Školní kolo recitační soutěže
Dne 12. 2.2015 se na naší škole soutěžilo v recitaci. Děti se naučily básničku nebo
úryvek z prózy, procvičily si paměť a porovnaly své recitační schopnosti se spolužáky
z jiných tříd. Postoupit na první tři místa chtěl každý a vybrat ty nejlepší nebylo vůbec
jednoduché, účastníkům poroty proto velmi děkujeme.
Celá soutěž proběhla v příjemné atmosféře, všichni s nadšením poslouchali své
kamarády a soupeře zároveň. Měli jsme tak možnost prožít pěkné odpoledne. V 1. kategorii
přednášelo 15 dětí, v 2. kategorii 8.
A jak to vlastně dopadlo?
1. kategorie (2.-3. ročník)
1. místo – Hanka Hejnešová (3.A)
2. místo – Petra Bazalová (2.A)
3. místo – Štěpánka Šindlerová (3.A)
2. kategorie (4.-5. ročník)
1 .místo – Venda Kubicová (5.A)
2. místo – Sára Strempková (5.A)
3. místo – Karolína Malá (4.A)
Zvláštní cenu poroty za poutavé vyprávění příběhu získala Michalka Šubrtová z 2.A a
Kateřina Bazalová ze 4.A třídy.
Na 2. stupni se soutěžilo již ve středu 11.2.2015. Účast nebyla sice vysoká, ale o to
větší bylo nasazení všech recitátorek.
3. kategorie (6.-7.ročník)
1. místo – Alena Malá (6.B)
2. místo – Míša Filipová (6.B)
3. místo – Míša Horáčková (7.A)
4. kategorie (8. – 9. ročník)
1. místo – Markéta Kubelková (8.A)
2. místo – Nina Maršálková (9.B)
3. místo – Marie Švábiková (8.A)
Všechny zúčastněné děti si zaslouží velkou pochvalu za pěkný přednes a za snahu,
kterou přípravě věnovaly. Postupujícím do okrskového kola držíme palce!
L. Malá
Download

ZDE