NOVÝ ROK – NOVÁ TVÁŘ
TC-MJ TENIS
Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil
následující podmínky.
„MINITENISOVÁ
ŠKOLIČKA“
V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje tenisová školička pod vedením paní
Dagmar Pojerové. Děti si na zmenšeném kurtu s lehčími raketami a odlehčenými míči
dělají první tenisové krůčky. Při tréninku je dbáno na nejen na techniku ,ale na celkový
pohybový rozvoj dítěte. Vše je prováděno zábavnou formou plnou her ,aby se dítě cítilo
dobře.
Tenisovou mini školičku navštěvují děti ve věku 4-6 let. Přihlásit své dítě do mini tenisu
můžete přímo u paní Pojerové na tel. čísle 605262668.
„TENISOVÁ ŠKOLA“
Ve věku od 7 let přecházejí děti do tenisové školy Michala Judy. Zde je dětem po
konzultaci s rodiči připraven tréninkový program ,který je přizpůsoben požadavkům
rodičů.
V tenisové škole MJ se připravují nejen hráči patřící k tenisové špičce v ČR ,ale i
děti,které se chtějí pouze naučit základy této hry. Všem dětem se věnují profesionální
trenéři I. a II. třídy.
Tenisová škola přijímá do svých řad nejen děti ,které prošly mini tenisovou školičkou
,ale všechny zájemce . Tenisová škola je otevřena i pro dospělé zájemce. S tenisem se dá
začít v jakémkoli věku.
„SOUTĚŽE DRUŽSTEV“
Tenisová škola pracuje v oddíle TC-MJ TENIS . Tento oddíl se stejně jako v letech
minulých opět zapojí do soutěží družstev pořádaných JTS. V těchto družstvech jsou
všichni hráči a hráčky tenisové školy nejen vítáni ,ale je důležité napsat ,že tyto soutěže
jsou pořádány hlavně pro ně. Je velice důležité vzbudit u dětí soutěživost ,která se jim
může hodit i v běžném životě.
„KONDICE“
Od dubna bude v našem klubu působit kvalitní kondiční trenér,který nebude zajišťovat
kondiční přípravu stylem :jednou nebo dvakrát týdně v danou hodinu. Tento systém
kondice se mi nezdá šťastný.
Budete -li mít zájem o kondiční přípravu pro vaše dítě ,tak se připravte na možnost,že se
mu kondiční trenér bude věnovat každý den po tréninkové jednotce nebo dle domluvy.
Bude citlivě reagovat na zápasový program hráčů i hráček ,aby jim kondice opravdu
pomáhala a ne je ničila.
Podrobnosti naleznete v samostatném článku o kondiční přípravě. (viz článek ).
„FYZIOTERAPEUT“
Od ledna bude v našem oddíle působit v rámci fyzioterapeuta .
Mgr. Daniel Kratochvil +tel.: +420 608 069 701 email: [email protected]
Můžete se na něj obracet se svými problémy ,ať z pohledu prevence, tak při jakýchkoliv
potížích pohybového aparátu.
„KOMUNIKACE“
Velice důležitým bodem fungujícího tenisového oddílu je neustála komunikace mezi
trenérem, jeho svěřenci ,rodiči a vedením klubu. V letošní sezoně bych se chtěl daleko
více zaměřit na tuto skutečnost. Proto jsem se rozhodl ,že každý čtvrtek od 18:00 hod.
budou tak zvané konzultační hodiny.Rodiče budou mít možnost přijít na kurty ,kde jim
budou na jejich dotazy a připomínky odpovídat trenéři tenisové školy.
Tuto variantu jsem zvolil z důvodu ,aby tyto rozhovory neprobíhaly na dvorci při
tréninkové jednotce. Na schůzkách se je možno ptát nejen na věci ,které se týkají Vašeho
dítěte ,ale i na věci ,které Vás zajímají v dění tenisového oddílu TC-MJ TENIS. Vždy je
lepší se zeptat, než se řídit heslem „jedna paní povídala“.
V naléhavém případě je možno telefonicky, v dopoledních hodinách na telefonu
603/421212. Nikdy jsem nikoho neodmítl a nebudu to dělat ani do budoucna.
„HRÁČI TRENUJÍCÍ MIMO ODDÍL“
Toto ožehavé téma jsem se rozhodl pro letošní sezónu vyřešit následujícím způsobem.
Několikrát jsem se vyjádřil co by bylo nejlepší a tato slova byla použita jako moje
konečné a neměnné řešení. Člověk nemůže vždy rozhodnout tak ,že vidí jen svůj pohled
na daný problém. Musí se na věc podívat i očima druhé strany. Tj. rodičů dětí,kteří
chtějí pro své dítě jen to nejlepší . Pokud se nejedná o bývalé tenisty ,tak je pro ně velice
těžké najít tu nejlepší cestu. Své kroky nedělají ,aby někomu ublížili ,ale aby svému
dítěti vytvořili co nejlepší podmínky.Ne vždy zvolí tu nejlepší cestu ,ale tak to v životě
chodí.Pouze bych podotkl „ ne všechny cesty vedou do Říma“.
Proto budu rád ,pokud hráči trénující mimo tenisový oddíl budou i nadále
reprezentovat náš oddíl TC-MJ TENIS.
SOUSTŘEDĚNÍ.
Stejně jako v předešlých letech tak i letos ,připravuje náš oddíl několik soustředění.
Uskuteční se podzimnímu kondičnímu soustředění ,které se koná na podzim a je
pořádáno společně se sportovním gymnasiem Botanická .
Dále je na programu herní soustředění v Letovicích ,které se koná koncem června.
K těmto dvěma hlavním akcím ,bych chtěl pro hráče našeho oddílu pořádat víkendové
herní pobyty ,které budou zaměřeny jednak na tenisovou přípravu tak i na kondiční.
Jednalo by se o soboty a neděle. Termíny ještě nejsou určeny . Celý letní program musí
být podřízen soutěžím družstev.
TURNAJE.
Každoročně je náš oddíl pořadatelem několika turnajů. Nejinak tomu bude i letos. Není
jednoduché dostat do Brna turnaje nejvyšší kategorie ,ale každý rok se o to pokouším
,aby i nejlepší hráči našeho klubu si mohli zahrát turnaj v Lužáneckém parku. Dále je
připravena celá řada turnajů v různých kategoriích a na různé úrovní. Pro před žáky
bude v kategorii mini tenis opět „HACIENDA MEXICANA“ (turnaj mini tenisových
družstev) a pro kategorii baby bude určitě největším lákadlem další ročník okruhu dětí
BT MJ BABOLAT . Všechny turnaje jsou pořádány hlavně pro naše děti ,tak doufám
,že využijí této možnosti měrou vrchovatou.
Turnaje jsou připraveny i pro všechny další kategorie: ml.žactvo,starší žactvo,dorost i
dospělé.
Download

Zde - TC-MJ Brno