VALONA HC
Hydrokrakované řezné oleje pro přesné obrábění
spojují výkonnost a efektivitu s ochranou zdraví
Řezné oleje pro přesné obrábění:
Řez
s oleji VALONA HC si TOTAL
udržuje náskok
Společnost Total udává nový směr v oblasti bezpečnosti, ochrany
živo
zdraví a životního
prostředí. Obráběcí oleje jsou při výrobě dílů pro
automobilov a letecký průmysl strategické. Protože je obsluha
automobilový
neust
strojů v neustálém
kontaktu s těmito oleji, rozhodla se firma Total
složen stávající řady olejů VALONA a vytvořit nové výrobky,
změnit složení
které budou še
šetrné ke zdraví obsluhy strojů.
Využijte vý
výhod zdokonalené technologie
hydrokrakovaných (HC) olejů
hydrokrak
Naše řada VALO
VALONA HC nabízí vylepšené a inovované
vlastno
technické vlastnosti.
Tyto oleje procházejí několikanásobnou
rafinací, která upr
upravuje jejich molekulární vazby a umožňuje:
Nízká tvorba olejové mlhy
Nízká pěnivost
Nižší spotřeba
Prodloužená životnost
-50%
odpařování
20
15
VALONA HC
10
5
Viskozita – ISO při 20 °C
min
25
20
-60%
oxidace
VALONA
HC
%
běžný řezný olej
•
•
•
•
25
běžný řezný olej
NOACK Test (CEC L-40-A-94)
• Bez zápachu
• Transparentní pr
průhledný vzhled
TECHNICKÉ
PROVOZNÍ VÝHODY:
RPVOT Test (ASTM D 2272)
SNADNÉ POUŽI
POUŽITÍ:
15
10
5
Viskozita – ISO při 32 °C
Srovnání VALONA HC
s běžnými řeznými oleji
Nižší spotřeba
díky snížené odpařivosti
Životnost
(odolnost proti
oxidaci)
Bez zápach
hu
Nízká tvorba
olejové mlhy
Bezbarvvý
VALONA HC
běžný řezný olej
Nízká pěnivost
Chraňte obsluhu strojů
Naše řada VALONA HC je složena
výhradně z hydrokrakovaných olejů
s nízkým obsahem benzoapyrenu(1)
pod prahovými hodnotami detekce.
Koncentrace benzoapyrenu
v oleji (ppm)
typické hodnoty
regenerovaných olejů
Regenerovaný
základový olej
1
INRS(2) zveřejnil nejvyšší
přípustnou koncentraci
benzoapyrenu
v řezných olejích.
0.1
(1)
Benzoapyren je molekula ze skupiny
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
klasifikovaná jako karcinogenní.
(2)
Národní ústav pro výzkum a bezpečnost
zajišťující prevenci pracovních nehod
a onemocnění ve Francii.
Běžný základový
olej
typické hodnoty
běžných olejů
Práh
detekce
0.01
Více informací na: http://www.inrs.fr/
typické hodnoty
hydrokrakovaných olejů
Hydrokrakovaný
základový olej
NOVÁ ŘADA VALONA HC
PRO POUŽITÍ PŘI VŠECH OBRÁBĚCÍCH OPERACÍCH
Barevné kovy
a vysoce legované oceli
Oceli
Vrtání, vystružování
VALONA
MS 5009 HC
VALONA
MS 7009 HC
VALONA
ST 9013 HC
Soustružení, frézování,
řezání závitů
VALONA
MS 5020 HC
VALONA
MS 7023 HC
VALONA
ST 9122 HC
VALONA
MS 7116 HC
VALONA
ST 9037 HC
VALONA
MS 3040 HC
Obrábění a mazání
VALONA
MS 5032 HC
VALONA
MS 7046 HC
VALONA
BR 9015 HC
Protahování
Drážkování
ŘADA VALONA GR 9000 HC
Broušení
ŘADA VALONA GR 7000 HC
Honování
ŘADA VALONA GR 3000 HC
Informace v tomto letáku jsou pouze informativní a nejsou pro firmu Total závazné.
Obrábění ozubení
Barevné kovy
a měkké oceli
Přední výrobce
požadavků.
Podpora
a partnerství
Díky široké síti zastoupení,
můžeme poskytovat naše
služby na vysoké úrovni a tím
optimalizovat Vaše celkové
provozní náklady.
Reference
a výrobci OEM
Firma Total spolupracuje
s výrobci zařízení při
vývoji výrobků pro optimální
výkon a ochranu Vašich
výrobních strojů.
5 dobrých
důvodů
proč zvolit
TOTAL
Kvalita a životní
prostředí
Certifikace ISO 9001 a firma Total je
zárukou dlouhodobého závazku
kvality. Od počáteční fáze vývoje naši
inženýři hledají cesty ke snižování
toxických rizik a dopadů našich
výrobků na životní prostředí.
Inovace a vývoj
Firma Total investuje do nových
technologií, pro dosažení
maximální energetické
úspory maziv navržených
v našich výzkumných centrech.
Bezpečnostní listy jsou k dispozici (na vyžádání)
na e-mailové adrese: [email protected]
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Pobřežní 620/3, budova IBC/C
186 00 Praha 8
Tel.: +420 224 890 511
Fax: +420 224 890 560
www.total.cz
TOTAL SLOVENSKO s.r.o.
Panenská 21
811 03 Bratislava
Tel.: +421 252 620 895, 897
Fax: +421 252 620 896
www.total.sk
© 2014 To
Total Lubrifiants SA 552 006 454 RCS Nanterre. All rights reserved. Non contractual document. Production: analogue.
Corbis, Fotosearch, Lise Netchitailo / TOTAL. Printed with vegetables inks on paper from sustainably managed forests. Euroagency 03/2014.
Credits: Co
Díky naší výrobě a dodavatelskému
řetězci obchodních zastoupení ve více
než 150 zemích světa dodáváme
úplné spektrum kompletní řady maziv
pro pokrytí veškerých Vašich
Download

VALONA HC