50 0008
8
Vala František
Neubuz
S
12,50 0075
3
Válek Josef
Bratislava
H
12,30 1068
25
Válek Josef
Bratislava
J
12,50 3063
21
Válek Josef
Bratislava
M
17,00 1618
31
Valenta Hynek
Vřesovice
S
Valenta Hynek
Vřesovice
O
Valenta Josef
Bzenec
Vaněk František
Uh. Hradiště
Vaněk František
Uh. Hradiště
Vaněk Vlastimil
dubový sud
špendlík+mer.
15,30 0416
2
10,00 2602
37
H
14,90 1093
25
M
14,00 1679
32
S
14,80 0540
19
Velehrad
M
10,00 1522
31
Vaníček Zdeněk
Otrokovice
S
11,00 0286
16
Varga Petr
Moravany
H
13,50 1091
23
Varga Petr
Hodonín
S
13,50 0437
5
Vavřík Jaroslav
Strážnice
H
14,00 1051
23
Vavřík Jaroslav
Strážnice
S
16,20 0308
2
Vavřík Jaroslav
Strážnice
S
14,50 0294
6
Večerka Jiří
Zlín
S
14,00 0047
11
mirabelka
durancie
Večerková Hana
Otrokovice
S
14,50 0013
13
Velcer Jan
Sušice
M
12,00 1505
32
Velíšek Vlastimil
Bojkovice
S
15,80 0139
13
Vepřelová Olga
Otrokovice
S
13,00 0060
6
Veteška Josef
Borský Mikuláš
H
10,30 1048
25
Veteška Josef
Borský Mikuláš
J
15,30 3051
21
Veverka Antonín
Strážnice
H
16,00 1057
24
Veverka Antonín
Strážnice
H
williams
16,00 1067
24
Veverka Antonín
Strážnice
O
režná
13,10 2577
37
Veverka Antonín
Strážnice
T
13,70 2027
34
Viktorín Jan
Mutěnice
H
15,00 1106
23
Kateg.
Odrůda
Viktorin Jan
Příjmení a jméno
Mutěnice
Město
O
mirabelka
Viktorin Miroslav
Zlín
Víno Župa a.d.
Body
Číslo
Komise
13,10 2607
37
S
14,50 0066
12
Srbija
J
13,00 3008
22
Víno Župa a.d.
Srbija
S
10,00 0101
11
Vladimír Polášek
Havířov
M
13,60 1512
33
Vodáci SQ
Prostějov
H
12,00 1034
26
Vodáci SQ
Prostějov
J
16,10 3041
19
Vodica František
Strážnice
S
17,00 0302
14
Vodila František
Strážnice
M
14,00 1588
31
Vojtek Radim
Polešovice
M
12,80 1527
30
Vondráček
Praha 7
O
16,50 2533
38
Vránek Jiří
Moravany
S
Vránek Jiří
Moravany
O
Vrba Pavel
Židlochovice
Vrla Čestmír
Otrokovice
bezinky
11,70 0436
4
12,50 2604
39
M
13,00 1547
32
S
12,50 0041
5
špendlík
Vrla Marek
Otrokovice
S
14,60 0050
14
Vybíral Jan
Kroměříž
M
11,80 1560
33
Vybíral Karel
Kostelany
H
11,00 1129
26
Vybíral Karel
Kostelany n. Mor.
O
17,00 2633
38
Vybíral Karel
Kostelany n. Mor.
S
Vybíralík František
Kroměříž
O
špendlík
kdoule
15,30 0523
1
16,00 2578
38
5
Vybíralík František
Kroměříž
S
12,00 0509
Vyhnalík Miroslav
Boskovice
S
16,00 0361
1
Vyhnalík Miroslav
Boskovice
S
15,50 0359
17
Vyhnalík Miroslav
Boskovice
S
15,50 0360
18
Vyhnalík Miroslav
Boskovice
S
14,50 0357
15
Vyhnalík Miroslav
Boskovice
S
12,50 0358
16
Výhonská Silvie
Zlín
S
17,90 0010
10
Výmola Jiří
Uherský Brod
S
14,60 0136
10
Vyoralová Sylva
Bohuslavice u Zl.
S
13,40 0074
2
Vystrčil Antonín
Suchá Loz
S
Vystrčil Dušan
Bánov
Vystrčil Dušan
Bánov
durancie
durancie
trnka
durancie
14,50 0343
1
M
14,50 1632
33
S
15,80 0370
10
Vystrčil Ivo
Bánov
S
Vystrčil Josef
Bánov
S
durancie
Vystrčil Josef
Bánov
S
durancie
Vystrčil Václav
Bánov
M
Vystrčil Václav
Bánov
S
Vystrčil Václav
Bánov
O
broskev
12,70 0366
6
17,50 0334
10
11,00 0330
6
11,00 1539
30
17,50 0156
12
14,00 2538
38
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Výstupová Jaroslava
Vřesovice
H
Vývoda Milan
Zlín
S
Vývoda Milan
Zlín
Vývoda Stanislav
Odrůda
Body
Číslo
Komise
12,50 1095
27
1
13,50 0465
15
S
2
15,60 0464
14
Zlín
M
velkopavlovická
14,00 1654
31
Vývoda Stanislav
Zlín
S
2
14,00 0463
13
Vývoda Stanislav
Zlín
S
1
16,50 0462
12
Wolfschutz Vladimír
Židlochovice
M
14,70 1550
29
Zabojník Čeněk
Strážnice
S
14,00 0273
3
Zábojník Čeněk
Strážnice
S
14,00 0277
7
Zábojník Čeněk
Strážnice
S
16,70 0272
2
Zábojník Stanislav
Bílovice
S
11,00 0520
16
Zábojník Stanislav
Bílovice
T
16,50 2056
35
Zádrapa Alois
Pozděchov
J
12,50 3005
19
Zádrapa Antonín
Vizovice
S
17,90 0082
10
Zákravský Jiří
Strážnice
S
14,60 0323
17
14,00 2025
34
12,50 1533
30
12,00 1018
25
17,30 0194
14
durancie
durancie
Zákravský Jiří
Strážnice
T
Zálesák Lubomír
Brno
M
Zálešák Lubomír
Brno
H
Zálešák Lubomír
Brno
S
Zálešák Lubomír
Brno
S
16,50 0183
3
Zálešák Lubomír
Brno
S
15,40 0205
7
Zálešák Lubomír
Brno
S
14,00 0184
4
Zálešák Lubomír
Brno
S
13,00 0185
5
Zálešák Lubomír
Brno
S
10,50 0195
15
Zálešák Lubomír
Brno
T
13,20 2011
34
Zálešák Lubomír
Brno
T
11,00 2009
34
Zálešák Lubomír
Brno
T
10,00 2007
34
Zálešák Lubomír
Brno
J
16,20 3036
22
Zálešák Miroslav
Bystřice p. L.
M
15,10 1591
28
Zálešák Miroslav
Bystřice p. L.
S
17,40 0316
10
Zálešák Viktor
Brno
S
16,30 0266
14
Zálešák Viktor
Brno
S
12,60 0191
11
Zálešák Viktor
Brno
S
12,00 0203
5
Zálešák Viktor
Brno
S
durancie
15,50 0278
8
Zálešák Viktor
Brno
S
karlátka
15,30 0281
11
16,40 0208
10
velkopavlovická
karl.+durancie
durancie
srdcovky
švestka+durancie
Zálešák Vilém
Brno
S
Zálešák Vilém
Brno
S
durancie
16,50 0279
9
Zálešák Vilém
Brno
S
švestka+durancie
16,00 0264
12
Zálešák Vilém
Brno
S
karlátka
11,20 0263
11
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrůda
Body
Číslo
Komise
Zálešák Vladimir
Bánov
S
15,60 0344
2
Zálešák Vladimír
Bánov
J
14,80 3064
22
Zálešáková Alice
Brno
S
16,50 0207
9
Zálešáková Alice
Brno
S
Zálešáková Alice
Brno
Zálešáková Alice
Brno
Zám. ovoc. lihovar
Zám. ovoc. lihovar
durancie
14,50 0200
2
T
13,50 2008
35
H
12,50 1029
26
Blatná
T
13,50 2015
34
Blatná
H
14,00 1040
27
Zatloukal Jiří
Kostice
M
17,60 1577
32
Zbořil Petr
Moravany
S
11,60 0418
4
Zelenka Martin
Vřesovice
M
15,60 1651
28
Zelenka Martin
Vřesovice
S
15,00 0432
18
Zicha Karel
Luhačovice
M
15,90 1507
28
Zmeškal Jaroslav
Dřevohostice
S
13,00 0049
13
Zmeškal Jaroslav
Zlín
S
14,20 0046
10
Zmeškal Jiří
Dřevohostice
S
16,80 0014
14
ZO ČZS
Radějov
J
14,00 3030
20
ZO ČZS
Radějov
O
16,20 2522
37
ZO ČZS Radějov
Radějov
S
12,50 0177
15
Zpěvák Antonín
Uh. Hradiště
S
17,00 0522
18
Žáček Stanislav
Bánov
H
15,50 1016
23
Žáček Stanislav
Bánov
O
ryngle
13,50 2539
39
Žáček Stanislav
Bánov
S
durancie
15,10 0128
2
Žáček Václav
Dolní Lhota
M
12,80 1503
30
Žeravčík František
St. Hrozenkov
S
13,30 0154
10
Žeravčík František
St. Hrozenkov
S
12,70 0153
9
Žilka Mojmír
Želechovice
S
14,70 0025
7
Žufánek Jan
Buchlovice
H
14,50 1103
25
Žufánek Jan
Buchlovice
S
15,00 0486
18
Žufánek Jan
Buchlovice
S
10,00 0476
8
špendlík
durancie
PRAVIDLA SENZORICKÉHO HODNOCENÍ
Hodnocení bude probíhat v prostorách společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.
Hodnotitelé jsou rozděleni do 40 komisí. Patronát nad hodnocením bude mít
šestičlenná odborná komise ve složení Mgr. Jiří Koňařík, Ing. Petr Mareček, Ing.
Pavel Hurta, Ing. Vilém Jahoda, Bc. Martin Častulík a Zdenka Churá.
Každá hodnotitelská komise bude mít svého předsedu (vedoucího), který bude
předem určen. Vedoucí komise zapisuje své vlastní hodnocení vzorku a zvlášť
výsledný počet bodů hodnoceného vzorku ostatních členů komise. Konečné
hodnocení vzorku v rámci dané komise bude průměrem těchto dvou výsledků.
Na objektivitu hodnocení v rámci komise dbá příslušný vedoucí.
V případě nejasností se předsedové mohou obrátit na odbornou komisi, která
rozhoduje při bodových shodách a jiných nejasnostech.
Každá komise bude hodnotit v rámci možností pouze vzorky jednoho druhu destilátu
(např. pouze slivovici nebo meruňkovici atd.). Losování typu destilátu k příslušné
komisi bude provedeno předem.
Vzorky budou hodnoceny osmnáctibodovou stupnicí v základních kolech
a dvacetibodovou stupnicí ve finálovém kole. Jako první se budou hodnotit nulté
vzorky (dle jednotlivých druhů destilátů). Jejich hodnocení proběhne společně všemi
hodnotiteli. Tyto vzorky budou ponechány u komisí jako standard.
Soutěžní vzorky budou hodnoceny jednotlivými hodnotiteli (v rámci komisí). Každý
člen komise zhodnotí vzorek nejdříve individuálně. Poté komise po společné diskusi
stanoví výsledný počet bodů (bez hodnocení předsedy komise). Do degustačního
archu zapíše předseda komise dva výsledky – své vlastní hodnocení a hodnocení
ostatních členů komise. Z každé degustační komise postupuje jeden vzorek
do finálové degustace. Předsedové jednotlivých komisí vytvoří finálovou komisi,
která určí konečné pořadí a absolutního šampióna, pořadí ostatních vzorků bude
ustanoveno na základě bodového hodnocení ze základního kola. Nejlépe hodnocené
vzorky v jednotlivých kategoriích budou vybrané podle počtu dosažených bodů.
V základních kolech jsou při hodnocení povoleny 0,2 bodové nuance mezi vzorky.
Při hodnocení vzorků ve finálovém kole jsou povoleny 0,1 bodové nuance.
TABULKY SENZORICKÉHO HODNOCENÍ
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů
JEMNOST
Velmi jemná, příjemná.
Jemná.
Slabě drhne v krku.
Drhne v krku.
Nepříjemně drhne v krku.
2 body
1 bod
0 bodů
6 bodů *
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů
PERZISTENCE
Časová délka trvání chuťového vjemu
Dlouhotrvající (30 s a více)
2 body
1 bod
Krátcetrvající (30 s a méně)
0 bodů
Žádná
ČISTOTA
Zrcadlově čistá. Čirá. S jiskrou.
Čistá. Čirá.
Náznak zákalu.
VŮNĚ
Čistá, intenzivní, ovocná, typická pro daný druh, harmonická.
Čistá, ovocná, méně intenzivní, vhodná k danému druhu.
Od daného druhu v malé míře odlišná, bez negativní vůně. Ještě rozpoznatelný ovocný druh.
Nemá vůni daného druhu, negativní pachy v menší míře.
Negativní pachy překrývají ovocný charakter. (Octová, zemitá, připálená příchuť).
Převažují negativní pachy, syntetické a umělé.
Nepřijatelná.
6 bodů *
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů
CHUŤ
Bezchybná, čistá, typická pro daný ovocný druh, intenzivní, harmonická, vyzrálá.
Vhodná k danému ovocnému druhu, harmonická, dostatečně intenzivní.
Od daného druhu v menší míře odlišná, bez negativní příchuti.
Bez chutě daného druhu, negativní příchutě přítomné v menší míře.
Negativní příchutě překrývají ovocný charakter.
Nepříjemná, nedoporučil bych ke konzumaci.
Nepoživatelná.
Pozn.:
* platí pouze pro finálové kolo
Muzeum
Přátelé trnky a jejích variací, co by vás tak asi z psaného slova mohlo zajímat?
Kromě slivovic, ohodnocených na předchozích stranách? Nevím. Pavel Dvořáček
mně před týdnem telefonicky připomínal, ať píšu. Nevím co, lekal jsem se dopředu.
Tak prý ať si dám panáka Jelínkovy slivovice, a že mě něco napadne. Napadlo: dát si
druhého. Pak už se dá pít i bez nápadu, naráz to jde samo.
Ale s psaním to tak není. Nejde mně samo a připadá mi, že vás tady, na tomto
místě katalogu, letos už podesáté, otravuju psaným slovem, kterým se člověk moc
neopije. Takže střízlivě zhodnotím to, co mě poslední rok spojovalo s Vizovicemi
a jejich okolím i jeho lidmi.
Divadelní ochotníci letos v zimě hráli Rybu ve čtyřech. Jeden sluha (Zdeněk
Kundera) sloužil majitelům pivovaru – třem ženským. Děsivý poměr. Jinak ale bylo
pěkné, že firma RUDOLF JELÍNEK toto představení sponzorovala. Ještě pěknější,
že následníci tohoto jména přispívají na kulturu. Tak, aby chudým hercům, kteří v
zimě zkoušeli v nevytopeném sále, nebyla až taková zima.
Letos jsme byli týden (o sestavě a důvodech píšu v katalogu z roku 2011) zase na
chorvatském ostrovu Pag. Je obdivuhodné, jak Kundera s Imrýškem umějí rozlít kus
Vizovic po jadranském pobřeží formou kalíšků slivovice i vyprávěním o Vizovicích
a jejich krajině. Mají to v sobě zakódováno minimálně do konce života. Tak volali ze
Staré Novalji Boleslavovi, králi valašskému nafurt, a popřáli mu k pětašedesátinám.
Kundera závěrem sdělil novinku: „Bolku, přes Vizovice, Lázeňskú ulicu, kde sú
krásné baráky, má vést nadjezd; jako tá dálnica na Slovensko.“
„Vidíš to: Vizovjané si postavili krásné domy a včíl budú bývat pod mostem,“
ukončil blahopřejný telefonát panovník.
To by mohla být tečka za dnešním psaním. Které ale naráz jde samo, takže bych
ještě chtěl dodat, že pracovití a podnikaví Valaši pod mostem jistě bydlet nebudou.
Při pátrání v archívech bylo zjištěno, že před pětasedmdesáti lety vizovická likérka
vynakládala na platy svých zaměstnanců pět a půl tisíce korun měsíčně. Dnes to je
za měsíc miliónů skoro pět. Tento poměr je možná ještě děsivější, než poměr tří žen
na jednoho sluhu, pokud bychom z té mzdové (ne)úměry chtěli dovodit, že se dnes
pije tisíckrát více, než v roce 1940. Nebo šla tak dolů koruna?
Třetí možností je, že firma R. JELÍNEK dává práci takovému množství
zaměstnanců, aby mohla rozšiřovat spektrum svojí činnosti nejenom pálením
zkvašeného ovoce, ale i vysazováním trnek, záchranou meruňkových sadů na jižní
Moravě nebo třešňových alejí v Chřibech. Publikační činností, naposledy doplněným
vydáním Království slivovice. Děláním sušených trnek a povidel. Provozováním
chaty na Bunči, rekreačního zařízení Kamínka a hlavně šperkováním vlastního
muzea, které se v areálu na Razově nachází na několika místech, vlastně na každém
kroku. Tak se i my, vstupem na půdu společnosti R. JELÍNEK, stáváme součástí
tohoto muzea. Protože: co je, bylo; co bude, už je.
Josef Holcman
Download

ZDE - Rudolf Jelínek, a.s.