FAMUFEST 2011
Koncept filmového festivalu
Kristina Dufková, Lukáš Hrdý, Michael Kraus
3.12.2010
Kristina Dufková
tel. +420 737 986 077
mail: [email protected]
Lukáš Hrdý
tel.: +420 604 705 874
mail: [email protected]
Michael Kraus
tel.: +420 737 478 103
mail: [email protected]
1. Koncept
Renomé
FAMUFEST je u veřejnosti znám jako každoroční příležitost seznámit se s tvorbou
studentů FAMU. To je už po léta jeho náplní. A my to ctíme. Rádi bychom se však
zaměřili i na tvůrce a autory samotné, nabídli návštěvníkům vše, po čem mohou v
souvislosti s prestižním festivalem toužit a co nejpříjemnější cestou jim naservírovat
množství zážitků a požitků z konfrontace s uměleckou tvorbou. To vše nejen
nabídkou kvalitních a pestrých filmů a fotografií, ale také chytrou dramaturgií,
zajímavým vizuálem, bohatým doprovodným programem a možností seznámit se a
pobavit s tvůrci, jejichž dílo je zaujalo.
Leitmotiv
Hlavní téma FAMUFESTU budou Hrdinové. Je třeba ukázat, že FAMU je školou
prestižní, že vychovává každý rok nové osobnosti české kinematografie a fotografie a
že "Famák" je již zažitým pojmem. Právě Famák by byl naším hlavním hrdinou (i ve
znělce1) a provázel by festivalem. Náš Famák má kostěné černé brýle, působí
intelektuálně, umělecky a lehce podivínsky. A tento Famák by hrdinně procházel
různými filmovými žánry... S jistou dávkou humoru a nadsázky.
Ohlédnutí
Festival nebude představovat pouze filmy FAMU, ale také studenty samotné a s
nimi samozřejmě i školu. I proto festival bude mezi studentskými filmy promítat i
snímky studentů starších, které se zapsaly do historie. Stejně tak i znělka bude
odkazovat k bohaté historii FAMU, ale samozřejmě i k současnosti.
Diváci
Našimi cíli je přilákat co nejširší divácké spektrum zvenku (studenty FAMU
netřeba lákat na jejich vlastní filmy) především na filmy studentů (i studentů
bývalých, kteří jsou známý ve světě filmu) a současně v co největší míře zachovat ráz
studentského festivalu: jednoduchá, nízkonákladová organizace, vtipnost a osobitost.
1
Do štábu pro znělku budou prvotně osloveni výherci posledního Famufestu.
Právě na tomto koncepčním rázu chceme stavět hlavní programové, dramaturgické i
vizuální lákadlo na diváka. Tzn. být zároveň vážní a zároveň brát vše s nadhledem a
jistou dávkou sebeironie.
Integrace
Hodláme také v rámci projektu spolupracovat se studenty a absolventy HAMU a
DAMU, a dostát tak heslu AMU=DAMU+FAMU+HAMU (moderátoři z DAMU,
kapely HAMU a umělci z dalších uměleckých škol v Praze jako AVU, VŠUP atp.).
Přizpůsobení se divákovi
K tomu je zapotřebí dobrého zázemí. Jak kvalitní projekce filmů, tak i pestrý
doprovodný program by se neměly navzájem narušovat a vystavovat návštěvníka
festivalu dilematu, na který film či kapelu půjde a stojí-li mu to vůbec za to. Rádi
bychom, aby program festivalu byl co nejvíce přehledný a divácky co nejdostupnější.
Proto jsme zvolili velmi příznačné místo konání v centru Prahy. Rádi bychom festival
uspořádali v prostorách kin Světozor a Lucerna a využili obrovský potenciál jejich
zázemí (voyer obou kin, Lucerna Music Club, kavárnu Lucerna a Světozor a další
vhodná místa v paláci Lucerna a pasáži Světozor). Alternativním plánem jsou Kino
Oko, Nod a Roxy, což je již odzkoušená a levná možnost. Samozřejmě počítáme i s
navrácením se do kina Archa, pokud nabídne levnější pronájem.
2. Dramaturgie
Vše pro diváka
Cílem programu bude sestavit skupiny filmů tak, aby festival neztrácel diváky.
Zrušili bychom nesoutěžní kategorii studentských filmů. Tyto filmy často postrádají
kvalitu a studenti je přihlašují jen aby využili možnosti mít svůj další film v kině.
Navíc pokud chce student přihlásit svůj druhý film, může tak za něj učinit kdokoliv z
jeho štábu.
Vyváženost
Diváci především chodí na filmy bakalářské a magisterské a v našem případě by
chodili i na filmy z historie FAMU. Tyto filmy budou tvořit základní body programu,
který bude rozdělen na skupiny. Každá skupina bude mít výrazný studentský film
nebo film z historie.
Každý soutěžní film bude promítnut dvakrát: jednou v časovém rozmezí 16:00 22:00 a podruhé 10:00 - 16:00, aby divák nepřišel o žádný ze snímků. V každém kině
bude promítnut jednou.
Přehlednost
Program FF bude obohacen o stručný životopis autora s jeho (a jeho štábu)
oceněními. To by mělo zjednodušit divákův výběr filmu.
Jednoduchost
Slavnostní zahájení bude velmi jednoduché: Přivítání, představení poroty, co
diváky čeká, doprovodný program a znělka festivalu.
Předávání cen
Předávání cen se bude také nést v rámci tématu festivalu. Vedoucí katedry či
významný pedagog katedry by předával (dle svého zaměření) cenu vítězi.
3. Doprovodný program
Doprovodný program chceme zaměřit na typického diváka FAMUFESTU, s tím,
že největší prostor by dostal doprovodný program zábavný. Tak aby i odbornější části
doprovodného programu (semináře, workshopy) lákaly diváka k návštěvě.
Uspořádáme několik seminářů s důležitými představiteli filmové tvorby a
kinematografie doplněné také o diskuse, workshopy a případně oponenturu ze strany
zástupců jednotlivých kateder FAMU (studenti, pedagogové).
Nejvíce prostoru bude mít obecně nejoblíbenější doprovodný program hudební,
tzn. koncerty, hudební projekce. Rádi bychom nabídli jak hudbu akustickou, tak i
elektronickou a uspokojili tak většinu návštěvníků.
Výstavy (na pozadí festivalu) fotografií studentů katedry fotografie a výstavy či
prezentace další ne nutně filmové tvorby studentů FAMU.
Zvláštní nesoutěžní projekce významných filmů a prací studentů a absolventů
FAMU.
4. Porota
Oslovovat budeme především bývalé famáky, kteří jsou dnes výraznými
osobnostmi filmu a fotografie.
5. Vizuál
O choreografii a vizuál festivalu by se postaraly studentky VŠUP, s kterými
spolupracujeme.
Studenti VŠUP také vytvoří sošky cen ("Famáků") jednotlivých kategorií.
Vytvoříme vhodné a reprezentativní webové prezentace s kompletním a
přehledným programem propojené s nejpoužívanějšími sociálními sítěmi.
Celý vizuál festivalu se pak ponese v duchu leitmotivu – Hrdinové.
6. Propagace
Prestiž
Naším hlavním cílem je obnovit prestiž festivalu v médiích, jelikož v posledních
letech dlouhodobě opadá zájem novinářů o festivalu psát, natož se ho aktivně
účastnit, navíc ziskem kvalitních mediálních partnerů se posiluje vyjednávací pozice
např. při barterových jednáních.
Vzhledem k praxi Kristiny Dufkové v mediálním prostředí, kdy na rok měla na
starosti filmovou sekci PR agentury 2media.cz (například filmy Občanský průkaz,
Lidice...), by se ráda soustředila a dlouhodobě věnovala pouze této části, která je v
posledních letech tak trochu Popelkou.
Komunikace
Základním krokem bude včasné navázání kontaktů s medii a prezentace myšlenek
festivalu.
Návrh mediálního plánu:
květen: výroba propagačních materiálů, prezentací, základní informativní tisková
zpráva
červen – srpen: shánění hlavních mediálních partnerů
•
televize: prioritní zůstává ČT, dlouholetý partner festivalu, snaha vyjednat
uveřejnění krátkých shotů na ČT1, ČT2, ČT24
•
radio: radio Wave či Radio 1
•
internet: snaha získat podporu význačného serveru ochotného spolupracovat i
přes omezené prostředky – nejreálněji se jeví: centrum.cz
•
filmové weby: csfd.cz, moviezone.cz
•
noviny: nabídnutí exkluzivity, přednostně všechny informace
ideálním partnerem by byla MF DNES (spolu s portálem idnes.cz) jelikož jsou
schopni zasáhnout značnou čtenářskou obec, jako variantu bychom volili
Hospodářské Noviny (plus jejich portál ihned.cz), jejichž kulturní zpravodajství je
dlouhodobě na velmi dobré úrovni
•
časopisy:
společenské: Týden, Respekt či Reflex
•
facebook: založení stránek, aktivní komunikace s fanoušky
září:
•
natočení znělky FFEST, schválení v ČT
•
umístění znělek na youtube, facebook atd.
říjen:
•
navrhnutí tématických článků o FAMU, jejich absolventech v závislosti na
získaných mediálních partnerech
•
tisková zpráva o zajímavostech a neuvěřitelných příbězích z FAMU
•
konec října:
vystoupení a pozvánka v pořadech ČT (Dobré ráno, FILM 2011, ČT24)
radiové vstupy
•
odeslání pozvánky a tiskové zprávy všem renomovaným filmovým novinářům
listopad:
FAMUFEST
•
vytvoření kvalitních fotografií v tiskové kvalitě
•
vytvoření tiskové zprávy o vítězných filmech (včetně krátkých rozhovorů s
autory v nejdůležitějších kategoriích)
•
speciální novinářská projekce s výběrem vítězných filmů následující den,
připravit DVD s vítěznými filmy, aby o nich novináři mohli fundovaně psát
7. Divák
Divák je na prvním místě
Naši diváci jsou povětšinou od 17ti do 30ti let. Doprovodný program (hudba
především) mu tak budou přizpůsobeny.
Cena
Jeden den: 70,Celý festival: 250,-
8. Finance
ROZPOČET PROJEKTU
Název žadatele:
Akademie múzických umění, fakulta filmová a televizní (FAMU)
FAMUFEST 2011 - Hrdinové
Název projektu:
NÁKLADY
Položky
1. Q.2011
[Kč]
2. Q.2011
[Kč]
3. Q.2011
[Kč]
4. Q.2011
[Kč]
Celkem
Pronájem
Světozor
150 000
Lucerna
150 000
Music Club
50 000
Kavárna
50 000
400 000
Doprovodný program
Hudba
30 000
Výstavy
20 000
Workshopy
30 000
Projekce
10 000
90 000
Výprava a propagace
Výprava a design
150 000
Propagace
Reklama
30 000
170 000
300 000
10 000
660 000
Technika
Pronájem
300 000
Ostatní
20 000
320 000
Náklady produkce
Náklady produkce
20 000
60 000
80 000
1 200 000
1 550 000
Náklady celkem/ kvartál
CELKEM
NÁKLADY PROJEKTU CELKEM:
0
0
350 000
950 000 INTERNÍ CELKEM:
600 000
ROZPOČET PROJEKTU
Název žadatele:
Název projektu:
Akademie múzických umění, fakulta filmová a televizní (FAMU)
FAMUFEST 2011 - Hrdinové
ZDROJE KRYTÍ
Položky
FAMU
Státní fond
MK ČR
Hl.m. Praha
Celkem
Pronájem
Světozor
150 000
Lucerna
150 000
Music Club
50 000
Kavárna
50 000
400 000
Doprovodný program
Hudba
30 000
Výstavy
20 000
Workshopy
30 000
Projekce
10 000
90 000
Výprava a propagace
Výprava a
design
150 000
Propagace
Reklama
200 000
300 000
660 000
10 000
Technika
Pronájem
300 000
Ostatní
320 000
20 000
Náklady produkce
Náklady produkce
80 000
80 000
Náklady celkem/ kvartál
CELKEM
600 000
NÁKLADY PROJEKTU CELKEM:
300 000
440 000
950 000 INTERNÍ CELKEM:
210 000
1 550 000
600 000
10. Festivalový tým
BcA. Kristina Dufková
(propagace, PR, media)
- absolventka katedry produkce
- studentka katedry scenáristiky
- úspěšná producentka (film Bába)
- PR agentury 2media.cz
Bc. Lukáš Hrdý
(propagace, znělka, dramaturgie)
- student katedry scenáristiky
- student ČVUT strojní fakulta - Řízení a ekonomika podniku
- zkušenosti s filmovou režií, produkcí kulturních akcí (Antiteátr, Literární večery
serveru pismak.cz), dramaturgií galavečerů (Duhová kulička, Zlínský filmový
festival)
Michael Kraus
(web, finance)
- student psychologie FF UK a KATAP DAMU
- zkušenosti s filmovou a divadelní režií, produkcí kulturních akcí (Antiteátr,
Artforum Prague, Fřesh Fľesh), dramaturgií galavečerů (Duhová kulička, Zlínský
filmový festival)
- zvukař, dj
- webdesigner, programátor, síťař
Download

Soubor získáte klepnutím sem.